Björneborgs universitetscenter

258 views
189 views

Published on

Björneborgs universitetscenter är en nätverksliknande mångvetenskaplig gemenskap med 3800 studerande, 180 experter samt institutioner från fyra olika universitet.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Björneborgs universitetscenter

 1. 1. Björneborgs universitetscenter7. Maj 2013
 2. 2. OrganisationAalto universitetTammerforstekniska universitetkoordinerarTammerforsuniversitet Åbo universitetAalto universitetet,Högskolan för konst,design och arkitekturInstitutionen för konst,BjörneborgTammerforstekniska universitetBjörneborginstitutionTammerforsuniversitetBjörneborg enhetÅbo universitet- Handelshögskolan,Björneborg enhet- Kulturproduktion ochlandskapsforskning- Sjöfart- LäkarvetenskapRektorförsamlingSamordningsenhet | LedningsgruppStödfunktioner Servicecentralen/Prizzpoint Oy | Studerandeservice Pointer ry | VetenskapsbibliotekUtbildning | Forskning | Administration | Kommunikation
 3. 3. UniversitetsenheterTammerfors tekniska universitetAntalet studerande 463 (29 %)Aalto universitetet, Högskolan förkonst, design och arkitekturInstitutionen för konstAntalet studerande 108 ( 7 %)Tammerfors universitet, BjörneborgAntalet studerande 181 (11 %)Åbo handelshögskola, BjörneborgAntalet studerande 553 (35 %)Institutionen för kulturproduktionoch landskapsforskningAntalet studerande 291 (18 %)Sjöfartbranschens utbildnings- ochforskningscenterMedicinska fakulteten,Undervisningshälsocentralen
 4. 4. Viktiga siffror• Personal 181– Professorer 21– Doktorer 52– Forskare 45• 3800 deltar i utbildningen, 1600examensstuderande av vilka– 1460 avlägger grundexamen– 140 doktorander• Antalet sökande tillexamensutbildning 1700– Antalet nybörjarplatser 300,– av vilka 100 studentbaserade
 5. 5. Viktiga siffror• Av studerande– 54 % kommer från Satakunta– 65 % stannar i Satakunta• Utexaminerade– 1700 magistrar och diplomingenjörer– 80 doktorer och licenciater– 190 alumnis• De utexaminerade är välsysselsatta.
 6. 6. Finansiering 2012: 14,5 milj. €50.66%22,72 %14.26%0.93%3.52%4.57%5.90% Undervisnings ochkulturministerietStrukturfondStaden BjörneborgÖvriga kommunerKonkurreradforskningsfinansieringPrivatÖvriga
 7. 7. Strategiska mål– Öka utbildning- ochkunskapsnivån– Bidra till regionalutveckling ochinternationalisering– Bidra till akademiskföretagsamhet
 8. 8. Mångvetenskaplig verksamhet• Samhällelig interaktion– Etablerat närigslivs- ochintressentgruppsamarbete– Mångsidigt och systematisktutnyttjande av forskningsresultat• Utbildning– Examensutbildning– Magisterprogram– Studier över universitetsgränserna– Vuxenutbildning• Forskning– Mångvetenskapliga ochinternationella forskningsprojekt– Förnämlig publikationsverksamhet
 9. 9. Mångvetenskaplig verksamhet• Gemensamma fokusområden iforskning och utbildning:– Interaktion mellan människa och miljö– Teknologibaserade tjänster ochanvändervänlig design– Välfärdsforsking– Management och säkerhet ochorganisationskultur• Gemensamma magisterprogram• Studier över universitetsgränserna• Entreprenörskap• Ledarskapsutbildning– JOKO (sedan 1987)– MBA (5. program börjar i Sept. 2013)
 10. 10. UCPori ute i samhället
 11. 11. UCPori kommunicerar
 12. 12. Utrymmenca. 10 600 m2• Undervisningsutrymmen 3000 m2(3 auditorium, 26 klassrum ochlaboratorium)• Arbetsrum 3600 m2 (161 rum)• Bibiliotek 500 m2• Öppna och sociala utrymmen2700 m2• Tekniska utrymmen, lager 500 m2• Undervisningshälsocentralen550 m2
 13. 13. Universitetsenheter
 14. 14. Aalto universitetet , Högskolan för konst,design och arkitektur, Institut. för konst• I Björneborg sedan 2002, Konst magister(KoM) utbildning sedan 2004• Magisterprogram iVisuell kultur• Antalet studerande 108• 73 magister• Pågående forskningsprojekt bl.a.– Figures ofTouch– EU KidsOnline III– Artists andTourists:Creative PlaceMakers? A Study of Rural Regeneration inIreland,Wales and Finlandhttp://pori.aalto.fi/
 15. 15. Tammerfors tekniska universitet,Björneborg enhet• I Björneborg sedan 1983, diplom-ingenjörsutbildning sedan 1987• Utbildningsprogram:– informationsteknik– produktionsekonomi• Antalet studerande 463• 1062 utexaminerade DI, 43 doktorer• Fortbildningscenter Edupoint• Pågående forskningsprojekt bl.a.– ISSM Intelligent Systems for Security– GaLA – Games and LearningAlliance– ProTurva – Developing Safety Culture– ALKU – From Sub-Contractor to Partner www.tut.fi/pori
 16. 16. Tammerfors universitet,Björneborg enhet• Magister i samhällsvetenskaper (SVM)utbildning sedan 2004• Huvudämnen:– socialarbete– socialpolitik– sosiologi• Magisterprogram– organiseringen av välfärdsservicen– arbetsliv och välfärd• Antalet studerande 181• 86 magister, 1 doktor• Pågående forskningsprojekt bl.a.– Osäkerhet och trygghetens villkor påarbetsmarknaden– Organisationskultur och atmosfär isocialarbetewww.uta.fi/yky/pori
 17. 17. Åbo universitets handelshögskola,Björneborg enhet• I Björneborg sedan 1984, Ekonomimagister (EM) utbildning sedan 1997• Huvudämnen:– Marknadsföring– Företagsledning och organisation– Redovisning• Magisterprogram– Affärsverksament i välfärdsservicen– Företagskunskap i expertservice• Antalet studerande 553• 355 magister, 8 licenciater/doktorer• Pågående forskningsprojekt bl.a.– SATA – Regional Studies and Statistics– JOHDE –Mangerial Skills in Creative Field– HITTI – Innovative Management andDevelopment ofWelfare Serviceswww.utu.fi/tse/pori
 18. 18. Åbo universitet, Institutionen förkulturproduktion och landskapsforskning• Filosofie magister (FM) utbildning sedan2001• Huvudämnen:– digital kultur– kulturarvsforskning– landskapsforskning• Antalet studerande 291• 106 magister, 4 doktorer• Pågående forskningsprojekt bl.a.– Creation of Game Cultures:TheCase of Finland– DEVEPARK - Sustainable historic parkmanagement and development in Finlandand Estonia– Nature Craft Satakunta – Development ofCreative Productionwww.hum.utu.fi/satakunta
 19. 19. Åbo universitet, Sjöfartbranschensutbildnings- och forskningscenter• Sedan 1999• Fokus på havsnära miljöforskning,sjöfartens miljöeffekter ochintermodaltransport• Det nationella Shortsea PromotionCentre Finland agerar vid centret• Pågående forskningsprojekt bl.a.– NANNUT – Nature and Nurture of theNorthern Baltic Sea– Shipping-induced NOx and SOx emissions– Operational monitoring networkwww.utu.fi/mkk

×