Liikennerevoluutio tu tu_310112

877 views
834 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
334
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Liikennerevoluutio tu tu_310112

 1. 1. Liikennerevoluutio - uutta ajattelua liikennepolitiikkaan Eeva Linkama, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen tulevaisuus, Tieteiden talo 31.1.2012
 2. 2. Keskeisenä tavoitteena liikennepolitiikan toimien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen <ul><li>Liikennehallinnon virastouudistus 2008-09 </li></ul><ul><li>Selkiytti roolit, uudisti tehtävät, mahdollisti uuden tavan ajatella </li></ul><ul><li>Välttämätön edellytys liikennehallinnon toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle </li></ul><ul><li>VM:n hanke ”Kestävä tuottavuus” 2009 </li></ul><ul><li>Laajensi tuottavuus –käsitteen uudelle tasolle </li></ul><ul><li>Paljasti liikennehallinnon toimintaan sisältyvän tuottavuuspotentiaalin </li></ul><ul><li>LVM:n tulevaisuuskatsaus 09/2010 </li></ul><ul><li>Tuottavuuspotentiaali käyttöön uusilla ajattelu- ja toimintatavoilla </li></ul><ul><li>Kestävä tuottavuus on uudistuvan liikennepolitiikan keskeinen ajuri </li></ul><ul><li>Liikennerevoluutio; ajatuskartta 2011 </li></ul><ul><li>Uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun perustaksi </li></ul><ul><li>Toimeksiantajina LVM, YM, VM , TEM - ajatuskartan fasilitaattorina SITRA </li></ul><ul><li>Liikennepoliittinen selonteko 2012 </li></ul><ul><li>Uusia ajattelu -ja toimintatapoja käyttöön </li></ul>
 3. 4. Liikennepolitiikkaa uudistavia ilmiöitä ja muutosvoimia <ul><li>Alueiden ja maiden välinen globaali kilpailu toimipaikkojen ja työtehtävien sijainnista </li></ul><ul><li>Käyttäjien vaatimustason kasvu ja monimuotoistuvat tarpeet </li></ul><ul><li>Digitalisoituminen, älykkäiden teknologioiden kehittyminen </li></ul><ul><li>Kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen </li></ul><ul><li>Ilmastonmuutos </li></ul><ul><li>Väestörakenteen muutos, ikääntyminen </li></ul><ul><li>Budjettien kasvun kääntyminen niukkuudeksi </li></ul>
 4. 5. Toimintalogiikka on arvioitava uudelleen Entinen Uusi Tuotelähtöinen Käyttäjälähtöinen Erilliset liikenne- ja väylämuodot Asiakkaiden matka- ja kuljetusketjut ” Siilokohtainen” osaoptimointi Yhdessä kokonaisuuden hyväksi Henkilöautoilun määräävä asema Kaikki liikenne- ja kulkumuodot tasapuolisesti Väyläpainotus, investointivetoisuus Monipuoliset keinot Liikenteen jatkuva kasvu Liikenteen kysynnän ohjaus Tuotteiden ja palvelujen hankinta Palvelutason hankinta Top-down suunnittelu Loppukäyttäjä mukaan suunnitteluun toteutukseen, kehittämiseen ” Virkamies tietää parhaiten” Markkinoiden osaamisen ja innovaatioiden tehokas hyödyntäminen Pitkät, staattiset hankeohjelmat Strategista ketteryyttä lisää
 5. 6. Liikennerevoluutiosta lisää tehoa: ”Parempaa vähemmällä” <ul><li>Käyttäjille paremmat, tarpeiden mukaiset palvelut nopeammin </li></ul><ul><li>Yhteiskunnan resursseista enemmän tehoja irti </li></ul><ul><li>Yrityksille kehittyvää liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja kasvumahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Alueille vetovoimaa: talouden kasvupotentiaalia ja hyvinvoinnin lisääntymistä </li></ul><ul><li>Parempi ympäristö, vähemmän CO2 –päästöjä </li></ul>
 6. 7. Liikennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa <ul><li>Liikennepolitiikan ratkaisuilla tavoitellaan hyötyä (=arvoa) </li></ul><ul><ul><ul><li>matkoille ja kuljetuksille </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yrityksille / elinkeinoelämälle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kunnille, maakunnille, Suomen eri alueille </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koko Suomelle </li></ul></ul></ul><ul><li>Liikennepolitiikan ratkaisuilla on välinearvo, ei itseisarvoa; osattava löytää ”parhaat” kehittämiskonseptit ja –kokonaisuudet </li></ul><ul><li>Hy ö dynnet ää n t ä ysim ää r ä isesti uudet innovaatiot ja palvelukonseptit ja niiden mukanaan tuoma tehostamispotentiaali </li></ul><ul><li>Ratkaisujen vaikuttavuutta tarkasteltava ”pitkälle ja leveästi” </li></ul>
 7. 8. Lähtökohtana lupaus palvelutasosta <ul><li>Liikennepolitiikan valmistelussa lähtökohtana on poliittinen päätös julkisin varoin tarjottavasta , sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden turvaavasta matkojen ja kuljetusten palvelutasosta . </li></ul><ul><li>Se on julkisen vallan antama palvelulupaus käyttäjille. </li></ul><ul><li>Poliittisin päätöksin varmistetaan myös luvatun palvelutason toteutumisen edellyttämä rahoitus. </li></ul><ul><li>Palvelutasoille luodaan kriteerit (esim. saavutettavuus, matka-aika, häiriöttömyys, päästöt, turvallisuus, hinta jne.) </li></ul><ul><li>Käyttäjät ovat osallisina ratkaisujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä </li></ul>
 8. 9. MALPE – Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liitto
 9. 10. Hankitaan palvelutasoa ja ratkaisuja ongelmiin <ul><li>Julkisen tilaajan rooli ja osaamisvaatimukset muuttuvat – hankitaan tuotteiden ja toimenpiteiden sijaan palvelutasoa ja ratkaisuja </li></ul><ul><li>Tilaajan ydintehtävänä hankittavan palvelutason selkeä määrittely – eivät tekniset vaatimukset </li></ul><ul><li>Palvelutason suunnittelussa ja toteuttamisessa </li></ul><ul><ul><ul><li>Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahdollistetaan palveluntuottajien innovaatiot ja uudenlaiset palvelukonseptit </li></ul></ul></ul><ul><li>Yhteysvälien, alueellisten liikennejärjestelmien tai liikkumispalvelujen kehittämiseksi ideakonsepteja – esisuunnitteluvaihe korostuu </li></ul><ul><li>Ideakonseptien arviointiin kehitetään laaja arviointimalli, käyttäjät mukana arvioinnissa </li></ul>
 10. 11. Palveluntuottajille uusia mahdollisuuksia <ul><li>Elinkaarimalleja, allianssimallimalleja ja muita julkisen ja yksityisen sektorin uudenlaiseen yhteistyöhön perustuvia palveluiden tuottamisen tapoja on kokeiltava ja edelleen kehitettävä </li></ul><ul><li>Kannustimet luotava toiminnan kehittämiseksi koko sopimuskaudelle </li></ul><ul><li>Palvelutason tuottaminen edellyttää entistä laajempaa osaamista ja palveluntuottajien verkottumista </li></ul><ul><li>Lisäarvopalveluista uutta bisnestä </li></ul><ul><li>Digitaalisuus mahdollistaa uutta palveluliiketoimintaa </li></ul><ul><li>Liikkumistiedon hyödyntäminen nostetaan uudelle tasolle: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liikenteen tietotori , liikennetiedon markkinapaikka </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liikkumisprofiili , henkilökohtaiset liikkumistarpeet ja palvelujen tuotantohalukkuus (esim. kimppakyyti) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liikkumistili , jolla voi maksaa liikkumispalveluja tai ohjata omasta palvelutuotannosta tulevia tuloja </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 12. Hyödyllinen vallankumous eli käyttäjähyödyt Palveluiden käyttäjät <ul><li>paremmat peruspalvelut </li></ul><ul><li>alemmat kustannukset </li></ul><ul><li>markkinaehtoiset lisäarvopalvelut </li></ul><ul><li>enemmän vaihtoehtoja </li></ul><ul><li>myönteiset terveysvaikutukset </li></ul>Palveluiden tuottajat <ul><li>kannusteita kehittämiseen </li></ul><ul><li>liiketoiminnan tehostaminen, kehittäminen ja kasvattaminen </li></ul><ul><li>kansainvälistyminen </li></ul>Kunnat ja valtio <ul><li>tehostuvaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta </li></ul><ul><li>kasvavaa alueiden vetovoimaa </li></ul><ul><li>parempaa ja toimivampaa yhdyskuntarakennetta </li></ul>Yhteiskunta <ul><li>vähemmän päästöjä </li></ul><ul><li>talouden kasvupotentiaalia </li></ul><ul><li>liiketoiminnan dynamiikkaa </li></ul><ul><li>hyvinvoinnin lisääntymistä </li></ul>
 12. 13. Liikennepoliittisen selonteon valmistelu on käynnissä <ul><li>Tarvitaan uutta liikennepolitiikkaa </li></ul><ul><li>Liikennepolitiikka on paljon enemmän kuin väylähankkeet </li></ul><ul><li>Hyvällä liikennepolitiikalla lisätään koko yhteiskunnan hyvinvointia ja tuottavuutta </li></ul><ul><li>Käyttäjien tarpeet tuntemalla parempi palvelutaso ja tehokas liikennejärjestelmä </li></ul><ul><li>Liikennejärjestelmää kehitetään käyttäjien ehdoilla </li></ul><ul><li>Hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet tukemaan arjen sujumista </li></ul><ul><li>Yrityksille hyvät toimintaedellytykset ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Selontekoa valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti </li></ul><ul><li>Kansalaisilla ja sidosryhmillä on aito mahdollisuus osallistua valmisteluun </li></ul><ul><li>Kuulemisessa hyödynnetään verkkoviestintää ja sosiaalisen median palveluita </li></ul><ul><li>Eri hallinnonalat laajasti mukana valmistelussa </li></ul>
 13. 14. Liikennepoliittiseen selontekoon kytkeytyvät kokeilut <ul><li>Ideakonsepti vt 12 Kouvola – Lahti : Valtatien käyttäjälähtöinen, kustannustehokas kehittämisratkaisu </li></ul><ul><li>Lahti: Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä samanaikaisesti tarkasteleva strategia ”MALPE” </li></ul><ul><li>E18 Hamina -Vaalimaa ”Green and Smart Business Development Corridor” </li></ul><ul><li>Maaseudun kuljetusten palvelutason keskeiset tekijät erityisesti maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden, palvelujen, yritysten ja lähilogistiikan näkökulmasta </li></ul><ul><li>Liityntäpysäköinnin järjestämisen uudenlaiset konseptit, joissa yhdistyvät loppukäyttäjien sekä julkisten ja kaupallisten toimijoiden hyödyt </li></ul><ul><li>Julkisin varoin rahoitettavien henkilökuljetuspalvelujen uudet käyttäjälähtöiset ja kustannustehokkaat konseptit </li></ul><ul><li>Käyttäjälähtöinen palvelukonsepti iäkkäiden ja vammaisten kotona asumisen tueksi </li></ul><ul><li>Palautejärjestelmä vastuullisen ajokäyttäytymisen edistämiseksi </li></ul>
 14. 15. E18 Tukholma – Turku – Helsinki – Hamina – Vaalimaa –Pietari kasvukäytävän mahdollisuudet <ul><li>Uusi, Venäjän ja EU:n välillä yhteen toimiva liikennekäytävä parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä ja edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä älykkäässä liikenteessä ja logistiikassa. </li></ul><ul><li>Hamina -Vaalimaa välin toiminnot ja maankäyttö suunnitellaan alueen kuntien ja elinkeinoelämän kanssa kestävällä tavalla (MALPE). </li></ul><ul><li>Liikennekäytävästä muodostuu kv. mallikonsepti EU:n ja Venäjän välille </li></ul><ul><li>Hanke luo uusia työpaikkoja palvelusektorilla ja tuotannollisessa toiminnassa. Uudet työntekijät ja asukkaat (Suomesta ja Venäjältä) lisäävät verotuloja ja torjuvat kestävyysvajetta. </li></ul><ul><li>Matkustajille enemmän ja monipuolisempia palveluja sekä parempaa informaatiota palveluista ja liikenteen sujuvuudesta. </li></ul><ul><li>Tavaraliikenteen sujuvuus ja matka-ajan ennustettavuus paranee ml. rajanylitys. </li></ul><ul><li>Elinkeinoelämälle hanke tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa, Venäjällä ja kansainvälisesti </li></ul><ul><ul><ul><li>” Moottoritie tulee – miten alueella otetaan siitä kaikki hyöty irti” </li></ul></ul></ul>
 15. 16. E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa <ul><li>H2 </li></ul><ul><li>H3 </li></ul><ul><li>H4 </li></ul><ul><li>H5 </li></ul>LVM - Kaakkois-Suomen ELY-keskus Hanke Tie Kust. arv. (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H1 Kehä III:n kehittäminen 1-vaihe 50                                                                                                                                                                                                                     H2 Kehä III:n kehittäminen 2-vaihe 250                                                                                                                                                                                                                     H3  Vt 7 Koskenkylä–Loviisa–Kotka                                                                                                                                                                                                                     <ul><li>Elinkaarihanke (PPP) </li></ul>310 (650)                                                                                                                                                                                                                     <ul><li>Erillishanke (Kotka) </li></ul>33                                                                                                                                                                                                                     H4 Vt 7 Haminan ohikulkutie 175                                                                                                                                                                                                                     H5 Vt 7 Hamina–Vaalimaa (PPP) 196                                                                                                                                                                                                                    
 16. 17. Kiitos! Liikennerevoluutio – ajatuskartta 2011 http:// www.lvm.fi / web / fi /julkaisu/-/ view /1272687

×