Your SlideShare is downloading. ×
Graduesitys280212
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Graduesitys280212

663

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
663
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Jouvenel Tulevaisuuden ennakoinnin syyt Yhteiskunnan ja ihmisten välisten suhteiden epävarmuus Jotta jotain ei tapahtuisi Toteutuvan kehityksen taivuttaminen suuntaan, joka tuo todennäköisen ja halutun lähemmäksi toisiaan Facta-futura Tulevaisuuden ja menneisyyden laadulliset erot Prévision-prévoyance Tulevaisuudesta tietämisen tavat Tulevallisuudet (futuribles) vs. ennakoivat lausumat (proferens) Tulevaisuuden kehityskulkujen muodot Perelman
 • Transcript

  • 1. ” Tapahtumien kulkua on mahdotonta ennustaa ” Mahdollisuudet, haasteet ja uhat ministeriöiden tulevaisuusnäkemyksissä koskien väestön ikärakenteen kehitystä Suomessa
  • 2. Perustietoja tutkielman taustasta
   • Jyväskylän yliopisto
   • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
   • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtio-opin yksikkö
   • Pro gradu –tutkielma
   • Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 26.5.2011 arvosanalla magna cum laude approbatur
   • Tekemistä on tukenut Kansan Sivistysrahasto
   • Toimeksiantajana työ- ja elinkeinoministeriö
   • Julkaistu internetissä: linda.linneanet.fi (tekijähaku)
   Timo Bergman
  • 3. Tutkimuskohde ja -aineisto
   • Suomen ministeriöiden tulevaisuusnäkemykset liittyen väestön ikääntymiseen
   • Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset 2006 ja 2010
    • Poislukien VNK 2010
   • Valtioneuvoston ennakointiverkoston toimintaympäristökuvaukset 2005 ja 2010
   Timo Bergman
  • 4. Tutkimuskysymykset
   • Pääkysymys:
   • Millä tavalla eri ministeriöt Suomessa perustelevat varautumista tulevaisuuteen, painottavatko ne enemmän mahdollisuuksia, haasteita vai uhkia?
   • Alakysymykset:
   • Millaisia asioita ministeriöt painottavat tulevaisuuteen varautumisessa?
   • Kuinka paljon ministeriöiden tulevaisuuskatsauksissa on omaa näkemystä?
   • Minkälaisia asioita ministeriöt liittävät väestön ikääntymiseen tulevaisuuden haasteena?
   Timo Bergman
  • 5. Teorianäkökulma ja tutkimusote
   • Laadullista tekstianalyysia, jossa yhdistyivät:
   • Tulevaisuusajattelu
   • Bertrand de Jouvenel: The art of conjecture (1967)
   • ja
   • Retorinen analyysi
   • Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca: The new rhetoric. A Treatise on argumentation. (1971)
   Timo Bergman
  • 6. Väestökehityksen alateemat
   • Työelämän vetovoima
   • Palvelukysyntä
   • Talouskehityksen kokonaisuus
   • Turvallisuus
   Timo Bergman
  • 7. Työelämä mahdollisuutena yksilöille, perheille ja työnantajille
   • Työelämäkausaliteetti
    • Työelämän vetovoima -> pidempi työura
   • Vaihtoehtoinen tapa argumentoida: haaste-mahdollisuus
    • Haaste ja mahdollisuudet keinoina vastata siihen
    • Tuottaa todennäköisemmin keskusteluun uusia ajatuksia ja ideoita?
   • STM: työelämän laadun rinnalle
    • Perheiden hyvinvointi
    • Työelämän ulkopuolisten näkökulma
   Timo Bergman
  • 8. Ikääntyvät – potilaita, kansalaisia vai kuluttajia?
   • Itsepalveluyhteiskunnan kritiikki
   • Mahdollisuudet liitettiin yksityiseen elinkeinotoimintaan, haasteet ja uhat julkiseen sektoriin
   • Näkemykset seurasivat ennakointiverkoston toimintaympäristökuvausta
   • Kansalaisnäkökulma vs. kuluttajanäkökulma (konsumerismi)
   Timo Bergman
  • 9. Talouskehityksen kokonaisuus
   • Laajin osa aineistoanalyysia
   • Jaettu pienempiin alakokonaisuuksiin
    • Yleinen talouskehitys
    • Eläkejärjestelmä
    • Julkisen talouden resurssit
    • Tuottavuus
    • Suomi muiden ikääntyvien maiden joukossa maailmassa
    • Tulevaisuuteen varautumisen tuska
   Timo Bergman
  • 10. Talouskehitys yksinkertaistetun päättelyn jatkumossa
   • Rakenteelliset toimenpiteet -> rakennekausaliteetti
    • Mahdollisuuksina esitettiin osittain tulevaisuuden ilmiöitä, mutta osittain myös menneisyyden toimenpiteitä
    • Uhat ja haasteet liittyivät pääsääntöisesti julkiseen talouteen
   • Menokausaliteetti
    • Yksinkertaistettu kausaalipäättely, jossa kehityskulkuun vaikuttavia tekijöitä jätetty pois
   Timo Bergman
  • 11. Tulevaisuuden eläkejärjestelmä – vanhat päätökset riittävät?
   • Analyysia vain vuoden 2006 kierroksesta
   • Eläkeläisten määrä ja eliniän odote uhkana tai haasteena
   • Menneisyyden toimenpiteet ja työurien pidentäminen mahdollisuutena
   Timo Bergman
  • 12. Pelko julkisen talouden resurssien niukkuudesta
   • Ilmeni vain vuoden 2010 kierroksella (← talouskriisi?)
   • Resurssikausaliteetti
   • Kaltevan tason argumentointi
   • Mahdollisuudet taloudellisessa kasvussa
   • Pelko oman hallinnonalan resursseista
   • Vaihtoehtoisten toimenpiteiden olemassaolon häivyttäminen
   • Ministeriöiden innovatiivisuuden aste
   • Uskon puute julkisen sektorin kehittämistä kohtaan
   Timo Bergman
  • 13. Tuottavuus – julkisen sektorin mahdollisuus?
   • Korostui vuoden 2010 kierroksella (← talouskriisi?)
   • Tuottavuuskausaliteetti
    • Uhkapainotteisena taloudellisten tekijöiden, kansantalouden kestävyyden ja kansantuotteen jakovaran yhteydessä
   • Poikkeuksena yleisestä ikääntymiskeskustelun linjasta ministeriöt näkivät myös mahdollisuuksia
    • Uusi teknologia
    • Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen
   • Toimenpiteet jäivät kuitenkin yleiselle tasolle
   Timo Bergman
  • 14. Suomi muiden joukossa ja erityistapauksena
   • Väestön ikääntymisen yleismaailmallistaminen vs. Suomen tilanteen erityisyys
    • Ensiksi mainitulla vedotaan universaaliyleisöön
    • Jälkimmäinen suuntautuu erityisyleisöön eli politiikan aktiivitoimijoihin
   Timo Bergman
  • 15. Tulevaisuuteen varautumisen tuska
   • Lopputulosten tarkkuuden tavoittelu
    • Taustana kansantaloustieteessä ja talouspolitiikan toimeenpanossa vaikuttavat taustaoletukset
   • Operoidaan tosi-väärä -akselilla
   • Tulevaisuuden mahdollisuudet ennemmin tieltä raivattavia esteitä kuin aineksena erilaisten vaihtoehtojen puntarointiin
   • Tulevaisuutta ennakoiva ihminen tarvitsee
    • Tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia
    • Omaa ajattelua ja kokemusta
   Timo Bergman
  • 16. 'Todellisuus' vs. ikääntyvien turvallisuuskokemus
   • Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön vaatimus-vastaus -argumentointi
   • Poikkihallinnollisuuden vaatimus korostuneesti esiin
   • Koettu rikollisuuden pelko vs. 'todellisuus'
    • Vetoomus politiikan aktiivitoimijoihin
   Timo Bergman
  • 17. Tulosten implikaatiot tulevaisuustyölle
   • VNK: ”Politiikan johtaminen 2010-luvulla”
   • Tulevaisuuskatsausten yhteensopivuuden ja horisontaalisen otteen lisääminen
   • Ennakointiverkoston koordinointiroolin vahvistaminen
   • Pro gradu
   • Yhdenmukaisuuden tavoittelun sijasta pitäisi edistää ministeriöiden omaa luovuutta ja ideointia
   • Ennakointiverkosto ennemmin ministeriöiden oman innovatiivisuuden edistäjänä sekä hyvien käytäntöjen levittäjänä kuin tiukkana koordinoijana
   Timo Bergman
  • 18. Jatkotutkimus
   • Monia mahdollisuuksia
   • Edustuksellinen valta vs. asiantuntijavalta
   • Vallankäyttö ja tieto
   • Tulevaisuuskatsaukset ja puolueiden vaaliohjelmat suhteessa hallitusohjelmaan
   • Toimenpiteisiin suostutteleva kielenkäyttö
   • Argumentointitavat ja niiden tieteenfilosofiset taustaoletukset
   • Tulevaisuusajattelun ja -käsitteistön historia
   Timo Bergman

  ×