ÜNİTE 2   KİMYA     BİLEŞİKLER                      Test - 2                 ...
Test - 2                 Konu Performans Testi7.  Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alan X elemen- ...
ÜNİTE 2   KİMYA      BİLEŞİKLER                     Test - 3                  ...
Test - 3                Konu Performans Testi7.  Periyodik cetvelde 7A grubunda yer alan klor(Cl) ele-  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bileşikler nasıl oluşur

4,620 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bileşikler nasıl oluşur

 1. 1. ÜNİTE 2 KİMYA BİLEŞİKLER Test - 2 Bileşikler Nasıl Oluşur?1. 4. • Hidrojen (H) metallerle bileşik ouşturduğunda –1, ametallerle bileşik oluşturduğunda +1 yük- seltgenme basamağına sahip olur. • Oksijen (O) peroksitler ve OF2 bileşiği dışında tüm bileşiklerinde –2 yükseltgenme basamağı- Katman elektron dizilimi verilen element ile ilgili, na sahip olur. I. Oda koşullarında gaz halinde bulunur. Buna göre, aşağıdaki oksijenli ve hidrojenli bile- II. Kimyasal bağ yapmaya eğilimlidir. şiklerdeki elementler yükseltgenme basamakla- III. Elektron alma eğilimindedir. rına göre gruplandırıldığında hangisi yalnız ka- yargılarından hangileri doğrudur? lır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) AlH3 B) NH3 C) Fe2O3 D) II ve III E) I, II ve III D) Cl2O7 E) HMnO42. Metaller bileşik oluştururken elektron verme eğili- mindedirler. 5. Bu durumu öğrencilerine açıklamak isteyen bir öğretmen, I. 2X II. 3Y Katman elektron dizilimi verilen element ile ilgili, III. 12Z I. Periyodik cetvelin 4A grubunda bulunur. yukarıda atom numaraları verilen elementlerden II. Bileşiklerinde +4 yükseltgenme basamağına hangilerinin katman elektron dağılımından fay- sahip olabilir. dalanabilir? III. Bileşiklerinde –4 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III3. Toprak alkali metaller ile ilgili, D) II ve III E) I, II ve III • Alkali metallerden sonra bulundukları periyo- dun en aktif metalleridir. 6. • Kimyasal bağ yaparken elektron vermeye eği- limlidir. • Son elektron katmanında iki elektronları var- dır. bilgileri veriliyor. Katman elektron dizilimi verilen Karbon (C) ele- Buna göre, menti bileşiklerinde, I. I. +2 2X II. II. +4 12Y III. III. +6 18Z atom numaraları verilen elementlerden hangileri yukarıdaki yükseltgenme basamaklarından han- toprak alkali metalidir? gilerine sahip olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III D) I ve II E) II ve III52 ~ KİMYA
 2. 2. Test - 2 Konu Performans Testi7. Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alan X elemen- 10. ti bileşiklerinde grup numarası kadar pozitif yükselt- genme basamağına sahip olabilmektedir. Buna göre, bu elementin türü ile ilgili, I. Soygazdır. Katman elektron dizilimi verilen elementler ile II. Metaldir. ilgili, III. Ametaldir. I. B3+ ve H– iyonlarının katman elektron dizilim- yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? leri aynıdır. II. B3+ iyonu oktet elektron dağılımına sahiptir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III III. H periyodik cetvelin 1. , B ise 3. grubunda yer D) I ve II E) II ve III alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III8. • Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alır. D) II ve III E) I, II ve III • Elektron almaya eğilimlidir. • Bileşiklerinde –1 yükseltgenme basamağına 11. Hidrojen hem metaller, hem de ametallerle bileşik sahiptir. oluşturabilmektedir. Özellikleri verilen element ile ilgili, I. NH3 – CH4 I. Halojendir. II. H2O – MgH2 II. Doğada gaz halde bulunur. III. AlH3 – NaH III. Elektron dizilimindeki son katmanında 1 elekt- Buna göre, verilen bileşik çiftlerinden hangilerin- ronu vardır. de Hidrojen (H) aynı yükseltgenme basamağına yargılarından hangileri yanlıştır? sahiptir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 12. • Na2CrxO79. Son katmanında n tane elektronu bulunan X ele- • KyCrO4 menti periyodik cetvelin n. grubunda yer alır ve bi- bileşiklerinde Cr elementi +6 yükseltgeme basama- leşiklerinde +n yükseltgenme basamağına sahip ğına sahiptir. olabilir. Buna göre, formüllerde yer alan x ve y sayıları Buna göre, özellikleri verilen elementin atom nu- aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- marası, miştir? I. 3 II. 9 x y III. 13 A) 1 1 yukarıdakilerden hangileri olabilir? B) 1 2 C) 2 1 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) 2 2 D) II ve III E) I, II ve III E) 3 3 KİMYA ~ 53
 3. 3. ÜNİTE 2 KİMYA BİLEŞİKLER Test - 3 Bileşikler Nasıl Oluşur?1. • KMnO4 4. Eski çağlarda, toprak alkali metallerinin toprakta bu- • CuCl2 lunan oksitleri ayrıştırılamadığından element olarak kabul ediliyordu. Bu grup elementlerine toprak alka- • SO2 li metalleri denmesinin sebebi budur. yukarıdaki bileşiklerden herhangi birinde, Buna göre, toprak alkali metalleri ile ilgili, I. +5 I. Bağ oluşumu sırasında elektron vermeye eği- II. –1 limlidirler. III. +4 II. Bulundukları periyodun en aktif metalleridir. verilen yükseltgenme basamaklarından hangile- III. Doğada gaz halde bulunurlar. rine sahip element vardır? yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. I. KMnO4 II. SO32. Oksijen (O) son katmanında 6 elektronu bulunan bir ametaldir. III. Fe2O3 Oksijen bileşiklerinde –2, –1 ve +2 yükseltgenme ba- IV. CaCO3 samaklarına sahip olabilir. V. MgO2 Buna göre, oksijenin bu yükseltgenme basamak- Yukarıda verilen bileşikler, altları çizili element- larına sahip olduğu bileşiklere ait örnekler hangi- lerin yükseltgenme basamaklarına göre doğru sinde doğru olarak verilmiştir? şekilde sıralanması için hangi iki bileşiğin yeri değiştirilmelidir? –2 –1 +2 A) MgO MgO2 OF2 A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) III ve V B) Na2O Na2O2 OCl2 C) Fe2O3 CO2 OCl2 D) H2O SO2 OBr2 6. X3+ iyonunun katman elektron dizlimi, E) SO2 SnO2 OBr23. XO4n iyonunda X ile sembolize edilen elementin yükselt- şeklindedir. genme basamağı ve iyonun yükü aşağıda verilmiştir. Buna göre, X ile ilgili, X in yükseltgenme I. Periyodik cetvelin 3. grubundadır. basamağı İyonun yükü (n) II. Elektron vermeye eğilimlidir. I. +5 –3 III. Tüm bileşiklerinde +3 yükseltgenme basama- II. +6 –2 ğına sahiptir. III. +7 –1 yargılarından hangileri doğrudur? Buna göre, verilenlerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III D) I ve II E) I, II ve III54 ~ KİMYA
 4. 4. Test - 3 Konu Performans Testi7. Periyodik cetvelde 7A grubunda yer alan klor(Cl) ele- 10. Hidrojen ve oksijen ile menti bileşiklerinde –1 ile +7 arasında farklı yükselt- • HX genme basamaklarına sahip olabilmektedir. • HXO Buna göre, • HXO2 • HXO3 I. HCl • HXO4 II. HClO kararlı bileşiklerini oluşturabilen X ametalinin III. KClO3 atom numarası, IV. HClO2 I. 9 V. HClO4 II. 16 bileşikleri yapısındaki klor elementinin artan III. 17 yükseltgenme basamaklarına göre doğru sırala- verilenlerden hangileri olabilir? nabilmesi için hangi iki bileşiğin yeri değiştiril- melidir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V 11. Ametaller bileşiklerinde farklı yükseltgenme basa- maklarına sahip olabilirler.8. Metaller bileşiklerinde her zaman pozitif, ametaller ise hem pozitif hem de negatif yükseltgenme basa- Buna göre, aşağıda verilen bileşik çiftlerinden mağına sahip olabilirler. hangisinde oksijen dışındaki ametalin yükselt- genme basamağı aynıdır? Buna göre, aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde ilk bileşikteki metalin yükseltgenme basamağı, diğer bileşikteki ametalin yükseltgen- A) NaCl – KClO2 me basamağına eşittir? B) CO2 – K2CO3 C) KNO2 – N2O5 D) P2O3 – K3PO4 A) K2Cr2O7 – SO3 E) KClO3 – KCl B) N2O5 – Na3PO4 C) Ca(MnO4)2 – H2SO4 D) Al2(CO3)3 – HNO3 E) KCl – Na2O 12. • K2MnO4 deki Mn • SOx deki S • HyCrO4 deki Cr9. X elementi 17Cl elementi ile sadece XCl2 bileşiğini elementlerinin yükseltgenme basamakları aynıdır. oluşturabilmektedir. Buna göre, formüllerde yer alan x ve y sayıları Buna göre, X elementinin atom numarası hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. 2 II. 4 x y III. 12 A) 2 2 verilenlerden hangileri olabilir? B) 2 3 C) 3 2 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) 3 3 D) II ve III E) I, II ve III E) 4 3 KİMYA ~ 55

×