seo contract

726 views
582 views

Published on

Published in: Art & Photos, Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

seo contract

  1. 1. Công ty CP phân phối và bán lẻ sách Bookbooming Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc / IDT–PL HỢP ĐỒNG QUẢNG BÁ WEBSITE - SEO Căn cứ: Bộ luậ t Dân sự củ a nước Cộ ng hoà XHCN Việ t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luậ t Thương mạ i của nước Cộ ng hoà XHCN Việ t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Pháp lệ nh Bưu chính viễn thông ngày 25/5/2002; Nghị đị nh số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 củ a Chính phủ về quả n lý, cung cấ p, sử dụ ng dị ch vụ Internet và thông tin điệ n tử trên Internet; Căn cứ yêu cầu củ a Anh Thuận và khả năng cung cấ p dị ch vụ củ a Công ty cổ phần BookBooming Hôm nay, ngày …15… tháng …11.. năm 2013, tại…… …………………Chúng tôi gồ m: Bên A: Công ty cổ phần thƣơng mạ i và dị ch vụ Khả i Anh Người đạ i diệ n: Nguyễ n Đức Thuậ n Chức vụ : Giám Đốc Đị achỉ : Số 633 Ngô gia tự, Đức giang, Long Biên, Hà Nội Email: Số điệ n thoại: Bên B: Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ sách Bookbooming Người đạ i diệ n: Lê Đức Duẩn Chức vụ : Giám Đốc Đị a chỉ : 60 ngõ 105 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội Email: Số điệ n thoại: 04 66 55 88 90 Bên A và bên B cùng thỏ a thuậ n ký hợp đồ ng cung cấ p dị ch vụ quả ng bá website trên công cụ tìm kiếm với các điề u khoả n và điều kiệ n như sau:
  2. 2. ĐIỀU 1. Nội dung công việ c, thời hạn hợp đồng và phƣơng thức đánh giá kế t quả Hình thức: Bên A thuê Bên B làm dị ch vụ quả ng bá website trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization) cho website / gọ i tắ t là website bên A). Chi tiết: Bên B sẽ thực hiệ n các phương pháp tối ưu hóa từ trên công cụ tìm kiếm cho website bên A. Theo phụ lụ c hợp đồ ng kèm theo. Cụ thể là thực hiệ n các phương pháp để đưa những từ khóa củ a website bên A lọ t vào 1 trong 10 kế t quả đầ u tiên củ a trang tìm kiế m Google.com. Về từ khóa: Chúng tôi phân biệ t từ khóa có dấ u và không dấ u. Khi đánh giá kế t quả thì phải sử dụ ng từ khóa đúng như đã đăng ký trong hợp đồ ng. Đị nh nghĩa lọt vào TOP 5 - 10: Website bên A được gọi là lọ t vào TOP 5 - 10 củ a kế t quả tìm kiếm với mộ t từ khóa ở Google.com.vn nế u có bất kỳ trang web nào trên website bên A lọ t vào 1 trong 10 kế t quả tìm kiế m (trang đó có thể là trang chủ , hoặ c trang con, hoặc 1 bài viế t nằm trong website bên A). Thời hạn: - Từ 1 (mộ t) đế n 6 ( sáu) tháng để nâng lên top 5 - 10. - Duy trì ở top 10 trong vòng 12 (mười hai) tháng. Phƣơng thức đánh giá kế t quả : Khi tìm kiếm để kiểm tra kế t quả phải viế t chính xác các từ khóa đã đăng ký trong hợp đồ ng (phân biệ t từ khóa có dấu và không dấ u). Bên B sẽ báo cáo cho bên A thời điểm lầ n đầ u tiên từ khóa được lọ t vào TOP 10 khi tìm kiếm bằ ng Google.com.vn và chi phí sẽ được tính ngày hôm đó. ĐIỀU 2. Các công việ c thực hiệ n Các công việc sau đây mà bên B cam kế t thực hiệ n để quả ng bá website cho bên A: 2.1. SEO on page • • • Chọ n Từ Khóa Phân Tích Từ Khóa Phân Tích Độ Cạ nh Tranh
  3. 3. • • • • • • • • • • • • • • • Phân Tích Lượt Truy Cậ p Sửa Thẻ Tiêu Đề Website Sửa Thẻ Mô Tả Website Chọ n Từ Khóa và Sửa Thẻ Từ Khóa Sửa Tiêu Đề Trong Trang Bài Viế t Tối Ư Hóa Nội Dung Trang Web u Tối Ư Hóa Thẻ Hình Ảnh & Mô Tả u Sửa và Tối Ư Hóa Lạ i Code HTML u Cài Đặ t Smart Links Cài Đặ t Google Analytics Cài Đặ t Công Cụ Admin trong Webmaster Cài Đặ t Yahoo Code Cài Đặ t Bing Code Cài Đặ t Alexa Code Và Mộ t Số Bước Khác 2.2. SEO Off page • • • • • • • • • • • • • • Đăng bài về Trang Web Viế t Bài quả ng cáo về trang web Marketing bằ ng blogs Cậ p nhậ t nội dung cho blogs Markeitng blogs Tạo Profile cho trang web Đăng lên danh bạ Đăng lên mạ ng xã hội Tạo Fans trong facebook Tạo Fans trong twitter và mộ t số mạ ng xã hộ i khác Đăng trang rao vặ t và forum Trao Đổ i link (nế u cầ n) Viế t bài giới thiệ u cho Trang Web Và 1 số kỹ thuậ t khác 2.3. Nâng cấ p website • • Chỉ nh sửa giao diệ n website theo yêu cầ u củ a bên A Chỉ nh sửa nội dung theo yêu cầ u củ a bên A ĐIỀU 3. Thời gian thực hiện Bên B cam kế t thời gian đưa tấ t cả các từ khóa lên TOP từ 5 đế n 10 củ a google.com.vn sẽ nằ m trong khoả ng từ 1 đế n 6 tháng bắ t đầ u từ ngày ký hợp đồ ng
  4. 4. ĐIỀU 4. Phí dị ch vụ và phƣơng thức thanh toán 4.1. Phí dị ch vụ Phí duy trì hàng tháng: 5 .000.000 đ / 1 tháng Bằ ng chữ ( Năm triệ u đồng chẵ n ) Phí dị ch vụ được phân tích kèm theo phụ lục từ khóa 4.2 Phƣơng thức thanh toán Bên A sẽ thanh toán cho bên B khoả n chi phí tính theo tháng là 5 triệ u đồ ng/1 tháng ( liên tục trong vòng 6 tháng) Bên A sẽ thanh toán cho bên B qua hình thức chuyể n khoả n hoặc tiề n mặ t từ ngày 1 -5 dương lị ch hàng tháng. ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A Bên A có nghĩa vụ cung cấ p đầ y đủ và chính xác thông tin về nộ i dung, cấ u trúc của website bên A cho bên B. Bên A có nghĩa vụ thực hiệ n theo các tư vấ n củ a bên B để tối ưu hóa cấ u trúc và nội dung website bên A. Trong trường hợp bên A đồ ng ý giao quyền truy nhậ p vào máy chủ để sửa mã nguồ n củ a trang web thì bên B có thể thực hiệ n việc chỉ nh sửa mã nguồ n và cấ u trúc trang web. Bên A có quyề n kiể m tra, giám sát việc thực hiệ n hợp đồ ng theo nộ i dung và các điều khoả n đã ký kế t. Bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí cho bên B theo thỏ a thuậ n tạ i điều 4 của hợp đồ ng này. ĐIỀU 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B Bên B có nghĩa vụ thực hiệ n dị ch vụ quả ng bá website của bên A tạ i đị a chỉ : theo đúng thỏ a thuậ n và thời gian nêu trong hợp đồ ng. Bên B có quyề n yêu cầ u bên A cung cấ p các thông tin nộ i dung, cấ u trúc củ a website bên A để thực hiệ n dị ch vụ . Trong trường hợp bên A đồ ng ý giao quyề n truy cậ p vào máy chủ hay hosting củ a bên A để sửa mã nguồ n củ a trang web thì bên B có nghĩa vụ thực hiệ n việc chỉ nh sửa mã nguồ n và cấu trúc trang web. Bên B có quyề n chấm dứt hợp đồ ng trước thời hạ n nếu bên A cố tình không tuân thủ các kỹ thuậ t SEO do bên B đưa ra và có bằ ng chứng xác thực về việc này. Bên B có nghĩa vụ không tiế t lộ thông tin củ a bên A giao cho mà có thể làm tổ n hạ i đế n việ c kinh doanh củ a bên A.
  5. 5. Bên B sẽ gửi thông báo kế t quả đạ t được với bên A hàng tuầ n và hàng tháng bằ ng văn bả n gửi tới đị a chỉ email: ĐIỀU 7. Bồi thƣờng thiệt hạ i Việ c SEO sau khi đã lên Top 5 đế n 10 nế u bị gián đoạ n thì bên B phả i bồi thường thiệ t hạ i cho bên A. Cụ thể : Nế u thời gian gián đoạ n củ a từ khoá bao nhiêu ngày sẽ bù lại bấ y nhiêu thời gian vào tháng tiế p liề n kề cho bên A, đồ ng nghĩa với việc thu phí duy trì hàng tháng sẽ bị lùi lại ngày. Nếu sau thời gian thực hiệ n việc khởi tạo từ 3 đế n 6 tháng mà từ khoá nêu ở Điề u 1 không lên được top 5 đế n 10 trang đầ u tiên củ a kế t quả tìm kiếm thì bên B có nghĩa vụ hoàn trả lạ i chi phí khởi tạ o mà bên A đã đóng cho bên B kể từ lúc ký kế t hợp đồ ng. ĐIỀU 8. Điề u khoả n chung Thời gian chờ đợi bên A cung cấ p thông tin cầ n thiế t sẽ không tính vào ngày làm việ c của bên B. Hai bên cam kế t thực hiệ n đúng và đầ y đủ các điều khoả n trên đây. Trong quá trình thực hiệ n hợp đồ ng nế u có vấ n đề gì phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạ c, thố ng nhấ t và ký kế t thành văn bả n bổ sung. Văn bả n bổ sung này là mộ t thành phầ n không thể tách rời của hợp đồ ng. Mọ i tranh chấ p nả y sinh trong việ c thực hiệ n Hợp đồ ng này, hai bên sẽ giải quyế t trên tinh thầ n hợp tác, tương trợ lẫ n nhau. Trường hợp không đạ t được thoả thuậ n để giả i quyế t tranh chấp thì được đưa ra giả i quyế t tại Tòa án Kinh tế tạ i Hà Nộ i. Phán quyế t củ a Tòa án Kinh tế tạ i Hà Nội là phán quyế t cuối cùng và bắ t buộ c hai bên phải thực hiệ n. Hợp đồ ng này có 5 (năm) trang được lậ p thành 02 bả n có giá trị như nhau, bên A giữ 01 bả n, bên B giữ 01 bả n và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồ ng, cho đế n khi bên B hoàn thành các dị ch vụ quy đị nh tại Điều 1 và Bên A thanh toán xong phí dị ch vụ cho Bên B thì hợp đồ ng này xem như được thanh lý hoặ c cả hai bên cùng thố ng nhấ t chấ m dứt hợp đồ ng bằ ng văn bả n./. NHỮNG ĐIỀU KHÁCH HÀNG CẦN LƢU Ý ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ TIẾN ĐỘ VÀ QUÁ TRÌNH SEO 1, Những nguyên tắ c cơ bả n trong SEO - Từ khóa lên sớm hay muộ n phụ thuộ c vào độ cạ nh tranh củ a từ khóa mà có thể 1 tuầ n 1 tháng 3 tháng thậm chí có từ khóa làm cả 6 tháng mới lên top 10 - Nộ i dung càng cậ p nhậ t thường xuyên càng được Google ưu tiên hiể n thị - Sử dụ ng mạ ng xã hội chia sẻ sẽ chiếm được rấ t nhiề u lợi thế trong SEO
  6. 6. - Với những tên miề n mới đăng ký google sẽ không ưu tiên trong SEO - SEO là mộ t việc yêu cầ u tính kiên trì bề n bỉ KHÔNG PHẢI CỨLÀM SEO LÀ TỪKHÓA CÓ THỂ LÊN LUÔN. Nhưng SEO lại bề n và thu hút được rấ t nhiều khách hàng ( gấ p 4 lầ n chạ y google adword) 2, Lộ trình SEO website Thời gian từ tháng thứ 1 đế n tháng thứ 2 tháng sau khi ký hợp đồng - Làm nộ i dung website, đẩ y hệ thố ng site vệ tinh - Trong thời gian này từ khóa đuôi dài có khả năng lên Thời gian từ tháng thứ 3 đế n tháng thứ 6 - Tậ p trung đẩ y offpage SEO từ khóa ngắ n trong hợp đồ ng - Thực hiệ n đẩ y toàn bộ từ khóa lên top theo đúng hợp đồ ng ký kế t giữa 2 bên TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG SEO. CHÚNG TÔI MONG KHÁCH HÀNG HIỂU ĐỂ PHỐI KẾT HỢP VỚI CÔNG TY LÀM SEO TỐT NHẤT NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SEO 1, Phân tích từ khóa
  7. 7. Danh sách từ khóa. Và cộng thêm nhiề u từ khóa ngách nữa cua nhua cua nhua loi thep cua cuon cua kinh chiu luc 4,400 6,600 8,100 70 Keyword (by relevance) Keyword (by relevance) mau cua nhua loi thep gia cua nhua loi thep cua nhua upvc cua nhua cao cap cua nhua eurowindow gia cua nhua cua cuon austdoor cua nhua loi thep eurowindow may san xuat cua nhua cua nhom kinh gia cua cuon phu kien cua nhua cua nhua window cua nhua loi thep upvc cua so nhua loi thep sua cua cuon may lam cua nhua cua kinh thuy luc cua cuon duc cua cuon gia re sua chua cua cuon bao gia cua nhua cua nhua loi thep austdoor cua nhua upvc loi thep kinh chiu luc cua nhua gia re cua cuon nhom cua cuon mitadoor cua kinh cuong luc Avg. monthly searches Avg. monthly searches High High High High ₫ 12,130 ₫ 15,628 ₫ 19,173 ₫ 4,614 0% 0% 0% 0% ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT Competition Suggested bid Ad impr. share Add to plan Competition Suggested bid Ad impr. share Add to plan 210 140 880 720 170 110 720 Medium High Medium Medium Low Medium Medium ₫ 1,883 ₫ 3,266 ₫ 3,259 ₫ 4,843 ₫ 1,870 ₫ 2,259 ₫ 12,210 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ACCOUNT 260 Low ₫ 2,822 0% ACCOUNT 480 3,600 320 320 260 110 40 2,900 260 720 1,000 720 1,000 170 40 30 260 170 260 210 720 Medium Medium High Medium Medium Low Medium High High Medium High Medium High Medium Medium Low Medium Low Medium Medium Low ₫ 4,693 ₫ 4,795 ₫ 9,803 ₫ 3,479 ₫ 2,039 ₫ 2,050 ₫ 971 ₫ 22,706 ₫ 3,809 ₫ 6,406 ₫ 8,537 ₫ 8,075 ₫ 25,049 ₫ 3,017 ₫ 4,476 ₫ 2,030 ₫ 1,552 ₫ 6,644 ₫ 9,764 ₫ 5,377 ₫ 3,045 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT

×