E3 f1 bộ binh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

E3 f1 bộ binh

on

 • 856 views

Phương pháp đặt ẩn phụ phần 1.

Phương pháp đặt ẩn phụ phần 1.

Statistics

Views

Total Views
856
Views on SlideShare
856
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  E3 f1 bộ binh E3 f1 bộ binh Document Transcript

  • CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ẨN PHỤ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x − 3 + x = 9 29, 3 3 x 2 + x − 3x 2 − x = 2 2, 3 − x + x 2 − 2 x + x − x 2 = 1 30, 4 x 2 + x + 1 = 6 ( 4 x 2 + x ) + 13, x + 2 x + 5 < 4 2 x ( 2 + x ) + 3 2 31, x 2 − 4 x = −2 + x 2 + 5 − 4 x 4, x ( x − 4 ) 4 x − x + ( 2 − x ) < 2 2 2 32, ( 3 − x ) + 3x − 22 = x 2 − 3x + 7 25, ( x + 1) + ( x + 1) + 3x x + 1 > 0 2 3 33, x ( x + 5 ) > 2 3 x 2 + 5 x + 2 − 26, x 3 + x 2 − 1 + x 3 + x 2 + 2 = 3 34, 12 − 4 ( 4 − x )( x + 2 ) ≤ x 2 − 2 x7, 2 x 2 + 5 x + 2 − 2 2 x 2 + 5 x − 6 = 1 35, x 2 + 7 x + 4 = ( 4 x + 8 ) x8, 3 x + 21x + 18 + 2 x + 7 x + 7 = 2 2 2 36, x 2 − 7 x + 6 + x 2 − 7 x + 3 = 39, 3 x 2 + 6 x + 4 < 2 − 2 x − x 2 37, x 2 + x + 7 + x 2 + x + 2 = 3 x 2 + 3x + 1910, 4 x − 12 x − 5 4 x − 12 x + 11 + 15 = 0 2 2 38, 2 x 2 + x + 7 − 2 ( 2 x 2 + x + 1) = 3x 2 + ( x + 1) 211, x ( 2 x + 3) > 3 − 4 x − 6 x 2 39, 7 (1 + x )( 2 − x ) > 1 + 2 x − 2 x 212, 4 + ( x + 1)( 2 + x ) ≤ x 2 + 3 x 313, x 2 − 34 x + 48 ≥ 6 ( x − 2 )( x − 32 ) 40, x 2 + 3 − 2 x 2 − 3 x + 2 = x + 6 214, 9 x 2 + 3x + 12 = x ( x + 3) − 2 11 28 41, x 2 − 3 x − 5 9 x 2 + x − 2 = − x 4 915, 3 x 2 − 2 x + 15 = 7 − 3 x 2 − 2 x + 8 42, 4 x x + 1 + x + x = 5 3 216, 3 x + 5 x + 8 − 3 x + 5 x + 1 > 3 2 2 43, x x 2 + 4 + 5 ( x 2 + 2 ) = 20 217, 3 x 2 + 2 x = 2 x 2 + x + 1 − x 44, x 1 + x = 2 x 3 + 2 x − 118, 2 x + x 2 = 2 ( x 2 + 2 x + 4 ) + 3 1 x 45, 1 + + 2 =319, x + x + 2 = x ( x + 2 ) − 2 2 x x +1 x +1 x −120, 18 x 2 − 18 x + 5 = 3 3 9 x 2 − 9 x + 2 46, + =2 x −1 x +121, 3 3 x 3 − 3x + 2 = 2 x 2 − 6 x + 5 3+ x x +8 (22, 3 x − 2 x + 9 = 3 2 − 3x − 2 x + 1 2 2 ) 47, x + x =5 4x +1 123, 2 x ( x − 1) − x > x 2 − x + 1 48, + =5 4x x24, 3 x 2 + 15 x + 2 x 2 + 5 x + 1 = 2 49, x2 − 4 x + 3 = 4x − x225, ( x + 5 )( 2 − x ) = 3 x 2 + 3 x 50, 8 + x − 3 + 5 − x − 3 = 526, 5 x + 10 x + 1 > 7 − 2 x − x 2 2 51, 1 − x − x + 2 − x − x = 127, 2 x + x − 5 x − 6 = 10 x + 15 2 2 1 52, 5 + x + 2 3 − x > 3− x − 228, ( x + 1)( x + 4 ) ≤ 5 x + 2 x + 28 2 3CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1
  • Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 4 x + 3 + 2 x + 1 = 6 x + 8 x 2 + 10 x + 3 − 16 12, 2 x + 1 + 9 − 2 x + 3 9 + 16 x − 4 x 2 > 13 25, x 2 + 2 x x − = 3x + 1 x 12 − x x − 2 823, (12 − x ) + ( x − 2) < 26, x 2 + 3 x 4 − x 2 = 1 + 2 x x−2 12 − x 3 1 3x 27, 1 − x 2 + 2 3 1 − x 2 = 34, > −1 3 1− x 2 1 − x2 28, 1 + x − x2 = x + 1 − x 2 7 5x5, ≤ +2 29, x + 7 + x + 2 x 2 + 7 x = 35 − 2 x 2− x 2 2 − x2 30, 2 x + 3 + 1 + x = 3 x + 2 2 x 2 + 5 x + 3 − 2 ( ) + 32 2 16, x + 16 + x = x + 16 + x 22 2 5 1 31, 5 x + > 2x + +4 1− x 8 2 + x 2 x 2x7, 8 + =2 2+ x 1− x 32, x −1 + x + 3 + 2 ( x − 1)( x + 3) + 2 x = 48, 3 2 + x − 6 2 − x + 4 4 − x 2 = 10 − 3 x 33, 3 x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3x 2 − 5 x + 2 x9, x + =2 2 34, 1 + x + 8 − x = 3 + (1 + x )( 8 − x ) x −1 2 2x 3 1 1 35, 3 + x + 6 − x = 3 + ( 3 + x )( 6 − x )10, 3 + + =2 x +1 2 2x 36, 3 x + 1 + 2 − x + 2 2 + 5 x − 3 x 2 = 9 − 2 x11, x + 4 + x − 4 = 2 x + 2 x 2 − 16 37, x + 2 − x 2 + x 2 − x 2 = 312, 4 x −1 + 4 x = 4 x + 1 38, x + 4 − x = 5 + 4 x − x2 x 3513, x + > 39, x+ 2 + 6− x = 8− ( x + 2 )( 6 − x ) x −1 2 12 (2 − x) + 3 ( 7 + x ) = 3 + 3 ( 7 + x )( 2 − x ) 3 2 2 40,14, x + 1 − 12 − x = − x 2 + 11x − 23 8− x15, 7 + x − 9 − x = − x 2 + 2 x + 63 41, 1 + x + 8 − x − (1 + x ) =3 1+ x16, 3 − x + x − 1 − 4 4 x − x 2 − 3 + 2 ≥ 0 42, 2 1 − 4 x + 5 x + 1 = (1 − 4 x )(1 + x ) + 517, 4 x − x −1 + x + x −1 = 2 2 2 x 2 − 6 x + 15 43, x 2 − 6 x + 18 =18, 9 ( x + 1) − x 2 = x + 9 − x x 2 − 6 x + 11 20 + x 20 − x x −119, − = 6 44, 1 − x + ( x − 1)( x − 2 ) + ( x − 2 ) =3 x x x−2 x−2 + x+2 x+220, x2 − 4 − x + 1 = 45, x 2 − 4 + 4 ( x − 2 ) = −3 2 x−2 8x221, x + 17 − x 2 + x 17 − x 2 = 9 46, 1 + 2 x − 1 − 2 x = 1 + 1 − 4 x222, x + 4 − x 2 = 2 + 3x 4 − x 2 2(2 − x) 2 1 1 47, x − 4− x =23, 1 − −2 +1 > 3 2 + 4 x − x2 x +1 x 424, x + = x − 2 +4 48, ( )( x + 3 − x −1 1 + x2 + 2 x − 3 = 4 ) x xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2
  • Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x +11, ( x − 3)( x + 1) + 4 ( x − 3) = −3 x−32, 2 1 − x − 1 + x + 3 1 − x 2 = 3 − x x+33, 2 x 2 − 9 = ( x + 5 ) x −3 x −14, 2 x 2 − 1 = x 2 + 2 x + 5 x +1 25, = 1 + 3 + 2x − x2 x +1 + 3 − x6, x 2 − x = ( 2 − 2 x ) x + 37, x 2 − 3 x + 6 = 2 ( 2 − x ) 3 + x8, 2 x 2 − 7 x + 15 = ( 9 − 4 x ) 3 + x9, x 2 − 1 = 2 x x 2 + 2 x10, x 2 + 4 x = ( x + 2 ) x 2 − 2 x + 411, x + 1 = x2 + 4 x + 512, 3 x = 3x 2 − 14 x + 1413, 7 x + 7 + 7 x − 6 + 2 49 x 2 + 7 x − 42 < 181 − 14 x14, ( 3 + x ) ( 4 − x )(12 + x ) + x = 28 2 x 2 − 3x + 515, = x2 + 2x −1 5 − 2x ( )16, 2 x 2 + 14 − 2 x 2 + 8 x x + 8 x − 14 x ( x + 8 ) + 24 = 017, x 2 − x − 2 1 + 16 x = 2 ( )(18, x + 15 x + 36 x + 5 x + 4 = 520 x ) x+419, 2 x 2 − 16 = ( 6 + x ) x−4  1 1 2 320,  x −  x 2 + 3x + = x  3 9 921, x 4 − 2 x 2 + x = 2 ( x 2 − x )22, 5 x 2 − 11x + 7 + ( 4 x − 5 ) x 2 − x + 1 = 0 5x2 − 9 x + 723, = x2 + x + 1 5 − 4x24, 5 x 2 − 11x + 7 = 2 ( 3 − 2 x ) x 2 + x + 2 125,5 16 − x 2 − =4 16 − x 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3
  • Bài 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x2 + 21, ( x + 1) − 3x 2 <1 x2, ( x + 2 ) = 5 x 3 − 4 x + 8 23, x 2 + 5 x − 1 ≤ 6 x 3 − x4, 7 x ( x 2 + 3) + 6 ≥ ( x + 3) 2 2 ( 2 x 2 + x + 1)5, ≤ 2 x3 + x 56, 2 x 2 + 3 x + 4 − 5 x 3 + 2 x = 0 3 ( 4 x 2 + x + 1) 4x2 + 17, < 10 x x 3 ( x + 1) 2 x2 + x + 18, = 10 x x x2 + 19, 3 ( x + x + 3) = 10 ( 2 + x ) 2 x+2 10 x x − 110, 3 ( x 2 − x + 1) ≤ x11, ( x − 1) + x − x = 0 2 3 4 2 212, x 2 + 2 + x 3 x + = 2x x13, ( x − 1) + 3 x 2 ( x 2 − 2 ) = 3 2 x2 − 214, 3x 2 + 4 x − 6 > 7 x x x −115, x 2 + ( x + 1) ≤3 x +1 x2 − 316, 2 x 2 − 5 x − 3 x ≥6 x17, 6 x 2 − 3 3 x 2 − 2 x − 1 ≤ 4 x + 418, 2 ( 2 x 2 + 8 x + 6 ) = 4 + x ( ) 319, x −1 + 1 + 2 x −1 = 2 − x x +120, 2 x 2 − 8 x + 3 ( 5 − x ) = 12 x −521, 2 x 2 − 3 x + 1 ≥ 4 x − 4 x 2 − 3 x + 1 x 4 − 4 x 2 + 16 4 − x2 x22, ≤ + +1 x (4 − x ) 2 2 x 4 − x2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 4
  • Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x +11, 3 x + 5 < ( 3 x + 6 ) x+22, 3 ( x 2 − 3x + 9 ) < 2 x − 3 x − 63, 3 ( x 2 + 5 x + 9 ) ≤ 2 ( x + 3) + 5 x x− x4, ≥1 1 − 2 ( x − x + 1) 2 x −2 15, ≥ 6 ( x2 − 2 x + 4) − 2 x 2 3x − 4 x6, ≤1 5 ( x 2 + 13 x + 16 ) − 127, 3 x 2 + 12 x + 3 − x ≤ 1 − x x +18, ≤1 2 x + 5x + 1 + 3 x 29, ( x +1 )( x +3 ) >3 x 2 − 10 x + 910, 7 ( x − 1)( x − 4 ) ≤ x − x − 211, x 2 − 6 x + 1 ≥ (1 + x ) x12, 4 + x 2 = 5 x ( x − 2 ) 2 x+213, ≤ 3 x ( x + 1)( x + 4 ) 7 x 114, ≥ 4 x + 10 x + 1 x + 2 2 2 9 x2 − 5x + 115, . ≥ x 5 3x − 1 4x2 − 2x + 116, ≤ x 2x +117, 6 ( x 2 − 6 x + 4 ) + x ≤ 2 ( 2 + x )18, x 2 + 15 x + 9 ≤ 6 x ( 3 + x ) x3 − 7 x 2 − 819, ≥ 2x 3 x −720, ( x − 2 ) ≤ ( x 2 + 4 ) x 321, 2 + ( x − 2) ( 4 + x2 ) ≤ x + 2 x22, x 3 + 5 x 2 + ( x 2 − 10 x + 1) x ≤ 1 + 5 x 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 5
  • Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 6 x 2 − 7 x + 13 ≤ ( 7 − 6 x ) x 2 + 32, 15 x 2 − 7 x + 13 + (12 x − 7 ) x 2 + 3 = 0 18 x 2 − 7 x + 193, > 5 + 2 x2 7 − 12 x 18 x 2 + 15 x − 64, = 3x + 1 − 2 5 − 12 x5, 8 x 2 − 9 x + 8 + ( 8 x − 5 ) 1 + 3 x = 06, ( x + 1) + 2 ( 3 − x ) 2 x + 1 = 6 x − 5 2 2 x2 − 5x + 4 2 ( x + 1)7, −1 = 2x − 3 2x + 3 +18, 2 + x ( 3 x − 5 ) + ( 3 x − 5 ) x 2 − 1 = 09, 4 (1 + x ) = ( 2 x + 1) 2 x + 110, x + 4 + x 2 − x + 4 = 3 x 211, 7 x 2 − 2 x = 1 + 2 x 2 − x + 112, 7 x ( 2 x − 1) ≤ 2 x ( 2 x + 1) 3 213, x + 4 x2 + x − 7 = x + 7 414, 3x 2 − 28 + 8 x 2 + x − 7 = 015, 23 x 2 − 32 x = 4 x 3x 2 + 5 x + 2 + 716, 2 x 2 + x − 4 = 2 2 x 2 + 3 x + 4 2 x − 1 − 28 x 217, 3 x 2 + 1 < 24 x − 1 x 2 2 − x − 6 x218, = 1 + 1 + 5x2 5 ( 2 x − 1) 5 1319, 3x 2 + x + + 2 x 2 x 2 + x + 5 = 0 2 4 2 x2 − 5x + 7 + 2 x2 + 2 x − 320, ≤ 9 − 2x x2 + 2x − 3 x 2 + x + 10 3 ( 2 − x )21, ≥ −1 4 x 2 − 5 x + 26 5 − 2x 5 x + 1722, > x+5 − x 16 x + 1 2 − x 2 (1 + x )( x − 4 )23, ≤ 11 − 2 x x − 3x + 4 x +3 224, 4− x ( = 4 x + 1 −1 )CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 6
  • Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 2 ( 2 − x ) + 7 x 3 − 4 x ≤ 16 22, 4 x 4 − 8 x 2 + 7 2 x 4 − x 2 > 23, 2 x 2 + 7 x + 1 + x + 1 ≤ 3 x 3 x2 + 6x + 1 + x4, ≥1 5 x −1 4 x2 + x + 1 − 3 x + 35, ≤ −1 x−2 3 x2 − 5x + 4 − 5 x + 36, ≤1 1− x 4 x + 7 x − 167, ≥6 ( x + 1)( x + 4 ) + x − 2 ( x + 1) + 3 ≤ 2 + x 28, x2 + 3x + 4 + x 15 + ( 2 x − 1) 29, x 2 + 3x + 4 − 2 x ≥4 ( x +1 )( x +2 ) 2 (1 + x ) 2 (10, 2 x + 1 )( x +2 ≤ ) x2 + 3x + 1 − x 2 4 x 2 − 3x + 1 − 5 x − 411, ≤1 2x − 3 7 4 x 2 − 5 x + 1 − x + 1512, =2 7−x13, 6 x 2 + 24 x + 26 ≤ x (1 − x )14, 6 x 2 + 24 x + 26 = ( 7 − x ) x  4 15, ( 3 − x ) ≥ 6 +  3 x − + 8  2 x − 1 2  x   416, ( x − 6 ) < 16 + 3x −  4 x − 1 + 33 2  x  36 17, 11x 2 + 19 x −  4 x 2 − 9 = 27 x  x  3 118, 2 x 2 − 9 x + 3 = 10 ( 3 x − 1)− x x2  1 1 319,  2 −  2 x − 1 ≤ ( x − 3) + 2  x 5 2 1 20, 14 x 2 < 3 + 10  − 4 x  1 − 4 x 2 x  x 2 − 3 x − 6 10 x 2 − x − 221, < 2 + x − x2 xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 7
  • Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 3 + 12 x ≤ 18 x 2 + 9 ( 3 x − 2 ) 3 x − 22, x ( x − 3) + 21x + 9 ( 5 − x ) x − 5 = 0 23, 7 x 2 − 6 ≥ 9 x (1 − x 2 ) 1 − x 24, x ( 6 − 25 x 2 ) + 9 ( 9 − 4 x 2 ) 9 − 4 x 2 = 0 1 − x 2x −15, ≤ 1− 2x 2 x −1 x ( x − 1)( 2 − x )6, ≥ 2 2 − 3x 3x − 2  8 7, x 2 +  x − + 36  2 x − 9 + 4 x ≤ 18  x 8, x 3 + ( x 2 − 16 x + 12 ) 4 x − 3 + 8 x 2 = 6 x x −19, ( x + 1) + .( x − 2) ≥ 3 2 2 x x 2 + x + 1 3 x + 2 ( x + 1) 210, ≥ 2 x 3 x + 4 ( x + 1) x ( 3x2 + 2 x − 4)11, = ( x − 1)( x + 2 ) 3x 2 + 4 x − 812, ( 3x 2 + 12 x + 8 ) (1 + x )( 2 + x ) ≤ x ( 3x 2 + 6 x + 4 )13, 7 x 2 + 5 2 x + 7 = x 4 + 114, 4 x 3 + 3 x 2 + 4 x + 1 = 2 ( 3 x + 1) 3 x + 1 7  1 15, x 2 + 19 x + 11 ≤ +  5 x + + 18  2 x − 1 x  x 16, x 3 + 13 x 2 − 53x + 39 ≤ ( 5 x 2 − 4 x − 15 ) 2 x − 5  117,  8 x − 2 +  1 − 2 x ≥ 4 x 2 − 10 x + 5  x18, ( x − 3) + ( 2 x − 7 ) x − 3 = 0 219, 2 x + 1 + 3 x − 2 = 2 x 2 − x − 2 + 3 1 + x20, 5 x + 10 x − 2 = 2 + 4 x 2 − 4 + 5 2 + x21, 12 x − 1 + 13x < 2 + 12 x 2 − 1 + 8 x + 122, 10 x − 4 + 8 x 2 − 1 = 5 1 + x + 10 x − 1 12 6 23, 2 x + = 5 +  − 2  x2 + x + 7 x x  x 4 + 2 x3 − x 2 − 2 x + 324, = x2 + x + 1 2x + 2x − 3 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 8
  • Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x + 7 + 2 ( 3 x − 2 )( 3 − 2 x ) = 5 3x − 2 + 5 3 − 2 x2, 11 − 3 x + 10 1 − x = 5 x + 1 + 4 1 − x 23, ( x − 2 )( x − 7 ) = 2 − 2x 5 − 2x 3 − 2x −1 ( )4, ( x 2 + 5 x + 12 ) 1 − 1 − 2 x = 4 x 2 + 10 x 2 ( x + 3)( 2 x + 3)5, 2 − 1 − 2 x ≤ x2 + 8x + 2 x 2 − x + 28 9 − 2x6, = 3x 1 + 3x − 1 x − 7 x + 55 2 37, ≥ ( 9 − 2 x )( 5 − x ) 4 − 1 + 3x8, 5 x + 17 + 14 x + 1 = 6 x 2 + 4 x + 3 + 7 3 − x x3 + 3x 2 − 4 x + 69, = 1+ x 6 − x − 3x 210, x 3 + 3 x 2 − x + 6 ≤ ( 3 x 2 + x − 5 ) 2 + x11, ( 3 x 2 + 2 x − 7 ) 1 + 2 x + x 3 + 6 x 2 − 5 x + 12 > 0 1012, x 2 + x ≤ ( x − 1) x − 1 + 1 x x3 + 3x 2 − 3x13, 10 3x − 1 ≥ 3x − 1 x + 25 x − 68 x + 12 3 2 5 ( x − 2)14, = 5 x + 20 x − 4 2 5x −1 + 3 x 3 + 44 x 2 − 33 x15, ≤ ( x 2 + 4 x − 3) 4 x − 3 6 2 x 3 + 22 x − 11x 116, >6 x− 2x + 2x −1 2 2 x + 5 x − 28 x + 12 3 217, 6 ( x − 3) ≤ x2 + x − 2 ( x − 2 +1 ) x 3 + 10 x 2 − 23 x + 218, 1 + =6 x−2 x2 + x − 219, (13 − 4 x ) 2 x − 3 + ( 4 x − 3) 5 − 2 x = 2 + 8 16 x − 4 x 2 − 15 (20, (13 + 4 x ) x − 1 + ( 4 x + 9 ) x + 1 ≤ 6 2 x + 1 + 2 x 2 − 1 )21, ( 2 x − 1) x + 1 + ( 2 x + 1) x − 1 = 122, ( 4 x − 1) 2 x − 1 + ( 4 x + 1) 2 x + 1 = 423, (13x + 1) 1 + x = 2 ( 7 x + 3) x + 124, 8 x = 19 + x 3 + 6 x x + 1CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 9
  • Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 8 x 3 + 8 = ( 2 x + 3 − 12 x 2 ) 2 x + 3 + 12 x 2 + 18 x2, ( 3x 2 + 9 x + 5 ) 3 x + 2 + x 3 + 12 x 2 + 18 x = 13, x 3 + 12 x 2 + ( 6 x 2 + 8 x − 24 ) x − 3 = 1 + 36 x4, 9 ( x 2 + 3 x + 6 ) x + 2 = 27 ( x + 1) + x 3 2 x 3 + 12 x 2 + 24 x + 275, 2 2 + x ≥ 3x 2 + 4 x + 8 8 x 3 + 6 x ( x + 5 ) + 276, 5 x + 5 < 12 x 2 + x + 57, x 3 + 3 x 2 + 3 x = ( 3 x + 4 ) x + 78, x 3 + 6 x 2 + 12 x + ( 4 x + 2 ) x = 209, 7 x 3 + 3 x 2 + (12 x 2 + x ) x = 1 + 3 x 3 910, 3x x − 5 x + + x2 = x x  3  2611, x 2 + 15 ( x + 1) + 2 x  3x + 10 +  ≤  x x 3 3x12, +1 < 3− x 2 3 − x2 9 − 4x 3 − 2x13, + ≥2 2 − x2 2 − x2 5x 2 + 3x + 114, ≥5 ( x + 1) ( x3 − 1) 6 x2 − 815, +1 ≥ x 4 − x (6 − x) 4 5x16, > +9 2 − x3 x3 − 2 3 2 − x3 12 x17, + 14 ≤ 1− x 3 3 1 − x3 1 18, x 2 + 12 x + 16  − 1 1 − x ≤ 12 x 19, 16 x 3 < (11x 2 − x + 2 ) ( x − 1)( 2 + x ) 11 1 + x 2 1620, ≤ ( x + 1) 3 24 x2 + x +1 1121, (12 x 2 − 25 x + 12 ) 1 + x + 16 (1 − x ) = 0 3 6 x3 − 5 x22, ≤ 2 x2 −1 3x 2 − 1CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 10
  • Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 2 + 4 x + 9 > 7 x ( x − 3) x 2 − x + 232, > 7 x −7 x−2 (3, x 2 + 7 x + 6 ≤ 8 x − 1 ( x − 2 ) ) (4, ( 3 + x )( 4 + x ) ≤ 4 2 x − 1 ( x − 2 ) ) x2 + 8x5, ≥ 9 x +1 x −1 1  16, x + 14 + = 10 1 −  x x  x7, ( 4 + x ) + 10 ( 4 − x ) x ≥ 0 2 (8, x 2 + 11x < 3 3 x + 1 ( x − 3) ) 2 x 2 + 3x + 2 + x − 29, ≤1 2 x −3 2x2 + 7 x + 8 + 210, >1 2 x−x 2 x 2 + 10 x + 811, ≤1 x−3 x + 212, x + 3 ≤ 3 x + 2 ( x 2 + 7 x − 9 )13, x 2 + 3x + 2 + x 2 + 3x ≥ 4 214, x 2 + 12 x + 2 ≥ 7 x x + x x2 −115, x 2 + 15 x − 8 x ≥1 x 1 − 2 x216, 1 − 3 x ≤ 2 x 2 + 10 x x 3 − 4 x217, 3 > 5 x + 14 x + 4 x 2 x18, ( 3 x 2 − 3x − 1) 3x − 1 + 2x ≤ 0 x 1 2x19, 4 x − ≥ x 3x + 1 − 4 x220, x + 3 ≥ 6 x − 4 x 2 − 29 x + 3621, ( x 2 + 2 − 8 x ) x + 2 + 12 x ≤ x 2 + 2 x x2 + 9x + 4 422, 2 x+ ≥2 3 x + 2 x + 12 xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 11