• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
E1 f1 bộ binh
 

E1 f1 bộ binh

on

 • 756 views

Tài liệu cơ bản và chọn lọc, phát triển từ nhiều bài toán.

Tài liệu cơ bản và chọn lọc, phát triển từ nhiều bài toán.

Statistics

Views

Total Views
756
Views on SlideShare
756
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  E1 f1 bộ binh E1 f1 bộ binh Document Transcript

  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH1CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨCPHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( )( )( )1 3 51,2 3 2 31 3 22,2 4 2 42 3 33, 11 2 26 5 2 3 614,5 6 306 2 185,5 8 5 84 46, 24 13 1 97,1 2 1 278,93 31 5 129, 142 2110,4 1x xx xx xx x x xxx x x xx x x xx x x xxx x x xx xx xx x x xx x x x xxx xxxx xx− =− −− ++ >− − − −++ = ++ − − −+ − + ++ ≥− + + −++ <− − − −− ++ <+ +− =+ − + −− −= =−+ −−− = +−− +−3 49 42 9 4 12 95 1 811,1 3 4 312 2 312, 19 3 32 1 2 1 813,4 12 1 2 13 3 20 1 13 10214,82 16 8 3 246 8 1 12 115, 51 4 4 4 46 5 3 7 4 10 716,16 912 9 9 12xx x xx xx x x xx x xx xxx xx xx x xx xx x xx x x xxx x− =−+ + ++ += −− − − ++ + =− − ++ −− =−− +− −+ + =− − −− −+ = −− + −+ − + −+ =−+ −
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH2Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( ) ( )( )221 1 31,1 1 12 2 62,2 4 2 4 4 1696 2 1 3 13, 516 4 424,2 32 3 2 11 2 35,1 1 13 2 6 96,9 43 2 2 33 2 8 67,16 11 4 4 15 7 1 18,84 8 82 2x xx x x x x x xx xx x x x x x xx xx x xx x xx xx xxx x x x xx xxx xxxx xx xxx x x x+ −− =+ + − + + ++ −− >+ + − + + +− −+ = −− + −+ =− −− ++ ≥− + + −+− =−− ++< −−− +− −+ = +− −( )169, 7 610, 3 10 311, 6 5 012, 6 7 13 013, 5 6 1 11514, 7 3 42415, 5 04416, 03 2117, 11518, 84 11 119, 220, 7 6 021, 5 7 2xx xx xx xx xx x xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx x xx x−− <− ≤− − =+ − =+ > − +− ≤ −−− >++>− ++> −−++ >− −−+ ≤− + =− <
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH3Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )3 3 33 3 323 2 33 2 321, 21 45 02, 1 2 2 13,4 4 04, 5 125 05,12 4 27 96, 2 6 277, 25 20 4 08, 6 99, 8 2 1 010, 3 3 11 8 011, 3 412, 1 4 8 4 013, 16 014, 12 0x x x xx x xx x x x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x xx x xx xx x x xx x xx x− − + >+ + − ≥ −+ − − =− − + >+ − ≤+ − <− + − =− − ≤ −− − <− − + ≥+ =− − + − =− ≤− − <( )( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )22223 3 3 315, 1 4 3 19216, 2 2 017, 3 4 2 018, 1 2 12 019, 1 3 120, 9 12 121, 5 2 5 1222, 1 2 3 6 16023, 1 2 3 924, 3 2 325, 5 6 8 9 4026, 2 3 8 12 36x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x− + + =+ + + =+ + + =+ + + + − =+ + = + +− = ++ = + +− + + + =+ + + =− + + =+ + + + =+ − + + = −( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )3 3 3 3227, 1 2 3 4 12028, 2 1 3 2 529, 1 3 1 2 0x x x xx x x xx x x x+ + + + =+ + − − =+ + + + =
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH4Bài 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 33 33 3 3 3 33 325 30 35 401,75 70 65 6099 2 97 2 95 2 93 22, 4101 103 105 10349 50 49 503,50 49 50 493 14 3 15 3 16 3 17 3 1164, 086 85 84 83 42 5 8 115,89 86 83 805 1 16 5 1 186,49 47x x x xx x x xx xx xx x x x xx x x xx x+ + + ++ = +− − − −+ + + > −− −+ ≤ +− −+ + + + ++ + + + =+ + + ++ > +− + − ++ =34 4 43 35 1 201451 69 1 67 1 65 1 63 1 617,30 32 34 36 384 17 4 21 48, 433 29 2511 43 11 46 11 49 11 529,57 54 51 4829 4 1 27 4 1 25 4 1 23 4 1 21 4 110, 521 23 25 27 294 5 4 411,100 101xx x x x xx x xx x x xx x x x xx x− +−+ − + − + − + − + −+ + = +− −+ + =+ + + ++ = +− − − − − − − − − −+ + + + = −− − − −+ +( ) ( )( ) ( )3 3 3 33 33 33 33 33 33 34 3 4 100 4 101 4 102102 5 4 37 9 7 10 10 912,10 9 7 9 7 10148 3 169 3 186 3 199 313, 1025 23 21 194 1 4 114,42 3 8 12 2 7 6 2 315, 1 2 3 27 816, 1 2 117, 4x x x xx xx xx x x xxx x x x x x xx x xx x x− − − − − − − −= + +− + − ++ = +− + − +− + − + − + − ++ + + =− = −−+ − − + + +− + + = ++ − = −( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )222223 1 2 1 81018, 6 5 3 2 1 3519, 12 1 1 2 1 120, 20 1 2 1 5 1 121, 8 1 2 1 4 1 1215x x xx x xx x xx x xx x x+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH5Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2222221, 2 12, 3 4 63, 4 4 5 24, 5 4 2 15, 2 2 6 1 56, 3 2 37, 2 3 5 28, 5 2 99, 2 410, 8 1 11 8x xx xx x xx x xx x xx xx x xx x xx xx x− = −− = −+ + = −+ = ++ + = ++ − =− + + = −+ + = ++ = −+ = −( )( )22222222211, 4 4 212, 3 4 12 5 413, 4 7 3 314, 6 1 7 115, 2 4 1 116, 4 101 64 2 1017, 6 118, 2 1 2 319, 2 1 120, 5 14 2 1x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx xx xx x x+ > −− + < ++ + ≤ +− + ≥ −+ − ≤ ++ + = ++ − < −− ≤ −− > −− − ≥ −Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22222222221, 1 22, 4 33, 3 10 24, 2 15 35, 3 24 22 2 16, 5 80 207, 6 8 2 38, 5 6 4 2 29, 12 110, 4 12 2 3x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x− > +− > −− − < −− − ≥ −+ + = ++ + = ++ + < +− − = −− − ≥ −− − > +223 233 23 233 23 211, 8 2 212, 2 5 4 313, 1 214, 3 2 2 2 115, 4 2 4 416, 3 217, 1 2 318, 2 3 3 119, 4 3 11 920, 2 4 7 2 1x xx x xx x xx x xx x x xx x x x xx x x xx x x xx x x xx x− ≥ +− < − −− < + −− ≥ − +− ≥ + + +≥ + − +− ≥ + ++ < + + +− < − + +− ≥ −Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực211, 13 222, 12 1 12 1 33, 212 34, 53 5 1 46 55, 32 17 26, 22 5 1 4xxxxxxx xxx xxx x=− −=+ −+ −=++=− −−=+ − −+=− −23 4 4 27, 52 15 18, 14 57 3 6 49, 33 7 4 910, 72 15 4 511, 26 25 4 2 612, 31x xxx xxx xxx xxx xxx x xx− −>−+ −≤−− −<− − −≥−+ −≤−+ + −>−
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH6Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực222224 51, 63 13 22, 443 7 3 4 3 23, 244 34, 18 13 5 4 45, 436, 32 14 4 3 4 77, 24 18, 51x xxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxx xx+ −=−−<−− + − −<+−≥++ + −<−<− −+ + − +≥+ +≤−22222219, 41 3110, 43 1 211, 11 13 4 512,22 3 4 2 14 113, 45 7 8 65 6 114,22 2 2 13 415, 94 24 2 416,34 3 7 2 1xxxx xxx x xxx x xxx x xx xxxx x x<− −>+ +≤+ + −−<+ − − −+≥+ − +−<+ + − ++ −>+ −+≤+ − − +Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )3324 2332 4 223332 22 31,43 34 4 4 12, 23 22 3 4 5 23,333 64,72 2 44 1 15,34 4 5 46 1 16,41 36 2 5 6 57, 532 3 5 4 3 28, 343 3 29, 33 110, 42xxx x xxx xxxxxx xxx x x x xx x xxx x x x xx xxxx xxx<− −+ + − −≥−+ + +<−<− −+≥+ + −+<− + ++ − + +≥++ − + +< −−+ −<− +< −−4 2 224 24 222 233 6 333 33 332 22 24 8 442 4 224 3 1 3 211, 0112, 12 3 23 813, 56 4 4 12 1 114,43 4 5 54 315,55 2 4 55 14 9 616,4 9 74 6 7 317,83 7 41 2 8 7 918,5 22 6 3 4 719,x x xxx xx xxx xxx x xxx xx xxx xx xx x xxx x xx+ + − −<−−≥+ +−≥− + −−<− + −−≥+ +− + +≥−− − +≥+ ++ + + −<++ − + −−4 2 22094 1 4 520,1 6x x xx≥+ + − −≤−
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH7Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 3 4 12, 15 3 63, 10 3 54, 1 1 25, 4 1 3 4 16, 3 7 1 27, 3 3 2 1 18, 3 5 4 2 49, 3 4 1 210, 3 6 5 7 1x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x+ − − =− + − =− + + =− − + =+ − + =+ − + =+ − − =+ + − =− + − =− + − =11, 4 2 1 112, 4 3 213, 5 3 1 2 4 1 614, 1 3 5 515, 4 1 7 1 6 216, 8 4 4 117, 5 1 9 318, 6 3 2 1 319, 5 7 8 1020, 6 6 2 9 4 9x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x− − − >= + −+ − + >− − − >+ + − ≤− − ≤ +− − >− + + ≥− − <≥ + − +321, 3 7 422, 2 5 3 2 5 1 423, 3 2011 201324, 4 1 2 2 525, 2 9 4 3 4 1 2026, 9 1 3 3 527, 4 1 4 2 200928, 4 92 729, 3 2 5 3 9 830, 4 1 1 4x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x− − − >+ − + < −+ − + =+ − + >+ < + −− − − = −− − − =− + >− − + =+ − − =Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 23 32 22 23 321, 31 3 34 32,55 26 73,23 3 4 23 2 2 4 1 10 54,2 835, 22 3 4 14 76,53 2 1 8 23 57,43 4 1 52 1 5 48, 564 3 5 3 2 6 19,3 22 5 1 9 4 310,5 92 1 611,4 73 1 4 412, 27413,4x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x=− − +=+ − −=− − −+ − + −=>+ − +<+ − + −>− − +− − −=+ − − −=− + + −=− − −=− + −=2 213x x=− − −2 23 2 314, 51 13 1 615,52 1 3 7216, 13 2 2117, 22 1 3 3 72 518,113 3 1 43 619,154 2 1 17 6 3 320,51 2 37 1 321, 65 15 3 5 922,26 3 8 2 11 223, 97 3 44 3 4 2 624,2 2xxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxxx xx+>+ −+ −>+ +≥+ − −<− − −>− + − +≤+ − + −− −≥− − −− −=+ + −+ −<+ − + +− +>− ++ − − −=− +74 1 3 425, 35 3 1 44 3 2 3 126,43 2 3 2x xx xx xx x+ − +< −− ++ −= −+ + −
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH8Bài 12. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 22 222 22 22 23 33 32 22 23 33 5 2 51,23 3 2 32 5 12, 33 4 2 16 3 23,53 6 2 43 7 2 4 6 14,77 4 45 3 1 3 25,93 7 3 13 1 2 1 4 76,22 5 1 4 12 1 27, 62 2 1 26 1 2 2 3 78,3 1 2x xx xxx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx+ − −<+ − + −− −≥+ + −+ +<+ − − −− − − +<− + − +− − +>+ − −− − + +<+ − − +− − − −>− − − +− − + −− 3 334 2 35 2 4 4 49, 44 4 3 23 4 3 5 510,43 3 2 4 3 5xx xx xx xx x>+ ++ + − −≤− − − +− − +≥+ − −2 22 22221 4 311,53 4 4 64 5 9 1 6 312,45 4 9 1 33 113, 58 5 44 7 5 4 5 314,24 4 5 4 7 56 1 2 215,1312 9 9 416, 43 2 9 7 9 19 5 9 317, 19 5 9 17 4 1 118,34 1 4 95 3 2 4 719,4x xx xx xx xxxx xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x− + −<+ + +− + +=− + +−>− +− + +=+ − − ++ −≤+− −≤− − ++ + + −≤+ − + ++ +>+ + ++ + −2323 2 21 120, 49 9 4x xx xx x<+ − ++ − +>− + +Bài 13. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 1 3 3 42, 5 2 5 13, 6 3 24, 5 2 5 15, 3 6 3 46, 4 7 2 4 1 4 67, 1 1 4 38, 5 1 2 1 6 1 29, 6 7 2 1 3 510, 2 7 4 8 5 211, 4 2 3 3 3 312, 3 1 2 2 3 3 413, 5 2 2 4 4 514,x x xx x xx x xx x xx xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x+ + + = ++ − + = ++ + + = −+ − − = −+ + + =+ − + = ++ − − = +− − + = −+ − − = ++ = + −− + = −+ − + = +− − = −4 2 2 5 3x x x+ = − − +15, 3 5 2 4 316, 4 1 2 3 4 517, 6 2 4 3 2 4 118, 3 4 2 1 319, 7 1 3 18 7 220, 3 1 221, 1 5 1 3 222, 3 15 4 17 223, 2 1 4 2 124, 3 6 2 3 5 225, 6 7 1 2 926, 1 8 5 627, 2x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx+ > + −− − + <+ − + < −+ − + ≤ ++ − − ≥ ++ − − < −− − − ≤ −+ − + > +− + − > ++ > − − −+ > − + +− + + < +5 2 4 628, 4 5 4 5 20x xx x x+ > − − ++ ≤ − +
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH9Bài 14. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 2 4 11, 14 13 3 12, 33 1 3 13 4 2 13, 53 4 2 2 1 44 3 1 54, 43 1 5 12 3 4 1 75,33 4 2 35 36, 94 3 44 1 5 67, 14 1 46 3 1 3 4 28,55 4 1 3 4x xx xx xx x xx xx x xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx x+ − +>+ −+ −≤− − + ++ + +≥+ − + ++ −<+ − + +− − +≥− −− +=+ −− − +<− −+ − +≥+ − +3 3 2 19, 832 110, 42 3 24 7 2 9 1 411, 145 1 3 5 512,664 3 1 1 113,77 18 3 3 2 114, 16 8 3 5 1 16 3 5 415, 23 5 2 2 34 7 2 6 1 216, 22 7 1x xx xx xx xx xxx xxx x xx xx xx xx xx x xx xx+ − +=+ ++ −=− ++ − + +>+− − +<++ − − − +≤+ − −+ − + −< −+ − + ++ + −≥ −+ − + + −+ + + +< −+ −Bài 15. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22222222222 4 22 43 4 51, 1 15 6 32, 1 44 6 53, 94 94, 5 7 28 75, 6 416, 743 1 6 8 27,4 2 3 98,1 4 13 3 129,x x xx x xx x xx xx xx xx xxx xx xxx x xx xx x xx xx x xx x x+ + = −+ + = ++ + =− + = −+ ++ >+ +− >+ + +≤− + +>+ + ++ >( )( )222233 2 3 34 22 3 210,1 2 1 1111, 4 101 64 1026 512,113, 5 14 6 152 214, 3515, 112 416, 13 10 4317, 3 1265 6 218, 2x xx x xx x xx x xx xx x xx xx xxxxx x xx xx xx x x− ++ >+ + ++ + = ++ − −<− − ≥ −−+ ≤+<−−>− − +++ + ≤− = −
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH10Bài 16. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22 22 2222 22 22 22 22 22223 2 31,1 13 2 2 5 42,4 46 6 5 13,3 2 3 21 1 44, 312 125,11 2 91 3 16,3 55 4 4 27,9 3 94 1 2 4 18,4 3 1 4 5 139,4 36 74 110,4 1x xx xx x x xx xx x xx xxxx x x xx xx xx xx xx xx xx x x xx xxx xxx+ +>+ +− + − +>− −+ + −>+ +− −<+ − + −≥− −− −>+ −+ −≤− −− −>− − − +>−− −+− 241xx≤−( )2 22 22 22222 22 225 4 4 111,9 3 91 3 3 412,1 116 1613,3 74 1 9 11 414,3 12 5 23 115,2 53 5 9 42 1 2 1 116,4 13 4 23 5 4 5 417,3 4 52 4 54 6 318,1 9 1 9319,x x xx xx x xx xx xxx xxx xxx xx xxx xx x x xx xxxx x x xx x+ − −>− −− − +≤− −− −=++ − −≥−− +<−+ − ++ − + −≤−+ + −+ + + +>−−+ +≤− + − +−2 22 21 2 71 13 2 4 220,3 3 1xx xx x x xx x+ +>− −+ − + −≤− −Bài 17. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 33 33 33 33 33 32 23 33 31, 34 3 12, 1 2 2 33, 1 2 1 3 1 04, 1 2 2 3 05, 5 6 2 116, 1 1 27, 12 4 48, 5 7 5 12 19, 24 5 110, 9 1 7 1 412, 12 14 213, 1 7 214,x xx x xx x xx x xx x xx xx xx xx xx xx xx x+ − − =− + − = −− + − + + =+ + + + + =+ + + = +− + + >− + + =+ − − =+ − + =− + + + + =− + + =+ + − =3 32 23 359 22 115, 2 1 1x xx x+ − − =+ + =( )3 3 33 3 33 33 33 3 33 3 33 32 2 33 2 33 23 3 33 23 33 2 3 316, 2 3 12 117, 2 2 2 918, 1 1 219, 2 1 2 1 1620, 16 821, 2 2 422, 223, 9 6 324, 2 1 1 6 2 825, 626, 2 4 027, 6 2 028,x x xx x xx x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x x+ − = −+ + − =− + + =+ + − =+ − = −+ + + − − =− <− + <+ + + ≥ −+ ≤+ − ≥+ + − <3 2 33 32 33 1 2 129, 3 1 4 1x x x xx x x x+ > + + ++ + > + −
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH11Bài 18. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 23 33 32 23 32221, 1 2 1 3 22, 13, 3 2 1 2 4 344, 3 43145, 5 3546, 2 021 17, 138, 2 229, 4 1 216 510, 33 3611, 3 9 5312, 3 2 13 21x x x xx x x x xx x x x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xx+ + + = + + ++ + = + ++ + + = + + ++ + =+−− − =+ −− + + =+− + − =− − <−− − = −−+ − >− −+ − = −−− − > −−2 2 322222 2 222 2 23, 1 1 2 23614, 4 551015, 15 114 3 3 516,17, 2 1 6 118, 10 21 3 3 3 7 619, 2 2 2 2 120, 221, 8 15 3 3 2 5 622, 3 2 4 3 5 423x x x x xx xxx xxx x xxx xx x xx x x xx x x xx x x x xx x x xx x x x x x− − + + − = +− + = −−+ − − =−− − −+ >+ + + ≤ ++ + = + + + −+ − − = − + +− + + =+ + = + + + −− + + − + = − +2 2 22 2 2, 2 224, 3 2 2 7 6 3 2 9 7x x x x xx x x x x x− − + =+ + + + + = + +( ) ( ) ( )( ) ( )3 2 432222 332 23 2 2 22 225, 1 2 326, 1 1 1 1127, 1 1 3328, 2 3 9 429, 3 330, 2 3 9 2 2 3 231, 1 2 1 2 2 232, 3 3 2 3 2 233, 4 7 3 7 3 6 2 7 46 2134, 2 2 3x x x x x xx x x x xxx x x xxx x xx x xx x x x xx x xx x x x x x xx x x x x x xx− + − = +− + + + + = + −++ + = − + + +++ = + +− = ++ + = + ++ − = −+ + + + = + + ++ + − = + + −+( )( )( )6 5 4 333 2 2 22 23 244 4223235, 1 1 2336, 4 3 1 437, 4 4 8 2 438, 2 1 4 3 1 2 2 639, 1 140, 2 2 2 1 4 141, 2 2 142, 4 3 5 4 1 343, 9 1 3 2 3 2 044, 3 2 2 2 1 145, 4xxx x x x xx xxx x x x xx x x x x xx x x xx x xx x xx x xx x xx x x− = +− + = + − ++ = + ++ + − = − −− + + + = + ++ + = + ++ + + = + += + + +− = + +− + + − =+ = + + +( )( )( )223 23 222 22 25 24 1046, 4 19 25 2 1 047, 2 1 2 1 148, 2 6 1 3 1 8 149, 1 1 3 3 1 150, 2 2 5 6 4 351, 2 1 4 1 252, 1 1 1x x xx x xx x x xx x x xx x x xx x x x x xx x x x xx x x x− − =+ + + − =+ + = + + − ++ + = − + + ++ − + − − = −+ − − + + = − − +− − + = − +− + − = +
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH12Bài 19. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )23 22 32 222221, 3 4 1 6 92, 2 5 3 43, 1 2 3 44, 1 6 1 15, 3 8 4 3 1 06, 2 2 4 1 237, 14 6 28, 1 2 3 2 1 29, 12 1 3 310, 6 1 4 13 911, 1 2 5 4 2 14 512, 71x x x xx x x xx x x x xx x x x xx x xx x xx xx xx x xx xx x xx x xx xx− − ≤ − +− − ≤ − +− + − + + >+ − − − < −+ + + − + =+ + + = ++> −− ++ = + − ++ ≥ + ++ = − −≤ + + + ++ −<−( )22222222213, 25 39 11 4 1 05 11 314, 14 1215, 122 4 316, 15 38 217, 122 40718, 25 8 2 1 346 619, 13 1420, 9 1 2 7 1910321, 3 1 1341 1122, 1 42 412 123, 111 1224,xx x xx xx xxxx xx xx xxx x xx xxx x xx x xx x xx xx− + + − =− +≥ −−−<−+ −>−+ −≤−− + + =+ +=++ + + ≤+ + − >+ + − =+ +=+20 1137 161x xx+>+222225, 4 4 5 1 1226, 13 6 12 8 62 227, 19 6 128, 4 2 1 8 3 1329, 9 2 2 5 2 5 430, 1 6 4 531, 4 3 332, 4 2 1 5 2 3 233, 7 3 2 2 2 6 134, 5 18 2 2 4 44 6 2 1 435, 24 436, 9 2x x x xx x x xx xxx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xxx x+ + ≥ ++ + = +−<− ++ − ≥ −+ + = ++ ≤ + ++ − = ++ − = + −= + − + −= + − − −− − − +≥−+ +( )221 5 137, 1 2 3 225 3 138, 171343539, 2 6 2 242 2 540, 19 12 31 1041, 16 1 4 442, 8 13 12 1 4 143, 1 2 1 2 2144, 1 2 2 2245, 4 5 346, 11 39 12 2 30 13947, 2 3xx x xx xxx x xx xxxx xx x xx x x xx x x xx x xx x xx x= ++ + + = ++ −≤−+ + ≥ + −+ +=− −−≥− − ++ = + − −+ + − > + −+ + + ≤ + −+ ≥ + − ++ < + − ++ =223 1448, 3 2 1 2 812 2 249, 1104 350, 3xx x xx x xxx x xx+ −+ + + ≥− −≤−− +=
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH13Bài 20. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )222 32 3222 222 21, 1 2 2 12, 3 1 3 13, 1 1 1 14, 2 1 1 2 1 15, 2 4 2 4 1 2 3 26, 2 2 2 6 3 3 5 67, 5 6 2 3 6 2 . 2 3 2 . 28, 4 3 15 3 1 5 39, 3 1 2 1 6x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x xx x x x xx x x x x x x xx x x x x x xx x x x x+ + − < − − ++ − ≥ − +− + + + = − ++ + − + ≤ − ++ − + + + = + ++ − + + + > + ++ + − + − + − = ++ + + = + + +− + + − + >( )( )( )( )( ) ( )( ) ( )4 222 2222222 2221 110, 3 7 3 1 8 7 111, 2 9 2 8112, 3 1 91213, 4 4 12914, 5 81 3915, 3 1 1 216, 2 1 4 217, 6 5 5 4 118, 2 1 1 2 119, 2 4 4 2 1 2xx x x xx x x xxx xxxx xxxx xxx x x x xx x x x xx x x x xx x x xx x x+ + ++ − > − + − + − ++ − ≤ − −+− = −−−− = −++− > −−+ − + =− − − ≤− + + − + ≤ −+ + − = − + +− + − = + +( )2 222222222220, 2 2 1 2 1 1 2 3 221, 9 3 11 1 6 1 2 122, 3 2 2 1 223, 2 1 31 2 124, 2 24 225, 3 2 4 3 826, 4 1 3 2 4 3 127, 5 3 3 228, 5 3 6 3 2 2 1xx x x x x x xx x x xx x x x xx x x x xx xx x xx x x x xx x x xx x x xx x x x+− − + − + − < + + + − +− − − + − ≥ +− − + = − − −+ ≤ − − − +− −− + = +− + ≥ − + −− + − = − + +− − ≤ +− − > + −
  • CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH14Bài 21. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 22 22 22 2 22 22 22 22 2221, 1 1 12, 3 1 2 2 4 33, 1 3 1 2 3 44, 2 2 1 4 3 15, 2 2 1 16, 5 3 1 5 1 27,2 3 1 12 2 28, 1 2 3 49, 3 2 4 18 410, 2 1 111, 2 2x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x x xx x x xx x x xx x xx x xx x x x xx x+ + − − + =+ + + = + ++ + + = − + ++ − < + ++ + ≥ + + + − ++ − ≤ + − ++ + > + ++ = − + +− + + − =− − + − = +− −( ) ( )( )( )( )( )( )2 3 22 3 2222 22222 22 22 112, 2 3 6 5 2 2 113, 1 4 5 7 314, 1 1 4 3 015, 5 4 11 3012 1216,4 617, 3 4 3 018, 1 6 5 04 419,41 35 1 5 120,4 6 421x x xx x x x x xx x x x x xx x x xx x x xx x x xx xx x xx x xx xxx xx x x xx x x+ − < +− − + + ≥ +− − ≤ − + − +− − + − + =− − + > +− − − −≤+ −− − + ≤− − + ≥− −≤+ −− − − −≥− − +222222 5 3 1 4,24 4 7 10 122,2 3 2 4 323, 2 12 2 1 2 14 3 2 324, 3 3 23 3 2 3 25 4 4 1 425, 5 45 4 5 4x x xxx xx x xxx xx x xxx xx x x xxx xx x x xxx x+ + +− >− + + +− <+ − + −≥ + −− −− − −< + −− −+ − + +≥ − +− −