• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Who is mohamed_hebrew
 

Who is mohamed_hebrew

on

 • 258 views

Who is mohamed_hebrew

Who is mohamed_hebrew

Statistics

Views

Total Views
258
Views on SlideShare
226
Embed Views
32

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 32

http://islam4jews.wordpress.com 31
https://islam4jews.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Who is mohamed_hebrew Who is mohamed_hebrew Document Transcript

  • ? ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫מי‬? ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫מי‬
  • 5 , 570 ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫אלמטליּב‬ ‫עבד‬ ‫בן‬ ‫אללה‬ ‫עבד‬ ‫בן‬ ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ . 633 ‫ב‬ ‫ונפטר‬ ‫יד‬ ‫כתבי‬ , ‫מסמכים‬ , ‫מספרים‬ ‫הועתק‬ ‫זו‬ ‫בכתבה‬ ‫הנזכר‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫שחיו‬ ‫ראייה‬ ‫עדי‬ , ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫סיפורים‬ ‫לזה‬ ‫נוסף‬ . ‫קדושים‬ ‫וטקסטים‬ . ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫לכן‬ , ‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫שעהתקנו‬ ‫המקורות‬ ‫הם‬ ‫רבים‬ ‫האלה‬ ‫שהמקורות‬ ‫להאמין‬ ‫שעליך‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬ ‫אולם‬ , ‫אותם‬ ‫לזכור‬ ‫הלא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המוסלמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫וסילוף‬ ‫זיוף‬ ‫ללא‬ ‫לדורות‬ ‫נשמרו‬ . ‫מוסלמים‬ ? ‫בדיוק‬ ‫הוא‬ ‫מי‬ , ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫השואלים‬ ‫הם‬ ‫רבים‬ ? ‫שלו‬ ‫השליחות‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ? ‫תומכים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫במספר‬ ‫זכה‬ ‫למה‬ ? ‫בדרכו‬ ‫הולכים‬ ‫לא‬ ‫שמרביתם‬ ‫למרות‬ , ‫אותו‬ ‫אוהבים‬ ‫הם‬ ‫למה‬ ?‫האסלאם‬ ‫על‬ ‫להטיף‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫הקדיש‬ ‫האם‬ ? ‫קודש‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ? ‫אלוהים‬ ‫מקרב‬ ‫שליח‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ? ‫הזה‬ ‫האיש‬ ‫של‬ ‫האמת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ! ‫בעצמָך‬ ‫ושפוט‬ ‫הבאות‬ ‫השורות‬ ‫את‬ ‫קרא‬ ‫היו‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ , ‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫סיפרו‬ ‫שאותן‬ ‫אמיתות‬ ‫כאן‬ ‫אספר‬ ‫אני‬ . ‫מקרוב‬ ‫אותו‬ ‫והכירו‬ , ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫תקופתו‬ ‫בני‬ ‫השבטים‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫שלו‬ ‫השבט‬ , ‫במיכה‬ ‫מבוססת‬ ‫למשפחה‬ ‫נולד‬ ‫הוא‬ ‫המהולל‬ ( ‫היא‬ ) ‫מוחמד‬ ( ‫השם‬ ‫משמעות‬ . ‫ערב‬ ‫אי‬ ‫חצי‬ ‫באזור‬ ‫המכובדים‬ . ) ‫ל‬ֵ‫ּל‬ ִ‫ה‬ ( ‫השורש‬ ‫מן‬ ,) ‫להתפלל‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫ועד‬ ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫שליחתו‬ ‫מאז‬ ‫נהגו‬ ‫האנשים‬ ‫תפילת‬ ‫מוחמד‬ : ‫אומרים‬ ‫המוסלמים‬ , ‫ושיבוח‬ ‫כיבוד‬ ‫של‬ ‫כאות‬ , ‫עליו‬ . ‫לשלום‬ ‫וברכתו‬ ‫עליו‬ ‫אלוהים‬ ! ‫בעצמָך‬ ‫שפוט‬
  • 6 ‫שיצרו‬ ‫אלילים‬ ‫שעבדו‬ ‫שלו‬ ‫השבט‬ ‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫הלך‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫מוחמד‬ .‫ידיהם‬ ‫במו‬ ‫ללא‬ ‫בו‬ ‫להאמין‬ ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫וקרא‬ , ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫,אל‬ ‫באלוהים‬ ‫האמין‬ ‫הוא‬ . ‫שותף‬ ‫ולעולם‬ , ‫לאלוהים‬ ‫לעג‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫הוא‬ , ‫אלוהים‬ ‫את‬ ‫ר‬ ֵ‫א‬ ִ‫ופ‬ ‫כּבד‬ ‫מוחמד‬ . ‫אישיים‬ ‫אינטרסים‬ ‫לממש‬ ‫אלוהים‬ ‫בשם‬ ‫השתמש‬ ‫לא‬ ‫ההתנגויות‬ ‫כל‬ ‫ושנא‬ , ‫אלוהים‬ ‫עבודת‬ ‫מבלעדי‬ ‫העבודה‬ ‫צורות‬ ‫לכל‬ ‫בז‬ ‫הוא‬ . ‫השפלות‬ ‫של‬ ‫בדרכם‬ ‫והלך‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫הדתיות‬ ‫ההוראות‬ ‫אחר‬ ‫מלא‬ ‫הוא‬ . ‫לו‬ ‫שקדמו‬ ‫הנביאים‬ . ‫זו‬ ‫מבישה‬ ‫מפעולה‬ ‫להימנע‬ ‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫וקרא‬ . ‫נאף‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫ישוע‬ ‫הנביא‬ ‫שעשה‬ ‫כמו‬ , ‫בית‬ ִ‫הר‬ ‫את‬ ‫אסר‬ ‫הוא‬ . ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫ואסר‬ , ‫הימר‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫שלו‬ ‫בחברה‬ ‫נפוצה‬ ‫הייתה‬ ‫יין‬ ‫ששתיית‬ ‫למרות‬ , ‫יין‬ ‫שתה‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫לכל‬ ‫מלהקשיב‬ ‫ונמנע‬ , ‫אדם‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫דיבה‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫באנשים‬ ‫הפוגעים‬ . ‫ביצרו‬ ‫ולשלוט‬ , ‫לאלוהים‬ ‫להתקרב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצום‬ ‫נהג‬ ‫הוא‬ ‫מרים‬ ‫אמו‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫לפלא‬ ‫היה‬ ‫מרים‬ ‫בן‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ . ‫בנשים‬ ‫לטובה‬ ‫נחשבת‬ ‫הוא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ – ‫במדינה‬ ‫ליהודים‬ ‫אפילו‬ – ‫הדגיש‬ ‫הוא‬ . ‫בתנ''ך‬ ‫שנזכר‬ ‫המשיח‬ ‫הפלאים‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לישוע‬ ‫העניק‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫אלוהים‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ . ‫שלו‬ ‫העלה‬ ‫אלוהים‬ ‫וכי‬ , ‫היהודים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נהרג‬ ‫לא‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ ‫עוד‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫ויוביל‬ , ‫האנטיכריסט‬ ‫את‬ ‫ויהרוג‬ ‫ירד‬ ‫הוא‬ ‫הימים‬ ‫ובסוף‬ . ‫לשמים‬ ‫אותו‬ . ‫אלוהים‬ ‫אויבי‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫המאמינים‬ ‫את‬ , ‫לעניים‬ ) ‫הזּכאת‬ ( ‫מס‬ ‫לשלם‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ . ‫הבית‬ ‫וחסרי‬ ‫היתומים‬ , ‫האלמנות‬ ‫על‬ ‫והגן‬ ‫את‬ ‫להדק‬ ‫והורה‬ , ‫המשפחתיים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫למוסלמים‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ . ‫והחברה‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫ואסר‬ , ‫ליגלים‬ ‫נישואים‬ ‫דרך‬ ‫נשים‬ ‫לשאת‬ ‫בגברים‬ ‫האיץ‬ ‫הוא‬ .‫והניאוף‬ ‫הזנות‬
  • 7 ‫לשלם‬ ‫והורה‬ , ‫האישה‬ ‫של‬ ‫הזכויות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ . ‫ומהר‬ ‫ירושה‬ , ‫כסף‬ : ‫כמו‬ ‫שלהן‬ ‫הזכויות‬ ‫את‬ ‫להן‬ ‫כך‬ ‫לידי‬ ‫הביאו‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫והרגליו‬ ‫חייו‬ ‫אורח‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ , ‫גדול‬ ‫איש‬ ‫שהוא‬ ‫לדעת‬ ‫נוכחו‬ ‫אותו‬ ‫שהכירו‬ ‫שהאנשים‬ : ‫תקדים‬ : ‫שלו‬ ‫מההתנהגויות‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ , ‫ר‬ ֵ‫ּק‬ ִ‫ׁש‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ – 1 ‫הצודק‬ (: ‫אותו‬ ‫כינו‬ – ‫האלילים‬ ‫עובדי‬ – ‫עמו‬ ‫בני‬ ‫אפילו‬ , ‫שקר‬ ‫העיד‬ . ) ‫הנאמן‬ ‫חוץ‬ ‫אחת‬ ‫ולו‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫לו‬ ‫היתה‬ ‫ולא‬ , ‫נאף‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫הוא‬ – 2 ‫לא‬ ‫ליגליים‬ ‫הבלתי‬ ‫היחסים‬ .‫ודין‬ ‫כחוק‬ ‫נשא‬ ‫שאותן‬ ‫נשותיו‬ ‫עם‬ ‫מיחסיו‬ . ‫שלו‬ ‫בחברה‬ ‫נפוצים‬ ‫שהיו‬ ‫למרות‬ , ‫עליו‬ ‫מקובלים‬ ‫היו‬ ‫ומערכת‬ ,‫עאאישה‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ – 3 ‫על‬ ‫שמרה‬ ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ . ‫ביותר‬ ‫לטובה‬ ‫נחשבת‬ ‫ביניהם‬ ‫היחסים‬ ‫אחר‬ ‫לגבר‬ ‫נישאה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ . ) ‫חדית'ים‬ ( ‫הנביא‬ ‫דברי‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫מספר‬ . ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫לפני‬ ‫או‬ ‫אחרי‬ ‫אשמה‬ ‫ללא‬ ‫האנשים‬ ‫הריגת‬ ‫או‬ ‫רצח‬ ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫אסר‬ ‫מוחמד‬ – 4 ‫שפגעו‬ ‫אלה‬ ‫אלא‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫להרוג‬ ‫למוסלמי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫האסלאם‬ , ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫שם‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ , ‫ובמוסלמים‬ ‫באסלאם‬ ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫אם‬ ‫ולבדוק‬ , ‫ההריגה‬ ‫לפני‬ ‫הנסיבות‬ ‫חקירת‬ . ‫זה‬ ‫את‬ ‫מאשרות‬ ‫קודם‬ , ‫במדינה‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫כללית‬ ‫השמיד‬ ‫לא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ – 5 ‫נלחם‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ . ‫שם‬ ‫נעימים‬ ‫חיים‬ ‫להם‬ ‫והבטיח‬ , ‫להם‬ ‫סלח‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להביס‬ ‫לכופרים‬ ‫ועזרו‬ ‫איתו‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫שהפרו‬ ‫אחרי‬ ‫אלא‬ ‫בהם‬ ‫אלא‬ ‫מפשע‬ ‫חפים‬ ‫הרג‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ , ‫בהם‬ ‫נלחם‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ , ‫המוסלמים‬ ‫נגד‬ ‫הכופרים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפו‬ ‫כי‬ ‫מכרעת‬ ‫הוכחה‬ ‫לו‬ ‫שהיה‬ ‫אלה‬ ‫את‬ . ‫המוסלמים‬ ‫שלהם‬ ‫בעבודות‬ ‫להעסיקם‬ ‫עבדים‬ ‫לרכוש‬ ‫האנשים‬ ‫נהגו‬ ‫במיכה‬ – 6 ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫אפילו‬ . ‫עבדים‬ ‫לשחרור‬ ‫קרא‬ ‫האסלאם‬
  • 8 ‫של‬ ‫חברו‬ ( ‫בקר‬ ‫אבו‬ ‫גם‬ , ‫חארת'ה‬ ‫בן‬ ‫זייד‬ ‫עבדו‬ ‫את‬ ‫שחרר‬ ‫עצמו‬ ‫למען‬ ‫אותו‬ ‫ושיחרר‬ ‫רבאח‬ ‫בן‬ ‫בלאל‬ ‫את‬ ‫רכש‬ ) ‫הראשון‬ '‫והחליף‬ ‫הנביא‬ . ‫עבדים‬ ‫לשחרר‬ ‫למוסלמים‬ ‫קרא‬ ‫מוחמד‬ . ‫אלוהים‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫עשרה‬ ‫בשלוש‬ ‫בכופרים‬ ‫נילחם‬ ‫לא‬ ‫מוחמד‬ – 7 ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫בהם‬ ‫להילחם‬ ‫עליו‬ ‫ציווה‬ ‫לא‬ ‫אלוהים‬ ‫כי‬ , ‫לאסלאם‬ ‫אליהם‬ ‫הביט‬ ‫לא‬ ,‫כעויינים‬ ‫לו‬ ‫במתנגדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬ , ‫לוחם‬ , ‫ברית‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬ ‫שאינו‬ ‫עויינות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫אליהם‬ ‫התייחס‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫באויביו‬ ‫בגד‬ ‫ולא‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ . ‫החסות‬ . ‫והמלחמות‬ ‫השלום‬ ‫של‬ ‫החוקים‬ ‫לפי‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫אשר‬ ‫והוא‬ , ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫לו‬ ‫הורה‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫אלוהים‬ . ‫הקרב‬ ‫של‬ ‫והאופי‬ ‫המקום‬ , ‫הזמן‬ ‫של‬ ‫התשתיות‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ ‫לא‬ ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫ציווה‬ ‫האסלאם‬ – 8 ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המוסלמים‬ ‫הלוחמים‬ ‫על‬ ‫ציווה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ , ‫המדינות‬ : ‫הקרב‬ ‫כללי‬ ‫בית‬ ‫תחריבו‬ ‫אל‬ ‫מזון‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬ ‫גמל‬ ‫או‬ ‫כבׂשה‬ ‫תשחטו‬ ‫אל‬ ‫אותם‬ ‫תבעירו‬ ‫ואל‬ ‫דקלים‬ ‫תציפו‬ ‫אל‬ ‫תבגדו‬ ‫אל‬ ‫פחדנים‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬ ‫ילדים‬ ‫תהרגו‬ ‫אל‬ ‫נשים‬ ‫זקנים‬ ‫או‬ ‫עצים‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬ ‫הוא‬ , ‫בנביא‬ ‫לפגוע‬ ‫רבים‬ ‫מאמצים‬ ‫הכופרים‬ ‫השקיעו‬ ‫שבו‬ ‫בזמן‬ – 9 ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ . ‫לאסלאם‬ ‫אותם‬ ‫שינחה‬ ‫לאלוהים‬ ‫התפלל‬ ‫יצא‬ ‫הוא‬ . ‫האיסלאם‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫במסעו‬ ‫רבים‬ ‫וקשיים‬ ‫ממכשולים‬ ‫סבל‬ ‫אותו‬ ‫גירשו‬ ‫הם‬ ‫אולם‬ , ‫האיסלאם‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫להטיף‬ ‫כדי‬ ,‫אל-טאיף‬ ‫אל‬ ‫שנפצע‬ ‫עד‬ ‫באבנים‬ ‫אותו‬ ‫ולרגום‬ , ‫אותו‬ ‫לקלל‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫והסיתו‬ , ‫ולפתע‬ , ‫המקומות‬ ‫באחד‬ ‫ישב‬ , ‫ומאוכזב‬ ‫עצוב‬ ‫משם‬ ‫יצא‬ ‫הוא‬ . ‫ברגליו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫ראה‬ ‫אלוהים‬ , ‫מוחמד‬ ‫הוי‬ : ‫לו‬ ‫ואמר‬ , ‫גבריאל‬ ‫המלאך‬ ‫הופיע‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫ההרים‬ ‫של‬ ‫המלאך‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫ישלח‬ ‫והוא‬ , ‫לָך‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫בפני‬ ‫ההרים‬ ‫מלאך‬ ‫בא‬ ‫רגע‬ ‫אחרי‬ . ‫בהם‬ ‫לעשות‬
  • 9 ‫את‬ ‫לנקום‬ ‫שלחני‬ ‫אלוהים‬ ‫מוחמד‬ ‫הוי‬ : ‫לו‬ ‫ואמר‬ , ‫לשלום‬ ‫אותו‬ ‫בירך‬ , ‫המקיפים‬ ‫ההרים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫אפיל‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ , ‫פגיעתך‬ : ‫לו‬ ‫אמר‬ ‫הרחמים‬ ‫נביא‬ ... ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫אולם‬ . ‫העיר‬ ‫את‬ ‫יאמינו‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫מצאצאיהם‬ ‫יוצא‬ ‫אלוהים‬ ‫אולי‬ ! ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעשה‬ ‫אל‬ ! ‫לא‬ .‫בו‬ , ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫כאל‬ ‫אלוהים‬ ‫את‬ ‫לעבוד‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫מוחמד‬ – 10 , ‫יעקב‬ ,‫אברהם‬ , ‫נוח‬ , ‫אדם‬ ‫את‬ ‫קודם‬ ‫ששלח‬ ‫האלוהים‬ ‫שהוא‬ ‫ולהאמין‬ ‫כל‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫הוא‬ . ‫השלום‬ ‫עליהם‬ ‫וישוע‬ ‫שלמה‬ , ‫דווד‬ , ‫מׁשה‬ . ‫הבחנה‬ ‫ללא‬ ‫הנביאים‬ ‫אותו‬ ‫הוא‬ ‫החדשה‬ ‫והברית‬ , ‫התורה‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ – 11 . ‫שמו‬ ‫ישתבח‬ ‫אלוהים‬ ‫שהוא‬ ‫הקדוש‬ ‫הקוראן‬ ‫של‬ ‫מקור‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫שקרו‬ ‫שונות‬ ‫בהתרחשויות‬ ‫התנבא‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ – 12 . ‫למעשה‬ ‫קרו‬ ‫והם‬ , ‫בעתיד‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ניבא‬ ‫לא‬ ‫פרעה‬ ‫שלפיו‬ , ‫הקדוש‬ ‫בקוראן‬ ‫שמוזכר‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫למשל‬ ,‫גופתו‬ ‫את‬ ‫הציל‬ ‫אלוהים‬ ‫אולם‬ , ‫ותומכיו‬ ‫מׁשה‬ ‫הנביא‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫הספיק‬ : ‫נאמר‬ ‫בקוראן‬ .‫שטבע‬ ‫לאחר‬ ‫רבים‬ ‫כי‬ , ‫אחריך‬ ‫לבאים‬ ‫אות‬ ‫תהייה‬ ‫למען‬ ‫גווייתָך‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫נציל‬ ‫היום‬ " . ) 92 : ‫יונה‬ ‫סורת‬ ( " ‫מאותותינו‬ ‫דעתם‬ ‫המסיחים‬ ‫האנשים‬ ‫הם‬ " ‫בספרו‬ ‫ואמר‬ " ‫בוקאי‬ ‫מוריס‬ " ‫הצרפתי‬ ‫המדען‬ ‫בא‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫אחרי‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫גופתו‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ " ‫והמדע‬ ‫הקוראן‬ , ‫החדשה‬ ‫הברית‬ ‫עובדה‬ ‫היתה‬ ‫זו‬ . ‫פרעה‬ ‫טבע‬ ‫שבו‬ ‫סוף‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫מלח‬ ‫שרידי‬ ‫בה‬ ‫ומצא‬ ‫שנה‬ 1400 ‫לפני‬ ‫הזה‬ ‫הדבר‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫מוחמד‬ ‫כי‬ . ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫מדהימה‬ . ‫גופתו‬ ‫מבדיקת‬ ‫מתוך‬ ‫אלא‬ ‫ערב‬ ‫אי‬ ‫בחצי‬ ‫נודע‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫אפילו‬ ‫מעל‬ ‫הקלעים‬ ‫את‬ ‫המיט‬ ‫המודרני‬ ‫המדע‬ ‫הוא‬ ‫והנה‬ . ‫הקדוש‬ ‫הקוראן‬ ‫כי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ . ‫שנים‬ 1400 ‫לפני‬ ‫בקוראן‬ ‫שנזכרה‬ ‫הזו‬ ‫העובדה‬ . ‫מוחמד‬ ‫מדברי‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ‫למוחמד‬ ‫אלוהים‬ ‫דברי‬ ‫הוא‬ ‫הקוראן‬ ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫שחוברו‬ ‫ספרים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫במספר‬ ‫איש‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כמו‬ ‫השנים‬ ‫מאות‬ ‫במשך‬ ‫האנשים‬ ‫בכבוד‬ ‫איש‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ , . ‫מוסלמים‬ ‫בלתי‬ ‫דעות‬ ‫והוגי‬ ‫מאישיות‬ ‫אפילו‬ , ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬
  • 10 ‫מוחמד‬ ‫כי‬ ‫המעידות‬ ‫הוכחות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫הבריטית‬ ‫באנצקלופידייה‬ . ‫הנאמנים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫בכבוד‬ ‫זכה‬ , ‫ונאמן‬ ‫ישר‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הגדולים‬ ‫המאה‬ " ‫בספרו‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫הפתיע‬ ‫הארט‬ ‫מייקל‬ ‫הסופר‬ ‫כמספר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫רשם‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ , " ‫בעולם‬ ‫שהשפיעו‬ ‫אנשים‬ ‫מאה‬ ‫שכללה‬ ‫הרשימה‬ ‫ראש‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ושם‬ , ‫אחד‬ . ‫העולם‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫לעמוד‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫מפתיע‬ ‫שזה‬ ‫תראו‬ ‫אולי‬ " : ‫בספרו‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫הצלחה‬ ‫שהשיג‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫היחיד‬ ‫האיש‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ , ‫הרשימה‬ ‫בראש‬ . " ‫והחינוכי‬ ‫הדתי‬ ‫בתחום‬ ‫תקדים‬ ‫בלי‬ ‫בראש‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫הוא‬ ‫נוצרי‬ ‫שהארט‬ ‫למרות‬ .‫ברשימה‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ – ‫שלו‬ ‫הנביא‬ – ‫ישוע‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫ושם‬ , ‫הרשימה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫דיבר‬ ‫למרטין‬ ‫והצרפתי‬ ‫הנוצרי‬ ‫הפילוסוף‬ ‫דברן‬ , ‫פילוסוף‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ " : ‫אמר‬ ‫הוא‬ , ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הדת‬ , ‫שלמה‬ ‫לאמונה‬ ‫קורא‬ , ‫דעות‬ ‫הוגה‬ , ‫לוחם‬ , ‫מחוקק‬ , ‫חלוץ‬ , ‫טוב‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫ויסד‬ , ‫אלילים‬ ‫לעבוד‬ ‫ולא‬ ‫באלוהים‬ ‫להאמין‬ ‫קוראת‬ ‫שלו‬ ‫מתייחסים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ . ‫אחת‬ ‫רוחנית‬ ‫לאמפריה‬ ‫נכנעו‬ ‫כולן‬ , ‫אמפריות‬ ‫גדול‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ : ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ , ‫האנשים‬ ‫גודל‬ ‫של‬ ‫למידות‬ " ? ‫ממוחמד‬ ‫יותר‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לכנות‬ ‫יש‬ " : ‫אומר‬ ‫שו‬ ‫ברנרד‬ ‫ג'ורג‬ ‫מוסלמי‬ ‫הלא‬ ‫הסופר‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫בעידן‬ ‫כמוהו‬ ‫אדם‬ ‫יש‬ ‫שאם‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ . ‫האנושות‬ ‫בגואל‬ ."‫לעולם‬ ‫ושלום‬ ‫אושר‬ ‫שיביא‬ ‫באופן‬ ‫הבעיות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫בספרו‬ ‫כינה‬ ‫ראוו‬ ‫ראמקריצ'נה‬ . ‫ס‬ . ‫ק‬ ) ‫ההינדוסי‬ ( ‫ההודי‬ ‫הפרופסור‬ ‫האידיאלית‬ ‫הדוגמה‬ " ‫בכינוי‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ) ‫האסלאם‬ ‫נביא‬ ‫מוחמד‬ ( ‫לרדת‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ " : ‫באומרו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הסביר‬ ‫ראוו‬ . " ‫האנושיים‬ ‫לחיים‬ ‫אך‬ ‫הצלחתי‬ ‫אני‬ . ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫לאישיות‬ ‫שלמה‬ ‫עובדה‬ ‫של‬ ‫לעומקה‬ "! ‫היה‬ ‫מדהים‬ ‫מבט‬ ‫איזה‬ . ‫ממנה‬ ‫חטוף‬ ‫מבט‬ ‫להשיג‬ ‫ורק‬ ‫הנביא‬ ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫הנה‬ ‫הלוחם‬ ‫מוחמד‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫מוחמד‬ ‫המדינה‬ ‫מנהיג‬ ‫מוחמד‬ ‫הרפורמטור‬ ‫מוחמד‬
  • 11 ‫היתומים‬ ‫מחסה‬ ‫מוחמד‬ ‫הדברן‬ ‫מוחמד‬ ‫העבדים‬ ‫משחרר‬ ‫מוחמד‬ ‫האישה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫השומר‬ ‫מוחמד‬ ‫השופט‬ ‫מוחמד‬ ‫הקדוש‬ ‫מוחמד‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫האלה‬ ‫התפקידים‬ ‫בכל‬ . ‫תקדים‬ ‫בלי‬ ‫גבור‬ ‫מוחמד‬ ‫היה‬ ‫בספרו‬ ‫כתב‬ ‫הוא‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫לנביא‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫התייחס‬ ‫גנדי‬ ‫מיליוני‬ ‫בלבבות‬ ‫לשלוט‬ ‫שיכול‬ ‫איש‬ ‫לחפש‬ ‫רציתי‬ : " ‫הצעירה‬ ‫הודו‬ " ‫נביא‬ , ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫האיש‬ ‫כי‬ ‫לגמרי‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ ! ‫שלנו‬ ‫בעולם‬ ‫האנשים‬ , ‫האסלאם‬ ‫את‬ ‫מוחמד‬ ‫הפיץ‬ ‫שבו‬ ‫האמצעי‬ ‫החרב‬ ‫היה‬ ‫אין‬ . ‫האסלאם‬ , ‫להבטחה‬ ‫קייומו‬ , ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫הסלחנות‬ , ‫המוחלטת‬ ‫הפשיטות‬ ‫אלא‬ . ‫שלו‬ ‫ובשליחות‬ ‫באלוהים‬ ‫ואמונתו‬ ‫לבו‬ ‫עוז‬ , ‫ולתומכיו‬ ‫לחבריו‬ ‫נאמנותו‬ ‫המליונים‬ ‫בלבבות‬ ‫לאסלאם‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫סללו‬ ‫אשר‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫אני‬ , ‫מוחמד‬ ‫חיי‬ ‫תולדות‬ ‫של‬ ‫והאחרון‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫כשסיימתי‬ . ‫הנהדרים‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫משהו‬ ‫עוד‬ ‫שאין‬ ‫מצטער‬ ‫הרגשתי‬ . "‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫כמו‬ ‫איך‬ ‫נדהם‬ ‫אני‬ " : ‫קרלייל‬ ‫טומס‬ ‫כתב‬ " ‫והגבורה‬ ‫הגבורים‬ " ‫בספרו‬ , ‫הנודדים‬ ‫והבדאווים‬ ‫הנלחמים‬ ‫השבטים‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫אחד‬ ‫איש‬ ‫הצליח‬ ‫תקופה‬ ‫בתוך‬ , ‫ביותר‬ ‫ותרבותית‬ ‫חזקה‬ ‫מאוחדת‬ ‫לאומה‬ ‫אותם‬ ‫והפך‬ " !! ‫עשורים‬ ‫משני‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫הרוח‬ ‫היה‬ ‫:מוחמד‬ " ‫המזרח‬ ‫נביאי‬ " ‫בספרו‬ ‫כתב‬ ‫צ'ארמא‬ ‫צ'אנד‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מוחמד‬ . ‫שלו‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫השפעה‬ ‫לו‬ ‫והיתה‬ , ‫הרחמים‬ ‫לכל‬ ‫הקריאה‬ ‫שהיא‬ , ‫נשגבת‬ ‫שלווה‬ ‫בעל‬ ‫אולם‬ , ‫מאנוש‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫לחיות‬ ‫איך‬ ‫אותם‬ ‫לימד‬ ‫הוא‬ . ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫אל‬ ‫של‬ ‫הפולחן‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫עצמו‬ ‫תיאר‬ ‫הוא‬ . ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫היה‬ ‫שמקורם‬ ‫מכובדים‬ ‫חיים‬ . ‫הטובים‬ ‫מעשיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫תיאור‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ושליח‬ ‫כעבד‬ ‫הדת‬ ‫הוא‬ ‫האסלאם‬ : ‫אומרת‬ ‫ניידו‬ ‫סרוג'יני‬ ‫ההודית‬ ‫המשוררת‬ ‫לאמץ‬ ‫במוסלמים‬ ‫והאיצה‬ , ‫הדימוקרטיה‬ ‫את‬ ‫שכוננה‬ ‫הראשונה‬ . ‫האסלאם‬ ‫של‬ ‫התפילות‬ ‫בחמש‬ ‫מתגשמת‬ ‫הדימוקרטיה‬ .‫אותה‬
  • 12 ‫המלך‬ , ‫והעשיר‬ ‫העני‬ , ‫המוסלמים‬ ‫כל‬ ‫תראה‬ ‫במסגד‬ ‫לתפילה‬ ‫כשייקרא‬ ‫של‬ ‫האחדות‬ ‫מן‬ ‫נדהמתי‬ ‫אני‬ . ‫אחת‬ ‫בשורה‬ ‫כולם‬ , ‫הפשוט‬ ‫והאיש‬ ‫המוסלמים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והופכת‬ , ‫לאחר‬ ‫איש‬ ‫בין‬ ‫מפלה‬ ‫שאינה‬ ‫האסלאם‬ . " ‫לאחים‬ ‫האחדות‬ ‫של‬ ‫העקרון‬ ‫את‬ ‫הציב‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫האסלאם‬ : ‫כתב‬ ‫הורגרונג‬ ‫את‬ ‫האיר‬ ‫האסלאם‬ ‫ובכך‬ , ‫העמים‬ ‫בין‬ ‫האנושית‬ ‫והאחווה‬ ‫האומות‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫יש‬ ‫הדבר‬ ‫של‬ ‫לאמיתו‬ . ‫האחרות‬ ‫לאומות‬ ‫הדרך‬ . ‫מוחמד‬ ‫אומת‬ ‫כמו‬ ‫האחדות‬ ‫לכינון‬ ‫פועלת‬ ‫אומה‬ ‫ראיתי‬ ‫ג'יפון‬ ‫אדוורד‬ ‫אמרו‬ " ‫הערביות‬ ‫האמפריות‬ ‫של‬ ‫ההיסטורייה‬ " ‫בספר‬ ‫ומוחמד‬ ‫אלוהים‬ ‫מלבד‬ ‫אל‬ ‫אין‬ ‫אמירת‬ - ‫השהאדה‬ " : ‫אוקלי‬ ‫וסימון‬ ‫וכי‬ . ‫התאסלם‬ ‫שהאדם‬ ‫פשוטה‬ ‫להודאה‬ ‫נחשבת‬ – ‫אלוהים‬ ‫שליח‬ ‫הוא‬ . " ‫אחרים‬ ‫מאלים‬ ‫הושפע‬ ‫לא‬ ‫האדם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ : ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫אמר‬ ‫הגדול‬ ‫האירופי‬ ‫המשורר‬ , ‫גוט'ה‬ ‫וולוונג‬ ‫ואין‬ , ‫קדוש‬ ‫לחוק‬ ‫נחשב‬ ‫שלו‬ ‫הקוראן‬ ‫כן‬ ‫על‬ . ‫משורר‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ , ‫נביא‬ . ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנכתב‬ ‫שעשועי‬ ‫או‬ ‫חינוכי‬ ‫ספר‬ ‫הוא‬ ‫ללא‬ , ‫שמורות‬ ‫נשארו‬ ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ , ‫שנים‬ 1400 ‫אחרי‬ , ‫היום‬ , ‫האנושיות‬ ‫במחלות‬ ‫לטפל‬ ‫המיועדת‬ ‫התקווה‬ ‫משמשות‬ ‫והן‬ . ‫סילוף‬ . ‫חייו‬ ‫בימי‬ ‫שהיו‬ ‫כמו‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ !‫בעצמָך‬ ‫לשפוט‬ ‫תוכל‬ ‫עכשיו‬