Corelio case storymscrm_nl

364 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corelio case storymscrm_nl

  1. 1. Microsoft Dynamics CRM Marketingafdeling en verkopers Corelio Advertising werken doelgerichter dankzij overzichtelijke klanteninformatie Corelio Advertising wilde een nieuw CRM-systeem als ondersteuning voor de advertentieverkoop. De marketingafdeling wou gerichter communiceren met de doelgroepen en verkopers moesten efficiënter kunnen werken door over www.traviata.be meer klanteninformatie te beschikken. Corelio implementeerde Microsoft +32 2 721 88 80 Dynamics CRM samen met Traviata, specialist ter zake. info@traviata.be Met Microsoft Dynamics CRM verkrijgen verkopers een overzichtelijke histo- riek van elke klant. Bij elk klantenbezoek vullen zij relevante informatie aan. Door de integratie met andere bedrijfssoftware zullen verkopers ook in één oogopslag zien welke omzet de klant haalt of welke advertenties hij plaatste in publicaties van de Corelio-groep. De marketingafdeling beschikt nu over één grote database van waaruit ze kan selecteren om marketingcampagnes uit te voeren. Marketingacties opstarten, mailings uitsturen, zorgen voor de opvol- ging ervan; het zal allemaal vlotter verlopen omdat alles in één pakket zit. Ook de administratie zal toegang krijgen tot Microsoft Dynamics CRM. Orderver- werkers zullen er hun bestellingen kunnen raadplegen. Heen en weer bellen met verkopers om adressen of details van contactpersonen te zoeken, is niet langer nodig.
  2. 2. Overzicht Land: België N et voor het ontstaan van mediagroep Corelio tekende voorganger VUM de krijtlijnen uit voor een nieuw CRM-systeem als ondersteuning voor de adver- tentieverkoop. De marketingafdeling wou gerichter com- Sector: Media municeren met de doelgroep en verkopers moesten effi- ciënter kunnen werken door over meer klanteninformatie Profiel te beschikken. De afdeling Passe-Partout zette op dat mo- De multimediale en multiregionale groep Corelio bestaat ment een gelijkaardig CRM-project op poten. Onafhankelijk sinds september 2006. Naast uitgever van kranten, van elkaar kwamen beide bedrijven uit bij Microsoft magazines en huis-aan-huisbladen is de mediagroep ook Dynamics CRM. Logisch dus, dat Corelio Advertising van- actief op het internet en in audiovisuele media. Corelio is daag voor Microsoft kiest als leverancier voor haar nieuwe CRM-toepassing. opgesplitst in zes divisies: nieuwsmedia, advertising, prin- ting, audiovisuele media, magazines en ventures. “CRM moet in de eerste plaats de verkoop- en marketing- afdeling ondersteunen van Corelio Advertising”, vertelt Uitdaging Koen De Broeck, research & BI manager bij Corelio De marketingafdeling binnen Corelio Advertising wou ge- Advertising. “Die bestaat uit vijf divisies die voorheen af- richter communiceren met haar doelgroep: de adverteer- zonderlijk werkten: Corelio Connect staat in voor de interne regie en regelt de verkoop van themareclame in de kran- ders. Tegelijk moesten verkopers efficiënter kunnen wer- ten van de Corelio-groep. Spotter verkoopt rubrieksreclame ken door over meer en betere klanteninformatie te in onze kranten en huis-aan-huisbladen, Jobat verkoopt beschikken. personeelsadvertenties, Passe-Partout verkoopt regionale reclameruimte en Passe-Partout Regie verkoopt nationale Oplossing reclameruimte. Die afdelingen werken momenteel met CRM businesspartner Traviata installeerde Microsoft verschillende CRM-toepassingen, al dan niet zelf geschre- Dynamics CRM. Verkopers vullen er alle relevante infor- ven. Enkele hadden zelfs geen CRM en hielden klantenge- gevens bij in Access of Excel. Veel informatie zat ook ge- matie in aan, zodat men van elke klant een totaalbeeld woon in de mailboxen van de zowat driehonderd verkopers krijgt dat altijd up-to-date is. Door de integratie met ande- in het totaal. Om beter en geïntegreerd te kunnen samen- re software ziet de verkoper er ook omzetcijfers, het aan- werken, wilden we naar één gemeenschappelijk CRM- tal advertenties dat de klant al plaatste en meer. De mar- systeem.” ketingafdeling kan al die informatie nuttig gebruiken om toekomstige campagnes uit te werken. Mensen vrijmaken Corelio zag alle mogelijke CRM-software passeren en koos Voordelen voor Microsoft Dynamics CRM. Koen De Broeck: “Microsoft • uitstekend verkoopsinstrument Dynamics CRM heeft zeer herkenbare schermen en biedt wat we verwachtten. Enkele pakketten boden nog meer • informatie is gestructureerd en centraal beschikbaar mogelijkheden maar die hadden we niet nodig. Ze leken • zeer gebruiksvriendelijke toepassing ons te zwaar voor implementatie en minder gebruiksvrien- • integratie met andere bedrijfssoftware zorgt voor delijk voor de eindgebruiker. Van de partners die we ont- totaalbeeld van elke klant moetten, wekte Traviata meteen ons vertrouwen. Traviata • betere interne samenwerking dankzij één gemeen- kon heel wat ervaring voorleggen doordat ze al veel imple- mentaties achter de rug hebben bij andere grote bedrijven. schappelijk CRM-systeem We zijn zeer tevreden over onze samenwerking: Traviata • CRM-systeem eenvoudig op maat aan te passen blijkt een realistische schatting te hebben gemaakt van de • uitvoerige klantenhistoriek maakt verkoopsgesprek tijd die de implementatie in beslag zou nemen. Nochtans succesvoller was ons project niet eenvoudig: vijf afdelingen op elkaar • ook handig instrument voor administratie en afstemmen, allemaal met een eigen back-office en met verschillende CRM-toepassingen.” management • uitbouwen met business intelligence mogelijk
  3. 3. De interne informatica-afdeling zorgt ervoor dat het back- officesysteem synchroniseert met Microsoft Dynamics CRM. Hoewel zowel de VUM als Passe-Partout voor Microsoft Dynamics CRM hadden gekozen, wou men eerst een antwoord op de vraag of het pakket ook zou voldoen voor een grotere organisatie als Corelio Advertising. “Daarom hebben we in februari 2007 een blauwdruk op- gesteld samen met Traviata”, legt Koen De Broeck uit. “We gingen praten met de verschillende divisies, zowel verant- woordelijken als verkopers. Wat verwachtten zij van het nieuwe CRM-systeem en wat vonden zij belangrijk? De ant- woorden lagen grotendeels met elkaar in lijn. Precies om- dat we met de afzonderlijke CRM-projecten voor Passe- Partout en VUM al ver stonden, hadden we niet zoveel werk meer aan de tekentafel. Wel hebben we een stuk moeten aanpassen omdat onze klanten meerdere verkopers over de vloer krijgen, elk met een eigen product. Microsoft Dynamics CRM werkt standaard met één verkoper per klant, 'owner' genaamd. Ook hebben we afzonderlijke beveiliging moeten inbouwen voor het offerteverhaal: we willen alle informatie laten zien over alle afdelingen heen, behalve de offertes. Het is zeer belangrijk om van bij het begin mensen binnen het bedrijf vrij te maken voor het project. Het tempo van Traviata lag hoog en het gebeurde meer dan eens dat zij plots veel input nodig hadden van ons. Dan is het goed dat je hiervoor mensen ter beschik- "We hebben nu één grote database waar king hebt. Vier van onze mensen hebben het project bege- we centraal contacten en adressen van leid, samen met een groep kerngebruikers die CRM verder adverteerders kunnen beheren. Marke- moeten ontwikkelen vanuit hun praktijkervaring.” tingacties opstarten, mailings uitsturen, Binnen enkele maanden zal Corelio volop werken met zorgen voor de opvolging ervan, dat zal Microsoft Dynamics CRM. Vijftien verkopers binnen Corelio Connect zullen ermee starten, de rest volgt later. Zo moet allemaal vlotter verlopen omdat alles in Passe-Partout nog gegevens uit een ander CRM-systeem één pakket zit." geautomatiseerd overbrengen naar Microsoft Dynamics CRM. Koen De Broeck, research & BI manager bij Corelio Advertising Open bedrijfscultuur Eens Microsoft Dynamics CRM geïnstalleerd is, zullen ver- klant heeft gekregen. Zo krijgen ze een totaaloverzicht van kopers er na een klantenbezoek allerlei informatie aan toe- de klant, wat hen helpt bij het verkoopsgesprek en om ver- voegen: bij welke klanten zijn ze wanneer geweest, welke der actie te ondernemen. “Dat is zeer belangrijk”, zegt resultaten heeft dat opgeleverd, wat is er gezegd, noem Koen De Broeck. “Corelio heeft overkoepelende producten maar op. Zo bouwen ze via actiebeheer een klantenhisto- en biedt advertentiepakketten aan: klanten kunnen adver- riek op, wat de opvolging vereenvoudigt. Verkopers zien in tenties combineren voor kranten, huis-aan-huisbladen en Microsoft Dynamics CRM ook in één oogopslag welke om- het internet. Daarom moet je als verkoper zicht hebben op zet de klant draait, aangezien het boekingsysteem eraan de back-officesystemen die daar allemaal aan hangen.” gekoppeld is. Ze kunnen doorklikken om te zien welke ad- vertenties de klant plaatste in welke publicaties van de Dankzij één gemeenschappelijke CRM-database zullen ver- Corelio-groep. Wil een klant zijn laatste advertentie zien, kopers van de verschillende divisies van elkaar weten of ze dan hoeft de verkoper slechts te klikken om die op te zoe- bij een bepaalde klant zijn langs geweest, zodat ze daar ken. Vroeger moest hij hiervoor de administratie inschake- eventueel op kunnen inspelen. Corelio heeft een open be- len. Verkopers kunnen ook bekijken welke mailings de drijfscultuur en wil alle informatie zichtbaar laten voor alle
  4. 4. verkopers: adressen, contacten, een kort verslag van een verkoopsgesprek, de resultaten ervan, enzovoort. Alleen Voor meer informatie offertes worden voor een deel afgeschermd. Ook al is Corelio vandaag één groep, de divisies blijven voor een Voor meer informatie over de beschreven producten en dien- stuk concurrenten van elkaar. Dankzij de integratie met de sten van Microsoft, bel naar +32 (0)2 704 30 00 of bezoek mediadatabank CIM, heeft Corelio een totaalbeeld van de http://www.microsoft.be/cases. U vindt er andere bedrijven publiciteitsuitgaven per adverteerder, inclusief de cijfers die soortgelijke toepassingen gebruiken. van concurrenten. Meer dan een verkoopsinstrument Voor meer informatie over Travi@ta, bel naar +32 2 721 88 80 of bezoek http://www.traviata.be. Ook de marketingafdeling zal genieten van de gemeen- schappelijke CRM-database. Koen De Broeck: “We hebben nu één grote B2B-database waar we centraal contacten en Voor meer informatie over Corelio, bezoek adressen kunnen beheren. Dat is natuurlijk een enorme http://www.corelio.be. troef want zo kunnen we uit een brede database selecte- ren om onze marketingcampagnes uit te voeren. Marke- tingacties opstarten, mailings uitsturen, zorgen voor de opvolging ervan, dat zal allemaal vlotter verlopen omdat alles in één pakket zit. Door de integratie met Microsoft Office Outlook, kunnen we e-mails registreren in Microsoft Dynamics CRM. Die kunnen we dan onmiddellijk koppelen aan een offerte die we daar ook bewaren.” Ook de administratie zal toegang krijgen tot Microsoft Dynamics CRM. Orderverwerkers zullen er hun bestellingen kunnen raadplegen. Heen en weer bellen met verkopers om adressen of details van contactpersonen te zoeken, hoeft niet langer: alles staat netjes ingevuld in Microsoft Dynamics CRM. Het management zal de verkoop beter kunnen opvolgen door snel zicht te krijgen op welke cam- pagnes er zijn geweest, de resultaten ervan in kaart te kunnen brengen en zo af te leiden welke bezoeken leiden tot bestellingen. “Dat is een leuke extra, maar daarvoor hebben we CRM zeker niet geïmplementeerd”, zegt Koen Software and Services De Broeck. “Het is wel de bedoeling om later bovenop CRM nog business intelligence te bouwen. Zo zullen we eenvou- Servers Business Solutions dig klantensegmentaties kunnen maken, in kaart brengen Microsoft Dynamics CRM welke campagnes werken en welke niet, noem maar op. Developer Tools Zo zullen we onze informatie echt gestructureerd kunnen gebruiken. Maar dat is nog even toekomstmuziek.” Windows Services Desktop Applications Technologies Partner Traviata

×