Tema og evalueringsplan VG1 Engelsk               Skoleåret 2011/2012              Klasse 1TP...
Innhold1. Generelt ..........................................................................................................
I følge læreplanen skal elevene kunne søke etter relevant informasjon på nett, og de skalkunne vurdere påliteligheten til ...
MED-ELEV VURDERINGElevene har ansvar for å vurdere hverandres blogg. I forbindelse med alle blogginnlegg vil hver enkeltel...
Den muntlige oppgaven i denne perioden er                         en litt praktisk oppgave. Dere d...
4. Beskriv styreform, tradisjoner og høytider, skolesystem, næringsveier osv. Hva er   likt/ulikt mellom landet du har ...
3.6. “My UK Town”                    I løpet av denne perioden skal vi arbeide med          ...
Vedlegg 1EvalueringsrapportLæreplanmål:     Område     Under middels       Middels          Over m...
Synonymer   Lite variert språk.   Variert språk       God variasjon i                    ...
selvstendig, kritisk                                    relevant. Henterog ansvarlig må...
overholdt ikke      oppgavene i tråd med                      tidsfrist.        kraven...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema og evalueringsplan vg1 engelsk

1,514 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema og evalueringsplan vg1 engelsk

 1. 1. Tema og evalueringsplan VG1 Engelsk Skoleåret 2011/2012 Klasse 1TPA og 1TPBFaglærere: Kristin Bruknapp og Lisa Stornes
 2. 2. Innhold1. Generelt ..........................................................................................................................................22. Arbeidsmåter ..................................................................................................................................23. Vurdering .......................................................................................................................................33. Tema ..............................................................................................................................................4 3.1. Oppstart ...................................................................................................................................4 3.2. “The Native Population in the English speaking world” ............................................................4 3.3 “The English Speaking World”..................................................................................................5 3.4 “Culture”...................................................................................................................................6 3.5. History .....................................................................................................................................6 3.6. “My UK Town” .......................................................................................................................71. GenereltÅ kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelskspråkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktigeredskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevendesammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunnelytte og å kunne tale.Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kanlese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seginnsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til åstyrke leseferdigheten generelt.2. ArbeidsmåterHvorfor bruke IKT:Digitale verktøy gir elevene muligheter for å få vist fram sin kreativitet og å produseresammensatte tekster ved hjelp av tekst, bilder, lyd og video. I en sammensatt tekst virker flereuttrykksformer som skrift, bilde, lyd og film sammen i et hele. Med dagens digitale verktøykan man integrere statisk tekst, som skrift og bilde, og dynamisk tekst, som lyd og film istadig større grad.
 3. 3. I følge læreplanen skal elevene kunne søke etter relevant informasjon på nett, og de skalkunne vurdere påliteligheten til de ulike kildene de bruker. I tillegg skal de forstå lover ogregler rundt opphavsrett, og hvordan man kan og ikke kan bruke informasjonen man finner pånett.Det er også viktig at elevene lærer å kommunisere og samarbeide ved hjelp av ulike digitaleverktøy. I dagens samfunn spiller sosiale medier og andre former for kommunikasjonsverktøyen stadig viktigere rolle i alles hverdag. Det å kunne se mulighetene og utnytte potensialet forlæring i disse verktøyene er en viktig del av den kunnskapen elevene tar med seg videre.3. VurderingVurdering er et viktig virkemiddel for læring, men må kommuniseres på riktig måte. Vi ønsker atelevene skal få størst mulig læringsutbytte av vurderingene våre, og at disse skal motivere dem tilvidere arbeid med faget. Vår erfaring er atNår læringskulturen er fokusert på belønning i form av f.eks., karakterer og rangering, vil elevenekonsentrere seg om å oppnå disse belønningene fremfor å ha fokus på læringsbehov. I slikelæringsmiljø bruker elevene mye tid og energi på å lete etter riktige svar. De tør ikke stille spørsmålfordi de er redd for å mislykkes. Elever som har problemer og dårlige resultater tror at de manglerevner, og at de ikke kan gjøre så mye med det. De trekker seg tilbake og unngår å lære fordi de erfarerat det bare leder til skuffelse. I stedet prøver de å bygge opp selv-tilliten på andre måter. Vi velger åikke bruke karakterer som målestokk på elevenes kompetanse, men heller fokusere på læringsmålene.Dette vil særlig gi gode resultater for elever med lav måloppnåelse. Grunnen er at læreren retter myeav oppmerksomheten mot de problemene som oppstår i det løpende arbeidet. Både elev og lærer får enklar forståelse av hva som er problematisk og hvilke nye individuelle mål som må settes for å oppnåforbedring. En elev vil akseptere og arbeide med slike tilbakemeldinger, hvis de ikke er farget avundertoner om evner, konkurranse eller sammenligning med andre eleverUNDERVEISVURDERINGEtter hvert tema vil hver enkelt elev få en rapport som beskriver elevens måloppnåelse i dette temaet.Rapporten gir en tilbakemelding på elevens kompetanse i språk, kommunikasjon, innhold oggjennomføring (se vedlegg 1).I tillegg vil rapporten inneholde klare instrukser for hva eleven bør gjøre for å forbedre kompetansensin.EGENVURDERINGDet avsettes og tid i etterkant av hver rapport for at eleven skal få mulighet til å forbedre arbeidet sitt.Eleven skal og i forbindelse med dette arbeidet levere en egenvurdering av
 4. 4. MED-ELEV VURDERINGElevene har ansvar for å vurdere hverandres blogg. I forbindelse med alle blogginnlegg vil hver enkeltelev få i oppdrag å vurdere en medelevs blogginnlegg etter fastsatte kriterier på språk,kommunikasjon, form og innhold.3. Tema3.1. OppstartTidsrom: Uke 34-37I løpet av denne perioden skal dere gjennomføre en kartleggingsprøve i engelsk. Formåletmed kartleggingsprøven er å undersøke om du trenger litt ekstra oppfølging i faget og vil gioss mulighet til å tilpasse opplegg og undervisning til ditt nivå.Det arrangeres også Nettnatt for alle i 1TPA/B. Dette er obligatorisk, men du vil her få engrundig innføring i mange av de digitale verktøyene du skal bruke i løpet av skoleåret. Itillegg er dette en god anledning til å bli kjent med både lærere og medelever.Kiva.org er en frivillig organisasjon som har som mål å samle mennesker gjennom lån for åredusere global fattigdom. Gjennom bruk av Internett og et verdsomspennende nettverk avmikrofinansinstitusjoner lar Kiva enkeltpersoner låne ut ned til 25 amerikanske dollar (ca 150norske kroner) for å hjelpe til med å finansiere småbedrifter eid og drevet av personer fralavinntektsgrupper rundt omkring i verden. Vi setter av engelsktimene i uke 37 til å gjøresmåjobber for folk og bedrifter i lokalsamfunnet. Målet er at alle skal tjene inn 150 kr somskal brukes til å finansiere et mikrolån gjennom Kiva. Årets utfordring er “Hvor mangemennesker klarer vi å hjelpe i løpet av et skoleår”.3.2. “The Native Population in the English speaking world”Tidsrom: uke 38-43I løpet av denne perioden vil vi arbeide medtemaet - urbefolkningen i den engelskspråkligeverden. Vi skal, i tillegg til å kunne drøftesosiale forhold, samfunnsforhold og verdier iulike kulturer i flere engelskspråklige land, ogsådrøfte litteratur av og om urfolk i denengelskspråklige verden.De tre folkegruppene vi kommer til å arbeidemest med er Maoriene fra New Zealand, Aboriginerne fra Australia og Indianerne fra USA. Itillegg kommer vi til å se filmen “Avatar” og sammenligne den fiktive urbefolkningen i dennefilmen (Na’viene) med de tre virkelige folkegruppene.
 5. 5. Den muntlige oppgaven i denne perioden er en litt praktisk oppgave. Dere deles inn i tre folkegrupper (Maorier fra New Zealand, Aboriginere fra Australia og indianere fra USA). I folkegruppen vil du få tildelt rolle som høvding, høvding sønn, kriger eller jeger. Oppgaven består av å vise fram ulike deler av kulturen til stammen din, som blant annet skikker, tradisjoner, fortellinger og ulike former for kunst for de andre gruppene. Den skriftlige oppgaven i denne perioden bygger på den muntlige. Igjen ber vi deg gå inn i rollen du hadde i den muntligeoppgaven, men denne gangen skal du skrive en individuell fortelling med utgangspunkt irollefiguren din. Hvem er du, hvordan lever du, hva er dine oppgaver i stammen?3.3 “The English Speaking World”Tidsrom: uke 44-49 Ett av hovedmålene for denne perioden er at du skal kunne drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer i flere engelskspråklige land. I tillegg skal du kunne gjøre rede for bruken av engelsk som et internasjonalt verdensspråk Blogg: 3 blogginnlegg hvorav minst ett muntlig og minst ett skriftlig. I tillegg skal det i forbindelse med hver bloggoppgave kommenteres på minst 3 medelevers blogginnlegg.Minitalk: Lag en ppt presentasjon (eller tilsvarende) om den/de personene du valgt å lånepenger til gjennom Kiva. Bruk Jing (eller tilsvarende) til å ta opp en muntlig presentasjon påmax 5 min.Langsvar: Velg et engelskspråklig land og lag en presentasjon på googlesiden din av dettelandet med utgangspunkt i 3 spørsmål: 3. Gi en kort beskrivelse av landet - historie, geografi, klima osv.
 6. 6. 4. Beskriv styreform, tradisjoner og høytider, skolesystem, næringsveier osv. Hva er likt/ulikt mellom landet du har valgt og Norge? 5. Hvorfor er landet du har valgt er et engelskspråklig land?Du kan velge å arbeide alene eller sammen med en annen person.Krav til innhold i denne oppgaven:750-1000 ord, relevante overskrifter, bilder,animasjon/video/lyd.3.4 “Culture”Ett av hovedmålene for denne perioden er, som iforrige periode, at du skal kunne drøfte sosialeforhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer iflere engelskspråklige land. I denne perioden velger viderimot å konsentrere oss om Storbritannia. Vi skalundersøke sentrale emner knyttet til samfunnsliv,litteratur og andre kulturuttrykk.Vi skal arbeide en del med kulturuttrykk som musikk,film og litteratur. Et tema vi skal bruke tid på er HarryPotter. Vi skal se noen utdrag fra filmene, lese utdrag fra en av bøkene og analyserevirkemidler i filmplakater. I tillegg får vi forhåpentligvis anledning til å se en av filmene i sinhelhet om det er ønskelig. Mer detaljer om langsvarsoppgave, blogginnlegg og muntligoppgave kommer etter hvert.3.5. HistoryI løpet av denne perioden skal elevene gjøre seg kjent med britisk Historie fra Kelterne tilViktorianerne. Vi skal bl.a. drøfte et utvalg engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler avverden og ulike tidsepoker, fra 1500-tallet til moderne tid. I tillegg skal vi analysere og drøfteet representativt utvalg engelskspråklige litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman ogskuespil og lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur ogkunstVi har delt temaet i tre ulike deler: 1. Den tidligste historien: Omhandler de ulike folkegruppene som har okkupert og erobret Storbritannia. Perioden strekker seg fra Kelterne til og med slaget ved Hastings. 2. Tudor perioden: Fra 1485-1603 3. Den Viktorianske perioden: Ca 1830-1901.Hovedoppgavene denne perioden er gruppe oppgaver: 1. Lage en tidslinje over en av de historiske periodene. 2. Lage en avis med utgangspunkt i en av de historiske periodene.
 7. 7. 3.6. “My UK Town” I løpet av denne perioden skal vi arbeide med britisk geografi. Langsvarsoppgaven i denne perioden er “My UK Town” og dere skal lage en oppgave som beskriver en fiktiv engelsk by. Dere må undersøke nærmere hva som kjennetegner en engelsk by? Mange av dere har sikkert en ide om hvordan en engelsk by ser ut. Kanskje har noen av dere vært i england også? I denne oppgaven skal dere lage en egen fiktiv engelsk by. Byen dere lager skal være så autentisk som mulig, og inneholde informasjon om bl.a;1. Geografi (Hvor ligger byen? Hvordan ser landskapet ut?)2. Administrasjon (Hvem er ordfører? Hvor er rådhuset? Hvem arbeider hvor?)3. Historie (Når ble byen grunnlagt? Hvorfor ble det stiftet?)4. Demografi (Hvor mange mennesker bor der? Hvem er de?)5. Været6. Fasiliteter (Industri, butikker, restauranter, puber, kino, svømmebasseng,treningsstudio etc.)7. Utdanning (Hvor mange skoler? Hva slags skoler?)8. Transport (Hvordan komme til og fra denne byen? Hvordan kan vi reise rundt i byen?)9. Kultur (kjendiser, sport, kunst)10. Attraksjoner (Steder i nærheten?)
 8. 8. Vedlegg 1EvalueringsrapportLæreplanmål: Område Under middels Middels Over middelsEleven skal kunneSpråk GrammatikkBeherske et bredt Subjekt Mestrer ikke Mestrer stort sett Mestrer entall/flertallsordforråd entall/flertalls former entall/flertalls former former av subjekt og av subjekt eller av subjekt og egennavns regler.Bruke språkets egennavns regler. egennavns regler. Bruker riktig artikkelformverk og Bruker sjelden riktig Bruker ikke alltid foran subjekt (a/antekststrukturer i artikkel foran subjekt riktig artikkel foran m.m)skriftlige (a/an m.m) subjekt (a/an m.m)framstillinger Verb Blander tiden til Skriver stort sett Skriver verbet i rett verbet. Bytter mellom verbet/ teksten i tid. Kan bruke fortid og nåtid. samme tid. Noe bruk sammensatte Lite/feil bruk av av sammensatte verbformer riktig sammensatte verbformer i tekstene. verbformer i tekstene. Tilfeldig bøyning av De fleste verba er Bøyer verbet i forhold Samsvar verbet i forhold til bøyd i forhold til til subjektet. subjektet. subjektet. Bruker stort sett rette Preposisjoner En del preposisjonsfeil Noen preposisjonsfeil. preposisjoner og preposisjonsuttrykk Annet Vokabular Mestrer et enkelt Ok vokabular. Kan Avansert vokabular. vokabular. Bruker bruke og forstår en del Kan bruke og forstår enkle ord og uttrykk. ulike ord og uttrykk. mange ulike ord og Bruker en del ord feil. utrykk. Kan også bruke en del fremmedord riktig. Bruker og forstår Kan enkelte enkle Kan bruke/forstår et Idiomatiske rikt utvalg av uttrykk få/ingen idiomatiske idiomatiske uttrykk. uttrykk. idiomatiske uttrykk.
 9. 9. Synonymer Lite variert språk. Variert språk God variasjon i språket Rettskriving En del feil også i En del Stort sett feilfritt. elementære ord rettskrivingsfeil, men mestrer de fleste av de mest elementære ordaKommunikasjon Flyt og Uryddig Grei tekstbygging. Avansert Setnings tekstbygging. Store Store deler av tekstbygging. Veldig struktur deler av språket/setningene er god flyt i språket. LettVelge og bruke språket/setningene er sammenhengende. å forstå. Veldig godegnede skrive- lite sammenhengende. Enkelte brå setningsstruktur.og talestrategier En del brå overganger. Litt Bruker avsnitt på entilpasset formål, overganger. Mye oppramsing og hensiktsmessigsituasjon og oppramsing og repetisjon. Stort sett måte. Sammenhengsjanger repetisjon. Ikke sammenheng mellom mellom språk og sammenheng mellom språk og sjanger. sjanger. språk og sjangerUttrykke segskriftlig på ennyansert og Ordstilling Mange av setningene For det meste en god Ordstillingen isituasjonstilpass har ordstillingsfeil. setningsoppbygning. setningene er god.et måte, med Setningene er stort Setningene er bygdflyt, presisjon og sett bygd opp etter det opp etter det engelskesammenheng engelske språket. språket. Bruker mange norske Bruker noen norske God sans for det Norwenglish ord og uttrykk. Noen ord og uttrykk. engelske språket. Få Mange setninger er setninger er direkte engelsk-norske direkte oversatt fra oversatt fra norsk til uttrykk. norsk til engelsk, ord engelsk. for ord. Tegnsetting For det meste god God tegnsetting. Lite variert bruk av Bruker riktig tegn i tegnsetting. Mange tegnsetting. Noen lange setninger. Kan forhold til hva som lange setninger med skal formidles. mange komma i. bruke tegn som hermetegn, utropstegn , spørsmålstegn, osv. mer for å tydeliggjøre språket.Innhold Fakta Kan lite om emnet.. Kan litt om emnet. Kan mye, og klarer å Finner få relevante Finner et par relevante bruke kunnskapene.Velge og bruke kilder. Store deler er kilder. Noe avskrift. Kan også brukeinnhold fra ulike avskrift. Henviser ikke alltid til kunnskap fra andrekilder på en kildene på riktig måte. fagområder der det er
 10. 10. selvstendig, kritisk relevant. Henterog ansvarlig måte Det er et minimum av Det er mye informasjon fra informasjon og det er informasjon men det relevante kilder ogSkrive uformelle ikke gjort noe for å er gjort lite for å henviser til kildene påtekster med god gjøre informasjonen presentere riktig måte.struktur og mer spennende og informasjonen på ensammenheng om interessant for leserne. interessant og Innholdet er presentertsamfunnsmessige spennende måte. på en interessant ogtemaer spennende måte Har forstått deler avLese og skrive Mangelfull forståelse oppgaven og løser Har forståttfagtekster med Relevans av hva oppgaven ber dette på en enkel og oppgaveteksten ogtilknytning til om. Løser kun små grei måte. Har ikke klarer å besvare den påeget deler av det oppgaven alltid lest oppgaven en kreativ ogutdanningsprogra er ute etter. like nøye, og besvarer selvstendigm kun deler av måte.Holder seg godt oppgaveteksten innenfor rammene oppgaven gir både nårProdusere tekster det gjelder krav tilmed sammensatt De interne linken tar mengde og innhold.innhold i digitale leseren der demedier Noen linker tar ikke Interne linker er Linker leseren dit han/hun forventer å komme, (interne og men det mangler noen tydelig merket og lar forventer. Linkene leseren navigere eksterne) fungerer ikke/er linker. Leseren går seg noen ganger vill. De mellom sidene (frem utilstrekkelig og tilbake igjen). De merket.Svært få av fleste linker til eksterne kilder går til interne linken tar linkene til eksterne leseren der de kilder går til relevante, relevante, oppdaterte forventer å komme. oppdaterte og og troverdige websider Nesten alle linker til troverdige websider eksterne kilder går til relevante, oppdaterte og troverdige websider Retningslinjene for Opphavsrett opphavsrett er fulgt. Retningslinjene for Retningslinjene for opphavsrett er ikke Det er klare henvisninger til kilder opphavsrett er fulgt. fulgt. Det er ikke Det er klare dokumentert hvor på det meste av lånt materiell. henvisninger til kilder bilder/tekst er hentet på alt lånt materiell. fra. Materiell er hentet fra websider uten tillatelse.Gjennomføring Blogginnlegg Mangler to eller flere Mangler et innlegg. Har gjennomført alleav arbeidsplan 3 innlegg innlegg. Innlegg er levert etter innleggene i tråd med tidsfrist kravene i planen. Skriftlig Mangler skriftlig Har levert skriftlig Har gjennomført oppgave oppgave oppgave, men de/den skriftlige
 11. 11. overholdt ikke oppgavene i tråd med tidsfrist. kravene i planen.LeseplanMuntlige Mangler to eller flere Har gjennomført deoppgaver av de muntlige Mangler en av de muntlige oppgavene i(muntlige oppgavene. muntlige oppgavene, tråd med kravene ipresentasjoner og/eller har ikke planen./kommentarer overholdt tidsfristene.til medeleverblogginnlegg/flervalgstester)1 minitalk,minst 1muntlig blogg,kommentarer

×