Session 8_1 Randi Hjorthol

254 views
211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 8_1 Randi Hjorthol

 1. 1. Bilens betydning for eldre gruppersvelferd og livskvalitet Transportforum, Linköping 8. og 9. januar 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge
 2. 2. Bakgrunnen for prosjektet Eldre en større del av befolkningen – i løpet av 20-30 år vil opp mot 25 % av befolkningen være 65 + år I 2030 vil de aller fleste eldre ha førerkort for bil (flere blant menn enn blant kvinner Bedre helsetilstand, mer fritid, økt tilgang til bil og rimelig god inntekt – større mulighet for aktiviteter og reiser blant de ”yngre” eldre (65-75 år) enn i dag – bilvaner fra yngre dager? En relativt stor andel vil også tilhøre de ”eldre” eldre (80+ år), der flertallet er kvinner – med et behov for tilrettelagt transport og spesielle transporttjenester
 3. 3. Problemstillinger Hva slags aktivitetsmønster/livsstil har ulike aldersgrupper av eldre? Hva slags utvikling har vi sett over tid for eldres reisemåter? Hvilke aktiviteter regnes som viktige og hva oppleves som mindre viktig for eldre? Hvilken betydning har bilen for de eldres aktiviteter og livskvalitet?
 4. 4. Transportbehov – et avledet behovTransport er først og fremst et hjelpemiddel til å tilfredsstille behov knyttet til: Praktiske gjøremål Sosiale behov – men også: Behov for sikkerhet, trygghet osv Behov for selvrealisering, aktelse osv(Inspirert av Maslows behovshierarki)
 5. 5. Velferd og livskvalitet – en analyserammeErik Allardt: Att ha – (inntekt, arbeid, ressurser etc) – arbeidsreiser, innkjøpsreiser Att älska – (familiefelleskap, vennskap, menneskelig samhandling) – besøksreiser, følge/omsorgsreiser Att vara – (fritidssysler, anseelse, uerstattelighet) – fritidsreiser av ulike slag
 6. 6. Prosjektet er todelt Analyse av tilgjengelige data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene for å undersøke utvikling av mobilitetsmønstre blant eldre over tid og variasjoner Fokusgruppeundersøkelser av eldre om deres mobilitetsmønstre/livsstil, mobilitetsbehov og visjoner om framtida.I fokusgruppene legges det vekt på å få fram vurdering av velferds- og livskvalitetsmessige aspekter ved bilbruk og annen reiseaktivitet, grupper avholdt i Oslo og Stjørdal.
 7. 7. Endring i reisevaner over tid – førerkort ogtilgang til bil for kvinner 90 80 70 60 50 Kvinner 1985 40 Kvinner 2005 30 20 10 0 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ 44 49 54 59 64 69 74 79 84
 8. 8. Periodeeffekt for middelaldrende kvinner på 70-og 80-tallet Mange av kvinnene i aldersgruppen 40-50 år tok førerkort sent – (i en periode med tydelig likestillingsdebatt på mange områder) Måtte ta førerkort fordi mannen ble syk og ikke kunne kjøre selv Ble oppfordret av sine barn til å ta førerkort
 9. 9. Endring i reisevaner over tid – førerkort ogtilgang til bil for menn 100 90 80 70 60 menn 1985 50 menn 2005 40 30 20 10 0 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ 44 49 54 59 64 69 74 79 84
 10. 10. Endring i reisevaner over tid – kvinnersbilreiser per dag 2,5 2 1,5 Kvinner 1985 1 Kvinner 2005 0,5 0 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ 44 49 54 59 64 69 74 79 84
 11. 11. Endring i reisevaner over tid – mennsbilreiser per dag 3 2,5 2 1,5 Menn 1985 Menn 2005 1 0,5 0 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ 44 49 54 59 64 69 74 79 84
 12. 12. Har ikke bil (2005) Har ikke bil Kvinne 80 + år 73 Mann 80 + år 23Kvinne 65-79 år 29 Mann 65-79 år 7Kvinne 60-64 år 11 Mann 60-64 år 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80
 13. 13. Eldre kvinners og menns livssituasjon erforskjellig Svært mange kvinner på 80 + år er enker og lever alene – 72% Svært mange menn i samme alder er gift – 72 % - og har yngre ektefeller som også vil være en praktisk støtteMed tanke på tiltak for å bedre daglig transport for eldre er dette viktig å huske på
 14. 14. Handlereiser - å ha - i ulike aldersgrupper(2005) – antall reiser per dag 1,8 1,6 1,4 1,2 60-64 år 1 65-79 år 0,8 80 + år 0,6 0,4 0,2 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted
 15. 15. Shopping er mer enn bare å kjøpe Menn trekkes mer i innkjøpsaktivitet når de blir pensjonister Butikken og kjøpesenteret blir også møtested på småsteder Kvinner i storbyen og de som bor sentralt på småstedet handler ofte, men lite hver gang for å slippe å bære tungt
 16. 16. Reisemåte på handlereiser – å ha - 2005 100 86 90 80 70 70 64 Bilfører 60 Bilpassasjer 50 39 38 Til fots/sykkel 40 30 30 30 33 28 Kollektivt 30 21 19 21 17 18 20 12 11 11 11 10 5 2 2 2 1 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 65-79 65-79 65-79 65-79 65-79 65-79 Storby Omegn Småsted
 17. 17. Fritidsreiser – å være – 2005 –antall reiser per dag 0,9 0,8 0,7 0,6 60-64 år 0,5 65-79 år 0,4 80 + år 0,3 0,2 0,1 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted
 18. 18. Reisemåte på fritidsreiser – å være 2005 60 56 56 57 52 50 50 46 39 40 38 40 Bilfører Bilpassasjer 30 25 23 Til fots/sykkel 21 20 16 18 16 Kollektivt 11 11 10 6 4 4 4 4 2 2 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted
 19. 19. Besøksreiser – å elske – 2005 – antall reiser per dag0,70,60,50,4 60-64 år 65-79 år0,3 80 + år0,20,1 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted
 20. 20. Reisemåte på besøksreiser – å elske 2005 90 79 80 70 69 70 60 Bilfører 50 50 Bilpassasjer 41 40 Til fots/sykkel 30 31 31 30 25 25 23 Kollektivt 20 19 17 20 12 14 11 7 7 7 10 4 3 5 0 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted
 21. 21. Reiselengde per dag 2005 Storby Kvinne 60 50 40 Småsted Mann 30 Storby Mann 20 10 60-64 år 0 65-79 år 80 + årSmåsted Kvinne Omegn Kvinne Omegn Mann
 22. 22. Aktivitetsmønstre blant eldre Flere reiser Flere formål ”Å være” Sjåførene som elsker De aktive fritids- Flest bilførere orienterte Flest med flere reiser Flest ”til fots” Flest ”å elske” reiser Passasjerer i bil Noen ”å være” reiser Flere reiser Noen ”å ha” reiser Flest ”å være reise”Bilførere Ingen ”å ha reiser” GangeIkke gange De innkjøpsorienterte Ikke bilførere Bilførere De lavmobile Noen kollektivbrukere Flest med få reiser Ingen ”til fots” Flest kollektivbrukere Få reiser Flest bilpassasjerer Flest ”å ha” reiser Fotgjengere Ingen ”å være” reiser Én reise (tur/retur), ett formål Ingen ”å være” reiser Kollektivt
 23. 23. Kjennetegn ved de ulike gruppene Flere reiser Flere formål ”Å være” Sjåførene som elsker De aktive fritids- orienterte Færrest med helsemessige Færre med helsemessige problemer Problemer Flest med bil i går Færre eldre Flest menn Færrest eldreBilførere GangeIkke gange De lavmobile Ikke bilførere De innkjøpsorienterte Flest med helsemessige Flere med helsemessige problemer problemer Færrest med tilgang til bil Flere eldre Færrest med førerkort Flest kvinner Flest eldre Én reise (tur/retur), ett formål Ingen ”å være” reiser Kollektivt
 24. 24. Bilens betydningBosatte i Oslo klarer dagliglivet stort sett uten bil, men debruker den relativt mye – særlig menneneBosatte i Stjørdal klarer mye av dagliglivets aktiviteteruten bil dersom de bor sentralt i tettstedetDe klarer seg ikke dersom de bor perifert i kommunen.Nesten total mangel på offentlig kommunikasjonBilen gir mulighet for impulsive aktiviteter, kontroll overtilværelsen – frihet, opplevelse av mestring – bidrar tilpositivt selvbilde
 25. 25. Tilpasninger av bilbrukKjører bare når det er lystKjører ikke til sentrumKjører når det er lite trafikkKjører ikke når det er vanskelig føreVil ikke gi opp bilen – ”vil beholde bilen så lenge det er livi oss”Gudny 83 år – Sette fra seg bilen – ”nei, jeg går ogtenker på hva slags bil jeg skal kjøpe neste gang”
 26. 26. Tiltak for å sikre de eldres mobilitet ogtilgjengelighet til aktiviteterEgeninitierte: Flytte sentralt – mindre leilighet Bedre kjøreferdighetene (mer praksis, kurs 65+) Begrenset bruk av bilenØnsker - eksempler: Å kunne bruke bilen lengst mulig Bedre og billigere kollektivtransport Spesielle transporttilbud: servicelinjer, TT-kort (”uten at man nærmest på være på dødens rand”) Hjemkjøring av varer Bokbuss Hjelp til vedlikehold, hagestell, snømåking etc for å kunne bo hjemme lenger
 27. 27. Videre arbeid Reisevaneundersøkelsene har gitt opplysninger om det faktiske reiseomfanget – men ikke om de reisene som ikke blir gjort – det reisebehovet som ikke blir tilfredsstilt Fokusgruppene har gitt informasjon om hva de eldre setter pris på og hvilke ønsker de har – men dette er få og utvalgte grupperDet trenges derfor: Dybdeundersøkelser (fokusgrupper, intervjuer) med flere grupper av eldre Kvantitative undersøkelser med store representative utvalg for å kvantifisere de kvalitative opplysningene

×