Konsekvenser av avbrott i  järnvägens kritiska flöden- en förstudie kring slutkundernas krav på    järnvägens tillgäng...
Presentation• Per Backlund, Banverket Expert och Utveckling• Andreas Hedskog, Konsult Banverket
Agenda•  Bakgrund•  Resultatet•  Metoden•  Nyttan av kunskaperna•  Arbetet i en ev.  huvudstudie          ...
Bakgrund      Per
Problemformulering• Utveckla kundperspektivet• Hur kritiska är olika järnvägssträckor utifrån kundernas perspektiv - hur ...
Intervjuer genomfördes med•  Banverket Leverans  •  Kuusakoski•  Boliden Mineral   •  LKAB/MTAB•  CargoNet (ARE) ...
Referensgruppen bestod av•  Banverket Expertstöd Samhällssäkerhet•  Banverket Leverans (Drift och Marknad)•  Länsstyrel...
Resultatet       Andreas
Steg 1: Kriteriemodell          Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Steg 1: Slutkundernas behov                 Kund 3 (2-7                 dag)       ...
Steg 1: Katastrofal påverkan förslutkund                                Kund 1       ...
Steg 1: Slutkundernas behov• Om alla slutkunder behandlas lika  – Är järnvägsföretagens beroende störst till sträckan  ...
Steg 1: Slutkundernas behov• ROSA visar att återställningstiden (upp till 100 procent) efter ett antal varierande scenar...
Steg 2: Aktiviteter och resurser• Funktionen järnvägstransporter delades in i tre delprocesser  – Lastning  – Transport...
Steg 2: Transport - Godstransporter         Driftlednings-     Signal-       Eldrift-    Radio/  ...
Steg 2: Aktiviteter och resurser• Steg 1 visade att särskild fokus för Malmbanan bör läggas vid bansträckningen Boden – ...
Steg 2: Transport - Godstransporter         RTO: 11 h         Driftlednings-               ...
Steg 3: RiskvärderingDelprocess: Transport - Godstransporter                            Sannol...
Metoden     Andreas
Kontinuitetsplanering• Hjälper organisationer att minska sina sårbarheter och öka motståndskraften mot olika händelser s...
StandarderPrimära drivkrafter till utveckling av kontinuitetsprogram idag                 BS25999-1   ...
Kontinuitetsplanering  Problemformulering     Samhällskonsekvensanalys                      2. ...
Nyttan av kunskaperna   Slutsatser från workshop med    projektets referensgrupp i     Kiruna 19-20 nov 2007 ...
Kunskap om slutkundernas krav påtillgänglighet kan användas för:• Kvalitetsförbättring i avtal• Underlag för prioriteringa...
Kunskaperna kan omsättas inomBanverket genom:• Kommande underhållsplaner• Operativa riktlinjer• Driftsområdenas kontinuite...
Arbetet i en eventuell huvudstudie    Slutsatser från workshop med     projektets referensgrupp i      Kiruna ...
Slutsatser för genomförande av eneventuell huvudstudie• Steg 1 genomförs under år 1  – Intervjuer med slutkunderna• Steg ...
Frågor?
Tack för oss!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 72 Per Backlund

563 views
453 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 72 Per Backlund

 1. 1. Konsekvenser av avbrott i järnvägens kritiska flöden- en förstudie kring slutkundernas krav på järnvägens tillgänglighet Transportforum i Linköping 14 januari 2010
 2. 2. Presentation• Per Backlund, Banverket Expert och Utveckling• Andreas Hedskog, Konsult Banverket
 3. 3. Agenda• Bakgrund• Resultatet• Metoden• Nyttan av kunskaperna• Arbetet i en ev. huvudstudie Per
 4. 4. Bakgrund Per
 5. 5. Problemformulering• Utveckla kundperspektivet• Hur kritiska är olika järnvägssträckor utifrån kundernas perspektiv - hur ser slutkundernas behov ut? – Vad kostar avbrott för järnvägens slutkunder? – Hur kritiska är utpekade järnvägssträckor för slutkunderna? – Vilka krav på tillgänglighet ställer slutkunderna? – Vilka åtgärder kan införas för att minska kostnader vid avbrott?
 6. 6. Intervjuer genomfördes med• Banverket Leverans • Kuusakoski• Boliden Mineral • LKAB/MTAB• CargoNet (ARE) • SCA skog• ICA • SSAB• Jernbaneverken • Veolia Transport
 7. 7. Referensgruppen bestod av• Banverket Expertstöd Samhällssäkerhet• Banverket Leverans (Drift och Marknad)• Länsstyrelsen i Norrbotten• 4C Strategies AB
 8. 8. Resultatet Andreas
 9. 9. Steg 1: Kriteriemodell Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
 10. 10. Steg 1: Slutkundernas behov Kund 3 (2-7 dag) Kund 1 (1 dag) Kund 4 (> 1 mån) Kund 5 (2-7 dag) Kund 6 (1 dag) Kund 2 (1-4 h) Kund 2 (1-4 h) Kund 2 (1-4 h) Svappavaara Gällivare Malmberget Murjek Narvik Kiruna BodenLuleå Kund 2 (1-4 h) Kund 2 (1-4 h) Kund 2 (1-4 h) Kund 3 (2-7 dag) Kund 1 (1 dag) Kund 1 (1 dag) Kund 1 (1 dag) Persontrafik Godstrafik
 11. 11. Steg 1: Katastrofal påverkan förslutkund Kund 1 Kund 2 Kund 6 Kund 5 Kund 3 / Kiruna - Narvik
 12. 12. Steg 1: Slutkundernas behov• Om alla slutkunder behandlas lika – Är järnvägsföretagens beroende störst till sträckan Boden – Murjek – Bör fokus för förstärkningar av Malmbanan ligga på bansträckan Boden – Murjek• Alternativa/kompletterande urvalskriterier – Transporternas sammanlagda ekonomiska värde – Slutkundernas storlek – Antalet transporter per tidsenhet (dag/månad/år) – Politisk och geografisk hänsyn
 13. 13. Steg 1: Slutkundernas behov• ROSA visar att återställningstiden (upp till 100 procent) efter ett antal varierande scenarier ligger på mellan 8 dygn och 1,5 år• En sammanlagd bedömning av resultatet i steg 1 visar att slutkunderna inte tolererar avbrott på Malmbanan som överstiger ett dygn, oavsett vad som har inträffat
 14. 14. Steg 2: Aktiviteter och resurser• Funktionen järnvägstransporter delades in i tre delprocesser – Lastning – Transport – Lossning• Kartor ritades för dels godstrafik och dels persontransporter – Dessa presenteras på nästkommande sidor
 15. 15. Steg 2: Transport - Godstransporter Driftlednings- Signal- Eldrift- Radio/ Vagnar Lokförare personal system system telefon Väntar på ”grönt Tåg växlar av Driftledning av tåg Tågmöten Förarbyte ljus” från terminal Banverkets spårOrdergivning- Mötes- Linje- Trafikled.- Tidtabell Spår Växlar system stationer lok system Elektro- niska EL kommu ni- kationer
 16. 16. Steg 2: Aktiviteter och resurser• Steg 1 visade att särskild fokus för Malmbanan bör läggas vid bansträckningen Boden – Murjek (om alla kunder behandlas lika)• Geografin gör typkartan unik för den aktuella bansträckningen• Givet att slutkunderna som trafikerar sträckan inte tolererar ett avbrott som överstiger ett dygn får detta följande konsekvenser för delprocessen transport
 17. 17. Steg 2: Transport - Godstransporter RTO: 11 h Driftlednings- RTO: 11 h RTO: 8 h RTO: 11 h Signal- Eldrift- Radio/ RTO: ? h RTO: 10 min Vagnar Lokförare personal system system telefon Väntar på ”grönt Tåg växlar av Driftledning av tåg Tågmöten Förarbyte ljus” från terminal Banverkets spår MTO: 12 h MTO: 12 h MTO: 20 h MTO: 15 min MTO: 23 hOrdergivning- Mötes- Linje- Trafikled.- Tidtabell Spår Växlar system stationer lok systemRTO: 12 h RTO: 0 h RTO: 8 h RTO: 20 h RTO: ? h RTO: 12 h RTO: 8 h Elektro- niska EL kommu ni- kationer
 18. 18. Steg 3: RiskvärderingDelprocess: Transport - Godstransporter Sannolikhet att avbrott överstiger RTOKritisk resurs (RTO) Hot Befintlig redundans 0,25 <0,5 >0,5 0,75 PrioritetTrafiklednings- Elavbrott Reservkraft, diesel X 2system (RTO < 12 h) 3 dygn Brand Saknas X 1
 19. 19. Metoden Andreas
 20. 20. Kontinuitetsplanering• Hjälper organisationer att minska sina sårbarheter och öka motståndskraften mot olika händelser som kan påverka den mest kritiska verksamheten• Visar kedjans svagaste länkar för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten• Utgår inte från scenarier
 21. 21. StandarderPrimära drivkrafter till utveckling av kontinuitetsprogram idag BS25999-1 JISCNFPA1600 HB221 SII SPRING
 22. 22. Kontinuitetsplanering Problemformulering Samhällskonsekvensanalys 2. Analys av 1. Urval av aktiviteter och ”Karta” bansträckningar resurser Aggregering 3. Riskvärdering av resultat 4. Utforma kontinuitets- strategi för järnvägen 5. Ta fram åtgärdsplan
 23. 23. Nyttan av kunskaperna Slutsatser från workshop med projektets referensgrupp i Kiruna 19-20 nov 2007 Per
 24. 24. Kunskap om slutkundernas krav påtillgänglighet kan användas för:• Kvalitetsförbättring i avtal• Underlag för prioriteringar – Transporter, – Resurser för felavhjälpande åtgärder i samband med avbrott – Investeringar och reinvesteringar i järnvägen• Underlag för planering av banarbeten• Konstruktion av tidtabeller
 25. 25. Kunskaperna kan omsättas inomBanverket genom:• Kommande underhållsplaner• Operativa riktlinjer• Driftsområdenas kontinuitetsplanering• Banverkets ständiga förbättringsarbete
 26. 26. Arbetet i en eventuell huvudstudie Slutsatser från workshop med projektets referensgrupp i Kiruna 19-20 nov 2007 Per
 27. 27. Slutsatser för genomförande av eneventuell huvudstudie• Steg 1 genomförs under år 1 – Intervjuer med slutkunderna• Steg 2-3 genomförs under år 2 – Banverksinternt vidarearbete utifrån resultaten i steg 1• En referensgrupp bör stödja arbetet med huvudstudien. Referensgruppen bör bl.a. bestå av representanter från: 1. Järnvägsföretagen 2. Övriga samhällsintressenter (länsstyrelser m.fl.)
 28. 28. Frågor?
 29. 29. Tack för oss!

×