Infrastrukturpropositionen som en       del i regeringens arbete        Leif Zetterberg        stats...
Vad vill regeringen?                       Utvecklingskra                     ...
Enklare vardag för människor och företagNäringsdepartementet
Låt människors     Det här vill vi        behov stå i                     centrum!   ...
Starkt fokus på infrastrukturenNärtidssatsningTransportstyrelsenBolagiseringarInfrastrukturpropositionen         ...
– infrastruktur för hållbar tillväxt            Prop. 2008/09:35Näringsdepartementet
Ekonomisk ram                           Både jag                        ...
MedfinansieringNäringsdepartementet
Mina favoriter     • Öppet arbetssätt     • Realism och effektivisering     • Öppningen för      medf...
Nu gäller det!    Vilka är de effektiva transportlösningarna?Näringsdepartementet
Förväntad  tillväxt  av gods-  flöden            Källa: Baltic Maritime Outlook 2006Näringsdepartementet
Östersjöregionen ett globalt utvecklingsområd             Källa: East West Transport             ...
SWOT analysis of the European transport system                • Agreement on the              ...
Infrastrukturpropositionen              – vad händer nu?        Ann-Katrin Berglund        p...
Planeringsprocessen       Här är vi nu!Näringsdepartementet
Aktuellt läge     • Vad är gjort?        – Riksdagsbeslut om Framtidens resor och transporter        –...
Åtgärdsplaneringen    • Öppet och inbjudande    • Jämförbara analyser    Slutlig fördelning efter    • Motiver...
Vem gör vad?     •  Trafikslagsövergripande nationell plan        – Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och ...
Tidplan     • Det nationella förslaget till plan         – Lämnas till regeringen 1 september 2009      ...
Allmänna förutsättningar     •  Användarfokus         Jag vill besöka                   ...
Ekonomiska ramar     •  Preliminära ramar     •  Planering för tre nivåer     •  Mer till väg    ...
Preliminära ekonomiska ramar     • Nationell plan       – 136 mdr kr till drift och underhåll av väg      ...
Fördelning ekonomiska ramar   länsvis   (mkr, prisnivå 2009)  Län         10-21   04-15  Län       ...
Samarbete     • Regionala styrkor         – Kunskap om lokala/regionala förutsättningar och         ...
Granskning av planerna     • Regeringens analys gäller      – samhällsekonomisk effektivitet,      – saml...
www.regeringen.se/infrastrukturNäringsdepartementet
Enklare vardag för människor och företagNäringsdepartementet
Den nationella planen får     omfatta     •  investeringar nationella stamvägnätet, inkl        transpo...
De regionala planerna får     omfatta     • investeringar i övriga statliga vägar, inkl      transportinfo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 7 Leif Zetterberg

412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 7 Leif Zetterberg

 1. 1. Infrastrukturpropositionen som en del i regeringens arbete Leif Zetterberg statssekreterare åt infrastrukturminister Åsa TorstenssonNäringsdepartementet
 2. 2. Vad vill regeringen? Utvecklingskra ft i alla delar Fler jobb av Sverige genom fler och växande företag Förena miljö och företagsamhetNäringsdepartementet
 3. 3. Enklare vardag för människor och företagNäringsdepartementet
 4. 4. Låt människors Det här vill vi behov stå i centrum! • Användarperspektiv Wä! • Trafikslag i samverkan • Hållbart transportsystem • Ökad effektivitet • Mer för pengarnaNäringsdepartementet
 5. 5. Starkt fokus på infrastrukturenNärtidssatsningTransportstyrelsenBolagiseringarInfrastrukturpropositionen 1/1+ plandirektiv 2009 Trafikverksutredningen 1/4 Transportpolitiska mål Utredning om höghastighetsjärnvägar Kollektivtrafikutredning Åtgärdsplanering regioner och trafikverk Konkurrens på järnväg Utredning om den fysiska planeringsprocessen EU-ordförandeskapet Beslut transportplan 2010-2021 Näringsdepartementet
 6. 6. – infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35Näringsdepartementet
 7. 7. Ekonomisk ram Både jag och samhället miljarder tjänar på att kronor tåget är i tid! Drift- och underhåll, väg 136 Drift- och underhåll, 64 järnväg Utveckling av 217 transportsystemet Totalt 417 + medfinansieringNäringsdepartementet
 8. 8. MedfinansieringNäringsdepartementet
 9. 9. Mina favoriter • Öppet arbetssätt • Realism och effektivisering • Öppningen för medfinansiering • Trafikslagsövergripande • Användarfokus • Regionernas inflytandeNäringsdepartementet
 10. 10. Nu gäller det! Vilka är de effektiva transportlösningarna?Näringsdepartementet
 11. 11. Förväntad tillväxt av gods- flöden Källa: Baltic Maritime Outlook 2006Näringsdepartementet
 12. 12. Östersjöregionen ett globalt utvecklingsområd Källa: East West Transport CorridorNäringsdepartementet
 13. 13. SWOT analysis of the European transport system • Agreement on the Fehmarn-Bält connection • Up to100 km of lorries waiting at the Finnish-Russian border crossing VaalimaaNäringsdepartementet
 14. 14. Infrastrukturpropositionen – vad händer nu? Ann-Katrin Berglund projektledare för tjänstemännens arbete med propositionenNäringsdepartementet
 15. 15. Planeringsprocessen Här är vi nu!Näringsdepartementet
 16. 16. Aktuellt läge • Vad är gjort? – Riksdagsbeslut om Framtidens resor och transporter – Systemanalyser – Direktiv beslutades 19/12 • Åtgärdsplaneringen pågår! • Regeringen beslutar 2009/2010 – Nationell transportplan Medborgardialog, Stockholms Central 2007 – Ramen för länsplanerNäringsdepartementet
 17. 17. Åtgärdsplaneringen • Öppet och inbjudande • Jämförbara analyser Slutlig fördelning efter • Motivera prioriteringarna åtgärdsplaneringenNäringsdepartementet
 18. 18. Vem gör vad? • Trafikslagsövergripande nationell plan – Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen – Regeringen beslutar innehållet • Regionala planer – Landstingen i Skåne och Västra Götaland, Länsstyrelserna i Stockholms län, Västmanlands län, Norrbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Kommunala samverkansorgan i övriga län. – Gärna länsöverskridande planer! – Regeringen beslutar om ekonomisk ram • Trafikverken genomför planerna fr.o.m. 2010Näringsdepartementet
 19. 19. Tidplan • Det nationella förslaget till plan – Lämnas till regeringen 1 september 2009 – Trafikverken skickar på remiss • Svar till regeringen 2 november 2009 • Länens förslag till planer – Remissbehandlat förslag till regeringen den 2 november 2009Näringsdepartementet
 20. 20. Allmänna förutsättningar • Användarfokus Jag vill besöka mina barnbarn. • Klimatanpassning Men klarar jag alla byten? • Trafikslagsövergripande • Samarbete • Effekter kopplat till transportpolitiska mål • Jämn fördelning av ramen • Medfinansieringsmöjligheter • Realism • Väl dokumenterat underlagNäringsdepartementet
 21. 21. Ekonomiska ramar • Preliminära ramar • Planering för tre nivåer • Mer till väg • Slutlig fördelning nationell/regional ram efter åtgärdsplaneringenNäringsdepartementet
 22. 22. Preliminära ekonomiska ramar • Nationell plan – 136 mdr kr till drift och underhåll av väg – 64 mdr kr till drift och underhåll av järnväg – 183,9 mdr kr till utveckling av transportssystemet • Länsplaner 33,1 mdr krNäringsdepartementet
 23. 23. Fördelning ekonomiska ramar länsvis (mkr, prisnivå 2009) Län 10-21 04-15 Län 10-21 04-15 Stockholms 7851 9092 Västra 5835 4444 Uppsala 1518 1379 Götalands Värmlands 877 626 Södermanland 917 790 Örebro 944 907 s Östergötlands 1342 1288 Västmanlands 758 709 Jönköpings 1236 1185 Dalarnas 983 941 Kronobergs 678 565 Gävleborgs 873 676 Kalmar 793 619 Västernorrland 696 500 Gotlands 205 167 s Jämtlands 477 348 Blekinge 487 467 Västerbottens 794 578 Skåne 4033 3880 Norrbottens 743 496 Hallands 1060 1067Näringsdepartementet
 24. 24. Samarbete • Regionala styrkor – Kunskap om lokala/regionala förutsättningar och prioriteringar – Trafikslagsövergripande synsätt – Koppling till bebyggelseplanering • Nationella styrkor – nationella och internationella stråk – överblick för samhällsekonomisk effektivitetNäringsdepartementet
 25. 25. Granskning av planerna • Regeringens analys gäller – samhällsekonomisk effektivitet, – samlad effektbedömning, – bidrag till gällande transportpolitiska mål, – samband med andra relevanta planer Vad valdes bort och varför?Näringsdepartementet
 26. 26. www.regeringen.se/infrastrukturNäringsdepartementet
 27. 27. Enklare vardag för människor och företagNäringsdepartementet
 28. 28. Den nationella planen får omfatta • investeringar nationella stamvägnätet, inkl transportinformatik, • investeringar i statliga järnvägar, inkl transportinformatik, • miljöförbättrande åtgärder längs vägar och järnvägar (statliga), • statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (enl. förordning 1988:1017) • stora och strategiska åtgärder i farleder och slussar, • statlig medfinansiering till enskilda vägar, • driftbidrag till icke statliga flygplatser, • räntor och amorteringar på upptagna lån för transportinfrastruktur, • sektorsuppgifterNäringsdepartementet
 29. 29. De regionala planerna får omfatta • investeringar i övriga statliga vägar, inkl transportinformatik • trafiksäkerhetsåtgärder på övriga statliga vägar • driftbidrag till prioriterade icke statliga flygplatser (från 2012) • åtgärder som omfattas av statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. • får innehålla nationella projekt • länen får upprätta gemensamma planerNäringsdepartementet

×