Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
425
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Vatten, vägsalt och temperatur i två vägtvärsnitt Klas Hansson Väg- och banteknik, VTI
 • 2. Innehåll» Bakgrund» Infiltrations- och vattenflödesmönster» Tjäle och vattenflöden» Motorvägens bärlager – fryspunktsnedsättning och ångflöde» Eventuellt lite statistik» Summering
 • 3. Bakgrund» Vatten påverkar bärighet, tjälprocessen & transporterar föroreningar från vägen» Vattendirektivet» Mål:1. att insamla mätdata2. att förbättra förståelsen av ytavrinnings-, infiltrations- och vattenflödesprocesser i vägbank och dike
 • 4. Infiltrations- och vattenflödesmönster 2 0.06 1.5 0.04 öjd ) H (m 1 0.5 0.02 0» Ny motorväg, rv 40 5 6 7 8 9 10 11 12 0 Tvärsnittsposition (m) 2 0.06» Ökning av vattenhalt 1.5 4, 44 och 72 timmar öjd ) H (m 1 0.04 efter starttid 0.5 0.02 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 Tvärsnittsposition (m) 2 0.06 asfalt 1.5 0.04 öjd ) H (m 1 0.5 0.02 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 Tvärsnittsposition (m)
 • 5. Infiltrations- och vattenflödesmönster» Vattenhalter i utvalda givare vid samma tillfälle (~3 dygn). 0.4 21 Bärlager 0.35 15 Förstärkningslager Volumetrisk vattenhalt (-) 10 0.3 11 0.25 8 Terass 25 0.2 26 Dike 0.15 0.1 0.05 2007/06/01 2007/06/02 2007/06/03 2007/06/04 2007/06/05
 • 6. Infiltrations- och vattenflödesmönster » Transport av vägsalt genom motorvägen - spårämne » Modellerat snötäcke Plogning 100 Fast salt Löst salt Water equivalent (mm) Snötäcke 80 60 40 20 Jan07 Feb07 Mar07
 • 7. 0.14 0.14 21 11 B ulk elec tric al c onduc tiv ity (S /m ) 0.12 15 0.12Bulk electrical conductivity (S/m) 7 10 6 0.1 11 0.1 4 8 3 0.08 7 0.08 2 5 1 0.06 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0 0 2007/02/25 2007/03/04 2007/03/11 Mar07 Apr07 May07 Jun07 Givare Topp passerar Summa tid Differens (dygn) (dygn) 11 28-Feb-2007 16:00 0 0 • Sista snösmältningen 7 05-Mar-2007 09:00 5 5 • Typisk spårämnestransport 4 23-Mar-2007 08:00 23 18 6 02-Apr-2007 04:00 33 10 • 55 dagar till sista toppen 3 15-Apr-2007 05:00 46 13 2 19-Apr-2007 18:00 50 4 1 24-Apr-2007 22:00 55 5
 • 8. Infiltrations- och vattenflödesmönster Vattenhaltsgivare som uppvisar en hög grad av korrelation har grupperats i blåa fält. Geotextil är avdelare. Salthaltsgivare (TDR) vars mätserier uppvisar en hög grad av korrelation har grupperats i gula fält.
 • 9. Tjäle och vattenflöden 1.2 1 14 15 0.8 17 5 13 -0. 0.6Höjd (m) 12 0 10 11 8 16 0.4 9 .5 -0 7 5 0 0.2 6 18 0 1 3 4 2 -0.2 0 1 2 3 4 5 6 Tvärsnittsposition (m) » Isotermer, största tjäldjup i väg 459 under 2007.
 • 10. Tjäle och vattenflöden Vattenflöde mot tjälfronten: 0.46 0.44 0.4 0.42 Volumetrisk vattenhalt (-)Volumetrisk vattenhalt (-) 0.35 0.4 0.3 0.38 0.25 0.36 0.34 0.2 11 0.32 6 0.15 12 7 0.3 8 13 0.1 Jan07 Feb07 Mar07 Apr07 Jan07 Feb07 Mar07 Apr07 Ofruset vatten ovanför tjälfronten Ofruset vatten under tjälfronten Ökad vattenhalt orsakar dålig bärighet i samband med tjällossning!
 • 11. Tjäle och vattenflöden » Bärlagret i motorvägen: 15 0.3 0.5 Elektrisk konduktivitet i porvattnet (S/m) 16 11 16 19 10 0.25 0.4 19 Volumetrisk vattenhalt (-)Temperatur (°C) 5 0.2 0.3 0 0.15 0.2 -5 0.1 0.1 -10 0.05 0 Jan07 Feb07 Mar07 Apr07 01/01 02/01 03/01 04/01 01/01 02/01 03/01 04/01 » Fryspunktsnedsättning pga vägsalt » Ångtransport bakom ökning av vattenhalt? » Problem vid tjällyftning pga olika styvhet?
 • 12. Summering» Infiltration av avrinnande vatten sker framförallt i stödremsan, med en viss avlänkning i sidled» Snabb transport genom motorvägen (~1 vecka)» Geotextil/finmaterial avlänkar vatten» Kan behöva nya riktlinjer för användning av geotextil» Vägsalt åstadkommer fryspunktsnedsättning i bärlager
 • 13. Statistik Rv 40 Figurerna visar medeltemperaturer. Både högsta och lägsta temperatur uppmättes under asfalten pga asfaltens strålnings- V 459 egenskaper. Interaktionen yta - atmosfär
 • 14. Frysning Torkning» Omfång (range) av vattenhalt i motorvägen» Varning för interpolationsartefakter!
 • 15. » Geotextil, idéer för användning» Rött = dåligt, grönt = bra.
 • 16. Slut» klas.hansson@vti.se» Data + metadata finns tillgängligt