Konsekvenser av NV:s kriterieförslag Behovet av ett holistiskt miljöperspektiv     ola.wik@swedgeo.se       På s...
Relevanta miljöbedömningsnivåer          Material-    Lokal miljö-       Begränsad LCA         ...
Avfall Sverige Rapport F 2008:04•  Ämnena Cd, Hg, Pb, As (Utfasningsämnen)•  Material- och substansflöden  Peter Flyha...
Materialflöden (ton)     GLS                              Deponering     FKS     ...
0  2               Totalhalt Cd               4   6   8   10   12    14  16  18...
Flöden av Kadmium  Transportforum 2009 - session 66  6
Flöden Cd (ton/år)       Alt Ballast näring    Alt Ballast anläggning                      ...
Cd – emissioner under 100 år (ton/år)   Alt Ballast Maxanvändning         Alt Ballast Idag    Alt Ballast n...
Riskanalys - förutsättningar•  Materialet medför en liten men inte obetydlig risk (ringa  risk) i lokalt perspektiv (kä...
Alternativet deponering•  Omfattande masshantering under drift med exponerade material•  Värdefull miljö för högre landl...
Riskanalys - Händelseträd                        Risk = Sannolikhet * Konsekvens          ...
Risk Oralt intag kort tidsperspektiv                               Relativ risk för oral exp...
Risk Oralt intag lång tid integrerat                         Relativ risk för oral exponering int...
Risk Skyddsvärda landlevande organismer                      Relativ risk för skyddsvärda landlevand...
Skyddsvärda landlevande organismer      Transportforum 2009 - session 66  15
Ytvattenrecipienter  Transportforum 2009 - session 66  16
Ytvattenrecipienter                         Relativ risk för vattenrecipienter integrerat >100 år...
LCA askor     Bottenaska        Torv/RT       Bio     (Slaggrus)Deponi  + Lakning        ...
LCA - effektivare konstruktioner•  Underhåll av konstruktionerna medför en  betydande resursförbrukningen•  Om vi anta...
Några slutsatser•  Konstruktionernas tekniska prestanda mycket viktigt för  miljöeffektivitet i ett systemperspektiv.• ...
TACK•  För uppmärksamheten•  Till finansiärer av rapporten:  Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenska  Energiaskor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 66_2 Ola Wik

436 views
326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 66_2 Ola Wik

 1. 1. Konsekvenser av NV:s kriterieförslag Behovet av ett holistiskt miljöperspektiv ola.wik@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling
 2. 2. Relevanta miljöbedömningsnivåer Material- Lokal miljö- Begränsad LCA Industriell nivå bedömningsnivå nivå system nivåExempel på olika Totalhalt, Bidrag av Cd till Förbrukning av Effekter påmiljöaspekter laknings- den lokala energi och råvaror regional skala, egenskap föroreningsnivån t.ex ökade er transporterBehandlar Ja Ja Delvis DelvisföroreningsriskBehandlar Nej Delvis Ja JaresursaspektExempel på Kemisk Risk bedömning Livscykelanalys, Livscykelanalys,verktyg och analys Materialflödesanal Miljökonsekvensb Strategiskmodeller ys, eskrivning, Miljökonsekvens- beskrivning Efter Roth, L. and Eklund, M., 2003. Waste Management, 23: 107-116, 2003 Transportforum 2009 - session 66 2
 3. 3. Avfall Sverige Rapport F 2008:04• Ämnena Cd, Hg, Pb, As (Utfasningsämnen)• Material- och substansflöden Peter Flyhammar, Flyhammar Resurs & Miljö• Materialförbättring av askor Henrik Bjurström, ÅF Process• Livscykelanalys för askor Susanna Olsson, Ecoloop AB• Livscykelanalys för järnsand Håkan Stripple, IVL• Riskanalys Ola Wik, Yvonne Andersson-Sköld, Jenny Norrman, Thomas Rihm SGI , Per Stein, ÅF Process Transportforum 2009 - session 66 3
 4. 4. Materialflöden (ton) GLS Deponering FKS Deponikonstruktioner JS Vägar, ytor, etc. MS Mark SLB Övrigt SLD GJSAskor Ej Spec PM+T+BB BIO FAA BAA 0 400000 800000 1200000 Transportforum 2009 - session 66 4
 5. 5. 0 2 Totalhalt Cd 4 6 8 10 12 14 16 18 20 BAA rost fluid FFA rost 180 fuid 34 BIO(bottenaska/p (flygaska)b (flygaska)bÖVRIGT – PM(bottenaska/p 0,2 mg/kg TS (flygaska) (flygaska) > Kat 1 ÖVRIGT - T(bottenaska/p > Kat 2 (flygaska) ÖVRIGT - K (askor) ÖVRIGT - RT (bottenaska) (pannsand) (flygaska) 39ÖVRIGT - BB (bottenaska)f (pannsand)f (flygaska)f 77 (flygaska)f 23 GJS SLD SLB MS JS FKS GLS Krossberg Transportforum 2009 - session 66 5
 6. 6. Flöden av Kadmium Transportforum 2009 - session 66 6
 7. 7. Flöden Cd (ton/år) Alt Ballast näring Alt Ballast anläggning MaxAlt Ballast deponikonstruktion Min Alt Ballast deponering Alt BallastAska Farligt Avfall (till deponi) Bergkross Till teknosfären 0 25 50 Transportforum 2009 - session 66 7
 8. 8. Cd – emissioner under 100 år (ton/år) Alt Ballast Maxanvändning Alt Ballast Idag Alt Ballast näringstillskott Alt Ballast deponikonstruktioner Alt ballast Alt Ballast deponering Max Alt Ballast anläggningar Min Bergkross anläggning Gruvor Enskilda avlopp Reningsverk Punktkällor Industri Emission Teknosfär Emission Vägdagvatten Emiusssion Dagvatten Emission jordbruk Diffusa källor Emission skog Emission brutto Utsläpp hav Deposition våt 0 30 Transportforum 2009 - session 66 8
 9. 9. Riskanalys - förutsättningar• Materialet medför en liten men inte obetydlig risk (ringa risk) i lokalt perspektiv (känslig individ eller recipient)• Humantoxikologiska effekter - Oralt intag - Konsumtion av växter (odling)• Ekotoxikologiska effekter - Högre landlevande organismer - Ytvattenrecipient• Tidsperspektiv - Kort < 30år• - Långt > 100år Transportforum 2009 - session 66 9
 10. 10. Alternativet deponering• Omfattande masshantering under drift med exponerade material• Värdefull miljö för högre landlevande organismer• Svårt hitta bra lokalisering – kräver tekniska lösningar, tätskikt, konstgjord barriär – konstgjorda geologiska filter. Känslig för skador och fel.• Få ny lokaliseringar - de flesta deponier kvar på befintlig plats relativt nära befolkningscentra• Svenska modellen – inte mer än miljön tål – utspädning i tid (topptätning) och rum (geologisk barriär)• Stark masskoncentration – långsiktigt stor risk• God kontroll under aktiv fas (drift och efterbehandling) – men sen? Transportforum 2009 - session 66 10
 11. 11. Riskanalys - Händelseträd Risk = Sannolikhet * Konsekvens Människor ej exponerade 0,00000; P = 0,495 0,990 Planerad markanvändning Materialet ej exponerat 0,00001 0,00000; P = 0,005 0,500 0,990 Människor exponerade Kunskap om materialet 0,00100 0,00000; P = 0,000 0,010 0,900 Materialet exponerat Materialet undviks 0,10000 0,00000 0,010 0,000 Inte kunskap om materialetAsfaltyta 30 år Oralt intag Jordliknande 1,00000 Materialet fysiskt svårt att inta 0,04051 0,100 0,00000 Materialet undviks ej 0,000 1,00000 1,000 Materialet ej fysiskt svårt att inta 1,00000; P = 0,000 1,000 Människor ej exponerade 0,00000; P = 0,050 0,100 Ändrad markanvändning Materialet ej exponerat 0,08100 0,00000; P = 0,405 0,500 0,900 Människor exponerade Kunskap om materialet 0,09000 0,00000; P = 0,005 0,900 0,100 Materialet exponerat Materialet undviks 0,90000 0,00000 0,100 0,000 Inte kunskap om materialet 1,00000 Materialet fysiskt svårt att inta 0,900 0,00000 Materialet undviks ej 0,000 1,00000 1,000 Materialet ej fysiskt svårt att inta 1,00000; P = 0,041 1,000 Transportforum 2009 - session 66 11
 12. 12. Risk Oralt intag kort tidsperspektiv Relativ risk för oral exponering < 30 år Deponi G IN G Asfalterade ytor N IN D l l N ia ia ÄN D er er Skogsbilväg ÄN V at at N gm gm NV KA yg yg Deponitäckning KA R -/b -/b A t t AR t t ig ig M sk sk ls ls rn rn e e AD al iti al iti M nd nd ko ko ol ol vf vf AD na na ER ov ov ta on ta on l ik l ik R gr gr m m ig ig N D rd rd dl dl A h h h h ÄN PL Ty Ty Jo Jo oc oc oc oc 1,E+00 1,E-01Relativ risk för olika alternativ 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 1,E-08 1,E-09 1,E-10 1,E-11 Transportforum 2009 - session 66 12
 13. 13. Risk Oralt intag lång tid integrerat Relativ risk för oral exponering integrerat >100 år Tydligt avfalls- /byggmaterial och grovkornigt och monolitiskt Jordliknande 1,E+00 1,E-01Relativ risk för olika alternativ 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 Deponi 1,E-08 Asfalterade ytor 1,E-09 Skogsbilväg 1,E-10 Deponitäckning 1,E-11 Transportforum 2009 - session 66 13
 14. 14. Risk Skyddsvärda landlevande organismer Relativ risk för skyddsvärda landlevande organismer integrerat < 30 år Tydligt avfalls- /byggmaterial och grovkornigt och monolitiskt Jordliknande 1,E+00 Relativ risk för olika alternativ 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 Deponi 1,E-06 Asfalterade ytor 1,E-07 Skogsbilväg 1,E-08 Deponitäckning 1,E-09 1,E-10 Transportforum 2009 - session 66 14
 15. 15. Skyddsvärda landlevande organismer Transportforum 2009 - session 66 15
 16. 16. Ytvattenrecipienter Transportforum 2009 - session 66 16
 17. 17. Ytvattenrecipienter Relativ risk för vattenrecipienter integrerat >100 år Tydligt avfalls- /byggm aterial och grovkornigt och m onolitiskt Jordliknande 1,E+00 1,E-01Relativ risk för olika alternativ 1,E-02 1,E-03 Konsekvens * 100 1,E-04 Deponi 1,E-05 Asfalterade ytor Skogsbilväg 1,E-06 Deponitäckning 1,E-07 Transportforum 2009 - session 66 17
 18. 18. LCA askor Bottenaska Torv/RT Bio (Slaggrus)Deponi + Lakning + Lakning + Lakning - Sand - SandVäg + Energi + Energi + Lakning + Berg + BergDränskikt/ + Sand + EnergiTätskikt/ + ZnÅterföring + Dolomit Transportforum 2009 - session 66 18
 19. 19. LCA - effektivare konstruktioner• Underhåll av konstruktionerna medför en betydande resursförbrukningen• Om vi antar att de alternativa material är något effektivare än konventionella material från underhållssynpunkt ökare miljöfördelarna kraftigt• Om vi antar att de alternativa material är något sämre än konventionella material från underhållssynpunkt äts nästan hela miljöfördelarna i anläggningsskedet upp. Transportforum 2009 - session 66 19
 20. 20. Några slutsatser• Konstruktionernas tekniska prestanda mycket viktigt för miljöeffektivitet i ett systemperspektiv.• Naturvårdsverkets värden svåruppfyllda även för konventionella jungfruliga ballastmaterial (problem vid återvinning - hur skall man mäta)• Olika material och olika konstruktioner ger mycket olika risk – inte rimligt att dra alla över samma kam• Deponering är inte utan risk• Inget incitament att producera askor för tekniska konstruktioner med den kravnivå kriterierna ställer upp (lättare att uppfylla kraven för askåterföring) Transportforum 2009 - session 66 20
 21. 21. TACK• För uppmärksamheten• Till finansiärer av rapporten: Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenska Energiaskor AB, Boliden Mineral AB, Skogsindustrierna, Svenska Gjuteriföreningen och Jernkontoret. Transportforum 2009 - session 66 21

×