Projekt ”Avvattning 2007”                                       Bakgrund      ...
Utförda avvattningsåtgärderDikesbottenrensning/Vattengångsrensning −Utförts i stor omfattning, olika typer av schaktreds...
Vägprojekt                                  Projektering/Byggande väg 1017       ...
Indelning av diken i typ A-G                         Växter – Indikator              ...
Jan-Åke/Agne, Vägverket 17                      Jan-Åke/Agne, Vägverket 18Sidotrumma (efter     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 65 Jan-Åke Karlsson

331 views
286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 65 Jan-Åke Karlsson

 1. 1. Projekt ”Avvattning 2007” Bakgrund  Underhåll av vägars avvattning är av yttersta vikt för vägarnas beständighet. Det hör till de förebyggande underhållsåtgärder som Jan-Åke Karlsson, ska hålla nedbrytningen på en rimlig nivå och därmed hålla under- drift och underhåll hållskostnaderna nere. Agne Gunnarsson,  Avvattningssystemets tillstånd är den enda viktiga tillstånds- variabeln för belagda vägar där Vägverket saknar uppgifter. Vi vet geoteknik inte heller vad den optimala underhållskostnaden för avvattnings- systemet är. Ett dåligt underhållet avvattningssystem leder till en snabbare nedbrytning av vägkonstruktionen och kortare livslängd på beläggningar.  Fuktigare klimat med översvämningar innebär dessutom framöver ett ökat behov av en välfungerande avvattning. Jan-Åke Karlsson och Agne Gunnarsson, Vägverket Transportforum 2009, 9 januari Session 65 Jan-Åke/Agne, Vägverket 2 Projektmål – Avvattning 2007 Projektläget 2009-01-01Metodbeskrivning ”Drift och underhåll av avvattningssystemet”med hjälpmedel och utbildningsmaterial. Metodbeskrivningen Utförda avvattningsåtgärder Do Växjö, Do Tingsryd,föreslår även lämplig roll- och ansvarsfördelning. Metoden ska Do Kalmarvara provad i ett eller flera pilotdriftområden. Metoden utgör en  Dikesbottenrensning, Kantskärning, Dränering, Slitsar (planerade)rekommendation som vid behov kan anpassas till lokalaförhållanden. Metodbeskrivningen ska täcka hela Vägobjekt  Väg 1017 (H-län), Väg 515 (E-län)verksamhetsprocessen och består av följande steg:  Inventering och identifiering av potentiella avvattningsbrister Aktiviteter Pilotvägar Do Växjö  Mätningar, Inventering etc  Konstaterande av avvattningsbrister  Val av lämpliga underhållsåtgärder samt deras prioritering  Metoder, teknik och dokumentering av åtgärder  Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder Jan-Åke/Agne, Vägverket 3 Jan-Åke/Agne, Vägverket 4 1
 2. 2. Utförda avvattningsåtgärderDikesbottenrensning/Vattengångsrensning −Utförts i stor omfattning, olika typer av schaktredskap – med varierande resultat. En klar förbättring mot tidigare förfarande men en utveckling av maskinutrustning kan ge ytterligare stora vinster. −Stor minskning i massvolym. −Hårdare begränsning till B-diken kan göras.Spolning djupdräneringssystem väg 126 −Spolningen utfördes 2008-10-15. −Resultatet av spolningen blev att vattnet i GW-rören sjönk ca 1 m (till i nivå med dräneringsledningen i systemet).Jan-Åke/Agne, Vägverket 5 Jan-Åke/Agne, Vägverket 6 Utförda avvattningsåtgärder Kantskärning −Försök med olika utföranden och utrustningar har gjorts. −Begränsning av schakt i innersläntytan har gjorts. −Begränsad volym schaktmassor. −Stort behov av att utveckla ny utrustning. Dränslitsar (planerade) −Utförs c/c 20 m med makadam 16-32 mm i geotextilduk lagd i ca 25 cm bred schakt. −Utförs med sk ”vertikaldräner” med c/c 20 m. Läggs buntade 3-5 st på varandra i en smal slitsschakt, återfyllning Jan-Åke/Agne, Vägverket 7 utförs med befintligt material. Jan-Åke/Agne, Vägverket 8 2
 3. 3. Vägprojekt Projektering/Byggande väg 1017 −Den aktuella vägsträckan, ca 12 km, löper genom ett landskap där isälvsmaterial och grova moräner dominerar - vägens terrass är dränerande och att A-diken kommer att dominera. −Genom att de hydrogeologiska förhållandena medgav grundare diken än normalt kunde schakten i sidoområdena minskas och ge en betydande besparing. Jan-Åke/Agne, Vägverket 9 Jan-Åke/Agne, Vägverket 10 Vatten i vägkroppen Definitioner – Avvattning 2007 Från ytan (uppifrån) - Nederbörd Avrinning - Vattnets avrinning från beläggningsytan Från sidan - Diken/Terrängdiken via stödremsa och innerslänt mot diket. Underifrån - Grundvatten Dränering - Förutsättningarna för vattnet i överbyggnad och terrass att dränera ner till grundvattnet eller ut till vägdiket. Avvattning - Avbördning av vatten från vägområdet via diken eller dräneringssystem för att minska vattenbelastningen på vägkroppen. Jan-Åke/Agne, Vägverket 11 Jan-Åke/Agne, Vägverket 12 3
 4. 4. Indelning av diken i typ A-G Växter – Indikator på vattentillgångTyp A – Aldrig eller sällan synligt vatten i diken. - behöver aldrig rensas m a p vattenavrinning, - hydrogeologiskt inströmningsområde med i huvudsak sand- och grusjordar.Typ B – Alltid eller ofta synligt vatten i diken. - behöver ofta rensas, främst i vattengången, • Vass - hydrogeologiskt utströmningsområde med i huvudsak finkorniga jordar. • Kaveldun Jan-Åke/Agne, Vägverket 13 • Tåg Jan-Åke/Agne, Vägverket 14 Provvägar Do Växjö Aktiviteter - Avvattning 2007 Typ 1. Icke byggda vägar, ”uppgrusade kostigar” Provägar inom Do Växjö som saknar terrass. (Väg 884) RST-mätningar Typ 2. Äldre byggda vägar typ ”AK-vägar”, ofta med GW-rör i öb påbyggda överbyggnadslager. (Väg 875) Sprickinventering (Bära eller Brista) Typ 3. ”Moderna” vägar med känd överbyggnad, Inventering Företeelser (VV MoveITS) ritningar finns. (Väg 126) Fallviktsmätning Typ 4. Nya vägar med öb av krossat bergmaterial med liten känslighet för vatten. (Väg 897) Georadar (planerat under våren 2009) Jan-Åke/Agne, Vägverket 15 Jan-Åke/Agne, Vägverket 16 4
 5. 5. Jan-Åke/Agne, Vägverket 17 Jan-Åke/Agne, Vägverket 18Sidotrumma (efter ”Mycket görs där lite behöverframgrävning) göras medan lite görs där mycket behöver göras” citat Lars-Göran Svensson hösten 2007 Jan-Åke/Agne, Vägverket 19 Jan-Åke/Agne, Vägverket 20 5

×