Session 6_2 Staffan Algers

215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 6_2 Staffan Algers

 1. 1. Vad är trygghet värd? Staffan Algers 2010-01-04
 2. 2. Innehåll <ul><li>Bakgrund </li></ul><ul><li>(O)Trygghet </li></ul><ul><li>Stated Choice experimentet </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Hur använda resultaten? </li></ul><ul><li>Vad vill vi göra mer? </li></ul>
 3. 3. Bakgrund <ul><li>Otrygghet </li></ul><ul><ul><li>Risk för personlig säkerhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan påverka resande </li></ul></ul><ul><ul><li>Åtgärder mot otrygghet potentiellt lönsamma </li></ul></ul><ul><li>Tidsvärdesstudien 2007/2008 </li></ul><ul><ul><li>Hur påverkar trygghetsaspekter tidsvärdena? </li></ul></ul><ul><ul><li>Försök med Stated Choice experiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionala kollektivtrafikresor </li></ul></ul>
 4. 4. Trygghet <ul><li>Trygghet - vardå? </li></ul><ul><ul><li>I fordonet (ej behandlat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utanför fordonet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Station/ hållplats (ej behandlat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anslutningsdelen </li></ul></ul></ul><ul><li>Hur kan vi påverka trygghet med planering? </li></ul><ul><li>Trygghet relaterat till den byggda miljön </li></ul><ul><ul><li>Funktionsmix </li></ul></ul><ul><ul><li>Mix av socioekonomiska kategorier </li></ul></ul><ul><ul><li>Väl integrerat transportsystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Lång siktlängd längs trottoarer </li></ul></ul><ul><ul><li>Gångstråk väl synliga från närliggande byggnader </li></ul></ul><ul><ul><li>Inga trånga passager till entreer och gårdar </li></ul></ul><ul><ul><li>Inga dåliga ljusförhållanden </li></ul></ul><ul><li>Hypotes: den byggda miljön påverkar tidsvärdet </li></ul>
 5. 5. Stated Choice experiment <ul><li>Hur påverkas resenärernas preferenser … </li></ul><ul><ul><li>Åktid, turtäthet och gångtid </li></ul></ul><ul><li>… av den byggda miljön? </li></ul><ul><ul><li>Siktlängd, öppenhet, ljusförhållanden </li></ul></ul><ul><li>Svårt att kontrollera dessa faktorer i faktisk resmiljö </li></ul><ul><li>Kontrollerad gångmiljö genom bilder </li></ul>
 6. 6. Illustration Miljö 1 Miljö 2
 7. 7. Illustration Miljö 3 Miljö 4
 8. 8. Upplägg <ul><li>Först ett experiment med variation av </li></ul><ul><ul><li>Åktid, turtäthet och anslutningstid </li></ul></ul><ul><li>Sedan experiment med </li></ul><ul><ul><li>Åktid, turtäthet och gångtid </li></ul></ul><ul><ul><li>Givet gångmiljö </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utan någon syftning på trygghet </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Experiment 1 Vilken resa föredrar du? Alternativ 1 Alternativ 2 Åktid 20 min 15 min Turintervall var 20 min varje kvart Anslutningstid 5 min 10 min Jag väljer Parametrar  Åktid  Turinterval  Anslutningstid
 10. 10. Experiment 2 Miljö 1 Vilken resa föredrar du, givet miljö 1? Alternativ 1 Alternativ 2 Åktid 20 min 15 min Turintervall var 20 min varje kvart Anslutningstid 5 min 10 min Jag väljer Parametrar  Åktid_Mn  Turinterval_Mn  Anslutningstid_Mn
 11. 11. Resultat
 12. 12. Ett problem… <ul><li>Anslutningstidsvikten är c:a 2 – 3 … </li></ul><ul><li>… men c:a 1 med faktisk anslutningsresa! </li></ul><ul><li>Skillnader: </li></ul><ul><ul><li>Alla förutsätts gå </li></ul></ul><ul><ul><li>Konstgjord gångmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokuseringseffekt </li></ul></ul>Anslutningsfärdsätt Andel i procent Gång 48 Cykel 9 Bilf 5 Bilp 4 Lok/reg buss 18 Spårvagn/tunnelbana, 14 Regionaltåg/pendeltåg, 2
 13. 13. Hur använda resultaten? <ul><li>Relativt! </li></ul><ul><li>Förändringar som inte berör ändringar i gångmiljön: Vikt ett </li></ul><ul><li>Vid förändringar av gångmiljöer: </li></ul>Måste klassa gångvägsförhållandena… Gångmiljö Vikt män Vikt kvinnor Öppen, ljus 1 1 Sluten, ljus 1 1,35 Öppen, mörk 1 1,50 Sluten, mörk 1 1,85
 14. 14. Exempel: Installation av belysning längs gångväg <ul><li>Antal resor * </li></ul><ul><li>Andel kvinnor * </li></ul><ul><li>Andel resande under mörkerförhållanden * </li></ul><ul><li>Gångtid* </li></ul><ul><li>(1 - 1,5) * Tidsvärde </li></ul><ul><li>= Samhällsekonomisk nytta </li></ul><ul><li>Samhällsekonomisk nytta > kostnad? </li></ul>
 15. 15. Slutsatser <ul><li>Den byggda miljön påverkar främst kvinnors värdering av gångtid </li></ul><ul><li>Öppenhet och goda ljusförhållanden är båda viktiga miljö faktorer </li></ul><ul><li>Olika vikter på restidskomponenter beroende på Stated Choice experimentets uppläggning - använd de relativa resultaten! </li></ul><ul><li>… inte bara i trafikplaneringen! </li></ul><ul><li>Fortsatt forskning: </li></ul><ul><li>- trygghet i fordonet </li></ul><ul><li>- trygghet på stationer/hållplatser </li></ul>

×