Session 60 Katarina Heikkilä

542 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mall_Foto 11-10-19 10:11
 • NCC Koncernpresentation 2010NCC Koncernpresentation 2010 NCC Koncernpresentation 2010 NCC Koncernpresentation 2008 NCC Koncernpresentation 2007
 • NCC Koncernpresentation 2010NCC Koncernpresentation 2010 NCC Koncernpresentation 2010 NCC Koncernpresentation 2007 11-10-19 10:11
 • Mall_Foto 11-10-19 10:11 Mall_Foto 11-10-19 10:11 Mall_Foto 11-10-19 10:11
 • Mall_Foto 11-10-19 10:11 Mall_Foto 11-10-19 10:11 Mall_Foto 11-10-19 10:11
 • Mall_Foto 11-10-19 10:11
 • Session 60 Katarina Heikkilä

  1. 1. NCC:s perspektiv på tillämpning av LCA Katarína Heikkilä NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  2. 2. Innehåll <ul><li>NCC och NCC:s hållbarhetsarbete </li></ul><ul><li>Livscykelperspektiv och LCA </li></ul><ul><li>Hur använder vi resultaten? Exempel </li></ul><ul><li>Våra erfarenheter </li></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  3. 3. Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB UTVECKLING AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER BYGG OCH ANLÄGGNING BOENDE- UTVECKLING KROSS, ASFALT, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE NCC:s verksamhet i Norden inom bygg- och fastighetsutveckling
  4. 4. NCC:s verksamhet Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Housing NCC Construction Sweden NCC Property Development Baltikum S:t Petersburg Sverige Danmark Finland Norge Tyskland Baltikum S:t Petersburg Sverige Danmark Finland Norge Baltikum NCC Roads Sverige Danmark Finland Norge S:t Petersburg Affärsområden Bygg och anläggning Boende- utveckling Utveckling av kommersiella fastigheter Kross, asfalt, beläggning och vägservice Verksamhetsområden
  5. 5. NCC:s miljömål Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB <ul><li>Minska klimatpåverkan, fokus energi </li></ul><ul><li>Skapa hälsosamma bebyggda miljöer </li></ul><ul><li>Minska användningen av skadliga ämnen </li></ul><ul><li>Bidra till återvinning av material och produkter </li></ul>
  6. 6. NCC:s klimatdeklaration <ul><li>Byggnadens klimatpåverkan </li></ul><ul><li>Livscykelperspektiv </li></ul><ul><ul><li>produktion/byggnation </li></ul></ul><ul><ul><li>användarfasen </li></ul></ul><ul><li>Koncept utvecklat i samarbete med IVL </li></ul><ul><ul><li>Bygger på livsyckelanalys (LCA) </li></ul></ul><ul><li>Produkter </li></ul><ul><ul><li>Bostäder (Sverige, Danmark) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Anläggning mm </li></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  7. 7. Beräkning av klimatpåverkan <ul><li>Livscykelanalys (LCA) </li></ul><ul><ul><li>ISO 14040 och ISO 14044 </li></ul></ul><ul><li>Sammanställning av ingående material- och energimängder </li></ul><ul><li>Miljödata (LCI-data) för: </li></ul><ul><ul><li>material och energikällor </li></ul></ul><ul><ul><li>produktionsprocesser </li></ul></ul><ul><ul><li>transporter </li></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB LCI databas LCA programvara
  8. 8. NCC:s koncept <ul><li>Sammanställning av ingående material- och energimängder: </li></ul><ul><li>Produktion </li></ul><ul><ul><li>Typ av material och mängder </li></ul></ul><ul><ul><li>Transporter mm </li></ul></ul><ul><li>Drift </li></ul><ul><ul><li>Energianvändning (50 år) </li></ul></ul><ul><ul><li>Underhåll </li></ul></ul><ul><li>Miljödata </li></ul><ul><ul><li>IVL </li></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB Miljödata IVL Anavitor (Klient och resurs) Energi- beräkning MAP Kalkyl
  9. 9. Andra tillämpningar av LCA <ul><li>Framtagning av underlag för byggvarudeklarationer </li></ul><ul><ul><li>LCA av betongpålar, stålrörspålar mm </li></ul></ul><ul><li>Kartläggning av egna tillverkningsprocesser </li></ul><ul><ul><li>LCA av armeringsfabriken </li></ul></ul><ul><li>Studier av system och transporter </li></ul><ul><ul><li>” Miljöpåverkan av saneringsmetoder, Emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet)” (Hector J. 2009, Chalmers Tekniska Högskola) </li></ul></ul><ul><li>Analyser i samband med Gröna anbud </li></ul><ul><ul><li>Alternativa produktval (Grön asfalt) </li></ul></ul><ul><ul><li>mm </li></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  10. 10. Exempel Fallstudien av marksanering <ul><li>Uppskatta miljöpåverkan i form av emissioner till luft som saneringsarbetet resulterar i </li></ul><ul><li>Identifiera delsteg i saneringsarbetet som utgör den mest betydande belastningen på miljön </li></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB ” Miljöpåverkan av saneringsmetoder, Emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet)” (Hector J. 2009)
  11. 11. Exempel, forts. Marksaneringsmetoder <ul><li>Insitu </li></ul><ul><ul><li>behandling på plats utan uppgrävning av jorden </li></ul></ul><ul><li>Exsitu </li></ul><ul><ul><li>Grävsanering och borttransport </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys av transporter: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.1 och 2.2 Lastbil och olika avstånd till deponi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.3 Lastbil och båt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.4 Dumper och tåg </li></ul></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB ” Miljöpåverkan av saneringsmetoder, Emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet)” (Hector J. 2009)
  12. 12. Exempel, forts. Analys av transporter <ul><li>Externa transporter den mest belastande delen av saneringen </li></ul><ul><li>Minskning av jordmängd till deponi mest effektiva sättet att minska emissioner </li></ul><ul><li>Transporter till lokala deponier möjligt alternativ, kräver dock luftning av jorden som också medför vissa emissioner </li></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB ” Miljöpåverkan av saneringsmetoder, Emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet)” (Hector J. 2009)
  13. 13. Varför använda LCA? <ul><li>Analysverktyg: Var ligger den betydande miljöpåverkan? </li></ul><ul><ul><li>Verksamhet och produktutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemgränser </li></ul></ul><ul><li>Livscykelperspektiv och miljöeffekter </li></ul><ul><li>Trovärdighet och transparens </li></ul><ul><li>Jämförbarhet </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><ul><li>Klimatdeklaration </li></ul></ul><ul><li>Underlag för klimatkompensation </li></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  14. 14. Våra erfarenheter av miljöanalyser <ul><li>Ökad medvetenhet </li></ul><ul><li>Beslutsunderlag i tidiga skeden </li></ul><ul><li>Verktyg för </li></ul><ul><ul><li>Riktade åtgärder för effektiva förbättringar </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyckeltal och uppföljning </li></ul></ul><ul><li>Ökad användning av LCA kräver en effektiv process och </li></ul><ul><li>Tillgång till data </li></ul><ul><ul><li>Gemensam databas, mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialog med leverantörer och underleverantörer </li></ul></ul>Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB
  15. 15. Transportforum 2011, Session 60 NCC Teknik, NCC Construction Sverige AB NCC Construction Sverige AB 2009-05-06

  ×