Session 6 Claus Hedegaard Sørensen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Session 6 Claus Hedegaard Sørensen

on

 • 225 views

 

Statistics

Views

Total Views
225
Views on SlideShare
225
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Session 6 Claus Hedegaard Sørensen Session 6 Claus Hedegaard Sørensen Presentation Transcript

 • Transport indikatorerspolitiskeanvendelseogindflydelse
  Claus Hedegaard Sørensen og Henrik Gudmundsson
  DTU Transport
  Danmark
 • Indhold
  Introduktion
  Analysemodel
  Svensk case
  EU case
  Konklusioner
 • 1. IntroduktionOm indikatoreritransportsektoren
  Indikatorerproduceresistortomfang
  Produktion med konkretsigte:
  • Performance for bus service
  • Overvågeforureningitunneller
  Produktion med strategisksigte:
  • Miljøagenturets TERM indikatoreromtrafikogmiljø
  • SIKA’s Uppföljningavdettransportpolitiskamåletochdessdelmål
  • Trafikanalys: Nu inyudgaveog med måluppföljningsportal
 • 1. IntroduktionBruges de?
  Indikatorerernetopikrydsfeltetmellemvidenogpolitik – vidensomertilpasset policy making
  Undersøgelsertyderimidlertidpå, at indikatorer kun ibegrænsetomfanganvendesogofteanvendesanderledes end tilsigtet.
  Exempelvis:
  “Political decision makers gather information and do not use it; ask for more information and ignore it; make decisions first and look for relevant information afterwards; and, collect and process a great deal of information that has little or no direct relevance to decisions” .
  Sager & Ravlum (2005): Planning Theory, 4 (1)
 • 1. IntroduktionPOINT projektet
  POINT = Policy Influence of Indicators.
  Fokuspåtresektorer: energi, landbrugog transport
  To transport cases
  Sverige: Case om SIKAs Uppföljningavdettransportpolitiskamåletochdessdelmål. Fokuspå 2008-rapport
  EU: ASSESS indikatorerudviklettilmidtvejs-evalueringenKeep Europe Moving, 2006
 • 2. AnalysemodelBegreber
  Anvendelse:
  • Indikatorerobserveres
  • Indikatorerrefereres
  Indflydelse:
  • Instrumentel: Direkteindflydelse
  • Konceptuel: Indikatorerøgervidenellerskabernyeideer
  • Symbolsk: Indikatorerretfærdiggøreksisterendebeslutninger
  • Proces: Påvirker policy making processen
  Årsagertilanvendelseogindflydelse:
  • Indikatorfaktorer
  • Brugerfaktorer
  • Policy faktorer
 • 2. AnalysemodelMetodik
  Indikatorrapporter
  Policy dokumenter
  Semi-strukturedeinterviews med embedsmænd, politikereogeksperter. Bådeindikatorproducenterogbrugererepræsenteret
 • 3. Svensk caseSIKAs rapport ommålopfølgning
  • Publiceretårligtsiden 1996
  • Delvistbaseretpåårsrapporterfraverkogstyrelserpåtransportområdet
  • En funktioner at bidragetilat informerestatsbudgettet
  • Indeholderstatistikogandrekvantitativeindikatorersamtkvalitativevurderinger
  • Nogleindikatorerdeskriptive, andreevaluerende
  • Erstruktureretefterdettransportpolitiskemålog (de tidligere) delmål
 • 3. Svensk caseEksemplerpåindikatorerfra 2008 rapporten
 • 3. Svensk caseIndikatoranvendelse
  Indgår med to sideri budget propositionen for 2009. Relativttekstnæranvendelse. Isærevalueringerfra SIKA rapportenanvendes.
  Et kortafsnitiinriktningsplanenanvender SIKA rapportendirekteograpportenciteresogsåandrestederiplanen. Rapportenlistessom en af 22 væsentligsteanalytiske input
  Anvendesafandreregeringsorganerogeksterneaktøreriforbindelse med remiss afinriktningsplanen
  AnvendesiNäringsdepartementetogsåtilandreformål: Teksti policy dokumenter, regleringsbrev
  Politikerneanvendertilsyneladenderapportenimegetbegrænsetomfang, men læserfxsammendragellerkonklusioner
 • 3. Svensk caseIndikatorindflydelse
  Indflydelse via instrumentelrolle ÷
  • Anvendelseibudgetteter en tradition men ikkeudgangspunkt for prioritering
  • Parlamentarikereanvenderstort set ikkeinstrumentelt
  Indflydelse via konceptuelrolle +
  • Rapportenpåvirkerembedsmændsvidenogopmærksomhed
  • Rapportenogomtaleribudget er “ernoget du læserognoterer” sigerpolitiker.
  • Kontinuerlig information omtrafiksikkerhedøgerpolitiskopmærksomhed
  Indflydelse via symbolskrolle +
  • Bekræftersystemetsopbakningtilpolitiskemålogværdier
  Indflydelse via procesrolle +
  • Viserstyrelserogverk, at aktiviteterbliverfulgt op – ogøgerdermedopmærksomhed mod performance
 • 4. EU caseASSESS rapporten
  • ASSESS bidrogtilmidtvejsevalueringen, Keep Europe Movingi2006
  • Midtvejsevalueringenvurderede EU’s transport hvidbogfra 2001
  • ASSESS indikatorernevar ex ante indikatorerbaseretpå modeller.
  • De vurderedeeffekterafinitiativeri transport hvidbogenfor2010 og 2020
 • 4. EU caseEksemplerpåindikatorer
 • 4. EU caseIndikatoranvendelse
  Resultaternefra ASSESS studietrefereresudførligtbådeiKeep Europe Moving
  Resultaterneomtalesendnu mere iImpact Assessment of Keep Europe Moving.
 • 4. EU caseIndikatorindflydelse
  Indflydelse via instrumentelrolle +
  • Ændringeripolitikkenfra Transport HvidbogtilMidtvejsevaluering, sombakkes op af ASSESS:
  - Instrumentelrolle
  - Rationaliseringsrolle
  Indflydelse via konceptuelrolle
  * Ikkeanalyseret, muligvisbetydningud over den konkretemidtvejsevaluering
  Indflydelse via procesrolle +
  Et resultataf ASSESS er, at indikatorerfårstørrebetydningi policy making i DG TREN
 • 5. KonklusionerIndikatorersanvendelse
  • Indikatorerrefereresidokumenteroginterviewpersoneromtaleranvendelse
  • Anvendelseerikkeoverraskende – indikatorerneerlavet med anvendelse for øje
  • I beggetilfældefindesogsåanden parallel information
 • 5. KonklusionerIndikatorersindflydelse
  Indflydelseer mere tydeligi EU casen end i den svenske case
  EU casenviserindflydelsepå policy agenda ogmål – idetmindstebidragerindikatorernetilrationalisering
  I svensk case ikkemuligt at pegepåpolitiskebeslutningersomhavdeværetanderledesuden SIKAs indikator rapport –
  Svensk case: Anvendelsenprimærtkonceptuel – regularitetbidragertilindflydelse
 • 5. KonklusionerÅrsagertilanvendelseogindflydelse
  Indikatorfaktorer
  • Indikatorerknyttettilkvantitative, politiskemålfår mere opmærksomhed
  • Indikatorerbrugesmestnår de indeholderevalueringerknyttettilmålopnåelse
  Brugerfaktorer
  • Involveringaf policy makereiindikator design ogudviklingøgeranvendelseogindflydelse – tillid
  Policy faktorer
  • Mål- ogresultatstyringøgeranvendelsen – men ikkenødvendigvisindflydelse
 • Mere information
  POINT: http://www.point-eufp7.info/
  chs@transport.dtu.dk
  hgu@transport.dtu.dk