Transport indikatorerspolitiskeanvendelseogindflydelse<br />Claus Hedegaard Sørensen og Henrik Gudmundsson<br />DTU Transp...
Indhold<br />Introduktion<br />Analysemodel<br />Svensk case<br />EU case<br />Konklusioner<br />
1. IntroduktionOm indikatoreritransportsektoren<br />Indikatorerproduceresistortomfang<br />Produktion med konkretsigte:<b...
Overvågeforureningitunneller</li></ul>Produktion med strategisksigte:<br /><ul><li>Miljøagenturets TERM indikatoreromtrafi...
SIKA’s Uppföljningavdettransportpolitiskamåletochdessdelmål
Trafikanalys: Nu inyudgaveog med måluppföljningsportal</li></li></ul><li>1. IntroduktionBruges de?<br />Indikatorererneto...
1. IntroduktionPOINT projektet<br />POINT = Policy Influence of Indicators.<br />Fokuspåtresektorer: energi, landbrugog tr...
2. AnalysemodelBegreber<br />Anvendelse:<br /><ul><li>Indikatorerobserveres
Indikatorerrefereres</li></ul>Indflydelse:<br /><ul><li>Instrumentel: Direkteindflydelse
Konceptuel: Indikatorerøgervidenellerskabernyeideer
Symbolsk: Indikatorerretfærdiggøreksisterendebeslutninger
Proces: Påvirker policy making processen</li></ul>Årsagertilanvendelseogindflydelse:<br /><ul><li>Indikatorfaktorer
Brugerfaktorer
Policy faktorer</li></li></ul><li>2. AnalysemodelMetodik<br />Indikatorrapporter<br />Policy dokumenter<br />Semi-struktur...
3. Svensk caseSIKAs rapport ommålopfølgning<br /><ul><li>Publiceretårligtsiden 1996
Delvistbaseretpåårsrapporterfraverkogstyrelserpåtransportområdet
En funktioner at bidragetilat informerestatsbudgettet
Indeholderstatistikogandrekvantitativeindikatorersamtkvalitativevurderinger
Nogleindikatorerdeskriptive, andreevaluerende
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 6 Claus Hedegaard Sørensen

297 views
240 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 6 Claus Hedegaard Sørensen

 1. 1. Transport indikatorerspolitiskeanvendelseogindflydelse<br />Claus Hedegaard Sørensen og Henrik Gudmundsson<br />DTU Transport<br />Danmark<br />
 2. 2. Indhold<br />Introduktion<br />Analysemodel<br />Svensk case<br />EU case<br />Konklusioner<br />
 3. 3. 1. IntroduktionOm indikatoreritransportsektoren<br />Indikatorerproduceresistortomfang<br />Produktion med konkretsigte:<br /><ul><li>Performance for bus service
 4. 4. Overvågeforureningitunneller</li></ul>Produktion med strategisksigte:<br /><ul><li>Miljøagenturets TERM indikatoreromtrafikogmiljø
 5. 5. SIKA’s Uppföljningavdettransportpolitiskamåletochdessdelmål
 6. 6. Trafikanalys: Nu inyudgaveog med måluppföljningsportal</li></li></ul><li>1. IntroduktionBruges de?<br />Indikatorerernetopikrydsfeltetmellemvidenogpolitik – vidensomertilpasset policy making<br />Undersøgelsertyderimidlertidpå, at indikatorer kun ibegrænsetomfanganvendesogofteanvendesanderledes end tilsigtet.<br />Exempelvis:<br /> “Political decision makers gather information and do not use it; ask for more information and ignore it; make decisions first and look for relevant information afterwards; and, collect and process a great deal of information that has little or no direct relevance to decisions” .<br /> Sager & Ravlum (2005): Planning Theory, 4 (1)<br />
 7. 7. 1. IntroduktionPOINT projektet<br />POINT = Policy Influence of Indicators.<br />Fokuspåtresektorer: energi, landbrugog transport<br />To transport cases<br />Sverige: Case om SIKAs Uppföljningavdettransportpolitiskamåletochdessdelmål. Fokuspå 2008-rapport<br />EU: ASSESS indikatorerudviklettilmidtvejs-evalueringenKeep Europe Moving, 2006<br />
 8. 8. 2. AnalysemodelBegreber<br />Anvendelse:<br /><ul><li>Indikatorerobserveres
 9. 9. Indikatorerrefereres</li></ul>Indflydelse:<br /><ul><li>Instrumentel: Direkteindflydelse
 10. 10. Konceptuel: Indikatorerøgervidenellerskabernyeideer
 11. 11. Symbolsk: Indikatorerretfærdiggøreksisterendebeslutninger
 12. 12. Proces: Påvirker policy making processen</li></ul>Årsagertilanvendelseogindflydelse:<br /><ul><li>Indikatorfaktorer
 13. 13. Brugerfaktorer
 14. 14. Policy faktorer</li></li></ul><li>2. AnalysemodelMetodik<br />Indikatorrapporter<br />Policy dokumenter<br />Semi-strukturedeinterviews med embedsmænd, politikereogeksperter. Bådeindikatorproducenterogbrugererepræsenteret<br />
 15. 15. 3. Svensk caseSIKAs rapport ommålopfølgning<br /><ul><li>Publiceretårligtsiden 1996
 16. 16. Delvistbaseretpåårsrapporterfraverkogstyrelserpåtransportområdet
 17. 17. En funktioner at bidragetilat informerestatsbudgettet
 18. 18. Indeholderstatistikogandrekvantitativeindikatorersamtkvalitativevurderinger
 19. 19. Nogleindikatorerdeskriptive, andreevaluerende
 20. 20. Erstruktureretefterdettransportpolitiskemålog (de tidligere) delmål</li></li></ul><li>3. Svensk caseEksemplerpåindikatorerfra 2008 rapporten<br />
 21. 21. 3. Svensk caseIndikatoranvendelse<br />Indgår med to sideri budget propositionen for 2009. Relativttekstnæranvendelse. Isærevalueringerfra SIKA rapportenanvendes.<br />Et kortafsnitiinriktningsplanenanvender SIKA rapportendirekteograpportenciteresogsåandrestederiplanen. Rapportenlistessom en af 22 væsentligsteanalytiske input<br />Anvendesafandreregeringsorganerogeksterneaktøreriforbindelse med remiss afinriktningsplanen<br />AnvendesiNäringsdepartementetogsåtilandreformål: Teksti policy dokumenter, regleringsbrev<br />Politikerneanvendertilsyneladenderapportenimegetbegrænsetomfang, men læserfxsammendragellerkonklusioner<br />
 22. 22. 3. Svensk caseIndikatorindflydelse<br />Indflydelse via instrumentelrolle ÷<br /><ul><li>Anvendelseibudgetteter en tradition men ikkeudgangspunkt for prioritering
 23. 23. Parlamentarikereanvenderstort set ikkeinstrumentelt</li></ul>Indflydelse via konceptuelrolle +<br /><ul><li>Rapportenpåvirkerembedsmændsvidenogopmærksomhed
 24. 24. Rapportenogomtaleribudget er “ernoget du læserognoterer” sigerpolitiker.
 25. 25. Kontinuerlig information omtrafiksikkerhedøgerpolitiskopmærksomhed</li></ul>Indflydelse via symbolskrolle +<br /><ul><li>Bekræftersystemetsopbakningtilpolitiskemålogværdier</li></ul>Indflydelse via procesrolle +<br /><ul><li>Viserstyrelserogverk, at aktiviteterbliverfulgt op – ogøgerdermedopmærksomhed mod performance</li></li></ul><li>4. EU caseASSESS rapporten<br /><ul><li>ASSESS bidrogtilmidtvejsevalueringen, Keep Europe Movingi2006
 26. 26. Midtvejsevalueringenvurderede EU’s transport hvidbogfra 2001
 27. 27. ASSESS indikatorernevar ex ante indikatorerbaseretpå modeller.
 28. 28. De vurderedeeffekterafinitiativeri transport hvidbogenfor2010 og 2020</li></li></ul><li>4. EU caseEksemplerpåindikatorer<br />
 29. 29. 4. EU caseIndikatoranvendelse<br />Resultaternefra ASSESS studietrefereresudførligtbådeiKeep Europe Moving<br />Resultaterneomtalesendnu mere iImpact Assessment of Keep Europe Moving.<br />
 30. 30. 4. EU caseIndikatorindflydelse<br />Indflydelse via instrumentelrolle +<br /><ul><li>Ændringeripolitikkenfra Transport HvidbogtilMidtvejsevaluering, sombakkes op af ASSESS:</li></ul> - Instrumentelrolle<br /> - Rationaliseringsrolle<br />Indflydelse via konceptuelrolle<br />* Ikkeanalyseret, muligvisbetydningud over den konkretemidtvejsevaluering<br />Indflydelse via procesrolle +<br />Et resultataf ASSESS er, at indikatorerfårstørrebetydningi policy making i DG TREN<br />
 31. 31. 5. KonklusionerIndikatorersanvendelse<br /><ul><li>Indikatorerrefereresidokumenteroginterviewpersoneromtaleranvendelse
 32. 32. Anvendelseerikkeoverraskende – indikatorerneerlavet med anvendelse for øje
 33. 33. I beggetilfældefindesogsåanden parallel information </li></li></ul><li>5. KonklusionerIndikatorersindflydelse<br />Indflydelseer mere tydeligi EU casen end i den svenske case<br />EU casenviserindflydelsepå policy agenda ogmål – idetmindstebidragerindikatorernetilrationalisering<br />I svensk case ikkemuligt at pegepåpolitiskebeslutningersomhavdeværetanderledesuden SIKAs indikator rapport –<br />Svensk case: Anvendelsenprimærtkonceptuel – regularitetbidragertilindflydelse<br />
 34. 34. 5. KonklusionerÅrsagertilanvendelseogindflydelse<br />Indikatorfaktorer<br /><ul><li>Indikatorerknyttettilkvantitative, politiskemålfår mere opmærksomhed
 35. 35. Indikatorerbrugesmestnår de indeholderevalueringerknyttettilmålopnåelse</li></ul>Brugerfaktorer<br /><ul><li>Involveringaf policy makereiindikator design ogudviklingøgeranvendelseogindflydelse – tillid</li></ul>Policy faktorer<br /><ul><li>Mål- ogresultatstyringøgeranvendelsen – men ikkenødvendigvisindflydelse</li></li></ul><li>Mere information<br />POINT: http://www.point-eufp7.info/<br />chs@transport.dtu.dk<br />hgu@transport.dtu.dk<br />

×