Session 46 Backa Fredrik Brandt

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 46 Backa Fredrik Brandt

 1. 1. EU:s transportpolitik - utvecklingsvägar efter 2010 Backa Fredrik Brandt
 2. 2. EU:s transportpolitik• Vitbok 2001 – Återupprätta ballansen mellan transportsätten – Avlägsna flaskhalsarna – Placera användarna i centrum av transportpolitiken – Bemästra globaliseringens effekter på transporterna• Halvtidsöversyn av vitbok – Sam-modalitet – Större EU kräver mer differentierade lösningar – Synergier med andra politikområden
 3. 3. Köpkraftsjusterad BNP per capita 2005i procent av EU-genomsnitt < 40 40 - 79 80 - 119 120 - 159 > 160 Data saknas 0 250 500 Kilometer §
 4. 4. SWOT-analys av EU:s transportpolitik Styrkor Svagheter• Rättvisare konkurrenssituation • Implementering av beslut• Avreglering • Brist på sanktions-• Pådrivande/inspirerande möjligheter• TEN-T • Åtgärder istället för mål –• Avgiftpolitiken one size doesn’t fit all• Systematiskt arbetssätt – mål- • Fokus på ökad rörlighetåtgärd-uppföljning-förbättringar • Särintressens betydelse Möjligheter Hot• Integrera transport- och • Ekonomiska krisenklimatpolitiken med tydliga mål • Nedsatt betalningsförmåga ett hot• Fortsatt effektivisering mot avgiftspolitiken• Avgiftspolitiken • Nationella intressen går före EU:s,• Koppla ihop markanvändning TEN-T och korridorerna kanmed transporter drabbas• Stor potential till handel och • Ensidigt fokus på rörlighet ett hotintegration genom att jämna ut mot livskvalitet och miljöfrågorskillnader öst/väst
 5. 5. Problem inom Negativa externa Lösningartransportsektorn effekter• Bristande • Tillgänglighet • Ökade • TEN-T regionala klyftorkonkurrens • Korridorer Agglomerations-• Kapacitetsbrist • Gröna korridorer nackdelar• Nationella • Avlastning av • Miljö (Buller,system• Otillräcklig flaskhalsar klimatpåverkan, • Avreglering emissioner,finansiering • Harmonisering intrång etc)Energiförsörjning • Gemensamma • Trängsel utsläppskrav • Trafikskador • Definitioner • Trafikdödade • Forskning • Styrmedel • ITS • Effektivisering
 6. 6. Utgångspunkter för en europeisk transportpolitik efter 2010• Tillgänglighet• Rådighet• Implementering av beslut• Indikatorer och uppföljning• Ett systemperspektiv på tranporter• Prioritering av godstransporter• Harmoniseringsfrågor• Energi• Avgiftspolitiken
 7. 7. Implementering av första järnvägspaketet
 8. 8. Vägen framåt• Förslag till viktiga insatser för EU:s transportpolitik – 15 viktiga insatser för ett effektivt transportsystem i Europa – Konkret nivå – SIKA, Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket – Slutredovisning under våren/sommaren
 9. 9. Läsa Mer• SIKA rapport 2009:1• SIKA rapport 2009:4• http://www.sika-institute.se (projekt och updrag)

×