Session 40 Peter Kronborg

309 views
231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 40 Peter Kronborg

 1. 1. Långa stoppInfrastrukturkatastrofer<br />Transportforum 13/1 2011, session 40<br />peter.kronborg@movea.se<br />
 2. 2. 2<br />
 3. 3. 3<br />
 4. 4. Infrastrukturkatastrofer<br />En mycket viktig länk i ett transportsystem slås nästan ut respektive slås ut under längre tid<br />Trafiklederna hade båda ÅDT = 140.000<br />Mycket viktiga för hela sin region<br />Utöver det första akuta dygnet:<br />Hur hantera trafiken innan bron är återuppbyggd?<br />Se till att bron återuppbyggs snabbt<br />Orsak: Påsegling, påflygning, konstruktionsfel, brand, extremt väder, arbetsmarknadskonflikt, sabotage, terrorhandling, ….<br />4<br />
 5. 5. Bakgrund<br />Inträffade fall eller nästan inträffade fall som slår ut stora delar av Stockholms infrastruktur. T ex Lodbrok 2005 och brand på T-Centralen 2009<br />Långa stopp inträffar faktiskt ibland, även i verkligheten<br />Tjörnbrons ras 1980<br />Mississippi River Bridges ras i Minneapolis 2007<br />Enligt Wikipedia har det inträffat 46 allvarligare broras i världen under de senaste 10 åren<br />Tsunamin 2004 har lett fram till en bättre nationell beredskap (Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen), men vad finns regionalt?<br />5<br />
 6. 6. Två fall som projektet har kretsat kring (scenarios)<br />”Lodbrok 2”<br />Essingebron rammas av fartyg eller flygplan. (Jämför Lodbrok den 14/10 2005)<br />Halva brospannet ramlar ihop<br />Varaktighet: Något år<br />OBS: Exempel som ger oss idéer om vad som bör beaktas<br />”T-Centralen”<br />Allt kablage brinner av på T-Centralen, förutom Järvabanan. (Jämför branden den 5/9 2009)<br />Alla tåg måste vända norr respektive söder om T-Centralen<br />Varaktighet: Veckor eller månader<br />6<br />
 7. 7. 7<br />Projekttankarna i stort<br />Mycket stora störningar. Inget som händer varje decennium<br />Inte primärt en katastrof med många döda, utan en katastrof för infrastrukturen. Det vill säga en infrastrukturkatastrof<br />Vi behandlar inte det akuta arbetet det första dygnet, utan därefter<br />Snöstormar och liknande återkommande problem ligger utanför projektet<br />Varaktighet mer än några dagar upp till flera år<br />Enstaka dagar är det kanske OK att låta det vara kaos?<br />Med en längre varaktighet får man tid att planera<br />Det går att förhindra vissa händelser, men inte alla<br />Det går aldrig att bygga upp en reservkapacitet så att denna typ av händelser inte får stora konsekvenser. Men konsekvenserna går alltid att lindra (mer eller mindre)<br />
 8. 8. Vad kan göra för att förhindra eller lindra?<br />(Riskanalys)<br />(Försök att eliminera risker)<br />Scenarios:<br />Kvantifiera möjliga effekter med Contram/Vips och kvalificerade uppskattningar <br />Går det att klara trafiken?<br />Planering i förväg<br />Beredskap att snabbt agera om infrastrukturen inträffar<br />8<br />
 9. 9. Planering i förväg<br />Bemanna och öva en stab. ”Långa stopp-stab”??<br />Ett säkert system för att snabbt fatta beslut om att inkalla staben<br />Säkerställa tillgång till lokaler och teknisk utrusning. Stockholm: På nya Trafik Stockholm? Inklusive databaser över trafikflöden etc<br />Strategi: Återställa viss kapacitet snabbt, återställa ursprunglig kapacitet så fort det går<br />Se till att ett flertal lagar och förordningar ändras (om möjligt), bland annat för att kunna styra och leda trafiken med snabba beslut<br />Anskaffa/skaffa tillgång till viss utrusning i förväg:<br />Avstängningsmaterial, sidomarkeringsskärmar, mittbarriärer etc<br />Säkerställ kapacitet för att snabbt få fram och få upp vägvisning etc<br />Grundläggande: Gör lagom mycket i förväg<br />9<br />
 10. 10. Akut planering/arbete<br />Ska helst hinna genomföras under kvällen och tidig natt<br />Så att åtgärder kan vara genomförda innan morgonrusningen och ska fungera dagen efter olyckan, i bästa fall<br />För att lyckas krävs det rätt personal för att kunna överblicka konsekvenser, föreslå åtgärder och ha mandat att få dem genomförda<br />Dessutom måste finnas tillgängliga resurser för att åstadkomma det som har planerats<br />10<br />
 11. 11. Vägtrafik<br />”Informera” bort trafik, eller sprid ut trafiken i tiden med hjälp av information<br />”Prisa” bort trafik genom ändrad trängselskatt<br />Skapa ny kapacitet både vid olycksplatsen och på omledningsvägnätet genom att:<br />Leda om trafik<br />Ställa/programmera om trafiksignaler<br />Skapa fler körfält<br />Förbjuda t ex vänstersvängar, ändra enkelriktningar<br />Införa stoppförbud<br />11<br />
 12. 12. Kollektivtrafik<br />Ofta större flöden som är drabbade än i biltrafiken<br />Bland annat beroende på att kollektivtrafikandelen in mot innerstan under maxtimmen är ca 75 %<br />”Informera” bort trafik, eller sprid ut trafiken i tiden med hjälp av information<br />(”Prisa” bort trafik genom ändrad taxa)<br />Om tunnelbana måste ersättas med buss krävs många bussar. Enbart gröna linjen motsvarar cirka 5 fullastade ledbussar per minut!<br />Alla dessa bussar leder till trafikproblem och inte minst hållplatsproblem<br />12<br />
 13. 13. Exempel: Ersättningstrafik med buss<br />Lämpliga busslinjer och körvägar<br />Vettig trafikering (linjer + turlistor mm) + kommunicerbar trafikering<br />Säkerställa framkomlighet genom busskörfält (inkl utmärkning) och signalprioritering (detta kan ta tid); manuell trafikdirigering?<br />Lämpliga hållplatslägen<br />Rensa undan parkerade bilar<br />Bedöma passagerarflöden<br />Juridiska problem. (LTF, vägmärken, bortforsling, akut ändring av trängselskatt etc)<br />Få fram bussar<br />Dra in normal SL-trafik<br />Hyra in bussar och förare från hela Sverige och utlandet. Mat och logi + depåplatser för bussar<br />Information<br />13<br />
 14. 14. Komplikationer<br />Alla infrastrukturkatastrofer är väldigt unika. En planering gjord i förväg kan i värsta fall göra mer skada än nytta<br />Dessa långa stopp är redan tänkt att klaras av utav myndigheternas krishantering, TiB etc, men är det tillräckligt?<br />Mycket är av en sådan dignitet att det kanske snarast är en fråga för länsstyrelsen, regeringskansliet eller kanske regering och riksdag?<br />Många beslut som behöver fattas innebär svåra prioriteringar. Besluten kan drabba vissa grupper hårt<br />14<br />
 15. 15. Återuppbyggnad<br />Processen bör initieras första dagen<br />Kan ta tid beroende på miljöprövning, särskilt om man vill bygga lite annorlunda<br />Även själva byggprocessen kräver miljöprövning<br />LOU kan fördröja upphandlingen<br />osv<br />15<br />
 16. 16. Scenario 1: Lodbrok2<br />Informera via media, internet, VMS etc<br />Bygg en pontonbron från Lilla till Stora Essingen med ett körfält + all GC-trafik<br />16<br />
 17. 17. 17<br />
 18. 18. 18<br />
 19. 19. Scenario 1: Lodbrok2<br />Informera via media, internet, VMS etc<br />Bygg en pontonbron från Lilla till Stora Essingen med ett körfält + all GC-trafik<br />Dubbelrikta kvarvarande brohalva med 3N+1S körfält. Sänkt hastighet. MCS måste slås av<br />Bygg en ramp från Essingeleden ner på Gamla Essinge brogata<br />Gör om sektionen på Gamla Essinge brogata till 2S+1 lokal N körfält i vänstertrafik<br />Stäng ett antal påfarter och avfarter på Essingeleden. <br />Modifiera ”Essingeledsprogrammet” för Långholmsgatan och ändra styrningen vid Lindhagensplan<br />19<br />
 20. 20. 20<br />
 21. 21. 21<br />
 22. 22. Lodbrok2 i siffror<br />På morgonen 6.000 förseningstimmar/dag<br />Frekventa stängningar av Södra länken<br />På eftermiddagen 22.000 fördröjningstimmar. Köer finns kvar kl 20<br />Trafikinfarkt i innerstaden och Solna under eftermiddagen<br />Ca 25.000 resor flyttar till kollektivtrafiken eller ställs in<br />En samhällsekonomisk kostnad på 5 – 10 Mkr per dag. (Efter det initiala insvängningsförloppet). Motsvarande ca 160 Mkr/månad eller knappt 2 miljarder på ett år<br />Utan ovanstående åtgärder skulle det vara betydligt värre<br />22<br />
 23. 23. Att tänka på<br />Bygge av en ramp från Essingeleden kräver ett antal timmermän och att någon först gör en skiss<br />Pontonbromaterial finns lagrat både av Trafikverket och försvaret<br />Men det tar tid att frakta och att bygga körbana på pontonerna, samt framförallt att bygga landfästen<br />Det krävs dispens för att köra stadsbussar på pontonbron<br />23<br />
 24. 24. Scenario 2: T-Centralen<br />En omfattande ersättningstrafik<br />Informera via media, internet etc<br />Försök få folk att cykla eller att gå. Speciellt att gå från T-banan till arbetet över drygt halva innerstan. (Fullt möjligt)<br />Avråd från biltrafik i innerstan<br />Konstruera linjer, tidtabeller, förarturlistor och tjänstgöringsscheman för ersättningstrafik<br />Ta fram de förändringar i gaturummet som krävs:<br />Hållplatser<br />Busskörfält, stoppförbud, trafiksignalförändringar. Kräver bl a LTF<br />Se till att allt blir genomfört och kontrollerat<br />OCH följ upp<br />24<br />
 25. 25. Trafikering<br />Grön tunnelbana vänder:<br />Slussen söderifrån<br />Hötorget norrifrån<br />Röd tunnelbana vänder:<br />Gamla stan söderifrån<br />Östermalmstorg norrifrån<br />Ropstensgrenen dras in helt<br />Ersättningsbusslinje P1 Slussen – Hötorget<br />Ersättningsbusslinje P2 Gamla stan – Stureplan<br />Ersättningsbusslinje P3 Ropsten - Stureplan<br />Ersättningsbusslinje P4 Hornstull – Fridhemsplan<br />Förstärkningar vissa delsträckor längs stomlinje 1 - 4<br />25<br />
 26. 26. 26<br />
 27. 27. 27<br />
 28. 28. T-Centralen i siffror<br />SL-resenärer:<br />Med start och/eller mål i innerstan ökar restiden med 5 minuter<br />Två- och trebytesresorna ökar <br />Sittplatsandelen sjunker<br />Biltrafik: <br />En viss ökning av biltrafiken. Främst de som kör från söder om innerstan till norr om innerstan<br />Ökade köer över Saltsjömälarsnittet<br />Köbildningar i innerstan, främst under eftermiddagen<br />Totala fördröjningar 22.000 fordonstimmar/dygn<br />I samma storleksordning som Lodbrok2<br />28<br />
 29. 29. 29<br />
 30. 30. Några problem/frågeställningar för T-Centralen<br />För att köra buss på Norrbro krävs asfalt ovanpå graniten, samt dispens<br />SLs Vips-system klarar inte av att göra beräkningar för överbelastade linjer<br />Norrgående bussar på Skeppsbron blir kraftigt överbelastade. I verkligheten torde folk välja att gå eller att ta ersättningsbussarna<br /> För att kunna köra buss på Jakobsgatan och Mäster Samuelsgatan måste avtalen om markupplåtelse vara tydligare skrivna så att upplåtelsen kan återkallas över en natt<br />30<br />
 31. 31. Frågetecken/diskussion<br />Traditionell svenskt arbetssätt med <br />Ansvarsprincipen<br /> Den som ansvara för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvar för den i krissituationer<br />Likhetsprincipen<br /> Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden<br />Närhetsprincipen<br /> Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret<br />Eller ett arbetssätt av den typ som Italien visade sig ha i samband med Tsunamin? (”Krisgeneral” med befälsrätt över hela statsförvaltningen)<br />Till och med ”katastroftillstånd”?<br />31<br />
 32. 32. Slutsatser<br />Även vid svår infrastrukturkatastrofer går det att hjälpligt klara trafiken<br />Ett flertal myndigheter i länet (länsstyrelsen, polisen, Trafikverket, Trafikkontoret, SL etc) måste samverka<br />Men det krävs förplanering:<br />”Långa stoppstab” måste förberedas<br />Ett antal ändringar i lagar och förordningar vore önskvärda:<br />PBL, miljöbalken, LOU etc. (Inte minst för snabb återuppbyggnad)<br />Lagen om skydd mot olyckor<br />Polislagen<br />Trafikförordningen (t ex stifta lokal trafikföreskrifter över en natt)<br />Lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall<br />Lag om trängselskatt (t ex höjning över en natt)<br />Etc<br />Säkerställ snabb tillgång av visst material<br />32<br />

×