Session 40 David Gullberg

357 views
267 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 40 David Gullberg

 1. 1. Mot implementering av ett nytt, svenskt mekanistiskt/empiriskt ramverk David Gullberg Highway and Railway Engineering KTH, Stockholm
 2. 2. Agenda <ul><li>Kort om projektet </li></ul><ul><li>Teoribakgrund </li></ul><ul><li>Modellbeskrivning </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul>
 3. 3. Upphandling med funktionsbaserade kriterier och mätmetoder <ul><li>Målbild </li></ul><ul><ul><li>Att utveckla ett ramverk som kan analysera nya och befintliga beläggningar och bestämma dess återstående livslängd </li></ul></ul><ul><ul><li>Att implementera detta ramverk i samverkan med projektets intressenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Att bidra med riktlinjer för utformning av relevanta funktionskrav baserat på detta ramverk </li></ul></ul>
 4. 4. Upphandling med funktionsbaserade kriterier och mätmetoder <ul><li>Bakgrund </li></ul><ul><ul><li>Tillförlitliga verktyg för uppskattning av livslängd och restvärde krävs för risk- och underhållsanalys </li></ul></ul><ul><ul><li>Dessa verktyg måste bygga på fundamentala materialegenskaper som är oberoende av lasttyp och mätutrustning </li></ul></ul><ul><ul><li>Från materialegenskaper och livslängdsanalys kan lämpliga funktionskrav deriveras </li></ul></ul>
 5. 5. Upphandling med funktionsbaserade kriterier och mätmetoder <ul><li>Till projektet hör också </li></ul><ul><ul><li>Utveckling av den befintliga åldringsmodellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiering av kritiska förutsättningar (för sprickbildning) för att kunna optimera programkörningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppling av livslängdsanalysen till en livscykelkostnadsmodul för optimering av kostnader relaterade till nybyggnad respektive underhåll </li></ul></ul>
 6. 6. Dimensionering och livslängdsanalys <ul><li>HMA brottmekanik </li></ul><ul><ul><li>Tröskelvärde baserat på avgiven kryptöjningsenergi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fundamentalt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oberoende av lasttyp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Väldokumenterat och verifierat mot ett stort antal beläggningar över hela Förenta staterna </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Materialegenskaper kan tas från IDT-testresultat eller modelleras </li></ul></ul>
 7. 7. Dimensionering och livslängdsanalys <ul><li>Indata från IDT </li></ul><ul><ul><li>M r , krypparametrar (D 1 , m), DCSE </li></ul></ul><ul><li>Utdata </li></ul><ul><ul><li>Återstående livslängd m a p sprickbildning </li></ul></ul>
 8. 8. Oberoende tröskelvärde Snabb respons Långsam respons S t1 > S t2 ε fail1 < ε fail2 Dock: Snabb Långsam DCSE 1 DCSE 2 EE 2 EE 1 ε σ ε fail1 S t1 ε fail2 S t2 M R2 M R1
 9. 9. Oberoende tröskelvärde
 10. 10. Dimensionering och livslängdsanalys <ul><li>Indata vid modellering </li></ul><ul><ul><li>Gradering </li></ul></ul><ul><ul><li>Bindemedel (PG), hålrum- och bindemedelshalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Traffikvolym (antal standardaxlar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk/reliabilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Klimat (luftmedeltemperatur) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimensioneringsperiod </li></ul></ul><ul><li>Utdata </li></ul><ul><ul><li>Materialegenskaper vid godtycklig tidpunkt under dimensioneringsperioden </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimal tjocklek bundna lager </li></ul></ul><ul><ul><li>Livslängdskurva </li></ul></ul><ul><ul><li>Känslighetsanalys m a p tjocklek, reliabilitet, materialval m m </li></ul></ul>
 11. 11. Modellflöde
 12. 12. Exempel på utdata <ul><li>Materialegenskaper </li></ul>Vid utläggning Efter 20 år
 13. 13. Exempel på utdata <ul><li>Dimensionering vid nybyggnad </li></ul><ul><li>ABT 11/AG 22, 2 °C </li></ul>
 14. 14. Exempel livslängdskurva <ul><li>10 M ESALs, R=90 %, H=175 mm </li></ul>ER opt +50 mm Optimal -50 mm Time
 15. 15. Exempel livslängdskurva <ul><li>10 M ESALs, R=90 %, H=175 mm </li></ul>ER opt Time ABS16 ABT11 AG22
 16. 16. Exempel livslängdskurva <ul><li>10 M ESALs, R=90 %, H=175 mm </li></ul>ER opt Time PG 46-46 PG 52-28 PG 58-34
 17. 17. Sammantaget <ul><li>Väl applicerbar under svenska förhållanden redan utan kalibrering </li></ul><ul><li>Väldokumenterad teoretisk bakgrund </li></ul><ul><li>Utnyttjar en fundamental materialegenskap </li></ul><ul><li>Utveckling pågår </li></ul><ul><ul><li>Åldringsmodell </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsmodell </li></ul></ul><ul><ul><li>Gränssnitt </li></ul></ul>
 18. 18. Frågor?

×