Session 37 Malin Löfsjögård

408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 37 Malin Löfsjögård

 1. 1. Åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Transportforum i Linköping 13 januari 2011 Malin Löfsjögård, ordförande Produktivitetskommittén
 2. 2. <ul><li>aldrig har det funnits så mycket pengar som nu för investeringar och drift och underhåll av spår och vägar </li></ul><ul><li>men </li></ul><ul><li>aldrig har kraven varit så stora som nu på att leverera mer väg och spår för pengarna </li></ul>500 miljarder – räcker inte till allt
 3. 3. Produktivitetskommittén <ul><li>Ordförande: Malin Löfsjögård, riksdagsledamot, tekn. dr. </li></ul><ul><li>Ledamöter: </li></ul><ul><ul><li>Per Olof Granbom f.d. generaldirektör Banverket </li></ul></ul><ul><ul><li>Linda Andersson , rådgivare Ernst & Young AB </li></ul></ul><ul><ul><li>Åke Hedén , f.d. kommunalråd Enköping </li></ul></ul><ul><ul><li>Lars Jagrén , chefsekonom Företagarna </li></ul></ul><ul><li>Sekreterare: Monika Selahn , tidigare bl.a. Näringsdepartementet och Banverket </li></ul>
 4. 4. ” Uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen” Produktivitetskommitténs uppdrag enligt regeringens direktiv (Dir. 2009:92)
 5. 5. Produktivitetskommittén ska <ul><li>analysera beställarnas faktiska agerande, </li></ul><ul><li>utgå ifrån förslagen i betänkandet ”De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden” (SOU 2009:24), </li></ul><ul><li>ha dialog med marknadens aktörer, </li></ul><ul><li>öka kunskapen för att skapa underlag för framtida agerande, </li></ul><ul><li>lägga egna förslag. </li></ul>
 6. 6. Kan produktiviteten ökas? <ul><li>Förnyelsen går sakta </li></ul><ul><li>Utförandeentreprenaden dominerar </li></ul><ul><li>Låg förtillverkningsgrad </li></ul><ul><li>Avsaknad av standardisering </li></ul><ul><li>Bristande uppföljning </li></ul><ul><li>Finns många förslag, men… </li></ul><ul><li>vi måste gå från ord till handling </li></ul>E6. Foto: Yvonne Palm Lundström. Källa: Trafikverket
 7. 7. <ul><li>styrning och uppföljning </li></ul>Många faktorer kan spela roll – några exempel nyckeltal kontraktsformer standardisering och upprepning riskhantering samarbetsformer livscykelkostnad forskning och utveckling ansvarsfördelning och roller konkurrens incitament och stimulationer mått och modeller innovationer planering och budgetprocesser traditioner kompetens implementering
 8. 8. Infrastruktur – mycket pengar! <ul><li>Viktigt att få ut mer för de medel som satsas! </li></ul><ul><li>Bli bättre på att följa upp genomförda upphandlingar! </li></ul><ul><li>Trafikverket – höga ambitioner, och stort ansvar! </li></ul>E4 Huskvarna. Foto: Kerstin Ericsson. Källa: Trafikverket
 9. 9. Mäta produktiviteten i byggande, drift och underhåll <ul><li>Produktivitet - hur många ”meter” man får för pengarna </li></ul><ul><li>Styckkostnad - en indikator på produktivitet </li></ul><ul><li>Kostnader per kilometer färdig väg eller järnväg… </li></ul><ul><li>Analysera vad som påverkar kostnaderna och deras utveckling </li></ul>Svinesundsbron. Foto: Lennart Forsberg. Källa: Trafikverket
 10. 10. Kontrakten är centrala <ul><li>Utförandeentreprenaden motverkar troligen produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. </li></ul><ul><li>Utökat ansvar för utföraren bör ge större förutsättningar för ökad produktivitet och innovationsgrad. </li></ul>Stockholms central. Källa: Trafikverket
 11. 11. Minska livscykelkostnaderna <ul><li>Koppla ihop investeringskostnaden med anläggningens kommande drift- och underhåll. </li></ul><ul><li>Minska livscykelkostnaderna </li></ul><ul><li>Helhetstänk </li></ul><ul><li>Externa effekter/kostnader </li></ul>Kabelanslutning. Foto: Infranord
 12. 12. Tre förslag till Trafikverket <ul><li>Genomför en större andel totalentreprenader med funktionskrav </li></ul><ul><li>Utveckla och etablera egenskaps-/funktionskrav att användas i totalentreprenader </li></ul><ul><li>Ta tillvara möjligheter till upprepning, standardisering och stordrift </li></ul>Spårsvetsning. Källa: Trafikverket
 13. 13. Andra viktiga åtgärder <ul><li>Utveckling av samverkansformerna beställare/utförare </li></ul><ul><li>Utveckling av arbetet med uppföljning och utvärdering </li></ul><ul><li>Mätning av produktivitetens och innovationsgradens utveckling </li></ul><ul><li>Förändringsarbetet inom Trafikverket och dess genomslag i Trafikverkets organisation </li></ul>S:t Larsbron, Linköping. Fotograf: Staffan Holgersson, Skanska
 14. 14. Lyft fram goda exempel!
 15. 15. Bred ansats <ul><li>Regeringen har tillsatt flera utredningar – </li></ul><ul><li>de förslag som läggs måste tas om hand </li></ul><ul><li>och implementeras: </li></ul><ul><li>Innovationsupphandlingsutredningen </li></ul><ul><li>Statskontorets utredning om mått och modeller </li></ul><ul><li>Transportinfrastrukturkommittén </li></ul><ul><li>m.fl.. </li></ul>
 16. 16. Några prod kom aktiviteter 2011 <ul><li>Studier ”projekteringens roll för produktiviteten” och ”upphandling/entrepre-nadformer i andra länder” </li></ul><ul><li>Samtal med entreprenad- och teknikkonsultföretag </li></ul><ul><li>Seminarier om: projekteringens roll, industrialiserat byggande, erfarenheter av totalentreprenader </li></ul><ul><li>Följa Trafikverket </li></ul><ul><li>Frågan högt upp på dagordningen </li></ul>Perrong, pendeltåg. Foto: Trafikverket

×