Session 36 Johanna Karlsson

799 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 36 Johanna Karlsson

 1. 1. PENG – Prioritering Efter NyttoGrunder
 2. 2. Johanna KarlssonE-post: johanna.karlsson@sweco.seTelefon: 08-695 63 28
 3. 3. PENG-modellen • Nytto- och kostnadsvärderingsanalys • PENG - 1995 - enkel metod saknades Snittnytta av Vinstprojektet perår806040200
 4. 4. PENG:s resultat Genomsnittliga nyttan per år över nyttoperioden, mätt i SEK Snittnytta av Vinstprojektet perår806040200
 5. 5. PENG – en ROI-modellI förhållande till andra ROI-modellersåsom exempelvis Gartners TVO-modell, EVA eller VM kräver PENG: •Mindre tidsåtgång
 6. 6. Unikt med PENG-modellen: Värderar även mjuka ochsvåra nyttor Enkel Lättkommunicerad Trovärdig
 7. 7. Varför PENG-analysera?•Hur stor är/blir nyttan?•Vad består den av?•Vad är viktigt att genomföra?•Är ”vi” överens om vad somskapar nytta?•Kan nyttan ökas?•Hur ska vi säkerställa nyttan?•Hur stor är hela kostnadenför nyttan?
 8. 8. När PENG-analys?•Helheten i verksamheten•Alla typer av investeringar IT Organisationsförändringar Nysatsningar•Bättre så tidigt som möjligt•När ”mjuka” nyttor finns•För bättre genomförande
 9. 9. Exempel PENG-analysobjekto Infrastruktur o Företagssammanslagningo Elektronisk handel o Front Officeo Digital röntgen o Intranäto Verksamhetsutveckling o Elektroniska recepto Call Center o Data Warehouseo Datalager o Journalsystemo Brandvarnare o Kunddatabaso Vårdadministrativt system o Fastighetsdatasystemo Ärendehantering o Utveckling av fastighetskvartero Behörighetssystem o Riskanalyso Marknadssystem o Nyckelfri hemtjänsto Projektpärmsystem o Ekonomisystemo Kunskapsdatabas o Medborgarterminalero Affärssystem o ECDL-körkorteto CAD-system o Windows XPo Minskning av långtidssjuka o GISo Workflow-system o Operationsplaneringo Skadereglering o Yrkestrafiktillståndo Globalt nätverk o CRMo Övervakningssystem o Videokonferensutrustningo Basplattform o Organisationsförändringo Om- och tillbyggnad o Passersystem
 10. 10. Vi är många som använder PENG…Städer/Kommuner Universitet/Högskolor Landsting/Regionero Asker kommune, Norge o Kalmar läns landsting o Handelshögskolano Borlänge kommun Stockholm o Landstinget Sörmlando Bromma, Hässelby, o Högskolan i Gävle o Landstinget Västmanland Vällingby, Hägersten, o Högskolan i Kalmar o Landstinget Värmland Liljeholmen, Farsta o Internat Handelshögskolan o Västernorrl. läns landsting stadsdelsförvaltningar i Jönköping o Västra Götalandsregioneno Eslövs kommun o Norrbottens läns landsting o Karlstads universiteto Eskilstuna kommun o Stockholms läns landsting o Kungl Tekniska Högskolan o Uppsala läns landstingo Göteborgs stad o Laurea univ. Finland o Örebro läns landstingo Halmstads kommuno Hässelby stadsdelsförv. o Luleå Tekniska universitet o Landstinget i Östergötlando Malmö stad o Lunds universiteto Marks kommun o Lärarhögskolan Sjukhuso Nacka kommun o Mittuniversitetet o Akadem. sjukhuset Uppsalao Skellefteå kommun o Sthlms universitet o Härnösands sjukhuso Sollentuna kommun o Uppsala universitet o Karolinska sjukhuseto Stockholms stad o Örebro universitet o Sundsvalls sjukhuso Sundsvalls kommun o Södersjukhuset Stockholmo Södertälje kommun o Södra Älvsborgs sjukhuso Täby kommun o Örnsköldsviks sjukhuso Uppsala kommun o Östersunds sjukhuso Älvsbyns kommun o Univ. sjukhuset Linköpingo Östersunds kommun
 11. 11. Vi är många som använder PENG…Myndigheter o Utrikesdepartementet o Verket för Högskoleservice o Skanovao Arbetsförmedlingen (AMS) o Skanska Sverige ABo Banverket o Vägverket o Skånemejerier ABo CSM o Sweco Sverige AB Företago Försvarsmakten o TeliaSonera AB o Alecta ABo Försvarets Materielverk (FMV) o Carelink AB o Vattenfall ABo Lantmäteriet o Cementa o Praktikertjänst ABo Migrationsverket o DeLaval o Kvadrat ABo PRV o Devenator/AstraZenecao PPM o Ericsson AB Övriga o Swedbank o Apoteketo Riksgäldskontoret o Handelsbanken o AFAo Försäkringskassan o NCC AB o Bankgirocentraleno Regeringskansliet o Brandförsvaret,Stockholm o Oden entrepr. anläggn. ABo Rikspolisstyrelsen o Folktandvården Skåne o Sandvik ABo Skatteverket o Göteborgs hamn o Scancem ABo Statskontoret o Scania o Posten Sverigeo Socialstyrelsen o Skandia o Stockholm Vatteno Tullverket o Sveriges Radio o Systembolaget o Trygg-Hansa
 12. 12. Beslut om PENG-analys, exempel Stockholm Stad, Södertälje kommun, Vattenfall Utveckling, Verva, Landstinget Västmanland, Skatteverket,
 13. 13. PENG-analysexempelSkånemejerier: En organisations-förändring rörande produktionen ochlogistiken undersöktes map lönsamhetenSödertälje kommun: Som ett led i e-Södertälje undersöktes lönsamheten att införa en Skol-IT- satsning Inför införandet av ett webbaserat lönesystem för alla anställda i kommunen Inför upphandling av ett kommunöver- gripande dokument- och ärendehanterings- system
 14. 14. PENG-analysexempel•Lantmäteriet, Stockholm Stad,Sollentuna kommun: Ny infrastrukturför geodata för landet respektive kommunen•Hemtjänsten: Införande av handdatorer för personalen Nyckelfri hemtjänst
 15. 15. PENG-analysexempel• Stockholm Stad: Navigeringsstöd för synskadade Förtroendemannaregister• Brandnämnden: Beslut om fungerandebrandvarnare i alla lägenheter i Stockholm?
 16. 16. PENG-analysexempel• Landstinget i Östergötland: Ny-, om- och tillbyggnads- samt renoveringsprojekt Passersystem Rörpost
 17. 17. Hur genomförs PENG? Förberedelsemöte/samtal meduppdragsgivaren (3-) 4 halvdagar, helst under enkalendermånad 5-8 verksamhetskunniga personer skadelta
 18. 18. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 19. 19. R Deltagare•5-8 personer•Ska kunna verksamheten•Minst två i beslutsmässig ställning•Ska ha förmåga och ”våga” göravärderingar•IT ska vara representerad•Alla ska kunna avsätta erforderlig tid•Minst en bör vara konstruktivtifrågasättande
 20. 20. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 21. 21. Källa: Marval Itil-IT Infrastructure library, OGC, Office of Government Commerce Andel av Bidrag till investering framgång (nytta)Människor 2% 20%Processer 2% 15%Organisation 2% 10%Kultur 1% 20%Ledarskap 1% 10%Info (data) 10% 15%Teknik 82% 10%
 22. 22. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 23. 23. Ordning och reda
 24. 24. Nyttostruktur: kommersiell verksamhet Högre intäkter Högre lönsamhet Lägre kostnader
 25. 25. Nyttostruktur: offentlig verksamhet Ökad intern nytta (kommun,myndighet, sjukhus etc) Ökad extern nyttaÖkad bruttonytta (allmänhet, företag, patienter, anhöriga etc) Ökad samhällsnytta (demokrati, miljö, skatter etc)
 26. 26. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 27. 27. Allt värderas i pengar
 28. 28. R Klassificering av NyttoeffekterSvårvärderadIndirekt resultatpåverkandeDirekt resultatpåverkande
 29. 29. Nyttostapel 15 3Svårvärderadnytta 7Indirekt Netto-resultat- nytta 12påverkandenyttaDirekt 5 3resultat-påverkande Kostnad förnytta nyttanNyttofaktor = Bruttonytta/Kostnad15/3 = 5
 30. 30. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 31. 31. Kostnader och hinder•Inga glädjekalkyler!•Hinder (mot nyttan) måsteelimineras!
 32. 32. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 33. 33. Samband mellan traditionell projekt-uppföljning och hemtagningsprojekt Traditionell projektuppföljning Idé och Utveckling Imple- Uppfölj- förstudie mentering ning av projekt- arbetet Nyttoperiod Hemtagningsuppföljning Nytto- Hemtagningsprojekt värdering med (Uppföljning av att nyttan inkasseras) PENG Tidsaxel
 34. 34. Resultat av en nyttovärderingSynliga resultat Osynliga resultat Nyttostapel Förstärker samsynen om vad som ökar nyttan Nyttostruktur Förbättrar kommuni- Dokumentation kationen mellan av värderingarna verksamhet och IT Hindersanalysen Hjälper deltagarna att förbättra Hemtagnings- verksamheten ansvar/projekt
 35. 35. Effekter av en PENG-analys* Bättre beslutsunderlag* Strukturerade mål som ger måluppfyllelse* Bättre kravspecifikation och genomförande* Ett nytt synsätt med helhetssyn* Fokus på det viktigaste i verksamheten* Ledningsengagemang* Bättre kommunikation mellan V och IT* Brister i processkunskap visas* Bättre underlag för uppföljning
 36. 36. FÖR-PENG• 1-2 deltagare• För kunden tar det en halvdag + lite förberedelser
 37. 37. FÖR-PENG:s resultat1.Kör!2.Gör riktig PENG-analys!3.Undersök mer (process- beskrivning eller förstudie)!4.Lägg på is!
 38. 38. Trender och framtid?
 39. 39. Trender och framtid•Ökade krav på verksamhetskunnande• Ökat fokus på nyttan• Tekniken ska stödja verksamheten• Nyttan får ökad status
 40. 40. Trender och framtid?•Fler organisationer anammar PENG•Fler organisationer kräver nyttoanalys förebeslut om investering eller förändring•Fler politiker kräver nyttoanalys som delav beslutsunderlag
 41. 41. Trender och framtid?Fler vill nyttovärdera pga önskan att: •öka nyttan •få bättre genomförande •få hemtagningsverktyg
 42. 42. Trender och framtid? • PENG- analyserna tenderar att bli mer och mer komplexa •ISO-certifiering, när?
 43. 43. STOPP?
 44. 44. Frågor?E-post: johanna.karlsson@sweco.seTelefon: 08-695 63 28

×