Your SlideShare is downloading. ×

Session 36 Johanna Karlsson

500

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
500
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PENG – Prioritering Efter NyttoGrunder
 • 2. Johanna KarlssonE-post: johanna.karlsson@sweco.seTelefon: 08-695 63 28
 • 3. PENG-modellen • Nytto- och kostnadsvärderingsanalys • PENG - 1995 - enkel metod saknades Snittnytta av Vinstprojektet perår806040200
 • 4. PENG:s resultat Genomsnittliga nyttan per år över nyttoperioden, mätt i SEK Snittnytta av Vinstprojektet perår806040200
 • 5. PENG – en ROI-modellI förhållande till andra ROI-modellersåsom exempelvis Gartners TVO-modell, EVA eller VM kräver PENG: •Mindre tidsåtgång
 • 6. Unikt med PENG-modellen: Värderar även mjuka ochsvåra nyttor Enkel Lättkommunicerad Trovärdig
 • 7. Varför PENG-analysera?•Hur stor är/blir nyttan?•Vad består den av?•Vad är viktigt att genomföra?•Är ”vi” överens om vad somskapar nytta?•Kan nyttan ökas?•Hur ska vi säkerställa nyttan?•Hur stor är hela kostnadenför nyttan?
 • 8. När PENG-analys?•Helheten i verksamheten•Alla typer av investeringar IT Organisationsförändringar Nysatsningar•Bättre så tidigt som möjligt•När ”mjuka” nyttor finns•För bättre genomförande
 • 9. Exempel PENG-analysobjekto Infrastruktur o Företagssammanslagningo Elektronisk handel o Front Officeo Digital röntgen o Intranäto Verksamhetsutveckling o Elektroniska recepto Call Center o Data Warehouseo Datalager o Journalsystemo Brandvarnare o Kunddatabaso Vårdadministrativt system o Fastighetsdatasystemo Ärendehantering o Utveckling av fastighetskvartero Behörighetssystem o Riskanalyso Marknadssystem o Nyckelfri hemtjänsto Projektpärmsystem o Ekonomisystemo Kunskapsdatabas o Medborgarterminalero Affärssystem o ECDL-körkorteto CAD-system o Windows XPo Minskning av långtidssjuka o GISo Workflow-system o Operationsplaneringo Skadereglering o Yrkestrafiktillståndo Globalt nätverk o CRMo Övervakningssystem o Videokonferensutrustningo Basplattform o Organisationsförändringo Om- och tillbyggnad o Passersystem
 • 10. Vi är många som använder PENG…Städer/Kommuner Universitet/Högskolor Landsting/Regionero Asker kommune, Norge o Kalmar läns landsting o Handelshögskolano Borlänge kommun Stockholm o Landstinget Sörmlando Bromma, Hässelby, o Högskolan i Gävle o Landstinget Västmanland Vällingby, Hägersten, o Högskolan i Kalmar o Landstinget Värmland Liljeholmen, Farsta o Internat Handelshögskolan o Västernorrl. läns landsting stadsdelsförvaltningar i Jönköping o Västra Götalandsregioneno Eslövs kommun o Norrbottens läns landsting o Karlstads universiteto Eskilstuna kommun o Stockholms läns landsting o Kungl Tekniska Högskolan o Uppsala läns landstingo Göteborgs stad o Laurea univ. Finland o Örebro läns landstingo Halmstads kommuno Hässelby stadsdelsförv. o Luleå Tekniska universitet o Landstinget i Östergötlando Malmö stad o Lunds universiteto Marks kommun o Lärarhögskolan Sjukhuso Nacka kommun o Mittuniversitetet o Akadem. sjukhuset Uppsalao Skellefteå kommun o Sthlms universitet o Härnösands sjukhuso Sollentuna kommun o Uppsala universitet o Karolinska sjukhuseto Stockholms stad o Örebro universitet o Sundsvalls sjukhuso Sundsvalls kommun o Södersjukhuset Stockholmo Södertälje kommun o Södra Älvsborgs sjukhuso Täby kommun o Örnsköldsviks sjukhuso Uppsala kommun o Östersunds sjukhuso Älvsbyns kommun o Univ. sjukhuset Linköpingo Östersunds kommun
 • 11. Vi är många som använder PENG…Myndigheter o Utrikesdepartementet o Verket för Högskoleservice o Skanovao Arbetsförmedlingen (AMS) o Skanska Sverige ABo Banverket o Vägverket o Skånemejerier ABo CSM o Sweco Sverige AB Företago Försvarsmakten o TeliaSonera AB o Alecta ABo Försvarets Materielverk (FMV) o Carelink AB o Vattenfall ABo Lantmäteriet o Cementa o Praktikertjänst ABo Migrationsverket o DeLaval o Kvadrat ABo PRV o Devenator/AstraZenecao PPM o Ericsson AB Övriga o Swedbank o Apoteketo Riksgäldskontoret o Handelsbanken o AFAo Försäkringskassan o NCC AB o Bankgirocentraleno Regeringskansliet o Brandförsvaret,Stockholm o Oden entrepr. anläggn. ABo Rikspolisstyrelsen o Folktandvården Skåne o Sandvik ABo Skatteverket o Göteborgs hamn o Scancem ABo Statskontoret o Scania o Posten Sverigeo Socialstyrelsen o Skandia o Stockholm Vatteno Tullverket o Sveriges Radio o Systembolaget o Trygg-Hansa
 • 12. Beslut om PENG-analys, exempel Stockholm Stad, Södertälje kommun, Vattenfall Utveckling, Verva, Landstinget Västmanland, Skatteverket,
 • 13. PENG-analysexempelSkånemejerier: En organisations-förändring rörande produktionen ochlogistiken undersöktes map lönsamhetenSödertälje kommun: Som ett led i e-Södertälje undersöktes lönsamheten att införa en Skol-IT- satsning Inför införandet av ett webbaserat lönesystem för alla anställda i kommunen Inför upphandling av ett kommunöver- gripande dokument- och ärendehanterings- system
 • 14. PENG-analysexempel•Lantmäteriet, Stockholm Stad,Sollentuna kommun: Ny infrastrukturför geodata för landet respektive kommunen•Hemtjänsten: Införande av handdatorer för personalen Nyckelfri hemtjänst
 • 15. PENG-analysexempel• Stockholm Stad: Navigeringsstöd för synskadade Förtroendemannaregister• Brandnämnden: Beslut om fungerandebrandvarnare i alla lägenheter i Stockholm?
 • 16. PENG-analysexempel• Landstinget i Östergötland: Ny-, om- och tillbyggnads- samt renoveringsprojekt Passersystem Rörpost
 • 17. Hur genomförs PENG? Förberedelsemöte/samtal meduppdragsgivaren (3-) 4 halvdagar, helst under enkalendermånad 5-8 verksamhetskunniga personer skadelta
 • 18. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 19. R Deltagare•5-8 personer•Ska kunna verksamheten•Minst två i beslutsmässig ställning•Ska ha förmåga och ”våga” göravärderingar•IT ska vara representerad•Alla ska kunna avsätta erforderlig tid•Minst en bör vara konstruktivtifrågasättande
 • 20. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 21. Källa: Marval Itil-IT Infrastructure library, OGC, Office of Government Commerce Andel av Bidrag till investering framgång (nytta)Människor 2% 20%Processer 2% 15%Organisation 2% 10%Kultur 1% 20%Ledarskap 1% 10%Info (data) 10% 15%Teknik 82% 10%
 • 22. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 23. Ordning och reda
 • 24. Nyttostruktur: kommersiell verksamhet Högre intäkter Högre lönsamhet Lägre kostnader
 • 25. Nyttostruktur: offentlig verksamhet Ökad intern nytta (kommun,myndighet, sjukhus etc) Ökad extern nyttaÖkad bruttonytta (allmänhet, företag, patienter, anhöriga etc) Ökad samhällsnytta (demokrati, miljö, skatter etc)
 • 26. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 27. Allt värderas i pengar
 • 28. R Klassificering av NyttoeffekterSvårvärderadIndirekt resultatpåverkandeDirekt resultatpåverkande
 • 29. Nyttostapel 15 3Svårvärderadnytta 7Indirekt Netto-resultat- nytta 12påverkandenyttaDirekt 5 3resultat-påverkande Kostnad förnytta nyttanNyttofaktor = Bruttonytta/Kostnad15/3 = 5
 • 30. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 31. Kostnader och hinder•Inga glädjekalkyler!•Hinder (mot nyttan) måsteelimineras!
 • 32. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 • 33. Samband mellan traditionell projekt-uppföljning och hemtagningsprojekt Traditionell projektuppföljning Idé och Utveckling Imple- Uppfölj- förstudie mentering ning av projekt- arbetet Nyttoperiod Hemtagningsuppföljning Nytto- Hemtagningsprojekt värdering med (Uppföljning av att nyttan inkasseras) PENG Tidsaxel
 • 34. Resultat av en nyttovärderingSynliga resultat Osynliga resultat Nyttostapel Förstärker samsynen om vad som ökar nyttan Nyttostruktur Förbättrar kommuni- Dokumentation kationen mellan av värderingarna verksamhet och IT Hindersanalysen Hjälper deltagarna att förbättra Hemtagnings- verksamheten ansvar/projekt
 • 35. Effekter av en PENG-analys* Bättre beslutsunderlag* Strukturerade mål som ger måluppfyllelse* Bättre kravspecifikation och genomförande* Ett nytt synsätt med helhetssyn* Fokus på det viktigaste i verksamheten* Ledningsengagemang* Bättre kommunikation mellan V och IT* Brister i processkunskap visas* Bättre underlag för uppföljning
 • 36. FÖR-PENG• 1-2 deltagare• För kunden tar det en halvdag + lite förberedelser
 • 37. FÖR-PENG:s resultat1.Kör!2.Gör riktig PENG-analys!3.Undersök mer (process- beskrivning eller förstudie)!4.Lägg på is!
 • 38. Trender och framtid?
 • 39. Trender och framtid•Ökade krav på verksamhetskunnande• Ökat fokus på nyttan• Tekniken ska stödja verksamheten• Nyttan får ökad status
 • 40. Trender och framtid?•Fler organisationer anammar PENG•Fler organisationer kräver nyttoanalys förebeslut om investering eller förändring•Fler politiker kräver nyttoanalys som delav beslutsunderlag
 • 41. Trender och framtid?Fler vill nyttovärdera pga önskan att: •öka nyttan •få bättre genomförande •få hemtagningsverktyg
 • 42. Trender och framtid? • PENG- analyserna tenderar att bli mer och mer komplexa •ISO-certifiering, när?
 • 43. STOPP?
 • 44. Frågor?E-post: johanna.karlsson@sweco.seTelefon: 08-695 63 28

×