Your SlideShare is downloading. ×
Session 31 Annika Nilsson
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Session 31 Annika Nilsson

133
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
133
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Forskningsprojekt finansierat av Vägverket Samarbete VTI & Trivector Start maj 2009, slut dec. 2011 (pågår 2,5 år)
 • Vad mäter ni idag och varför? Helsingborg: Besökare vid evenemang och på sikt grönområden Örebro: 2008 GIH: enkäter där man ritar in pendlingsväg  färdlängd Alla: Resvaneundersöknngar På vilket sätt och hur ofta? Gående mäts manuellt, men ej regelbundet ocj kontinuerligt Egna resvaneundersökningar görs
 • Transcript

  • 1. Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Annika Nilsson, Trivector Traffic (Stockholm) Forskningsprojekt finansierat av Vägverket Samarbete VTI & Trivector Start maj 2009, slut dec. 2011 (pågår 2,5 år)
  • 2. Vikten av gång och cykling
   •  Mål
   •  Satsningar:
    • Nationella
    • Kommunala
    • Europeiska
   • som behöver följas upp!
  • 3. Projektets upplägg
   • Etapp 1: kartläggning av dagens tillvägagångssätt vid uppskattning av resandet med gång och cykel (pågår)
   • Etapp 2: kvalitetsbedömning av befintligt dataunderlag (våren 2010)
   • Etapp 3: förslag till en harmoniserad metod för att skatta cykel- respektive gångtrafikens andel av det totala resandet (klar höst -10)
   • Etapp 4: föreslagna metoden utvärderas och förbättras, genom praktisk tillämpning i några svenska tätorter + kompletterande datainsamling
   • Referensgrupp som följer, bidrar till och påverkar projektets inriktning
  • 4. Kartläggning av dagens metoder och behov
   • Sverige i huvudsak, i andra hand Europa, i viss mån utanför Europa
   • Syfte och mål:
    • Få överblick över befintliga metoder och behov, men även pågående utveckling
    • Få underlag för utveckling av harmoniserad metod
   • Metoder:
    • Diskussionsseminarium
    • Intervjuer med svenska kommuner
    • Kontakter, litteratursstudier
  • 5. Mätmetoder för gång- och cykeltrafik
   • Resvaneundersökningar (RVU:er)
   • RES på nationell nivå
   • Regionala och lokala RVU:er
   • Mäter i befolkningen
   • Flödesräkningar/-mätningar
   • Maskinella ─ långtidsmätning
   • Manuella ─ korttidsmätning
   • Mäter i trafiken
  • 6. Viktigt att fundera igenom mått och mål!
   • Politiska mål om andel är ”svåra”:
    • Måste veta det totala resande, alla färdslag
    • Resandet ökar
    • Bilresandet ökar fortare än gc
   • Mått ska vara kommunicerbara, ”meningsfulla (fånga förändringar)
   • Definitioner och avgränsningar är viktiga
   • Metod enkel & användbar & billig
   Hållbart resande Mål Mått Metod
  • 7. Rättvisa jämförelser
   • Definition av resa
   • kopplat till ärende (delresa) eller unikt färdsätt (reselement)?
   • Avgränsningar av resor
   • i trafikmiljö/utanför?
   • transportsyfte/ även motion/rekreation/lek?
   • endast arbets- och skolresor?
   • resor av en viss längd? /inom (till/från) tätort?
   • alla åldersgrupper eller avgränsning?
   • årsmedelvärde/ säsong? hela veckan eller vardagar?
  • 8. Diskussionsseminarium Synpunkter med fokus på fotgängare
   • Varför mäta gång- och cykeltrafik?
    • Gångmätning behövs ej för planering och projektering, standardmått oavsett flöde…
    • Viktigt pga hälsoeffekter, exponering, synliggörande (ej glömma bort), överflyttning cykel  gång på vintern
   • Hur definiera en resa?
    • Definiera lägre gräns på gångresan
   • Vilka resor är intressanta?
    • Ta med rekreationsresor (utan ärende i målpunkt) för att få helhetsbild
   • Vilket är det viktigaste måttet?
    • Antal fotgängare i trafikmiljön viktigare än andelen
  • 9. Diskussionsseminarium Slutsatser & kommunernas erfarenheter
   • Vad har ni för erfarenheter av era mätningar?
    • Det är svårt att mäta gång- och cykeltrafik och därmed dra slutsatser, särskilt om färdmedelsandelar
    • Det är svårt att slå ihop data från olika typer av mätningar/undersökningar
    • … andelar blir sanningar…, …siffror utan sammanhang…
   • Hur ska mått och mätmetodik vara utformade?
    • Centrala riktlinjer ökar chans för politiskt gehör för mätningar
    • Det får inte bli för komplicerat
    • Det kommer ändå inte att bli aktuellt i mindre kommuner
   • Mål och mått måste hänga ihop!
  • 10. Intervjuer med svenska kommuner
   • Behov:
   • Inte självklart att vilja följa upp gång, däremot viktigt att följa upp cykel
   • Gång också viktigt, men upplevs svårare att mäta
   • Mål:
   • Alla har mål för cykel, några för gång och cykel tillsammans, få har mål för gångtrafiken. Bil  cykel.
    • Göteborg: Andelen fotresor ska öka
    • Lund: Antalet fotgängare per invånare ska öka
   • Mått:
   • Antal eller andel beroende på syfte
   • Reslängd intressant men svårt, antal resor viktigare
  • 11. Mätningar av fotgängare
   • De flesta kommuner har genomfört en resvaneundersökning relativt nyligen
   • Endast enstaka kommuner gör systematiska räkningar av gående
   • Västerås:
    • räkningar i 12 punkter, 2h/dygn
    • test med strålar g+c
   • Lund:
    • manuell räkning sedan 2007
    • 20 punkter 4*15 min som räknas upp till halvdygnsvärden
    • 5 punkter i 12 timmar
    • sept/okt, tisdag - torsdag
  • 12. Rekommendationer för flödesmätningar saknas för fotgängare
   • Vägverkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden:
    • Långtidsmätning/korttidsmätning
     • Tidpunkt
     • Val av utrustning
     • Val av plats
     • Vädrets betydelse
     • Omfattning
   • Motsvarande för fotgängaremätning:
    • Kräver ökad kunskap om fotgängarflödets variation
    • Mer testad utrustning
  • 13. Fotgängare, kl 7-19, i Lund 15 400 fotgängare 13 200 4 300 Övriga 2 800 – 3 400
  • 14. Automatisk gåendemätning
   • Exempel på fotgängare och cyklister som räknas, i båda riktningarna, Cognimatics
   • Automatisk videoanalys
    • Särskiljer gående från cyklister med storlek och hastighet
    • Foton lagras inte vilket tillåter obemannad filmning
    • Problem vid snöfall, sol och mörker
    • Test i Malmö på 3 platser
   • Infraröd stråle för mätning av gående och cyklister
  • 15. Utveckling för fotgängare
   • Gåendeprogram börjar komma allt mer
    • Fokus på stråk
   • Annat synsätt:
    • Anslutningsresor till kollektivtrafik
    • Den goda staden, stadsmiljö
    • Platsutnyttjande och tid viktigare
     • Antal fotgängare per timme eller kvadratmeter, ej flöden
    • Viktigt kunna koppla mätning till plats
   • Andra intressenter: näringsliv och arkitekter
  • 16. Förslag till en harmoniserad metod för att skatta cykel- respektive gångandel
   • Tänkbart scenario:
    • information ifrån rikstäckande resvaneundersökningar (som RES) kompletteras med lokala resvane-undersökningar samt långtids- och korttidsmätningar av gång- och cykeltrafiken på ett antal strategiskt valda punkter i exempelvis en tätort
   • Mer kunskap om relationen mellan:
    • RES - lokala/regionala RVU:er
    • resor - trafik
    • mätningar - räkningar
  • 17.  
  • 18. Regionala resvaneundersökningar
   • Egen undersökning bl a i Skåne 2007 och Väster-norrland med omnejd 2009
    • Undersökning vår/höst
    • Post-/(web-)enkät
    • Mätnivå: delresa
    • Resultat särredovisas för vardagar och helgdagar
    • Motion ingår ej
   • Alt. tilläggsurval ur RES
   • Visar tydligt att resandet i regioner är sammanflätat
  • 19. Erfarenheter
   • England
   • Obligatoriskt med lokala transportplaner
   • Uppföljning med 2 gc-relaterade indikatorer
    • Antal cykelresor (index)
    • Färdmedel till skolan
   • Sustrans data på nationella cykelnätet
    • Mätning i 430 stationära och automatiska punkter
   Schweiz