Verktyg för dynamisk trafikalstring<br />Minska arbetsbördan för lokala planerare <br />Förenkla skattningar av trafikalst...
Upplägg<br />Projektets mål<br />Projektet<br />Utgångspunkter för projektet<br />Skattning av trafikalstring<br />Effekte...
Projektets mål<br />Ta fram ett användarvänligt verktyg för att skatta omfattning av trafiken samt färdmedelsval<br />Erbj...
Justera efter kunskap om området/kommunen</li></ul>Pedagogiskt illustrera vad trafikalstringen bygger på och därmed öka fö...
Projektet<br />Samarbetsprojekt mellan <br />Trivector (trafikalstringsverktyg) <br />Ramböll (manual, inkl. godstrafiksal...
Utgångspunkter<br />Stöd för att skatta trafikalstring<br />Även inkludera kollektivtrafik, cykel och gång<br />Verktyg so...
Skattning av trafikalstring<br />Utgångspunkt<br />Var området ligger<br />Markanvändning<br />Bygger på befintlig kunskap...
Effekter av satsningar på olika trafikslag samt MM<br />Utgångspunkt<br />Kommuner/områden med bra standard för ett färdme...
Illustration av verktyget<br />Prototyp, verktyget är under konstruktion<br />Verktyget kommer i färdigt skick att göras t...
Manualen presenterar sambanden verktyget bygger på samt är en handledning vid användandet av verktyget<br />Ändra ett bef...
Verktyget beräknar trafikalstring och färdmedelsfördelning baserat på<br /><ul><li>Typ av kommun
Var i kommunen området ligger</li></li></ul><li>Kortfattade resultat<br /><ul><li>Antal resor
Färdmedelsfördelning</li></ul>Utgångspunkt i yta, verktyget visar schablonvärden för personer i området<br />Möjlighet att...
Möjlighet att ta hänsyn till hur kommunen arbetar med:<br /><ul><li>Kollektivtrafik
Gång
Cykel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 13 Emeli Adell

306 views
277 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 13 Emeli Adell

 1. 1. Verktyg för dynamisk trafikalstring<br />Minska arbetsbördan för lokala planerare <br />Förenkla skattningar av trafikalstring <br />Mer lika skattningar av trafikalstringen<br />Inkludera alstring för kollektivtrafik, <br />gång och cykel<br />Pedagogiskt illustrera vilka effekter planering har på trafikalstring<br />EmeliAdell<br />TrivectorTraffic<br />Göra befintlig kunskap lätt tillgänglig för alla<br />
 2. 2. Upplägg<br />Projektets mål<br />Projektet<br />Utgångspunkter för projektet<br />Skattning av trafikalstring<br />Effekter av satsningar på olika trafikslag samt MM<br />Illustration av verktyget<br />Vad kan trafikalstringsverktyget bidra med?<br />Vad händer nu?<br />
 3. 3. Projektets mål<br />Ta fram ett användarvänligt verktyg för att skatta omfattning av trafiken samt färdmedelsval<br />Erbjuda ett flexibelt verktyg<br /><ul><li>Använda sig av schablonvärden
 4. 4. Justera efter kunskap om området/kommunen</li></ul>Pedagogiskt illustrera vad trafikalstringen bygger på och därmed öka förståelsen för hur man med planering kan påverka trafikalstringen.<br />
 5. 5. Projektet<br />Samarbetsprojekt mellan <br />Trivector (trafikalstringsverktyg) <br />Ramböll (manual, inkl. godstrafiksalstring)<br />Tyréns (användarvänlighet)<br />Finansiering av Trafikverket<br />
 6. 6. Utgångspunkter<br />Stöd för att skatta trafikalstring<br />Även inkludera kollektivtrafik, cykel och gång<br />Verktyg som omsätter befintlig kunskap om trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />Verktyget ska även illustrera hur satsningar på olika färdmedel samt MM påverkar trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />
 7. 7. Skattning av trafikalstring<br />Utgångspunkt<br />Var området ligger<br />Markanvändning<br />Bygger på befintlig kunskap kring trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />Effektkatalogen<br />Resvaneundersökningar<br />Erfarenheter från genomförda projekt<br />Expertbedömningar<br />Ger bedömningar av trafikmängder med bil, kollektivtrafik, cykel och gång för området.<br />
 8. 8. Effekter av satsningar på olika trafikslag samt MM<br />Utgångspunkt<br />Kommuner/områden med bra standard för ett färdmedel har större andel resor med detta färdmedel jämfört med genomsnittet. <br />Genom att besvara frågor kring de olika färdmedlen skattar verktyget hur standarden är för färdmedlen jämfört med genomsnittet.<br />4 klasser per område<br />Bygger på forskningsresultat<br />Överflyttningar mellan olika trafikslag<br />Förändringar av antalet resor<br />Illustrerar vilka förändringar man kan förvänta sig beroende på kommunens satsningar på färdmedlet/Mobility Management<br />
 9. 9. Illustration av verktyget<br />Prototyp, verktyget är under konstruktion<br />Verktyget kommer i färdigt skick att göras tillgängligt via Trafikverkets hemsida<br />
 10. 10. Manualen presenterar sambanden verktyget bygger på samt är en handledning vid användandet av verktyget<br />Ändra ett befintligt projekt eller skapa en kopia<br />Nytt projekt<br />Möjlighet att jämföra olika projekt<br />
 11. 11. Verktyget beräknar trafikalstring och färdmedelsfördelning baserat på<br /><ul><li>Typ av kommun
 12. 12. Var i kommunen området ligger</li></li></ul><li>Kortfattade resultat<br /><ul><li>Antal resor
 13. 13. Färdmedelsfördelning</li></ul>Utgångspunkt i yta, verktyget visar schablonvärden för personer i området<br />Möjlighet att ersätta schablonvärden<br />Verktyget beräknar trafik-alstring baserat på boende, anställda, elever etc. som finns i området<br />
 14. 14. Möjlighet att ta hänsyn till hur kommunen arbetar med:<br /><ul><li>Kollektivtrafik
 15. 15. Gång
 16. 16. Cykel
 17. 17. Bil
 18. 18. Mobility Management </li></ul>Om området är bättre eller sämre än genomsnittet påverkas resultatet<br />Genom att besvara frågor kring t.ex. cykel skattar verktyget cykelstandarden i detta område jämfört med genomsnittet.<br />
 19. 19. Detaljerade resultat ger ytterligare information om:<br /><ul><li>Färdmedelsfördelningen
 20. 20. Antal bilar
 21. 21. Vilka antaganden som gjorts
 22. 22. Resultat uppdelat på bostäder och övrig markanvändning</li></li></ul><li>Vad kan trafikalstrings-verktyget bidra med? <br />Erbjuda ett enkelt, men dynamiskt sätt att hantera skattningar av trafikalstring<br />Mindre skillnader mellan trafikalstringsprognoser<br />Mindre arbetsbörda för lokala planerare<br />Öka kunskapen om hur man med planering påverkar trafikalstring<br />Öka kunskapen och medvetenheten om trafikalstring för kollektivtrafik, gång och cykel<br />Underlätta och uppmuntra ”vad händer om”-frågeställningar<br />Ny kunskap kan inkluderas och på ett enkelt sätt göras tillgänglig för alla. <br />
 23. 23. Vad händer nu?<br />Användartester ska ytterligare förbättra användarvänligheten<br />Färdigställande av verktyg och manual<br />Projektet kommer vara färdigt under april 2011<br />Verktyget kommer vara tillgängligt via Trafikverkets hemsida<br />
 24. 24. Frågor?<br />EmeliAdell<br />emeli.adell@trivector.se<br />

×