Internationella och svenska utblickar i teori ochpraktik kring marknads- och serviceorienterad    affärsmodell för kol...
ServicelogikService som aktivet : någon gör en tjänst/utför en service till någon annan (traditionell definition kring tj...
Gemensam vision och värdegrund• Många fler människor ska uppleva kollektivtrafiken som värdeskapande genom att den: under...
En tydlig målstyrning från statens, regionernas,  kommunernas och landstingens sida inklusive mål för         mi...
Ökad mångfald i utbudet av trafik och    valfrihet för resenärerna• K2020 Målbild: Framtidens kollektivtrafik i Göteb...
Ökade förutsättningar för att utveckla den trafik  som bedrivs på kommersiella grunderFrån produktionsparadigm till serv...
Utvecklade former för trafik som inte kan  bedrivas på företagsekonomiska grunder•  ”Break-up” strategi (Enquist, 1999...
Ökad affärsmässig frihet för trafikföretagen att  kundorientera verksamheten och skapa värde för            ...
Utvecklade former för samverkan mellan olikatransportslag, aktörer och över geografiska gränser inom    ramen för störr...
En offentlig finansieringsmodell som stimulerar till ökat  resande och ökad effektivitet inom kollektivtrafiken• Jordfels...
En modern lagstiftning som skapar förutsättningar för en   fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandelBeskattning oc...
Utvecklade modeller för uppföljning av kollektivtrafikens    leveranskvalitet utifrån ett resenärs- och        ...
Fördubblingmålets stora utmaning:          Mission som vision”Mission” och ”vision” begrepp som avsiktligt använ...
Fem principer för hållbara affärer styrda av en  servicelogik (Edvardsson & Enquist, 2008)• Princip 1: Starka värderingar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 13 Bo Enquist

391 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 13 Bo Enquist

 1. 1. Internationella och svenska utblickar i teori ochpraktik kring marknads- och serviceorienterad affärsmodell för kollektivtrafik Presentation vid Trafikforum 2009 Linköping den 8 januari 2009 Docent Bo Enquist, SAMOT, Karlstads Universitet
 2. 2. ServicelogikService som aktivet : någon gör en tjänst/utför en service till någon annan (traditionell definition kring tjänster)Service som ett perspektiv på kundens värdeskapandeService som ett perspektiv på tjänsteleverantörens aktiviteter (affärslogik) för att skapa värde för kunden(Grönroos, 2008)Från produktion till nyttiggörande; från produkt till process; från transaktion till relation (Normann, 2001)
 3. 3. Gemensam vision och värdegrund• Många fler människor ska uppleva kollektivtrafiken som värdeskapande genom att den: underlättar det dagliga livet; ökar tillgängligheten till arbetsmarknad och utbildning ;samt bidrar till en bättre miljö• Ett värderingsdrivet företag bygger på en kombination av för företagets grundläggande värderingar vilka ligger djupt förankrade i företagskulturen och starka värderingar och normer i samhället. Dessa värderingar vägleder företaget i interaktion med kunden att skapa kundvärde och en ”hållbar affär”. (Edvardsson & Enquist, 2008).• Värdeskapande hållbar kollektivtrafik bygger på en gemensam service-/hållbarhets-kultur grundad på gemensamma grundvärderingar. (Enquist, red, 2007)
 4. 4. En tydlig målstyrning från statens, regionernas, kommunernas och landstingens sida inklusive mål för miljö och sysselsättning. Medborgar-dialog Principalen/ Medborgare/ Ägarna Kund Ägar- Mission Kund- dialog Kollektivtrafik dialog THM Kontrakts- Utförare/ dialog entreprenörOklar rollfördelning med risk för inhopp i ”fel dialog”: Ägar- respektivemanagementstyrningen måste ta sin utgångspunkt i ”rätt dialog”. (Enquist, red,2007)
 5. 5. Ökad mångfald i utbudet av trafik och valfrihet för resenärerna• K2020 Målbild: Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen Kom Bort Kom Långt Kom Fort Kom Ofta Kom Nära Kom Till• Fallstudie stadsregionen Freiburg: 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik, 1/3 gång och cykel
 6. 6. Ökade förutsättningar för att utveckla den trafik som bedrivs på kommersiella grunderFrån produktionsparadigm till serviceparadigm Jag har på min kammare haft mina dubier att det inte finns aktörer som är beredda att aktivt arbeta för ett paradigmskifte. .. Men återfå tron på att man kan låta kollektivtrafiken vitaliseras och växa på kundernas villkor inom ramen för det värdeskapande intressentnätverket. Det hela hänger på om man kan få de demokratiska och de ekonomiska värdena att samverka (Enquist, 1999)För att på allvar kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel måste branschen utvecklas mot en mer affärsmässig servicekultur och en ökad kundorientering. (Enquist & Eriksson, 2007, Koll Framåt)Break-up –strategi :Ta till vara de dynamiska effekterna (Enquist, 1999)Bygg en mer dynamisk kollektivtrafik utifrån en servicelogik med värde- i-anvädning som affärsmässig drivkraft (Enquist, red, 2007)
 7. 7. Utvecklade former för trafik som inte kan bedrivas på företagsekonomiska grunder• ”Break-up” strategi (Enquist, 1999)• Kollektivtrafik på landsbygd: Samhällets resurser för kollektivtrafik är splittrade – detta är tydligast i landsbygdstrafik. Med samordnade lösningar skulle dagens resurser räcka till betydligt mer. Ansvaret är dock reglerat i flera olika lagar och regler som begränsar handlingsutrymmet. Bland åtgärderna föreslås en huvudstrategi med effektiva stomlinjer och yttäckande anslutningstrafik. Den nuvarande lagen om kollektivtrafik bör ändras så den omfattar alla samhällsfinansierade resor. (Koll Framåt)• Pilot i Värmland: Förstudie inleds januari 2009 inom SAMOT för att få till stånd ett strukturfondsprojekt under hösten 2009 med Värmland som pilot och vara del i fördubblingsarbetet (ihop med SAMOTs partner) för att skapa matartrafik till knutpunkterna (Efter logiken Kom Till, Kom Nära och värde-i-användning).
 8. 8. Ökad affärsmässig frihet för trafikföretagen att kundorientera verksamheten och skapa värde för resenärerna.• Av totala intäkter på 4 Miljarder SEK är 80 MSEK incentiv-baserade. Hur ska företagsledningen kunna komma tillstyrelsen och begära pengar för investeringar som syftar tillökat resande och ökat kundfokus? (stor svensk operatör,2008)• Trafikhuvudmannens roll förändras: Genom att ”släppa”mer av den gemensamma affären till operatörerna kommerTHM roll att förändras (Enquist, red, 2007)•Utmaningen inom kollektivtrafiken som ett värdeskapandeintressentnätverk är att samordna/navigera två processer somsamverkar inom ramen för samma värdesystem (servicekultur) och som genererar värde-i-anvädning (value-in-use)och som utgörs av såväl samhällsnytta, effektivitet somkundnytta (Enquist, 2007)
 9. 9. Utvecklade former för samverkan mellan olikatransportslag, aktörer och över geografiska gränser inom ramen för större arbetsmarknadsregioner• Kollektivtrafik som viktigt verktyg i regional utveckling: Kollektivtrafikens roll som viktigt verktyg i stadsregional, regional och interregional utveckling kommer att öka med tanke på behov av bättre framkomlighet i tätortsmiljöer, bilens oförmåga till snabbare arbetspendling över längre sträckor, behov att binda samman olika lokala arbetsmarknader, miljörestriktioner i form av minskade koldioxidutsläpp etc. (Enquist, red, 2007)• Enquist, Sundström and Nielsen (in process) Hållbar värdeskapande kollektivtrafik som drivkraft i dynamiska stadsregioner syftar till ökad insikt och kritisk reflektion kring komplexiteten men också möjligheten att utveckla värdeskapande hållbar kollektivtrafik i dynamiska storstadsregioner (Göteborg, Zürich, Freiburg, Dublin)• Johnson och Enquist (kommande) Berättelser kring arbetspendling som hållbar värdeskapande kollektivtrafik Goda exempel från regioner, stadsregioner, företag etc.• Gebauer, Enquist and Johnson, (2009) The Swiss model for public transport
 10. 10. En offentlig finansieringsmodell som stimulerar till ökat resande och ökad effektivitet inom kollektivtrafiken• Jordfelsbrytar-symdromet (Enquist & Eriksson): Ägarna straffar THM för ökat resande – THM övervältrar kostnader på operatör – misstroende uppstår• Goda exemplet Region Skåne• Förvaltningskultur kontra Partnerskapskultur (olika offentligt styrda planeringsprocesser med olika tidshorisonter och olika logiker, exemplet K2020)• Kalifornien: Offentliga fonder byggs upp genom beskattning av VAT och Bensin /Oljeförbrukning för att användas för finansiering av kollektivtrafik.
 11. 11. En modern lagstiftning som skapar förutsättningar för en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandelBeskattning och regelverk: Idag är bilen normen för beskattning och planering av resor och transporter. En förändring av regelverket till att bli mer färdmedelsneutralt ger bättre möjligheter för kollektivtrafiken att öka sin marknadsandel. Av åtgärdsförslagen prioriteras följande: – Förmånsbeskattning. Gör kollektivtrafikkort till skattefri förmån. – Reseavdrag. Ändra till ett avståndsbaserat system oberoende av det valda färdmedlet. – Kräv tydligare resepolicy hos statliga organisationer och kommuner. (Koll Framåt)Schweiz: Norm att ha säsongskort (1:klass och 2:klass) Avdragsgillt (förskottsfinansiering av kollektivtrafik)
 12. 12. Utvecklade modeller för uppföljning av kollektivtrafikens leveranskvalitet utifrån ett resenärs- och hållbarhetsperspektiv SERVICE LOGIK Affärsmodell i sin kontext Affärsrelaterade utgångspunkter Kund- och relationsorientering. Kontrakt Operationella utgångspunkter Resursstyrning mot värde/ hållbarhet, process orientering Värdeskapande och hållbarhets Frontlinjerelaterade uppföljning utgångspunkter Värdeskapande för att skapa värde -i- användning för kund. Enquist, Camén and Johnson (2008)
 13. 13. Fördubblingmålets stora utmaning: Mission som vision”Mission” och ”vision” begrepp som avsiktligt används för att skapa meningsfullt och kollektivt handlande genom att påvisa klyftor.Vision hör hemma på tidsaxeln där den avser framtiden. Påvisar klyfta mellan nuet och framtida önskat tillstånd.Mission är inte på samma sätt knutet till tiden. Åsyftar istället vilken värdeskapande domän vi samverkar i, hur vi gör det och vilken roll vi har i ett större system (Normann, 2001, sid 314)Hur kan marknads- och serviceorienterad affärsmodell för kollektivtrafik stödja denna mission?Värdeskapande hållbar kollektivtrafik kan låta sig inspireras av Edvardsson & Enquist (2008) och deras fem principer för hållbara affärer styrda av en servicelogik. Större mångfald men inom ramen för ett gemensamt system.
 14. 14. Fem principer för hållbara affärer styrda av en servicelogik (Edvardsson & Enquist, 2008)• Princip 1: Starka värderingar driver kundvärde (utveckla gemensam service och hållbarhetskultur)• Princip 2: Socialt och miljömässigt ansvar (CSR) som strategi för värdeskapande hållbara affärer• Princip 3: Värderingsdriven kundupplevelse för samverkande värdeskapande• Princip 4: Värderingsdrivet varumärkes-byggande och kommunikation för värde-resonans• Princip 5: Värderingsdrivet ledarskap som står upp för grundvärderingarna inom service och hållbarhetskulturen

×