JUNGTINĖS KAIMŲ BENDRUOMENĖS                                   „UŽUGIRIAI“ VEIKLOS TERIT...
BŪDOS KAIMO ISTORIJA1   Būdomis vadinamų kaimų šiaurinėse Trakų apylinkėse yra net keli. Garsus Lietuvos geografas Česlo...
Iš visos plejados Būdomis vadina-                                           mų k...
buvo ištremti. Prasidėjo sunkūs karo metai. Vis dėlto Būdkių kaimo                         istori...
In the middle of the 19th century,                                        Juozapas...
JUNGTINĖ KAIMŲ BENDRUOMENĖ            „UŽUGIRIAI“                           APIE MUS...
Bendruomenės veiklos kryptys:   Pilietinė-iniciatyvinė – siekiama visų gyventojų gerovės ir skatinama laisvanoriška bei ...
ŽMONĖS  Gyventojai šiose vietovėse kūrėsi dėl įvairių priežasčių. Vieni – senbuviai – čia gimę ir augę, kiti – atvykę pa...
Česlavos ir Stepano Stepanavičių sūnus Romualdas dirba vairuotoju. Su žmona Svetlana augina du vaikus – Mariųir Gabrielę. ...
PEOPLE   People started settling in these areas for various reasons. Some of them were born here, while others moved whe...
The Hill of Angels, which was established on their land, soit was subsequently transferred to community ownership.Rima is ...
Naujakuriai, pradėję puoselėti bendruomeniškumo tradicijas                       Didmiesčių šurmulio...
Taip pat...   – Nausučių šeima. Energetikos specialistai Darius ir Jolita, gyvenantys Būdos kaime, rūpinasi bendruomenės...
14                                               BENDRUOMENĖS VEIKLA    ...
COMMUNITY ACTIVITIES                                                   ...
BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ATVIROJE STRUKTŪROJE             „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“   Bendruomenės patirtis ...
Hanušovco mieste vykusio susitikimo metu pristatyta dzūkų kultūra, įteiktos atminimo dovanos. Pirma iš kairės – Lolita Jol...
COOPERATION EXPERIENCE “THE RURAL NETWORK OF LITHUANIA“  Community experience in international seminar which took place ...
Trys rajono kaimo   bendruomenės Austrijoje   JKB „Užugiriai“, Trakų rajono Valųkaimo bendruomenė „Neris“, Aukštadvari...
Tarptautiniame seminare „Austrijos kaimo plėtros dalyvių patirtis įgyvendinant projektus, partnerystės stiprinimas bei pat...
SVARŪS BENDRUOMENĖS PROJEKTAI IR NUVEIKTI DARBAI           Švenčiausiosios Mergelės Marijos akmeninis koplytstul...
THE MOST IMPORTANT COMMUNITY PROJECS                 Chapel Column of the Blessed Virgin Mary   In 2008,...
PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO ŽENKLŲ TAKAS – ANGELŲ KALVA“  Netoli Užutrakio dvaro, greta kelio Trakai–Rykantai atšakos, veda...
Angelų kalva vienija įvairių konfesijų atstovus. Iš dešinės:    Angelų kalvos tikslai:                 ...
Kūrimo istorija. 2009 m. birželio 24 d. kalvoje organizuota akcija „Pasėk dobilėlį Angelų kalvelėj“, kurios metu įbendruom...
History of the creating the Hill. On 24th June, 2009, the action “Sow Clover on the Hill of Angels” wasorganised. During t...
Maldų ratas. 2009 m. rugsėjo 5 d. Angelų kalvojevyko Šeimos dienos akcija, kurios metu tvarkyta kalva. Ša-lia iš tolo mato...
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"

2,607 views

Published on

Jungtinės kaimų bendruomenės "Užugiriai" leidinys

Published in: Art & Photos, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
403
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"

 1. 1. JUNGTINĖS KAIMŲ BENDRUOMENĖS „UŽUGIRIAI“ VEIKLOS TERITORIJA Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ (toliau – JKB „Užugiriai“) veiklos teritorija apima apie 370 gyventojų turin- čią Užugirių seniūnaitiją, į kurią įeina šie kaimai: Būdos, Bū- dos I, Būdos III, Senosios Būdos, Užugirių, Pauliškių, Čiukiš- kių, Burbiškių, Šulininkų, Padvariškių, Ignalinos, Miškežerio, Raudonės I, Raudonės II, Totoriškių, Raudoniškių. Itin aktyvią veiklą bendruomenė vykdo Pauliškių, Igna- linos ir Būdos kaimuose. Būdos kaimas – vienas gausiausiai gyvenamų: 2011 metais čia esančiuose daugiabučiuose buvo įsikūrę apie 70 žmonių.Trakų r.,Užugiriųseniūnaitijosteritorija Itin aktyvią veiklą bendruomenė vykdo Būdos, Pauliškių ir Ignalinos kaimuose THE TERRITORY OF THE JOINT RURAL COMMUNITY “UŽUGIRIAI“ The Joint Rural Community “Užugiriai“ (hereinafter – JRC “Užugiriai“) consists of 16 villages: Būdos, Būdos I,Būdos III, Senosios Būdos, Užugiriai, Pauliškiai, Čiukiškės, Burbiškės, Šulininkai, Padvariškės, Ignalina, Miškežeris,Raudonė I, Raudons II, Totoriškės, Raudoniškės. About 370 people live in the community. The community’s activities are especially significant in Pauliškiai, Ignalina and Būda villages. Būdos village is oneof the most densely populated. In 2011, 70 people lived in apartment houses here. 1
 2. 2. BŪDOS KAIMO ISTORIJA1 Būdomis vadinamų kaimų šiaurinėse Trakų apylinkėse yra net keli. Garsus Lietuvos geografas Česlovas Kudabaapie šiuos kaimus rašė: „Netrukus miške – didesnės ar mažesnės erčios, jose vienkiemiai, nedideli kaimeliai. Net keli iš jųturi senus vardus – Būda. Žinome, jog „būdos“ dažniausiai atsirado ten, kur viduramžiais, o ir kiek vėliau, miško versloviųsamdyti kirtėjai turėjo laikinas stovyklas – būdas. Vėliau jos kai kur virto kaimais. Jeigu gerai įsižiūrėsime į Būdų kaimo-vardžius šiame plote, tai arčiau Trakų rasime Senąją Būdą, po to I Būdą, II Būdą. Taigi, miškų plytėta visame plote, o jųpalaipsnis kirtimas veikiausiai vyko nuo Trakų pusės: paliko Senąją Būdą, įsteigė naują, po to I Būdą, II Būdą. Bet tai tikprielaida. Rašančiajam taip atrodo. O kaip buvo – galima ir toliau spėlioti.“Iš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“narių asmeninio archyvo HISTORY OF BŪDOS VILLAGE1 There are several villages called Būdos in northernpart of Trakai district. A well-known Lithuanian geogra-pher Česlovas Kudaba wrote about these villages: In theforest, there are bigger or smaller open spaces where grangesand small villages are situated. Even a few of them haveold names – Būdos. It is known, that “būdos“, usually ap-peared in those places where, in the middle ages and later,wood-cutters hired by loggers lived in temporary campscalled būdos. Later, some of them grew to become villages.If we looked at the names of the villages more attentively, wewould notice, that the closest to Trakai is Old Būda, next toit I Būdą and II Būdą are situated. Thus, there were forestsin all the area and they probably were gradually cut downfrom the side of Trakai. When they had finished work andleft Old Būdos, moved to another palace and set up I Būdaand later II Būda. That is just an assumption made by thewriter. We can only speculate about it.2
 3. 3. Iš visos plejados Būdomis vadina- mų kaimų arčiausiai Trakų esanti gy- venvietė istoriniuose dokumentuose ir žmonių paprastai vadinama mažybine forma – Būdkėmis (Budki), o oficia- liai – tiesiog Būda. Šioje leidinio dalyje kalbama apie istorinius laikus, tad var- tosime autentišką kaimo pavadinimą – Būdkės. Kaimelis įsikūręs ypatingoje aukš- tumoje, nuo kurios atsiveria Trakų eže- ryno toliai, matyti Salos pilies ir Trakų miesto stogai. Ryškiausias kaimelio is- torijos laikotarpis susijęs su trimis gra- fų Tiškevičių šeimos kartomis ir Užu- trakio (Zatrocze) dvaru. XIX a. viduryje Užutrakio žemiųIš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ narių asmeninio archyvo savininku tapo Lentvario, vėliau Kre- tingos dvarininkas Juozapas Tiškevičius (JuzefTyszkiewicz). Jis suformavo Lentvario dvarui priklausiusią Užutrakio žemės valdą su dviem palivarkais (lenk. folwark):Užutrakyje – didesniu, Būdkėse – mažesniu. Palivarkais vadinti nedideli pusiau savarankiški dvariukai, skirti geresneivaldų priežiūrai. Tokia iš pradžių buvo ir šių dviejų palivarkų paskirtis, kol 1891 m. Užutrakį paveldėjo jaunesnysis grafoTiškevičiaus sūnus Juozapas, nusprendęs būtent čia įkurti vasaros rezidenciją su rūmais ir parku. Taip Užutrakis tapo sa-varankišku dvaru. 1905 m. Rusijos caras Nikolajaus II suteikė jam ordinacijos, tai yra nedalomos ir savarankiškos didikožemės valdos, statusą, o Būdkių palivarkas tapo sudėtine tos žemės valdos dalimi – ordinacijos palivarku. Būdkėse gyvenančios kumečių šeimos buvo globojamos lygiai kaip ir Užutrakyje gyvenę dvaro patarnautojai. Grafairūpinosi, kad vaikai būtų nuvežami į mokyklą (dvare tarnaujantys žmonės buvo raštingi ir išsilavinę) ir parvežami namo,per šventes visi gaudavo pačios grafienės sukurtų rankdarbių, kitokių dovanų. Būdkių palivarką prižiūrėjo ekonomas, čiadirbo kelios šeimos, kiekviena turėjo po nedidelį savo žemės sklypelį. Palivarke stovėjo raudonų plytų gyvenamasis na-mas, buvo daržai, didžiulis svirnas, kluonas, tvartai. Čia buvo auginamos karvės, avys, arkliai, įveistas sodas. Šalia plytėjopelkė, kurioje žmonės grybaudavo ir uogaudavo, o per karą netgi slėpė dvaro arklius. Paskutinio ordinacijos valdytojoJuozapo sūnaus Andriaus (Andzej) kadencijos metu buvo iškasti trys tvenkiniai karpiams veisti. Greta jų stovėjo nedi-delis trobesys, kuriame moterys grafo stalui ruošdavo ikrus. Tiesa, nuolat trūkdavo geriamojo vandens, tad jį statinėmiskasdien gabendavo iš Užutrakio. Paskutinis ilgametis Būdkių eko-nomas buvo Emilis Michelis. Jo šeimaiteko išgyventi didžiausias XX a. viduriopermainas. 1940 m., kai Vilniaus kraštasbuvo prijungtas prie Lietuvos, vykdant že-mės reformą, Užutrakio dvare su Būdkiųpalivarku norėta bežemius ir mažažemiusvalstiečius iš gretimų kaimų aprūpintižeme. Tačiau reforma nebuvo įgyvendin-ta, mat naujoji sovietų valdžia viską na-cionalizavo. Dvarininkai emigravo arba1 Naudota literatūra:Kudaba Č. Kelias. Aukštumų kalvynuose ties Bra-žuole, „Galvė“, Nr. 22, 1992 03 20Narkowicz L. Tyszkiewiczowie z Waki. –Warszawa, 2010, p. 147Narkowicz L.  Ordynacja  Tyszkiewiczowska naZatroczu. – Warszwa, 2007, p. 211–212 Semionovų šeima - tremtiniai, grįžta į Lietuvą, Būdos kaimą.Abaravičius G. Užutrakio dvaras / Lietuvos dvarai. – Iš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ narių asmeninio archyvoVilnius, 2009 3
 4. 4. buvo ištremti. Prasidėjo sunkūs karo metai. Vis dėlto Būdkių kaimo istorijoje būta įdomaus įvykio. Čia, bijodama represijų, nuo okupan- tų slapstėsi garsi tarpukario operečių ir kabareto žvaigždė, dainininkė ir poetė Hanka Ordonuvna. Ji būdavo persirengusi valstiete, tačiau netikėtai išdavė pati save, mat nuolat dainuodavo. Kažkam įskundus, menininkė turėjo grįžti į Vilnių, o vėliau per Iraną pabėgo į Vakarus. Po karo Būdkėse buvo įsteigtas tarybinis ūkis „Pergalė“, vėliau – Akmenos kolūkis. Į buvusius palivarko pastatus gyventi atsikraustė žmonės iš įvairių Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vietų. Naujakuriai mie- lai klausydavosi senųjų vietos gyventojų pasakojimų apie grafų laikus. Šių įdomių istorijų nuotrupos iki šiol gyvos dabartinių Būdkių gy- ventojų atmintyje. Anatolij Semionov su sūnumi Janu. Iš asmeniniošeimos archyvo Būdos kaime gyveno daugelis tarybinio ūkio „Pergalė“ filialo darbuotojų. Iš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ narių asmeninio archyvo One of Būdos villages situated nearTrakai, in historical documents and by peo-ple, is usually called Būdkės or Budki (a di-minutive name). Officially, it was still calledBūda. Būdkės is an authentic name of the vil-lage that is why, this name of the village willbe used in this section of publication wherehistoric times are described. The village is situated on a hill with aspectacular view of Trakai lakes, Trakai is-land castle and roofs of Trakai houses. Themost notable period of the history of thevillage is associated with three generationsof family of counts Tiškevčiai and Užutrakis(Zatrocze) manor.4
 5. 5. In the middle of the 19th century, Juozapas Tiškevičius (Juzef Tyszkiewicz), landlord of Lentvaris and Kretinga, be- came the owner of Užutrakis lands as well. He formed Užutrakis estate (which belonged to Lentvaris manor) with two palivarkai (semi-independent manors; polish – folwark), the bigger one in Užutrakis and the smaller one in Būdkės, in order to have better supervision of the lands. In 1891, Joseph, the junior son of count Tiškevičius, inherited Užutrakis and decided to set up a summer residenceIš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ narių asmeninio archyvo with a mansion and a park here. That is how Užutrakis became an independentmanor. In 1905, the Russian Czar Nicolas II gave the manor an ordination – the status of indivisible and independentland holding. Būdkės palivarkas became an integral part of the land holding – ordination palivark. The families of labourers living in Būdkės were under the aegis the same as the labourers living in Užutrakis. Peopleworking in the mansion were literate and educated. The counts made it possible for children to attend school andensured their transportation to school and back home. On celebrations, everybody received gifts made by the count-ess herself and other presents. Palivarkas Būdkės was looked after by a housekeeper. Several families worked here andevery family had a small piece of land. There was a red-brick house, kitchen gardens, a huge garner, a barn, a cattle-shed,stables and a sheep-cot. Cows, sheep and horses were raised here and an orchard was planted. Nearby, there was aswamp where people could go to pick mushrooms or berries, or even to hide horses during the war. During the term ofoffice tenure of the last ordination manager Joseph’s son Andrew’s(Andzej), three ponds for spawning carps were dug. Next to theponds there was a special building where women prepared caviarfor the count. There was a lack of drinking water, so it was takendaily from Užutrakis. The last housekeeper of Būdkės was Emil Michel. His fam-ily had to survive the biggest changes in the middle of the 20thcentury. In 1940, when Vilnius district was returned to Lithu-ania, it was intended to give land to landless peasants and smallfarmers from nearby villages. Finally, the land reform was not im-plemented because new Soviet Government nationalized it. Thelandowners emigrated or were expatriated. Tough years of warbegan. However, one interesting event took place in the historyin Būdkės village. A famous operetta and cabaret star, a singerand a poet of inter-war period Hanka Ordonuvna was hidinghere from the occupants fearing the repression. She was wearingpeasant clothes, but unexpectedly gave herself away because shewas singing all the time. Somebody informed against her and theartist had to return to Vilnius, and later fled the country to theWest via Iran. After the war, a sovkhoz “Pergalė” (victory) was set up inBūdkės. Later it became Akmenos kolkhoz. People from vari-ous places of Lithuania and Soviet Union moved to the formerbuildings of palivarkas. New settlers eagerly listened to storiestold by local people about count times. Some of these stories arestill alive in memory of local people of Būdkės. Iš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“Literatur: narių asmeninio archyvoKudaba Č. Kelias. Aukštumų kalvynuose ties Bražuole, „Galvė“, Nr. 22, 1992 03 20Narkowicz L. Tyszkiewiczowie z Waki. – Warszawa, 2010, p. 147Narkowicz L. Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu. – Warszwa, 2007, p. 211–212Abaravičius G. Užutrakio dvaras / Lietuvos dvarai. – Vilnius, 2009 5
 6. 6. JUNGTINĖ KAIMŲ BENDRUOMENĖ „UŽUGIRIAI“ APIE MUS Organizacija Užugirių, Būdos, Pauliškių, Rajūnų ir Ignalinos kaimų gyventojus vienijanti Jungtinė kaimų bendruomenė „Užu-giriai“ įsteigta 2008 m. gegužės 19d. 2009-aisiais seniūnijas suskirsčius į seniūnaitijas, bendruomenė praplėtė veiklosteritoriją iki Užugirių seniūnaitijos. Nuo pat įkūrimo bendruomenės pirmininkė yra Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė, revizorė – Rima Stepanavi-čienė, valdybos nariai – Jan Semionov, Lolita Piličiauskaitė Navickienė, Jan Sabalevskij. 2009 m. prie valdybos prisijun-gė Vitalij Sabalevskij, Stasys Šokaitis, Tatjana Dobrovolskienė. Bendruomenės tikslas – atstovauti Trakų rajono, Trakų seniūnijos, Užugirių seniūnaitijos kaimų gyvenamojojeteritorijoje ir jos apylinkėse veikiantiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir juos vienyti. JOINT RURAL COMMUNITY “UŽUGIRIAI“ ABOUT US Organization Joint rural community ‘Užugiriai’ uniting Užugiriai, Būdos,Pauliškiai, Rajūnai and Ignalina villages was established in the begin-ning of the 19-th of May, 2008. In 2009, when elderships were dividedinto sub-elderships (the smallest administrative-territorial units inLithuania), the territory of activities was expanded up to Užugiriaisub-eldership. Since its inception, Dominyka Dubauskienė Kairevičienė hasbeen the chairperson of the Community and Rima Stepanavičienėhas been an inspector. At that time, the board alsoconsisted of members Jan Semionov, LolitaPiličiauskaitė Navickienė, Jan Sabalevskij. In2009 Vitalij Sabalevskij, Stasys Šokaitis andTatjana Dobrovolskienė joined the board. Community aims at represent-ing and uniting physical and juridicalpersons living and acting in the terri-tory of Trakai district, Trakaieldership and villages ofUžugiriai sub-eldership.Mantas ir Justina GražinaKregždės su jaunėle dukra6
 7. 7. Bendruomenės veiklos kryptys: Pilietinė-iniciatyvinė – siekiama visų gyventojų gerovės ir skatinama laisvanoriška bei neatlygintina bendruomenėsnarių veikla, orientuota į asmenines pilietines žmonių iniciatyvas. Įgyvendindami šią kryptį bendruomenės nariai neat-lygintinai įrengė bendruomenės būstinę, dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijose, prižiūri Angelų kalvą ir pan. Socialinė – gerinama bendruomenės narių gyvenimo kokybė. Jau įgyvendintas vandens ir nuotekų sistemos įren-gimo projektas. Siekiama pasinaudoti struktūrinių fondų bei valstybės finansavimo šaltinių teikiamomis galimybėmisir kt. Dvasinė-kultūrinė – vykdoma Angelų kalvos, kaip kultūrinio pažintinio objekto kūrimas, plėtra ir infrastruktūrosgerinimas. Community activities: Civil – to encourage voluntary and unpaid community-oriented activities of community members, oriented topersonal civic initiatives, with a view to improve the welfare of all the residents. To implement this direction, Commu-nity members set up a Community abode, take part in cleaning campaigns, look after the Hill of Angels, etc. Social – improving the life quality of the community members. The Project of arrangement of water and sewagesystems has already been put into practice; the Project of building a road to Būdos village is being prepared. It is aimedto exploit the opportunities provided by structural funds and sources of finance provided by the state, etc. Spiritual-cultural – building, development and improving the infrastructure of the cultural object The Hill ofAngels.2009 m. birželio 24.d. bendruomenė dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijoje 2009 m. birželio 24 d. Jan Semionov aria žemę„Pasėk dobilėlį Angelų kalvelėj“. Iš kairės: Gintaras Putna, Edgar Sabalevskij, Jan Angelų kalvoje organizuotos akcijos „PasėkSabalevskij, Edvardas ir Robertas Stepanavičiai, Vitalij Sabalevskij, Aušra Putnaitė, dobilėlį Angelų kalvelėj“ metu. Irutė Putnaitė, Greta Stepanavičiūtė, Rima Šokaitienė, Giedrius Kairevičius, JanSemionov, Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė ir Nikoleta Kairevičiūtė NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOSE MEMBERSHIP IN OTHER Jungtinė kaimų bendruomenė ,,Užugiriai“ yra Trakų ORGANISATIONSkrašto vietos veiklos grupės bei Lietuvos kaimo tinklo narė. Joint Rural Community “Užugiriai” is a member of Trakai district local activity group and a member of Lithuanian rural net. BENDRUOMENĖS TURTAS THE COMMUNITY ASSETS JKB „Užugiriai“ nuosavybės teise priklauso: The property of the JRC “Užugiriai” consists of: – Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis, esantis Būdos k. – a chapel column of the Holy Virgin Mary wassankryžoje; built at the crossroads of Būdos village – Žemės sklypai 1,51 ha (Unik. Nr. 4400-1101-6856) – plots of land 1.51 ha (Unic No. 4400-1101-ir 2,8 ha ( Unik. Nr. 4400-1053-9734), kuriuose įkurta An- 6856) and 2.8 ha (Unic No. 4400-1053-9734),gelų kalva. where The Hill of Angels is situated; – Inžineriniai tinklai: – Engineering networks: 1093,71 vandentiekio tinklų linija ir 66 m gy- 1093.71 meter long water supply networ- lyje esantis vandens gręžinys; ks line and the water well 66 m deep; 315,54 m nuotekų linija ir nuotekų valymo 315.54 meter long sewage line and the se- įrenginys. wage plant. 7
 8. 8. ŽMONĖS Gyventojai šiose vietovėse kūrėsi dėl įvairių priežasčių. Vieni – senbuviai – čia gimę ir augę, kiti – atvykę pagalpaskyrimą ar gavę čionai darbo, treti – naujakuriai, „atradę“ šias vaizdingas vietoves ir įsikūrę savo sodybose. JKB „Užugiriai“ vienija per 40 narių, kurie įgyvendina bendrus projektus, dalyvauja susirinkimuose, renginiuose,talkose, tvarko aplinką. Bendra veikla, bendruomenės keliami tikslai ir siekiai skatina žmones gyventi darniai, vienaskitam padėti. Šeima užaugino du sūnus – Edgarą ir Vitalijų. Eduardas ir Rimos Stepanavičių šeima. Edvardas Bū- dos kaime susipažino su žmona Rima. Vyras dirbo vairuo- toju, žmona augino vaikus – Edvardą, Robertą ir Gretą, vėliau dirbo tarnautoja. Šeimai artima Angelų kalvos idė- ja. Sakrali erdvė buvo įkurta jiems priklausiusioje žemėje, kurią vėliau perleido bendruomenės nuosavybėn. Rima – aktyvi bendruomenės narė, noriai dalyvauja talkose, graži- na gyvenamąją aplinką. Stepas Stepanavičius – šių kraštų senbuvis. Dirbo traktorininku, žmona buvo virėja. Darbščios Stepo ran- kos Angelų kalvoje daugeliui skulptūrų surentė akmeni- nius fundamentus. Mirus žmonai, vyras vienas užaugino dukrą Violetą.Piotr Semionov – Būdos kaimo senbuvis Čia gimę, užaugę, dirbę Tarp bendruomenės narių yra daug šiose vietovėse gi-musių, augusių ar sovietmečiu įsikūrusių žmonių. Dobrovolskų šeima. Zenonas Dobrovolskas kilęs nuoTiltų kaimo. Akmenos kolūkyje dirbo vairuotoju, dabar– pensininkas. Žmona Tatjana, gyvenusi Užutrakyje, dir-bo agronomo pavaduotoja Būdos kaimo tarybinio ūkio„Pergalė“ filiale. Šiuo metu ji dirba tarnautoja Trakuose,yra aktyvi JKB „Užugiriai“ valdybos narė. Zenonas ir Ta-tjana užaugino dvi dukras – Eriką ir Vidą. Tatjanos Do- Trakų r., Būdos kaime daug jaunimo (iš kairės): Edgarbrovolskienės mama Valentina Sivkova (jau išėjusi anapi- Sabalevskij, Stanislav Semionov, Andrius Buja, Jan Semionovlin) Akmenos kolūkyje dirbo melžėja. Ji aktyviai dalyvavobendruomenės veikloje. Semionovų šeima. Jie, tremtiniai, grįžę į Lietuvą įsikū-rė Būdos kaime ir čia gyvena iki šiol. Anatolij buvo puikussuvirintojas, žmona Nijolė Ona – melžėja. Šeimoje užau-go du sūnūs – Janas ir Stanislavas. Janas Semionovas – jau-nosios kartos atstovas, Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis,aktyvus, iniciatyvus ir darbštus JKB „Užugiriai“ valdybosnarys. Sabalevskių šeima. Jan Sabalevskij gimė ir augo Būdoskaime. Anksčiau dirbo traktorininku, nors puikiai išma-no ir statybininko amatą. Žmona Jolanta – tarnautoja.Janas aktyviai dalyvavo steigiant bendruomenę, įvairiuoseprojektuose, talkose, dirbant kitus darbus, Jolanta uoliaiprisideda tvarkant Angelų kalvą bei gyvenamąją aplinką. Aktyvios narės (iš kairės): Tatjana DobrovolskienėAngelų kalva pradėta kurti Janui ir Jolantai priklausan- ir Rima Stepanavičienė į veiklą traukia ir savo atžalas. Gretačiame sklype, kuris vėliau buvo perleistas bendruomenei. Stepanavičiūtė (pirma iš dešinės)8
 9. 9. Česlavos ir Stepano Stepanavičių sūnus Romualdas dirba vairuotoju. Su žmona Svetlana augina du vaikus – Mariųir Gabrielę. Putnų šeima. Marijano ir Aldonos šeima įsikūrusi arčiausiai Angelų kalvos, tad ją saugo, tvarko Maldų ratą. Marija-nas gimė Būdos kaime, buvusiame „Pergalės“ ūkyje dirbo statybininku, paskui šėrė gyvulius, vėliau darbavosi buvusiojeStasio Šokaičio lentpjūvėje. Šiuo metu – puikus krosnių meistras, deda bruką. Aldona į Būdas atvyko 1990-aisiais. Iki1994-ųjų, kol gyvavo „Akmenos“ kolūkis, ji dirbo melžėja, vėliau – augino būrį vaikų: Aušrą, Irutę, Gintarą ir Deiman-tą. Dabar Aldona – Trakų poliklinikos darbuotoja. Liudmila Bujienė dirbo tarybinio ūkio „Pergalė“ filialo vedėja. Gyvendama Būdos kaime užaugino sūnų Andrių irdukrą Ritą. Liudmilos motina Jevgenija, dirbusi ūkyje traktorininke, kadaise vyko stažuotis į Kazachstaną, kur susipa-žino su Liudmilos tėvu Aleksandr Tursenin. Jiedu grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Būdos kaime. Nadiežda Podlipajeva, pagal paskyrimą iš Leningrado atvykusi į Užutrakį, tarybiniame ūkyje „Pergalė“ dirbo darbi-ninke. Su sūnumi Jurij apsigyveno Būdos kaime. Jurij dirbo statybos brigadoje, šiuo metu darbuojasi Trakuose. Stefanija Dainarovič iš Burbiškių kaimo į Būdas atvyko pagal paskyrimą. Daug metų ūkyje dirbo melžėja. Šiuometu – pensininkė. Janina Stefanovič kadaise šėrė gyvulius Būdos kaime buvusiame tarybiniame ūkyje, o gyveno Užutrakyje. Šiuometu – pensininkė. Jonas Adamonis kilęs nuo Karapolio kaimo (Aukštadvario sen.). Į Būdos kaimą atvyko pagal paskyrimą ir ilgusmetu ūkyje dirbo santechniku. Šiuo metu – pensininkas ir prižiūri Pauliškių mišką. Henrik Masel su motina Marija gyvena Būdos kaimo daugiabutyje. Henrikas aktyviai dalyvauja bendruomenėsrengiamose talkose.
 10. 10. PEOPLE People started settling in these areas for various reasons. Some of them were born here, while others moved whenwere appointed for a job or found jobs by themselves. Some others ‘discovered’ these picturesque places and decided tosettle and build their farmsteads there. JRC “Užugiriai” brings together over 40 members who implement joint projects, participate in community meet-ings, events and cleaning campaigns. Collective activities, aims and ambitions encourage people to live in harmony and help each other. Those who were born, were brought up and worked here Among the members of the Community there are a lot of people who were born, were brought up or moved hereduring Soviet times. The Dobrovolskai. Zenonas Dobrovolskas was born in Tiltai village. He worked as a chauffeur in Akmenos kolk-hoz, now he is a pensioner. His wife Tatjana, who lived in Užutrakis, worked as a deputy agronomist in a branch ofBūdos village sovkhos “Pergalė“. Now, she works as a civil servant in Trakai and is an active JRC ‘Užugiriai’ boardmember. Zenonas and Tatjana brought up two daughters – Erika and Vida. Valentina Sivkova (has already passedaway), mother of TatJana Dobrovolskienė , worked as a milkmaid in Akmenos kolkhoz. She also actively participatedin community activities. The Semionovai. They are exiles who returned to Lithuania, settled in Būdos village and have lived here since then.Anatolij was a wonderful welder, his wife Nijolė Ona was a milk-made. They brought up two sons – Jan ir Stanislav.Jan Semionov, representative of younger generation, is seniūnaitis (seniūnaitis – representative of a sub-eldership) ofUžugiriai sub-eldership. He is an active, resourceful and hardworking member of JRC ‘Užugiriai’ board. The Sabalevskiai. Jan Sabalevskij was born and grew up in the village of Būdos. Previously, he worked as a tractor-driver, although he has excellent knowledge of building construction and is good at house building. His wife Jolantais a civil servant. Jan actively participated in setting up the Community also was active working in various projects andcleaning campaigns. Jolanta diligently contributed to the establishment of The Hill of Angels and cleaning its sur-roundings. The Hill of Angels was started to build in the land that belonged to Jan and Jolanta , which was later takenover by the Community. The Family brought up two sons - Edgar and Vitalij. The Stepanavičiai. Edvardas met his future wife Rima Putnaitė in Būdos village. The man worked as a driver, hiswife was bringing up children – Edvardas and Robertas. Later she worked as a civil servant. The family liked the idea of10
 11. 11. The Hill of Angels, which was established on their land, soit was subsequently transferred to community ownership.Rima is an active community member, willing to partici-pate in cleaning campaigns and making the surroundingsmore beautiful. Stepas Stepanavičius is an old-timer. He worked as atractor-driver and his wife was a chef. Many of stone foun-dations of the sculptures of the angels on The Hill of Angelsare made by his hardworking hands. When his wife passedaway, he brought up his daughter Violetą alone. Romualdas Stepanavičius, son of Česlava and StenkaStepanavičiai, works as a driver. With his wife Svetlana,they bring up two children - Marius and Gabrielė. The Putnos. Family of Marijan and Aldona is settledthe closest to The Hill of Angels, so they protect it, lookafter the Prayer Circle. Marian was born in Būdos village.He worked as a builder in kolkhoz Pergalė, then fed cattle and later worked in a saw-mill of Stasys Šokaitis. Now he isan excellent stove-setter. Aldona came to Būdos in 1990. Until 1994, she worked as a milkmaid in kolkhoz Akmena.When the kolkhoz was destroyed, she stayed at home and looked after their children: Aušra, Irutė, Gintaras and Dei-mantas. Today Aldona works in Trakai poly clinic. Liudmila Bujienė worked as an assistant manager in the sovkhoz Pergalė. Living in Būdos village she brought upa son Andrius and a daughter Rita. Her mother Jevgenija, who worked as a tractor-driver in the sovkhoz, had gone toKazakhstan to work on probation. She met her future husband, Aleksandr Tursenin. They both returned to Lithuaniaand settled in Būdos village. Nadiežda Podlipajeva, came to Užutrakis from Leningrad. She was appointed for a job in the sovkhoz Pergalė as aworker. She settled with her so Jurij in Būdos village. Jurij worked in a building site and now he works in Trakai. Stefanija Dainarovič from Burbiškės village moved to Būdos she was appointed to work as a milkmaid here. Afterlong years of work, she is currently retired. Janina Stefanovič fed the animals on the farm in Būdos village but lived in Užutrakis. She is currently retired. Jonas Adamonis comes from Karapolis village (Aukštadvaris eldership). He was appointed to work as a plumber inBūdos village. After long years of work, he is retired now and takes care of the Pauliškiai forest. Henrik Masel, with his mother Maria, lives in a council apartment house in Būdos village which belongs to Trakaidistrict municipality. Henrik actively participates in cleaning campaigns organised by the Community.Šalia Juozapo Tiškevičiaus statyto Būdkių Palivarko (iš kairės): Nikoleta Kairevičiūtė, Greta Stepanavičiūtė, Dominyka DubauskaitėKairevičienė, Tatjana Dobrovolskienė, Zenonas Dobrovolskas, Stanislava Putna, Rima Stepanavičienė, Jan Sabalevskij, Stanislav Semionov,Vaclovas Sakalauskas, Vitalij Sabalevskij, Konstantin Visockij, Jan Semionov, Anatolij Semionov, Edgar Sabalevskij, Henrik Masel 11
 12. 12. Naujakuriai, pradėję puoselėti bendruomeniškumo tradicijas Didmiesčių šurmulio išvarginti žmonės mielai keliasi į ramias kaimo vie- toves. Ir Būdos kaime atsirado nemažas būrys buvusių miestiečių. Naujakuriai čia patys statosi namus. Per keletą metų pasitvirtino tiesa, jog ir kelių žmonių iniciatyva gali pasitarnauti kuriant visuotinę gerovę. „Tarnybos tikrai nežino, ko mums reikia, taigi turime patys kreiptis ir prašyti išasfaltuoti kelią ar apšviesti kaimo gatveles.“ Tokios mintys ne kartą išsakytos pirmuose naujai įsikūrusios bendruomenės susirinkimuose. Tad užugiriečiai – ir naujakuriai, ir senbuviai – stengiasi ir dėl savęs, ir dėl kitų. Tarp naujakurių yra: – Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė – teisininkė, bendruomenės kūrimo iniciatorė ir pirmininkė, Trakų krašto Vietos veiklos grupės strategijos koordi- natorė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė, Angelų kalvosiniciatorė ir organizatorė. Augina dukrą Nikoletą, gyvena Pauliškių kaime. – Lolita Piličiauskaitė Navickienė – pedagogė, socialinių mokslų daktarė, docentė, muzikė, rašytoja, aktyvi JKB„Užugiriai“ valdybos narė, Angelų kalvos kūrimo iniciatorė ir organizatorė, gyvena Pauliškių kaime. Jos sūnus Albertas– biochemikas, besispecializuojantis genų inžinerijos srityje. Jis ir kompozitorius. Albertas padeda versti bendruome-nės projektus į užsienio kalbas, dalyvauja talkose. – Ratkų šeima. Medikams Remigijui ir Liudai įsigijus žemės Pauliškių kaime, Remigijus pirmasis inicijavo ir akty-viai skatino steigti bendruomenę, vėliau padėjo įgyvendinti įvairius bendruomenės projektus ar idėjas, nuolat skatinovietovės infrastruktūros plėtros darbus. Ratkai užaugino sūnų Benediktą ir dukrą Justiną Gražiną. Abu vaikai šiosežemėse įkūrė savo sodybas. – Benediktas Ratkus, visuomenės sveikatos vadybininkas, ir jo žmona Alina, rinkodaros bei komunikacijos spe-cialistė, gyvenantys Pauliškių kaime, aktyviai dalyvauja talkose. Benediktas padeda kaimynams – žiemą valo kelius.Šeimoje auga du sūnūs – Kristupas ir Mindaugas. – Informatikas programuotojas Mantas Kregždė ir jo žmona teisininkė Justina Gražina gyvena Pauliškių kaime.Abu aktyviai dalyvauja talkose, rengiant įvairius bendruomenės projektus. Augina dvi dukras – Klėją ir Rimgailę. New-settlers who started maintaining the traditions of community Tired of hustle- and –bustle of big cities, people eagerly move to quiet place in rural areas. Several former citizensmoved to Būdos village as well. New-settlers build new houses here by themselves. It took a few years to prove that theinitiative of several people can serve creating the welfare of the community. “Officials do not really know what we need,so we have to appeal and ask to build a road or to illuminate rural roads.’ These ideas were mentioned during the firstmeetings of the newly established community. That is why people of JRC Užugiriai, new-settlers and old-timers, tryhard for themselves and for others. New-settlers: Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė – a lawyer, an initiator and the Chairperson of the Community Užugiriai, astrategy coordinator of Trakai Local Action group, the Chairperson of Trakai National Culture and Crafts Associa-tion; an initiator of The Hill of Angels. She lives in Pauliškiai village and brings up her daughter Nikoleta. Lolita Piličiauskaitė Navickienė, a pedagogue, a Doctor of Social Sciences, an Associate Professor, a musician, awriter, an active member of the board of JRC Užugiriai; an initiator and an organisator of The Hill of Angels, livesin Pauliškiai village. Her son Albertas is a biochemist who specializes in the field of genetic engineering. He is also acomposer. Albertas helps to translate community projects into foreign languages, participates in cleaning campaigns. The Ratkai. After medics Remigijus and Liuda bought some land in Pauliškės village, Remigijus was the first whoinitiated and actively encouraged to set up a Community. Later he started implementing various community projectsand ideas, constantly encouraged works of infrastructure development. The Ratkai brought up a son Benediktas and adaughter Justina Gražina. Both children settled their farmsteads in these lands. Benediktas Ratkus, is a public health manager and his wife Alina is a specialist of marketing and communication.They live in Užugiriai village and actively participate in cleaning campaigns. Benediktas helps his neighbours. In thewinter he cleans rural roads. There are two sons in the family – Kristupas and Mindaugas Computer programmer Mantas Kregždė and his wife lawyer Justina Gražina live in Pauliškiai village. They bothactively participate in cleaning campaigns also help preparing various community projects. They have two daughters  –Klėja ir Rimgailė12
 13. 13. Taip pat... – Nausučių šeima. Energetikos specialistai Darius ir Jolita, gyvenantys Būdos kaime, rūpinasi bendruomenės aplin-ka, prižiūri Pauliškių mišką. Šeimoje auga dukra Adrija. – Česlovas Norkus – geležinkelio transporto infrastruktūros specialistas. Jis prisideda rūpinantis vietos gyventojųužimtumu (pastarieji prižiūri Česlovui nuosavybės teise priklausantį Pauliškių mišką). – Verslo konsultantų Jūro ir Linos Lukinų šeima, gyvenanti Pauliškių kaime, aktyviai dalyvauja tvarkant Purvioežero pakrantę. Jie prisidėjo pinigais išperkant Angelų kalvai kurti reikalingą sklypą. Šeimoje auga du sūnūs – Juras irAgnius. – Gydytoja neurologė Audronė Januškevičiūtė ir jos dukra teisininkė Goda Surininaitė, gyvenančios Ignalinos kai-me, dalyvauja bendruomenės pilietinėje akcijoje tvarkant Purvio ežero pakrantes. Taip pat aktyviai prisidėjo gerinantvietos infrastruktūrą – savo iniciatyva sutvarkė į Ignalinos kaimą vedantį žvyrkelį. – Rinkodaros specialisto Povilo Girčio ir teisininkės Jūratės Kuzborskos-Girčės šeima, gyvenanti Pauliškių kaime,dalyvauja bendruomenės rengiamuose projektuose, teikia teisines konsultacijas, prisideda pinigais. Šeimoje auga dukraIlzytė. – Ričardas Putna Būdos kaime įsigijęs būstą iškart prisijungė prie bendruomenės, dalyvauja talkose. – Banko darbuotoja Živilė Gruzdzevičiūtė ir verslininkas Darius Veligūras, sužavėti vietos gamtos, ruošiasi gyventiBūdos kaime su vaikais Ugne, Domile ir Vygardu.Iš kairės: Nikoleta Kairevičiūtė, Tatjana Dobrovolskienė, Jan Semionov, Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė, Rima Stepanavičienė What is more.. The Nausučiai. Specialist of energetics Darius ir Jolita, living in Būdos village, take care of the community sur-roundings, Pauliškiai forest. They have a daughter Vytautė. Česlovas Norkus, living in Būdos village, is a specialist of rail transport infrastructure. He helps local people solvingunemployment problems (they take care of the Pauliškiai forest that belongs to Česlovas). The family of business consultants Jūras and Lina Lukinai, living in Pauliškiai village, actively participate in clean-ing the coast of Purvis lake. Their financial support helped to pay for the land where The Hill of Angels is situated.There are two sons in the family – Juras ir Agnius. Doctor neurologist Audronė Januškevičiūtė and her daughter a lawyer Goda Surininaitė, living in Ignalina village,participate in a civic campaign and clean the coast of Purvis lake. They also actively participated improving the localinfrastructure; by their own initiative, they improved the gravel road leading to Ignalina village. The family of marketing specialist Povilas Girčys and lawyer Jūratė Kuzborska-Girčė, living in Pauliškės village, par-ticipate in the projects initiated by the community provide legal services and financial support. They have a daughterIlzytė. Ričardas Putna, having settled in Būdos village, joined the community and participates in cleaning campaigns. Bank clerk Živilė Gruzdzevičiūtė and a businessman Darius Veligūras, fascinated by the local surroundings, aregoing to settle in Būdos village with their children Ugnė, Domilė and Vygardas. 13
 14. 14. 14 BENDRUOMENĖS VEIKLA Įgyvendinti projektai Pagalbos forma (dalinė) Paramos suma Projekto pavadinimas ir aprašymas Paramą suteikusi institucija finansinė parama, Paramos skyrimo data Lt dotuojama paskola Steigimo išlaidų kompensavimas Trakų rajono savivaldybės administracija Finansinė parama 924,48 2008-08-01 įsak. Nr. P2-742 Bendruomenės patalpų remontas Žemės ūkio ministerija Finansinė parama 15 851,65 2008-09-18 įsak. Nr. 3D-506 Tūkstantmečio ženklų tako ąžuolinio informacinio stendo Trakų rajono savivaldybės administracija Dalinė finansinė parama 5 000,00 2009-08-12 įsak. P2-583 įrengimas LR Finansų ministerija už LR Kultūros Dalinė finansinė parama kultūros LR kultūros rėmimo fondo tarybos 2010 m. Sakralinės muzikos festivalis 6 000,00 rėmimo fondą projektui birželio 28 d. (protokolas Nr. 10) sprendimu „Te skamba giesmės Angelų kalvoje!“ Trakų rajono savivaldybės administracija Dalinė finansinė parama 1 000,00 2010-06-16 įsak. Nr. P2-264 VšĮ „Geros valios projektai“, 2011-01-11 Nr. GVP/PTS/1063-13/U11- Projektas „Tautos vienybės angelas“ AB Swedbank, Dalinė finansinė parama 1489,38 01-4 kalėdinė akcija Projektas „Angelų kalva 2010“ VšĮ „Geros valios projektai“ Dalinė finansinė parama 1672,00 200-06-30 Nr. U10-1-94 Finansinė paramos dalis Tarptautinis seminaras „Slovakijos kaimo plėtros tendencijos ir bendruomenei skirta per projekto perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant Lietuvos kaimo tinklas 0 organizatorių Trakų r. Tiltų kaimo vietovių patrauklumą ir jų patirties pritaikymas Lietuvoje“ kaimo bendruomenę Kultūros rėmimo fondo tarybos 2011 m. Sakralinės muzikos festivalis LR Finansų ministerija už LR Kultūros Dalinė finansinė parama kultūros 3 000,00 gegužės 31 d. sprendimu (protokolas Nr. EK „Te skamba giesmės Angelų kalvoje!“ rėmimo fondą projektui 42-7) Baltijos kelio – Lietuvos, Latvijos, Estijos vienybės – idėjos sklaidai LR Kultūros ministerija Dalinė finansinė parama 7000,00 2011-06-06 įsak. Nr. ĮV-400 1 punktu skirtas projektas „Angelų kalva“ 25775 Lt (Trakų rajono savivaldybės 2010-12-29, Tarybos sprendimas S1-314 administracija) 2011-07-28, Vietos projekto įgyvendinimo Trakų rajono Būdos kaimo nuotekų ir vandens tiekimo sistemos 463950 Lt (EŽŪPF ir LR biudžeto lėšos) Finansinė parama 515 500,00 sutartis Nr. LEADER-11-TRAKAI-02-001, statyba 18425 Lt (bendruomenės piniginis 2011-04-18, Vietos projektų atrankos įnašas); 7350 Lt (įnašas natūra) protokolas „Austrijos kaimo plėtros dalyvių patirtis įgyvendinant projektus, partnerystės stiprinimas bei patirties pritaikymas Lietuvoje Lietuvos kaimo tinklas Finansinė parama 45 000,00 2011-08-18 įsak. Nr. BR1-915 skatinant vietos bendruomenių iniciatyvas“ Kultūros rėmimo fondo tarybos 2012 m. LR Finansų ministerija už LR Kultūros Dalinė finansinė parama kultūros Sakralinės muzikos festivalis 10 000,00 gegužės 23 d. sprendimu (protokolas Nr. EK rėmimo fondą projektui „Te skamba giesmės Angelų kalvoje!“ 42-9) Trakų rajono savivaldybės administracija Dalinė finansinė parama 1000,00 2012-06-14 įsak. Nr. P2-549 „Bendruomenės patirties sklaida“ Lietuvos kaimo tinklas Finansinė parama 12 000,00 2012-06-19 įsak. Nr. BR1-635 Viešos erdvės „Angelų kalva“ infrastruktūros sutvarkymas Trakų rajono savivaldybės administracija Dalinė finansinė parama 8707,50 2012-02-23 Tarybos sprendimas Nr. S1-26 Trakų rajono savivaldybės administracija, Fotografijų paroda „Po angelo sparnu“ Finansinė parama 1984,00 Bendruomenės tarybos sprendimu Trakų seniūnija
 15. 15. COMMUNITY ACTIVITIES Implemented projects Form of the support Sum of the support Title of the project and its description Institution providing financial support (partial) financial support, Date of the support assignment Lt subsidy Compensation of establishment expenses Administration of Trakai district municipality Financial support 924,48 01-08-2008 Order No. P2-742 Interior repairs of community premises The Ministry of Agriculture Financial support 15 851,65 18-09-2008, Order No. 3D-506 Mounting the oak display stand at the Millennium Signs Path Administration of Trakai district municipality Partial financial support 5 000,00 12-08-2009, Order No. P2-583 The Ministry of Finance of the Republic of Decision of culture support fund board Partial financial support for Festival of sacred music “Songs Sound on the Hill of Angels“ Lithuania for Culture Support Fund of the 6 000,00 of Republic of Lithuania culture project Republic of Lithuania 28-06- 2010 Minutes No. 10 16-06-2010 Order. Festival of sacred music “Songs Sound on the Hill of Angels“ Administration of Trakai district municipality Partial financial support 1 000,00 No. P2-264 Public Institution ‘Good Will Projects‘ 11-01-2011 No. GVP/PTS/1063-13/ Project ‘The Angel of Nation Unity‘ Christmas campaign of Joint-stock company Partial financial support 1489,38 U11-01-4 Swedbank, 30-06-200?, Project ‘The Hill of Angels‘ 2010“ Public Institution ‘Good Will Projects‘ Partial financial support 1672,00 No. U10-1-94 International seminar ‘Tendencies and perspectives of Slovak rural Financial support assigned development, importance of partnership and cooperation enhancing the The rural network of Lithuania through Tiltai village 0 attractiveness of rural areas and implementation of their experience in Community Lithuania‘ The Ministry of Finance of the Republic of Cultural Support Fund Board decision Festival of sacred music “Songs Sound on the Hill of Angels“ Partial financial support for Lithuania for Culture Support Fund of the 3 000,00 31-05-2011 culture project Republic of Lithuania No. EK 42-7 Project ‘The Hill of Angels‘, dedicated to the dissemination of the unity The Ministry of Culture of the Republic of idea of Lithuania, Latvia and Estonia - the Baltic Road Partial financial support 7000,00 1 06-06-2011 Order No. ĮV-400 Lithuania 29-12-2010, Board decision S1-314 25775 Lt (Administration of Trakai district The Project of building water and sewage systems in Būdos village, 28-07-2011, Agreement of municipality) Trakai district Financial support 515 500,00 implementation off the local project No. 463950 Lt (EŽŪPF and LR budget fund) LEADER-11-TRAKAI-02-001, 18-04- 18425 Lt (community fund); 7350 Lt (pay in kind) 2011, Minutes of local project selection ‘Experience of the participants in rural development of Austria 18-08-2011 Order implementing projects, enhancing partnership and implementing the The rural network of Lithuania Financial support 45 000, 00 No. BR1-915 best practices in Lithuania, promoting initiatives of local communities‘ The Ministry of Finance of the Republic of Decision of Culture support fund board Festival of sacred music “Songs Sound on the Hill of Angels“ Partial financial support for Lithuania for Culture Support Fund of the 10 000,00 23-05-2012 culture project Republic of Lithuania Minutes No. EK 42-) Festival of sacred music “Songs Sound on the Hill of Angels“ Administration of Trakai district municipality Partial financial support 1000,00 14-06-2012 Order No. P2-549 ‘Dissemination of community practice “ The rural network of Lithuania Financial support 12 000,00 19-06-2012 Order No. BR1-635 23-02-2012 Arranging the infrastructure of the public space ‘The Hill of Angels‘ Administration of Trakai district municipality Partial financial support 8707,50 Board decision No. S1-2615 Administration of Trakai district municipality, Photography exhibition ‘Under the Angel‘s Wing‘ Financial support 1984,00 Decision of the community board Trakai eldership
 16. 16. BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ATVIROJE STRUKTŪROJE „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ Bendruomenės patirtis Slovakijoje vykusiame tarptautiniame seminare „Slovakijos kaimo plėtros tendenci-jos ir perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių patrauklumą ir jų patir-ties pritaikymas Lietuvoje“ Trys skirtingą veiklą vykdančios Trakų bendruomenės ir viena Varėnos rajono kaimo bendruomenė kartu su Slo-vakijos partneriu Hanušovco miesto bendruomenės centru, organizavo tarptautinį seminarą. Tarp Lietuvos dalyvių– Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė (pirmininkė – L. Kamaitienė), JKB „Užugiriai“ (pirmininkė – D. Dubaus-kaitė Kairevičienė), Paluknio kaimo bendruomenė „Dienmedis“ (pirmininkė – A. Rizgelienė) ir Perlojos kaimo ben-druomenė (pirmininkė – D. Karalevičienė).Keturios skirtingą veiklą Lietuvoje vykdančios bendruomenės (viena jų – Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ ) kartu suSlovakijos partneriu, Hanušovco miesto bendruomenės centru, organizavo tarptautinį seminarą. Projekto tikslai: 1. Surengti tarptautinį seminarą, pristatant keletą aktualių temų: - ekologiniai ūkiai, - atsinaujinantys energijos šaltiniai, - tautinio paveldo išsaugojimas ir pritaikymas, - patirčių mainai, - naujų partnerių paieška bei jų patirties panaudojimas. 2. Surinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie kaimo plėtros priemones – gerąją kaimo plėtros patirtį, pokyčiuskaimo vietovėse. 3. Dalytis patirtimi ir reprezentuoti bendruomenių veiklą. 4. Įtraukti jaunimą į kaimo plėtros procesus ir perduoti projektinę patirtį. 5. Papildyti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvų įgyvendinimą naujomis idėjomis.16
 17. 17. Hanušovco mieste vykusio susitikimo metu pristatyta dzūkų kultūra, įteiktos atminimo dovanos. Pirma iš kairės – Lolita JolantaPiličiauskaitė Navickienė, trečia iš kairės – Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė Minėtos seminare dalyvavusios bendruomenės yra skirtingos, bet susivienijusios siekia dalytis patirtimi ir jos sem-tis įvairiose srityse: - ugdant jaunimo žemdirbių ir vartotojų ekologinę savimonę, - dalyvauti rengiant kaimo plėtros projektus, - ugdant verslumo įgūdžius kaime; - gerinant paslaugų kokybę kaime, - išsaugant kultūrinį ir tautinį paveldą, pritaikant jį visuomenės reikmėms, - įvairinant kaimo ekonomiką ir pan. Seminaras buvo skirtas plačiam kaimo subjektų ratui, renginiai vyko kelias dienas Slovakijoje, Hanušovco ben-druomenėje, vietos centre, mokykloje. Vėliau per išvykstamuosius praktinio pobūdžio užsiėmus, semiantis patirties,įgūdžių, buvo aptarta ekologinių ūkių, perdirbančių ir parduodančių savo produkciją, taip pat naudojančių atsinau-jinančius energijos išteklius, patirtis, susipažinta su Slovakijos ekologinių sūrių ūkių gamintojų, kaimo turizmo verslopasiekimais. Dalyviai buvo supažindinti su Slovakijos tautine kultūra, vyko susitikimas su Slovakijos Hanušovco ben-druomenės jaunimu, diskusijos apie jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose ir įvairių projektų vykdymą. Minėtame tarptautiniam seminare Trakų rajono ir Varėnos rajono Perlojos kaimo bendruomenės pasakojo apiesavo veiklą, kultūros tradicijas, o Slovakijos partneriai buvo supažindinti su Lietuvoje vykstančiais kaimo plėtros proce-sais, buvo diskutuojama, semiamasi abipusiai naudingos patirties. Šio projekto rezultatas – apibendrintos patirties pagrindu sukurtas vaizdo filmas. Jis pristatomas Lietuvos kaimotinklo plėtros dalyviams skirtose internetinėse sklaidos priemonėse, vaizdo medžiaga dalijama per įvairius renginius arsusitikimus.
 18. 18. COOPERATION EXPERIENCE “THE RURAL NETWORK OF LITHUANIA“ Community experience in international seminar which took place in Slovakia “Tenden-cies and perspectives of Slovak rural development, importance of partnership and coopera-tion enhancing the rural areas and implementation of their experience in Lithuania”Iš įspūdžių Slovakijoje: bendradarbiavimas stiprinabendruomenės veiklą ir įkvėpia naujų darbų pradžiai The international seminar was organised by three Trakai communities working in different fields and one ruralcommunity of Varėna district, together with Slovak partner, the community centre of Hanušovce town. The semi-nar was attended by the community of Tiltai village, Trakai district (the chairperson L. Kamaitienė), JRC ’Užugiriai’(the chairperson D. Dubauskaitė- Kairevičienė), the community of Paluknis village ’Dienmedis’ (the chairperson A.Rizgelienė), the community of Perloja village (the chairperson D. Karalevičienė). Aims of the project: 1. Holding an international seminar presenting several important issues: - organic farming, - sources of renewable energy, - preserving and applying the national heritage, - exchange of experiences, - looking for new partners and adapting their experience. 2. Collecting, analysing and disseminating the information about tools of rural development, the best practices ofrural development and changes in in rural areas. 3. Sharing experience and representing the activities of the community. 4. Involving young people into the processes of the rural development and sharing the experience of project work. 5. Provide the initiatives of international cooperation with new ideas. The above mentioned communities are different, but they seek to share their experience and look for it in differentfields: - encouraging environmental consciousness of young farmers and consumers; - participating in the preparation of rural development projects; - developing entrepreneurial skills in rural areas; - improving the quality of services in rural areas; - preserving cultural and national heritage, adapting it for public use; - diversification of the rural economy, and so on. The seminar, that took place in a school, in the centre of the local community of Hanušovce, Slovakia, was de-signed for a wide range of rural subjects and lasted for several days. Later, during the outgoing workshops, experienceof organic farms, processing and marketing their products, as well as using renewable energy sources, was discussed.Participants had a possibility to find out more about the achievements of Slovak producer of organic cheese and ruraltourism business and Slovak national culture. During the meeting with the youth of HANUŠOVCE community, adiscussion about their participation in the process of rural development implementing different projects took place. Communities of Trakai district and Perloja village told about their activities and presented their cultural tradi-tions. In this way, rural development processes taking place in Lithuania were introduced to Slovak partners. The par-ticipants enjoyed the discussions and exchanging their experience. The outcome of this project is a video film which was created on the basis of the summarized experience. It is pre-sented on the Internet sites designed to the participants of the rural community of Lithuania. The video material is alsodistributed during various meetings, events.18
 19. 19. Trys rajono kaimo bendruomenės Austrijoje JKB „Užugiriai“, Trakų rajono Valųkaimo bendruomenė „Neris“, Aukštadvariobendruomenė kartu su Austrijos partneriuLAG Elsbeere Wienerwald (austriškai –Vietos veiklos grupė „Šermukšniai šalia Vie-nos miško“) 2011 m. spalio 2–7 d. surengėtarptautinį seminarą „Austrijos kaimo plė-tros dalyvių patirtis įgyvendinant projektus,partnerystės stiprinimas bei patirties pritai-kymas Lietuvoje, skatinant vietos bendruo-menių iniciatyvas“. Austrijos partneris organizavo įdomius Apsilankius šermukšnių ūkyje. Austrijos geroji patirtis nustebino bendruomenespažintinius susitikimus: viešnagę ElsbeereWienerwald regiono, Žemės ūkio kolegijos ir ūkininkavimo kompetencijų centre, vizitą į biodujų elektrinę, supažindi-no su pagrindiniais regioninės turizmo strategijos aspektais, pateikė sėkmingos praktikos pavyzdžių. Trakų rajono savi-valdybės kaimų bendruomenės pristatė savo veiklą, pateikė įgyvendinamų projektų pavyzdžių, pasakojo apie Lietuvosetninius regionus, surengė atsivežtų meno dirbinių parodą, vyko tautinio maisto paveldo produktų degustacija. Trakų krašto bendruomenių atstovai domėjosi, kaip Austrijos Elsbeere Wienerwald regiono visuomenė dalyvaujaįgyvendinant valdžios parengtas miestelių strategijas. Mūsų krašto atstovus stebino atsinaujinančių energijos šaltiniųpopuliarumas šalyje, jaunimo verslumo ugdymas žemės ūkio mokykloje. Pristatant įvairių Austrijos regionų bei miestelių strategijas, buvo kalbėta ir apie trūkumus, kuriuos derėtų pašalinti.Mūsų visuomenininkus sužavėjo austriška tradicija kruopščiai atsirinkti valdžios atstovus. Pagrindinė taisyklė: vado-vauti gali tik specialias kompetencijas turintys asmenys, baigę aukštuosius politikos mokslus. Įdomus faktas: meras turiraktus nuo visų jo valdomoje teritorijoje esančių įstaigų. Sukauptai patirčiai viešinti išleistas informacinis leidinys. Austrijoje Trakų krašto bendruomenių atstovai domėjosi, kaip Austrijos Elsbeere Wienerwald regiono visuomenė dalyvauja įgyvendinant valdžios parengtas miestelių strategijas
 20. 20. Tarptautiniame seminare „Austrijos kaimo plėtros dalyvių patirtis įgyvendinant projektus, partnerystės stiprinimas bei patirtiespritaikymas Lietuvoje skatinant vietos bendruomenių iniciatyvas“ Three Trakai communities in Austria JRC ‘Užugiriai“, the community of Valai village ‘Neris‘, Trakai district, the community of Aukštadvaris togetherwith Austrian partner LAG Elsbeere Wienerwald (local activity group “Rowan trees by the Vienna forest”) organizedan international seminar “Experience of the participants in rural development of Austria implementing projects, en-hancing partnership and implementing the best practices in Lithuania, promoting initiatives of local communities”.The seminar took place from the 2nd to 7th October, 2011. Austrian partner organized interesting educational meetings, such as a visit to Elsbeere Wienerwald district, theCentre of agricultural competences, Agriculture College, visit to Biogas power plants, introduced the main aspects oftourism strategies and provided some examples of successful practice. Rural communities of Trakai district presentedtheir activities and some examples of implemented projects. They also told about ethnic regions of Lithuania and heldan exhibition of national art, offered to sample some food that is a national heritage. Representatives of Trakai communities were interested in finding out how actively community of Elsbeere Wie-nerwald district participate implementing the strategies prepared by the government. Our representatives were as-tonished by the popularity of renewable sources in the country, educating the youth in the agricultural school in anentrepreneurial way. Presenting different strategies ofAustrian regions and towns some draw-backs, that should be eliminated, werementioned. Our representatives likedthe Austrian tradition to be scrupulouschoosing the local authorities. The mainrule is that only a person with specialcompetences and only those who havedegrees in politics can be in authority.An interesting fact should be mentioned.The Mayor has the keys of every institu-tion that is in the territory he is respon-sible for. The newsletter has been released to Tarptautiniame seminare „Austrijos kaimo plėtros dalyvių patirtis įgyvendinant projektus, partnerystės stiprinimas bei patirties pritaikymas Lietuvoje skatinant vietosshare the information about the visit. bendruomenių iniciatyvas“. Susitikimas su žemės ūkio mokyklos atstovais20
 21. 21. SVARŪS BENDRUOMENĖS PROJEKTAI IR NUVEIKTI DARBAI Švenčiausiosios Mergelės Marijos akmeninis koplytstulpis Bendruomenės narių pastangomis, siekiant įprasminti JKB „Užugiriai“ įkūrimą, 2008-aisiais Būdos kaimo kryžke-lėje pastatytas Švenčiausiosios Mergelės Marijos akmeninis koplytstulpis. Statinyje esančią Dievo Motiną Švč. MergelęMariją sukūrė garsus Lietuvos medžio drožėjas Algimantas Sakalauskas. Bendruomenės nariai pamėgo šią vietą. Stasė Putnienė, Nijolė Ona Semionova, Rima Šokaitienė ir kitos bendruo-menės moterys apsodino koplytstulpį gėlėmis, dekoratyviniais krūmeliais, mėgsta šalia jo pasėdėti. Narių Jan Semio-nov, Jan Sabalevskij, Jono Adamonio, Stepo Stepanavičiaus, Anatolij Semionov ir Marijan Putnos rankomis iš laukoriedulių pastatyto koplytstulpio pamate įbetonuota štai tokia Lolitos Piličiauskaitės Navickienės sukurta Malda: Švenčiausioji Mergele Marija Šis koplytstulpis – tai Tau Būdos kaimo kryžkelėjedarbščių žmonių rankomis pastatytas padėkos ženklas. Ačiū, Mielaširdingoji Mergele Marija, už užtari-mą, mūsų maldų klausymąsi ir už visą, ko, ant Viešpa-ties sutvertos Žemelės gyvendami, mes sulaukiam. Ačiū, kad saugai mūsų miegą ir laukus. Ačiū už tai, kad, gyvendami nuostabios gamtosapsupty, su Saule pradedam kiekvieną Viešpaties siun-čiamą dieną. Te ir toliau Tavo Meilės šviesa saugo musnuo piktų negandų ir negerovės, neleidžia pykčiams irnetektims šios žemės užvaldyti, žalumos naikinti. Tesvarbiausius mūsų darbus Tavo, Švenčiausioji Merge-le Marija, gailestingumo spinduliai nušviečia ir mūsžingsnius telydi. Švenčiausioji Mergele Marija, Tu turi galią pas patįDangaus Viešpatį, lai nuo šio su meile statyto koplytstul-pio sklindanti šviesa, tarsi naktyje spindintis žiburėlis,išblaško tamsybių jėgas, piktąsias dvasias ir taip padedakaimo žmonėms apsisaugoti nuo visokiausių pavojų. Globok, Marija, našlaičius ir visus vargstančius,atitolink nuo žmonių ligas, badą, gaisrus, karus ir viso-kias nelaimes. Lai sužydi gerovėje ši Tavo meilės globo-jama žemė ir te visi joje jaučiasi laimingi. Tebūnie, Švenčiausioji Mergele Marija, Tavo glo-bojamoje žemėje pagarba Duonai. Tegu visi čia dirban-tys žmonės gerbia duoną, vienas kito turtą ir te nepatiriajie bado ir skurdo. Švenčiausioji Mergele Marija, tebūnie Tavo glo-bojamoje žemėje mylimi ir gerbiami tėvai, motinos irseni žmonės. Suteik žmonėms išminties vienas kitą my-lėti, gerbti ir globoti. Tebūnie jų širdyse pagarba ir meilėartimui bei svetimui. Lai niekas nebūna nuskriaustas,apgautas ir paniekintas. Te visi žmonės supranta, kad už Švč. Mergelės Marijos koplytstulpį puoselėja Stanislava Putnadaromas skriaudas teks atsakyti. Švenčiausioji Mergele Marija, įkvėpk žmonėm norą tvarkyti aplinką ir puoselėti grožį. Tegu šiose apylinkėse ir visojeLietuvoje prie namų žydi gėlės, pakelėse, sodybose, alkuose, kryžkelėse auga išlakūs medžiai, te laukai būna dirbami, o pievos– nušienautos. Tad mes pasižadame prie Tavo garbei statyto šio koplytstulpio sodinti gėles ir jomis rūpintis. Dėkojame Tau, Švenčiausioji Mergele Marija, Lietuvos žmonių globėja, už savo gyvenimų saugojimą, lenkiamės Tauir melsimės kaskart prie šio koplytstulpio sustoję. 21
 22. 22. THE MOST IMPORTANT COMMUNITY PROJECS Chapel Column of the Blessed Virgin Mary In 2008, to give meaning to the establishment of JRC Užugiriai, a chapel column of the Blessed Virgin Mary wasbuilt at the crossroads of Būdos village by the efforts of the community members. A statuette of God Mother BlessedVirgin Mary which is placed inside the chapel was carved by the famous Lithuanian wood carver Algimantas Sakalaus-kas. This place has become popular with community members. Stasė Putnienė, Nijolė Ona Semionova, Rima Šokaitienėand other women of the community planted various cultured plants around the column and like to come here and torelax. Lolita Piličiauskaitė- Navickienė has written a Pray which has been concreted in the boulder foundation of thecolumn by the hand of community members Jan Semionov, Jan Sabalevskij, Jonas Adamonis, Stepas Stepanavičius,Anatolij Semionovr and Marijan Putna. The Pray: Blessed Virgin Mary, This chapel column is built for you by hands of hard-working people of Būdos village to express their gratitude. Thank you Kind-hearted Virgin Mary for your patronage, for listening to our prayers and for everything we receive while living on our dear Earth created by the Lord. Thank you for pro- tecting our sleep and our fields. Thank you for each day sent by the Lord which we, living in these marvel- lous surroundings, meet with the Sun. Let Thy light of love keeps us protecting from evil and calamities, never let this land to be overwhelmed by anger andSeniūnaitis Jan Semionov prie Švč. Mergelės Marijos koplytstulpio losses, protect our greenery. Blessed Virgin Mary, let our major work and our steps be accompanied by the rays of your mercy. Blessed Virgin Mary, the Lord will hear your prayers, let the light coming from this chapel column, built with love,shines like a beacon and scatters forces of darkness, evil spirits and thus helps rural people to protect themselves from variousthreats. Dear Mary, take care of orphans and all in need, take away diseases, famine, fires, wars and all sorts of disasters frompeople. Let our earth flourish under your patronage and let all be happy. Blessed Virgin Mary, let always respect be shown to Bread in the land under your patronage. Let all people workinghere show respect to bread, each other’s property and never suffer hunger or poverty. Blessed Virgin Mary, let respect to fathers, mothers and old people be shown in the land under your patronage. Givewisdom to people to love, respect and take care of each other. Let there be respect and love in their hearts to a neighbour andstranger. Let no one be wronged, deceived or despised. Let all the people understand that they will be responsible for thewrongs they have done. Blessed Virgin Mary, inspire people to clean the environment and cherish the beauty. Let flowers bloom near houses,and tall trees grow along roadsides, by the farmsteads and crossroads, let fields be cultivated and grasslands be mowed. Wepromise to plant flowers at this chapel column, built in your honour, and take care of them. Thank you, Blessed Virgin Mary, the patron of Lithuanian people, for protecting our lives. We bow down to you andwill pray every time we stop here at this chapel column.22
 23. 23. PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO ŽENKLŲ TAKAS – ANGELŲ KALVA“ Netoli Užutrakio dvaro, greta kelio Trakai–Rykantai atšakos, vedančios link Būdos kaimo kryžkelės, stūkso kalva,išpuošta medinėmis angelų skulptūromis. 2009 m. rugsėjo 12 d. pilietinės iniciatyvos dėka (idėjos autorės – DominykaDubauskaitė Kairevičienė ir Lolita Piličiauskaitė Navickienė) – Lietuvos paminėjimo Tūkstantmečio ir Trakų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600-ųjų metų jubiliejams pažymėti – buvo realizuotas projektas ,,Lietuvosvardo paminėjimo tūkstantmetis krikščioniškųjų vertybių šviesoje“. Jo rezultatas: vienoje architektūrinėje tiesėje išsi-dėsčiusių svarbiausių Trakų statinių – Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymobažnyčios, Trakų salos pilies – seką papildė Tūkstantmečio ženklų takas, žmonių pramintas Angelų kalva.Projekto „Tūkstantmečio ženklų takas“ rezultatas – Angelų kalva. Tai naujausias turistinis objektas Trakų rajone PROJECT “THE PATH OF THE MILLENNIUM – THE HILL OF ANGELS“ The hill, decorated with wooden sculptures, is situated not far from Užutrakis, near the branch of Trakai -Rykantairoad leading to the crossroad of village Būdos. In 2009 on 12th of September, it was opened to mark the Millennium ofLithuania‘s name being mentioned in records and 600-year anniversary of Trakai Blessed Virgin Mary‘s Visit Church.The project “Celebration of the Millennium of Lithuania´s Name in the Light of Christian Values“ was implement-ed by the civic initiative (the authors of the idea are Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė and Lolita PiličiauskaitėNavickienė). Its result was a path of the Millennium signs which was called The Hill of Angels and is situated in one ar-chitectural line of the most important objects of Trakai, such as Church of God Mother‘s Birth, Trakai Blessed VirginMary‘s Visit Church and Trakai Island Castle. 23
 24. 24. Angelų kalva vienija įvairių konfesijų atstovus. Iš dešinės: Angelų kalvos tikslai: Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios monsinjoras – įamžinti 2009 metais minimas reikšmingas Lietuvai Vytautas Pranciškus Rūkas ir Trakų stačiatikių Švč. Dievo Motinos gimimo parapijos ganytojas Aleksandr Šmailov datas; – puoselėti ir populiarinti UNESCO saugomą lietu- vių tautinį paveldą – monumentaliosios skulptūrinės plastikos medinę architektūrą; – formuoti naujas ir puoselėti jau žinomas dvasingo laisvalaikio leidimo tradicijas; – skatinti tiek projekto dalyvių, tiek lankytojų pilietinius, tautinius ir krikščioniškus jausmus; – Trakuose esamas istorinės kultūrinės paskirties erdves papildyti nauja moralines vertybes propaguojančia erdve, papuošiant ją medinėmis angelų skulptūromis bei medžiais. Angelų kalvos kūrėjai, drožėjai ir fundatoriai. Patraukli idėja suvienijo nemažai įvairių specialybių žmonių – architektų, medikų, mokytojų, policininkų, žurnalistų, verslininkų, JKB „Užugiriai“ bendruomenės narių, neatlyginti- nais darbais prisidėjusių prie Angelų kalvos kūrimo. Aims of the Hill of Angels: - commemorating significant to Lithuania dates celebrated in 2009; - promoting Lithuanian national heritage protected by UNESCO – monumental sculpture plastic of wooden architecture; - forming new and promoting already known traditions of spiritual pastime; - promoting civic, national and Christian feelings of the participants of the project and visitors; - adding a new moral values promoting a space to the spaces of historical and cultural value that already exist in Trakai and, and decorating it with wooden sculptures of angels. The creators of the Hill of Angels, carvers and funders. This attractive idea united a lot of people of various professions. Architects, medics, teachers, policemen, journalists, businessmen and other members of the JRC Užugiriai voluntary contributed to the crating the Hill of Angels.Iš kairės: vyskupas emeritas Juozas Tunaitis ir Švč. Mergelės MarijosApsilankymo bažnyčios klebonas kunigas Jonas Varaneckas
 25. 25. Kūrimo istorija. 2009 m. birželio 24 d. kalvoje organizuota akcija „Pasėk dobilėlį Angelų kalvelėj“, kurios metu įbendruomenės narių pastangomis suartą dirvą buvo suberti Tiltų kaimo bendruomenės dovanoti baltieji dobilai. Tuo-kart talkoje dalyvavo Jan Semionov, Jan Sabalevskij su sūnumis Edgaru ir Vitalijum, Živilė Gruzdzevičiūtė su vaikais,Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė su šeima, Lolita Piličiauskaitė Navickienė, Rima Šokaitienė, Marianas Putna suvaikais Irute, Gintaru, Aušra; Stepanavičių vaikai – Greta, Edvardas ir Robertas. Į talką suskubo ir draugiški kaimynai –Valų bendruomenės atstovai Jūratė ir Mindaugas Šeporaičiai su vaikais. Taip pat dalyvavo Smiltė Kosmačiūtė ir Angelųkalnelio idėja susižavėjusi trakietė Neringa Kerinienė, kuri atvyko su trimis savo atžalomis – Guoste, Tauru ir vos trejųmetukų Sauliumi. 2009 m. pasirašytos partnerystės sutartys su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Trakų rajono savivaldy-bės administracija ir rasti kūrėjai, galintys šį projektą realizuoti. Tais pačiais metais Prienuose gyvenantis skulptorius Algimantas Sakalauskas, daugelio skulptūrų, paminklų, kry-žių, koplytstulpių, bažnyčių bei koplyčių interjerų autorius, medžio skulptūros ir drožybos centro VšĮ ,,Meninė drožy-ba“ direktorius, sukūręs daugiau kaip 400 lauko paminklų, suvienijo 15 medžio drožėjų. Rugpjūtį vykusios kūrybinėsstovyklos ,,Po angelo sparnu“ metu sukūrė 17 ąžuolinių, penkis metrus siekiančių angelų skulptūrų, simbolizuojančiųsvarbiausias krikščioniškąsias vertybes: Meilę, Viltį, Tikėjimą, Gyvybę, Dvasios stiprybę, Dvasios ramybę, Taiką, Atjau-tą, Pasiaukojimą, Bičiulystę, Santarvę ir kt. Angelų kalvoje stovinčios skulptūros gimė dosniai prisidedant fundatoriams. Tarp jų – gausus Trakų rajono poli-cijos komisariato darbuotojų būrys (89 žmonės), Lietuvos žurnalistų sąjunga, Dr. Juozo Kazicko labdaros ir paramosfondas, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės tikintieji,Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, verslininkai, šeimos, pavieniai asmenys. Fundato-riams Angelų kalva pasirodė aktuali, nes šiais pasaulinės globalizacijos laikais svarbu saugoti savo kultūros paveldą,būtina susirūpinti smukusiomis šiandienos visuomenės vertybėmis ir morale. Sociologinių tyrimų duomenimis, Trakailietuviui – tai pilis, ežerai ir kibinai, nors pačiame mieste bei aplinkinėse vietovėse įdomių lankytinų objektų yra gausu.Be to, Lietuvoje beveik nėra lauko architektūros erdvių, skirtų maldai ir kontempliatyviems apmąstymams. Tad mūsųtautiečiui ar iš užsienio atvykusiam svečiui buvo aktualu pasiūlyti naują, patrauklioje aplinkoje išsidėsčiusį turistinėstraukos objektą, kurio pagrindinė mintis – propaguoti bendražmogiškąsias vertybes, kurias, kaip moralinį testamentą,siektume išsaugoti ateinančioms kartoms. 25
 26. 26. History of the creating the Hill. On 24th June, 2009, the action “Sow Clover on the Hill of Angels” wasorganised. During the action seeds of white clover donated by the community of Tiltai were poured into the fieldploughed by the men of the community. A lot of people gathered together then: Jan Semionov, Jan Sabalevskij with his sons Edgaras and Vitalij, ŽivilėGruzdzevičiūtė with her children, Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė with her family, Lolita PiličiauskaitėNavickienė, Rima Šokaitienė, Marianas Putna with his children Irute, Gintaras, Aušra, children of Stefonavičiai familyGreta, Edvardas and Robertas. Friendly neighbours, Jūratė ir Mindaugas Šeporaičiai with their children, representa-tives of Valai community, also joined the campaign. Smiltė Kosmačiūtė and, attracted by the idea of the Hill of Angels,Neringa Kerinienė from Trakai came to help with her three children Guoste, Tauras and only three years old Saulius. In 2009, agreements of partnership with Trakai National Park, Trakai district municipality were signed and crafts-men able to implement the project were found. That same year, Algimantas Sakalauskas the author of numerous sculptures, monuments, crosses, chapel columnsand interiors of churches and chapels, director of wood sculpture and carving centre PI Artistic Carving who createdmore than 400 field monuments, brought 15 wood carvers together and during the creative camp “Under the Angel´sWing” which took place in August created seventeen 5 meter tall oak sculptures of angels symbolising Christian values,such as Love, Hope, Faith, Life, the Strength of the Spirit, Peace, Compassion, Sacrifice, Friendship and so on. The sculptures of the Hill were built thanks to the generous founders. Among them, there is a large number (89people) of Trakai District Police Headquarters staff, Lithuanian Union of Journalists, Dr. Juozas Kazickas Charity andSupport Fund, the faithful of Trakai Blessed Virgin Mary‘s Visit Church and Trakai Church of God Mother‘s Birth,Trakai district municipality, the Association of Chiefs of Local Authorities of Lithuania (ACLAL), businessmen, fami-lies and individuals. The Project The Hill of Angels appeared attractive to founders because of importance to protectcultural heritage and cherish values and morality of today‘s society which suffers decline especially in globalized worldof today. It is a shame that according to sociological research, Trakai to Lithuanian people mostly associates with TrakaiCastle, kibinai and lakes. What is more, there are few spaces of field architecture for prayers and contemplations inLithuania. That is why it was important to offer a new object of attraction in picturesque surroundings to local peopleand foreign guests. The main idea of the Project is to promote human values, which, as a moral testament, would bepreserved for future generations.26
 27. 27. Maldų ratas. 2009 m. rugsėjo 5 d. Angelų kalvojevyko Šeimos dienos akcija, kurios metu tvarkyta kalva. Ša-lia iš tolo matomų metalinių saulučių rankomis buvo su-dėliotas Maldų ratas. Tai vieta, kur kiekvienas gali patikėtiangelams savo maldas. Apsilankius kalvoje gali pajusti Maldos rato galią.Tam reikia atsinešti maldos simbolį (angeliuką, angeloformos molio varpelį, gėlės žiedą, akmenuką) ir atsistotirato viduryje, tada susikaupus pamąstyti apie savo troški-mą, pajusti, tiesiog „pamatyti“ jį išsipildžiusį, ir visa širdimitikėti to išsipildymo realumu. Tuomet derėtų pasimelsti irišėjus iš rato pakabinti simbolį ant greta esančių metaliniųsaulučių arba padėti prie patinkančios angelo skulptūros.Angelai klauso mūsų maldų, tad ir nuoširdus troškimasbus išgirstas, o jei išgirstas – būtinai paverstas realybe! Senjorų angelas The Prayer Circle. On 5th of September 2009, a campaign Family Day took place on the Hill of Angels. Dur-ing the campaign, the hill was cleaned and the Prayer Circle, near metal daisies seen from the distance, was set up. Thisis a space arranged with stone without using any instruments where everyone can confide their prayers to the angels. While visiting the hill, visitors can feel the power of the Prayer Wheel. They only need to bring a little woodenangel­ a symbol of prayer, a little angel shaped clay bell, a flower or a little stone and, standing in the middle of the -Circle, think about the desire, feel or just ‘see’ its fulfilment and believe the possibility of fulfilment from the bottomof your heart. Then they have to pray and leave the symbol at the sculpture of the angel they like best or hang it on oneof the metal suns standing nearby. Angels listen to our prayers, so sincere desire will be heard, and if it is heard, it willbe definitely turned into reality.Maldų ratas

×