CV AH Vromans

1,840 views
1,623 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CV AH Vromans

 1. 1. Curriculum Vitae De heer AH VromansPersonalia . Naam Vromans Initialen (voornaam) AH (Ton) Geboortejaar 1962 Woonplaats 8242 GR LELYSTAD Adres Punter 4966 Telefoonnummer 0320-227493 Nationaliteit Nederlandse Profiel . Ik ben een ervaren (gecertificeerd) service manager en ben in staat om kennis om te zetten in praktische toepassingen vanuit de ambitie om de ICT-dienstverlening goed aan te laten sluiten op de geldende bedrijfsprocessen. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren mijn ervaringen gedeeld d.m.v. het geven van trainingen.Loopbaan . De eerste 19 jaar van mijn loopbaan heb ik gewerkt als beroepsmilitair bij de Landmacht. In deze periode heb ik rollen vervuld op het gebied van HRM en ICT. In de laatste jaren bij de Landmacht heb ik leiding gegeven aan een aantal projecten en ben ik mij gaan richten op de kwaliteit van het beheer. Vanaf 1999 heb ik verschillende rollen uitgevoerd bij diverse klanten: • Service Level Manager • Coach • Service Manager • Projectleider inrichting en verhuizing ICT infrastructuur • Projectmanager infrastructurele projecten • Lijnmanager Vanaf 2008 heb ik trainingen verzorgd bij Capgemini Academy in het vakgebied Service Management en heb ik opgetreden als contractmanager richting klanten van de Academy. Werkgevers: Ministerie van Defensie (1980-1999) PTS Software (1999-2001) Capgemini (2001-2012) 1
 2. 2. Curriculum Vitae De heer AH Vromans Vaardigheden . Administratieve Organisatie (AO) Bepalen van Requirements Change management (people) Faciliteren IT auditing Kostenbeheersing Procesanalyse en ontwerp Project management Service managementBranche ervaring . Defensie Nutsbedrijven Onderwijs en Onderzoek Overheid Verzekeringen Ziekenhuizen Taalbeheersing . Spreken Lezen Schrijven Duits Redelijk Goed Redelijk Engels Goed Goed Redelijk Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal Werkervaring . 01-01-2010 Klant Capgemini Academy tot 01-10-2012 Rol Trainer Service Management Omgeving Onderwijs Activiteiten Verzorgen van trainingen Verzorgen van trainingen in het vakgebied Service Management: - ITIL® Foundation - ITIL® Intermediates - BiSL - ASL Verzorgen van maatwerk opleidingen bij diverse klanten, zoals: - ING - GDI - Friesland Campina - Rijkswaterstaat - BOSE - VION Food - Philips Betrokken geweest in Capgemini Academy project bij AXA België met de inrichting van het opleidingscurriculum van de Configuratiemanager. 01-01-2008 Klant Capgemini Academy tot 31-12-2009 Rol Trainer Service Management Omgeving Onderwijs Activiteiten Verzorgen van trainingen Verzorgen van trainingen in het vakgebied Service Management: 2
 3. 3. Curriculum Vitae De heer AH Vromans - ITIL® v2 Foundation, Practitioner en SVMB/SVMI - ITIL® v3 Foundation en RCV - BISL (Foundation) - BIMA - ASL (Foundation) Deze trainingen werden zowel op basis van "open inschrijvingen" als bij een specifieke klant op klant lokaties gegeven. Naast het verzorgen van trainingen de volgende activiteiten uitgevoerd: - Audit op status project Capgemini bij Fortis België; - Contractmanagement namens Academy bij opleidingstraject Testers bij UWV; - Contractmanagement namens Academy bij opleidingstraject Functioneel Beheer bij Alliander. 01-11-2007 Klant ICT-S (Justitie)tot 01-02-2008 Rol Consultant Omgeving Overheid Activiteiten Koppelen beheerprocessen In 2005 is Justitie gestart met een proef waarmee meerdere gedetineerden op één cel kunnen worden geplaatst. Doelstelling van deze proef was om aan te tonen dat er meer gedaan kan worden met dezelfde capaciteit aan bewakingspersoneel. Dit wordt gerealiseerd door vele vormen van technische automatisering. In 2007 is besloten om de taken van de projectorganisatie, dat belast was met de proef, over te dragen aan de beheerorganisatie van Justitie, ICT-S. Ik heb mij binnen dit project bezig gehouden met het koppelen van de functionele ICT- activiteiten binnen DCL (de gevangenis organisatie) met de beheerprocessen van ICT-S. Dit betekende dat alle functionele ICT-activiteiten vastgesteld moesten worden en bekend worden gesteld aan ICT-S. Hiermee werd geborgd dat ook na overdracht van beheer alle vragen en meldingen op een goede wijze bij ICT-S terecht zijn blijven komen. 20-09-2006 Klant Capgemini Academytot 31-12-2007 Rol Docent Omgeving Onderwijs Activiteiten Trainer ITIL® Foundation Geven van opleidingen bij de Capgemini Academy in ITIL® Foundation (parttime). 16-07-2007 Klant Rijkswaterstaattot 19-10-2007 Rol Projectleider Omgeving Overheid Activiteiten Projectleiding Capgemini is door Rijkswaterstaat gevraagd om de nieuwe ICT-voorziening te faciliteren. Met deze outsourcing werden alle diensten van RWS gemigreerd naar de nieuwe ICT-infrastructuur, welke Capgemini heeft gerealiseerd. Ik heb mij in mijn rol gericht op de Bouwdienst, een specifiek onderdeel van RWS met een groot aantal specifieke applicaties. In de periode dat ik daar werkzaam was heb ik met een vaste groep van medewerkers van de Bouwdienst deze dienst voorbereid op de migratie en is onder mijn leiding het applicatielandschap vastgesteld. Daarnaast heeft mijn team op lokatie alle informatie verzameld over de aanwezige applicaties, en is deze informatie verzameld en vastgelegd in applicatiedossiers. 3
 4. 4. Curriculum Vitae De heer AH Vromans Acht weken voor de transitie zijn alle informatie, afspraken en planningen overgedragen aan een transitieleider van Capgemini. 01-05-2007 Klant Dienst Terugkeer & Vertrek (Justitie)tot 29-06-2007 Rol ITIL Consultant Omgeving Overheid Activiteiten Vaststellen oper. beheeractiviteiten De Dienst Terugkeer & Vertrek was een nieuwe dienst binnen het Ministerie van Justitie en richt zich op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het beheer van de ICT-voorzieningen bevond zich nog in projectfase en diende per 1 juli 2007 operationeel gemaakt te zijn. De Dienst heeft het operationele beheer uitbesteedt aan diverse partners en heeft de regierol en het functioneel beheer in huis gehouden. Ik heb mij in deze korte periode gericht op het vaststellen, vastleggen en werkbaar krijgen van een aantal operationele beheerprocessen. Hiertoe heb ik veelvuldig contact gehouden met de klantvertegenwoordiging en leveranciers. Hiermee is de basis voor het operationeel beheer van DT&V gelegd en kon de Dienst dit verder uitbouwen. 30-01-2007 Klant Rijkswaterstaattot 01-05-2007 Rol Clustermanager Omgeving Overheid Activiteiten Leiden van vier lokale service units In het traject van centralisatie van de ICT-voorziening heeft Rijkswaterstaat gekozen om de nieuwe ICT-voorziening uit te besteden aan een externe partij (Capgemini). Om van decentraal naar de nieuwe centrale organisatie te kunnen bewegen dienden de toenmalige decentrale lokale service units van RWS hun ICT-diensten aan te bieden tot het moment dat deze diensten centraal aangeboden zouden gaan worden. In mijn rol als clustermanager was ik verantwoordelijk voor de aansturing van vier van deze lokale service units. In deze rol lag het zwaartepunt van mijn activiteiten op de HRM aspecten van de medewerkers (met name die medewerkers die niet mee zouden gaan naar de nieuwe organisatie) en de koppeling tussen de lokale service units en de centrale organisatie. In deze rol zou ik ook te maken krijgen met controlerende activiteiten in de overdracht naar de nieuwe dienstverlener. Voor Rijkswaterstaat ontstond daardoor een situatie, die mogelijk problemen op zouden kunnen leveren voor de nabije toekomst. Vandaar dat de samenwerking werd beëindigd. 18-01-2006 Klant Provincie Overijsseltot 31-12-2006 Rol Coördinator Omgeving Overheid Activiteiten Coördineren en omvormen backoffice De ICT-afdeling van de provincie Overijssel had als doelstelling om medio 2007 omgevormd te zijn naar een resultaatgerichte afdeling op basis van INK niveau 3. Als onderdeel van deze doelstelling waren de clusters netwerkbeheer, databasebeheer en systeembeheer samengevoegd tot één backoffice. Als coördinator van deze nieuwe backoffice was ik verantwoordelijk voor de structurering van deze nieuwe backoffice en de continuering van de gevraagde dienstverlening. Resultaten: - Duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de backoffice 4
 5. 5. Curriculum Vitae De heer AH Vromans - Betere aansluiting op de gewenste dienstverlening - Stroomlijning van de belangrijkste operationele beheerprocessen binnen de backoffice - Verbeteren resourcemanagement t.b.v. de bemensing van projecten en wijzigingen 30-08-2005 Klant Provincie Overijsseltot 01-10-2006 Rol Projectleider Omgeving Overheid Activiteiten Projectleiding De provincie Overijssel diende een deel van haar bestaande serverpark en opslagomgeving om economische redenen te vervangen. Hierbij werd besloten om de bestaande fysieke servers te vervangen door virtuele servers op basis van VMWare. De bestaande EVA3000 werd vervangen door een EVA6000. Met de inrichting van de omgeving van de virtuele servers is rekening gehouden met de vervanging van de fysieke servers in de twee jaren na de vervanging en de inrichting van een ontwikkel- en testomgeving. Deze OTA is in organisatorische vorm eind 2006, begin 2007 ingericht. Tijdens het project is de inrichting van het nieuwe serverpark en SAN gebaseerd op het Microsoft WSSRA-model en de inrichting van beheer gebaseerd op Microsoft Operations Framework. Hiermee werd de basis gelegd voor een professionelere wijze van beheer door de ICT-afdeling. Het project werd zoveel mogelijk bemand met interne medewerkers van de provincie. Het project is in twee fasen uitgevoerd: Fase 1: migratie van de LAN-servers, migratie naar Exchange 2003 en Windows 2003 R2. Fase 2: migratie van de DMZ-servers. 01-10-2004 Klant Informatie Beheer Groeptot 19-08-2005 Rol Projectmanager Omgeving Overheid Activiteiten Projectmanagement Het Technologieplan 2004-2007 beschreef de inrichting van de ICT-Infrastructuur voor de jaren 2004-2007 bij de IB-Groep en beschreef eveneens de gewenste stappen om tot die inrichting te komen. Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de projectorganisatie en realisatie van de volgende deelprojecten: - Realisatie Enterprise Service Bus (incl. Europees aanbestedingstraject); - Inrichten Websphere Ontwikkelstraat; - Verbeteren diverse aspecten netwerkinfrastructuur; - Consolidatie servers en data; - Implementatie servermanagement; - Adviesrapportage toolonderzoek. In deze rol heb ik binnen het softwarehuis van de IB-Groep veel kennis opgedaan van de organisatieve en inhoudelijke kant van een systeemontwikkelorganisatie. 5
 6. 6. Curriculum Vitae De heer AH Vromans Projectresultaat: Deelprojecten opgezet en bemensd en project op basis van Prince2 gestructureerd. Vanwege een ongeval het project tussentijds overgedragen aan een vervangend projectmanager. 09-02-2004 Klant Informatie Beheer Groeptot 30-09-2004 Rol Projectleider Omgeving Onderwijs Activiteiten Projectleiding De IB-Groep ontwikkelt zelf software t.b.v. internet. Hierdoor kan de klant van de IB-Groep op een relatief eenvoudige wijze toegang krijgen tot zijn gegevens. Voor de ontwikkeling van de applicaties wordt gebruik gemaakt van een drietal omgevingen (ONT, FAT, EXP) voordat de applicaties in productie worden genomen. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het professionaliseren van het omgevingenbeheer voor internet. Dit professionaliseren richtte zich voornamelijk op het beter inzichtelijk maken en standaardiseren van het proces en het controleerbaar en traceerbaar maken van genomen stappen en/of beslissingen in het ontwikkelproces. Het overkoepelend doel, het verkrijgen van een hogere beschikbaarheid van internet applicaties en het efficiënter en effectiever ontwikkelen, testen en in productie nemen van deze applicaties, werd hiermee beter ondersteund. Projectresultaat: - Een fysieke infrastructuur voor de ONT, FAT en EXP omgeving op basis van VMWare; - Opgeleide medewerkers; - Een ingericht overzetmechanisme (TurnOver eCM); - Opstellen en implementeren procedures. Dit project halverwege overgenomen van een collega. 01-02-2003 Klant ROC Amsterdam en omstrekentot 19-01-2004 Rol Projectleider Infrastructuur Omgeving Onderwijs Activiteiten Projectleiding Het ROCvA heeft in 2003 de beschikking gekregen over twee nieuwbouwlocaties in Amsterdam Zuidoost. Vanuit diverse bestaande locaties zijn de centrale organisatie en een aantal onderwijsinstellingen verhuisd naar deze locaties. In de rol van projectleider was ik verantwoordelijk voor: - realisatie van de ICT-infrastructuur op deze nieuwbouwlocaties; - verhuizing van het serverpark van de centrale beheerorganisatie naar het rekencentrum van de grootste nieuwbouwlocatie; - leveranciersmanagement (afstemmen activiteiten diverse leveranciers, zoals: IPT (KPN), actieve netwerkcomponenten en ontwerp netwerkomgeving (Didata), WAN (NL-Tree)); - ondersteuning beheerorganisatie in de professionalisering van hun werkzaamheden en processen. Projectresultaat: Twee nieuwbouwlocaties voorzien van een nieuwe ICT-infrastructuur en de verhuizing begeleidt van ± 350 medewerkers en ± 3000 leerlingen (netwerkcomponenten, servers, werkstations, printers en data). 6
 7. 7. Curriculum Vitae De heer AH Vromans 01-04-2002 Klant Essent Netwerk Noordtot 01-02-2003 Rol Service Manager a.i. Omgeving Energiebedrijven Activiteiten Service Management Na de inrichting van de beheerprocessen werd met een verdieping gestart in de inrichting van de afdeling Informatiemanagement en Processen binnen Essent Netwerk Noord. In deze fase is de Service Manager van Essent Netwerk Noord volledig betrokken geraakt bij deze inrichting, waardoor ik zijn rol heb waargenomen. In deze rol was ik intermediair tussen de diverse leveranciers en gebruikersorganisatie over de dagelijkse IT-dienstverlening. Hierbij stuurde ik functioneel een vijftal medewerkers aan, die elk een aantal procesactiviteiten dienden te borgen. In deze periode ben ik verantwoordelijk geweest voor de realisatie van SLA’s op het gebied van applicatiebeheer en technisch beheer van grafische informatiesystemen met een tweetal externe leveranciers. Projectresultaat: - realisatie van SLA’s met externe leveranciers; - printerconsolidatie (grote besparing voor klant); - ingerichte beheerorganisatie en goede afstemming tussen de medewerkers; - goed gedragen positionering van de beheerafdeling binnen de klantorganisatie met de mogelijkheid om de rol van de beheerafdeling te verstevigen en te verbeteren. 14-05-2001 Klant Essent Netwerk Noordtot 01-04-2002 Rol ITIL-Consultant Omgeving Energiebedrijven Activiteiten Inrichten beheerprocessen Ter voorbereiding op de liberalisering van de energiemarkt werd de organisatie van Essent Netwerk Noord ingrijpend gereorganiseerd. In het kader hiervan werden alle processen aangepast of nieuw ingericht. Ik heb invulling gegeven aan de inrichting van de beheerprocessen change management, problem management, incident management en configuration management en vervulde hierbij tevens een adviserende en ondersteunende rol t.b.v. het management en de procesuitvoerenden van de ICT-afdeling. In het geheel van procesinrichting vervulde ik tevens de rol van intermediair tussen de klantorganisatie en de diverse leveranciers van de ICT-dienstverlening. Projectresultaat: ingerichte en geïmplementeerde beheerprocessen. 27-03-2001 Klant Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Directie ICTtot 05-06-2001 Rol ITIL Specialist Omgeving Overheid Activiteiten Opzetten en uitvoeren nulmeting beheerprocessen In het kader van het project Implementatie Baseline (informatiebeveiliging) ben ik als ITIL- deskundige verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van een nulmeting over een vijftal ITIL beheerprocessen. In deze nulmeting is de mate van inrichting en operationaliteit gemeten van de processen Change, Incident, Service Level, Problem en Configuration Management. Deze nulmeting is door de interne organisatie tevens gezien als vertrekpunt voor latere audits. Projectresultaat: Eindrapportage nulmeting beheerprocessen 7
 8. 8. Curriculum Vitae De heer AH Vromans 01-09-2000 Klant HJB Technical Solutionstot 28-02-2001 Rol Projectconsultant Omgeving Zakelijke dienstverlening Activiteiten Projectleiding en -coördinatie Ik ben werkzaam geweest bij HJB Technical Solutions, een startende organisatie op het gebied van ICT-projectmanagement en -dienstverlening. In dit project ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten en inplannen van de ICT-infrastructuur, het in kaart brengen en implementeren van de interne processen en het begeleiden van de activiteiten inzake de euroconversie. Projectresultaat: - ingerichte ICT-infrastructuur; - geïmplementeerde processen binnen de organisatie; - probleemloze overgang naar de euro. 26-04-2000 Klant PTS Softwaretot 31-08-2000 Rol Carriere Begeleider Omgeving Zakelijke dienstverlening Activiteiten Opzetten, testen en invulling geven aan nieuwe functie In de periode van 26-04-2000 t/m 31-08-2000 heb ik de rol bekleedt van carrière begeleider bij een ICT-dienstverlener als onderdeel van een pilot. In deze pilot moest het nut van scheiding tussen het begeleiden van te detacheren medewerkers en commerciële belangen aangetoond worden. In deze periode heb ik een groep van 20 medewerkers begeleid bij het opzetten van een persoonlijk opleidingsplan, gericht op het gewenste carrièrepad. Per 01-09-2000 is de functie van carrière begeleider ingevoerd bij deze organisatie (=projectresultaat). 01-02-2000 Klant CasTeltot 25-04-2000 Rol Projectconsultant Omgeving Telecommunicatie Activiteiten Vastleggen vereist niveau dienstverlening t.b.v. uitbestedingstraject Ik heb in samenwerking met een projectconsultant van Capgemini voorbereidende werkzaamheden verricht t.b.v. het uitbesteden van het technisch beheer van het customer care and billing system (TBMS) in het kader van het aanbieden van telefonie via de kabel. Naast het opstellen van een projectplan was ik verantwoordelijk voor het samenstellen van de functionele beschrijving, de technische beschrijving, de dienstenniveau beschrijving en een blauwdruk van de benodigde procedures. De benodigde gegevens voor deze beschrijvingen werden verkregen door overleg met de betrokken managers en medewerkers. Het project is succesvol afgesloten door de oplevering van een request for proposal. 01-02-1999 Klant EDONtot 31-01-2000 Rol Projectmedewerker Service Management Omgeving Energiebedrijven Activiteiten Reviewen en opnieuw opstellen SLA’s; inrichting service management organisatie Ik heb in de rol van service level manager op operationeel en tactisch niveau gewerkt aan: - Het reviewen en opnieuw opstellen van de service level agreements tussen de centrale IT- beheerorganisatie (functioneel) en de kernbedrijven van EDON; - Het opstellen van de service level agreements tussen de genoemde beheerorganisatie en de diverse leveranciers van ICT-diensten; 8
 9. 9. Curriculum Vitae De heer AH Vromans - Het inrichten van de service level management functie binnen de centrale IT-beheerorganisatie en het geven van een plaats van deze functie in de totale IT-beheerfunctie van EDON; - Het opstellen van het service level agreement in het outsourcingstraject van de SAP/R3- beheerafdeling van EDON. Tijdens dit project heb ik ervaring opgedaan in: - Het inventariseren van de wensen en eisen van de gebruikersorganisatie ten opzichte van de IT door middel van workshops; - Het opstellen, bespreken en uitonderhandelen van service level agreements; - Het meetbaar en stuurbaar maken van het beheer van de IT, zodat de organisatie beter kan managen op de kosten en inzet van IT; - Het toerekenen van de kosten aan de diverse diensten, welke door de kernbedrijven afgenomen worden; - Het inrichten van ondersteunende processen en procedures in het kader van de nieuwe service level agreements. 01-06-1997 Klant Ministerie van Defensietot 31-01-1999 Rol Senior netwerkbeheerder Omgeving Defensie Activiteiten Teamleiding automatiseringsteam Als werknemer van defensie heb ik invulling gegeven aan de functie van senior netwerkbeheerder bij een regionale telematicagroep. Vanwege het niet kunnen vullen van de functie van Hoofd Technisch Beheer werd aan de functie van senior netwerkbeheerder de verantwoordelijkheden en taken, v.w.b. het automatiseringsdeel van die functie, toegevoegd. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het beheer van vier NT-netwerken in Noord- Nederland, waarbij o.a. ervaring is opgedaan met beheer op afstand. Tevens was ik verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden van bureau automatisering. Dit bureau, dat bestond uit 5 medewerkers, werd door mij aangestuurd, inclusief de personele verantwoordelijkheid (beoordeling, etc.). Ik was verantwoordelijk voor het contact met de klanten, waarbij een vinger aan de pols werd gehouden op zaken die bij de klanten speelden. In deze periode werden de beheerprocessen ingericht op basis van de ITIL-gedachte. Naast de verantwoordelijkheid als procesbeheerder van het proces problem management, was ik een vraagbaak en coach voor de procesbeheerders van andere processen, zoals incidenten management, configuration management en change management. Daarnaast werd onder mijn verantwoordelijkheid in deze periode de vier genoemde NT- netwerken gekoppeld aan het landelijke defensienetwerk. 01-11-1995 Klant Ministerie van Defensietot 31-05-1997 Rol Medewerker Applicatie- en Systeemsoftware Omgeving Defensie Activiteiten Beheren, testen, implementeren en ondersteunen van applicatie- en systeemsoftware In deze periode ben ik verantwoordelijk geweest voor het beheren, testen, implementeren en ondersteunen van specifieke defensie applicatiesoftware en Microsoft gebruikerssoftware (Office-omgeving en Windows 95). Tevens heb ik ervaring opgedaan met het inrichten van netwerken (met maximaal 45 gebruikers per netwerk) op basis van Windows NT 3.51 en Novell 3.12. 9
 10. 10. Curriculum Vitae De heer AH Vromans Alle werkzaamheden werden verricht in een nieuwe defensie-organisatie, waarbij ik voor de startdatum reeds als kwartiermaker betrokken was bij het operationeel maken van deze organisatie. 01-05-1995 Klant Ministerie van Defensietot 31-10-1995 Rol Teamleider helpdesk, projectleider Omgeving Defensie Activiteiten Aansturen backoffice-act., proj.leiding Ik heb in deze korte periode gefunctioneerd in een landelijke defensie-organisatie, die door reorganisatie een grote mate van onderbezetting kende. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het verhelpen van hardwarestoringen, de magazijnadministratie, de aansturing van het magazijnpersoneel en de overdracht van magazijnvoorraden aan de nieuwe organisatie. Tevens heb ik leiding gegeven aan een landelijk vervangingsproject van 400 computersystemen bij de decentrale onderdelen en een vervangingsproject van 150 computersystemen bij de staf van deze defensieorganisatie. 16-05-1994 Klant Ministerie van Defensietot 30-04-1995 Rol Omscholing tot automatiseringsdeskundige Omgeving Defensie Activiteiten Volgen van opleiding Gedurende de periode van een jaar heb ik een interne opleiding gevolgd, georganiseerd door het NOVI. De opleiding bestond uit een zestal modules en het examentraject voor PDI-1 en PDI-2. Daarnaast heb ik in deze periode een cursus programmeren in Clipper en Pascal gevolgd. De opleiding werd afgerond met een stage van drie maanden bij een helpdesk van defensie. 06-05-1980 Klant Ministerie van Defensietot 15-05-1994 Rol Diverse functies Omgeving Defensie Activiteiten Personeelszorg, docent, patiëntenregistratie De eerste veertien jaar van mijn carrière bij defensie heb ik mij vooral toegelegd op de personeelszorg binnen deze organisatie. Als staffunctionaris heb ik een drietal functies gehad bij verschillende organisatiedelen, zowel in Nederland als in Egypte, waarin ik met name verantwoordelijk was voor de administratieve organisatie en de vulling van de functieplaatsen van die organisatiedelen. Daarnaast heb ik gedurende een periode van vier jaren onderwijs gegeven aan onderofficieren in opleiding en ben ik verantwoordelijk geweest voor de administratieve organisatie en de patiëntenregistratie van een militair chirurgisch team in een burgerziekenhuis te Heerenveen. Opleidingen . ITIL Service Management Heao-Bedrijfskundige Informatica ASL Foundation Business Information Management Foundation (BiSLF) ITIL® Service Manager (gecertificeerd) ITIL® Foundation ITIL® Intermediate: Continual Service Improvement (CSI) ITIL® Intermediate: Managing Accross the Lifecycle (MACL) 10
 11. 11. Curriculum Vitae De heer AH Vromans ITIL® Intermediate: Release, Control & Validation (RCV) ITIL® Intermediate: Service Design (SD) ITIL® Intermediate: Service Operation (SO) ITIL® Intermediate: Service Strategy (SS) ITIL® Intermediate: Service Transition (ST) ITIL® Intermediate: Operation Support & Analysis (OSA) ITIL® Intermediate: Planning Protection & Optimisation (PPO) ITIL® Intermediate: Service Offerings & Agreements (SOA) ITIL® Managers Bridge PRINCE2 Foundation (certificaat) PRINCE2 Practitioner (certificaat) Projectmanagement (bij HJB Project Consultancy) Proposal Management (Capgemini)Vooropleidingen . AMBI HX (Beheer van informatievoorziening) (bij VGM) AMBI HP.6 (Datacommunicatie en netwerken, beginselen en technisch ontwerp) (bij LOI) 11

×