Yhteisöllinen innostaminen

 • 503 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
503
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ”Toiminta ilman teoriaa on puuhastelua” Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 1
 • 2. YHTEISÖLLINEN INNOSTAMINEN Tavoitteet: Tutustut sosiaalipedagogiseen teoriaperinteeseen pintapuolisesti Ymmärrät yhteisötyön toimintaympäristöä ja tehtäväkenttää Osaat tarkastella kohderyhmiä, menetelmiä ja tavoitteita sosiaalipedagogisen viitekehyksen avulla Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 2
 • 3. Toteutustapa ◦ Lyhyt teoriaosuus ◦ Essee / teoriatehtävä ◦ Tutustumista olemassa oleviin esimerkkeihin ◦ Harjoitteita ja välineitä Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 3
 • 4. Lyhyt johdatus sosiaalipedagogiikkaan Mitä se on? Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 4
 • 5. Lyhyt johdatus sosiaalipedagogiikkaan ◦ Pedagogiikka: ◦ Oppi ihmisen kasvusta ◦ Kasvatuksen taito ◦ Ihminen voi tulla ihmiseksi vain kasvatuksen avulla (Immanuel Kant) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 5
 • 6. Lyhyt johdatus jatkuu… ◦ Sosiaalinen = 1. Yhteiskunnallinen 2. Yhteisöllinen, ihmisten vuorovaikutusta koskeva 3. Solidaarinen, toisia huomioon ottava, huono-osaisten auttamiseen suuntautuva Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 6
 • 7. Sosiaalipedagogiikka ◦ Ei yhtä tulkintaa ◦ Ei yhtä kohdetta ◦ Korostaa yhteiskunnallisuutta ja yhteisöllisyyttä ihmisen kasvun tukemisessa Neljä lähestymistapaa: ◦ Itseymmärrysteoria ◦ Viitekehysteoria ◦ Menetelmäteoria ◦ Yhteiskunnallinen liike Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 7
 • 8. Yhteisöllisyyden tarpeesta ◦ http://www.youtube.com/watch?v=lZvWzvW_fRM ◦ Nuoret ja yhteisöllisyys Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 8
 • 9. Sosikulttuurisen innostamisen piirteitä: ◦ Innostaminen on osallistumista ◦ Sen perustana on pedagogiikka ◦ Innostamisessa mennään sinne, missä ihmiset ovat ja elävät, heidän arkipäiväänsä ◦ Innostamisen toiminnassa (sen metodologiassa) lähdetään siltä tietoisuuden tasolta, jolla ihmiset kulloinkin ovat (=ei mitään ”hienoa” metodia tai muuta, jota kukaan ei ymmärrä) ◦ Innostaminen perustuu kunnioitukseen: Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja ainutlaatuinen persoona riippumatta rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, asemasta tai varallisuudesta ◦ Innostaminen on erinomainen tuki kulttuurisen identiteetin vahvistamiselle (Kurki 2008, 112) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 9
 • 10. Innostaminen on: (Jaume Trilla; Animación sociocultural) ◦ Innostaminen on toimintaa ja toimintojen ykseyttä eli sitä mitä innostaja tekee ◦ Sosiaalista käytäntöä, aktiviteettia ja aktiviteettien ykseyttä. Ei vain mitä innostaja tekee vaan ihmisten omaa osallistumista toimintaan ◦ Innostaminen on metodi, tapa tehdä. Se on menetelmien ykseyttä, se on yhdistelmä menetelmiä ◦ Innostaminen on prosessi. ◦ Ohjelma, projekti tai yhfistelmä näitä joihin tarvitaan suunnittelua ◦ Sosiaalinen tehtävä, funktio. Kyse ei ole vain innostajasta ja osallistujista vaan kyse on koko yhteisöstä ◦ Innostaminen on faktori, tekijä, ja sillä on operatiivinen luonne, se on jotakin joka luo, saa aikaan, motivoi ja löytää tilaa erilaisille prosesseille ja niiden tuloksille (Kurki 2008, 112-113) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 10
 • 11. Innostamisen tavoiteluokkia (Xavier Puertas: Animación en el ámbito turístico) 1.Kulttuuriset tavoitteet 2.Sosiaaliset tavoitteet 3.Osallistumisen ja yhdistymisen tavoitteet 4.Kasvatukselliset ja persoonallisen kehityksen tavoitteet (Kurki 2008, 112-117) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 11
 • 12. 1. Innostamisen Kulttuuriset tavoitteet ◦ Kulttuurinen kehitys ◦ Kulttuurinen demokratia ◦ Folkloren ja tradition tunteminen ◦ Kulttuurisen ilmaisun helpottaminen ◦ Luovuuden kehittyminen ◦ Kulttuuriin liittyvien mahdollisuuksien tasa-arvo ◦ Kulttuurisen identiteetin etsimisen ja löytämisen tukeminen ◦ Kulttuurienvälisen kunnioittamisen vahvistaminen (Puertasia referoinut Kurki 2008, 112-116) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 12
 • 13. 2. Innostamisen sosiaaliset tavoitteet ◦ Yhteisöllinen kehitys ◦ Tiedostaminen ◦ Elämän laadun paraneminen ◦ Sosiaalisen omantunnon kehittyminen ◦ Sosiaalinen transformaatio ◦ Liikkeelle lähteminen ◦ Sorrettujen ja marginaalissa olevien auttaminen ◦ Sosiaalinen tasa-arvo (Puertasia referoinut Kurki 2008, 112-116) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 13
 • 14. 3. Innostamisen osallistumisen ja yhdistymisen tavoitteet ◦ Sosiaalinen verkostoitumisen vahvistaminen ◦ Ruohonjuuritason demokratian tukeminen ◦ Kansalaisten osallistumisen ja yhdistyksiin liittymisen tukeminen ◦ Sosiaalisten suhteiden kaikkien haarojen vahvistaminen ◦ Sosiaalisen energian aktivointi ◦ Uusien kommunikaatiotapojen löytäminen ◦ Uudenlaisten sosiaalisten suhteiden syntymisen tukeminen (Puertasia referoinut Kurki 2008, 112-116) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 14
 • 15. 4. Innostamisen kasvatukselliset ja persoonallisen kehityksen tavoitteet ◦ Persoonan integroitu kokonaiskehitys ◦ Itseymmärryksen lisääminen ◦ Persoonallisen autonomian mahdollistaminen ◦ Emansipaation herätteleminen ◦ Jatkuvan kasvun ja koulutuksen tukeminen ◦ Kriittisen ajattelun kehittäminen ◦ Yksilöllisten tavoitteiden motivointi ◦ Ihmisten auttaminen ilmaisemaan arvojaan ja tarpeitaan (Puertasia referoinut Kurki 2008, 112-116) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 15
 • 16. Jean Glaude Gillet: Animation et animateurs 1995 Augustin & Gillet: L’animation professionelle 2000 ◦ Tuotantotehtävä ◦ Helpottajana ja välittäjänä toimimisen tehtävä ◦ Valaistuminen Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 16 Innostamisen tehtävät
 • 17. 1. Innostamisen TUOTANTOTEHTÄVÄ ◦ Tehdään tuote tai projekti joka näkyy ulospäin rationaalisena toimintana ◦ Konkreettinen tuotos ◦ Työtä ja tekemistä ◦ ”järkevää touhua” - Tomi Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 17
 • 18. 2. Innostaminen HELPOTTAJANA JA VÄLITTÄJÄNÄ ◦ Ryhmän elämän helpottaminen ◦ Organisointi ◦ Tavoitteiden ja menetelmien asiantuntemus ◦ Kommunikaatiorakenteen luominen ◦ Keskustelun koordinointi ◦ Ryhmän toiminnan suunnittelu ja organisointi ◦ Monmuotoisen puheen ja luovuuden herkistäminen ◦ ”herättää ihmisten kyvyt odottaa ja unelmoida” ◦ Vallan jakaminen kohti yhteisöllistä johtajuutta ◦ Jäsentää ihmisen paikkaa elämässä ◦ Yhteisten intressien löytäminen ja vahvistaminen ◦ Välittäjän tehtävä on psykologinen ja poliittinen Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 18
 • 19. 3. Innostaminen VALAISTUMISEEN ◦ Taisteleva ja militantti tehtävä ◦ Selkeytetään hämäriä tunteita ◦ Vapautetaan puhetta ◦ Asetetaan tavoitteita ◦ Keskiössä asenteet, motivaatio ja transsendentit arvot (* ◦ Tilanteen analyysi, sen ymmärtäminen, tiedostaminen ja arviointi ◦ Ryhmän sosiaalinen ja emotionaalinen kiinteys ◦ ”innostaminen on myös ideologiaan perustuvan utopian luomista” Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 19
 • 20. ◦ *) Transsendentit arvot ◦ Transsendenssi eli transsendentaalisuus on filosofiassa käsite, jolla tarkoitetaan yleensä havaintokokemuksen ulkopuolelle jääviä ilmiöitä, joista ei voida saada järkitietoa. Tällainen ilmiö on transsendentti eli transsendentaali: käsityskyvyn ylittävä mysteeri. Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 20
 • 21. Gillet on kehitellyt innostamisen tehtävien jaottelua edelleen, tässä v. 2006 versio 1. TUOTANTOFUNKTIO • Taloudellinen toiminnan taso • Tekeminen ja aktiivisuus keskiössä • Logiikkana käytäntö 2. HELPOTTAMISEN JA VÄLITTÄMISEN FUNKTIO • Poliittinen toiminnan taso • Asioiden ja tilanteiden välittäminen • Innostaja on välittäjä, toiminnan takana strategia • Eettiset arvot, etiikka 3. VALAISTUMISEN FUNTIO • Kulttuurinen toiminnan taso • Keskitytään utopian luomiseen • Totuus, hyvä, oikeudenmukaisuus, ykseys (Kurki 2008, 100-120) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 21
 • 22. Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 22 TOIMINTA ILMAN TEORIAA ON PUUHASTELUA
 • 23. Sosiaalipedagogiikan historiaa ◦ Juuret ajoittuvat samaan aikaan muiden ”sosiaali”alkuisten tieteenalojen kanssa(sosiaalipolitiikka yms…) ◦ Sen kehittyminen on yhteydessä historiallisiin aatevirtauksiin sekä poliittisiin ja yhteiskunnallisiin oloihin (kaupungistuminen, teollistuminen…) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 23
 • 24. Sosiaalipedagogiikan kaksi painotusta 1. Saksalainen perinne - Sospedan tieteellinen perusta on Saksassa - Käsite syntyi tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa 1. kerran 1840-luvulla - Tarpeen uudelle tieteenalalle loivat nopea kaupungistuminen - Syntyi suunnitelmallista taistelua sosiaalisia ongelmia vastaan Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 24
 • 25. 2. Espanjalainen ja latinalais-amerikkalainen painotus ◦ Juuret poliittisessa ja vasemmistolaisessa ajattelussa ◦ Taustalla humanistinen filosofia ◦ Sisältää vahvaa kehitysoptimismia Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 25
 • 26. ◦ Käsitys helposta oppimisesta on harhaa ◦ Menestyksekäs oppiminen riippuu ennen kaikkea opettajan ja oppilaan ponnisteluista ja tahdosta oppia ja opettaa - Dialogi- Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 26 DIALOGI OPPIMISEN PERUSTANA
 • 27. Paulo Freire 1921-1997◦ Innostamisen ikoni ◦ Vaikuttanut paljon Eurooppalaiseen innostamiseen ◦ Freiren ajatukset sosiokulttuurisen innostamisen pohjalla Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 27
 • 28. ◦ Lähtökohtana optimistinen ihmiskäsitys ◦ Ihmiset voivat olla täydellisen inhimillisiä ja vapaita ◦ Taistelu köyhien vapautuksen puolesta ◦ Ääni niille joilla ei ole voimaa tai välineitä taistella oman todellisuutensa parantamiseksi Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 28
 • 29. ◦ Kasvatuksen tavoite ei ole tehdä vaan herättää persoonia ◦ Pedagogiikka on yksilön ja yhteisön auttamista kohti parempaa elämisen laatua ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 29
 • 30. DIALOGI ◦ Persoonaksi kasvamisen perusta on aito dialoginen suhde ihmisten välillä ◦ Dialogisen suhteen perustaksi tarvitaan rakkautta, nöyryyttä, toivoa, uskoa, luottamusta ja riskinottokykyä ◦ Tasa-arvoinen vuorovaikutus tavoitteena Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 30
 • 31. ◦ Freire haastaa pohtimaan, ketkä ovat sorrettuja ja vailla ääntä… Ketkä ovat vailla ääntä meidän yhteiskunnassamme? Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 31
 • 32. ◦ Oleellista Freiren teoriassa: - Tietoisuus - Solidaarisuus - Sosiaalisen ja poliittisen todellisuuden kriittinen analyysi - Kaikkien elämänalojen demokratisaatio Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 32
 • 33. Keskeisiä työmuotoja sospedassa ◦ Toiminnallisen pedagogiset menetelmät (esim. elämyspedagogiikka) ◦ Yhteisökasvatus ◦ Yhteisötaide ◦ Erilaiset yhteisötyön muodot ◦ Osallisuutta tukevat menetelmät Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 33
 • 34. Yhteisötyö ◦ Asuinyhteisön tai valitun viiteryhmän yhteisöllisyyteen tähtäävää toimintaa ◦ Tarkoituksena edistää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja yhteisönsä hyvinvointiin ◦ Löytää yhteistyökäytäntöjä ihmisten ja tahojen välille ◦ Parantaa tiedonvaihtoa Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 34
 • 35. Osallisuutta tukevia menetelmiä ◦ Tulevaisuusverstas ◦ Talokokoukset (nuorisotyö) ◦ Yhteistoiminnallinen oppiminen ◦ Lähes kaikki ryhmätoimintaa tukevat menetelmät ◦ Oleellista bottom up, pohjalta ylös, kaikkien mukaan ottaminen ryhmään, lähdetään liikkeelle osallistujien ehdoilla, heidän osaamisesta, tiedoista ja toiveista Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 35
 • 36. Kasvattajan tulee hyväksyä: 1) Jokaisella ihmisellä on sisäisiä kasvun resursseja 2) Inhimillinen luonto on oleellisesti konstruktiivinen (itseään luovasti rakentava) ja sosiaalinen 3) Itsearvostus on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve 4) Ihmiset ovat motivoituneet etsimään totuutta 5) Havainnot määrittävät kokemusta ja käyttäytymistä 6) Kaikki auttamistoiminta lähtee yksilöstä 7) Ihmisten tulisi olla suhteessa toisiinsa kokonaisina, kasvun prosessissa olevina, persoonina 8) Ihmistä tulee aina kohdella uskoen samalla siihet, että hän tekee parhaansa kehittyäkseen – riippuen siitä, mitä sisäiset ja ulkoiset olosuhteet hänelle sallivat 9) Toisen hallitsemiseen pyrkivä auktoriteetti tulee hylätä ja suuntautua jaettuun valtaan (Carl Rogersin Kasvun filosofiaa, Kurki 2013, 44.) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 36
 • 37. Hyvän innostajan ominaisuuksia: ◦ Mielikuvitusrikas ◦ Luova ◦ Karismaattinen ◦ Tasapainoinen ◦ Ystävällinen ◦ Todellisuudentajuinen ◦ Sympaattinen ◦ Kärsivällinen ◦ Energinen ◦ Hienotunteinen ◦ Vastuuntuntoinen ◦ Kypsä • Järjestelykykyinen • Aloitekykyinen • Synnynnäinen kyky saada ihmiset puolelleen Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 37 • Luontainen auktoriteetti • Kouluttaa itseään jatkuvasti • Kyky dialogiin • Osaa esittää ideoita ryhmässä • Kyky kuunnella ja ilmaista positiivisesti tunteita ja erilaisia tuntoja ja ajatuksia • Kykenee persoonallisiin suhteisiin • Kyky empatiaan • Kestää kritiikkiä • Osaa motivoida ja dynamisoida ryhmää • Hallussa suuri määrä metodeja ja toiminnan välineitä ja osaa käyttää niitä • Kykenee improvisoimaan
 • 38. Termejä ◦ Yhteisökasvatus ◦ Yhteisöpedagogiikka ◦ Innostaminen ◦ Yhteisöllinen innostaminen ◦ Osallisuus ◦ Osallistaminen ◦ Osallistavat menetelmät ◦ Sosiokulttuurinen innostaminen ◦ Maailman parannus Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 38
 • 39. Termejä 2 ◦ Yhteiskuntavastuu ◦ Nonformaali oppiminen ◦ Informaali oppiminen ◦ Valtaistaminen ◦ Itseohjautuvuus ◦ Menetelmän ja harjoitteen ero ◦ Yhteisötaide ◦ Sorrettujen pedagogiikka Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 39
 • 40. Termejä 3 ◦ Muutoksen pedagogiikka ◦ Fasilitointi, fasilitaattori ◦ Empowerment ◦ Sustainable development ◦ Community Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 40 Augusto Boal – yhteisöteatterin keulakuva
 • 41. Ammattinimike ◦ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ◦ Fasilitaattori ◦ Animaattori ◦ anima/animus, jossa korostuu dynaaminen elämän ja hengen antaminen, "elähdyttäminen Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 41
 • 42. Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 42
 • 43. HyvÄ elämä ja kunnon kansalaisuuws ◦ *Mikä ihminen yhteiskunnassaan on? ◦ * Miten on mahdollista päästä hyvään, inhimilliseen, oikeudenmukaiseen ja solidaariseen elämään ◦ * Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas persoonana, mutta kasvaa täyteyteensä vasta yhteisössä yhteydessä toisiin yhtä ainutlaatuisiin persooniin ◦ * 1800-luvun loppupuolen suomalainen kansalaistoiminta:”Ihmisen tulee herätä ja kasvaa täyteen elämään sekä ihmisenä ja kansalaisena että suhteessa muihin ihmisiin” ◦ (Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen ) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 43
 • 44. Antiikin ateena • Ei byrokratiaa • Ei virkamiehistöä • Pieni vapaiden kansalaisten yhteisö Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 44
 • 45. Antiikin Rooma * Konkreettisesta vuorovaikutuksesta juridiseksi ideaksi * kuviteltu kansailaisten yhteisö Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 45
 • 46. Feodaalijärjestelmä ”kaupunki ilma tekee vapaaksi” Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 46
 • 47. Kansalaisten yhteisö syntyy ◦ * Amerikka 1776-1783 ◦ * Ranska 1789 ◦ * Teollinen vallankumous alkaen 1600- ◦ (* 1900-luvun moderni kansalaisuus) Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 47
 • 48. Lähteitä ◦ Törrönen A, Kirstinä A Yhteisöllisyyden sytykkeitä, 2006 ◦ Hakkarainen K, Lonka K ja Lipponen L Tutkiva oppiminen, 2008 ◦ Sivonen S Yhteisö kehittämisen kentällä, 2002 ◦ Hämäläinen J ja Kurki L Sosiaalipedagogiikka, 1997 ◦ Filander K ja Vähälakka-Ruoho M Yhteisöllisyys liikkeessä, 2009 ◦ Kurki l ja Nivala E Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen, 2006 ◦ Kurki L Innostava matkailu – sosiokulttuurinen innostaminen ja vapaa aika, 2008 ◦ Krappe J, Parkkinen t & Tonteri A Moving in! Art based approaches to Work with the Youth, 2012 Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 48
 • 49. Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 49
 • 50. Projektit ◦ Nimi ◦ Ajankohtainen teema ◦ Mutu-tutkimus ◦ Levityskanava Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 50
 • 51. Projektisuunnitelma powerpoint-esitys mikä sis.kuvaa, tekstiä, elementtejä, ääntä ◦ Idea - mitä - miksi - Kelle - missä - miten - Tavoitteet ◦ Aikataulu ◦ Laitteisto/välineet Kaisa Mustonen, yhteisökehittäjä MSL & Tomi Kervinen PKKY 51