Kommersiell och Tom Petersen
subventionerad
kollektivtrafik sida vid Transportforum
sida – fallet 2014-01-09
Arlandapendel...
Samhällsekonomisk analys – JA och UA-n

Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48

1
Studerade frågor

1. Är förändringen ”försvarbar från allmän synpunkt”?
2. Är det orimligt att köra pendeltåg till Uppsala...
Försvarbar från allmän synpunkt?

• Ett sätt att försöka avgöra det är genom samhällsekonomiska
kalkyler
• Om samhällsnytt...
Samhällsekonomisk analys
Tabell 7. Samhällsekonomisk kalkylsammanställning, hela länen (mkr/år).
UA Arlanda

UA Märsta

22...
Företagsekonomisk analys
Tabell 1. Företagsekonomiska netton i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala för berörda aktörer
(mkr/...
Prop. 2009/10:200

Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48

6
Begränsning av ”regionalt
resande” över länsgräns
• ”vardagsresande” – ”naturlig del av människors regelbundna
dagliga akt...
Pendeltåg till Arlanda

• Både inom län och över länsgräns
• Både vardagligt (arbetspendling) och icke vardagligt (turism,...
Utfall: utbud enligt tågplaner
7

SL: Älvsjö/Tumba-Arlanda-Uppsala
6

Miljoner tågkm

UL: Gävle-Tierp-Upplands Väsby/Uppsa...
Utfall: resande

• Arlandabanan Infrastructure, delårsrapport jan-jun 2013
• Resande A-Train -3,7 % (61 000 resor)
• Vår p...
Utvecklingsbehov SEK-kalkyl

• Inga infrastrukturinvesteringar
• Konkurrens och anpassningar på dynamiska marknader
• Olik...
Slut

• Frågor?

Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48

12
Bakgrund

• Flygbussarnas anmälan till KKV 11 okt 2012
• Konkurrensverkets bedömning 13 feb 2013
• Arlandapendel innefatta...
Historisk bakgrund

• SATSA-projektet 2009-2011
• ”Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen”
• Under l...
Bakgrund till SATSA-projekten

• Dålig trend för kollektivtrafiken från Stockholm till Arlanda och
Uppsala, framför allt f...
Bakgrund till pendel
Stockholm-Arlanda-Uppsala
• Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för Mälardalslänen +
Östergötland – ...
Bakgrund till pendel – forts.

• Rikstrafiken emot:
• ”skattefinansierad trafik stör uppkomsten av ny kommersiell tågtrafi...
Bakgrund till pendel – forts.

• SJ inte emot:
• ”konkurrensytan med SJ AB:s kommersiella trafik blir mycket
begränsad”
• ...
Politisk analys

• Gränslandet mellan två lagstiftningar
• SL/UL hade rätt att utvidga sin trafik – för arbetspendlingen
•...
Politisk analys – forts.

• Inneboende motsättning i den nya lagstiftningen
• Flygtransfern till Arlanda antagligen en av ...
Politisk analys – forts.

• Alternativet förbi Märsta var aktuellt tidigare, men utreddes
inte lika noggrant
• Ansökan til...
Frågor för Trafikanalys

• Hur ska vi se på motsättningen mellan länsöverskridande
samarbeten och kommersiell trafik i lag...
SEK Känslighetsanalys

• Märsta-alternativet inkluderade tåg över kapacitetstaket norr
om Arlanda
• Saknade samtidigt till...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 48 Tom Petersen

219 views
124 views

Published on

Kommersiell och subventionerad kollektivtrafik sida vid sida - fallet Arlandapendeln Transportforum 2014

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 48 Tom Petersen

 1. 1. Kommersiell och Tom Petersen subventionerad kollektivtrafik sida vid Transportforum sida – fallet 2014-01-09 Arlandapendeln
 2. 2. Samhällsekonomisk analys – JA och UA-n Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 1
 3. 3. Studerade frågor 1. Är förändringen ”försvarbar från allmän synpunkt”? 2. Är det orimligt att köra pendeltåg till Uppsala utan att passera Arlanda? 3. Hur väl rimmar utvidgningen med den nya kollektivtrafiklagen? Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 2
 4. 4. Försvarbar från allmän synpunkt? • Ett sätt att försöka avgöra det är genom samhällsekonomiska kalkyler • Om samhällsnyttan överstiger samhällskostnaden kan åtgärden vara motiverad Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 3
 5. 5. Samhällsekonomisk analys Tabell 7. Samhällsekonomisk kalkylsammanställning, hela länen (mkr/år). UA Arlanda UA Märsta 22 17 –147 –220 Biljettintäkter 61 73 Avstigningsavgifter 33 0 Potential för kostnadsreducering för drabbade aktörer ? ? Minskad biltrafik (netto) 0,2 0,5 Ökad tågtrafik (brutto) –4 –7 Summa nuvärde –35 –137 Konsumentöverskott Tidsvinster Producentöverskott Operativa kostnader Icke internaliserade externa effekter Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 4
 6. 6. Företagsekonomisk analys Tabell 1. Företagsekonomiska netton i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala för berörda aktörer (mkr/år) Operativa kostnader Biljettintäkter Netto –147 +167 +20 SJ 0 –118 –118 A-Train 0 +34 +34 Arlanda Express 0 –9 –9 Flygbussarna 0 –22 –22 –147 +52 –95 SL/UL pendeltåg Summa Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 5
 7. 7. Prop. 2009/10:200 Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 6
 8. 8. Begränsning av ”regionalt resande” över länsgräns • ”vardagsresande” – ”naturlig del av människors regelbundna dagliga aktivitetsmönster med arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter” • ”kan förekomma under veckans alla dagar” • ”regional i funktionell mening” • Kriterier för utbud och resande Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 7
 9. 9. Pendeltåg till Arlanda • Både inom län och över länsgräns • Både vardagligt (arbetspendling) och icke vardagligt (turism, tjänsteresor) resande – till största delen icke vardagligt • Utbudet motsvarar kriterierna för regional trafik • Resandet motsvarar kriterierna till en betydande del Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 8
 10. 10. Utfall: utbud enligt tågplaner 7 SL: Älvsjö/Tumba-Arlanda-Uppsala 6 Miljoner tågkm UL: Gävle-Tierp-Upplands Väsby/Uppsala SJ: Stockholm-Uppsala 5 T12-T14, UL: -22% 4 3 2 T12-T14, SJ: +9% 1 0 T09 T10 Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 T11 T12 T13 T14 9
 11. 11. Utfall: resande • Arlandabanan Infrastructure, delårsrapport jan-jun 2013 • Resande A-Train -3,7 % (61 000 resor) • Vår prognos: minskning med ca 3 % eller 0,1 milj resor på helår • Minskat tågresande andra tågföretag: -8 % • Vår prognos: SJ Uppsalapendel: -24 % • Ökning totalt tågresande till Arlanda +4,4 % (101 100 resor) • Ökat resande SL/UL pendeltåg: +50 % (affärsresenärer +74 %) • Vår prognos totalt tågresande: +160 % • Ökat flygresande endast +2 % < ökat tågresande 4,4 % → ökad marknadsandel tåg (endast SL) Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 10
 12. 12. Utvecklingsbehov SEK-kalkyl • Inga infrastrukturinvesteringar • Konkurrens och anpassningar på dynamiska marknader • Olika priser och restider, stoppfrekvens m.m. inom samma trafikslag • m.m. Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 11
 13. 13. Slut • Frågor? Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 12
 14. 14. Bakgrund • Flygbussarnas anmälan till KKV 11 okt 2012 • Konkurrensverkets bedömning 13 feb 2013 • Arlandapendel innefattas i SLLs regionala kompetens • Dragning utan Arlanda ”ej effektiv” – men inga kriterier angivna • SATSA-projektet innehöll även Märsta-alternativet • inte lika väl utrett • inte behandlat i WSPs underlagsrapport 2011 till SATSA • I detta projekt jämför WSP Märsta- med Arlanda-dragning Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 13
 15. 15. Historisk bakgrund • SATSA-projektet 2009-2011 • ”Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen” • Under ledning av Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) inom Stockholms läns landsting: www.tmr.sll.se/satsa/ • Stöds av EUs regionala utvecklingsfond (ERUF) Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 14
 16. 16. Bakgrund till SATSA-projekten • Dålig trend för kollektivtrafiken från Stockholm till Arlanda och Uppsala, framför allt från norrförort • Utsläppstak för Arlanda • Tidigare dåliga utfall i tilldelningen av infrastruktur p.g.a. ”splittrad målbild” • Intressenterna kring Mälardalen samordnar sig • Fortsättning 2011-13: SATSA II om allmänflygplatser, internationell tillgänglighet och regionala cykelstråk • Arbetspaket 2.1: ”Stärkt kollektivtrafik i korridoren StockholmArlanda-Uppsala” Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 15
 17. 17. Bakgrund till pendel Stockholm-Arlanda-Uppsala • Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för Mälardalslänen + Östergötland – avslag 2 juli 2009 utom för UVEN (UppsalaSala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping) • Ny ansökan om Uppsala-pendeln 3 juli och 28 sep 2009 • Godkänt av regeringen 26 nov 2009 med förbehållet av ATrains godkännande (infrastrukturförvaltare Arlandabanan) • Remissförfarande som inkluderade SJ, Banverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken – men inte Flygbussarna Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 16
 18. 18. Bakgrund till pendel – forts. • Rikstrafiken emot: • ”skattefinansierad trafik stör uppkomsten av ny kommersiell tågtrafik” • ”Arlanda Express och den kommersiella busstrafiken mellan Stockholm, Uppsala och Gävle kan störas” • Transportstyrelsen för • Banverket – ingen kommentar • A-Train villkorar med avtal mellan SL/UL och A-Train Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 17
 19. 19. Bakgrund till pendel – forts. • SJ inte emot: • ”konkurrensytan med SJ AB:s kommersiella trafik blir mycket begränsad” • ”pendeltågen kommer att avlasta SJ AB:s regionala tåg, renodla produkterna samt stärka tågtrafikens totala konkurrenskraft” Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 18
 20. 20. Politisk analys • Gränslandet mellan två lagstiftningar • SL/UL hade rätt att utvidga sin trafik – för arbetspendlingen • Är det en tillräckligt stor del? • Även pendlingen till och från Stockholms norra och nordvästra förorter gynnas • SJ med på noterna 2009 • Flygbussarna inte tillfrågade Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 19
 21. 21. Politisk analys – forts. • Inneboende motsättning i den nya lagstiftningen • Flygtransfern till Arlanda antagligen en av de mest lönsamma kommersiella förbindelserna i Sverige • Skillnader mellan marknaderna ”pendeltåg” och ”flygtransfer” • Marknaden påverkas: Swebus drar sig ur (18 aug) • och börjar samarbeta med Flygbussarna Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 20
 22. 22. Politisk analys – forts. • Alternativet förbi Märsta var aktuellt tidigare, men utreddes inte lika noggrant • Ansökan till regeringen gällde bara Arlanda-alternativet • Anledningen möjligen kapacitetsbristen norr om Arlanda (Myrbacken – Uppsala) • Upptåget skulle inte kunnat köra till Arlanda samtidigt • Uppsala hade förlorat sin tågförbindelse till Arlanda • Inget fokus på arbetspendlingen till Arlanda i en del SATSAunderlag • Men arbetspendling till norrförorterna norrifrån nog så viktig Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 21
 23. 23. Frågor för Trafikanalys • Hur ska vi se på motsättningen mellan länsöverskridande samarbeten och kommersiell trafik i lagstiftningen? • Är intentionen att maximera den kommersiella trafiken? • Eller att sörja för en bra kollektivtrafik för arbetspendlare och ”annat vardagsresande”? • När blir undanträngningen av kommersiell trafik från regionalt subventionerad trafik ”otillbörlig” (prop. 2009/10:200) • Är all kommersiell trafik lika ”viktig”? (inom län, mellan län, långväga) • Trafikanalys ska ge regeringen rekommendationer om eventuella åtgärder 1 dec 2014 (även Öresundstågsförsöket) Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 22
 24. 24. SEK Känslighetsanalys • Märsta-alternativet inkluderade tåg över kapacitetstaket norr om Arlanda • Saknade samtidigt tilläggstrafiken Uppsala – Tierp som finns i UA Arlanda • Ett alternativ med UL-trafik som i UA Arlanda: • Ger sammantaget lägre utbudskostnader (och lägre intäkter) • UL skulle behöva kompensera för tågtrafiken till Arlanda med extra busstrafik • Arlanda-alternativet skulle fortfarande vara mer fördelaktigt Trafikanalys - Transportforum 2014: Session 48 23

×