Autyzm

1,495 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autyzm

 1. 1. Autyzm jest niejednorodnym,wieloprzyczynowym zaburzeniem rozwojowymw takich sferach jak:• relacja społeczna• porozumiewanie się (werbalne i pozawerbalne)• zachowaniaJest zjawiskiem odrębnym niż upośledzenieumysłowe
 2. 2. Geneza:• powstaje w wyniku współczynnika swoistego– osobniczego oraz współczynnikanieswoistego, które mają zróżnicowanycharakter i odgrywają różną rolę wpowstawaniu autyzmu;
 3. 3. • Czynnik osobniczy to swoistanadwrażliwość psychiczna rozumianajako szczególny sposób reagowania nazewnętrzne sytuacje i przeżyciawewnętrzne;
 4. 4. • Czynnik zewnętrzny – to czynnikwczesnego, ciążowo – okołoporodowegoobciążenia biologicznego, genetycznego,biochemicznego, zanieczyszczeniaśrodowiska, medycznego (szczepionki,antybiotyki)
 5. 5. AUTYZM I ZABURZENIAPOKREWNENależy zaznaczyć, iż nie istnieją symptomycharakterystyczne tylko i wyłącznie dla autyzmu.Zaburzenia w komunikowaniu sięZespół RettaZespół AspergeraZaburzeniaautystyczneUpośledzenieumysłowe
 6. 6. ZABURZENIA AUTYSTYCZNE(kwestionariusz diagnozy)I. Łącznie sześć (lub więcej) pktów z 1,2,3 w tymdwa z 1 i po jednym z 2 i 3:1. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznychprzynajmniej dwa z:a. znaczne zaburzenie w zachowaniu niewerbalnym (kontaktwzrokowy, mimika twarzy, postawa ciała, gestykulacja w interakcjachspołecznych);b. brak rozwoju relacji z rówieśnikami odpowiednich do poziomurozwoju;c. brak spontanicznego dzielenia się radością, zainteresowaniami iosiągnięciami z innymi ludźmi;d. brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności
 7. 7. ZABURZENIA AUTYSTYCZNE(kwestionariusz diagnozy)2. Jakościowe zaburzenia komunikowania się – przynajmniejjedno z:a. opóźnienie lub całkowity brak rozwoju mowy (bez próbalternatywnych sposobów komunikacji);b. u mówiących – znacznie zaburzona zdolność do inicjowanialub podtrzymowania konwersacji;c. stereotypie i echolalie językowe lub język idiosynkratycznyd. brak zróżnicowanych, spontanicznych zabaw w udawanielub naśladowanie społeczne odpowiednich do poziomurozwoju
 8. 8. ZABURZENIA AUTYSTYCZNE(kwestionariusz diagnozy)3. Ograniczone, powtarzające się stereotypowe wzorcezachowań, zainteresowań i aktywności – przynajmniej jednoz:a. pochłaniające przywiązanie do jednego lub więcejstereotypowych i ograniczonych wzorców zainteresowań(anormalne ze względu na swe nasilenie lub przedmiot);b. widoczne, nieelastyczne przywiązanie do specyficznych,niefunkcjonalnych rytuałów;c. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe(trzepotanie rękami, złożone ruchy ciała);d. uporczywe zaobsorbowanie fragmentami przedmiotów;
 9. 9. ZABURZENIA AUTYSTYCZNE(kwestionariusz diagnozy)II Opóźnienie lub nienormalne funkcjonowanieprzynajmniej jednej ze sfer przed 3 rokiem życia:1. Interakcje społeczne2. Język używany do komunikacji społecznej3. Symboliczna lub wyobrażeniowa zabawa
 10. 10. 4 FAZY ZESPOŁU RETTAI Faza (początek stagnacji)- między 16 a 18miesiącem;OBJAWYSpowolnieniewzrostu obwodugłowyObniżonenapięciemięśniowe UtratazainteresowaniaotoczeniemZaburzeniaemocjonalnePierwszestereotypie
 11. 11. 4 FAZY ZESPOŁU RETTAII Faza (gwałtowna regresja rozwojowa)-między 12 a 36 miesiącem;OBJAWYUtrata mowyOsłabienienabytychformkomunikacjiKolejnestereotypieZachowaniaautystyczneTrudności wporuszaniu się,oddychaniu,drgawki
 12. 12. 4 FAZY ZESPOŁU RETTAIII Faza (pseudostacjonarna) – od 2 do 10roku życia;OBJAWYZłagodzenieobjawówautystycznychNasileniestereotypiiPowolny regresneuromotoryczny
 13. 13. 4 FAZY ZESPOŁU RETTAIV Faza (późna degeneracja motoryczna) –po 10 rokiem życia;OBJAWYWzrostnapięciamięśniowegoskoliozaZanikmięśniTrudności wkomunikacji
 14. 14. METODY KOMUNIKACJIWSPOMAGANEJ LUBALTERNATYWNEJpiktogramy fotografieMetoda Bllisakomputer
 15. 15. ZESPÓŁ ASPERGERAKRYTERIA DIAGNOSTYCZNE• Znacząca trudność w kontaktach społecznych• Preferencje wobec dorosłych, komunikacja jednostronna,monotematyczność• Brak znaczących opóźnień mowy (używanie pedantyczne,dygresyjne);• Zachowania obsesyjne, manieryzmy, wąskie, obsesyjnezainteresowania;• Niezgrabność ruchowa
 16. 16. METODY I FORMY PRACYEDUKACYJNO -TERAPEUTYCZNEJMetodabehawioralnaTerapia sensorycznaProgramTEACCHTerapiamedycznaMetodyterapii
 17. 17. METODA BEHAWIORALNACele• zwiększenie zachowań deficytowych –naśladowanie, wykonywanie prostych poleceń,dopasowanie do wzoru, rozwój mowy oraz zachowańspołecznych;• redukowanie i eliminacja zachowańniepożądanych – poprzez wygaszanie, wykluczanie,hiperkorekcję;• generalizowanie i utrzymanie efektów terapii
 18. 18. METODA BEHAWIORALNACelePodstawą terapii jest umiejętnośćidentyfikowania przez dzieckopozytywnych wzmocnień orazumiejętności koncentracji uwagi.
 19. 19. PROGRAM TEACCHProgram ten wychodzi z założenia, że autyzm jestwynikiem ograniczonej dysfunkcji OUN.W oparciu o pełną rozszerzoną diagnozę, zespółrehabilitacyjny, tworzy program, który umożliwiapostrzeganie dzieci całościowo.Głównym celem programu jest stworzeniekompleksowego planu rehabilitacji dla osóbautystycznych.
 20. 20. TERAPIA SENSORYCZNAOdwrażliwianie, czyli terapia zaburzeńsensorycznych (węchu, smaku, dotyku,równowagi, wzroku, słuchu) dąży do wzmocnieniau dziecka i dorosłych tolerancji na bodźce zzewnątrz;Polega na zmiennej stymulacji związanej zzaburzoną modalnością
 21. 21. TERAPIA SENSORYCZNAMetoda Berarda, polega na odpowiednim słuchaniumuzyki, której dźwięki są elektroniczniemodulowane.Metoda kolorowych filtrów Helen Irlen, wykorzystujekolorowe nasadki na okulary dla odwrażliwieniawzroku.Kontakty ze zwierzętami: hipoterapia,dogoterapia,delfinoterapia
 22. 22. INNE METODYMetodaMontessoriTechniki pracyszkolnejFreinetaMetodaDomannaElementyPedagogikiWaldorfskiejMetodaKnillaArteterapiaMetodaAuricula
 23. 23. METODY TERAPIIMetodadobregostartuPlanyaktywnościMetoda W.SherborneMetodakomunikacjipozawerbalnejOddziaływanialogopedyczneMetodaHoldingMetodaułatwionejkomunikacjiZasadyniedyrektywnejt.zabawowejMetodanauczaniaincydentalnego
 24. 24. Zasady niedyrektywnej terapiizabawowej• Głównym celem jest nawiązanie kontaktu zdzieckiem, dlatego ważną rolę pełni tutajnaśladowanie dziecka;• Powtarzanie przez terapeutę czynności jakiewykonuje dziecko daje możliwość nawiązania znim kontaktu
 25. 25. Metoda nauczania incydentalnego• Stosuję się tę metodę aby uzyskać rozwinieciewypowiedzi u dziecka poprzez czekanie.KROKI• ograniczenie miejsca zawierające interesujące dladziecka przedmioty;• czekanie, aż dziecko rozpocznie interakcję z danymprzedmiotem• prośba o rozwinięcie wypowiedzi
 26. 26. Metoda nauczania incydentalnegoKROKI• dostarczenie przedmiotu o które dziecko prosi;ZAŁOŻENIA• określenie możliwości językowych dziecka• dostarczenie przedmiotów wystarczającoatrakcyjnych dla dziecka• wystawienie ich tak, aby zwróciło uwagę dzieckaNależy pamiętać aby przedmioty były ulubionymidla dziecka i na co dzień kontrolować ichdostępność
 27. 27. Plany aktywnościMetoda, która zakłada, że dziecko autystycznepotrafi opanować nawet skomplikowane czynnościlecz samodzielnie nie inicjuje kontaktu.• zestaw zdjęć, piktogramów• zestaw symboli stanowiących wskazówki dowykonania określonych czynności;• zastępuje bodźce werbalne wzrokowymi;
 28. 28. Metoda ruchu rozwijającegoW. SherborneGłównym założeniem jest posługiwanie się ruchemjako narzędziem we wspomaganym rozwojempsychoruchowym.4 GRUPY ĆWICZEŃ:• prowadzące do poznania własnego ciała;• pomagające zdobyć pewność siebie i poczuciebezpieczeństwa;• ułatwiają nawiązanie kontaktu z prowadzącymgrupę;• twórcze
 29. 29. Metoda ruchu rozwijającegoW. SherborneCELE:1. Rozwijanie świadomości przestrzennej ifunkcjonowania w niej;2. Rozwijanie świadomości własnego ciała;3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraznawiązanie z nimi kontaktu;
 30. 30. Metoda Dobrego StartuGłównym celem tej metody jest usprawnianie iharmonizowanie współdziałania psychiki imotoryki przez korekcję i kompensacjęzaburzonych funkcji.ZAJĘCIA:1. WPROWADZAJĄCE, np. piosenka na powitanie;2. ZASADNICZE, np. ćwiczenia ruchowe, ruchowo –słuchowe;3. KOŃCOWE, np. prezentacja prac
 31. 31. Metoda „Holding”Etapy procesu terapeutycznego:• konfrontacja – przyjęcie postawy wymuszającejbliskość;• odrzucenie – walka prowadząca do oczyszczenia;• rozwiązanie – nawiązanie bliskości;
 32. 32. Specyficzne zachowania autystówNiezwyczajnyrozwój mowyZaburzony rozwójspołecznyZachowanianieporządaneCzynnościpowtarzające się iniechęć do zmian
 33. 33. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJ MOWYEcholalia – powtarzanie słów lub zdań wmiejsce rozmowy;Monotematyczność – nieprzerwanemówienie na dany temat;Perseweracja słowna – powracanie dotego samego tematu w tym samymschemacie;
 34. 34. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJ MOWYPozorna głuchota – brak odpowiedzi nabodźce słuchowe;Nadwrażliwość lub niedowrażliwośćsłuchowa
 35. 35. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJ MOWYTrudności w wyrażaniu potrzeb –zamiast słów pokazywanie palcemlub gestykulacja; wskazuje potrzebypoprzez używanie ręki drugiejosoby;
 36. 36. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJSPOŁECZNYTrudności w kontaktach z innymi –obojętność, brak pracy i zabawy wgrupie, włącza się tylko wtedy, gdyosoba dorosła nalega i pomaga mu;
 37. 37. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJSPOŁECZNYNiechęć do przytulania, oporowaniew kontaktach bezpośrednich ;niekiedy – odwrotnie – nadmiernabliskość
 38. 38. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJSPOŁECZNYChęć do pozostawania w samotności –trzymanie się na uboczu;
 39. 39. NIEZWYCZAJNY ROZWÓJSPOŁECZNYBrak lub ograniczony kontaktwzrokowy – niekiedy odwrotnie –uporczywy i wymuszany przez dziecko
 40. 40. ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANENadmiernie lub skrajnieograniczona ruchliwość fizycznalub stereotypie ruchowe
 41. 41. ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANEŚmiech lub chichot wnieodpowiednich sytuacjach
 42. 42. ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANENapady złego nastrojuAgresjaAutoagresja
 43. 43. CZYNNOŚCI POWTARZAJACĄCESIĘ I NIECHĘĆ DO ZMIANCiągła, schematyczna,dziwaczna zabawa
 44. 44. CZYNNOŚCI POWTARZAJACĄCESIĘ I NIECHĘĆ DO ZMIANKręcenie przedmiotami, wirowaniewokół własnej osi
 45. 45. CZYNNOŚCI POWTARZAJACĄCESIĘ I NIECHĘĆ DO ZMIANNiewłaściwe przywiązanie doprzedmiotów;
 46. 46. CZYNNOŚCI POWTARZAJACĄCESIĘ I NIECHĘĆ DO ZMIANDążenie do monotonii, niechęć dojakichkolwiek zmian
 47. 47. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘEwa Lara

×