Jan Bommerez
The Lodge, Gilze,
18 september 2013
Zijn we klaar voor de
Ideeëneconomie?
De meest beperkende
denkgewoonte is om alle
nieuwe informatie te toetsen
aan wat je al weet. Het is de
perfecte methode om...
De grootste les van deze tijd is de asymmetrie tussen
verleden en toekomst. Nog nooit was historische kennis
zo irrelevant...
Het probleem is niet om nieuwe ideeën te krijgen maar om de
oude die zo sterk in ons verankerd zijn op te geven
John Manya...
Er komen in de 21ste eeuw wel
1000 keer meer technologische
doorbraken dan in de 20ste
eeuw. De combinatie van
menselijke ...
Het Internet en de Social Media
vermenigvuldigen het aantal kanalen voor de
wereld van de mogelijkheden (de
Ideeënwereld) ...
Verandering is een veel te zwak woord voor wat zich aan het
ontplooien is. Wat ons te wachten staat is een totale
transfor...
Informatietijdperk
Industrietijdperk
Landbouwtijdperk
Transformatietijdperk
Tijd
W
a
a
r
d
e
De rups wordt in de popfase letterlijk vloeibaar:
alle structuur verdwijnt. De rups moet zijn oude
vorm loslaten om vlinde...
Onze transformatie gaat net als bij de rups over de
ontsluiting van ons ingeboren potentieel en dat gaat
ook voor ons veel...
De toekomst zal zo
anders zijn dat de
voornaamste
vaardigheid niet
langer leren zal zijn
maar ontleren…
C.K. Prahalad
Wat wij dienen los te laten zijn
onze mentale conditioneringen en
beperkende overtuigingen...
Een genie is alleen maar iemand die
minder geconditioneerd werd...
Buckminster Fuller
Geniale uitvinder met meer dan 2000 ...
Opvallend is dat kinderen niet
eerst 10 van de 18 minuten
discussiëren wat ze gaan doen –
ze experimenteren meteen
onbevan...
Het Nieuwe Werken
IQ
IQEQ
IQ
relatie met
onszelf
relaties met
anderen
EQ
IQ
EQ
90% van
het groei-
potentieel zit
in de factor
‘relatie’
Informatietijdperk
Industrietijdperk
Landbouwtijdperk
Creatietijdperk
W
a
a
r
d
e
Tijd
De context
1 idee kan in de nieuwe economie meer opbrengen
dan een levenlang hard werken en toch blijven we op
een of andere manier k...
Hoeveel kan 1 idee waard
zijn?
Cargoschip met zeil:
brandstofbesparing 20%
Apple was tot voor kort evenveel waard
als de 32 grootste banken in de
eurozone landen tesamen en ging in
februari 2012 oo...
Aug – Sept 2012
Grote doorbraken komen
voort uit nieuwe paradigma’s
Een paradigma is een denkkader wat je als
‘gegeven’ aanneemt. Het is een
onbevraagde manier om naar de dingen te
kijken.
Paradigma’s bepalen niet alleen
waar we naar kijken maar ook wat
we kunnen zien
Stephen Covey
Can you see THE HIDDEN TIGER?
Het vergt een paradigmawissel om THE HIDDEN TIGER
te zien…
In het Transformatietijdperk
zullen we moeten leren om
weer vanuit onze
verbeelding te leven in
plaats vanuit ons verleden...
In welke richting rijdt de bus in het onderstaande
plaatje? Naar links of naar rechts?
Het Experiment
‘Rangschik van de langste tot de kortste’
De verwachte oplossing
Haar oplossing
Wat ze met de rest van de tijd
deed…
The problem is never how to
get new, innovative ideas into
your mind, but how to get the
old ones out.
Dee Hock
Founder of...
Niemand is 100 keer slimmer en niemand kan 100
keer harder werken dan de rest van ons. Toch zijn er
mensen die 100 keer be...
moeilijkheden mogelijkheden
Je krijgt van Jay meer ideeën dan je in een heel leven kunt
toepassen
Medeoprichter FEDEX
over marketing legende Jay Abrah...
Een ondernemer in Chicago had 3 stomerijen die 4
keer meer winst maakten dan het branchegemiddelde.
Hij huurde Jay in voor...
In de wereld van de ideeën
en de mogelijkheden is het
‘normale’ totaal irrelevant. De
uitschieters maken de dienst
uit. Ha...
Hoe wordt een boek een bestseller?
Wat is de echte
power van sociale
netwerken?
Als al de rest gelijk is kopen klanten liefst van
vrienden.
Jeffrey Gitomer
Als al de rest niet gelijk is kopen klanten ook
liefst van vrienden.
Jeffrey Gitomer
De sleutel tot succes in de 21ste eeuw is
‘Creatieve Samenwerking’ , de combinatie
van drie immateriële ingrediënten: idee...
Van $ 20.000 per jaar naar $ 13.000.000 in minder
dan 1 jaar door het ruilen van onverkochte
reclameblokken bij radio en T...
‘In de Nieuwe Economie zullen
bedrijven moeten
transformeren tot
verbeeldingsnetwerken.’
Gary Hamel
Competing for the Futu...
Art Williams, een ex sport coach op
een middelbare school, richtte op 10
februari 1977 het verzekeringsbedrijf
A.L. Willia...
Williams bouwde aan
‘verbeeldingsnetwerken’
Het komt allemaal
neer op anders
leren kijken...
. Als je anders naar de dingen kijkt zullen de
dingen waar je anders naar kijkt ook
anders worden
Dr. Wayne Dyer
De fout van alle eeuwen
is dat we de oplossing
buiten onszelf zoeken. De
hele natuur toont ons
nochtans dat de dingen
zich...
Managers hebben geleerd naar buiten
en voorwaarts te kijken. Nu zullen ze
vooral moeten leren naar binnen te
kijken... Ze ...
Ons innerlijke zelf
is niet onze mind
maar onzichtbare
energetische zelf.
Noem het
onze‘ziel’
als je wilt..
Het zichtbare stralingsspectrum staat tot het
bekende onzichtbare spectrum als 1 triljoenste
cm tot 30 km
Wij zijn minder dan 1% vorm en meer dan 99% niet-
vorm, maar we zetten in onze cultuur alles in op die
1%. Dat is qua inzi...
Verbeelding is een kwaliteit van de geest, van de
levenskracht in de mens, niet van zijn hersenen.
Verbeelding komt uit on...
Als de Geest de hand niet leidt is
het geen kunst...
Leonardo da Vinci
Het is via ons hart dat we toegang
hebben tot ons wezen, onze creatieve
essentie...
Ons wezen kan
samentrekken
tot angst en depressie
en expanderen
tot vreugde
en passie
Angst is wat we
ervaren wanneer
ons innerlijke zelf
ineengedrukt
wordt, wanneer
ons hart zich
sluit…
Vreugde, passie en
FLOW zijn de
energiestaten die
we ervaren wanneer
ons innerlijke zelf
expandeert,
wanneer ons hart
zich...
Wat ik FLOW noem is het proces van
totale betrokkenheid bij het leven,
waarbij spontaan creativiteit en plezier
ontstaan.
...
“U wilt het allemaal heel nauwkeurig weten, maar dat
vrijlopen van mij, dat kan ik niet echt helemaal duidelijk maken,
ook...
Van waar komen mijn ideeën?
Ik kan het niet met zekerheid
zeggen. Ze komen als zij het
willen, direct en indirect...
Ludwi...
Mensen vragen me hoe ik muziek schrijf.
Het is als in een rivier stappen en je laten
meevoeren door de stroom…
Michael Jac...
Het klinkt misschien
ongelofelijk maar ik
bedenk niets. Mijn ideeën
komen tot mij uit de ether.
Thomas Edison
Ik denk 99 keer en vind niets.
Ik stop met denken, zwem in
een oceaan van stilte en de
ideeën komen van zelf naar me
toe.....
FLOW, onze meest
creatieve staat
bevindt zich in de
vreugdezone.
FLOW is
een staat van
het open hart...
Het is wanneer ik
totaal mezelf ben, vol
van vreugde dat de
inspiratie meest vrij en
overvloedig stroomt.
Wolfgang Amadeus...
Angst is de grootste onderdrukker van het menselijke
potentieel.
Door angst sluiten wij
ons af van wie we
echt zijn...
Goleman en collega’s
stellen in het speciale
Harvard Business Review
nummer over
doorbraakleiderschap dat
voor leiders in ...
Emotioneel onintelligente leiders
veroorzaken toxische organisaties die
wel op korte termijn soms ‘scoren
onder druk’ maar...
Cultuur is de onzichtbare brug tussen plannen en
uitvoering. Het is de meest onderschatte factor in
managementland.
Cultuur is een soort
onzichtbaar
energieveld, een beetje
zoals het veld van de
zwaartekracht: je ziet
het niet maar alles
...
Hoewel je niet succesvol kunt zijn zonder kapitaal,
technologie, een goede strategie en kwalitatieve
producten of diensten...
Niets weerspiegelt meer een groepscultuur
dan de conversaties die we met elkaar
hebben of juist niet hebben.
Een vrouw komt
binnen voor een
keeloperatie en
ontwaakt met een
geamputeerde
teen…
Onderzoek wees uit dat zes verschillende mensen
zich vragen hadden gesteld bij wat de dokter deed
maar niemand had wat gez...
Organisaties en relaties gaan stuk aan de gesprekken die
niet plaatsvinden…
Een onderzoeksteam van Stanford
University deed onderzoek naar het
geheim van de 1% meest uitzonderlijke
organisatiecultur...
Ook socioloog Jay Hall ontdekte dat de
meest effectieve teams in staat zijn de
spanning van de diverse standpunten aan
te ...
De organisatie van de toekomst is
gebouwd op het filharmonische model:
eenheid temidden verscheidenheid...
SYNERGIE is het geheim van collectieve
FLOW
"The Beatles zijn mijn business model: 4 individuen met
talent die elkaars zwakheden compenseerden en die
elkaar in balans...
Leiderschap in de 21ste eeuw zal gaan over het
bereiken van gezamenlijke FLOW in de organisatie,
over het creëren van een ...
Alle emoties zijn in feite vertragingen van de
FLOW-staat, de ‘creatieve instant responsstaat’
Instant
Zeer snel
Snel
Traa...
De variabele is de staat van openheid dan wel
verzet
Meest open
Meest defensief
FLOW
Hoe gesloten of defensief een cultuur is kun je meten aan
de chronische emotionele staat van de organisatie
Vol levensener...
De ‘kloof’…
Vol levensenergie,
passievol
Vreugdevol
Verzoenend
Mededogend
Tolerant
Boos
Apathisch
7
6
5
4
3
2
1
De ideale ...
De ‘BRUG’ ...
Vol levensenergie,
passievol
Vreugdevol
Verzoenend
Mededogend
Tolerant
Boos
Apathisch
7
6
5
4
3
2
1
SYNERGIE...
De organisatie met type 1 en 2 energie (reactief)
•Gebrek aan zingeving
•Gevoelens van machteloosheid
•Frustratie
•Open en...
De organisatie met type 3 tot 5 energie (proactief)
•Op niveau 3 (tolerantie) krijgen we al meer
samenwerking maar nog gee...
De taak van de leiding bestaat
in het scheppen van een veilige
omgeving waarin mensen aan
zelfonderzoek kunnen doen.
Wanne...
De organisatie met type 6 tot 7 energie (creatief)
•In deze frequentieband komt steeds meer FLOW voor
(spontaan plezier, s...
In organisaties met een cultuur van vertrouwen zien
we:
• Dat informatie open wordt gedeeld
• Dat er een hoge tolerantie i...
Vertrouwen is ‘de ene factor die
alles kan veranderen’
Stephen M.R. Covey
janbommerez@msn.com
@janbommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez

644 views

Published on

Laat je Inspireren door Jan_Bommerez @ Bizzwise Bootcamp 2013

Disruptive Technology :
Vergeet de moeilijkheden en kijk naar de mogelijkheden
www.bizzwise.nl

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bizzwise Bootcamp 2013 Jan Bommerez

 1. 1. Jan Bommerez The Lodge, Gilze, 18 september 2013 Zijn we klaar voor de Ideeëneconomie?
 2. 2. De meest beperkende denkgewoonte is om alle nieuwe informatie te toetsen aan wat je al weet. Het is de perfecte methode om te blijven waar je al bent. Napoleon Hill The Law of Success
 3. 3. De grootste les van deze tijd is de asymmetrie tussen verleden en toekomst. Nog nooit was historische kennis zo irrelevant voor het begrijpen van de toekomst. Nassim Taleb professor Onzekerheidskunde Universiteit van Massachussets
 4. 4. Het probleem is niet om nieuwe ideeën te krijgen maar om de oude die zo sterk in ons verankerd zijn op te geven John Manyard Keynes
 5. 5. Er komen in de 21ste eeuw wel 1000 keer meer technologische doorbraken dan in de 20ste eeuw. De combinatie van menselijke breinen en computernetwerken zorgt voor een nooit eerder geziene verstoring van de bestaande orde... Niemand weet hoe de wereld er binnen 20 jaar zal uitzien... Ray Kurzweil, geniale uitvinder en futuroloog
 6. 6. Het Internet en de Social Media vermenigvuldigen het aantal kanalen voor de wereld van de mogelijkheden (de Ideeënwereld) op duizelingwekkende manier...
 7. 7. Verandering is een veel te zwak woord voor wat zich aan het ontplooien is. Wat ons te wachten staat is een totale transformatie waarbij organisaties zoals we die nu kennen gewoon zullen verdwijnen... Managers dienen zich voor te bereiden om alles wat ze weten over management en organisaties los te laten... Peter Drucker
 8. 8. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk Tijd W a a r d e
 9. 9. De rups wordt in de popfase letterlijk vloeibaar: alle structuur verdwijnt. De rups moet zijn oude vorm loslaten om vlinder te worden..,. VLOEIBAAR
 10. 10. Onze transformatie gaat net als bij de rups over de ontsluiting van ons ingeboren potentieel en dat gaat ook voor ons veel meer over loslaten dan over bijleren......
 11. 11. De toekomst zal zo anders zijn dat de voornaamste vaardigheid niet langer leren zal zijn maar ontleren… C.K. Prahalad
 12. 12. Wat wij dienen los te laten zijn onze mentale conditioneringen en beperkende overtuigingen...
 13. 13. Een genie is alleen maar iemand die minder geconditioneerd werd... Buckminster Fuller Geniale uitvinder met meer dan 2000 patenten
 14. 14. Opvallend is dat kinderen niet eerst 10 van de 18 minuten discussiëren wat ze gaan doen – ze experimenteren meteen onbevangen en geven er niet om als het ding omvalt!
 15. 15. Het Nieuwe Werken
 16. 16. IQ
 17. 17. IQEQ
 18. 18. IQ relatie met onszelf relaties met anderen EQ
 19. 19. IQ EQ 90% van het groei- potentieel zit in de factor ‘relatie’
 20. 20. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Creatietijdperk W a a r d e Tijd De context
 21. 21. 1 idee kan in de nieuwe economie meer opbrengen dan een levenlang hard werken en toch blijven we op een of andere manier kiezen voor het harde-werken- paradigma uit het Industrietijdperk...
 22. 22. Hoeveel kan 1 idee waard zijn? Cargoschip met zeil: brandstofbesparing 20%
 23. 23. Apple was tot voor kort evenveel waard als de 32 grootste banken in de eurozone landen tesamen en ging in februari 2012 ook Exxon voorbij als het meest waardevolle bedrijf ter wereld (in termen van marktcapitalisatie).
 24. 24. Aug – Sept 2012
 25. 25. Grote doorbraken komen voort uit nieuwe paradigma’s
 26. 26. Een paradigma is een denkkader wat je als ‘gegeven’ aanneemt. Het is een onbevraagde manier om naar de dingen te kijken.
 27. 27. Paradigma’s bepalen niet alleen waar we naar kijken maar ook wat we kunnen zien Stephen Covey
 28. 28. Can you see THE HIDDEN TIGER?
 29. 29. Het vergt een paradigmawissel om THE HIDDEN TIGER te zien…
 30. 30. In het Transformatietijdperk zullen we moeten leren om weer vanuit onze verbeelding te leven in plaats vanuit ons verleden... Stephen Covey
 31. 31. In welke richting rijdt de bus in het onderstaande plaatje? Naar links of naar rechts?
 32. 32. Het Experiment ‘Rangschik van de langste tot de kortste’
 33. 33. De verwachte oplossing
 34. 34. Haar oplossing
 35. 35. Wat ze met de rest van de tijd deed…
 36. 36. The problem is never how to get new, innovative ideas into your mind, but how to get the old ones out. Dee Hock Founder of VISA CARD
 37. 37. Niemand is 100 keer slimmer en niemand kan 100 keer harder werken dan de rest van ons. Toch zijn er mensen die 100 keer beter presteren. Het heeft niets te maken met positief denken maar alles met mindset d.w.z. hoe je naar de dingen kijkt. De meeste mensen zien overal problemen, ik zie overal mogelijkheden... Jay Abraham, marketing genie
 38. 38. moeilijkheden mogelijkheden
 39. 39. Je krijgt van Jay meer ideeën dan je in een heel leven kunt toepassen Medeoprichter FEDEX over marketing legende Jay Abraham
 40. 40. Een ondernemer in Chicago had 3 stomerijen die 4 keer meer winst maakten dan het branchegemiddelde. Hij huurde Jay in voor een dagje om zijn expansieplannen te inspireren. Jay suggereerde een paradigmawissel: in plaats van te kijken hoe hij meer stomerijen kon openen hielp Jay de ondernemer om zijn systeem in licentie te geven aan 2000 andere stomerijen tegen $ 200 per maand. Die ondernemer verdient nu $400.000 per maand extra met dezelfde 3 stomerijen
 41. 41. In de wereld van de ideeën en de mogelijkheden is het ‘normale’ totaal irrelevant. De uitschieters maken de dienst uit. Harry Potter bijvoorbeeld. En Google. En Facebook.
 42. 42. Hoe wordt een boek een bestseller?
 43. 43. Wat is de echte power van sociale netwerken?
 44. 44. Als al de rest gelijk is kopen klanten liefst van vrienden. Jeffrey Gitomer
 45. 45. Als al de rest niet gelijk is kopen klanten ook liefst van vrienden. Jeffrey Gitomer
 46. 46. De sleutel tot succes in de 21ste eeuw is ‘Creatieve Samenwerking’ , de combinatie van drie immateriële ingrediënten: ideeën, informatie en relaties. Jay Abraham
 47. 47. Van $ 20.000 per jaar naar $ 13.000.000 in minder dan 1 jaar door het ruilen van onverkochte reclameblokken bij radio en TV netwerken tegen de totale winst op eerste ICY HOT order – de oprichters van Icy Hot verkochten een jaar later het bedrijf voor $ 60 miljoen.
 48. 48. ‘In de Nieuwe Economie zullen bedrijven moeten transformeren tot verbeeldingsnetwerken.’ Gary Hamel Competing for the Future & Leading the Revolution
 49. 49. Art Williams, een ex sport coach op een middelbare school, richtte op 10 februari 1977 het verzekeringsbedrijf A.L. Williams & Associates op: zonder ervaring, zonder opleiding en zonder noemenswaardig kapitaal. Iets minder dan twaalf jaar later had hij een verkooporganisatie met 225,000 agenten en bereikte hij de nog steeds ongeëvenaarde recordomzet van 300 miljard dollar in individuele levensverzekeringen.
 50. 50. Williams bouwde aan ‘verbeeldingsnetwerken’
 51. 51. Het komt allemaal neer op anders leren kijken...
 52. 52. . Als je anders naar de dingen kijkt zullen de dingen waar je anders naar kijkt ook anders worden Dr. Wayne Dyer
 53. 53. De fout van alle eeuwen is dat we de oplossing buiten onszelf zoeken. De hele natuur toont ons nochtans dat de dingen zich van binnen naar buiten ontplooien: bloem uit zaad, vrucht uit boom, vogel uit ei, kind uit moeder, vorm uit energie… Charles Haanel The Master Key System – 1912
 54. 54. Managers hebben geleerd naar buiten en voorwaarts te kijken. Nu zullen ze vooral moeten leren naar binnen te kijken... Ze zullen weer moeten leren dromen, voelen en aanvoelen... C.K. Prahalad Co-auteur van Competing for the future en The New Age of Innovation Innovatiegoeroe
 55. 55. Ons innerlijke zelf is niet onze mind maar onzichtbare energetische zelf. Noem het onze‘ziel’ als je wilt..
 56. 56. Het zichtbare stralingsspectrum staat tot het bekende onzichtbare spectrum als 1 triljoenste cm tot 30 km
 57. 57. Wij zijn minder dan 1% vorm en meer dan 99% niet- vorm, maar we zetten in onze cultuur alles in op die 1%. Dat is qua inzicht vergelijkbaar met een diepvriesmaaltijd kopen, de inhoud weggooien en de verpakking in de magnetron stoppen. Dr. Wayne Dyer PARADIGMAWISSEL VOOR DE NIEUWE TIJD
 58. 58. Verbeelding is een kwaliteit van de geest, van de levenskracht in de mens, niet van zijn hersenen. Verbeelding komt uit onze ziel, uit ons wezen, uit onze essentie, uit ons ‘zijn’. Samuel Taylor Coleridge Dichter
 59. 59. Als de Geest de hand niet leidt is het geen kunst... Leonardo da Vinci
 60. 60. Het is via ons hart dat we toegang hebben tot ons wezen, onze creatieve essentie...
 61. 61. Ons wezen kan samentrekken tot angst en depressie en expanderen tot vreugde en passie
 62. 62. Angst is wat we ervaren wanneer ons innerlijke zelf ineengedrukt wordt, wanneer ons hart zich sluit…
 63. 63. Vreugde, passie en FLOW zijn de energiestaten die we ervaren wanneer ons innerlijke zelf expandeert, wanneer ons hart zich opent…
 64. 64. Wat ik FLOW noem is het proces van totale betrokkenheid bij het leven, waarbij spontaan creativiteit en plezier ontstaan. Mihaly Csikszentmihalyi
 65. 65. “U wilt het allemaal heel nauwkeurig weten, maar dat vrijlopen van mij, dat kan ik niet echt helemaal duidelijk maken, ook niet voor mezelf. Op het veld gaat het allemaal vanzelf.” Johan Cruijff, Het Parool 11 januari 1966
 66. 66. Van waar komen mijn ideeën? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ze komen als zij het willen, direct en indirect... Ludwig von Beethoven
 67. 67. Mensen vragen me hoe ik muziek schrijf. Het is als in een rivier stappen en je laten meevoeren door de stroom… Michael Jackson
 68. 68. Het klinkt misschien ongelofelijk maar ik bedenk niets. Mijn ideeën komen tot mij uit de ether. Thomas Edison
 69. 69. Ik denk 99 keer en vind niets. Ik stop met denken, zwem in een oceaan van stilte en de ideeën komen van zelf naar me toe... Albert Einstein
 70. 70. FLOW, onze meest creatieve staat bevindt zich in de vreugdezone. FLOW is een staat van het open hart...
 71. 71. Het is wanneer ik totaal mezelf ben, vol van vreugde dat de inspiratie meest vrij en overvloedig stroomt. Wolfgang Amadeus Mozart
 72. 72. Angst is de grootste onderdrukker van het menselijke potentieel.
 73. 73. Door angst sluiten wij ons af van wie we echt zijn...
 74. 74. Goleman en collega’s stellen in het speciale Harvard Business Review nummer over doorbraakleiderschap dat voor leiders in het Creatietijdperk het management van de organisatieresultaten begint met het management van hun eigen emotionele staat.
 75. 75. Emotioneel onintelligente leiders veroorzaken toxische organisaties die wel op korte termijn soms ‘scoren onder druk’ maar die uiteindelijk altijd falen. Wijze leiders creëren een vitale en veilige cultuur waarin informatie wordt gedeeld, waarin vertrouwen regeert, waarin mensen gezonde risico’s durven te nemen en waarin relevante feedback groepsleren mogelijk maakt. Harvard Business Review
 76. 76. Cultuur is de onzichtbare brug tussen plannen en uitvoering. Het is de meest onderschatte factor in managementland.
 77. 77. Cultuur is een soort onzichtbaar energieveld, een beetje zoals het veld van de zwaartekracht: je ziet het niet maar alles wordt er door beïnvloed.
 78. 78. Hoewel je niet succesvol kunt zijn zonder kapitaal, technologie, een goede strategie en kwalitatieve producten of diensten, bepaalt cultuur hoe succesvol je zult zijn met deze resources
 79. 79. Niets weerspiegelt meer een groepscultuur dan de conversaties die we met elkaar hebben of juist niet hebben.
 80. 80. Een vrouw komt binnen voor een keeloperatie en ontwaakt met een geamputeerde teen…
 81. 81. Onderzoek wees uit dat zes verschillende mensen zich vragen hadden gesteld bij wat de dokter deed maar niemand had wat gezegd. De mevrouw verloor haar teen aan de cultuur in het ziekenhuis…
 82. 82. Organisaties en relaties gaan stuk aan de gesprekken die niet plaatsvinden…
 83. 83. Een onderzoeksteam van Stanford University deed onderzoek naar het geheim van de 1% meest uitzonderlijke organisatieculturen. Hun conclusie was dat het geheim van de hoogst productieve culturen bestaat in het vermogen om constructief en in verbinding te blijven communiceren wanneer de onderwerpen zwaar emotioneel beladen zijn…
 84. 84. Ook socioloog Jay Hall ontdekte dat de meest effectieve teams in staat zijn de spanning van de diverse standpunten aan te houden en tegelijkertijd de verbinding niet te verbreken
 85. 85. De organisatie van de toekomst is gebouwd op het filharmonische model: eenheid temidden verscheidenheid...
 86. 86. SYNERGIE is het geheim van collectieve FLOW
 87. 87. "The Beatles zijn mijn business model: 4 individuen met talent die elkaars zwakheden compenseerden en die elkaar in balans en harmonie brachten. Het geheel was groter dan de delen. Dat was de magie. Als team deden de Beatles ongelofelijk innoverend werk. Na de breuk deden ze nog wel goeie dingen maar het was nooit meer op dat niveau. Dat is ook hoe ik business zie: alles wordt mooier als je een echt team kan zijn. De magie komt van de synergie ... " Steve Jobs The Beatles zijn mijn business model: 4 individuen met talent die elkaars zwakheden compenseerden en die elkaar in balans en harmonie brachten. Het geheel was groter dan de delen. De synergie was de magie. Als team deden de Beatles ongelofelijk innoverend werk. Na de breuk deden ze nog wel goeie dingen maar het was nooit meer op dat niveau. Innovatie piekt met synergetische teams. Steve Jobs
 88. 88. Leiderschap in de 21ste eeuw zal gaan over het bereiken van gezamenlijke FLOW in de organisatie, over het creëren van een omgeving van vertrouwen waarin mensen hun verbeelding durven gebruiken en waarin het veilig is om te experimenteren... Mihaly Csikszentmihalyi
 89. 89. Alle emoties zijn in feite vertragingen van de FLOW-staat, de ‘creatieve instant responsstaat’ Instant Zeer snel Snel Traag Trager Traagst FLOW
 90. 90. De variabele is de staat van openheid dan wel verzet Meest open Meest defensief FLOW
 91. 91. Hoe gesloten of defensief een cultuur is kun je meten aan de chronische emotionele staat van de organisatie Vol levensenergie, passievol Vreugdevol Verzoenend Mededogend Tolerant Boos Apathisch (passief) 7 6 5 4 3 2 1 Defensief Open
 92. 92. De ‘kloof’… Vol levensenergie, passievol Vreugdevol Verzoenend Mededogend Tolerant Boos Apathisch 7 6 5 4 3 2 1 De ideale cultuur bestaat in deze band (SYNERGIE/FLOW) De meeste organisatieculturen zitten in deze band
 93. 93. De ‘BRUG’ ... Vol levensenergie, passievol Vreugdevol Verzoenend Mededogend Tolerant Boos Apathisch 7 6 5 4 3 2 1 SYNERGIE, FLOW FRAGMENTATIE VERBINDING, EMPATHIE, EQ...
 94. 94. De organisatie met type 1 en 2 energie (reactief) •Gebrek aan zingeving •Gevoelens van machteloosheid •Frustratie •Open en onderdrukt conflict, wantrouwen •Behoeftige mensen die eerst willen krijgen voor ze willen geven •Veel ‘automatisch’ gedrag (reactief, defensief) •Gebrek aan keuzevrijheid •Veel ‘drama’ •Veel oordelen over anderen, veel geroddel •Met het vingertje wijzen
 95. 95. De organisatie met type 3 tot 5 energie (proactief) •Op niveau 3 (tolerantie) krijgen we al meer samenwerking maar nog geen synergie – we ‘tolereren’ de mensen die ons niet liggen •Op niveau 4 (mededogend) krijgen we oprechte wil om anderen te helpen – dingen worden niet meer zo persoonlijk genomen maar we willen nog altijd mensen ‘veranderen’ •Op niveau 5 (verzoenend) beginnen we onze verschillen te overbruggen en ontstaat al meer synergie. We oordelen minder – het is zoals het is… We willen in deze staat niet meer zozeer anderen veranderen: we zijn meer bezig met wat we zelf anders kunnen doen
 96. 96. De taak van de leiding bestaat in het scheppen van een veilige omgeving waarin mensen aan zelfonderzoek kunnen doen. Wanneer er veel angst heerst doen mensen eerder aan zelfverdediging... W. Edwards Deming
 97. 97. De organisatie met type 6 tot 7 energie (creatief) •In deze frequentieband komt steeds meer FLOW voor (spontaan plezier, spontane creativiteit). Dit is de frequentieband van harmonie en synergie. •De X-factor is VERTROUWEN en de afgeleide daarvan: OPENHEID. •Alleen open systemen zijn zelfvernieuwend.
 98. 98. In organisaties met een cultuur van vertrouwen zien we: • Dat informatie open wordt gedeeld • Dat er een hoge tolerantie is voor het maken van fouten binnen ontdekkende leerprocessen • Dat de cultuur innoverend is • Dat mensen loyaal zijn t.a.v. afwezigen • Dat mensen dingen bij hun naam kunnen noemen • Dat mensen op elkaar kunnen rekenen • Dat mensen blij zijn met elkaars succes • Dat er weinig vergaderingen zijn ‘na de vergadering’ • Dat er transparantie heerst • Dat mensen ‘echt’ zijn • Dat er een hoge graad van commitment en aansprakelijkheid heerst • Dat er een vitale energie stroomt, een creatief momentum
 99. 99. Vertrouwen is ‘de ene factor die alles kan veranderen’ Stephen M.R. Covey
 100. 100. janbommerez@msn.com @janbommerez

×