Positive Network Presentation - WWTH 6.0

 • 851 views
Uploaded on

Here is the .ppt presentation from K. Bhanu Inkawat and K. Jureeporn “Judee” Thaidumrong from Web Wednesday Thailand 6.0 on July 28th, 2010.

Here is the .ppt presentation from K. Bhanu Inkawat and K. Jureeporn “Judee” Thaidumrong from Web Wednesday Thailand 6.0 on July 28th, 2010.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
851
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2. ขาดสิ่งรวมใจ ที่เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันทั้งชาติ ในวันที่คนไทย ....
 • 3. ในวันที่คนไทยแบ่งแยก เป็นสี เป็นกลุ่ม และต่างมีความเชื่อที่แตกต่าง แตกแยกกันอย่างมากมาย
 • 4. ในขณะที่คนไทย ขาดความเชื่อมั่นในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือองค์กรของรัฐ
 • 5. สับสนกับความรู้สึก ถูกผิด ศีลธรรม จรรยาบรรณ ผิดชอบชั่วดี
 • 6. ทำไม เกิดอะไร มึงผิด มึงผิด กูไม่ผิด กูไม่ผิด ใครผิด ?
 • 7. ในช่วงเวลาที่สาหัสที่สุดนี้ เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจาก บ่น กร่นด่า ซ้ำเติม ทับถม
 • 8. กลุ่มชื่นชมทักษิณ ที่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเขา กลุ่มชื่นชมนายกอภิสิทธิ์ และเกลียดทักษิณ กลุ่มไม่ชื่นชมทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง แต่จงรักภักดีใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มเสื้อแดงเทียมที่หวังแค่ผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มรากหญ้าที่เดือดร้อนและต้องการความเป็นธรรม กลุ่มแนวคิดใหม่ที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครอง กลุ่มเสื้อเหลืองที่จงรักภักดีใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มไม่สนใจการเมืองห่วงแต่ปากท้องของตัวเองไปวันๆ กลุ่มทายาทวัยรุ่น ของแต่ ละสีที่ถูก หล่อหลอมขึ้นมา ในความเชื่อนั้น
 • 9. ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ลัทธิ ยากที่จะเปลี่ยน
 • 10. อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่านี้ ( อย่างน้อยก็ในแง่มุมความเชื่อของกลุ่มนั้นๆ ) แต่ยังมีจุดร่วมหนึ่งที่ ทุกสี ทุกกลุ่มเห็นพ้องกัน
 • 11.  
 • 12. จุดมุ่งหมายหลักของเครือข่ายพลังบวก
  • ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึง ผลกระทบร่วมกัน และเข้าใจบทบาทตัวเอง ในการฟื้นฟู และสร้างสังคมไทย อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 • 13. กลุ่มเป้าหมาย
  • แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก
   • กลุ่มคนไทยที่กำลังร้อนแรงกับปัญหาของประเทศและสามารถถูกกระตุ้นให้ลุกขึ้นสร้างความแตกแยกใหม่ได้ง่าย
   • คนไทยโดยทั่วไป ที่เป็นห่วงความเป็นไปของประเทศที่กำลังแตกแยกแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือประเทศได้อย่างไร
   • คนไทยที่เหลือที่ไม่อยากสนใจการบ้านการเมือง และไม่รู้จะช่วยเหลือประเทศได้อย่างไร
 • 14. ความคิด / ความเชื่อที่อยากให้เป็น Desired Belief
 • 15. Belief Feel คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะสีไหน ในความเชื่อที่แตกต่าง มันต้องมีวิธี ที่เราจะอยู่ร่วมกันในพื้นฐานสังคมใหม่อย่างสันติได้สิ ถ้าฉันรู้ว่าฉันควรทำอะไร ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ประเทศไทยเป็นของเราทุกคน แต่วันนี้ประเทศของเราไม่เหมือนเดิมแล้ว เราไม่ควรยึดติดกับรูปแบบและความเชื่อเดิมๆ วันนี้เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุข
 • 16. Act ฉันจะเริ่มด้วยการ พูด คิด ฟัง ทำ แบบบวกๆ เปลี่ยนสังคมไทยใหม่ที่มีความคิด ความเชื่อแตกแยกนี้ ให้อยู่ร่วมกันและพัฒนาร่วมกันได้อย่างสันติและยั่งยืน คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะสีไหน
 • 17. แผนการสื่อสารปรับพฤติกรรม ลบให้เป็นบวก
 • 18. ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย พูดบวก คิดบวก ฟังบวก ทำบวก สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย ตระหนักถึงพลังบวกในตัวเอง และร่วมมือกันใช้พลังบวก เพื่อเปลี่ยนประเทศไทย เสนอแนะตัวอย่างวิธีการ ปลุกพลังบวกในตัวเองหรือในสังคมรอบตัวที่ทำได้ง่ายๆ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพลังบวกที่ดีๆร่วมกับพันธมิตร ที่มีเป้าหมายตรงกัน เป้าหมายเครือข่ายพลังบวก INSPIRE HOW TO JOIN HANDS ทำได้ใน ครอบครัว เริ่มที่ตัวเอง ทำได้กับ คนร่วมบริษัท ทำได้กับ คนร่วมซอย ทำได้กับ ที่โรงเรียน ทำได้กับ คนร่วมชุมชน กลุ่มสื่อ สร้างสรรค์ กลุ่ม Poll กลุ่ม ธนาคารต้นไม้
 • 19.