Realitatea evreiasca

2,422 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Realitatea evreiasca

  1. 1. Redacţia revistei “Realitatea Evreiască“ urează cititorilor un An Nou bun, PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA cu sănătate şi pace.ANUL LVI NR. 396-397 (1196-1197) 1 – 31 DECEMBRIE 2012 17 KISLEV – 18 TEVET 5773 24 PAGINI – 3 LEI La mulţi ani! Aurel Vainer a câştigat K E S H E T HANUCA al treilea mandat de deputat ROMÂNIA, Dr. Aurel Vainer, candidatul Federaţiei Co-munităţilor Evreieşti din România, a participat lacampania electorală parlamentară din noiembrieşi a câştigat mandatul de deputat pentru a treia cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945, va activa în cadrul Parlamentului pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ privind combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobi- curcubeu comunitar 5773oară consecutiv, ceea ce îi va permite să apere ei şi a negării Holocaustului, prin introducerea unorşi să promoveze în continuare interesele etniei măsuri clare, de sancţionare a celor care încalcăevreieşti din România. Şi de această dată, deputatul Vainer, care va legea, pentru eliminarea din proiectele legislative aflate în dezbatere a oricăror elemente, cu poten- Aflat la Oradea, 165 de aniface parte din Grupul Parlamentar al Minorităţilor ţial de discriminare faţă de populaţia evreiască şi ambasadorul Statului de existenţăNaţionale, a reuşit să-i convingă să îl voteze atât Cultul Mozaic, precum şi pentru aducerea în aten-pe evrei, cât şi un număr considerabil de români, ţia mass media şi a opiniei publice a problemelor Israel s-a interesat a Sinagogii Mariprobabil oameni de afaceri, dar nu numai, dovadăcă a fost ales cu 10.019 voturi, adică mult mai comunităţii evreieşti din România. După cum a promis, dr. Aurel Vainer se va an- de perspectivele demulte decât numărul evreilor din România. Acest gaja în iniţierea, susţinerea şi introducerea unor colaborare economică din Bucureştirezultat situează F.C.E.R. pe al şaselea loc în măsuri, de ordin legislativ şi comportamental, pen-rândul minorităţilor naţionale din România. tru sprijinirea, încurajarea şi dezvoltarea mediului După cum a declarat în cadrul densei sale de afaceri din România, concomitent cu reducereacampanii electorale, în cadrul căreia s-a întâlnitcu alegătorii din 24 de localităţi, inclusiv Tel Aviv şi birocraţiei şi crearea unor noi locuri de muncă. Nici preocupările pentru bunăstarea şi asistenţa Evreii din RomâniaChişinău, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,va susţine statul de drept, libertatea de expresie şi socială a evreilor vârstnici nu vor lipsi din activităţile noului mandat de deputat al dr. Aurel Vainer. şi Republica Moldova,stabilitatea politică în România. De asemenea, valupta pentru mărirea indemnizaţiilor şi drepturilor Şi dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Statul Israel, precum şi dintre societatea românească şi în dialog despre evoluţiaobţinute de persoanele persecutate din motiveetnice de către regimurile instaurate în România comunităţile evreieşti din lume va sta în atenţia deputatului Aurel Vainer. celor două comunităţi
  2. 2. 2 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 396-397 (1196-1197) - 1 - 31 decembrie 2012 Agenda preşedintelui Israelul într-un şi deputatului F.C.E.R. Orient Mijlociu instabil Deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a par- confiscate în acea perioadă. La terminarea dez- Evenimentele politice internaţionale din ultima lună au pus Israelulticipat la Conferinţa de la Praga „Îndrumare şi baterilor, deputatul F.C.E.R. a solicitat ministrului în faţa unor probleme noi şi dificile pentru care va trebui să găsească,bune practici în restituirea/ compensarea propri- adjunct ceh al MAE şi consilierului special de în măsura posibilităţilor, soluţii care să ducă la întărirea securităţii ţării.etăţilor imobiliare confiscate de nazişti, fascişti la Departamentul de Stat al SUA sprijin pentru Din păcate, perspectiva păcii se îndepărtează, mai ales că, în pofidaşi colaboratorii lor în perioada Holocaustului”. viitoarea lege de modificare privind restituirea unor promisiuni publice, Mahmud Abbas, preşedintele Autorităţii Pa- Domnia sa a avut întâlniri electorale pentru proprietăţilor în România. lestiniene, nu se grăbeşte să se aşeze la masa negocierilor. Parteaal treilea mandat în Parlamentul României, în A fost semnată Declaraţia de la Praga, în israeliană a declarat clar că este gata să reia dialogul fără nici o condiţiepremieră, la Tel Aviv - Israel, şi Chişinău - Re- care au fost subliniate: • necesitatea continuării prealabilă, ceea ce partea palestiniană nu vrea să accepte.publica Moldova. procesului de restituire/ compensare a proprie- Votul din 29 noiembrie a.c. din Adunarea Generală a ONU le-a adus tăţilor; • folosirea proprietăţilor fără moştenitori palestinienilor statutul de observator nemembru al ONU, situaţie pe Conferinţa de la Praga în scopuri educaţionale privind istoria Holo- care mulţi o echivalează cu un fel de recunoaştere de facto a indepen- caustului; • constituirea de parteneriate între denţei statului palestinian. Că a fost un vot majoritar, nu mai miră pe • Eveniment internaţional de anvergură, guverne, organizaţii internaţionale, comunităţi nimeni, cunoscându-se componenţa Adunării, ceea ce a ridicat semneConferinţa, intitulată pe scurt „Restituirea pentru soluţionarea nedreptăţii confiscărilor; • de întrebare pentru Israel a fost numărul statelor occidentale care fieproprietăţilor imobiliare”, a reunit delegaţii din urgentarea legislaţiilor naţionale privind protecţia au votat rezoluţia, fie s-au abţinut. Cum au explicat ele această pozi-28 de ţări ale lumii. Au moderat sesiuni, au memorialelor şi a cimitirelor evreieşti; • susţine- ţie, conştiente fiind că dobândirea independenţei statului palestinianconferenţiat, au avut intervenţii personalităţi rea de către Comisia Europeană, Parlamentul se poate realiza numai prin negocieri între părţi? Ca să-l susţină peînsemnate ale vieţii politice din Europa, Israel, European, Consiliul Europei, OSCE a principiilor Mahmud Abbas, liderul palestinian „moderat” în faţa liderilor Hamas,SUA. Conferinţa s-a derulat în zilele 26 – 29 formulate în Declaraţia de la Terezin; • sprijini- care se bucură de popularitate nu numai în Gaza ci şi în Cisiordanianoiembrie 2012, sub auspiciile vice prim-mi- rea Institutului pentru Moştenirea Shoah-ului şi să încerce să scoată din blocaj procesul de pace, Abbas promiţândnistrului şi ministrului de Externe al Republicii în publicarea unor informări regulate despre că a doua zi după votul din ONU se va aşeza la masa negocierilor.Cehe, Karel Schwarzenberg, fiind organizată evoluţia procesului de restituire; • alcătuirea unor Care a fost rezultatul? Mahmud Abbas a răspuns invitaţiei conduceriide Institutul pentru Moştenirea Shoah-ului, în programe de compensare care să echivaleze Hamas, s-a dus în Gaza şi a participat la aniversarea a 25 de ani decooperare cu Ministerul Afacerilor Externe al valoarea proprietăţilor la nivelul pieţei actuale; la crearea Hamas, aflat pe lista americană a organizaţiilor teroriste, şiRepublicii Cehe şi Fundaţia „Forum 2000”. După • asigurarea că arhivele naţionale sunt deschise s-a alăturat liderului Hamas în exil, Kaled Meshaal, venit pentru primasesiunea de deschidere, au urmat sesiuni de şi accesibile; • îndrumarea şi bunele practici dată în Gaza. Într-un discurs furibund, Meshaal a declarat că nu valucru pe tematici: 1. Proprietatea comunitară şi în restituirea/ compensarea proprietăţilor; • recunoaşte niciodată Israelul. „Palestina este pământul nostru, de lareligioasă; 2. Proprietatea privată; 3. Proprie- ajutorarea cât mai rapidă a supravieţuitorilor Mediterana până la Iordan, şi nu vom renunţa la nici un centimetrutatea a cărei moştenire nu a fost reclamată; 4. Holocaustului în timpul vieţii. În Declaraţie, un din el”, a spus în faţa a sute de mii de palestinieni, inclusiv Abbas şiRolul organismelor şi instituţiilor internaţionale; element important în bunele practici îl constituie alţi reprezentanţi ai Fatah. Dându-şi seama de consecinţele acestei5. Media – percepţie publică şi posibile soluţii; dreptul de a reclama proprietăţile confiscate în declaraţii pe plan internaţional, Abbas a încercat să îndrepte lucrurile şi,6. Probleme economice şi posibile rezolvări. anii Holocaustului sau ai totalitarismului atât de în recenta lui vizită în Turcia a susţinut că menţine în continare soluţiaConferinţa s-a constituit într-un util schimb de cetăţenii ţării respective cât şi de cei aflaţi în stră- celor două state şi că-l va convinge pe Meshaal să accepte şi el aceastăinformaţii despre legislaţii, bune practici şi expe- inătate, ale căror familii au deţinut respectivele poziţie. Într-un târziu, Abbas a lansat ideea reluării negocierilor, dar arienţe din diferite ţări participante, la care şi-au proprietăţi. Alt element de interes prevăzut în cerut îngheţarea construcţiilor de locuinţe din apropiere de Ierusalim.adus contribuţia şi reprezentanţi ai delegaţiei Declaraţie: lipsa istoricilor specializaţi şi a arhi- În aceste condiţii, cine mai poate crede în sinceritatea acestor intenţii?guvernamentale române. varilor care să ajute reclamanţii la identificarea Frământările şi conflictele din statele vecine reprezintă, de aseme- S-au făcut remarcate intervenţia directorului potenţialelor titluri de proprietate. nea, o preocupare foarte serioasă a Israelului şi acum nu ne vom referigeneral în Ministerul român al Afacerilor Externe, la pericolul iranian ci la cele mai apropiate. În Siria, războiul civil tindeRăzvan Rusu, şi intervenţia dr. Aurel Vainer.Deputatul F.C.E.R. s-a referit la procesul de Campania electorală să ducă la căderea regimului Assad, mai ales că şi SUA au declarat că vor recunoaşte un guvern al rebelilor sirieni. Cum structura rezistenţeirestituire a proprietăţilor comunitare evreieşti pentru Parlamentul României: siriene cuprinde un mare număr de islamişti radicali, salafişti şi chiarcătre Fundaţia „Caritatea”. O atenţie specială afost acordată proprietăţilor particulare evreieşti 24 de adunări persoane care au legături cu Al Qaida, schimbarea conducerii siriene va determina o instabilitate serioasă la graniţa din nord a Israelului şicare, în cea mai mare parte, nu au fost recla- • În campania pentru al treilea mandat de va avea reverberaţii şi în Liban. În Egipt, continuă revoltele împotrivamate, dat fiind deportările în lagărele naziste ale parlamentar, candidatul F.C.E.R. a avut 24 de preşedintelui Mohamad Mursi, care a dorit o constituţie islamică, evi-evreilor din Transilvania de Nord, aflată, în anii adunări electorale cu alegători din ţară şi, pentru dent defavorabilă Israelului. Până şi în Iordania, cu care exista ceaHolocaustului, sub jurisdicţia Ungariei fasciste. prima dată, în străinătate. În 3 decembrie a.c., mai sigură graniţă, se înregistrează de mai multe luni demonstraţii şiPentru abordarea şi soluţionarea acestui com- la Tel Aviv, s-a întâlnit cu un numeros public la proteste împotriva guvernului şi casei regale haşemite, stimulate deplex proces de restituire, vorbitorul a solicitat sediul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română asemenea de grupuri de islamişti şi de palestinieni. Potrivit analiştilor,sprijin din partea unor foruri internaţionale: din Israel. Adunarea a fost condusă de iniţiato- în aceste condiţii, Israelul are nevoie de un aliat puternic şi acesta nuOrganizaţia Mondială pentru Restituirea Propri- rul ei, ing. Baruch Tercatin. Preşedintele AMIR, poate fi decât Washingtonul. Declaraţiile preşedintelui Obama cu privireetăţilor Evreieşti (W.J.R.O.), Jewish American Miha Harish, a vorbit foarte apreciativ despre la soliditatea parteneriatului strategic americano-israelian ar trebui săCommittee şi B’nai B’rith Internaţional. Printre conducerea Federaţiei şi colaborarea F.C.E.R. fie dătătoare de speranţe.luările de cuvânt care i-au reţinut atenţia s-au - A.M.I.R. În 5 decembrie a.c., la Chişinău, a EVA GALAMBOSnumărat cele ale: • ministrului adjunct al MA.E. fost organizată o întâlnire cu cetăţeni românidin Republica Cehia, Jiri Schneider, pentru ac- rezidenţi în Republica Moldova, condusă de De 1 Decembriecentul pus asupra responsabilităţii ţărilor în care co-preşedintele Asociaţiei Organizaţiilor şiconfiscarea proprietăţilor particulare evreieşti a Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova F.C.E.R. a depus o coroană de flori la Monumentulfost o practică generalizată în anii Holocaus-tului; • preşedintelui Comisiei din Israel privind (AOCERM), Alexandr Pincevski, urmare a con- tactul anterior stabilit la Conferinţa de la Praga Soldatului NecunoscutInvestigarea Proprietăţilor Confiscate în timpul cu Alexandr Bilinkis, co-preşedinte AOCERM. La 1 decembrie a.c., la Monu-Holocaustului, Colette Avital, pentru apelul la Candidatul F.C.E.R. a avut importante întreve- mentul Soldatului Necunoscut dinjustiţie – „timpul justiţiei a sosit” - adresat ţărilor deri cu preşedintele Parlamentului din Republica Parcul Carol (Bucureşti) a avut locîn care au avut loc confiscări; • secretarului Moldova, Marian Lupu, primarul Municipiului ceremonia depunerii de coroanegeneral al Fondului naţional pentru victimele Chişinău, Dorin Chirtoacă, directorul Biroului în memoria tuturor militarilor că-naţional-socialismului din Republica Austria, pentru Relaţiile cu Minorităţile Naţionale, Elena zuţi în Războiul de reîntregire aHannah Lessing, pentru modul în care s-a Beleakova ş.a. Pe parcursul acestor întrevederi, ţării din 1916-1918. După cumdesfăşurat procesul de restituire/ compensare, foarte bine recepţionate de gazde şi oaspeţi, se ştie, deşi evreii nu primiserăîncheiat în bune condiţii în ţara sa. Consilierul candidatul F.C.E.R. a prezentat o serie de pro- încă cetăţenie, ei au participat în veterani de război. După o scurtăspecial pentru problemele Holocaustului la De- puneri pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare număr mare la război, aducân- ceremonie religioasă, în numelepartamentul de Stat din SUA, Stuart Eizenstat, între România şi Republica Moldova: • intensi- du-şi obolul de morţi şi răniţi. De preşedintelui Traian Băsescu,şi reprezentantul OSCE, Rabinul Andrew Baker, ficarea relaţiilor între cele două Parlamente; • aceea, ca în fiecare an, o dele- coroana a fost depusă de consi-au ţinut, de asemenea, discursuri remarcabile. constituirea, în cadrul Grupurilor Parlamentare gaţie a F.C.E.R., condusă de ing. lierul prezidenţial Iulian Fota. AuRelevante au fost concluziile celui de-al patrulea de Prietenie a unor Comisii pe probleme eco- Paul Schwartz, vicepreşedintele mai depus coroane fostul preşe-panel, despre rolul organismelor internaţionale nomice, culturale, de învăţământ; • manifestări Federaţiei, a depus o coroană de dinte Ion Iliescu, reprezentanţi aiîn restituirea proprietăţilor confiscate, respectiv: culturale pe principii de reciprocitate, cu susţine- flori la Monument. La ceremonie Senatului şi Camerei Deputaţilor,schimbarea legislaţiei actuale sau iniţierea unei rea unor formaţii artistice comunitare şi a T.E.S. au fost prezenţi Crin Antonescu, Guvernului României, Corpuluilegislaţii adecvate procesului de restituire, fiind- din România; • dezbateri pe teme de istorie şi preşedintele Senatului României, diplomatic, Curţii Constituţionale,că numai o acţiune conjugată pe plan intern şi cultură a evreilor, cu sprijinul CSIER şi al unor Corneliu Dobriţoiu, ministrul Apă- Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,internaţional poate duce la rezultate palpabile. personalităţi culturale; • participări ale unor re- rării Naţionale, fostul preşedinte ataşaţi militari străini, MinisteruluiO notă aparte a constituit-o intervenţia baro- prezentanţi F.C.E.R. la Casa Naţionalităţilor, Bi- Ion Iliescu, alţi membri ai guvernu- Apărării Naţionale şi altor minis-nesei Ruth Deech, care a arătat că Polonia nu blioteca Evreiască, Centrul Comunitar Evreiesc lui, parlamentari, lideri de partid, tere, organizaţii ale veteranilora aderat la Declaraţia de la Terezin, din 2009, din Chişinău; • donaţii de cărţi „Hasefer” pentru reprezentanţi ai unor ONG-uri, de război, Primăria Bucureşti şiprivind îndrumarea şi bunele practici pentru Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, ambasadori şi ataşaţi militari stră- numeroase alte instituţii de stat,restituirea proprietăţilor, nu există legislaţie în precum şi pentru alte biblioteci şi instituţii de în- ini, generali activi şi în retragere, partide politice şi ONG-uri. (E.G.)Polonia pentru restituirea lor şi este nevoie de văţământ. Co-preşedintele AOCERM, Alexandro schimbare a percepţiei poloneze legată de Bilinkis, proprietar al unei crame de vinuri caşer Felicitări, profesorului Carol Iancu !această problemă. La panelul dedicat Mediei, şi al unei reţele de librării, a propus: • furnizarea Carol Iancu, profesor de istorie contemporană la Universitateareprezentanta lui „Jewish Telegraph Agency”, de carte „Hasefer” către reţeaua „Librarius” din Paul Valéry Montpellier 3 şi director al Şcolii de Înalte Studii aleDina Spitzer, a prezentat “zece comandamente“ Chişinău; • realizarea unui schimb de informaţii Iudaismului din Franţa, a fost promovat în Înaltul Ordin Palmes Aca-ale unui jurnalist specializat în tematică evre- între F.C.E.R şi firmele autohtone producătoa- démiques cu gradul de Ofiţer, acordat prin decret al primului ministruiască, subliniind importanţa utilizării mediei în re de vinuri caşer în vederea aprovizionării cu al Franţei, în 9 octombrie 2012. Prestigioasa distincţie (medalia şimai buna cunoaştere a istoriei Holocaustului şi acestea pentru sărbătorile evreieşti în România. diploma) i-a fost înmânată de către Anne Fraïsse, preşedinta Uni-a problemelor privind restituirea proprietăţilor IULIA DELEANU versităţii Paul Valéry – Montpellier 3.
  3. 3. REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 396-397 (1196-1197) - 1 - 31 decembrie 2012 3Mesaje de H A N U C A 5 7 7 3 P r e ş e d i n t e l e F. C . E . R . , d r. A U R E L V A I N E R În fiecare an, în luna Kislev, evreii de s-a soldat cu victoria celor puţini şi slab revigorarea vieţii religioase în toate zonele fanat care a luminat opt zile – se aprindpretutindeni celebrează Hanuca – Hag înarmaţi împotriva armatei puternice, bine din ţară, inclusiv prin prezenţa rabinilor, de în ordine crescătoare. Tot aşa, activitateaHa-Orim – Sărbătoarea Luminilor, prilej echipate a asirienilor seleucizi. Fiii lui Ma- care duceam lipsă în trecutul apropiat; • F.C.E.R. s-a amplificat în planul: • relaţiilorde mare bucurie. Ne punem în mod firesc titiahu, Haşmoneii – purtau numele după progresele remarcabile în ce priveşte rea- interne şi internaţionale, al participărilor laîntrebarea: de ce atâta bucurie, de ce bunicul lor, Asamonaios – au întemeiat bilitarea şi reînnoirea unor lăcaşuri de cult. evenimente comunitare sau ale unor or-atâta lumină? Iată câteva raţiuni esenţiale: apoi dinastia Haşmoneilor. Amintim doar Marele Templu din Rădăuţi, ganizaţii aparţinând altor etnii; • acţiunilor1. Cu peste 2 200 de ani în urmă, în 165 Hanuca este un prilej să vorbim des- Sinagoga din Siret, Templul „Leipziger” de combatere a manifestărilor antisemiteî.e.a., Templul Sfânt din Ierusalim, pângă- pre reînnoire. Această semnificaţie a din Roman, Sinagoga din Alba Iulia, Si- şi de negare a Holocaustului; • manifes-rit de asirienii seleucizi, sub conducerea sărbătorii, pornind de la reinaugurarea nagogile din Satu-Mare şi Carei. Într-un tărilor de solidaritate cu Statul Israel; •lui Antiohus Epifanes al IV-lea, a fost Templului din Ierusalim, Hanucat Habait, proces foarte amplu de restaurare se află implicării în viaţa politică a României,recucerit de armata evreilor condusă de mă determină să-mi exprim, ca preşedinte Templul Meseriaşilor din Galaţi, autentică marcată de alegerile parlamentare de laIehuda Macabeul, redobândind valoarea al F.C.E.R., satisfacţia şi bucuria, că ne operă de artă religioasă, Sinagogile din 9 decembrie 2012. Campania electoralăreligioasă majoră pentru Oradea, din Tulcea şi, nu în a candidatului F.C.E.R. s-a constituit într-poporul lui Israel. 2. Atunci ultimul rând, Templul Coral un adevărat maraton: 24 de întâlniri cus-a produs o autentică şi din Bucureşti. Sperăm că alegătorii, dintre care două în premieră:mare minune: uleiul scăpat anul viitor, de Hanuca, vom la Tel Aviv şi Chişinău.de la profanare, din recipi- celebra această frumoasă Continuăm şi în acest an, 5773, tradiţiaentul găsit într-un ungher sărbătoare în lăcaşurile de Hanukiadei F.C.E.R., festival al luminii-al Templului, o cantitate cult a căror refacere se află unicat în viaţa evreiască internaţională,programată să ardă o zi, a în plin proces de finalizare. iniţiat de Şef-Rabinul dr. Moses Rosenconstituit o sursă de lumină Ne bucură şi că la Bucureşti z.l., în urmă cu aproape 40 de ani, pri-pentru opt zile. 3. Victoria am sărbătorit, nu demult, lej de mai adâncă apropiere a liderilorMacabeilor – makaba în- 165 ani de viaţă ai Sinagogii F.C.E.R. de viaţa comunităţilor, de maiseamnă ciocan, în ebraică, Mari, în Sinagogă, la Centrul bună cunoaştere a problemelor cu caresupranume dat fiilor preo- Comunitar Evreiesc, în pri- se confruntă membrii comunităţilor noas-tului Matitiahu, din Modiin, mitoarea aulă a Bibliotecii tre şi de mai largă deschidere a uşilor şilocul de unde a pornit revol- Naţionale a României. O ferestrelor noastre pentru dialog interet-ta – asupra armatelor lui An- menţiune aparte se cuvine nic, interreligios. De altfel, acesta este şitiohus Epifanes al IV-lea a punctelor muzeistice înfi- motivul pentru care Hanukia este aşezatăînsemnat salvarea oazei de inţate în incinta unora din la ferestrele noastre: ca luminiţele ei sămonoteism într-un ocean de lăcaşurile de cult renovate, risipească bezna ignoranţei, prejudecăţi-idolatrie, fără de care n-ar fi dar şi în localităţi unde nu lor, calomniilor, fanatismului.existat nici creştinism, nici mai trăiesc evrei, cum este Îngăduiţi-mi, dragi co-religionari, săislamism, cele două mari cel de curând inaugurat la închei prin a exprima gândurile noastrereligii monoteiste, avraha- Ştefăneşti. Ne bucură, de de bine, să ne alăturăm bucuriei pe caremitice ale lumii, de unde – şi asemenea, procesul de re- o aduce în sufletele noastre Sărbătoareadeschiderea universală a naştere a vieţii comunitare Luminilor, împreună cu tradiţionala urare:sărbătorii. evreieşti la Timişoara, carac- HAG HANUCA SAMEAH! Miracolul uleiului ne- terizat prin multiple acţiuniprofanat, care a ars optzile în loc de una singură, reuşite. Reînnoiri sunt şi: • politica de promovare a ti- Preşedintele României,nu a fost primul în istoriazbuciumată a poporului lui nerilor; • înfiinţarea Centrului de Editură şi Publicistică, TRAIAN BĂSESCUIsrael, dar, ca întotdeauna, reunind Editura „Hasefer” şi 8 decembrie 2012atunci când minunile s-au revista „Realitatea Evreias-petrecut, ele au insuflat o că”; • înfiinţarea Comisiei Am deosebita plăcere de a adresanouă încredere în Dum- de eficientizare a Centrelor salutul meu călduros membrilor Fede-nezeu Unicul, o nouă forţă de Instruire şi Recreere raţiei Comunităţilor Evreieşti cu prilejulmorală fiilor lui Israel. De de la Cristian, Eforie Nord, sărbătorii Hanuca, o sărbătoare a lumi-atunci până în prezent şi Borsec. nii şi a bucuriei.peste vremuri, lumina ne-a După Holocaust, după Hanuca este legată de un evenimentdevenit puternic însoţitor. jumătate de secol de to- istoric cu semnificaţii adânci pentruOriunde trăim, ne străduim talitarism, evrei din toate istoria şi identitatea poporului evreu,să fim lumini ale lumii. Este generaţiile îşi afirmă inte- comemorând biruinţa Macabeilor asu-un comandament etic, un resul faţă de valorile noas- pra monarhiei seleucide. În acelaşicorespondent al sufletului, tre tradiţionale, educaţia timp, Hanuca simbolizează vitalitateaun stimul al gândirii iudaice. Acesta este aflăm împreună – cele 38 de comunităţi şi iudaică desfăşurându-se în parametrii credinţei şi a speranţei, fiind o invitaţieşi sensul expresiei „Or le’Goim”: vieţuind 26 de obşti evreieşti – pentru a duce mai modernităţii în comunităţi şi în centrele co- la regăsirea permanentă a comuniuniişi conlucrând cu celelalte neamuri. Tre- departe o viaţă comunitară, evreiască, în munitare evreieşti din Bucureşti, Oradea, şi a fraternităţii.buie spus că revenirea Templului Sfânt spiritul învăţăturilor, al religiei mozaice. Iaşi, Timişoara prin programe de mare Fie ca această perioadă de sărbă-la adevăratul proprietar - la cel care l-a Mă gândesc la reînnoirea care se petrece succes, organizate cu sprijinul Joint-ului, toare, petrecută în jurul familiei şi alzidit şi l-a folosit ca lăcaş de rugăciune, în prezent în viaţa evreiască din România. dintre care menţionăm „Bereshit” Iaşi şi Templului, să reînnoiască spiritul uneiadunare şi învăţătură, păstrând credinţa Mă refer la: • efortul de a îmbunătăţire a Oradea. De acelaşi succes s-a bucurat tradiţii care continuă să îi aducă împre-în Dumnezeu Unicul, Adonai Eloheinu, asistenţei sociale şi medicale, ca de pildă şi noul program „Keshet”, realizat în 13 ună pe membrii comunităţii evreieşti.Adonai Ehad, crezul fundamental al iu- introducerea şi extinderea continuă a ser- comunităţi, într-o concepţie unică. Doresc să vă urez tuturor un an noudaismului - nu a însemnat şi încetarea viciilor de ajutor gospodăresc pentru cate- Lumânărelele în Hanukia – Menora bun, cu împliniri şi prosperitate.luptelor. Războiul a durat 25 de ani, dar gorii mai largi de asistaţi decât în trecut; • cu opt braţe, în amintirea uleiului nepro- HAG HANUCA SAMEAH! R a b i n u l R A FA E L S H A F F E R Hanuca se numeşte şi HAG HAURIM – Sărbătoarea consemnate ca pagini de ruşine ale istoriei, poporul un loc de muncă onorabil. Ca părinţi, simţim nevoia deLuminilor. Ea aduce puţină lumină în cele mai lungi evreu s-a bucurat de libertatea da a-şi duce viaţa după a acorda copiilor noştri tot sprijinul în viitoarea lor luptănopţi ale anului. Diaspora este şi ea numită, metaforic, propriile sale legi, obiceiuri şi tradiţii. Chiar şi în perioa- pentru existenţă. Ore suplimentare de matematică, ci-noapte. Lumânările de Hanuca sunt un punct de lumină de de extremă intoleranţă religioasă, el s-a bucurat de bernetică, limbi străine, muzică, sport şi multe altele auîn îndelungata noastră Diaspora. libertatea de cult. Numai după mai mult de două milenii, devenit pentru mulţi procedură de regulă. Timp pentru Revolta Macabeilor împotriva Imperiului elenistic în Uniunea Sovietică şi sateliţii ei regăsim metodele Talmud Tora nu mai rămâne.Seleucid, a cărei victorie o sărbătorim de Hanuca, nu de oprimare sistematică a vieţii religioase practicate în Ispita zilelor noastre este promisiunea succesuluia fost o revoltă politică. Nici condiţiile materiale n-au imperiul Seleucid. material. Pentru această himeră suntem dispuşi să re-fost suficient de rele, nici şansele de reuşită nu au fost Deşi rezultatele politice s-au dovedit de a fi de scurtă nunţăm de bună voie chiar la propria noastră identitate.suficient de bune pentru a justifica o revoltă. Ea a fost durată, libertatea de cult, în ciuda tuturor aşteptărilor, s-a Dar să nu uităm ce spune Ecclesiastul (9:11): “Am maiiniţiată de Marele Preot Matitiahu şi fiii săi pentru că nu menţinut mai mult de două mii de ani. Dacă vreţi, aceasta văzut apoi supt soare că nu cei iuţi aleargă, că nu ceimai erau dispuşi să accepte situaţia în care Templul de este lumina care s-a aprins de Hanuca şi a rămas aprinsă viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea,la Ierusalim este pângărit şi, mai grav, în care poporul în bezna Diasporei. nici cei pricepuţi bogăţia”. Să nu uităm cum cei mulţi şiIsrael nu a avut posibilitatea să-şi trăiască viaţa după viteji, armatele Imperiului Seleucid, au fost înfrânţi destrăvechile tradiţii. * Macabei care erau puţini şi slabi. Să deschidem ochii şi Independenţa politică proaspăt câştigată nu a fost Fiecare perioadă are greutăţile ei, încercările ei şi să vedem câţi înţelepţi şi pricepuţi nu au nici bogăţie şide lungă durată. Statul independent proaspăt creat a ispitele ei. Unii au fost puşi în dilema de a alege între nici măcar pâine, iar legătura cu tradiţia şi comunitatea,intrat foarte repede în sfera de influenţă a Imperiului viaţă şi păstrarea credinţei, alţii au plătit cu exilul refuzul dacă din copilărie nu au fost sădite, nu mai sunt delocRoman, până şi-a pierdut total autonomia. Templul de de a-şi renega credinţa. Astăzi, deşi ne bucurăm de o uşor de stabilit.la Ierusalim a fost distrus iar poporul Israel a fost exilat deplină libertate de cult, mai există în România copii Ca părinţi, avem datoria morală să ne pregătimîn cele patru colţuri ale lumii. evrei care nu sunt înscrişi la cursurile de Talmud Tora. copiii pentru greutăţile vieţii. Cei care am trecut prin Istoria Diasporei este dureroasă. Restricţii şi taxe Trăim într-o perioadă în care locurile de muncă sunt momente de restrişte ştim cât sprijin am primit dinabuzive, pogromuri şi exiluri. În această beznă găsim tot mai puţine iar concurenţa pentru ele tot mai grea. Fără partea comunităţii, câtă consolare am găsit în tradiţiiletotuşi o rază de lumină. Cu mici excepţii, care au şi fost studii superioare este aproape exclus astăzi să-ţi găseşti străvechi.
  4. 4. 4 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 396-397 (1196-1197) - 1 - 31 decembrie 2012 H A N U C A 5 7 7 3 Prima lumânare la Sinagoga Mare să-i aducă măcar o dată pe săptămână la lecţiile de Talmud -Tora, unde să înveţe religia, tradiţiile, istoria poporului lor”, Edi Kupferberg „în memoria numeroasei comunităţi sefarde care a existat cândva în Bucureşti” (Erwin Şimşensohn). Copiii care participă la cursurile din Bucureşti a subliniat că „o flacără trebuie aprinsă cu o altă flacără. Pentru a putea educa generaţiile viitoare, noi înşine trebuie să cunoaştem şi de Talmud-Tora au avut un moment deosebit, ajutând la aprinderea lumânărilor şi la rostirea binecuvântărilor. O poezie de Hanuca („Lumi- Sinagoga Mare din Bucureşti a fost ne- de importantă nu doar poporului evreu, ci, să iubim iudaismul.Trebuie să fim acea punte na din Yavne”, de Bernard Shulman z.l.), peîncăpătoare în seara zilei de 8 decembrie mai ales, şi monoteismului. Astfel, s-au des- de legătură între iudaismul bunicilor noştri şi înţelesul celor mici şi celor mari deopotrivă,2012, numeroase persoane fiind prezente la chis porţile a ceea ce avea să se întâmple în viitorul evreiesc al nepoţilor noştri”. a fost recitată de Dara Ioviţu, reprezentândceremonia de aprindere a primei lumânări de viitor, când milioane de oameni au devenit de Ca în fiecare an, Corul Comunităţii Evreilor extrem de tânăra generaţie din comunitateaHanuca, manifestare organizată de Comuni- credinţă monoteistă” (n.r. – religiile monoteiste Bucureşti, dirijat de Bogdan Lifşin, a încântat bucureşteană.tatea Evreilor Bucureşti. Alături de membrii fiind astăzi iudaismul, creştinismul şi islamul). auditoriul cu numeroase melodii tradiţionale Toţi participanţii la manifestare au avutcomunităţii, la ceremonie au participat con- Dr. Aurel Vainer a întărit ideea că victoria micii de Hanuca, în ebraică şi în idiş. Anul acesta, ocazia să guste şi delicioasele sufganiot,ducerea F.C.E.R şi a C.E.B, diplomaţi, perso- armate evreieşti împotriva asupririi seleucide a fost interpretată şi o melodie în limba ladino, tradiţionale de Hanuca.nalităţi culturale, reprezentanţi ai altor culte, a fost posibilă numai datorită credinţei pu- Lumina de Hanuca a biruitreprezentanţii autorităţilor locale, jurnalişti. ternice care a animat luptătorii – un moment Gazda şi prezentatorul evenimentului, al miracolelor reamintind de însuşi destinulec. Erwin Şimşensohn, preşedintele C.E.B, evreiesc în istorie.a adus în discuţie un subiect inedit. Acesta afăcut o foarte interesantă analiză a modului în Aspectele religioase ale Sărbătorii Lumi- nilor, semnificaţia miţvei (n.r.-porunca) de a gerul şi viscolul Anul acesta, de Hanuca, membrii conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Româ- nia au fost puşi în situaţia de a lupta nu numai cu kilometrii, ci şi cu gerul şi viscolul pentru a fi împreună cu evreii din diverse regiuni ale ţării. Cu excepţia Moldovei şi Banatului, unde drumurile au fost închise, delegaţiile care au avut ca obiectiv oraşele Alba Iulia, Dej, Cluj, Târgu-Mureş, Deva şi Sibiu, precum şi Piatra Neamţ, Baia Mare, Satu Mare, Sighetu Marma- ţiei şi Oradea, conduse de Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, Rudy Marcovici, directorul C.A.P.I., şi Felix Koppelmann, preşedintele C.E. Oradea, au reuşit să ajungă la comunităţile către care plecaseră. Alba Iulia Întotdeauna împreună, de sărbători! „Deşi suntem o comunitate mică şi nu pu- a jefuit tezaurul Templului din Ierusalim, a tem alcătui un minian, întotdeauna petrecem trecut la măsuri represive, inclusiv religioase, sărbătorile împreună”, ne-a spus Lia Borza, interzicând circumciziile, profanând templul preşedinta Comunităţii Evreilor din Alba Iulia, şi impunând sacrificii păgâne. Situaţia a arătând spre concetăţenii săi de etnie evreias- devenit explozivă, iar scânteia care a aprins că, prezenţi pentru a sărbători împreună cea revolta a apărut în mica aşezare Modiin, de de-a doua zi de Hanuca. lângă Ierusalim, unde Matitiahu, capul unei Prezentându-şi oaspeţii, reprezentanţi ai familii de koheni (preoţi ai Templului), a dat F.C.E.R. veniţi de la Bucureşti, sub condu- semnalul luptei armate împotriva lui Antiohus, cerea directorului Cancelariei Rabinice, Edi a spus Edi Kupferberg, precizând că mesajul Kupferberg, să aprindă împreună lumânările de Hag Hanuca Sameah a fost adus la Alba de Hanuca, Lia Borza a subliniat că, deşi tinerii Iulia în numele întregii conduceri a F.C.E.R.,care este prezentată povestea victoriei militare aprinde lumânări timp de 8 zile şi a hanuki- sunt plecaţi, viaţa comunităţii merge înainte. precizând că mesajul de Hag Hanuca Sameahîn Cartea Macabeilor şi motivele pentru care ot-urilor au fost explicate de Rabinul Rafael Amintind de victoria Macabeilor asupra a fost adus la Alba Iulia în numele întregiiaceastă carte lipseşte din Tanach; de ase- Shaffer al F.C.E.R. Acesta a arătat importanţa seleucizilor, binecunoscută şi cu respect conduceri a F.C.E.R.menea, a arătat cum este prezentată victoria reafirmării şi perpetuării iudaismului, Hanuca reamintită de fiecare Hanuca, precum şi de Avram Faibiş a amintit, oportun, de vorbelespirituală a evreilor asupra sirienilor elenizaţi marcând momentul în care Templul din Ieru- minunea uleiului pe care Dumnezeu l-a făcut lui Ben Gurion, care susţinea că un evreu careîn Megilat Taanit (document mai puţin cunos- salim a fost eliberat de sub dominaţia păgână, să dureze opt zile, în loc de una, cât ar fi per- nu crede în minuni nu este evreu şi că minunilecut, din perioada celui de-al Doilea Templu, altarul profanat a fost rezidit şi a fost reaprinsă mis cantitatea găsită în Templul care trebuia se mai petrec şi în zilele noastre, ca atuncidar citat în Talmud). Vorbind despre modul Menora. Rabinul Rafael Shaffer, împreună cu să fie resfinţit şi reinaugurat, Edi Kupferberg când o rachetă a căzut, în Israel, în mijloculîn care Macabeii, odată ajunşi la conducerea preşedintele comunităţii bucureştene, Erwin a menţionat istoria revoltei evreieşti. Antio- unei mulţimi, singura victimă fiind însă un omregatului, au creat pentru prima dată în istorie Şimşensohn, au recitat rugăciunile pentru chus Epifanes, pentru a-şi restabili finanţele, care a făcut un atac de cord.sistemul de separare a puterilor în stat, Erwin România şi Israel, în faţă Aron Kodesh-ului,Şimşensohn a argumentat astfel decizia rabi- unde au fost invitaţi col. Amichai Abrahams, Târgu Mureş Sinagogă plină de oameni şi bucurienilor de a nu include Cartea Macabeilor (din ataşatul militar al Israelului şi ing. Pau lcare lipseşte cu desăvârşire orice referinţă la Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R. Ing. Vasile Dub, preşedintele Comunităţii era de dimensiuni atât de mari, încât pentru camiracolul uleiului) în Tanach, evidenţiind ideea „Cum putem să ne păstrăm iudaismul în Evreilor din Târgu Mureş povestea că toată acest candelabru să ardă opt zile, era nevoiecă sărbătoarea de Hanuca simbolizează, în cadrul unei alte culturi majoritare, integrân- ziua fusese întrebat dacă, având în vedere de o mare cantitate de ulei, care se fabricaprimul rând, perenitatea victoriei spirituale a du-ne acesteia?” – s-a întrebat, retoric, Edi faptul că viscolul închisese multe drumuri, va strivind între degete câte o măslină, de laculturii iudaice. Kupferberg, coordonatorul Cancelariei Rabi- mai reuşi cineva de la Bucureşti să ajungă pe care se păstra numai prima picătură, restul Onorând evenimentul cu prezenţa sa, E.S. nice. Situaţia din istoria îndepărtată se repetă malul Mureşului. Cum însă, în ziua respectivă, fiind dat pentru consum curent. Odată obţinutăDan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului la astăzi, în opinia domniei sale: „Acum, ca şi Banatul şi Moldova au fost cel mai greu lovite, cantitatea necesară prin această metodă,Bucureşti, a subliniat semnificaţia evenimen- atunci, nu este suficient să ignorăm cultura noi am reuşit să ajungem la Târgu Mureş, la ea trebuia transportată la Ierusalim cu carultelor istorice asociate cu Hanuca, reamintind în mijlocul căreia trăim. Aşa ceva e funcţional începutul celei de-a treia zile de Hanuca. cu boi, ceea ce împreună cu timpul necesarde „curajul şi credinţa de care au dat dovadă doar în cadrul unei comunităţi izolate. Nu a „Sărbătorim minunea uleiului care a ars pentru producere, nu se putea face mai rapidstrămoşii, în lupta lor de apărare a identităţii putut fi posibil în Israelul antic, şi cu atât mai opt zile şi ne bucurăm să amintim o impor- decât cele opt zile amintite..şi a religiei evreieşti”. Excelenţa Sa a marcat puţin este posibil acum, când trăim în ,«satul tantă victorie militară, dar nu o sărbătorim pe „Hanuca a venit când se pierduse oricefaptul că „victoria Macabeilor este un simbol planetar». După câştigarea luptei, Macabeii, aceasta, ci semnificaţia sa morală şi spirituală, speranţă. În clipele de întuneric, uneori caleaal dorinţei poporului evreu de a trăi în liber- şi mai târziu Fariseii, nu au respins elenismul. faptul că a permis resfinţirea Templului, într-un care trebuie urmată este lupta deschisă, alteoritate în ţara noastră”, este şi „victoria binelui I-au primit selectiv influenţele benefice, încor- mod care ne pune în faţa unei manifestări a este cea interioară.asupra răului, a dreptăţii asupra violenţei”, porându-le.(...)Ne-au învăţat cum integrarea puterii divine”, a spus ing. Vasile Dub, dând ca Spre deosebire de Sărbătorile din Tora, laea „devenind o poveste atemporală”. Făcând este o alternativă viabilă, atâta timp cât ea nu pildă a bucuriei de Hanuca povestea hasidică sfârşitul Hanucăi nu avem havdala, nu avemanalogia cu lumânărelele de Hanuca ce „ne-au duce la asimilare. Ne-au învăţat lecţia echili- a Hannei cea veselă, pe care nici o poruncă ritualul de separare a întunericului de lumină,luminat calea, atunci când totul în jur devenise brului. Ne-au învăţat! – căci cuvântul Hanuca a regelui, care voia să îi curme bucuria, nu o a sacrului de profan.întuneric”, E.S. Dan Ben-Eliezer a evidenţiat, are aceeaşi rădăcină cu Hinuh (educaţie): putea întrista. Fie ca nici noi să nu fim niciodată separaţide asemenea, importanţa unităţii evreilor ‫( לחנך‬LeHaNeH) –‫( לחנוך‬LaHaNOH). Grecii, şi „De ce considerăm un miracol faptul că de lumina eternă de Hanuca, fie ca ea să nede pretutindeni şi a amintit de versurile unui alţii apoi, de-a lungul timpului, au încercat din uleiul a ars timp de opt zile şi de ce a trebuit aducă mereu aminte să sperăm, aducându-necântec tradiţional, ce spune: „Fiecare dintre răsputeri să-i facă pe evrei să uite Tora. Acum să treacă opt zile pentru a aduce un ulei nou aminte să rămânem evrei, în fiecare generaţie,noi este o lumină mică/Dar noi toţi, împreună, mulţi încep să o uite din proprie iniţiativă, sau pentru a ţine aprinsă Menora din Templul indiferent de ameninţări sau de tentaţii”, asuntem o lumină mare”. din comoditate”. (...) Remarcând că „sunt fa- de la Ierusalim?”, a întrebat Edi Kupferberg, spus Edi Kupferberg în încheiere, în numele Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., milii pentru care este important, şi-şi fac timp, reuşind să îşi surprindă audienţa. Pentru că, preşedintelui F.C.E.R. şi a celorlalţi membri aia menţionat că „valoarea acestei sărbători să îi ducă pe copiii lor la lecţii de matematică, a explicat directorul Cancelariei Rabinice, conducerii Federaţiei.constă în faptul că a adus o victorie extrem de engleză, de înot, dar nu găsesc important fiecare recipient de pe braţul uriaşei Menore Hanukia străluceşte Londra Hanukia din Trafalgar Square în centrul Braşovului Printre pieţele marilor oraşe ale lumii, Trafalgar Square din Londra ocupă un loc de frunte. Aici au loc marile manifestări publice, ca de pildă sărbătorirea victoriei asupra fascismului Membrii Comunităţii Evreilor din Braşov au în Al Doilea Război Mondial (iniţiată de Sir Winston Churchill), sărbătorirea Anului Nou, di-avut anul acesta bucuria de a fi aşezat o HA- verse manifestări politice, culturale, sportive (de pildă atunci când, în 2002, Anglia a câştigatNUKIA în spaţiul public al oraşului lor, invitându-i în meciul de fotbal cu Brazilia ) etc.pe toţi concetăţenii să se bucure de Sărbătoarea De fapt, ideea construirii unei asemenea pieţe în plin centrul Londrei a apărut încă deLuminilor. la 1735, fără a se concretiza prea curând. În zilele de HANUCA 5773, candelabrul tra- Anii au trecut, regii Angliei s-au perindat unul după altul şi, abia prin 1826, s-a hotărât con-diţional a strălucit pe strada Poarta Şchei, din cretizarea ideii, dar abia la 1 mai 1844 a fost inaugurată această interesantă şi celebră piaţăcurtea Sinagogii braşovene. din Londra. Ea este înconjurată de marele muzeu National Gallery, de celebra Columnă a lui După încheierea sărbătorii evreieşti, Hanukia Nelson, având peste 53 m înălţime, de patru imenşi lei de bronz, de două mari fântâni etc, etc.şi-a răspândit lumina în centrul Braşovului, pe Ţinând cont de celebritatea locului, de amplasament, de frecvenţa publicului, Habad-ulstrada Postăvarul, alături de un pom de Crăciun. din Londra, cu sprijinul direct al Lordului Primar al Londrei, a instalat aici o imensă Hanukia, „Începând din 25 Kislev 5773, oraşelor lumii deosebit de interesantă.în care sunt instalate HANUKIA în spaţiul public Am stat mult timp spre a vedea câţi oameni se opresc să privească Hanukia şi, în special, să citească placa pe care se explică importanţa acestei sărbători evreieşti.li se alătură, cu modestie, şi oraşul BRAŞOV, din Şi s-au oprit, s-au oprit foarte mulţi.ROMÂNIA”, ne-a spus cu mândrie Tiberiu Roth, BARBU SCHACHTER, Londrapreşedintele Comunităţii braşovene.
  5. 5. REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 396-397 (1196-1197) - 1 - 31 decembrie 2012 5 Dej Încă un an în care am de-a patra seară de Hanuca. „Fie ca lumână- rile de Hanuca să lumineze spre exterior şi nia, E.S.Dan Ben-Eliezer. Începând cu aprin- derea primei lumânări, la Oradea, alături de reuşit să rămânem evrei să trezească dragostea în sufletele tuturor”, ceremoniile religioase şi de spectacolele date a spus preşedintele comunităţii, Robert Sch- de corul de copii, adulţi şi formaţia de dans, Cu mulţumirile „pentru toţi cei care, fiind wartz. s-au desfăşurat o serie de alte activităţi legateevrei sau prieteni ai noştri, au făcut efortul să După aprinderea lumânărilor, a urmat un de această sărbătoare. Astfel, într-una din zile,fie alături de noi pe această iarnă năprasnică”, excepţional program artistic, la reuşita căruia tinerii comunităţii au mers în vizită la membriiinclusiv participanţii din Beclean, preşedintele şi-au dat concursul Corul Talmud Tora, condus nedeplasabili şi le-au dus gogoşile tradiţionale.comunităţii din Dej, Iosif Farkaş, a rugat pe cea de Ecaterina Halmos şi ai cărui membri au de- Copiii au confecţionat, în atelierul de creaţie,mai tânără membră a comunităţii să aprindă venit, pe rând, solişti care au cântat acompani- ornamente de Hanuca iar tineretul s-a adunatlumânările de Hanuca. Altă dată reprezentând aţi la vioară de Vasile Socea şi la pian de conf. în fiecare seară şi a marcat sărbătoarea prin univ. Babos Judith. În final, formaţia klezmer muzică şi dans. E.S. Dan Ben- Eliezer şi soţia şi-a încântat auditoriul cu un repertoriu bogat. sa au participat la aprinderea celei de a patra „Este o întrebare care de atunci a rămas lumânări, iar vineri, împreună cu membrii co- mereu în actualitate: cum putem să ne păstrăm munităţii, au luat parte la un Oneg Şabat. De iudaismul în cadrul unei alte culturi majoritare, asemenea, sâmbătă, cei doi au fost prezenţi integrându-ne acesteia”, a arătat, între altele, la o masă de prânz împreună cu 75 de invitaţi Edi Kupferberg, care şi-a continuat draşa: cu care s-au întreţinut timp de peste trei ore „Hanuka este o paradigmă a echilibrului între şi au avut prilejul să cunoască activitatea ce tradiţie, integrare şi asimilare. Este, întradevăr, se desfăşoară la comunitatea orădeană. Cu un model extrem, dar asta nu o face mai puţin această ocazie, Dan Ben-Eliezer a prezentat reală. Victoria a fost posibilă datorită rezisten- ultimele evoluţii din Israel, cauzele şi conse- ţei iniţiate de elementele cele mai tradiţionalis- cinţele conflictului din Gaza, explicând de ce te. Într-o mare măsură, deşi lupta fizcă a fost Israelul a fost de acord cu încetarea focului. sărbătorim speranţa într-un viitor mai bun”, a îndreptată împotriva dominaţiei seleucide, cea Corul de copii al comunităţii orădene şi o conchis directorul Cancelariei Rabinice. spirituală a fost cu evreii elenizaţi. delegaţie numeroasă în frunte cu preşedintele În fiecare an, Hanuca, reamintindu-ne de Felix Koppermann au participat şi la marcarea „atunci”,s ne pune în faţa lui ”acum”. Pentru Hanucăi în comunităţile din Satu Mare, Baia La Căminul Rosen că azi suntem într-o situaţie similară. Suntem Mare şi Sighet. În toate aceste locuri au fost puşi în faţa seducţiei unei societăţi globalizate, primiţi cu mare bucurie. La Baia Mare, unde „O lumină mică poate cosmopolite, uniformizatoare”. ceremoniile s-au desfăşurat dimineaţa, au venit membrii mai vârstnici să asculte cuvintele ra- să alunge o beznă mare” binului Kav despre istoria sărbătorii, precum şi Deva Macabeii au aprins programul corului de copii. La Sighet, ceremoni- De mult nu am fost în vizită la Căminul Rosen. Ştiu că fostul Şef Rabin ar fi dorit să ile s-au desfăşurat mai întâi la sinagogă. După flacăra Menorei şi a revoltei aprinderea lumânării şi predica rabinului , în construiască un cămin pe strada Sevastopol, pe terenul-proprietate a Comunităţii Evreilor, incinta comunităţii s-a organizat o masă la care Liviu Lăcătuşu, preşedintele comunităţii din şi musafirii şi localnicii s-au simţit foarte bine. dar „coana Elena”, nu şi nu. Destul de de-26% din populaţia oraşului, astăzi scăzând la Deva, a reuşit să adune de Hanuca nu numai parte de centru, căminul actual este singurul evreii din oraş, ci şi pe cei din localităţile înve- adăpost al evreilor vârstnici care nu mai aunumai 0,1%, evreii din Dej sunt o comunitatecare îşi păstrează tradiţiile. cinate. „Suntem puţini, dar reuşim să adunăm Satu Mare posibilitatea să se descurce singuri. Am venit De această dată, Edi Kupferberg a ales un minian”, a spus Liviu Lăcătuşu. în ziua de 9 decembrie, adică în prima zi desă explice, între altele, semnificaţiile mai as- Apoi, cel mai tânăr membru al comunităţii Hanuca ecumenică Hanuca, la ora prânzului festiv, împreună cu oaspeţi de la Centrul de zi, printre care ne-cunse ale sărbătorii de Hanuca. „Aprindem în a aprins lumânările de Hanuca, iar şeful de-fiecare seară de Hanuca încă o lumânare, ca legaţiei sosite din partea F.C.E.R. a explicat Anul acesta, Hanuca a devenit, la Satu obosita Sanda Wolf, „organizatoarea” celoro acumulare de speranţă, de încredere, până unele semnificaţii ale sărbătorii. „Cuvântul Mare, o sărbătoare ecumenică, deoarece la de vârsta a treia. M-am bucurat să-i văd pela explozia de lumină din ultima noapte care Hanuca înseamnă, în ebraică, reinaugurare. ea au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi Rabinul Rafael Schaffer, cantorul Iosif Adler,afirmă „Zot Hanuka” – aceasta este Hanuca… ai cultelor româneşti şi maghiare din oraş. A oficiantul Lippa Segal, să discut cu directorula mai trecut un an în care am rămas evrei, şi fost vorba de implicare activă, de participare Gaetano Perrotta, venit de pe meleagurileo afirmăm în faţa întregii lumi. a corurilor acestor culte. În faţa a cel puţin napoletane să vegheze asupra treburilor O explozie de lumină care ne aminteşte de 200 de persoane, printre care membri ai Căminului. Am stat de vorbă cu prietenul Willilumina primordială cu care a început Creaţia. comunităţii din Oradea, care au venit şi cu Sacter, pe care îl cunosc de două decenii, amTalmudul ne spune că aceeaşi lumină le-a corul de copii, noul lor rabin, Shraya Kav, a schimbat o vorbă cu venerabila Medi Dinu (sepermis lui Adam şi Evei ca, timp de 36 de binecuvântat adunarea. După ceremoniile apropie de 104 ani), pictoriţă, văduva poetuluiore, să poată vedea lumea de la un capăt la din Piaţa monumentului Holocaustului, a fost avangardist Ştefan Roll (Gh. Dinu), cu Erne-celălalt, o lumină a înţelepciunii şi adevărului. aprinsă cea de a treia lumânare a Hanuchiei, stina Clarfeld (100 de ani), cu ergoterapeutul Tot 36 sunt acei Tzadikim Nistarim – oame- aşezată în curtea celor două sinagogi, după (de la începuturile acestui aşezământ) Rodicanii drepţi care păstrează în ei scânteile acelei care în incinta sinagogii mari, reprezentanţii Dumitrache, colaboratoarea dr. Saragea,lumini, acum ascunsă. Dacă nu socotim şi comunităţilor evreieşti au vorbit despre isto- primul director al Căminului, cu fosta balerinăşamaşul, în cele opt zile de Hanuca, aprindem De ce celebrăm tocmai miracolul de Hanuca? ria şi semnificaţia Hanucăi. La sfârşit, toţi cei Lancetta Kavassi, cu un colaborator al revistei36 de lumânări. De ce nu şi alte miracole? De ce nu celebrăm prezenţi au fost serviţi cu vin fiert şi sufganiot noastre, Silviu Popa, cu David Bar-Kar, un Şi aşa cum, de dragul acelor oameni căderea manei sau izvorul lui Miriam? - gogoşile tradiţionale -, pregătite de doamnele globe-trotter, venit în vizită, cu Milu Carp. Nudrepţi, Dumnezeu permite lumii să existe în Pentru că celebrăm doar acele minuni din comunitatea sătmăreană. lipsea inimoasa Saşa Ionescu, care viziteazăcontinuare, fie ca şi noi, de dragul celor 36 pe care le putem reîntâlni şi azi! Hanuca a frecvent Căminul şi are grijă de cei ce nu maide lumânări şi a minunilor făcute de Dumne- venit într-un moment în care iudaismul era au multe speranţe, ş.a. Doamna Sibil Silvianzeu pentru strămoşii noştri şi pentru noi, să ameninţat atât din exterior, cât şi din interior. Sibiu Simbolul speranţei mi-a mărturisit că este rudă cu profetul sionis- mului modern, Theodor Hertzl, al cărui unchiducem mai departe flacăra iudaismului peste Un moment în care până şi o victorie militarăgeneraţii”. s-ar fi putut dovedi în cele din urmă inutilă, La Comunitatea Evreilor din Sibiu, în a cin- era vizir (ministru) cu probleme de sănătate căci Templul nu ar fi putut fi reinaugurat cu cea zi de Hanuca, lumânările au fost aprinse, în Imperiul Otoman. Maşghiah la restaurantul adevărat fără uleiul sfinţit. la invitaţia preşedintelui Otto Deutsch, de cel ritual este o tânără minionă, cu suflet mare, Etti Burihovici, iar de spectacole se ocupă Cluj O paradigmă a Şi în acel moment de beznă, când raţional şi uman ar fi fost să se supună, aidoma celor- mai tânăr membru al comunităţii, alături de un tânăr nonagenar, prezentat de preşedinte ca regizorul David Schwartz, voluntar. Rabinulintegrării, asimilării şi tradiţiei lalte populaţii cucerite din zonă, când raţional fiind un om plin de vitalitate. „Hanuca este una dintre marile noastre Shaffer a vorbit despre semnificaţia sărbătorii, spunând că „o lumină mică poate să alunge şi uman ar fi fost să aştepte până când s-ar fi Un mare număr de evrei şi de membri ai primit un stoc proaspăt de ulei, Macabeii au sărbători, dar se deosebeşte de Pesah sau o mare beznă”, iar Hanuca este un prilej de acomunităţii au umplut sinagoga din Cluj în cea decis, în ciuda oricăror argumente logice, să acordarea Tablelor Legii poporului evreu. Cu- ne simţi o familie unită. Pereţii erau împodobiţi aprindă flacăra revoltei, să aprindă puţinul ulei cerirea Canaanului, scrierea Psalmilor şi altele cu picturi dăruite de Joint, dar şi de lucrări ale pe care îl aveau”. sunt evenimente de importanţă naţională, dar artistei Medi Dinu. S-a explicat şi semnificaţia nu sunt sărbători. Omul nu trebuie să se în- mesianică a literelor de pe faţetele Dreidl- chine faptelor omeneşti, ci numai celor divine. ului. În atmosfera festivă, cântecele au adus Oradea Comunitatea a Hanuca nu face excepţie, pentru că sărbătorim fapta divină de a ilumina Templul timp de opt momente de căldură sufletească - Şalom Ale- hem, A idische mame, Ieruşalaim Şel Zehav, sărbătorit Hanuca împreună zile, prin care Dumnezeu a consfinţit păstrarea credinţei monoteiste!”, a explicat Otto Deutsch, Hava Naghila,Tumbalaica, ş.a. A fost prezentă şi directoarea Policlinicii, dr. Mona Bejan. O cu ambasadorul Statului care a mai spus că „victoria Haşmoneilor nu întâlnire de neuitat Str. Jimbolia este un drum al speranţei, fără de care nu putem să trăim. Israel, Dan Ben-Eliezer trebuie celebrată, pentru că ea a fost plătită cu vieţi omeneşti”. Comunitatea evreilor din Oradea s-a bu- „Victoria Haşmoneilor nu trebuie celebrată, pentru că ea a fost plătită cu vieţi omeneşti”, a A TREIA LUMÂNARE la Habad curat anul acesta de prezenţa la una din zilele Hanucăi a ambasadorului Israelului în Româ- spus Edi Kupferberg. „Noaptea este un simbol În Sala Platinium din Grand Plaza Hotel (fost al diasporei, iar lumina, al speranţei. De Hanuca, Dorobanţi) ne-am întâlnit cu prietenii de la Habad Liubavici, la invitaţia Rabinului Naftali Deutsch, în Piatra Neamţ Sărbătoarea Luminilor seara zilei 10 decembrie a.c. Lume multă, copiii fiind majoritari. Grădiniţa şi şcoala Habad-ului Preşedintele Emil Nadler a întâmpinat eliberarea spirituală şi continuitatea poporului care o aduce în sufletele noastre Sărbătoarea şi-au dat concursul cu un spectacol alegoric,delegaţia F.C.E.R., sosită de Hanuca la evreu în spiritul Torei, din vremea lui Matatia Luminilor! Hag Hanuca Sameach!”. „Lumină şi întuneric”, apoi Rabinul a aprins treiPiatra Neamţ şi condusă de directorul CAPI, Haşmoneul. Momentul a precedat aprinderea Un alt moment important al festivităţii lumânări din Hanukia. S-au cântat melodii deing. Rudy Marcovici. La Sinagoga „Baal Şem celei de-a cincea lumânări a Hanuchiei, în cin- a fost marcat de decernarea Medaliei de Hanuca, s-a citit lista donatorilor care au ajutat peTov” s-au adunat o mare parte din membrii stea celebrării celei de-a cincea zi a sărbătorii. Onoare “Prieten al Comunităţilor Evreieşti”, nevoiaşi, s-au adus mulţumiri sponsorilor. Cântă-comunităţii şi prieteni ai acesteia. Preşedin- Ing. Rudy Marcovici a transmis tuturor acordat prof. dr. Luminiţa Muscalu, directoarea reţul israelian Ofer Chatucha a oferit un recital:tele Emil Nadler a evocat semnificaţia acestei celor reuniţi mesajul dr. Aurel Vainer,deputat, Liceului de Artă „Victor Brauner” din Piatra a cântat Shehechyanu, Ierushalaim shel zahav,sărbători vesele. “Sărbătorea Luminilor mar- adresat membrilor C.E.din Piatra Neamţ cu Neamţ, o apropiată şi dedicată colaboratoare Shalom Aleihem, Hava Naghila, Ani maanim, Kolchează rededicarea Templului din Ierusalim prilejul celebrării Hanuca, împreună cu urările a Comunităţii şi prof. Doina Sandulovici, pentru Haolam kulo, iar, la încheiere, Yachad, yachadîn urma victoriei revoltei conduse de fraţii personale, încununate de tradiţionalul Hag recunoaşterea tuturor meritelor şi proiectelor (unire). S-au servit dulciuri şi s-au oferit cadouriMacabei asupra monarhiei seleucide din Siria, Hanuca Sameach! “În fiecare an, în luna Kis- desfăşurate în comun. Diplomele şi medaliile copiilor. Au fost prezenţi ambasadorul Statu-care încerca să distrugă religia evreiască şi lev, evreii de pretutindeni celebrează Hanuca. au fost conferite de Emil Nadler, preşedintele lui Israel, E.S. Dan Ben-Eliezer, preşedintelesă elenizeze popoarele de sub dominaţia sa. Este prilej de mare bucurie pe uliţa evreiască, C.E. Piatra Neamţ şi reprezentantul F.C.E.R., F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele ForumuluiEste o sărbătoare a Luminii, aşa că, să fie oriunde s-ar afla ea, în ţară sau în străinătate, ing. Rudy Marcovici. BB România, ing. Jose Iacobescu, preşedinteleLumină!” În urma discursului preşedintelui Na- pe toate continentele. Îngăduiţi-mi, dragi co- Atmosfera de sărbătoare şi bucurie a fost C.E.B., Erwin Şimşensohn, membri ai obştii bu-dler, oficiantul de cult, Marcel Berman a rostit religionari, să închei prin a exprima gândurile întreţinută de un recital al talentatului Cor al cureştene, oaspeţi israelieni, familiile acestora.tradiţionala rugăciune de mulţumire pentru noastre de bine. Să ne alăturam bucuriei pe „Macabeilor”, dirijat de prof. Toader Mocanu. (Continuare în pagina 17)

×