Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)

640 views

Published on

Een voorbeeldrapportage van een analyse in gedrag, communicatie en drijfveren.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)

 1. 1. Combinatie PuzzelDISC/WortelCommunicatieEen analyse die beschrijft hoe u met uw omgevingcommuniceert en hoe u met uw omgeving omgaatID: 91650Introducing EDOCDatum analyse: 8-2-2013Tijd: 23 minutenDatum van afdrukken: 20-2-2013Being AuthenticTinus BoesD.H. van der Scheerstraat 487741 BN Coevorden0031634787915tinus@being-authentic.nl
 2. 2. Inhoudsopgave3 Inleiding tot de Puzzel-analyse4 Basisgedrag5 Een paar kenmerkende eigenschappen/ Dit is voor u natuurlijk6 Dit motiveert u / Zo organiseert enplant u / Zo neemt u beslissingen7 Zo communiceert u met anderen /Gevolgen van uw manier vancommuniceren8 Waarde voor de organisatie /Misschien heeft uw baas dit nodig9 Zo kunt u effectiever worden10 Aangepast gedrag11 Zo benadert u moeilijkheden enuitdagingen12 Zo brengt u gedachten en ideeën opuw omgeving over13 Zo reageert u op het tempo van uwomgeving14 Zo reageert u op de regels en routinevan de omgeving15 De strategie van de groep16 Opvallende eigenschappen in uwgedragsstijl17 De eigenschappen verbonden met dekleuren in de Puzzel.18 In diagramvorm gepresenteerdeeigenschappen19 Inleiding: Wortel21 Beschrijving van de zeven drijfveren22 Vanuit uw antwoorden op de analyseontvangt u de volgende procentueleverdeling over de verschillendedrijfveren.23 Uw sterkste drijfveer24 Uw op één na sterkste drijfveer25 Uw op twee na sterkste drijfveer26 Uw op drie na sterkste drijfveer27 Beschrijving van verschillendecombinaties van drijfveren28 Rode gedragsstijl met verschillendedrijfveren29 Gele gedragsstijl met verschillendedrijfveren30 Groene gedragsstijl met verschillendedrijfveren31 Blauwe gedragsstijl met verschillendedrijfveren32 BijlageDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 2013Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 2013Dit rapport is van:ID: 91650
 3. 3. Inleiding tot de Puzzel-analyseDe Puzzel is een analyse die verschillende gedragsstijlen beschrijft. De Puzzel kan in veelsituaties worden gebruikt waar verschillen tussen mensen belangrijk zijn, bijv. bijrekrutering, bij de ontwikkeling van groepen, leiders en verkopers en bij communicatie.Iedereen heeft een andere gedragsstijl. Sommige mensen noemen dit persoonlijke chemie,maar gedragsstijl gaat ook over hoe we tegenover verschillende werktaken staan. Wanneerwe elkaars gedragsstijl kennen en begrijpen, creëren we een open bedrijfsklimaat. Puzzel iseen instrument voor meer zelfinzicht en eenvoudiger communicatie.Puzzel is onder andere gebaseerd op William Moulton Marstons (1) DISC-model. Puzzelbeschrijft het natuurlijke gedrag van een persoon (basisgedrag) en hoe hij/zij zich aanpast opeen bepaald milieu of bepaalde omgeving (aangepast gedrag).In Puzzel worden de verschillende gedragswijzen met behulp van puzzelstukjes en kleurenbelicht.In DISC-taal staan de kleuren voor:D = Dominantie – rood puzzelstukjeI = Invloed– geel puzzelstukjeS = Stabiliteit – groen puzzelstukjeC = Conformiteit (naleving) – blauw puzzelstukje(1) William Moulton Marston (1893-1947) die in 1928 The Emotions of Normal People publiceerde.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20133Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20133Dit rapport is van:ID: 91650
 4. 4. BasisgedragHet basisgedrag beschrijft uw natuurlijke gedrag. Het weerspiegelt hoe u zich tot uwomgeving verhoudt als u zich veilig en ontspannen voelt.Het algemene patroon in uw profiel is waarschijnlijk het meest effectief met betrekking totrelaties met anderen in een bredere zin. U bent op uw gemak met anderen en uw relaxteaard betekent dat u zich zelfs prettig voelt bij mensen die u niet kent. U bent vaakovertuigend en charmant. Vastigheid in uw profiel betekent dat u ook het vermogen hebt opeen ontspannen manier te luisteren wanneer de situatie dat vereist. U hebt doorgaans ookeen gewillig oor voor anderen en u bent bereid te helpen met het oplossen van hunproblemen als dat kan. Op die momenten kunt u een enigszins passieve ontvanger zijn vande gedachten en gevoelens van de ander.U bent doorgaans geïnteresseerd in persoonlijke zaken en u begrijpt andere mensen U wordtgemotiveerd door sociaal contact en waardeert de steun en goedkeuring van anderen. Veelvan uw contacten met anderen mensen zijn gebaseerd op gevoelens en u hebt zeer goedecommunicatieve vaardigheden. U kunt niet alleen uw eigen boodschap formuleren maarbent ook in staat naar de mening van anderen. U handelt vaak met zelfvertrouwen en tegelijkbent u warm en vriendelijk tegen de mensen om u heen. Uw vrije en gemakkelijke stijl enoprechte belangstelling voor de gedachten en gevoelens van anderen betekenen datmensen meestal naar u komen voor advies en ondersteuning.Ondanks het feit dat dit zonder twijfel een sterk punt is, hebt u de neiging om de sociale kantvan uw aard te veel te benadrukken. U kunt minder geïnteresseerd zijn in productiviteit enefficiëntie en soms is uw houding ten aanzien van deze zaken negatief, vooral als u meentdat deze formelere activiteiten conflicteren met een positieve verstandhouding met eenander.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20134Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20134Dit rapport is van:ID: 91650
 5. 5. Een paar kenmerkende eigenschappenBij alle combinaties van gedragsfactoren horen eigenschappen die als sterke puntenbeschreven kunnen worden, maar ook eigenschappen die beperkend kunnen werken.Op basis van uw antwoorden krijgt u hier een algemene beschrijving van een aantal vanuw meest kenmerkende eigenschappen.U bent een warme, open persoon die gevoelig is voor en reageert op de behoeften vananderen terwijl u veel vertrouwen hebt in uw sociale vaardigheden. U kunt zowel actief alsondersteunend zijn in een sociale context. U hebt het vermogen anderen ervan teovertuigen dat uw ideeën en opvattingen goed zijn, maar u kunt ook luisteren naar deproblemen van anderen. U draagt vaak bij aan het creëren van een positieve sfeer in dewerkomgeving.Misschien is uw grootste beperking dat u moeilijk met afwijzing kunt omgaan. U zoektpositieve aandacht van mensen om u heen en u verliest gemakkelijk motivatie als dezeaandacht ontbreekt. Dit geldt ook als u in uw werk afwijzing door collegas of klantentegenkomt. Uw prestaties zullen daar waarschijnlijk onder lijden. Dit is voor u natuurlijkBij verschillende gedragsstijlen horen verschillende manieren van reageren op deomgeving. Daarbij horen andere mensen, gebeurtenissen, omstandigheden en eisen. Opbasis van uw antwoorden vindt u hier een paar voorbeelden van hoe u normaalgesproken op uw omgeving reageert.Heet is voor natuurlijk om:de gevolgen van uw acties te accepterenverantwoordelijkheid te aanvaarden voor de beslissingen die u neemteerder uw eigen standpunten te geloven dan altijd consensus-beslissingen te nemenniet altijd de officiële instructies te volgen als u andere ideeën hebt over hoe een taakmoet worden aangepakthet liefst het voordeel van de twijfel te gevenanderen te vertrouwengoede verstandhoudingen op het werk te creërente waarderen dat er ruimte is voor sociale relaties op het werkgeen zware eisen aan anderen te stellenuzelf zelden onder druk te zettenconflicten liever zonder harde woorden te willen oplossenvriendschappelijke verstandhoudingen te waarderenonafhankelijk beslissingen te kunnen nemenuw eigen koers naar uw doelen te bepalente weten wat u wiltuw standpunten helder en eenvoudig te kunnen formulerenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20135Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20135Dit rapport is van:ID: 91650
 6. 6. Dit motiveert uWat voor de ene gedragsstijl motiverend werkt is vaak voor een andere gedragsstijlhelemaal niet motiverend. Hieronder vindt u een aantal stellingen die van belang kunnenzijn om u gemotiveerd te voelen.U wordt gemotiveerd door:te weten dat anderen op u rekenendat er gelegenheid is voor sociale interactiewarme en vriendschappelijke verstandhoudingen op het werk hebbengeschillen op een vredige manier bij te leggen Zo organiseert en plant uSommige gedragsstijlen vinden het erg belangrijk om hun werk te organiseren en teplannen, terwijl anderen dat niet zo belangrijk vinden. Voor u kunnen de volgendebeschrijvingen relevant zijn.Formeel gedrag en strakke regels ziet u als een belemmering. U werkt beter in een openomgeving waar uw daden niet aan een uitgebreide supervisie worden blootgesteld. U bentdaardoor niet iemand die snel plannen voor de lange termijn maakt, hoewel u normaalgesproken wel nadenkt voordat u handelt. Zo neemt u beslissingenBeslissingen kunnen op verschillende manieren worden genomen. Sommigegedragsstijlen baseren alle beslissingen op gegevens en feiten, terwijl anderen meer voorhet onderbuikgevoel gaan. Uw manier om beslissingen te nemen kan als volgt wordenbeschreven.U bent een sociaal, vriendelijk persoon die rekening houdt met de opvattingen en gevoelensvan anderen. Dat geldt wanneer u beslissingen neemt. U probeert mogelijk negatieveeffecten van beslissingen op collegas en anderen te minimaliseren. Aangezien veel van demanier waarop u beslissingen neemt, is gebaseerd op persoonlijke gevoelens, kan het nodigzijn dat u een meer grondige evaluatie uitvoert, vooral als er belangrijke beslissingen moetenworden genomen.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20136Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20136Dit rapport is van:ID: 91650
 7. 7. Zo communiceert u met anderenVerschillende gedragsstijlen communiceren op verschillende manieren met hunomgeving. Men kan zeggen dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen wanneerze een boodschap aan de omgeving doorgeven. Hieronder volgen enkele beschrijvingenvan de manier waarop u met anderen communiceert."U gaat graag uit van het goede in de mensU bent zeer sociaal en legt gemakkelijk goede contacten en u kunt deze ookonderhoudenU stelt geen zwaardere eisen aan anderenU geeft de voorkeur aan vriendschappelijke verstandhoudingen en u vindt conflictenonaangenaam Gevolgen van uw manier van communicerenHier krijgt u enkele adviezen die u kunnen helpen omgaan met de gevolgen van uwmanier van communiceren.Mogelijk moet u iets kritischer zijn naar andere mensenDenk er eens over hoe u uw tijd verdeelt tussen werk en sociaal bezig zijnZelfs u hebt het recht eisen te stellenSoms moet u pal durven staan voor uw eigen standpuntenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20137Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20137Dit rapport is van:ID: 91650
 8. 8. Waarde voor de organisatieAlle gedragsstijlen hebben eigenschappen die waardevol zijn voor de organisatie waar zevoor werken. Hieronder volgen een aantal van uw bijdragen.U neemt verantwoordelijkheid voor uw daden en verbergt u niet achter excusesU wordt in de werkgroep beschouwd als zeker en stabielU bent een onafhankelijk persoon die niet houdt van erg veel supervisieU hebt het vermogen onafhankelijk oplossingen te vinden voor hoe een taak moetworden aangepaktU vertrouwt uw omgevingU gelooft dat de meeste mensen met de taak meegroeienU hebt het vermogen ontspannen werkrelaties te scheppenU waardeert feedbackU raakt niet snel gestrestU werkt rustig en methodisch zonder eisen te stellen aan uw omgevingU houdt van zakelijke en rustige discussiesU hebt een vriendelijke houdingHet werkt liever alleen dan deel uit te maken van een groepU kunt onafhankelijk beslissingen nemenU wilt de beslissingen die u hebt genomen, ook doorvoerenU laat zich zelden beïnvloeden door de standpunten van anderen Misschien heeft uw baas dit nodigVerschillende gedragsstijlen moeten op verschillende manieren worden geleid om goedwerk te kunnen leveren en hun taken met plezier te kunnen uitvoeren. Hieronder krijgtuw baas een paar tips waarvan u in uw relatie beide plezier kan hebben.Bewust zijn dat u soms te goedgelovig bent in, bijvoorbeeld, zakelijke dealsWeten dat u een sociaal persoon bent die veel effectiever is in het werken met mensendan met dingenWeten dat u het beste functioneert wanneer u niet onder tijdsdruk hoeft te werkenU vragen naar uw mening bij een, aangezien u moeite hebt een kritisch geluid te latenhorenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20138Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20138Dit rapport is van:ID: 91650
 9. 9. Zo kunt u effectiever wordenHieronder staan enkele voorstellen waarmee u uw vermogen om met anderen samen tewerken en uw taken effectiever uit te voeren kunt ontwikkelen.U kunt anderen nodig hebben die:zelfmotiverend en kan initiatief nemenkunnen zichzelf en anderen aanzetten van start te gaan met een project of uitdagingkan werken onder onvoorspelbare omstandighedenfocus op werktakenfeiten zoeken en vinden als basis voor beslissingenzijn eerlijk en ter zakelogisch denken en systematisch met problemen omgaanliever werken met praktische zaken dan met relaties en mensenvervolgacties op werkresultaten op eigen initiatief Zelf hebt u het volgende nodig:bevestiging krijgen van uw persoonlijke waardehelpen om beslissingen door te voerenrichtlijnen voor het uitvoeren van takeneen duidelijk beeld van wanneer het werk moet zijn afgerondobjectieve beslissingen nemenbetrokkenheid voelen bij beslissingenin staat zijn prioriteiten te stellen en een tijdsplanning te makenvoorbereid zijn op de situatie dat niet iedereen akkoord gaatmeer besluitvaardig zijn en bij beslissingen blijven als die eenmaal zijn genomenfeedback niet opvatten als kritiekleren omgaan met het feit dat mensen verschillende opvattingen hebbenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20139Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 20139Dit rapport is van:ID: 91650
 10. 10. Aangepast gedragUw aangepaste gedrag weerspiegelt de veranderingen die u voor uw gevoel moetdoorvoeren om in een bepaalde situatie geaccepteerd te worden, bijvoorbeeld op hetwerk. U kunt hier aflezen welke aanpassingen u doet vergeleken met uw basisgedrag.U bent normaal gesproken niet iemand met veel eerzucht of ambities. U stelt zelden helderedoelen voor uw leven. In plaats daarvan bouwt u duurzame relaties op en wijdt u zich aanwat belangrijk voor uzelf is of aan vrije tijd. U werkt heel goed als lid van een team of eengroep omdat u doorgaans vriendelijk en samenwerkingsgezind bent en bereid bent ideeënvan anderen te accepteren.U hebt een bepaalde kracht als het aankomt op communicatie en u kunt het goed metanderen vinden. U kunt extrovert en vriendelijk zijn en tegelijkertijd hebt u het vermogen omnaar anderen te luisteren en geduld met anderen te hebben. Daarnaast kunt u goed logischdenken en beschikt u over overtuigende argumenten bij feitelijke zaken als het eropaankomt.U bent een goede teamspeler en hebt het vermogen goed met anderen samen te werken.U waardeert ook de bijdragen van anderen in een discussie. In een sociale context bent uvaak zelfverzekerd en actief, maar zonder overassertief te zijn, wat met sommige andereprofielen het geval kan zijn. U bent gevoelig voor hoe anderen over u denken. Uw zelfbeeldis grotendeels gebaseerd op uw vraag om aandacht, waardering en steun van anderen. U wiltgraag aardig gevonden worden en gerespecteerd door mensen om u heen om optimaal tekunnen presteren.U voelt zich zelden geïrriteerd en bent ook zelden ongeduldig. U geeft er de voorkeur aan inuw eigen tempo te werken en u concentreert zich op de details van een taak om eenkwalitatief hoogstaand resultaat te bereiken. Om die reden kunt u zich onder druk voelenstaan door tijdschemas en deadlines en geeft u er de voorkeur aan te werken in een openwerkomgeving waar u zich in uw eigen tempo kunt ontwikkelen.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201310Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201310Dit rapport is van:ID: 91650
 11. 11. Zo benadert u moeilijkheden enuitdagingenDe mate van Dominantie of het Rode puzzelstukje bepaalt hoe verschillendegedragsstijlen met moeilijkheden en uitdagingen omgaan. Mensen met veel rood in hungedragsstijl zijn moedig, dapper en krachtig. Ze gaan problemen niet uit de weg enkunnen vaak goed zien hoe uitdagingen overwonnen kunnen worden. Ze zijnopenhartig en direct richting anderen. Geduld is niet hun sterkste punt en ze zijn snelboos.Basisgedrag & Aangepast gedragHet is vanzelfsprekend voor u voor uw beslissingen te staan en verantwoordelijkheid tedragen voor de consequenties. U bent gewoonlijk niet band voor confrontatie als uwbeslissingen kritisch worden benaderd. Als u een verantwoordelijkheid hebt gedelegeerd ener beslissingen zijn genomen, voelt u zich meestal ook verantwoordelijk hiervoor. Dit ismeestal een positieve eigenschap, maar onthoud dat u misschien niet altijd degene kunt zijndie de wereld redt.Geduld OngeduldDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201311Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201311Dit rapport is van:ID: 91650
 12. 12. Zo brengt u gedachten en ideeën op uwomgeving overDe mate van Invloed of het Gele puzzelstukje bepaalt hoe verschillendegedragsstijlen gedachten en ideeën op hun omgeving overbrengen. Mensen met veelgeel in hun gedragsstijl zijn sociaal en naar buiten gericht. Ze denken graag het beste vanmensen en gaan gemakkelijk en ongedwongen met anderen om, ook als ze diegenen nietkennen. Ze praten heel gemakkelijk en kunnen met vriendelijke overtuigingskrachtanderen voor hun standpunten winnen. Ze hebben positieve waardering nodig om tothun recht te komen en kunnen moeite hebben met kritiek.BasisgedragVertrouw uw omgeving is een kreet die bij u past! Een ander zou u goedgelovig kunnennoemen. De wil om in mensen te geloven is goed en te prijzen. Houd dit vertrouwen vast.Iedereen zoekt vertrouwdheid. Vergeet echter niet dat sommige mensen in uw omgevingmisbruik kunnen maken van uw positieve instellingen.Aangepast gedragU vindt het prettig met andere mensen om te gaan en hebt het vermogen een goedeverstandhouding met anderen op te bouwen en te behouden. U wordt in belangrijke mategemotiveerd door wat anderen van u denken en wilt graag een goede indruk maken, vooralals het gaat om mensen die u na staan. Soms kunt u zo opgaan in uw cirkel van bestevrienden, dat u zich vervreemdt van mensen buiten die cirkel.VerplaatsingIn uw huidige werksituatie wordt formeler en meer gedisciplineerd optreden van uw kantvereist. U probeert daarom meer gestructureerd en georganiseerd te worden in uw manierom met uw werktaken om te gaan. Het verschil tussen het basisgedrag en het aangepastegedrag is echter niet zo groot en er is dus niet erg veel geestelijke energie voor nodig omhet vast te houden. U voelt zich hierdoor zelden onder druk gezet.Pessimisme OptimismeDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201312Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201312Dit rapport is van:ID: 91650
 13. 13. Zo reageert u op het tempo van uwomgevingDe mate van Stabiliteit of het Groene puzzelstukje bepaalt hoe verschillendegedragsstijlen met het tempo van hun omgeving omgaan. Mensen met veel groen in hungedragsstijl zijn rustig en geduldig en laten zelden zien wat ze denken en voelen. Zestellen prijs op harmonie en stabiliteit in hun bestaan. Daarom kunnen ze soms moeilijkomgaan met onverwachte of snelle veranderingen. Ze zijn vaak loyale teamspelers dieeen werktaak die ze op zich hebben genomen zorgvuldig afronden.BasisgedragU bent doorgaans een stabiel persoon die niet snel onder druk staat. U hebt geaccepteerddat er zaken in het leven zijn die niet kunnen worden veranderd. U verkiest een rustig envredig leven in plaats van veel drukte. U wilt uw werkzaamheden op een kalme enconsistente manier uitvoeren en u stelt niet veel eisen aan anderen. Met uw ontspannenhouding ontwikkelt u vaak warme en vriendschappelijke verstandhoudingen met de mensenin uw omgeving.Aangepast gedragU geeft de voorkeur aan een rustig en vredig leven. U bent niet iemand die zich onnodigdruk maakt. U denkt graag goed na voordat u een standpunt inneemt bij een kwestie en uwilt op uw eigen snelheid kunnen werken zonder u gejaagd en onder druk te voelen. U hebtmoeite met uitzonderlijk strakke deadlines en niet-geplande wijzigingen.VerplaatsingIn uw huidige werksituatie wordt stabieler en meer volhardend gedrag vereist dan u normaalgesproken laat zien. U probeert daarom het tempo te verlagen en echt af te maken wat u opzich hebt genomen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit ook betekenen dat u hetidee hebt dat u in uw werksituatie uw omgeving met een vriendelijker en opener instellingtegemoet moet treden. Het verschil tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag isechter niet zo groot en er is dus niet erg veel geestelijke energie voor nodig om het vast tehouden. U voelt zich hierdoor zelden onder druk gezet.Haast RustDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201313Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201313Dit rapport is van:ID: 91650
 14. 14. Zo reageert u op de regels en routine van deomgevingDe mate van Conformiteit of het Blauwe puzzelstukje bepaalt hoe verschillendegedragsstijlen reageren op regels en bepalingen die door de omgeving wordenopgesteld. Personen met veel Blauw in hun gedragsstijl hebben veel behoefte aancontrole en zekerheid. Daarom willen ze weten welke bevoegdheden ze hebben en zehouden zich nauwkeurig aan gegeven raamwerken. Ze zijn gedisciplineerd en letten opdetails. Ze streven naar hoge kwaliteit in hun werk en ze kunnen het moeilijk vinden omwerk in te leveren dat niet aan hun hoge eisen voldoet. Daarom kan het soms moeilijkvoor ze zijn om deadlines te halen.BasisgedragU bent meestal doelgeoriënteerd en onafhankelijk in alles wat u onderneemt. U weet wat uwilt en volgt het liefst uw eigen koers. Regels en bepalingen kunnen u frustreren. Het kandaardoor zijn dat u liever alleen werkt dan in een werkgroep.Aangepast gedragU geeft er de voorkeur aan dat discussies alleen over feiten gaan. U bent wat terughoudendin het uiten van uw gezichtspunten als u er niet rechtstreeks om wordt gevraagd. Met uwgecontroleerde houding hebben anderen er moeite mee u in te schatten en te weten watuw standpunt is bij een kwestie. Zelf vindt u dat anderen die te emotioneel zijn, oppervlakkigen irrationeel zijn.VerplaatsingIn uw huidige werksituatie hebt u het idee dat u meer op details moet gaan letten dan umeestal doet. Dat betekent ook vaak dat u minder op uw eigen oordeel vertrouwt en vaakom raad vraagt voordat u bepaalt hoe u moet handelen. Als uw basisgedrag laag scoort opConformiteit en het verschil groot is kost deze aanpassing een heleboel energie. Het kanmoeilijk zijn om dit langere tijd vol te houden.Moed AngstDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201314Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201314Dit rapport is van:ID: 91650
 15. 15. De strategie van de groepDe positie in het diagram laat het gewogen effect zien van alle vier de gedragsfactoren. U kuntuw positie in het diagram met anderen vergelijken. De pijl loopt van het basisgedrag naar hetaangepaste gedrag.1: ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201315Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201315Dit rapport is van:ID: 91650
 16. 16. Opvallende eigenschappen in uw gedragsstijlEigenschappen die zowel in uw basisgedrag als in uw aangepaste gedrag merkbaar zijn,vormen eigenschappen waar u vaak gebruik van maakt. Deze eigenschappen blijven vaaklangere tijd bestaan. De eigenschappen worden gepresenteerd op een aflopende schaal,waar de meest opvallende eigenschap bovenaan staat en de minst opvallendeonderaan(zie de bijlage voor informatie over alle eigenschappen).InvloedrijkVoor mensen die invloedrijk zijn is communicatie belangrijk. Op zich zijn ze open en naarbuiten gericht, maar ze kunnen het moeilijk vinden om zich op dagelijkse taken teconcentreren. Ze raken snel afgeleid als er mogelijkheden voor sociale interactie zijn. Zewekken een veilige en zekere indruk en met hun levendige manier van doen kunnen zeanderen gemakkelijk beïnvloeden zonder assertief te zijn.EnthousiastEnthousiaste mensen zijn vriendelijk en naar buiten gericht. Ze houden graag een hoogtempo aan. Met hun geestdriftige uitstraling laten ze duidelijk zien dat ze zich ergens bijbetrokken voelen. Hun enthousiasme draagt vaak bij aan werkplezier en motivatie bij demensen in hun omgeving.VolhardendVolhardende personen waarderen open en vriendelijke relaties met anderen en voelen zichzelden opgejaagd. Ze werken het liefst in hun eigen tempo en zijn volhardend en taai. Als zeeen taak hebben gekregen zorgen ze er ook voor dat die wordt afgerond. Ze kunnendaarom goed functioneren in situaties die anderen eenzijdig of saai zouden vinden.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201316Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201316Dit rapport is van:ID: 91650
 17. 17. De eigenschappen verbonden met de kleuren inde Puzzel.Hier wordt de intensiteit getoond van de 12 eigenschappen die zijn verbonden met dekleuren van een staafdiagram.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201317Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201317Dit rapport is van:ID: 91650
 18. 18. In diagramvorm gepresenteerde eigenschappen1: Prestatiegericht 2: Zelfmotiverend 3: Onafhankelijk 4: Invloedrijk5: Enthousiast 6: Zelfverzekerd 7: Volhardend 8: Bedachtzaam9: Principieel 10: Samenwerkend 11: Voorzichtig 12: OpmerkzaamA = Opvallende eigenschappen: Vallen op in zowel het basisgedrag als het aangepastegedrag. Zijn zichtbaar in verschillende situaties en blijven in de loop der tijd bestaan.B = Situatiegerelateerde eigenschappen: Vallen op in het aangepaste gedrag, maar niet inhet basisgedrag. Opvallend zolang de waargenomen situatie bestaat.C = Verborgen eigenschappen: Worden zelden getoond, noch in het basisgedrag noch inhet aangepaste gedrag.D = Onbenutte eigenschappen: Vallen op in het basisgedrag, maar worden niet gebruikt inhet aangepaste gedrag. Komen boven in rustige en ontspannen omstandigheden en onderstress.Toegankelijke eigenschappen: Eigenschappen die naar wens kunnen worden gebruikt ofverborgen (de cirkel in het midden van het diagram).Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201318Dit rapport is van:ID: 91650Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201318Dit rapport is van:ID: 91650
 19. 19. Inleiding: WortelWaarom is het belangrijk om te weten waardoor een medewerker wordt gemotiveerd?Heel eenvoudig: omdat motivatie gaat over persoonlijke waarden, over wat er belangrijkis in het leven. Bij verschillende mensen kunnen dat verschillende dingen zijn. Omgemotiveerde medewerkers te hebben moet er op de werkplek een klimaat en eenbeloningssysteem bestaan waardoor de persoonlijke drijfveren van mensen wordenondersteund. Voor motivatie moet u het hart van uw medewerkers winnen in plaats vaneen beroep te doen op hun verstand!Is het goed of fout om de doodstraf op te leggen? Moeten we in dienstverband quotasgebruiken voor het aantal mannen en vrouwen? Is het goed of slecht als iemandgeïnteresseerd is in macht of persoonlijk succes? Al deze vragen gaan over waarden. Er zijnargumenten voor en tegen te bedenken. Een waarde is een fundamentele overtuiging die:een oordelende, waarderende inslag heeftaangeeft wat goed/fout/gewenst isvaak relatief stabiel en blijvend isvroeg in het leven wordt vastgelegd door invloed van ouders, leraren, vrienden enandereneen leidraad is voor welk gedrag de voorkeur heeft, zowel vanuit persoonlijk als sociaalperspectiefHoudingen zijn een maatstaf voor onze gemoedstoestand, onze meningen en oordelenover de wereld waarin we leven. Ze weerspiegelen een standpunt dat we vanuit onzewaarden hebben ingenomen en zijn flexibeler dan waarden. Een houding bevatwaardeoordelen over dingen/verschijnselen, gebeurtenissen of mensen. "Ik hou van mijnwerk" is een voorbeeld van een houding die ik over mijn werk kan hebben.Houdingen bestaan uit drie onderdelen:Een cognitief onderdeel: een bewuste gedachte, bijv. "Het is verkeerd om mensen tediscrimineren op grond van ras, geslacht of geloof."Een affectief onderdeel: een gevoel, bijv. "Ik mag de baas niet, want hij discrimineert....."Een gedragsonderdeel: de intentie om zich op een bepaalde manier te gedragentegenover iets/iemand, bijv. "Ik ontwijk de baas, want hij discrimineert....."Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201319Dit rapport is van:ID: 91650
 20. 20. Inleiding: Wortel, vervolg...Houdingen vervullen verschillende functies voor een persoon:Houdingen geven betekenis (kennis) aan het leven. Deze functie wordt vaak vervulddoor politieke of religieuze ideologieën.Houdingen helpen ons onszelf uit te drukken. Ze helpen ons definiëren wie we zijn enzorgen er zo voor dat we ons goed voelen.Houdingen hebben ook een instrumentele functie. We gebruiken bepaalde houdingenomdat we denken dat we ervoor worden beloond of straf zullen ontlopen, bijv. als weiemand vleien of als we onze opvatting verzwijgen omdat we denken dat onze meningniet populair is.Houdingen verdedigen ons ego. We kunnen een houding gebruiken om een handelingte rechtvaardigen waar we ons anders schuldig over zouden voelen. We kunnen bijv.tegenstrijdige gevoelens hebben tegenover een ouder of partner, maar onze waardenvertellen ons dat we onvoorwaardelijk van ze moeten houden.Onderzoek wijst uit dat mensen streven naar overeenstemming tussen hun houdingen(drijfveren) en hun gedrag. Ze willen rationeel en consequent overkomen. Wanneer dat nietmogelijk is, voelen we ons ongemakkelijk. Dan proberen we het evenwicht tussen houdingen gedrag terug te krijgen door onze houding of ons gedrag te veranderen. Met kennis overonze fundamentele waarden en houdingen kunnen we voorspellen hoe en begrijpenwaarom een persoon zich op een bepaalde manier gedraagt. De prestaties en het welzijnvan een medewerker zijn vaak beter als zijn/haar waarden overeenstemmen met die van deorganisatie. Leiders kunnen ook proberen zodanig te handelen dat er positieve houdingenten opzichte van het werk ontstaan.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201320Dit rapport is van:ID: 91650
 21. 21. Beschrijving van de zeven drijfverenMensen met kennis als sterke drijfveer zijn vooral geïnteresseerd in ontdekken, feiten eninformatie zoeken. Het is leuk om te weten! Een dergelijk persoon neemt bij voorkeureen denkende houding aan en kijkt vaak niet naar de schoonheid, het praktisch nut of deeconomische waarde van een voorwerp. Personen met kennis als drijfveer willenobserveren en verbanden begrijpen. Hij/zij bekijkt de werkelijkheid met een kritische enrationele blik.Mensen met een sterke economische drijfveer zijn erg geïnteresseerd in geld. Ze zijngericht op wat rendabel is en willen dat hun gedane investeringen economisch ietsopbrengen. Investeringen kunnen over zowel tijd als geld gaan. Mensen met een sterkeeconomische drijfveer streven naar de zekerheid die economische middelen met zichmeebrengen. Ze kunnen de behoefte voelen om anderen te overtreffen als het gaat overeconomische en materiële middelen.Mensen met zelfverwezenlijking als sterke drijfveer zijn erg geïnteresseerd inpersoonlijke ontwikkeling en welzijn. Een persoon met zelfverwezenlijking als drijfveerwaardeert omgevingen waarin ruimte is voor creativiteit en innovatie. De persoonlijkeontwikkeling kan zich uiten in de behoefte aan ruimte om ideeën van zichzelf of anderenuit te proberen. Zelfreflectie en feedback zijn een natuurlijke werkmethode. Dat betekentdat de persoon omgevingen waardeert waarin daarvoor tijd en ruimte is.Personen met een sterk praktische drijfveer waarderen concrete creaties en een slimmeinzet van middelen. Maken en creëren zijn in deze drijfveer de sleutelwoorden. Mensenmet een praktische drijfveer hebben oog voor wat nuttig kan zijn en praktisch toepasbaaris. Ze zijn vaak handig en kunnen projecten starten, aandrijven en voltooien. Ze willenanderen graag laten zien wat ze hebben gemaakt en gecreëerd.Mensen met attentheid als sterke drijfveer zijn geïnteresseerd in andere mensen en huninteractie en welzijn. Ze worden vaak als vriendelijk, sympathiek en onzelfzuchtigbeschouwd. Soms zijn ze bereid om van eigen gewin (geld verdienen) af te zien als blijktdat een ander door een bepaalde beslissing blij kan of zal worden. Een persoon metsterke attentheid als drijfveer kan mensen met de drijfveren kennis, praktisch enleiderschap als onverschillig en ongevoelig ervaren.Mensen met macht – invloed als sterke drijfveer willen controle en macht. De behoefteaan controle kan van uiteenlopende aard zijn, deels zelfcontrole maar ook controle overanderen. Een persoon met leiderschap als sterke drijfveer zoekt vooral persoonlijkemacht, invloed en roem. Het is vaak belangrijk om de regels van het spel te begrijpen engoed contact te hebben met invloedrijke personen. De drijfveer kan zich ook uiten in hetwillen bepalen van belangrijke beslissingen en van hoe en wanneer bedrijfsmiddelenmoeten worden gebruikt.Een persoon met de drijfveer ethisch-moreel heeft een uitgesproken gevoel voorrechtvaardigheid. Dit kan tot uiting komen door de wens om te werken bij organisatiesmet duidelijke structuren, regels en gemeenschappelijke normen en waarden. Debelangrijkste interesse achter deze drijfveer kan worden beschreven als de wil om degoede krachten in het bedrijf of in de samenleving als geheel te steunen. Mensen meteen sterke ethisch-morele drijfveer hebben een overkoepelend waardesysteem voor watgoed en fout is en dit gebruiken ze als leidraad.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201321Dit rapport is van:ID: 91650
 22. 22. Vanuit uw antwoorden op de analyse ontvangt u devolgende procentuele verdeling over de verschillendedrijfveren.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201322Dit rapport is van:ID: 91650
 23. 23. Uw sterkste drijfveer: PraktischPersonen met een sterk praktische drijfveer waarderen concrete creaties en een slimmeinzet van middelen. Maken en creëren zijn in deze drijfveer de sleutelwoorden. Mensenmet een praktische drijfveer hebben oog voor wat nuttig kan zijn en praktisch toepasbaaris. Ze zijn vaak handig en kunnen projecten starten, aandrijven en voltooien. Ze willenanderen graag laten zien wat ze hebben gemaakt en gecreëerd.Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:wil graag een proces plannen op basis van eigen praktische ervaringheeft een goed vermogen om te overzien hoe middelen op de beste manier kunnenworden ingezetkan soms economische grenzen overschrijden bij het plannen en uitvoeren van eenproject om een beter en meer haalbaar resultaat te behalenVoorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:kan een slavendrijver zijn om een project te verwezenlijkenkan in sommige gevallen functionaliteit voorrang geven op economie en vormhet kan het zelf-principe kan overduidelijk wordenSituaties en oorzaken van onbehagen of stress:wanneer het project de gestelde deadlines niet aanhoudtwanneer de opgave moeilijker wordt dan gepland en er niet genoeg middelen bij dehand zijnwanneer anderen een project niet als een succes beschouwen ondanks dat het welwerktwanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekeredesinteresse tonen.Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatieverhogen:het resultaat en de functionaliteit waarderenu bij de planning en uitvoering van een project laten meewerken met praktischegezichtspuntengoede investeringen niet alleen in geld of vormgeving waarderenu deel laten uitmaken van het plannen en uitvoeren van projecten en processen vanpraktische aardwaardering en erkenning geven voor uw ervaring en uw praktische vaardighedenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201323Dit rapport is van:ID: 91650
 24. 24. Uw op één na sterkste drijfveer: ZelfontplooiingMensen met zelfontplooiing als sterke drijfveer zijn erg geïnteresseerd in persoonlijkeontwikkeling en welzijn. Een persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer waardeertomgevingen waarin ruimte is voor creativiteit en innovatie. De persoonlijke ontwikkelingkan zich uiten in de behoefte aan ruimte om ideeën van zichzelf of anderen uit teproberen. Zelfreflectie en feedback zijn een natuurlijke werkmethode. Dat betekent datde persoon omgevingen waardeert waarin daarvoor tijd en ruimte is.Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:ziet het werk als een manier van zelfverwezenlijkingexpressief en communicatief als het om innovatie gaatkan nalatig of ontwijkend worden in situaties waarin persoonlijke mislukking of gebrekaan welzijn een rol spelenwaardeert anderen die zich creatief uitdrukkenVoorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:de eigen ontwikkeling kan plaatsvinden ten koste van de werktaak/het geheelveel te brede en grote ideeën met een zwakke risicobeoordelingluistert niet naar voorstellen van de omgevingSituaties en oorzaken van onbehagen of stress:personen die alleen rationaliteit en objectiviteit op prijs stellenzaken die als obstakels voor de eigen ontwikkeling worden gezienwanneer de omgeving kritisch is over ideeën of er niet naar wil luisterenwanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekeredesinteresse tonen.Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatieverhogen:uw wens van persoonlijke ontwikkeling stimulerenuw voorstellen tot verandering als positieve bijdrage aan het bedrijf zienbegrip hebben voor het feit dat er niet overal antwoord op is en tijd geven voornadenken en reflectiedat u kunt werken in een open, begripvolle omgeving waar men zich vrij kan uitdrukkenu toegang geven tot opleidingen waarmee u uw persoonlijke ontwikkeling kuntvoortzettenDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201324Dit rapport is van:ID: 91650
 25. 25. Uw op twee na sterkste drijfveer: KennisMensen met kennis als sterke drijfveer zijn vooral geïnteresseerd in ontdekken, feiten eninformatie zoeken. Het is leuk om te weten! Een dergelijk persoon neemt bij voorkeureen denkende houding aan en kijkt vaak niet naar dingen als de schoonheid, hetpraktisch nut of de economische waarde van een voorwerp. Personen met kennis alsdrijfveer willen observeren en verbanden begrijpen. Hij/zij bekijkt de wereld met eenkritische en rationele blik.Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:waarden worden waargenomen en kunnen worden beschreven als rationeel en slimanalyseert en waardeert zelden subjectief maar behoudt graag objectiviteitgebruikt kennis en vaardigheden om kwalitatief hoogstaand werk te creërenVoorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:Het individu kan zo worden opgeslokt door de zoektocht naar kennis dat de relatie metde omgeving eronder lijdt. Alledaagse bezigheden kunnen helemaal of deels opzijworden gezetVeiligheid en zekerheid kunnen op de tweede plaats komen als het gaat om het zoekennaar de waarheidSituaties en oorzaken van onbehagen of stress:wanneer er niet genoeg tijd is om voldoende informatie te verzamelen voor bijv. eenbeslissingonoplettende uitspraken van de omgeving over ongefundeerde feitenwerksituaties waarin het intellectuele denkvermogen niet wordt uitgedaagdwanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekeredesinteresse tonen.Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatieverhogen:zich richten op het rationeleinformatie op een onderbouwde, geloofwaardige manier presenterenu de kans geven om voortdurend nieuwe kennis te verzamelen door bijv. onderwijs ofandere intellectuele uitdagingentijd en ruimte bieden om u over een onderwerp in te lezendat u uitdagingen krijgt die inhouden dat uw kennis op de proef wordt gesteldDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201325Dit rapport is van:ID: 91650
 26. 26. Uw op drie na sterkste drijfveer: LeiderschapMensen met leiderschap als drijfveer willen controle en macht. De behoefte aan controlekan van uiteenlopende aard zijn, deels zelfcontrole maar ook controle over anderen. Eenpersoon met de drijfveer macht-invloed zoekt vooral persoonlijke macht, invloed enroem. Het is vaak belangrijk om de regels van het spel te begrijpen en goed contact tehebben met invloedrijke personen. De drijfveer kan zich ook uiten in het willen bepalenvan belangrijke beslissingen en van hoe en wanneer bedrijfsmiddelen kunnen wordengebruikt.Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:gebruikt machtsfactoren als middel tot succeszoekt mogelijkheden voor eigen vooruitgangneemt in de interactie met anderen graag een leidersrol aanpresteert goed in een hiërarchisch machtssysteem waar de rolverdeling duidelijk isVoorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:ongevoelig voor hoe anderen bijv. een beslissing ervarenkan de eer voor inspanningen van anderen op zich nemeneigen succes kan belangrijker zijn dan het welzijn van anderenkan in bepaalde situaties de eigen positie overschatten als het om autoriteit en machtgaatSituaties en oorzaken van onbehagen of stress:beslissingen en/of bevelen van iemand die niet de juiste autoriteit heeftdiscussies die nergens toe leidenniet worden geraadpleegd bij besluitvorming over iets dat uw werkomgeving raaktwanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekeredesinteresse tonen.Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatieverhogen:wijzen op mogelijke voordelen die een kwestie voor u heeftzich aan het onderwerp houdenbereid zijn om meningen te verdedigen en ervoor te staanu mandaat en ruimte voor besluitvorming gevendat u uitdagingen krijgt die leiden tot promotie en meer bevoegdhedendat u bij beslissingen die u aangaan mag meepraten en wordt geraadpleegd voordat hetbesluit wordt genomencarrièreplanning met een duidelijk doelDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201326Dit rapport is van:ID: 91650
 27. 27. Beschrijving van verschillende combinaties vandrijfverenPraktisch/Zelfontplooiingpraktisch creëren is een vorm van zelfverwezenlijkinghet vinden van praktische oplossingen voor een probleem is op zichzelf al leukproblemen oplossen gebeurt het beste in een open en creatieve omgeving Kennis/Praktischhoe meer je weet, hoe betere oplossingen voor praktische problemen je kunt vindenkennis leidt tot effectiever gebruik van beschikbare middelentijd besteden aan het vergaren van kennis voordat een project begint, zorgt ervoor datveel misstappen kunnen worden vermeden Praktisch/Leiderschappraktische vaardigheden leiden tot macht en invloedslim gebruik van middelen is de voorwaarde voor goed leiderschapals ik zelf kan maken wat ik nodig heb ben ik niet afhankelijk van anderen Kennis/Zelfontplooiingkennis is nooit te zwaar om mee te nemenkennis is een voorwaarde om mijn persoonlijke doelen te kunnen bereikennieuwsgierigheid is de sleutel tot zelfverwezenlijking Zelfontplooiing/Leiderschapgebruikt invloed om anderen de kans te geven hun eigen potentieel te verwezenlijkensluit graag netjes afals leider is het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn Kennis/Leiderschapkennis is machtkennis wordt gebruikt om hogere functies en betere onderhandelingsposities tebereikenhoe meer je over je concurrenten weet, hoe meer mogelijke manieren van aanpak erzijnDit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201327Dit rapport is van:ID: 91650
 28. 28. Rode gedragsstijl met verschillende drijfverenPraktisch Een Rood persoon met een praktische drijfveer heeft vaak eenhands-on instelling voor het oplossen van problemen. Hij/zijvertrouwt op eerdere ervaringen en is niet bang om zelf het zwarewerk te doen.Zelfontplooiing Een Rood persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer houdt vanwerktaken die persoonlijke grenzen uitdagen. Ze kunnenpleitbezorgers zijn voor interne ontwikkeling van vaardigheden, zowelvoor henzelf als voor anderen.Kennis Rode mensen zijn van nature gedreven en competitief. Met kennis alsdrijfveer worden ze vaak zon beetje experts, die in stellige taalvertellen hoe alles in elkaar zit en hoe een probleem moet wordenopgelost. Ze vinden het vaak moeilijk om tegenwerpingen aan tenemen.Leiderschap Een Rood persoon met de drijfveer macht - invloed wil zijn/haarsituatie onder controle houden. Deze mensen streven naar eenpositie binnen de organisatie waarin ze werken, maar ook in desamenleving als geheel. Hij/zij heeft vaak een groot netwerk vaninvloedrijke personen.Attentheid De drijfveer attentheid verzacht het dominante imago van Rodemensen. De persoon kan nog steeds als dominant wordenbeschouwd, maar de bedoeling erachter is goed.Ethisch -MoreelRode personen met een ethisch/morele drijfveer blijven krachtig envastberaden. Ze kunnen betrokken en gedreven zijn op het gebiedvan ethisch gedrag en zetten zich vaak in voor eerlijk zaken doen. Zekunnen ook leidersposities hebben binnen politieke en ideëleorganisaties.Financieel Rode mensen met een economische drijfveer zorgen er graag voordat wat goed is voor het bedrijf ook voor hem/haar economisch watoplevert.(White fields applies to your profile while gray fields does not apply.)Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201328Dit rapport is van:ID: 91650
 29. 29. Gele gedragsstijl met verschillende drijfverenPraktisch Gele mensen met een praktische drijfveer hebben het vermogen omcreatieve oplossingen te vinden die binnen de beschikbare middelenpassen. Ze vinden handwerk vaak leuk en kunnen een kunstzinnigeinslag hebben. Ze willen hun creaties graag aan anderen laten zien.Zelfontplooiing Gele mensen met zelfverwezenlijking als drijfveer houden vancreatieve omgevingen waar ruimte is voor innovatie enexperimenteren. Ze zijn misschien niet altijd erop gericht om hetexperiment ook economisch draagkrachtig of praktisch inzetbaar temaken.Kennis Gele mensen met kennis als drijfveer kunnen ongewoongeconcentreerd, belezen en overtuigend zijn als het gaat over hetonderwerp dat hen interesseert. Ze gebruiken kennis om de ideeën teonderbouwen waar ze steun voor zoeken.Leiderschap Gele mensen zijn van nature goed in communiceren. Met de drijfveermacht - invloed willen ze graag aan de besluitvorming deelnemen. Zehebben aanleg voor het creëren van netwerken van invloedrijkepersonen.Attentheid De drijfveer attentheid bij een Geel persoon kan zich uiten dooraanmoediging om als werkgroep/afdeling successen te vieren engoede prestaties te benadrukken. Dit zijn vaak de mensen dieverjaardagen en andere belangrijke dagen onthouden.Ethisch -MoreelGele mensen met een ethisch/morele drijfveer kunnen krachtigepleitbezorgers zijn voor rechtvaardigheid en gelijkheid binnen deorganisatie waarin zij werken. Ze gebruiken hun goedecommunicatievaardigheden om hun meningen te onderbouwen.Financieel Gele mensen met een economische drijfveer hebben gevoel voor deeconomische opbrengst die hun ideeën kunnen opleveren. Ditgebruiken ze vaak als argument om anderen te beïnvloeden om hunproject te steunen en ze zien graag dat het project eigen batenoplevert.(White fields applies to your profile while gray fields does not apply.)Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201329Dit rapport is van:ID: 91650
 30. 30. Groene gedragsstijl met verschillende drijfverenPraktisch Een Groen persoon met een praktische drijfveer kan vaak het werkbinnen de eigen werkgroep goed plannen en organiseren. Ze hebbenkijk op hoe middelen het beste kunnen worden gebruikt, bijv. in eenproject.Zelfontplooiing Een Groen persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer is vaakgeïnteresseerd in het menselijke aspect van het leven. Ze kunnen zichbijvoorbeeld bezighouden met studiegroepjes en geestelijk welzijn.Kennis Groene mensen met kennis als drijfveer zoeken actief naar informatievoordat ze nieuwe methoden en technieken gaan gebruiken. Zegebruiken bij voorkeur hun kennis om goed werkende methoden enroutines voor hun werkgebied te ontwikkelen.Leiderschap Groene mensen met de drijfveer macht - invloed kunnen heelbekwame leiders zijn. Ze zijn vaak consequent in hun manier vanleidinggeven en kunnen heel eigenwijs en volhardend zijn. Ze nemenvaak bedachtzame beslissingen.Attentheid Groene personen met de drijfveer attentheid werken graag in eenteam. Ze zijn betrouwbaar en behulpzaam. Ze zijn vaak actief insteungroepen en bij hulporganisaties.Ethisch -MoreelEen Groen persoon met een ethisch/morele drijfveer zet zich in omervoor te zorgen dat alle werknemers rechtvaardig wordenbehandeld. Ze kunnen zich actief bezighouden metemancipatiekwesties.Financieel Groene mensen met een economische drijfveer doen bij voorkeurdoordachte en zekere investeringen. Ze zijn zuinig met middelen enbedenken zorgvuldig hoe de middelen het best mogelijke resultaatzullen boeken.(White fields applies to your profile while gray fields does not apply.)Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201330Dit rapport is van:ID: 91650
 31. 31. Blauwe gedragsstijl met verschillende drijfverenPraktisch Een Blauw persoon met een praktische drijfveer is vaak eenmethodisch persoon die niets aan het toeval overlaat. Ze hebbengoede kijk op hoe middelen effectief en betrouwbaar kunnen wordeningezet.Zelfontplooiing Een Blauw persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer kanperfectionistisch zijn. Ze kunnen veel tijd besteden aan het tot in depuntjes ontwikkelen van bijv. een systeem.Kennis Blauwe mensen met kennis als drijfveer zijn vaak de echte experts ophun gebied. Ze kunnen goed onderbouwde bewijzen voor hunmeningen geven en stellen vaak kritische vragen.Leiderschap Blauwe mensen met de drijfveer macht - invloed zijn sterk gericht opcontroleren of het werk van hoge kwaliteit blijft. Ze kunnen zeer hogeeisen aan medewerkers/collegas stellen.Attentheid Blauwe mensen met de drijfveer attentheid bieden graag eenhelpende hand aan iemand die dat nodig heeft. Dit gebeurt vaak meerin de vorm van praktische begeleiding dan met emotionele steun.Ethisch -MoreelBlauwe personen met een ethisch/morele drijfveer zijn zich sterkbewust van regels en bepalingen. Ze zorgen er graag voor datiedereen aan hoge kwaliteitseisen voldoet en zetten zich in vooreerlijk zaken doen.Financieel Blauwe mensen met een economische drijfveer wegen zorgvuldig devoor- en nadelen af voordat ze investeren. Ze kiezen bij voorkeurvoor kwaliteitsproducten die lang meegaan.(White fields applies to your profile while gray fields does not apply.)Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201331Dit rapport is van:ID: 91650
 32. 32. BijlageUitleg van de 12 eigenschappen die bij de kleuren horen.PrestatiegerichtVoor prestatiegerichte personen is het belangrijk om resultaat te behalen. Ze kunnencompromissen sluiten over kwaliteit of details om hun doelen te bereiken. Zecommuniceren direct met anderen en kunnen hun meningen effectief verdedigen. Ze zijnechter niet erg geïnteresseerd in persoonlijke kwesties. Ze nemen liever een objectiefstandpunt in en zijn erg doelgericht. Ze kunnen snelle beslissingen nemen zonder zich telaten afleiden. ZelfmotiverendVoor zelfmotiverende personen is persoonlijk succes belangrijk. Ze zijn niet erg geduldig enwillen het liefst direct resultaten zien. Ze raken snel geïrriteerd door anderen die hun hogetempo niet kunnen of willen bijhouden. Ze kunnen zonder moeite nieuwe informatie in zichopnemen zonder het doel uit het oog te verliezen. Ze nemen verantwoordelijkheid voorhun daden en zijn niet bang voor confrontaties. Hoge druk is voor hen een normaalonderdeel van het dagelijks leven. OnafhankelijkOnafhankelijke personen zijn erg zelfstandig en direct. Ze gaan het liefst hun eigen weg envoelen zich het prettigst als ze geen rekening met anderen hoeven te houden. Ze rakengefrustreerd door regels en bepalingen die hun bewegingsvrijheid beperken. Soms vinden zehet nodig om regels en bepalingen te overtreden om resultaten te behalen. Ze zijn ergcompetitief en weten altijd wat hun doel is. InvloedrijkVoor mensen die invloedrijk zijn is communicatie belangrijk. Op zich zijn ze open en naarbuiten gericht, maar ze kunnen het moeilijk vinden om zich op dagelijkse taken teconcentreren. Ze raken snel afgeleid als er mogelijkheden voor sociale interactie zijn. Zewekken een veilige en zekere indruk en met hun levendige manier van doen kunnen zeanderen gemakkelijk beïnvloeden zonder assertief te zijn.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201332Dit rapport is van:ID: 91650
 33. 33. Bijlage, vervolg...EnthousiastEnthousiaste mensen zijn vriendelijk en naar buiten gericht. Ze houden graag een hoogtempo aan. Met hun geestdriftige uitstraling laten ze duidelijk zien dat ze zich ergens bijbetrokken voelen. Hun enthousiasme draagt vaak bij aan werkplezier en motivatie bij demensen in hun omgeving. ZelfverzekerdZelfverzekerde personen hebben veel zelfvertrouwen en twijfelen zelden aan zichzelf als hetom contacten met andere mensen gaat. Ze waarderen sociale situaties en communicerengraag op een persoonlijker niveau met mensen. Ze kunnen ook ongedwongen metvreemden omgaan en zijn vaak degenen die het initiatief tot dergelijke contacten nemen. Zezijn niet noodzakelijk van nature assertief, maar houden dingen vaak het liefst op een openen vriendelijk niveau. VolhardendVolhardende personen waarderen open en vriendelijke relaties met anderen en voelen zichzelden opgejaagd. Ze werken het liefst in hun eigen tempo en zijn volhardend en taai. Als zeeen taak hebben gekregen zorgen ze er ook voor dat die wordt afgerond. Ze kunnendaarom goed functioneren in situaties die anderen eenzijdig of saai zouden vinden. BedachtzaamBedachtzame mensen willen graag de ruimte hebben om over een vraag na te denkenvoordat ze besluiten hoe ze moeten handelen. Voordat ze zich uitspreken wegen ze hunwoorden nauwkeurig en plannen ze hun handelwijze. Voordat ze definitief beslissen willen zegraag hun gedachten met hun collegas afstemmen. Ze kunnen het moeilijk vinden om mettijdsbeperkingen en deadlines om te gaan.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201333Dit rapport is van:ID: 91650
 34. 34. Bijlage, vervolg...PrincipieelPrincipiële mensen blijven bij hun woorden en houden graag hun beloftes. Ze kunnen hetmoeilijk vinden om zich op nieuwe situaties aan te passen en houden van vaste routines enwerkwijzen om zich aan te houden. Ze zijn erg loyaal tegenover de huidige situatie en demensen in hun nabije omgeving. Ze kunnen weerspannig op veranderingen reageren enhebben tijd nodig om zich aan te passen. SamenwerkendVoor mensen die willen samenwerken is het belangrijk om te weten wat de bevoegdhedenen rechten van henzelf en anderen zijn. Ze gebruiken regels en procedures terondersteuning van hun meningen. Ze willen graag steun van medewerkers en collegaskrijgen voordat ze belangrijke beslissingen nemen. Ze maken daarom graag deel uit van eenwerkgroep. Door samen te werken met anderen ontwijken ze persoonlijke risicos en wordtde verantwoordelijkheid over meerdere personen verdeeld. VoorzichtigVoorzichtige personen vinden het moeilijk een misstap te erkennen en controleren daaromhun werk zorgvuldig zodat er geen fouten insluipen. Ze hebben veel behoefte aan zekerheiden willen het liefst alle risicos mijden. Als een kwestie niet met feiten te onderbouwen is,kunnen ze ervoor kiezen om niet te handelen in plaats van een negatief resultaat te riskeren.Ze zijn voorzichtig met het delen van informatie en kunnen het moeilijk vinden om hunideeën in daden om te zetten of deze aan anderen te vertellen als ze daar niet toe wordenaangemoedigd. OpmerkzaamOpmerkzame personen hebben een sterk gevoel voor wat er in hun omgeving gebeurt enwelke veranderingen daar plaatsvinden. Vaak merken ze dingen op die anderen niet eensmerken of onbelangrijk vinden. Dit kan ertoe leiden dat ze zich gemakkelijk vervelen en snelafgeleid zijn. Ze willen graag controleren of er geen misstappen worden begaan. Somskunnen ze gevoelig zijn voor de mening van anderen en zich gemakkelijk bekritiseerdvoelen.Dit rapport moet wordenteruggekoppeld doorBeing AuthenticTinus Boestinus@being-authentic.nlwww.ensize.comAll Content Copyright Ensize © 201334Dit rapport is van:ID: 91650

×