K33103359 thy bai4_tin10

1,601 views
1,527 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K33103359 thy bai4_tin10

 1. 1. GIỚI THIỆU GIÁO ÁN SVTT: NGUYỄN ANH THY BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN
 2. 2. §4. Bài toán và thuật toán <ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><li>Giúp học sinh biết các khái niệm cơ bản của tin học </li></ul><ul><li>Một số kĩ năng ban đầu về sử dụng máy tính. </li></ul>Chương trình Tin học 10
 3. 3. Bài 4: Bài toán và thuật toán
 4. 4. <ul><li>Tiết 1: </li></ul><ul><ul><li>Khái niệm bài toán </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khái niệm bài toán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Input và Output </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Khái niệm thuật toán </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khái niệm thuật toán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tính chất của thuật toán </li></ul></ul></ul><ul><li>Tiết 2: </li></ul><ul><ul><li>Khái niệm thuật toán </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cách biểu diễn thuật toán: liệt kê từng bước và sơ đồ khối. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tìm thuật toán của ví dụ trang 33/ SGK </li></ul></ul></ul><ul><li>Tiết 3: </li></ul><ul><ul><li>3) Một số ví dụ về thuật toán </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiểm tra số nguyên tố </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bài toán sắp xếp </li></ul></ul></ul><ul><li>Tiết 4: </li></ul><ul><ul><li>Một số ví dụ về thuật toán </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bài toán sắp xếp (tt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bài toán tìm kiếm </li></ul></ul></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 5. 5. Tiết 1: Bài 4: Bài toán và thuật toán
 6. 6. Bài 4: Bài toán và thuật toán Hoạt động 1 Hoạt động 4 Hoạt động 2 Hoạt động 3
 7. 7. Giả định <ul><li>HS nắm các kiến thức cũ đã học như quy trình xử lý thông tin… </li></ul><ul><li>HS đã tìm hiểu bài trước ở nhà. </li></ul><ul><li>Lớp gồm 4 tổ và chia nhóm theo tổ. Khi có hoạt động thảo luận, các thành viên trong nhóm xoay vào nhau thảo luận. HS ghi lại kết quả thảo luận trong phiếu học tập được GV phát. </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 8. 8. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ <ul><li>GV: Gọi 1 HS lên trả bài miệng, 1 HS vẽ lại sơ đồ xử lý thông tin trên máy tính. </li></ul><ul><li>Câu hỏi: </li></ul><ul><ul><li>Em hãy nêu các thành phần của hệ thống tin học. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vai trò của CPU. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy trình, sơ đồ xử lý thông tin trên máy tính. </li></ul></ul><ul><li>HS: trả lời và theo dõi. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 phút </li></ul><ul><li>Nhấn mạnh: </li></ul><ul><ul><li>Sơ đồ xử lý thông tin trên máy tính (sơ đồ 1): </li></ul></ul><ul><li>Nhập dữ liệu -> Tính toán xử lý -> Xuất thông tin </li></ul><ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><li>Giúp HS ôn lại kiến thức cũ. </li></ul><ul><li>Dẫn vào bài mới qua sơ đồ xử lý thông tin trên máy tính </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 9. 9. Hoạt động 2: Khái niệm bài toán <ul><li>GV: </li></ul><ul><ul><li>Dẫn nhập bằng cách bổ sung sơ đồ 1 -> 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Giới thiệu khái niệm bài toán trong tin học. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho thảo luận nhóm làm bài tập trong phiếu học tập. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhận xét kết quả thảo luận </li></ul></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><ul><li>Theo dõi bài, ghi chép. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chia nhóm thảo luận và điền vào phiếu học tập. </li></ul></ul><ul><li>Thời gian: 10 phút </li></ul><ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><li>Biết khái niệm bài toán </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 10. 10. <ul><li>Nhập dữ liệu -> Tính toán xử lý -> Xuất thông tin </li></ul><ul><li> Bài toán </li></ul><ul><li>Input Output </li></ul><ul><li> Khái niệm: </li></ul><ul><li>Bài toán là một việc mà ta muốn máy tính thực hiện. </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 11. 11. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là bài toán? <ul><li>Giải phương trình: ax + b = c. </li></ul><ul><li>Quản lý sách trong thư viện. </li></ul><ul><li>Tìm số tự nhiên lớn nhất trong 3 số. </li></ul><ul><li>Xếp loại học tập của HS. </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 12. 12. Hoạt động 3: Xác định Input, Output của bài toán <ul><li>GV: </li></ul><ul><ul><li>Giới thiệu 2 thành phần của bài toán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yêu cầu các nhóm thảo luận xác định Input và Output của các bài toán trên. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhận xét kết quả thảo luận. </li></ul></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><ul><li>Theo dõi, ghi chép bài. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thảo luận nhóm. </li></ul></ul><ul><li>Thời gian: 20 phút </li></ul><ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Xác định được 2 thành phần cơ bản của bài toán </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 13. 13. Bài toán được cấu tạo bởi 2 thành phần: <ul><ul><ul><li>Input: Các thông tin đã có. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Output: Các thông tin cần tìm từ Input. </li></ul></ul><ul><li>Giải phương trình: ax + b = c. </li></ul><ul><li>Input: a, b, c </li></ul><ul><li>Output: x </li></ul><ul><li>2) Quản lý sách trong thư viện. </li></ul><ul><li>Input: Tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, thể loại sách… </li></ul><ul><li>Output: Danh mục sách xếp theo thể loại, tên, nhà xuất bản… </li></ul><ul><li>4) Xếp loại học tập của HS. </li></ul><ul><li>Input: Điểm các môn </li></ul><ul><li>Output: Giỏi, khá, trung bình, yếu </li></ul><ul><li>3) Tìm số tự nhiên lớn nhất trong 3 số. </li></ul><ul><li>Input: a, b, c </li></ul><ul><li>Output: max </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 14. 14. Hoạt động 4: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán <ul><li>GV: </li></ul><ul><ul><li>Giới thiệu khái niệm thuật toán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho HS thảo luận tính chất của thuật toán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhận xét thảo luận. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỏi BT củng cố </li></ul></ul><ul><li>Câu hỏi thảo luận: </li></ul><ul><ul><li>Dựa vào khái niệm của thuật toán, hãy chỉ ra tính chất của nó. </li></ul></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><ul><li>Theo dõi, ghi chép bài. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thảo luận và trả lời vào phiếu học tập. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trả lời câu hỏi củng cố </li></ul></ul><ul><li>Thời gian: 10 phút. </li></ul><ul><li>Mục tiêu: </li></ul><ul><li>Biết khái niệm thuật toán và các tính chất của thuật toán. </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 15. 15. thuật toán Từ Input làm thế nào để tìm ra Output ? Các bạn cần tìm ra cách giải của bài toán. Bài 4: Bài toán và thuật toán
 16. 16. <ul><li> Các tính chất của thuật toán: </li></ul><ul><ul><li>Tính dừng </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính xác định </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính đúng đắn </li></ul></ul> Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm . Bài 4: Bài toán và thuật toán
 17. 17. <ul><li>Đánh dấu chọn đúng các đặc trưng cơ bản của một thuật toán: </li></ul><ul><li>Đơn giản, dễ hiểu Tính hiệu quả </li></ul><ul><li>Tính xác định Tính dừng </li></ul><ul><li>Tính tối ưu Tính đúng đắn </li></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 18. 18. <ul><li>Các ứng dụng công nghệ trong bài: </li></ul><ul><ul><li>PP tương tác với VBA </li></ul></ul><ul><ul><li>Simulation </li></ul></ul>Bài 4: Bài toán và thuật toán
 19. 19. THANK YOU FOR YOUR LISTENING !

×