Projektituotteistaminen ja vakiinnuttaminen

593 views
475 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projektituotteistaminen ja vakiinnuttaminen

 1. 1. (Projekti)tuotteistamisestavakiinnuttamiseen! © Timo Aro 2013
 2. 2. SISÄLTÖ1. Projektituotteistamisenaakkoset ja projektituotosten”paketointi”2. Projektituotostenvakiinnutta-miseen liittyvätsudenkuopat javakiinnuttamisen vaiheet © Timo Aro 2013
 3. 3. 1. (Projekti)tuotteistamisen aakkoset ja projektituotosten paketointi
 4. 4. © Timo Aro 2013
 5. 5. © Timo Aro 2013
 6. 6. Projektituotokset =projektin aikana kehitetyt uudettuotteet, palvelut, mallit,menetelmät, prosessit jne. + hyvätkäytännöt © Timo Aro 2013
 7. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Pano Tavoit Tuoto Tulok- VaikutTarve -teet k-set set ukset s © Timo Aro 2013
 8. 8. Projektituotosten paketointi vaiheistettuna prosessina KÄYTTÖÖN- VAKIINNUTTA- OTTO LEVITTÄ- MINEN MINEN Tuotteistaminen kuvaaminen/ mallintaminen Arvioiminen CTunnistaminen B A A Miten hankkeessa: A) tunnistetaan projektituotokset B) kuvataan ja mallinnetaan projektituotokset C) miten projektituotokset suunnitelmallisesti levitetään ja vakiinnutetaan käyttöönotettavaksi © Timo Aro 2013
 9. 9. Millaisia projektituotteita(projektituotoksia) olettekehittämässähankkeessanne?
 10. 10. ”Jos ei ole mitään tuotetta, ei oletuotteistettavaa…” Tuotteistamisesta… ”…mutta jos tuote on, tuotteistaminen tarkoittaa työtä, jonka tuloksena asiantuntemuksenne tai osaaminne jalostuu myynti-, markkinointi- tai toimituskelpoiseksi tuotteeksi” (Jari Parantainen) © Timo Aro 2013
 11. 11. Tyypillisiä pitkälle tuotteistettuja kaupallisiatuotteita Ravintolat Pankit ja vakuuutusyhtiöt Autonvuokraus Kampaamot Kuntosalit Lakiasiaintoimistot Jne. © Timo Aro 2013
 12. 12. Kolme sääntöätuotteistamiselle tai palvelun suunnittelua, 1. Toimintamallin, tuotteen määrittelyä ja kuvaamista…siten että tilaaja- tai käyttäjäasiakas ymmärtää mitä se sisältää 2. Toimintamallilla, tuotteella tai palvelulla on oltava nimi, sisältö ja asiakas (sisäinen tai ulkoinen) 3. Tuotteistaminen ei ole myyntiä, hinnoittelua eikä markkinointia!!!! © Timo Aro 2013
 13. 13. Projektituotteistamisenerityispiirteet 1. Toimintamallin, tuotteen tai palvelun suunnittelua, määrittelyä ja kuvaamista…mutta myös rakenteiden luomista ja siihen liittyvää jatkuvaa kehittämistä hankkeen elinkaaren alun ideasta tai aihiosta valmiiseen projektituotteeseen saakka 2. Toimintamallilla, tuotteella tai palvelulla on oltava nimi, sisältö ja asiakas (sisäinen tai ulkoinen)…jolloin hankkeen tehtävä on paketoida omat tuotoksensa hyödynnettävissä ja siirrettävissä olevaan muotoon © Timo Aro 2013
 14. 14. © Timo Aro 2013
 15. 15. Sisäinen Ulkoinentuotteistaminentuotteistaminen © Timo Aro 2013
 16. 16. Sisäinen tuotteistaminen Omien toimintojen täsmälliset kuvaukset esim. prosessiajattelun keinoin ja osaamisen/asiantuntemuksen erittely Tarvekartoitukset, tausta- ja toimintaympäristöanalyysit jne. Tuki- ja taustamateriaalit: laatukäsikirjat, palautteet, arvioinnit, kartoitukset, referenssit jne. Palvelu- ja tuotepaketin luonti (nimi, sisältö, resurssit, vastuuhenkilö(t), palaute- ja seurantajärjestelmät jne.) © Timo Aro 2013
 17. 17. Ulkoinen tuotteistaminen Tuotoksen ”paketoiminen” siirrettävään ja hyödynnettävään muotoon (ja ymmärrettävään muotoon) Täsmällinen ”tuoteseloste” Ulkopuolisten palveluiden/asiantuntijoiden tarve ja lisäarvo Palvelulupauksen antaminen (lupauksessa on oltava näkyvillä, kenelle palvelu on tarkoitettu ja mihin tarpeisiin se vastaa, mistä palvelu löytyy ja mitä palvelun käyttö asiakkaalta itseltään vaatii) © Timo Aro 2013
 18. 18. Käyttäjä- Tilaaja-asiakas asiakas © Timo Aro 2013
 19. 19. Projektituotteistaminen on sisäistä ja ulkoistatuotteistamista SISÄINEN TUOTTEISTAMINEN Toimintamallin kuvaaminen ja avaaminen omalle projektihenkilöstölle/hankkeen emo-organisaatiolle  prosessit, miten teemme, tehdään omalle väelle, tasalaatuisuus ja laadun kehittäminen korostuvat ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN I Tuotteen tavoitteiden/ ULKOINEN sisällön avaaminen tilaaja- TUOTTEISTAMINEN II asiakkaalle. Selkeys, helppous. Tuotteen avaaminen  Tehdään tilaaja- käyttäjäasiakkaalle asiakasta varten, mitä on  tarveperustaisuus korostuu tarjolla, mihin se johtaa, tarveperustaisuus korostuu PROJEKTI © Timo Aro 2013
 20. 20. © Timo Aro 2013
 21. 21. Kenelle? © Timo Aro 2013
 22. 22. © Timo Aro 2013
 23. 23. Projekituotteistamisen vaiheet © Timo Aro 2013
 24. 24. Projekti)tuotteistamisprosessinkulku 9. Jatkuva kehittämi -nen 8. Seurant a, palaute, arviointi 7. Tuote- ja palve- 6. lukuvauk Koulutus -set 2. 5. Asiakas- Vakiointi tarpeen 1. määritte- ly 4. Tuotteen 3. TuotteenLähde: mukaillen määritte- Palvelu- tarkkaJaakkola 2007 ja ly ja ra- lupaus määrittelVainio 2012 jaamine y © Timo Aro 2013 n
 25. 25. Mitä hyötyä hankkeelle onprojektituotteistamisesta?Miksi kannattaa nähdävaivaa?
 26. 26. Miksi kannattaa nähdävaivaa? projektituotteistamisen jälkeen mitä Hanke tietää  on tekemässä, miksi ja kenelle (= tasalaatuisuus)  Projektituotteen tilaaja ymmärtää mitä on hankkimassa, tai mistä on maksamassa (= yhteiskunnallinen, julkinen tavoite)  Projektituotteen käyttäjä (hyödynsaaja) tietää, mikä hänelle suunnatun palvelun sisältö ja tavoite ovat (=asiakaslähtöisyys)Lähde: Janne Marniemi 2011 © Timo Aro 2013
 27. 27. Projektituotteistamisensudenkuopat © Timo Aro 2013
 28. 28. ProjektituotteistamisenLähde: mukaillen Jari Parantainen 2005 © Timo Aro 2013
 29. 29. Projektituotteistamisen työkaluja © Timo Aro 2013
 30. 30. Lähde: Työministeriö, Projektituotteistajan opas Ideasta projektituotteeksi… Sisäinen tuotteistaminen Ulkoinen tuotteistaminen SUUNNITTELU TESTAAMINEN, HYÖDYNTÄMINENJA IDEOINTIVAIHE ”PILOTOINTI” ”PAKETOINTI” JAKonseptin luominen ”Aihion hiominen” LEVITTÄMINEN  Markkinointi  Itsearviointimenetelmät  Pilotointi  LevittäminenItsearviointimenetelmät  Lobbaus  Pilotointi  KiteytysTarvekartoitukset  Hyödyntäminen eli  Prosessikuvaukset  Brändääminen Tausta-analyysit valtavirtaistaminen  Benchmarking  Resursointi Jne.  Käyttöönotto eli juur-  Jne. ruttaminen MARKKINOINTI-TUOTTEISTAMIS- TUOTE- TUOTE- JA LEVITYS- SUUNNITELMA KUVAUKSET ESITTEET SUUNNITELMA © Timo Aro 2013
 31. 31. “Jos et osaa selittää asiaayksinkertaisesti, et ymmärrä sitä tarpeeksi hyvin” © Timo Aro 2013
 32. 32. 2. Projektituotosten vakiinnuttami- seen liittyvät sudenkuopat ja vakiinnuttamisen vaiheet © Timo Aro 2013
 33. 33. Käsitteistä ja terminologiasta muutamasana… TUOTTEISTAMINEN = tuotteen tai palvelun suunnittelua, määrittelyä ja kuvaamista LEVITTÄMINEN = suunniteltua, systemaattista ja aktiivista toimintaa, jolla viedään määritetyillä resursseilla ja välineillä tietoa projektin tuotoksista valituille toimijoille pyrkimyksenä vaikuttaa toimijoiden ajatteluun ja toimintaan. VAIKUTTAMINEN = vaikuttaa ja muuttaa epävirallisia tai virallisia kanavia käyttäen kohteena olevan henkilön, ryhmän, päätöksentekijän jne. käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä VAKIINNUTTAMINEN (TAI JUURRUTTAMINEN TAI VALTAVIRTAISTAMINEN) = kaksisuuntaista vuorovaikutusta, jossa sekä projektin tuotoksia (esim. käytäntöä) muokataan vastaanottajalle sopivaksi että vastaanottavaa organisaatiota valmistetaan ottamaan vastaan projektin tuotoksia. Vakiinnuttamiseen osallistuvat useat eri toimijat (projekti, emo-organisaatio, hyödynsaajat, kumppanit).  Edellyttävätaina lähtökohtaisesti projektituotosten/hyvien käytäntöjen määrittelemistä ja kuvaamista sekä sisäistä ja ulkoista tuotteistamista. © Timo Aro 2013
 34. 34. Projektituotosten paketointi vaiheistettuna prosessina KÄYTTÖÖN- VAKIINNUTTA- OTTO LEVITTÄ- MINEN MINEN Tuotteistaminen Kuvaaminen/ Mallintaminen Arvioiminen CTunnistaminen B A A Miten hankkeessa: A) tunnistetaan projektituotokset B) kuvataan ja mallinnetaan projektituotokset C) miten projektituotokset suunnitelmallisesti levitetään ja vakiinnutetaan käyttöönotettavaksi © Timo Aro 2013
 35. 35. 2. AIKA- JA DIALOGIKUILU: huolellinen dokumentointi, toimintaympäristön aikaviive, kehittäjien ja muiden vuoropuhelu, sitouttaminen, muutosvastarinta3. TYÖKULTTUURIKUILU: projektit versusnormaalityö, tietotekniset valmiudet, verkosto- 1. RESURSSI- JA OSAAMISKUILU:osaaminen, sukupolvikuilu, spesifiosaaminen, aliresurssointi, epäsystemaattisuus, henkilöt, asiantuntijat, osaaminenmuutosherkkyys jne.Projektituotosten vakiinnuttamisen vaikeus © Timo Aro 2013
 36. 36. Normaali- Kehittämistoiminta toiminta © Timo Aro 2013
 37. 37. Kehittämistoiminnanresurssit per yksilö/toimenpide Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 38. 38. Kehittämistoiminnanverkosto-osaaminen Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 39. 39. Kehittämistoiminnanosaaminen jaerityisasiantuntemus Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 40. 40. Kehittämistoiminnanyksilöllisyys Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 41. 41. Kehittämistoiminnanprojektituotokset(tuotteistaminen, hyvätkäytännöt jne.) Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 42. 42. Normaalitoiminnanrajalliset resurssit Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 43. 43. Normaalitoiminnantiukat budjetit jamenokuri Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 44. 44. Normaalitoiminnanjatkuvat organisaatio-muutokset Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 45. 45. Normaalitoiminnanasiakastyön krooninenkiire Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 46. 46. Normaalitoiminnanhenkilöstönylikuormitus Osaamisen kehittyminen 2007-2013 © Timo Aro 2013
 47. 47. Kehittämistoiminta: Pohjois--Resurssit Savon RR--Verkostot hankkeet- Erityisosaaminen- Hyvät käytännöt-Yksilöllisyys-Muutosherkkyys-Jne. RR-hankkeet keskimäärin Normaali- toiminta Normaalitoiminta: - Rajalliset resurssit -Tiukat bujdetit -Kiire -Ylikuormitus -Jne. © Timo Aro 2013
 48. 48. Projektituotosten vakiinnuttamisen vaiheet 2. 4. Levittäminen 3.1. Viestintä Vaikuttaminen Vakiinnutta- (passiivinen ja minen/ (lobbaus) aktiivinen) käyttöönotto © Timo Aro 2013
 49. 49. Viestintä © Timo Aro 2013
 50. 50. Älä levitä hanketta, vaan kerro hyödyistä! - Riitta Suurla - © Timo Aro 2013
 51. 51. Projekti tai hanke –nimenä ei itsessäänkiinnosta ketään eikä varsinkaan hankeretoriikanliirumlaarum Tiedottamisen perusyksikkö on aina Pihtiputaanmummo tai 15-vuotias teini jne. eli liian vaikea jääaina varjoon Hankkeen on hoksattava aina uudelleen jauudelleen mikä on kiinnostavaa uutisena:syntymä, kuolema, uusi, vanha, ensimmäinen,viimeinen, kilpailu, vastakohtaisuus, muutos,murtuma, kasvu, vastakkainasettelu, törmäys, tuho,ero, liitto, salaisuus, paljastus, lähtö, paluu, kauneus,eksotiikka, raha, valta, seksi, tavallinen tekeeepätavallista, epätavallinen tekee tavallista. Lähde: Mukaillen toimittaja Soila Ojanen 2009 © Timo Aro 2013
 52. 52. 1. Et lähetä riittävästi ”viestejä”2. Viestisi ei tavoita asiakkaitasi tai kohderyhmääsi3. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei huomaa viestiäsi4. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei usko viestin kuuluvan hänelle5. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei ymmärrä viestiäsi6. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei tunne tarvettaan7. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei usko ratkaisuusi8. Asiakkaasi tai kohderyhmäsi ei reagoi viestiisiLähde: mukaillen Jari Parantainen 2005
 53. 53. Mikä on paras tai mieleenpainuvinminkä tahansa hankkeen viestintä-, tiedotus- tai markkinointikeino,joka tulee ensimmäisenä mieleen?Mikä siitä teki erityisen hyvän?
 54. 54.  Epätyypilliset ja –sovinnaiset tiedottamiskeinot: maksimaalinen hyöty minimaalisin panoksin! Rahan sijasta panostetaan luovuuteen, innovointiin, provosointiin, huumoriin, oivalluksiin ja hankkeen kohderyhmään soveltuvaan viestintään….saattavat joko ihastuttaa tai vihastuttaa!!!! Keinoja: puskaradio, bannerit epätavallisissa paikoissa, omalla käsialalla kirjoitetut henkilökohtaiset kirjeet, rivi-ilmoitukset paikallislehdessä, nettiyhteisöt, T-paidat, käyttöesineet, ”kaupunkilegendat”, muut hyvät tarinat jne. © Timo Aro 2013
 55. 55.  Sopranos- TV-sarjan viimeisen tuotantokauden ennakkomainos New Yorkissa! © Timo Aro 2013
 56. 56.  Tupakoinnin vastainen kampanja. Kadulle levitettiin savukkeita, joiden sisältä paljastui viesti: ”näyttää siltä ettet tarvitse vain savuketta, vaan tarvitset myös apua” © Timo Aro 2013
 57. 57.  Saksalainen hyvänte- keväisyysjärjestö Malteser etsi uusi vapaaehtoisia katukampanjoinnin avulla © Timo Aro 2013
 58. 58.  Tukholmassa lumiukot kehottavat ottaa lainaa ympäristö- ystävällisiin autoihin © Timo Aro 2013
 59. 59.  Amnesty Internationalin kampanja sanan- vapauden puolesta Puolassa © Timo Aro 2013
 60. 60.  Unicefin lastensuo- jelukampanja ”Be a Mom for a Moment”, jossa tyhjät YK:n sinisen väriset lastenvaunut jätettiin yksinään julkisiin paikkoihin © Timo Aro 2013
 61. 61. Levittäminen © Timo Aro 2013
 62. 62. Kannattaako projektituotosta tai hyvää käytäntöä levittääoman hankkeen/taustaorganisaation ulkopuolelle? Mitkä eri toimijat ja tasot tulevat levittämisessä kysymykseen?  oma organisaatio, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, muut saman toimialan toimijat, paikallinen, alueellinen vai kansallinen taso jne. Kenen intressejä ja motiiveja levittäminen palvelee? Millainen toimintastrategia valitaan levittämisen edistämiseksi?  resurssointi, väline, vastuuhenkilö(t), aikataulu jne. Miten kyetään ylittämään siirtäjien ja vastaanottajien kehittämis- ja hankeväsymyksen aiheuttama hylkimisreaktio? © Timo Aro 2013
 63. 63. Kevyt levittäminen… Vaativa levittäminen…  Suunnitelmalliset, pitkäjännitteiset Oma organisaatio (jatkuva sisäinen toimenpiteet markkinointi, johdon informointi, avainhenkilöiden jatkuva ”kiusaaminen”)  Kunnollinen resurssointi Yleinen viestintä- ja  ”Makropilottiparadoksi” eli dokumentointi, markkinointimateriaali (esitteet, dokumentointi ja dokumentointi nettisivut, uutiskirjeet,  Tuettu levitys- ja verkostotuki, sähköpostikontaktointi jne.) konsultatiivisuus Seminaari-, koulutus-,  Opettaja- ja asiantuntijavaihto verkostotilaisuudet, työkokoukset jne.  Systemaattinen vertailukehittäminen, johdetut kokemustenvaihtofoorumit yms. Portaalit, tietopankit jne.  Alustojen, välineiden ja menetelmien Julkaisut jne. täysimääräinen hyödyntäminen © Timo Aro 2013
 64. 64. Kenelle hankkeen tuotokset (ml. hyvät käytänteet)? Innovaattorit Varhaiset Vitkastelijat (2,5 %) omaksujat (12,5 (16 %) %) Myöhäinen enemmistö (34 %) Lähde: Carl Rogers 1983 Varhainen enemmistöLähde: Rogers 1983 (34 %) © Timo Aro 2013
 65. 65. ”Ei toimenpiteitä” Pitää Saatava lähellä Saatava lähemmäksi lähemmäksi ???Ei toimenpiteitä” ??? Hanke ”Ei toimenpiteitä” Pidettävä lähellä ”Ei toimenpiteitä” © Timo Aro 2013
 66. 66. Vaikuttaminen © Timo Aro 2013
 67. 67.  Lobbaaminen = alkup. harjoittaa käytäväpolitiikkaa, vaikuttaa epävirallisia kanavia pitkin politiikkaan tai päätöksentekijöihin Lobbari = Epävirallinen vaikuttaja Vaikuttamisessa tärkeintä on:  Asiantuntemus ja kriittinen informaatio  Suhteet oikeisiin tahoihin  Pelisääntöjen ja päätöksentekorakenteiden tuntemus  Julkisuuden hallinta © Timo Aro 2013
 68. 68.  Informaation välittäminen (tutkimukset, selvitykset, mielipidekyselyt jne.) Julkiseen mielipiteeseen (mediaan) vaikuttaminen (asiantuntija- ja mielipidekirjoitukset, yhteydet toimittajiin, kohdennettu markkinointi ja mainonta jne.) Tietoinen toiminta päämiehen lukuun Suorat kontaktit päätöksentekijöihin (henkilökohtaiset tapaamiset, kutsut tilaisuuksiin, tiedon epäsuora ja suora välittäminen jne.) Avainkysymys tunnistaa vaikuttamisen kannalta keskeiset organisaatiot ja organisaatioiden sisältä keskeiset avainhenkilöt sekä ymmärtää päätöksentekoketjun kaikki vaiheet © Timo Aro 2013
 69. 69. Avainorganisaatio Avainhenkilö(t)Sondip Yhdistyksen kaikki henkilötTurun ja Tampereen kaupungit Turku: Marja Nyrhinen, Antti Kirkkola, Kaija Hartiala, Regina Ruohonen, Maija Kyttä Tampere: Päivä Sillanaukea, EskonenTurun työvoimatoimisto Veli-Matti Vesterinen, Jaana Hernelahti ja muut toimialajohtajatTyövoiman palvelukeskus Turku: Hanna Liski, K. RämöPirkanmaan TE-keskus Maiju HuttunenTampereen mamuneuvottelijat Ryhmän jäsenetTampereen viranomais- ja mamu- Ryhmän jäsenetneuvottelukuntaTurun ja Tampereen kaupunkien lautakunnat ja Erikseen määritellyt lautakunnat ja luottamushenkilötmuut luottamushenkilöt © Timo Aro 2013
 70. 70. Portit ja portinvartijat ”Missä tahansa ketjussa ja kanavassa, jossa kulkee materiaalia tai viestejä, on olemassa useita portteja ja portinvartijoita. He valikoivat läpipääsevän aineiston tai rajoittavat sen kulkua. Mitä tärkeämpi on viestin tai materiaalin vastaanottaja, sitä enemmän portinvartijoita” (Kurt Levin) Mitkä ovat projektituotosten hyödyntämisen ja levittämisen estäviä portteja? Ketkä toimivat projektituotosten hyödyntämisen ja levittämisen portinvartijoina? Miten portit ja portinvartijat voidaan kiertää? © Timo Aro 2013
 71. 71. 1. Tunne ihmiset käsipäivätuttavuutta paremmin2. Tunne päätöksentekoketju titteleiden sijaan3. Pyri asiantuntija-asemaan4. Muista, että ensimmäisen luonnoksen kirjoittaja käyttää suurinta valtaa - Jussi Kekkonen - © Timo Aro 2013
 72. 72. Vakiinnuttaminen © Timo Aro 2013
 73. 73. Nämä ainakin huomioon:  Nykytilan kuvaus  Vakiinnuttamisen kannalta olennaisten osapuolten määrittely ja sitouttaminen  sidosryhmäanalyysit ja vastaavat  Kohteena olevien organisaatioiden ja järjestelmien toiminnan (päätöksenteon) ymmärtäminen  Tavoitteiden, toimenpiteiden, resurssien ja aikataulujen määritys  Tuotekehitys ja testaus (projektin koko elinkaaren ajan!)  Tuotteen tai palvelun mukauttaminen ja sopeuttaminen ennen käyttöönottoa  Vakiinnuttaminen tarvitsee tuekseen arviointia © Timo Aro 2013
 74. 74.  Huomioitava uuden tuotteen tai palvelun asiakkuuden moninaiset tasot, esim. aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä  palvelun kohteena on oppija/käyttäjä  palvelua työssään hyödyntää opetus- ja työtä välittävät alan ammattilaiset (opettajat, opinto-ohjaajat, ammatinvalintapsykologit, informaatikot jne.) Vakiinnuttaminen on eri osapuolten intressien yhteensovittamista  palvelun käyttäjät  palvelun tuottajat  palvelun hyödyntäjät  palvelun tilaajat  palvelun maksajat Kilpailevien/vaihtoehtoisten palveluiden ja toimijoiden rooli? © Timo Aro 2013
 75. 75.  Sitouttaminen usean vuoden päässä häämöttävään tuotokseen!!!! Raha: voi johtua myös ylisubventoidusta palvelusta pilotointivaiheessa Muutosvastarinta kaikkea uutta kohtaan Johdon tuen saaminen Testialustana toiminut kehittämisohjelma ja sen kehittämishankkeet voivat olla hyödyllisiä (=aikaansaada kustannussäästöjä), vaikka siitä ei syntyisikään välittömästi hyödyntämiskelpoisia uusia tuotteita © Timo Aro 2013
 76. 76.  Väite: hankkeen yhtenä tehtävänä on muutos- vastarinnan synnyttäminen jossakin sen elinkaaren vaiheessa!!!!!!! Muutos on eri näköinen eri näkökulmista:  kehittäjät vs. muut henkilöt  yhteistyökumppanit  tilaaja- asiakkaat  käyttäjä –asiakkaat  Jne. © Timo Aro 2013
 77. 77. B. C. Henkilöstö/PROSESSI A. Hanketiimi Johtajat/avain- henkilöt käyttäjät 1. Aloitus 1a: Valitse ja 1b: Luo malli 1c: Luo tietoisuutta valmistele tiimi 2. 2a: Toteuta 2c: Ota mukaanSuunnittelu levittämis- ja 2b: Sitouta johto ja suunnitteluun/ käyttöönotto avainhenkilöt suunnitelmat kehittämiseen © Timo Aro 2013
 78. 78. 1. Auktoriteettia omaava avainhenkilö(t) hankittu (ylimmästä johdosta) 9 Palaute- ja 9. 2. Muutosta tukeva ryhmä mittausjärjestelmät otettu muodostettu organisaa- käyttöön tiossa 8. 3. Avainhenkilö(t) Muutosvastarintapesäkk osallistuvat aktiivisesti ja eet tunnistettu, soveliaat näkyvästi toimintaan taktiikat otettu käyttöön 7. Viestintä, tuki, 4. Avainhenkilö(t) valmennus ja koulutus kertovat kasvotusten, kunnossa miksi muutos tarpeellinen 6. Arvio muutostarpeesta ja 5. organisaation Avainhenkilö(t)/keskijohtLähde: Janne Marniemi 2011 muutosval-miudesta o johtavat tehokkaasti. tehty Muu-tosvastarinnan © Timo Aro 2013
 79. 79. Miksi Mitä Miten Milloin Ketkä Vastuu Budjetti Seuranta JatkotoimetSisäinen areenaAsiakasareenaKehittäjäareenaHallintoareenaBisnesareenaMedia-areenaTukiareenaLähde: Harri Lappalainen 2010 © Timo Aro 2013
 80. 80. ”Samantekevää, onkokissa musta vai valkoinen,kun se vain nappaa hiiriä” - Kiinalainen sananlasku - © Timo Aro 2013
 81. 81. K I I TO S !Yhteystiedot:WWW.timoaro.fitimokaro@gmail.com045 657 7890 © Timo Aro 2013

×