Energiamezo zhuan falun-magyar-valtozat

748 views
649 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energiamezo zhuan falun-magyar-valtozat

 1. 1. Zhuán Fálun (magyar változat) Li HongzhiLÜNYÜ (A Buddha Fá-ról)
 2. 2. A „Buddha Fá” a legmélyebb és legalapvetőbb. Ez alegmisztikusabb és legrendkívülibb tudomány a világminden tana közül. E terület felkutatásához amegszokott gondolkodásmódunkon alapvetőenváltoztatni kell. Különben a világegyetem igazi arcaörök rejtély marad az emberiség számára, és ahétköznapi emberek örökké saját tudatlanságaikkorlátain belül evickélnek.De mi is valójában a „Buddha Fá”? Egy vallás? Egyfilozófia? Ez csak a buddhizmus tanainak modernizáltértelmezése. Ők pusztán elméleteket tanulmányoznakés a filozófia területéről származó dolognak tartják, akritikán keresztül tanulják és úgynevezett kutatásokatvégeznek. Valójában a Buddha Fá nemcsak azt foglaljamagában, ami a szent könyvekben áll. Az csak az a Fá,amely a Buddha Fá legalsóbb szintjén van. A BuddhaFá mélyreható bepillantást ad minden titokba és átfogmindent, semmit sem hagyva ki, a részecskéktől és amolekuláktól a világegyetemig, a legkisebbektől alegnagyobbakig. Tartalmazza a világegyetemtulajdonságainak, a „Zhen, Shan, Ren”-nek akülönböző megjelenési formáit különböző szinteken.Ez ugyanis a „Tao”, amiről a taoizmusban beszélnek ésa „Fá”, amiről a buddhizmusban beszélnek.Bármennyire fejlett is a modern tudomány, avilágegyetem rejtélyeinek csak egy részével foglalkozik. 2
 3. 3. Valahányszor említésre kerül a Buddha Fá néhánykülönleges jelensége, mindig lesznek olyanok, akik aztmondják: „A jelen az elektronikáé, a tudomány olyanmesszire fejlődött már, az űrhajók már más bolygókatis elértek, és te még mindig holmi babonárólbeszélsz?” Egyszóval, mindegy, hogy aszámítástechnika meddig jutott el, nem lehetösszehasonlítani az emberi aggyal, ami még mindigegy megoldatlan rejtély. Bármilyen messzire is jut elegy űrhajó, képtelen túljutni az emberiség fizikaiterén. Az a tudás, amivel az emberiség rendelkeziknagyon felületes, és nagyon messze van attól, hogyvalójában felfogja a világegyetem igazi tulajdonságait.Egyesek szembe sem mernek nézni vagy érintkezésbesem mernek kerülni a tárgyilagos tényekkel, mert túlkonzervatívak és nem akarják a hagyományosnézeteiket megváltoztatni. A világegyetem rejtélyére,az időtér és az emberi test kérdésére csak egyetlenválasz van, a Buddha Fá, ami különbséget tesz az igazikönyörületesség és gonoszság, a jó és rossz között,kiirt minden félreértést és a helyes látásmódotközvetíti.Az emberiség modern tudományának vezetőideológiája csak e fizikai világ kutatására ésfejlesztésére korlátozódik. Azt az ösvényt követi,miszerint egy tárgy addig nem vizsgálható, amíg nemelismert. Azokkal a jelenségekkel, melyeket ugyan nemlehet ebben a dimenzióban megérinteni és látni, deobjektíven léteznek és megjelenhetnek ebben a 3
 4. 4. világban, nem mernek foglalkozni ésmegmagyarázhatatlan jelenségeknek tartják őket. Avéleményükhöz makacsul ragaszkodók okokatkeresnek bizonyíték nélkül, és természetijelenségeknek nevezik őket. Azok, akiknek bizonyoshátsó gondolataik vannak, lelkiismeretük ellenére„babonának” titulálják ezeket a jelenségeket. Azok,akik alig keresik az igazságot, azzal az ürüggyel térnekki a kérdés elől, hogy a mostani tudomány még nemjutott el idáig. Ha az emberiség újra megtanulnámagát és a világegyetemet értelmezni, s a mármegcsontosodott nézeteit meg tudná változtatni,akkor egy nagy lépést tehetne előre. A "Buddha Fá"bepillantást nyújt az emberiség felmérhetetlen ésvégtelen világába. Az, ami már örök idők ótatökéletesen világos képet ad az emberiségről, az anyagivalóság, élet és az egész világegyetem mindendimenziójáról, az kizárólag a "Buddha Fá".Li Hongzhi 4
 5. 5. 5
 6. 6. TARTALOMJEGYZÉKLünyü 11. FEJEZETAz embereket magas szintre vezetni7A különböző szintek különböző Fá-ja12Zhen, Shan, Ren az egyetlen mérce annakmegitélésére, 6
 7. 7. hogy egy ember jó, vagy rossz16A csigong a történelem előtti kultúrákhoz tartozik19A csigong tulajdonképpen maga a művelés23Miért nem növekszik a Gong annak ellenére, hogygyakorlunk?25A Fálun Dáfá jellemzői342. FEJEZETAz Égi Szemről42A távolbalátás természetfeletti képessége54A jóslás természetfeletti képessége56Túljutni az öt elemen és a három világkörön 7
 8. 8. 61A törekvésről663. FEJEZETMinden gyakorlót tanítványnak tekintek76A buddhista művelési utak és a buddhizmus77A művelésnél csak egy iskolát követni81Természetfeletti képesség és művelési erő85A visszafeléművelés és a Gong kölcsönzése86Futi93A kozmikus nyelvek99Mit adott a Tanár a tanítványainak 8
 9. 9. 101Energiamező108Hogyan terjesszék a Fálun Dáfá-tanulók a művelésiutat1094. FEJEZETVeszteség és nyereség113A karma átváltozása115A Xinxing emelése125Guanding130A Xuanguan elhelyezése134 9
 10. 10. 5. FEJEZETA Fálun-szimbólum141Különleges művelési utak144A rossz utak gyakorlása146A férfi és nő kettős művelése149A szellem és test kettős művelése151Fá-test153A fény felnyitása154Zhuyouke1626. FEJEZET 10
 11. 11. Művelési téboly163Démoni beavatkozás a gyakorlásba173A saját szív démonokat idéz elő179A főtudatnak erősnek kell lennie185A szívnek mindenképpen őszintének kell lennie186Harcművészet-csigong193Az érvényesülési vágy1977. FEJEZETAz ölésről202A húsevésről207 11
 12. 12. Irígység213A betegségek gyógyításáról219Gyógyítás kórházakban és a csigong-gyógyítás2258. FEJEZETBigu231A csi lopása233A csi gyűjtése236Aki gyakorol, Gongot kap239Az égi kör246A buzgóság 12
 13. 13. 256A beszéd művelése2589. FEJEZETCsigong és sport261Gondolatok263A tiszta szív270A veleszületett minőség275Megvilágosodás278Emberek nagy alapképességgel285 13
 14. 14. SZÓSZEDET 294NÉVJEGYZÉK 299 14
 15. 15. 1. fejezetAz embereket magas szintre vezetniA Fá és a művelési út terjesztése alattfelelősséget vállalok a társadalomért és atanítványokért. Az eredmények jók és az egésztársadalomra gyakorolt hatás is egész jó.Néhány évvel ezelőtt volt sok csigong-mester,aki művelési utakat terjesztett. Minden, amitelmagyaráztak csak a gyógyítás és azegészségmegőrzés szintjéhez tartozott.Természetesen nem azt állítom, hogy az őművelési útjaik nem voltak jók, csak aztmondom ezzel, hogy nem terjesztettekdolgokat magas színvonalon. A csigonghelyzetét az egész országban ismerem.Belföldön és külföldön is én vagyokpillanatnyilag az egyetlen, aki magas szintenterjeszti a csigongot. Miért nem csinált mégsenki sem ilyen dolgot, hogy egy művelési utatmagas szinten terjesztene? Azért, mert ez nagyproblémákat érint, mély történelmiháttértudást kíván, egy nagyon nagy területetölel fel és az azokra vonatkozó problémák isnagyon kényesek. Nem is terjesztheti egyhétköznapi ember, mert ez számos művelésiiskola dolgaival van kapcsolatban. 15
 16. 16. Mindenekelőtt van sok olyan gyakorló, aki maezt, holnap azt a csigongot tanulja, ezzelrendezetlenné teszi a testét és biztos, hogynem tudja majd magát magas szintre művelni.Miközben mások az egyetlen fő úton haladvamagas szintre művelik magukat, az előbbiekcsak mellékutakat választanak. Ha eztgyakorolja, az zavarja; ha azt gyakorolja, ezzavarja; minden zavarja. Nem tudja magáttovább művelni.Mindezt rendbe hozzuk, a jót megtartjuk, arosszat eltávolítjuk; biztosítva ezzel, hogy ajövőben majd művelni tudd magad. De ténylegazzal az őszinte céllal kell jönnöd, hogy aDáfá-t tanuld. Ha különböző függőségekettartasz fenn és azért jöttél, hogytermészetfeletti képességekre tegyél szert,vagy betegségeket akarsz gyógyítani, vagy csakkülönböző történeteket akarsz hallani, esetlegvalamilyen rossz szándékod van, akkor nemmegy az egész. Ahogy említettem már, énvagyok az egyedüli, aki ezt a dolgot véghezviheti. Ilyen dologra nincs sok alkalom és énsem fogom ezt mindig terjeszteni. Úgygondolom, hogy azok, akik személyesenhallgatják az előadásaimat, komolyanmondom... majd később rájössz, hogy ez azidőszak milyen értékes. Természetesen mihiszünk a sorskapcsolatokban és az a tény, 16
 17. 17. hogy mindannyian itt vagytok, asorskapcsolatnak köszönhető.Gondolj bele, mit is jelent a csigong magasszinten való terjesztése. Ez nem az emberekmegváltása? Ha az emberek megváltatnak, azazt jelenti, hogy az igazi művelésnél vagy, ittmár nem a gyógyításról és azegészségmegőrzésről van szó. Tehát az igaziművelésnél nagyon magas elvárásokat állítunkfel a tanítványok Xinxingjével szemben. Mivelmindannyian azért jöttünk, hogy a Dáfá-ttanuljuk, igaz művelőnek kell tekintenedmagad, és le kell mondanod aragaszkodásaidról. Ha különböző másszándékkal jöttél csigongot és a Dáfá-t tanulni,semmihez sem fogsz hozzájutni. Elmondokneked egy igazságot: az ember egész műveléseegy olyan folyamat, amelyben az emberfokozatosan megszabadul függőségeitől. Ahétköznapi emberek társadalmában azemberek küzdenek egymással, becsapják ésegy kis személyes előnyért megbántjákegymást. Evvel a mentalitással fel kell hagyni.Főleg nekünk, akik manapság gyakorlunk, kellleginkább felhagynunk evvel a mentalitással.Nem beszélek itt gyógyításról, nem isgyógyítunk betegségeket. De ha neked, mintigaz művelőnek beteg a tested, nem tudod 17
 18. 18. magad művelni. Meg fogom tisztítani atestedet. A test tisztítása csak azokrakorlátozódik, akik tényleg azért jöttek, hogy acsigongot és a Fá-t tanulják. Egyet azérthangsúlyoznánk: ha nem tudsz lemondanigondolataidban a ragaszkodásodról és abetegségedről, nem tudunk mit tenni,tehetetlenekké válunk veled szemben. Hogymiért? Mert ebben a világegyetemben létezikegy alapelv: A buddhista tanok alapján ahétköznapi emberek ügyeinek sorsszerűösszefüggése van. Születés, öregedés, betegségés halál egyszerűen jelen van a hétköznapiemberek között. A karma - ami a korábbirossz cselekedetek által jön létre -betegségeket és nehézségeket okoz. Aszenvedés elviselése a karma-tartozáskiegyenlítése és azt nem lehet csak úgymegváltoztatni. Ha valaki ezt megváltoztatná,az azt jelentené, mintha nem kellenekiegyenlítenie a tartozását. Nem szabad csakúgy tetszés szerint önkényesen eztmegváltoztatni, különben az egyenlő egy rossztett elkövetésével.Egyesek azt vallják, hogy másokat kezelni,betegségeiket megszüntetni és egészségüketfenntartani, jócselekedetnek számít. Nézetemszerint ők nem gyógyították meg abetegségeket, nem is szűntették meg teljesen, 18
 19. 19. csak későbbre halasztották vagy más dolgokkáváltoztatták át azokat. E nehézségek ténylegesmegszűntetéséhez a karmát kell eltávolítani.Ha egy ember tényleg tud betegségeketgyógyítani és alaposan el tudja távolítani akarmát, akkor ennek az embernek a szintjemár nem alacsony. Ő már felismert egyalapelvet, miszerint a hétköznapi emberekalaptörvényeit nem szabad tetszés szerintszabotálni. Ha egy művelő a művelés soránegyüttérzésből valami jót cselekszik,meggyógyít másokat, eltávolítja a karmájukatés védi az egészségüket, az megengedett, deteljesen ő sem tudja őket meggyógyítani. Haegy hétköznapi embernek a betegségeittényleg teljesen meg lehetne szűntetni, ha egyhétköznapi ember, aki nem műveli magát, úgymenne ki innen, hogy semmiféle betegségenem lenne már, az ajtón kívül még ugyanolyanhétköznapi ember maradna. A többi emberközött ugyanúgy harcolna saját személyesérdekeiért, mint a hétköznapi emberek.Hogyan is távolíthatnánk el a karmájátminden további nélkül? Ez egyáltalán nemmegengedett.Miért lehet ezt a gyakorlóknak megtenni?Mert a gyakorló a legértékesebb. Művelniakarja magát, így ez az általa megalkotottgondolat a legértékesebb. A buddhizmusban a 19
 20. 20. Buddha-természetről beszélnek; attólkezdődően, hogy a Buddha-természetmegjelenik, tudnak segíteni neki amegvilágosultak. Hogy mit is jelent ez? Haengem kérdezel, mivel magas szintenterjesztem a csigongot és magas szintűalapelvekről van szó, az érintett problémák isnagyok. A világegyetemben, amintmegfigyelhetjük, az emberi élet nem ebben atársadalomban keletkezett. Az ember igaziélete a kozmikus terekben keletkezett. Mertnagyon sok különböző anyag létezik ebben avilágegyetemben, ami életet tud teremteni.Ezek az anyagok kölcsönös mozgások által istudnak életet teremteni, ami azt jelenti, hogyaz emberek legkorábbi élete a világegyetembőlszármazik. A kozmikus terek eredetileg iskönyörületesek és rendelkeznek a Zhen, Shan,Ren tulajdonságokkal. Az emberek isugyanazokkal a tulajdonságokkal születtek,mint a világegyetem. De miután több élőlénykeletkezett, létrejött a társadalmi kapcsolategyik fajtája. Egyesek egoistává válhatnak,ezáltal süllyed le a szintjük, ők nem tudnaktöbbé szintjükön maradni, ezért le kellsüllyedniük. Ezen a másik szinten is egyrerosszabbak lesznek, itt sem maradhatnak, ígyegyre lejjebb süllyednek. És végül azemberiség szintjére süllyednek. 20
 21. 21. Az egész emberiség egy szinten található. Aművelési képességek szempontjából és a nagymegvilágosultak szemében ezeknek azélőlényeknek már akkor meg kellett volnasemmisülniük, amikor idáig süllyedtek. De anagy megvilágosultak könyörületességük általadtak nekik még egy esélyt, s ezért egy ilyenspeciális életteret és egyedülálló dimenziótalakítottak ki számukra. Ennek a dimenziónaka lényei különböznek a világegyetem mindenmás dimenziójának élőlényeitől. E dimenzióélőlényei nem láthatják más dimenziókélőlényeit, a világegyetem igaz arculatát semláthatják, ezért ezek az emberek olyanok,mintha ködbe zuhantak volna. Ha ezek azemberek meg akarnak szabadulni abetegségeiktől vagy el akarják távolítaninehézségeiket és karmájukat, akkorművelniük kell magukat, hogyvisszatérhessenek eredetükhöz, igazvalójukhoz. Minden más művelési iskolának isez a szemlélete. Az embernek vissza kell térnieaz eredetéhez, igaz valójához, csak ez lehet azigazi célja az emberi létnek. Ennek folytán, haegy ember művelni akarja magát, azt aBuddha-természet megnyilvánulásánaktartják. Ez a gondolat a legértékesebb, mertvissza akar térni az eredetéhez, az igazvalójához, túl akar jutni a hétköznapi emberekszintjén. 21
 22. 22. Talán hallottátok már ezt a buddhistamondatot: „Amikor megjelenik a Buddha-természet, a világ a tíz-égtáj irányába rázkódikmeg”. Akárki látja ezt, az segíteni fog,feltétlenül segíteni fog annak az embernek. Abuddhista rendszerben az emberekmegváltásakor nem beszélnek feltételekről,nem kérnek tiszteletdíjakat, hanem feltételnélkül segítenek. Ennek megfelelően nagyonsokat tudunk nyújtani a tanítványoknak. Deegy hétköznapi ember számára, aki hétköznapiember akar maradni és meg akarja magátgyógyíttatni, ez nem megy. Néhányan talán aztgondolják: „Ha majd meggyógyítanak, majdakkor művelem magam”. A művelésneknincsenek előfeltételei, aki művelni akarjamagát, az műveli magát. Egyes emberek testeviszont még beteg, vagy vannak olyanok, akikmég rendezetlen információkkalrendelkeznek. Néhányan egyáltalán nemtanultak még csigongot. Mások már évtizedekóta tanulják a csigongot, és még mindig csak acsi-szinten időznek anélkül, hogy előbbrejutottak volna a művelésben.Mit lehet tenni ilyenkor? Megtisztítjuk atestüket, hogy ezáltal magasabb szintre tudjákművelni magukat. A művelés legalacsonyabbszintjén létezik egy átmeneti folyamat, ami 22
 23. 23. azért van, hogy teljesen megtisztítsd a tested.Gondolataidban előbukkanó minden rosszdolgot eltávolítunk ugyanúgy, mint a testkörüli karma-mezőt és a tényezőket, amik atestedet beteggé teszik. Ha nem lennénekeltakarítva, hogyan lehetne egy ilyen zavaros,fekete testtel és piszkos gondolatokkal magasszintre művelődni? Mi nem csi-t gyakorlunk.Ilyen alacsony szintű dolgokat már nem kellgyakorolnod, mi egyszerűen keresztülemelünkezen téged és a testedet egy betegségmentesállapotba hozzuk. Ezzel egyidőben egy egészsor kész dolgot helyezünk el benned, amely azalacsony szinten történő művelésnél amegalapozáshoz szükséges, s így tudod majdmagad már eleve nagyon magas szintenművelni.A művelést tekintve, ha a csi is ide számít,három szint létezik. De a valódi művelésnél (acsi gyakorlását itt nem sorolják hozzá)összesen két nagy szint van: az egyik a világiFá (Shi-Jian-Fá) művelése, a másik avilágontúli Fá (Chu-Shi-Jian-Fá) művelése. Avilági Fá és a világontúli Fá azonban nemazonos a templomból ismert két kifejezéssel:„a világiból ki” és „a világiba be”, melyek csakvalamiféle elméleti dolgok. Nálunk az emberitest valódi művelése során bekövetkezőátváltozásnak két nagy szintjét jelenti. A világi 23
 24. 24. Fá művelése alatt az ember teste mindig újraés újra tisztításra kerül, teljesen átváltozikmagas energiájú összetevőkből álló testté,mire eléri a világi Fá legmagasabb fokát. Avilágontúli Fá művelése pedig tulajdonképpena Buddha-test művelése, amely magasenergiájú összetevőkből áll, és mindentermészetfeletti erő újra ki fog fejlődni. Ez akét fő szint létezik, amiről beszélünk.Hiszünk a sorskapcsolatokban. Mindenkiszámára, aki itt ül közöttünk, meg tudom ezttenni. Most alig vagyunk többen kétezernél, deén ezt több ezreknek, sőt, több tízezreknekmeg tudom tenni, azaz alacsony szinten márnem kell gyakorolnod. Miután a testedetmegtisztítottam és feljebb juttattalak, átadokneked egy teljes művelési rendszert, mellyelmár a kezdettől fogva magas szintenművelheted magad. De ez csak kizárólagazokra a tanítványokra vonatkozik, akikténylegesen a művelésért vannak itt. Az, hogyitt ülsz, még nem jelenti azt, hogy művelővagy. Csak a gondolataid alapvető változásaután tudjuk neked ezeket a dolgokat megadni.De nem csak ezt nyújtom számotokra, csakkésőbb fogjátok majd fel, hogy mit is adtamnektek valójában. Itt nem gyógyításrólbeszélünk, hanem a tanítványok testénekteljes szabályozásáról, hogy ezáltal gyakorolni 24
 25. 25. tudj. Ha beteg a tested, egyáltalán nem tudkifejlődni nálad a Gong. Ezért ne keressetekfel azzal a szándékkal, hogy gyógyítsalak megbenneteket, mert azt nem teszem.Megjelenésem fő oka az, hogy az embereketmagas szintre vezessem, hogy ténylegesenmagas szintre vezessem.A különböző szintek különböző Fá-jaKorábban sok csigong-mester mondta azt,hogy a csigongnak alap-, közép- és felsőfokavan. Mindez csak csi, ezek a dolgok csak a csigyakorlásának szintjén vannak, és ezt mégfelosztották alap-, közép- és felsőfokra. Amitényleg magas szinteken van, arról nagyon sokcsigong művelőnek fogalma sincs, egyáltalánnem tudják miről van szó. Mostantól fogvaminden, amit elmagyarázunk, az a magasszinteken lévő Fá lesz. Ezen kívül szeretnémrendbehozni a művelés hírnevét. Azelőadásaim során meg fogom említeni aművelési körben előforduló néhány negatívjelenséget. Azt is el fogom magyarázni, hogyantekintsünk ezekre a jelenségekre és hogyankezeljük ezeket. Továbbá a csigong terjesztéseés a Fá magas szinten való magyarázása sokterületet és nagyon fontos témát érint,többségük nagyon is komoly; mindezekről is 25
 26. 26. szeretnék majd beszélni. Azokról a másdimenziókból származó zavaró tényezőkről isemlítést fogok tenni, melyek az emberitársadalomban, de elsősorban a művelőkközött jelennek meg. Egyidejűleg meg isoldom majd ezeket művelőinknek. Ha ezek aproblémák nincsenek megoldva, nem vagyképes gyakorolni. Hogy ezeket a dolgokatgyökerestől megoldjuk, igaz művelőknek kelltekintenünk mindannyiatokat, csak akkortehetjük ezt meg nektek. Természetesen nemegyszerű egyik pillanatról a másikramegváltoztatnod a gondolkodásmódodat, de atovábbi előadások során ez fokozatosansikerülni fog majd, és remélem, hogymindannyian figyelmes hallgatók lesztek. Ez aművelési forma, amit én tanítok más, mintahogyan ezt mások teszik. Néhányan úgyterjesztik a művelési útjukat, hogy csakröviden elmagyarázzák a művelés elveit,ezután átadnak egy pár információt,megtanítják a gyakorlatokat és ezzel el vanintézve az egész. Az emberek márhozzászoktak ehhez a tanítási módhoz.A művelési út valódi tanításánál a Fá-t vagyisa Tao-t kell elmagyarázni. A tíznapostanfolyamon részletesen el fogok magyarázniminden magas szintű alapelvet, mert csakakkor tudod magad művelni, különben 26
 27. 27. egyáltalán nem tudod magad művelni.Minden, amit mások terjesztettek, csak agyógyítás és egészségmegőrzés szintjén van.Ha magas szintre akarod magad művelni, denem a magas szint Fá-ja által vagy irányítva,nem tudod magad magas szintre művelni. Ezolyan, mint az iskolában, ha az általános iskolatankönyveivel mész az egyetemre, továbbra isáltalános iskolás maradsz. Néhányan úgygondolják, hogy nagyon sokat tanultak acsigongról, erről a csigongról, arról acsigongról, egy egész halom bizonyítványukvan, de a Gongjuk még mindig nem növekszik.Azt hiszik, ez a csigong lényege és teljessége.De ez nem így van, ez csak a csigong felületestudása, a legalacsonyabb szint dolgai. Acsigong nem csak ennyiből áll, mivel ez egyművelési út és ugyanakkor valami átfogó ésmélyreható dolog is. Ezenkívül különbözőszinteken különböző Fá-k léteznek, ezért nemegyezik meg a csi gyakorlásának dolgaival,amiket manapság ismerünk; mindegy, hogymég mennyit tanulsz meg ezekből, mindigugyanaz marad. Itt egy példa: ha megtanultadaz angol általános iskola tankönyveit,megtanultad a japán általános iskolatankönyveit, a kínai általános iskolatankönyveit is megtanultad, attól még azáltalános iskola szintjén maradsz. Minéltöbbet tanulsz a csigong alacsony szintjéről, 27
 28. 28. minél inkább megtelsz vele, annálártalmasabb lesz számodra és testedbenmindent összezavar.Egyvalamit szeretnék hangsúlyozni:művelésünknél a művelési utat tanítjuk és aFá-t magyarázzuk. Néhány templombeliszerzetesnek, főleg a csan-iskolaszerzeteseinek, egyéni elképzeléseik vannak.Ahogy a Fá tanításáról beszél valaki, nemhallják szívesen. Hogy miért? A csan-iskolaúgy tartja, hogy a Fá-t nem lehet tanítani,amint elkezdik tanítani, az már nem is a Fá; aFá nem tanítható; azt csak a szívvel lehetfelismerni és a szellemmel felfogni. Ezértegészen a mai napig a csan iskolában nemtanítják a Fá-t. Azok a dolgok, melyeketBodhidharma a csan-iskolában tanított, egy aSákjamunitól származó mondatra vezethetőkvissza. Sákjamuni azt mondta: „Nincs állandóDharma”. E Sákjamunitól származó mondatalapján alapította meg a csan-iskolát. Mi aztmondjuk, hogy a csan-iskola „a bivalytülökbemászik”. Hogy miért hívják „a bivalytülökbemászásnak"? Amikor Bodhidharma elkezdettbemászni, még tágas volt neki a barlang;mikor a második patriárka volt soron, márnem volt olyan tágas; a harmadiknál mégment a dolog; a negyedik patriarkának márszűk volt a barlang; az ötödiknek alig volt 28
 29. 29. helye bemászni; a hatodik patriarkának,Huinengnek már nem ment, ő már nem tudottbemászni. Ha ma a csan iskolában tanulsz,jobb ha nem teszel fel kérdéseket; ha felteszelegy kérdést, pálcával kapsz egy ütést, ezt„figyelmeztető ütésnek” nevezik. Ez azt jelenti,hogy ne kérdezz, előbb ismerd fel magad.„Azért jöttem, mert nem tudok semmit, akkormit ismerjek fel? És erre te megütsz engem?”– mondod te. Ez tehát azt jelenti, hogy abivalytülök már tele van, nincs mit tanítani.Bodhidharma is megmondta, hogy csak ahatodik generációig lehet átadni a tanokat,tovább nem. Azóta több száz év telt el, de mégmindig vannak olyan emberek, akik a csan-iskola tanait tanulják, és nem akarják azokatelengedni. Mi az igazi jelentése Sákjamunimondatának: „Nincs állandó Dharma”?Sákjamuni a Tathágata szintjén van. Nagyonsok utána következő szerzetes nem Sákjamuniszintjén világosult meg, nem ismerték feligazán az általa magyarázott Dharmát,gondolatmenetét, szavai igaz jelentését. Ezértértelmezték a követők a szavait egyszer így,egyszer úgy, az értelmezések kuszák voltak.Úgy gondolták, hogy a „nincs állandóDharma” azt jelenti, hogy nem magyarázhatodel; és ha valaki elmagyarázza, akkor az márnem a Dharma. Valójában nem ezt jelenti.Miután Sákjamuni a Bodhi-fa alatt 29
 30. 30. megvilágosodott és a Gongja felnyílt, még nemérte el azonnal a Tathágata szintet. A Dharmaterjesztésének egész 49 éve alatt ő is állandóanfejlesztette magát. Minden alkalommal, mikoregy fokkal feljebb jutott, visszatekintett, ésmegállapította, hogy az általa magyarázottDharma nem stimmel. Egy újabb emelkedésután megfigyelte, hogy az addig elmagyarázottDharmája megint nincs rendben. Ezen amódon jutott mindig magasabb szintre a 49 évalatt. Mindig, mikor magasabb fokot ért el,megállapította, hogy a Dharma, amit addigtanított egy nagyon alacsony értelmezésifokon volt. Továbbá azt is felismerte, hogyminden szint Dharmája az adott szintDharmájának megtestesülése, mindenszintnek van egy Dharmája, de egyik sem avilágegyetem abszolút igazsága. A magasabbszint Dharmája közelebb van a kozmikustulajdonságokhoz, mint az alacsonyabb szintDharmája. Ezért mondta, hogy "nincs állandóDharma".Végezetül Sákjamuni még azt is mondta, hogy"Semmiféle Dharmát sem tanitottam egészéletemen át". A csan-iskola ezt megintfélreértelmezte, mintha nem lehetne aDharmát tanítani. Sákjamuni utolsó éveibenelérte a Tathágata szintet. Miért mondta, hogynem tanított semmiféle Dharmát? Mire 30
 31. 31. gondolt tulajdonképpen? Így vélekedett:„Habár elértem a Tathágata szintet, avilágegyetem végérvényes igazságát nemláttam, és azt sem, hogy mi a végérvényesDharma". Ezért nem hagyta, hogy a követők aszavait az abszolút és megváltoztathatatlanigazságnak tekintsék, különben a követők csaka Tathágata szintet vagy a Tathágata szintnélalacsonyabb szintet érhetnék el és nemtudnának ebből kitörni. A követők viszontnem értették meg ezeknek a szavaknak avalódi jelentését, és ezért hitték azt, hogy aDharma nem Dharma, ha tanítják - ígyértelmezték. Valójában Sákjamuni úgy értette,hogy a különböző szinteknek különbözőDharmája van, és a szintek Dharmája nem avilágegyetem abszolút igazsága. Mégis aDharma egy adott szinten egy vezérvonalat adannak a szintnek. Valójában ezt az alapelvetmondta ő.Korábban sok embernek, főleg a csaniskolából, voltak ilyen jellegű előítéletei éstúlzottan helytelen felfogásai. Ha nemtanítanak és vezetnek, hogyan tudszgyakorolni és magadat művelni? Abuddhizmusban nagyon sok történet létezik.Talán néhányan olvastak arról az emberről,aki amikor a Mennybe jutott, felfedezte, hogya Gyémánt-szutra minden szava más volt, 31
 32. 32. mint a „lenti” Gyémánt-szutra szavai, és ajelentéseik is teljesen mások voltak. Miértkülönböztek ezen Gyémánt-szutra szavai ahétköznapi emberek világában lévő Gyémánt-szutra szavaitól? Mások azt mondják: „ASzukháváti-világ szavai fent és lent ahétköznapi emberek között egyáltalán nemazonosak már. Nem csak a szavak, hanem ajelentésük és értelmük sem azonos, mindenmegváltozott”. Valójában ez azt jelenti, hogyugyanannak a Fá-nak más változási- ésmegjelenési formái vannak különbözőszinteken, különböző vezérvonallal szolgál aművelők számára a különböző szinteken.Mint tudjátok, a buddhizmusnak van egy kisfüzete, az „Utazási kalauz a Szukháváti-világról”. Ebben az áll, hogy egy szerzeteslótusz-ülésben meditált, mikor ősszelleme aSzukháváti-világba ment. Ott különbözőjelenségeket látott, kóborolt egy naponkeresztül. Amikor visszajött, észrevette, hogyaz emberek világában eközben 6 év telt el.Látta a dolgokat vagy sem? Igen, látta, de amitlátott, az nem a való arculat volt. Hogy miért?Mert a szintje nem volt elég magas. Csak az őszintjének megfelelő megtestesülését látta aBuddha Fá-nak. Mivel az a világ a Fáösszetevőinek megtestesülése, ezért nem 32
 33. 33. láthatta az igaz arculatot. Azt mondom, hogy a„nincs állandó Dharma” ezt jelenti.Zhen, Shan, Ren az egyetlen mérceannak megítélésére, hogy egy ember jóvagy rosszMindig is téma volt a buddhizmusban, hogymi is az a Buddha Fá. Egyesek úgy gondolják,hogy a buddhizmus Dharmája foglaljamagában az egész Buddha Fá-t.Tulajdonképpen ez nem így van. A 2500 évvelezelőtt, Sákjamuni által elmagyarázottDharma csak a hétköznapi embereknek lettelmagyarázva, akik nagyon alacsony szintenvoltak, tehát olyanoknak, akik éppen akkorléptek ki a primitív társadalomból, és akiknekgondolatai elég együgyűek voltak. Manapság aVégső-Dharma Idejé-t éljük, amire ő márakkor utalt. Azzal a Dharmával nem tudják amostani emberek művelni magukat. A Végső-Dharma Idején a templomokban élőszerzetesek még magukat sem tudjákmegváltani, nemhogy másokat. Sákjamuni azakkori időnek megfelelően adta tovább aDharmát, ezenkívül ő sem magyarázott elmindent a szintjén lévő Buddha Fá-ról.Valójában lehetetlen is változatlanul tartaniörökre. 33
 34. 34. A társadalom fejlődik, az emberek gondolataiis mindig, mindig bonyolultabbak, nem olyanegyszerű már az embereknek magukat ezen amódon művelni. A buddhizmus Dharmájanem tudja összefoglalni az egész Buddha Fá-t,az ott elmagyarázott Buddha Fá csak egy kisrésze az egésznek. Nagyon sok buddhista Fávan még, amik a népben vagy generációkonkeresztül egyetlen követőnek lettek csakátadva. A különböző szinteknek különböző Fá-ja van, a különböző dimenzióknak különbözőFá-ja van, ezek mind a különbözőmegtestesülései a Buddha Fá-nak amindenkori dimenziókban és szinteken.Sákjamuni is megmondta, hogy Buddhához 84000 művelési iskola tartozik. De abuddhizmusban csak a csan-iskola, a tisztaföld iskola, a tientaj iskola, a huajen iskola, atantrizmus, stb. léteznek, alig több mint tíziskola; ezek nem tudják az egész Buddha Fá-tösszefoglalni. Sákjamuni maga sem adta átDharmájának teljes részét, csak az akkoriemberek felfogóképességének megfelelőenadott át egy részt belőle.Tehát mi is tulajdonképpen a Buddha Fá? Avilágegyetem alapvető tulajdonságai, Zhen,Shan, Ren, a legmagasabb fokúmegtestesülései a Buddha Fá-nak. Ezek 34
 35. 35. alkotják az alapvető Buddha Fá-t. A BuddhaFá különböző szinteken különbözőmegtestesülési formákkal bír és különbözőszinteken, különböző vezérvonalat feltételez.Minél alacsonyabbak a szintek, annálsokrétűbb a Fá megjelenése. A levegő, a kő, afa, a föld, a fém és az emberi test részecskéi:mindenben benne vannak ezek a Zhen, Shan,Ren tulajdonságok. A régi időkben úgyvallották, hogy minden világegyetemben lévődolog az öt elemből áll és hordozza a Zhen,Shan, Ren tulajdonságokat. A művelők csakaddig a szintig láthatják a Buddha Fá-nak azigaz megtestesüléseit, ameddig a művelésenkeresztül eljutottak, ez a gyümölcs-helyzet, aművelés szintje. Általánosan fogalmazva aBuddha Fá nagyon nagy. Nagyon magasszemszögből nézve viszont nagyon egyszerű,mert a Fá olyan, mint egy piramis. Magasszinten csak három szóval lehet kifejezni a Fá-t: Zhen, Shan, Ren. De ha ez a többi szintenjelenik meg, nagyon bonyolult tud lenni. Veddaz embert példaként. A taoista rendszerben azemberi testet egy kis világegyetemként kezelik.Az embernek van egy anyagi teste, de nemcsak az anyagi testből áll egy ember. Ehhez jönmég a temperamentum, a természet, atulajdonságok és az ősszellem, csak ezek utánalakulhat ki egy komplett, függetlenszemélyiség. Ugyanez érvényes 35
 36. 36. világegyetemünkre is, létezik tejút-rendszer,léteznek más galaxisok, létezik élet és víz.Ebben a világegyetemben minden az anyagilétezőhöz tartozik. De egyidejűleg léteznek aZhen, Shan, Ren tulajdonságok is. Mindenmikroszkópikus részecskében megtalálhatókezek a tulajdonságok, még a különösen kicsinyrészecskék is tartalmazzák ezentulajdonságokat.Ezek a tulajdonságok, Zhen, Shan, Ren, amérce annak eldöntésére, hogy avilágegyetemben mi a jó és mi a rossz. De mi ajó és mi a rossz? E tulajdonságok alapjándöntjük el. A De, ahogy korábban is mondtuk,ugyanilyen. Feltétlenül állítható, hogy amostani civilizáció morális szintje márismegváltozott, az erkölcsi értékek márelferdültek. Aki ma Lei Feng-et veszipéldaképnek, azt valószínűleg elmebetegnektartják. De ki tartotta volna az `50-es vagy`60-as években annak? Az emberiség erkölcsialapértéke rohamosan csúszik lefelé, azemberi morális értékek napról napraromlanak. Az emberek csak a haszonnakélnek, kis személyes érdekeikért képesekmásokat megbántani és harcolnak egymásellen, nem irtóznak semmilyen eszköztől sem.Gondolj bele, mehet ez így tovább? Ha valakirosszat tesz és te ezt neki megmondod, nem 36
 37. 37. hiszi el, tényleg nem hiszi el, hogy rosszatcselekszik. Néhányan a már megromlotterkölcsök alapján értékelik magukat és úgygondolják, hogy ők jobbak, mint a többiek,mert a mértékek már megváltoztak. Teljesenmindegy, hogy az emberiség morális mértékeimennyiben változtak meg, a világegyetemtulajdonságai változatlanok maradtak, és ez azegyetlen mérce annak eldöntésére, hogy egyember jó vagy rossz. Tehát egy művelőnek akozmikus tulajdonságoknak kell megfelelnie,nem pedig a hétköznapi emberekmértékeinek. Ha vissza akarsz térni avalódhoz, az eredetedhez, ha magas szintreszeretnéd magad művelni, e mérce szerint kellcselekedned. Csak akkor jó az ember, ha megtud felelni a tulajdonságoknak, Zhen, Shan,Ren. Az, aki gyökeresen eltér ezektől atulajdonságoktól, az egy ténylegesen rosszember. A munkahelyeden vagy atársadalomban azt mondják rólad, hogy rosszember vagy, de attól még nem biztos, hogyfeltétlenül rossz is vagy. Egyesek azt mondják,hogy jó vagy, de nem biztos, hogy feltétlenül jóvagy. Majd amikor művelőként ezekkel atulajdonságokkal azonosulsz, akkor egymegvilágosult emberré váltál. Ilyen egyszerűaz alapelv. 37
 38. 38. A taoista rendszerben a Zhen, Shan, Renművelésénél a Zhen-re fektetnek nagyobbhangsúlyt. Ebből kiindulva a taoistarendszerben a Zhen-t (=az igazságot) művelikaz emberi természettel való foglalkozás során;igazat mondanak, igazat tesznek, igazemberekké válnak, az eredethez, a valódi "én"-hez térnek vissza, és a végén igaz emberréművelik magukat. A Ren-t és a Shan-t isművelik, de a hangsúly a Zhen-en van. Abuddhizmusban a Zhen, Shan, Renművelésénél a Shan-on van a hangsúly. Mivela Shan művelése nagymértékű, jóságosegyüttérzést fejleszt, és amikor valakinél ez akönyörületesség kifejlődik, látja, hogy mindenlény szenved, így a Buddha Iskolakifejlesztette a hajlandóságot arra, hogy megakar menteni minden lényt. A Zhen-t és aRen-t is művelik, de a hangsúly a Shan-onvan. Fálun Dáfá iskolánk a világegyetemlegmagasabb szintű mércéjéhez igazítja magát– Zhen, Shan, Ren egyidejűleg művelendők. Arendszer, melyet művelünk, hatalmas.A csigong a történelem előtti kultúrákhoz tartozikMi a csigong? Nagyon sok csigong-mesterbeszél róla, én máshogyan beszélek róla, mint 38
 39. 39. ők. Nagyon sok csigong-mester csak ezen az ősaját szintjén magyarázza el, én magasabbszintű értelmezéséről beszélek, és ez teljeseneltér az ő értelmezésüktől. Egyes csigong-mesterek azt mondják, hogy a csigongnak2000 éves történelme van Kínában; mások aztmondják, hogy 3000 éves; megint mások aztállítják, hogy a csigong 5000 éves, majdnemannyi, mint a kínai nép civilizációjánaktörténelme. Régészeti leletek alapján másokazt vallják, hogy a csigong 7000 éves, s ígyidősebb, mint a kínai nép történelme.Mindegy, hogy mit ismernek fel, amit vallanakaz az, hogy a csigong történelme nem sokkalidősebb, mint maga az emberiség történelme.Darwin evolúció-elmélete alapján a vízinövények vízi állatokká fejlődtek; majdkimásztak a szárazföldre; később felmásztak afákra; majd lejöttek a fáról ésmajomemberekké váltak; végezetül kultúrávalés gondolkodással rendelkező emberiséggéfejlődtek. Erre az elméletre alapozva az embericivilizáció nem lenne idősebb 10 000 évesnél.Még tovább merészkedve nem is kötöztekzsinegből csomót feljegyzés céljából, nem isöltöttek volna magukra faleveleket és nem isettek volna nyers húst. Még tovább menveteljesen vad és primitiv emberek lettek volna.Talán nem is tudtak volna a tűzzel bánni. 39
 40. 40. De rátaláltunk egy kérdésre, mely a világ sokhelyén a civilizációnak számtalan nyomáthagyta maga után, amik messze túlmennekemberiségünk civilizációjának történelmén.Technikailag nézve ezek a leletek nagyonmagas színvonalúak; művészeti szemszögbőlnézve kimagaslóak, úgy tűnik, mintha amodern emberek egyszerűen lemásolnák a„régi emberek” művészetét. Nagyoncsodálatosak. De ezek százezer, több százezer,több millió, sőt több százmillió évesek.Gondolj bele, nem tréfálja ez meg a maiemberiséget? Tulajdonképpen ez nem tréfa,mert az emberiség mindig is tökéletesítette ésújra felfedezte magát. Ugyanígy fejlődik atársadalom is, a kezdeti ismereteknek nemkell mindjárt helyesnek lenniük.Valószínűleg sokan hallottak már a„történelem előtti kultúrákról”, amiket„történelem előtti civilizációknak” is neveznek,beszéljünk most ezekről a „történelem előtticivilizációkról”. A Földön van Ázsia, Európa,Dél-Amerika, Észak-Amerika, Óceánia, Afrikaés az Antarktisz, a geológusok ezeket„kontinenseknek” nevezték el. A kontinensekkeletkezése óta több tízmillió év telt el. Ez aztjelenti, hogy sok terület felemelkedett atengerből és nagyon sok elsüllyedt atengerfenékre; mire mostani helyzetüket 40
 41. 41. elérték, több mint tízmillió év telt el. De azóceán aljának több helyén is találtak olyan, arégi korokból származó építményeket,melyeknek finom szobrászata nem a maiemberiség kulturális örökségei közé tartozik,tehát az elsüllyedés előtt kellett épülniük. Kialkothatta ezeket a több tízmillió évescivilizációkat? Akkoriban az emberek mégmajomemberként sem léteztek, hát méghogyan tudtak volna akkor ilyen magasintelligenciát feltételező dolgokat alkotni? Arégészek felfedeztek egy élőlényfajtát, amit„trilobitnak” neveztek el. I. e. 600 millió és i.e. 260 millió év között élt ez a faj, aztán nemlétezett többé. Egy amerikai tudós talált egytrilobit kövületet, melyen egy emberiláblenyomat található, egyértelműen látható,hogy egy ember cipővel lépett rá arra a helyre.Nem tréfálja ez meg a történészeket? Hogyanlétezhetett volna 260 millió évvel ezelőttember, Darwin evolúciós elmélete szerint?A Perui Országos Egyetem múzeumában kivan állítva egy kő, melybe egy emberfigura vanvésve, a kutatási eredmények szerint ezt afigurát 30 000 évvel ezelőtt vésték a kőbe. Eza figura egy felöltözött emberi alakot ábrázolkalapban, cipőben, sőt egy távcsövet tart akezében, amivel az égitesteket kémleli.Hogyan tudtak volna az emberek 30 000 évvel 41
 42. 42. ezelőtt anyagot szőni és öltözködni? Mégelképzelhetetlenebb, hogy egy távcsővelkémlelte az eget és méghozzá bizonyosasztrológiai tudással is rendelkezett. Mindigúgy gondoltuk, hogy az európai Galileo Galileitalálta fel a távcsövet, és azóta éppen hogycsak 300 év telt el. Ki találhatta fel 30 000évvel ezelőtt a távcsövet? Még nagyon sokmegoldatlan rejtély van. Például nagyon soksziklafestményt találtak barlangokban,Franciaországban, Észak-Afrikában és azAlpokban, amik nagyon élőnek tűnnek éstermészethűek. A bevésett emberfiguráknagyon finomak és be vannak kenve avízfesték egy fajtájával is. Ezek az emberek úgyvannak felöltözve, mint a modern emberek,úgy néznek ki, mint a nyugatiak, a nadrágjukszűk. Néhányuknak pipára emlékeztető tárgyvan a kezében, mások sétapálcát fognak éskalapot viselnek. Hogyan tudtak volna ilyenművészi nívót elérni a majmok több százezerévvel ezelőtt?Még valami még korábbról: Az afrikai GaboniKöztársaság, rendelkezik uránérccel. Ez azország elég fejletlen és nem tudja az uránércetmaga dúsítani, a fejlett országokba kellszállítania. 1972-ben egy francia cégimportálta ezt az uránércet. A laborteszteknélkiderült, hogy már fel van dolgozva az érc és 42
 43. 43. már alkalmazták is. Nagyon meg voltaklepődve és tudósokat, technikusokat küldtekoda vizsgálatra, számos ország tudósai utaztakoda. Végül bebizonyították, hogy az uránérc-bányamű, egy nagy atomreaktor volt, sőt, egyteljesen logikus rendszer alapján épült, mi maiemberek még nem tudunk ilyet építeni. Mikorépítették? 2 milliárd évvel ezelőtt és 500 000évig volt üzemképes. Ezek egyszerűenasztronómiai számok és egyáltalán nemegyeztethetők össze a darwini elmélettel, ésmég nagyon sok ilyen dolog létezik. Amittudományos és technikai körökbenfelfedeztek, elegendő lenne a mai tankönyvekátírásához. Ha az emberiség régi nézetei márélet- és gondolatmóddá váltak, akkor nagyonnehéz az új ismereteket elfogadni. Még ha azigazság jelenik is meg, nem merik az emberekelfogadni, ösztönösen visszautasítják. Ahagyományos nézetek befolyása miatt nincssenki, aki rendszerezné ezeket a dolgokat, ígyaz emberek felfogása nem tud ezzel afejlődéssel lépést tartani. Ahogy ilyendolgokról beszélsz, amik ugyan még nincsenekközhírré téve, de már felfedezték őket, mindigis lesz valaki, aki azt fogja mondani, hogy ezbabona és nem tudja elfogadni.Sok bátor külföldi tudós viszont nyilvánosan iselismerte már, hogy létezett egy fajta 43
 44. 44. történelem előtti kultúra, méghozzá egycivilizáció a mi mostani civilizációnk előtt, amiazt jelenti, hogy a mostani civilizációnk előttléteztek civilizációs periódusok, többször is. Arégészeti leleteket megvizsgálvamegállapították, hogy azok nem egycivilizációs periódusból valók. Ezért hiszik,hogy több emberi civilizációt megsemmisítőcsapásokat szenvedtek el, csak kevés emberélte mindig túl, ők primitíven éltek éslassanként sokasodtak, mindig egy újabbemberiség jött létre és lépett egy újabbcivilizációba. Utána megint a pusztulás felérohantak, megint szaporodásnak indultak ésmegint kialakult egy emberiség, különbözőismétlődő változásokon mentek keresztül. Afizikusok azt mondják, hogy az anyag mozgásatörvényszerű. Az egész világegyetem változásaiis törvényszerűek.Lehetetlen, hogy Földünk - ebben a hatalmasvilágegyetemben - és a tejútrendszer forgásaakadálymentesen történjen. Nagyon islehetséges, hogy a Föld nekiütközik egy másikbolygónak vagy más problémák alakulnak ki,és ezáltal katasztrófák keletkezhetnek. Atermészetfeletti képességeink szemszögébőlnézve ez pont így volt. Egyszer pontosanmegvizsgáltam és megállapítottam, hogy azemberiség 81-szer volt a pusztulás 44
 45. 45. állapotában, nagyon kevés ember élte túl éskevés örökség maradt hátra a történelem előtticivilizációkból. Beléptek a következőperiódusba és primitív életvitelt folytattak. Azemberek szaporodtak és megint keletkezettegy újabb emberiség. Én 81 ciklust számoltam,és még nem is vizsgáltam egészen a végéig. Akínaiak a kozmikus időzítésről, a földielőnyökről és az emberi harmóniárólbeszélnek. Az égi jelenségek különbözőváltozásai, különböző kozmikus időzítései,különböző társadalmi állapotokhoz vezetnek ahétköznapi emberek társadalmában. A fizikaszerint az anyag mozgása törvényszerű - avilágegyetem mozgásai is pontosan ilyenek.A korábban elmagyarázott történelem előttikultúrával mindenekelőtt azt akarom nektekmondani, hogy a csigongot sem a maiemberiség találta fel, ez is megszámlálhatatlanidők örökségeként maradt hátra és a csigong isa történelem előtti kultúrák egyik fajtája. Abuddhista irásokban is találunk errevonatkozó utalásokat. Sákjamuni korábban aztmondta, hogy több százmillió Jie idővel ezelőttő már egyszer sikeresen befejezte művelését.Hány év egy Jie? Egy Jie több százmillió év.Ekkora számok egyszerűen felfoghatatlanok.Ha ez igaz, nincs ez akkor összhangban azemberiség történelmével és az egész Föld 45
 46. 46. változásaival? Ezenkívül Sákjamuni ismegmondta, hogy őelőtte 6 Ősbuddha létezett,neki magának is voltak mesterei, akik többszázmillió Jie alatt érték el a Tao-t. Ha mindezigaz, vannak-e még a társadalombanterjesztett igaz művelési módszerek közöttilyen művelési utak? Ha válaszolnom kelleneerre a kérdésre, a válaszom biztosan igenlenne, de nagyon ritkán lehet ilyeneket találni.A hamis csigong száma és a megszállottsággalrendelkező emberek száma, akik a többiembert becsapják saját kitalált dolgaikkal,meghaladja az igazi csigongok számát, nagyonnehéz megkülönböztetni a jót a rossztól. Azigaz csigongot nehezen lehet felismerni ésnem is hagyja magát olyan könnyenmegtalálni.Valójában nem csak a csigong maradt fenn ahosszú idők során, hanem a tajcsi, a Hetu, aLoushu, az I-Ging, a Nyolc Trigramm, stb.mind a történelem előtti időkből maradtakránk. Ezért nem lehet elmagyarázni, ha egyhétköznapi ember szemszögéből értjük meg éstanulmányozzuk. Egy hétköznapi emberszintjén, nézeteivel és gondolkodásmódjávalnem lehet megérteni az igazi dolgokat. 46
 47. 47. A csigong tulajdonképpen maga a művelésTulajdonképpen mire szolgál a csigong, hamár ilyen tekintélyes múlttal rendelkezik?Megmondom nektek, hogy mivel mi a BuddhaIskola egy nagy művelési útjával foglalkozunk,természetesen Buddhát műveljük. A taoistarendszerben a Tao-t művelik, hogy elerjék aTao-t. Megmondom nektek, hogy a szó „Fo”nem babona. A „Fo” szó a szanszkritből, a régiindiai nyelvjárásból ered. Akkoriban, amikorKínába behozták, két írásjele volt, „Fo Tuo”-nak hívták, egyesek „Fu Tu”-nak fordították. Aszó használata során mi, kínaiak lehagytunkegy írásjelet és utána csak „Fo”-nak nevezték.Mit jelent ez a szó tulajdonképpen kínairalefordítva? Megvilágosultat, a művelés általmegvilágosult embert jelenti. Mi ebben ababona?Gondolj bele, a művelés által természetfelettiképességek merülhetnek fel. Jelenleg hat fajtatermészetfeletti képesség ismert atársadalomban, bár nem csak erre a hatra vankorlátozva. Azt mondom, több mint tízezerfajtája van az igazi természetfelettiképességeknek. Van például aki csak ül, nemmozgatja sem kezeit, sem lábait, de olyat tud 47
 48. 48. tenni, amit mások lábbal és kézzel sem tudnaktenni; látja az igaz elveket különböződimenziókban és a világegyetem igazarculatát; látja mindazt, amit a hétköznapiemberek nem láthatnak. Ez az ember nem egyolyan ember, aki a művelés által elérte a Tao-t? Nem egy nagy megvilágosult ember? Hogylehetne ugyanannak tekinteni, mint egyhétköznapi embert? Ő nem egy művelés általmegvilágosult ember? Nem helyes-e akkor őtmegvilágosultnak nevezni? Régi indiai nyelvrelefordítva ezt Buddhának hívjuk. Az igazatmegvallva ez így is van. Erre szolgál a csigong.Ha a csigongról van szó, sokan felteszik akérdést: „Ha nem vagyok beteg, minekgyakoroljam a csigongot?” Ez úgy hangzik,mintha a csigong csak gyógyításra lennealkalmas, ez a felismerés azonban nagyon-nagyon felületes. Ez persze nem a ti hibátok,mert nagyon sok csigong-mester gyógyít éstartja egészségesen a testeteket, csak agyógyításról és az egészségmegőrzésrőlbeszélnek. Senki sem magyaráz semmit magasszinten. Ez persze nem azt jelenti, hogy az őművelési útjaik nem jók. Az ő küldetésüképpen az, hogy a gyógyítást és azegészségmegőrzést terjesszék, hogy acsigongot népszerűsítsék. Sok ember szeretnémagát magas szintre művelni. Megvan bennük 48
 49. 49. a gondolat és akarat, csak épp nem tettékmagukévá a művelés helyes formáját, így soknehézségbe és problémába ütköznek.Természetesen, az nagyon sok mélyrehatókérdést érint, ha egy művelési utat magasszinten terjesztenek. Ezért felelünk atársadalomért, az emberekért, és a terjesztéskimenetele pozitív. Néhány dolog ténylegnagyon magas szintű, és ha ezekről beszélek,talán babonának tűnnek. Mindenesetremegpróbáljuk azokat, lehetőség szerint, alegjobban elmagyarázni a modern tudománysegítségével.Ahogy ezeket a dolgokat szóba hozzuk, mindigis akadnak olyanok, akik babonának tartják azegészet. Hogy miért? A mérvadó náluk az,hogy az, amit a tudomány még nem ismert fel,vagy az, amivel még önmaguk nem kerülteksemmiféle kapcsolatba, vagy az, amiről aztgondolják, hogy egyáltalán nem is létezik, azmind babona, mind idealisztikus - ez az őgondolkodásuk. Helyes ez a nézet? Amit atudomány még nem ismert fel, vagy azt, amimég idáig nem fejlődött ki, azt helyesbabonaként és idealisztikus dologkéntmegpecsételni? Nem éppen pont ezek azemberek a babonásak és idealisztikusak? Hogytudna a tudomány e szerint a nézet szerinttovább fejlődni és haladni? Az emberi 49
 50. 50. társadalom sem tudna akkor tovább fejlődni.Minden, amit a tudomány és technika találtfel, nem létezett soha azelőtt. Ha ezt isbabonának tartották volna, nem is kellettvolna tovább fejlődni. A csigong nem valamiidealisztikus dolog, csak nagyon sokanegyszerűen nem ismerik a csigongot és ezérttartják idealisztikusnak. Megállapítottákműszerekkel, hogy a csigong-mesterek testéninfrahanghullámok, ultrahanghullámok,elektromagnetikus hullámok, infravörössugárzás, UV-sugárzás, gamma-sugárzás,neutronok, atomok és fém nyomelemek, stb.találhatók. Ezek nem anyagi létezők? Ezek iscsak anyagok. Nem anyagból áll összeminden? Más dimenziók nem ugyancsakanyagból tevődnek össze? Hogy lehet acsigongot babonának tekinteni? Mivel acsigong arra szolgál, hogy a Buddháhozműveljük magunkat, ez elkerülhetetlenül érintnagyon sok magas fokú és mély kérdést,ezeket mind elmagyarázzuk.Ha a csigong ezt a célt szolgálja, miértnevezzük akkor csigongnak? Valójában nemcsigongnak hívják. Mi a neve akkor? Xiu Lian(a művelés és a gyakorlás), egyszerűen"művelés"-nek hívják, Xiu (=művelés) Lian(=gyakorlás). Természetesen vannak még máskonkrét nevei is, de összefoglalóan "művelés"- 50
 51. 51. nek hívják. Miért nevezik akkor mégiscsigongnak? Mint tudjátok a csigongot 20 évenépszerűsítik a társadalomban, a „kultúrálisforradalom” közepén kezdődött és a végéremár elérte a csúcspontját. Gondoljatok bele, abaloldali szélsőséges nézeteket valló áramlásakkoriban uralkodó volt. Nem mondjuk, hogya csigongnak milyen nevei voltak a történelemelőtti kultúrákban. A mai emberi civilizációfejlődési folyamatában a feudalizmus idejébenis jelen volt, ezért viselt a csigong feudalistaszínezetű neveket. Ha a vallással voltegybekötve, akkor vallási színezetű neveketviselt. Például: „A művelés nagy útja a Tao-hoz”, „Vadzsra Dhjáná-ja”, „Az Arhat-út”, „Aművelés nagy útja Buddhához”, „Az aranyelixír kilencszeres körei” stb., így hívták. Ha akultúrális forradalom alatt ezeket a nevekethasználtad volna, nem kritizáltak volnapolitikailag? Annak ellenére, hogy jó dologvolt, hogy a csigong-mesterek meg akartákszüntetni a tömegbetegségeket, a tömegetegészségesen szerették volna tartani és azemberek testének minőségét fejleszteniakarták, még akkor sem volt szabad ilyenneveket használni. Az emberek nem mertékilyen neveken említeni a csigongot. Azért,hogy a csigong-mesterek a csigongotnépszerűsíteni tudják, az „Elixír könyvéből” ésa „Taoista Írásokból” kivettek, azaz 51
 52. 52. szabályszerűen kitéptek az egész összefüggőszövegből két szót, és így lett a neve csi-gong.Néhányan fel akarják kutatni, hogy honnanered a csigong szakkifejezés, de nincs ebbensemmi felfedezni való, korábban művelésnekhívták. A csigong egy mostani szakkifejezés,amit a modern emberek gondolkodásmódjaszerint alakítottak ki.Miért nem növekszik a Gong annakellenére, hogy gyakorlunk?Hogy miért nem növekszik a Gong annakellenére, hogy gyakorlunk? Nagyon sok emberjátszik ezzel a gondolattal: „Gyakorlok, demégsem kaptam még meg az igaz tanításokat.Ha egy mester megmutatna nekem néhánymagas színvonalú különleges mesterfogást éskézmozdulatot, akkor biztos, hogy növekednea Gongom”. Az emberek 95%-a ígygondolkodik, ezt elég nevetségesnek tartom.Hogy miért nevetséges? Mert a csigong nem ahétköznapi emberek körében alkalmazottegyszerű technika, hanem valami roppantrendkívüli dolog, a magas színvonalúalapelvekkel kell megítélni. Megmondomnektek, hogy mi az alapvető oka annak, hogy aGong nem növekszik: A két szó közül „Xiu ésLian”, az emberek csak a Lian (gyakorlás)-t 52
 53. 53. veszik figyelembe, figyelmen kívül hagyják aXiu (művelés)-t. Ha kívül keresel valamit, nemfogod megkapni, bármennyire is akarod. Te,egy hétköznapi ember testével, egy hétköznapiember kezeivel, egy hétköznapi embergondolataival azt hiszed, hogy a magasenergiájú összetevőket át tudod változtatniGonggá vagy növelni tudod azt? Hogy lenne ezilyen egyszerű? Úgy gondolom, hogy ez egyvicc. Ez teljesen olyan, mint kívül törekednivalami iránt, kint keresni. Így soha nem fogodmegtalálni.Ez nem olyan, mint a hétköznapi emberek egykészsége: Kiadsz egy kis pénzt, elsajátítaszegy-két technikai fogást és már tudod is. Ez adolog nem ilyen, ez a hétköznapi emberekszintje fölé emelkedik, ezért kell megfelelned arendkívüli alapelveknek. Tehát mi az elvárásfeléd? A belsődet kell művelned, és nem kívülkeresni, törekedni valamire. Nagyon sokantörekednek kifelé, ma ezt, holnap azt tanulják,ezen kívül görcsösen ragaszkodva törekednektermészetfeletti képességekre, mindenlehetséges szándék bennük van. Egyesekcsigong-mesterek akarnak lenni és agyógykezelések által akarnak meggazdagodni!Az igaz művelésnél a szívedet kell művelned,azaz a Xinxingedet. Például az emberekközötti konfliktusokban könnyedén kell 53
 54. 54. vennünk minden érzést és akaratot. Miközbenmég mindig saját személyes érdekeidértküzdesz és veszekedsz másokkal, aztszeretnéd, hogy a Gongod növekedjen - hogylenne ez lehetséges? Ez nem lenne olyan,mintha egy lennél a hétköznapi emberekkel?Hogy növekedhetne így a Gongod? Ezértmuszáj a Xinxinged művelésére figyelned,csak akkor növekedhet a Gongod és juthatszegyre magasabb szintre.De mi is az a Xinxing? A Xinxing tartalmazDe-t (egy fajta anyag), toleranciát, felismerést,lemondást, lemondást a hétköznapi emberekösszes vágyáról és a ragaszkodás mindenfajtájáról; és még ehhez jön a szenvedésekelviselése, stb., különféle dolgokat tartalmazmég. Az ember Xinxingjét minden területenemelni kell, csak akkor kerülsz magasabbfokra te is. Ez a művelési erő növekedésénekegyik kulcsfontosságú tényezője.Néhányan azt gondolják: „A Xinxing kérdése,amiről beszélsz, csak valami ideológia,valamiféle gondolatmenet és semmi köze sincsa Gonghoz, amit mi művelünk”. Miért nelehetne ez ugyanaz a dolog? A gondolkodókkörében mindig is kérdés volt, hogy az anyagvagy a szellem az elsődleges, erről a kérdésrőlmindig is folytak viták és diskurzusok. Hadd 54
 55. 55. mondjam meg nektek, hogy valójában azanyag és a szellem egy. Az emberi testrőlfolytatott kutatások során megállapították amai tudósok, hogy az emberi agy általkibocsátott gondolat tulajdonképpen anyag.Tehát, ha ezek a gondolatok valami anyagilétezők, akkor nem az emberi agy egy részei?Nem egyek akkor? Ugyanúgy, mint avilágegyetem, amiről már beszéltem, hogy eznem csak egy anyagi létező, hanemugyanakkor megvannak a tulajdonságai is. Akozmikus tulajdonságok, Zhen-Shan-Ren,létezését nem tudják érzékelni a hétköznapiemberek, mert minden hétköznapi ember egyszinten található. Amikor a hétköznapiemberek szintjén túljutsz majd, fogod tudniérzékelni őket. Érzékelni, hogyan? Avilágegyetemben lévő minden anyag -beleértve a világegyetemet alkotó és behálózóösszes anyagokat - intelligens lény és vannakgondolataik, és mind a kozmikus Fá létezésiformái különböző szinten. Nem engednekmagasabbra emelkedni. Te szeretnéd magadmagasabb szintre művelni, de ők egyszerűennem engednek. Miért nem engednekmagasabb szintre jutni? Mert a Xinxingednem emelkedett. Minden szintnek más és máselvárása van. Ha magasabbra akarsz jutni, lekell mondanod a rossz gondolataidról ésminden szennyedet ki kell öntened, hogy 55
 56. 56. hozzáigazíthasd magad annak a szintnek amércéjéhez és elvárásaihoz. Csak ha ígycselekszel, akkor tudsz magasabb szintreemelkedni.Ha a Xinxinged emelkedik, a tested nagyonerősen meg fog változni; ha a Xinxingedemelkedik, a tested anyagai garantáltan megfognak változni. Miféle változásokkövetkeznek majd be? A rossz dolgokat,amikhez ragaszkodsz és amikre vágysz, elfogod dobni. Egy példa: Vegyünk egy üvegettele piszokkal, zárjuk le erősen a tetejét ésdobjuk a vízbe, azonnal lesüllyed a vízfenékig.Minél több piszkot öntesz ki belőle, annálfeljebb úszik az üveg a vízben; ha teljesenkiöntöd belőle a piszkot, az üveg a vízfelszínére jön. A művelésnél különböző rosszdolgokat kell eltávolítani az emberi testből,csak akkor hagyják, hogy magasabbraemelkedhess. A kozmikus tulajdonságoknakpontosan ilyen hatásuk van. Ha a Xinxingedetés a morális nívódat nem emeled, a rosszgondolatokat és összetevőket nem távolítod el,nem engednek feljebb jutni. Hogy mondhatod,hogy a két dolog nem ugyanaz? Haddtréfálkozzam egy kicsit: Ha valakinek mégminden emberi érzése és vágya megvan és ígyhagyják, hogy magasabbra emelkedjen ésBuddha legyen, - gondolj bele - lehetséges ez? 56
 57. 57. Ha látja, hogy mennyire szép Bodhiszattva,talán helytelen gondolat ébred fel benne.Mivel az irigység érzését még nem küzdötte le,konfliktusba kerül a Buddhákkal,megengedett, hogy ilyesmi előforduljon?Hogyan lenne ez lehetséges, hogy ilyen dolgoktörténjenek? Akkor hát mit kellene tenni? Ahétköznapi emberek közötti minden rosszgondolatot el kell távolítanod, csak azutántudsz magasabbra jutni.Ez azt jelenti tehát, hogy a Xinxingedművelésére kell figyelned, magadat akozmikus tulajdonságok, Zhen, Shan, Ren,szerint kell művelned. Teljesen el kelltávolítanod az emberi vágyakat, a rosszgondolatokat, és a rossz cselekedetekgondolatát. A szellemi állapotod minden egyeskis javulásával eltávolodik egy pár rossz dologa testedből. Ezzel egyidőben valamennyitszenvedned is kell, ki kell állnod anehézségeket, ezáltal csökken a karmád.Ekkor tudod csak magad egy kicsitmagasabbra emelni; ez azt jelenti, hogy akozmikus tulajdonságok korlátozásai nemlesznek veled szemben annyira szigorúak. Aművelés tőled függ, a Gong pedig a mestertől.A mester átadja neked a Gong-mechanizmusát, ez a Gong elkezd működni, atesteden kívül át tudja változtatni a De- 57
 58. 58. anyagot Gonggá. Ahogy folyamatosanemelkedsz és mindig magasabb fokra műveledmagad, akkor a Gong-pilléred is állandóanmagasabb szintre fog jutni. Egy művelőnek ahétköznapi emberek között kell művelődnie,edzenie magát és lassanként mindenragaszkodását és vágyát el kell engednie. Azoka dolgok, amiket az emberiség jónak talál, eléggyakran rosszak magasabb szintről nézve.Amit az emberek jónak tartanak az a minéltöbb személyes előnyhöz jutás a hétköznapiemberek között, és így egy jobb életet élés. Anagy megvilágosultak szemében ez az emberannál rosszabb, mi ebben a rossz? Minéltöbbet nyer, annál többet árt másoknak.Megkapja mindazt, ami nem illeti őt meg. Azilyen ember dicsőségre és gazdagságratörekszik majd és így De-t fog veszíteni. AGongodat a Xinxing művelése nélkül nemlehet növelni; a Gongod egyáltalán nem fognövekedni.Művelési körünkben azt mondják, hogy azember ősszelleme halhatatlan. Korábban talánbabonának tartották, ha az emberősszelleméről volt szó. Ti is tudjátok, hogy azemberi testen végzett fizikai kutatások máramár igazolják, hogy vannak molekulák,protonok, elektronok és ha tovább megyünk,léteznek még kisebb részecskék is, neutrinók, 58
 59. 59. stb. Ennél a pontnál nem tudnak viszonttovább jutni a mikroszkópok sem. De ez mégmindig nagyon messze van az élet és az anyageredetétől. Azt mindenki tudja, hogy amaghasadás vagy magegybeolvasztásmeglehetősen erős energialökést, igen nagyhőfokot igényel. Ha egy ember meghal,hogyan tudnak az emberi test atomjai mindentovábbi nélkül elhalni? Megállapítottuk, hogya halálnál csak a legnagyobb molekulárisösszetevők rétege semmisül meg teljesen éscsak ebben a dimenzióban; más dimenziókbannem pusztulnak el a testek. Gondolj bele, hogynézhet ki az emberi test egy mikroszkóp alatt?Az ember egész teste mozog. Ugyan teljesnyugalomban ülsz, de az egész testedmozgásban van, a molekuláris sejtekmozognak, az egész test laza, minthahomokból lenne. Mikroszkóp alatt nézve a testpont ilyen és összehasonlítva azzal a testtel,amit a szemünkkel látunk, teljesen más. Ezazért van, mert az emberi szem érzékicsalódást okoz, nem hagyják, hogy ilyendolgokat láss. Ha valakinek az Égi Szemenyitva van, a dolgokat felnagyítva is látja; eztulajdonképpen egy ösztöne az embernek,amit ma természetfeletti képességnekneveznek. Ha természetfeletti képességeketszeretnél, akkor vissza kell térned az 59
 60. 60. eredetedhez, a valódhoz és vissza kellművelned magad.Beszéljünk a De-ről. Milyen konkrétkapcsolatai vannak? Részletesen fogjuk eztanalizálni. Testünk sok-sok dimenzióbanlétezik. Ha megvizsgáljuk az emberi testet, alegnagyobb alkotórészei a sejtek, ezekbőltevődik össze az emberi test fizikailag. Habelépsz a sejtek és molekulák közti térbe, amolekulák és molekulák közti térbe,észreveszed, hogy már egy másik dimenzióbanvagy. Milyen a testek létezésformája?Természetesen nem tudod ezen dimenziófogalmaival megérteni, a testednek meg kellfelelnie minden dimenzió létezésformájának.Más dimenziókban a testek kicsinyíteni ésnagyítani tudják magukat, akkor fogod majdcsak észrevenni, milyen mérhetetlenül nagyoka dimenziók. Ez más dimenziók egyszerűlétezésformáira vonatkozik, más dimenziókegy időben és ugyanazon a helyen léteznek.Mindenkinek van minden más dimenzióban isegy meghatározott teste. Egy bizonyosdimenzióban az ember teste körül létezik egymező. Milyen mező? Pontosan a De, amirőlbeszélünk. A De egy fehér összetevőfajta, nemúgy van, ahogy régebben gondolták, hogy ezvalami szellemi vagy ideológiai dolog - ezteljes mértékben egy bizonyos fajta anyagi 60
 61. 61. létező. Ezért beszéltek régebben az idősebbemberek a De gyűjtéséről, a De elvesztéséről,és nagyon igazuk volt. Ez a De az ember testekörül található, ahol is egy mezőt alkot.Korábban a taoista rendszerben azt mondták:„A mester keresi a tanítványokat, nem atanítványok a mestert”. Mit jelent ez? Amester megállapította, hogy nagy-e a De-je atanítványnak. Ha nagy, akkor könnyenművelheti magát; ha nem, akkor nem érné elezt olyan könnyen, és a Gongja is csak nagyonnehezen tudna növekedni.Ezzel egyidejűleg létezik egyfajta feketeösszetevő is, melynek neve karma, abuddhizmusban gonosz karmának hívták. Afehér és a fekete összetevők egyszerreléteznek. Mi az összefüggés a két összetevőközött? De-t kapunk, ha szenvedést viselünkel, ha nehézségeket élünk át, vagy ha jótcselekszünk; karmát kapunk, ha valamirosszat cselekszünk, valami gonosz dolgotteszünk, vagy ha másokat bosszantunk.Manapság egyesek nemcsak, hogyhaszonlesők, hanem minden elképzelhetőgaztettet elkövetnek, a pénzért mindenreképesek: gyilkosság és ölés, emberéletekpénzért való megvétele, homoszexualitás,kábítószer-függőség. Minden lehetséges dolgotmegtesznek. Ha valaki valami rosszat 61
 62. 62. cselekszik, veszít a De mennyiségéből. Hogyveszít belőle? Ha egy ember káromkodik,csúnya szavakat kiabál a másikra, előnybenérzi magát, úgy gondolja, hogy teret csináltmagának. Ebben a világegyetemben létezikegy alapelv: ha nem veszítesz, nem isnyerhetsz; ha valaki valamit nyer, muszájvalamit elveszítenie; ha nem akarsz veszíteni,rá leszel kényszerítve, hogy veszíts. Miirányítja ezt? Pontosan a kozmikustulajdonságok, ezért lehetetlen, hogy csaknyerni akarj. Mi történik tehát? Ha valaki amásikat bosszantja vagy sértegeti, átadja De-jét a másiknak. Akit megbántottak, az vesztettvalamit és szenvednie kellett, ezért ki is leszegyenlítve megfelelően. Amíg az egyik oldalrólsértegeti őt; miközben sértegeti, egy darab Derepül ki a saját dimenzió-mezőjéről és kerül áta másikhoz. Minél jobban sértegeti a másikat,annál több De-t ad át a másiknak. Másokütése és bosszantása is ugyanilyen. Ha valakimegüt vagy megrúg valakit, az ütésnekmegfelelő erősségű De kerül át az áldozathoz.Egy hétköznapi ember nem ismeri fel ezt azalapelvet. Megsértve érzi magát, ezt nem tudjaelviselni és így gondolkodik: „Te megütszengem, akkor muszáj visszaütnöm”. „Peng”egy ökölütés vissza és a De máris visszakerülta kezdeményezőhöz. Egyikük sem nyert,egyikük sem veszített semmit. Talán azt 62
 63. 63. gondolja: „Te megütöttél egyszer, akkor énkétszer ütök vissza, különben nem tudom azagressziómat levezetni”. Akkor megint megüti,és megint átrepül egy darabka De a másikhoz.Miért tartják a De-t ennyire fontosnak?Milyen kapcsolat van a De átalakulásánál? Avallásban azt modták: Ha valakinek De-je van,de azonkívül semmit sem kapott ebben azéletben, megkapja a következőben. Mit kap?Ha a De-je nagy, talán egy tekintélyeshivatalnok lesz, sok pénze lesz, ha valamitmegkíván, megkapja, ezt cserélik be De-ért. Avallásban még azt is mondták, hogy akineknincsen De-je, annak teste és szelleme isteljesen megsemmisül. Az ősszelleme ismegsemmisül, a halál után végérvényesenelpusztul, semmi nem marad belőle. Művelésikörünkben azonban úgy tartjuk, hogy a Deközvetlenül átváltoztatható Gonggá.Elmagyarázzuk, hogyan változik át a DeGonggá. A művelési körben létezik egymondat, mely így szól: „A művelés tőled függ,a Gong a mestertől függ.” De néhányanolyanokról is szót ejtenek, mint„Zománcserpenyőt a kályhára állítani, füveketgyűjteni és az elixírt nemesíteni”,gondolatmenetek, ezeket tartják fontosnak.Megmondom nektek, hogy ez egyáltalán nem 63
 64. 64. fontos; ha sokat gondolsz rá, ragaszkodássáválhat. Ha nagyon sokat gondolsz rá, nemragaszkodsz hozzá túlságosan és nem vágyszrá? A művelés tőled függ, a Gong a mestertől.Elég, ha csak ez a kívánságod. Aki eztvalójában csinálja, az a mester, mivel teegyszerűen képtelen vagy rá. Egy hétköznapiember testével, mint amilyen a tied is, hogyantudnád ezt a testet átalakítani egynagyenergiájú összetevőkből álló magasabblénnyé? Ez teljességgel lehetetlen és márönmagában is viccnek hangzik. Az emberitestek átváltozási folyamatai másdimenziókban elég misztikusak ésbonyolultak, ezeket a dolgokat egyáltalán nemtudod elérni.Mit fog adni neked a mester? Ad neked egyGong-mechanizmust, ami kifejleszti majd aGongodat. Mivel a De az emberi testen kívültalálható, az ember igazi Gongja a De-bőlkeletkezik. Az ember szintjének a magasságaés a Gongjának erőssége is a De-bőlkeletkezik. A mester átváltoztatja a De-detGonggá, ami elkezd spirálisan felfelénövekedni. A Gong, ami az ember ténylegesszintjét határozza meg, a testen kívül, spirálisformában növekszik. Végül, miután a fejtetőignövekedett, Gong-pillér képződik. Hogymilyen magas ennek az embernek a Gongja, 64
 65. 65. azt egyetlen pillantással látni lehet a Gong-pillérjének magasságáról. Ez az ő szintje ésahogy a buddhizmusban hívják, a gyümölcs-helyzet. A lótusz-ülésben történő meditációközben néhány embernek a tudata el tudjahagyni a testet, és eljut egy bizonyosmagasságig. Tovább, még ha próbálkozik is, afőtudata nem tud tovább emelkedni, és nem ismer feljebb menni. Mivel úgy emelkedik föl,hogy ül a Gong-pillérén, így a főtudata is csakaddig tud emelkedni. Mivel a Gong-pillérecsak ilyen magas, ő sem tud feljebb emelkedni.Ez a gyümölcs-helyzet kérdése, amiről abuddhizmusban beszélnek.A Xinxing magasságának mérésére létezik egymérőpálca is. A mérőpálca és a Gong-pillérnem egy dimenzióban, de egy időben léteznek.A Xinxinged művelése máris haladt előre -amikor, például, a hétköznapi emberek közöttvalaki megsért téged, de te nem mondaszsemmit, a szíved nyugodt marad; vagy hamegütnek, megint nem mondasz semmit,elintézed egy mosollyal. Máris nagyon magas aXinxing szinted. Te egy gyakorló vagy, mitkellene kapnod? Nem Gongot kapsz? Ha aXinxinged emelkedik, a Gongod is velenövekszik. Amilyen magas a Xinxinged, olyanmagas a Gongod, ez egy abszolút igazság.Korábban léteztek emberek, teljesen mindegy, 65
 66. 66. hogy a parkban gyakoroltak vagy otthon, decsinálták többé-kevésbé teljes szívvel, ésnagyon istenfélők voltak, és elég jól isgyakoroltak. De ahogy kiléptek az ajtón,teljesen máshogy viselkedtek, azt tettek, amitakartak, veszekedtek és versenyeztekmásokkal dicsőségért és gazdagságért ahétköznapi emberek között. Hogy tudtákvolna így növelni a Gongjukat? Nem,egyáltalán nem tudott növekedni, ésugyanazon okból a betegségeiket sem lehetettmeggyógyítani. Miért nem tudnak egyesekmegszabadulni a betegségeiktől, ha már többéve gyakorolnak csigongot? A csigong művelésvalami rendkívüli és nem a hétköznapiemberek egyszerű tornagyakorlata. AXinxingre kell koncentrálni, csak akkor lehet abetegségeket meggyógyítani, és a Gongotnövelni.Egyesek hisznek a „zománcserpenyő kályháraállításában” és a „füvek gyűjtésében és az elixírnemesítésében”, azt gondolják, hogy ez azelixír maga a Gong. Nem. Ez az elixír csak egyrészét tárolja az energiának, nem az energiaegészét. Mi az az elixír? Mint tudjátok, vannálunk még néhány dolog, ami az életetműveli, a testben még felszínre jöhetnektermészetfeletti képességek és van még sokmás technika is; a legtöbb ezek közül le van 66
 67. 67. zárva, és nem szabad alkalmaznod őket.Nagyon sok természetfeletti képesség van,tízezernél is több. Amint egy kifejlődik,azonnal lezárul. Miért nem szabad felszínretörniük? Az a cél, hogy ne tudd atermészetfeletti képességeket önkényesenalkalmazni a hétköznapi emberektársadalmában. Nem szabad a hétköznapiemberek társadalmát csak úgy tetszés szerintmegzavarni, nem is szabad a képességeidetmegmutatnod a hétköznapi emberektársadalmában, mert ezáltal szabotálod atársadalmat. Sokan csak akkor művelikmagukat, ha mindent megmutatsz nekik,látják, hogy minden igaz, akkor mindenkiművelni akarja magát, még a legbűnösebbemberek is, akik semmi kegyelmet nemérdemelnek már, jönni fognak és művelniakarják magukat, és ez megengedhetetlen.Nem szabad mindent megmutatnod.Ezenkívül könnyen rosszat is cselekedhetsz,mert nem látod a sorsszerű összefüggést, adolgok igazi természetét. Úgy gondolod, hogyvalami jót cselekedtél, de lehet, hogy az valamirossz volt. Ezért nem szabad alkalmaznodőket, mert ahogy valami rosszat cselekszel, aszinted leesik, a művelésed hiábavaló volt.Ezért van az, hogy a legtöbb természetfelettiképesség le van zárva. Mi fog történni? A Gongfelnyílásának és a megvilágosodásnak napján 67
 68. 68. ez az elixír bombaként működik, amifelrobban és felnyit minden természetfelettiképességet, a test minden zárát és azenergiautak százait. Egy „beng”, egy rázkódásés máris minden kinyílik. Erre való az elixír. Aszerzetesek halála utáni hamvasztásnál azárira megmarad. Egyes emberek aztgondolják, hogy ezek fogak és csontok. Hogylehet, hogy a hétköznapi emberek nemrendelkeznek ilyenekkel? Ez éppen az az elixír,ami felnyílt, az energiái szabaddá váltak,nagyon nagy mennyiségű más dimenziókbólszármazó összetevőket tartalmaz. Végülis ez isvalami anyagi létező, csak épp nincsen haszna.A mostani emberek nagyon értékesnek tartják,van energiája, fénye és nagyon kemény, ilyenvalójában.Még egy oka van annak, hogy a Gong miértnem növekszik: ha valaki nem magas fokonismeri a Fá-t, nem tud magas szintreemelkedni. Mit jelent ez? Mint ahogymondtam, néhányan sok művelési utatgyakoroltak, elárulom neked, teljesenmindegy, hogy mennyit tanulsz, nem használsemmit, csak az általános iskolás szintetérheted el vele, általános iskolás maradsz aművelésnél, ezek csak alacsony szintűalapelvek. Nincs semmilyen hatása, ha ilyenalacsony szintű alapelveket veszel számba 68
 69. 69. magas szintre való művelésedhez. Ha azáltalános iskola tankönyveivel mészegyetemre, általános iskolás maradsz,mindegy, hogy mennyit tanulsz, nem használsemmit, sőt még rosszabb lesz. Különbözőszinteknek különböző Fá-ja van, és a Fákülönböző vezérszerepet feltételez különbözőszinteken. Következésképpen nemvezethetnek az alacsonyszintű alapelvek amagasszintű művelés felé. Amit akésőbbiekben kifejtünk majd, mindmagasfokú művelésünk alapelvei. Azelőadásaim során különböző szintekről fogokvenni dolgokat. Így állandó vezérszerepetfognak játszani a későbbi művelésednél. Vannéhány könyvem, magnókazettám ésvideokazettám; azt fogod tapasztalni, hogy haegyszer elolvastad és meghallgattad őket ésegy idő után megint elolvasod és meghallgatodőket, még mindig fognak tudni vezérvonallalszolgálni. Állandóan emeled a szinted,miközben azok állandó hatással vannak rád -ez a Fá. Ez a két oka annak, hogy miért nemnövekszik a Gong annak ellenére, hogygyakorolsz: ha a Fá-t nem magas szintentanulod, nem juthatsz magas szintre; ha valakinem a belső lényét műveli, nem a Xinxingjét,akkor nem növekszik a Gong. Csak ez a két oklétezik. 69
 70. 70. A Fálun Dáfá jellemzőiA mi Fálun Dáfá-nk egy, a Buddha Iskola 84000 művelési ága közül. Ezen civilizációnktörténelme alatt még senki sem hoztanyilvánosságra, de a történelem előtti korokegyikében nagyon sok embert megváltott.Ebben a végső Jie időszakban én újraközzéteszem, ezért ilyen különösen értékes.Elmagyaráztam nektek egy formát, melyben aDe Gonggá változik. Valójában a Gong nem agyakorlás által jön létre, hanem a művelésáltal. Sokan törekednek a Gong növelésére,csak éppen a gyakorlásra figyelnek, nem aművelésre. Valójában azonban a Gong csak aXinxing művelése által jön létre. Akkor miérttanítjuk meg a gyakorlatokat is? Előszörelmesélem, hogy egy szerzetes miért nemgyakorol. Főleg meditál, folyamatosanismételgeti a szutrákat és műveli a Xinxingjét,és így a Gongja növekszik. Növeli a Gongját,ami növeli a szintjét. Mivel Sákjamuni azttanította az embereknek, hogy mondjanak leaz összes világi dologról - beleértve a testüketis, így a testgyakorlatok nem voltakszükségesek. A taoista rendszer nem ajánlmegváltást minden lénynek. Nem kerülszembe mindenféle emberrel, kiknekkülönböző felfogásuk és eltérő szintjük van, 70
 71. 71. néhány egoistább, néhány kevésbé. Ő választjaki a tanítványokat. Ha három lett kiválasztva,akkor is csak egy kapja meg az igaztanításokat. Biztosnak kell lennie abban, hogya tanítványnak magas morális értékei vannak,hogy nagyon jó, és hogy nem fog letérni azútról. Hangsúlyt fektet a technikai dolgoktanítására, hogy ezzel tudja az életet művelni,és olyan dolgokat gyakorolni, mint isteniképességek és természetfeletti technikák,ezekhez szükségeltetnek bizonyos mozdulatok.A Fálun Dáfá is a szellem és a test egyszerretörténő művelése, ezért szükségesek amozdulatok. A mozdulatok, egy részről atermészetfeletti képességek erősítéséreszolgálnak. Mit jelent, hogy erősítésére? Anagy művelési potenciáddal erősíted atermészetfeletti képességeidet, így teszedazokat fokozatosan erősebbé. Másrészrőlnagyon sok élőlénynek kell majd mégkifejlődni a testedben. A magas szinten valóművelésnél a taoizmusban a halhatatlangyermek (=yuanying) születéséről beszélnek, aBuddha Iskola az elpusztíthatatlan Vadzsra-testről, és mindehhez még nagyon soktermészetfeletti képességnek kell mégkifejlődni. Ezek mind a mozdulatok általfejlődnek majd ki, ezért kellenek agyakorlatok. A Xinxing és a test teljes kettős 71
 72. 72. műveléséhez gyakorolni és művelni is kellmagunkat. Úgy gondolom megértettétek,honnan jön a Gong. A Gong, ami a szintedmagasságát határozza meg, egyáltalán nem agyakorlás, hanem a művelés által alakul ki. Ahétköznapi emberek között véghez vittműveléskor emeled a Xinxingedet és akozmikus tulajdonságokhoz igazítod magad, avilágegyetem tulajdonságai nem fognaktovábbá korlátozni semmiben; így tehátmagasabbra tudsz emelkedni, és a Demegkezdi átváltozását Gonggá. Miközben aXinxinged egyre emelkedik, növekszik a Gongis, ez az összefüggés.A mi művelési utunk tényleg a szellem és atest együttes műveléséhez tartozik. A Gong,amit nemesítünk a testünk minden sejtjébenel van tárolva; és ez a magas energiájúanyagból álló Gong az anyag ősforrásánakminden részecskéjében, mikroszkopikusszinten megtalálható. Miközben a művelésierőd növekszik, sűrűsége és ereje mindignagyobb lesz. Ennek a magas energiájúösszetevőnek van intelligenciája. Mivel a testminden sejtjében az élet ősforrásáig el vantárolva, egyre inkább felveszi a testsejtjeidformáját, ugyanazt a molekula- és atommagelrendezést feltételezve. De az állapotamegváltozott, ez a test már nem eredeti fizikai 72
 73. 73. sejteket tartalmaz. Nem úgy van, hogy már azöt elemen túl vagy? Természetesen még nincsvége a művelésednek, és még mindig ahétköznapi emberek között kell művelnedmagad. Ezért nézel ki úgy, mint a hétköznapiemberek, az egyetlen különbség az, hogysokkal fiatalabbnak nézel ki, mint akorodbeliek. De először természetesen el kelltávolítanunk a testedből a rosszat, beleértve abetegségeket is, de itt mi nem gyógyítunk.Megtisztítjuk a testedet, nem is gyógyításnakhívjuk, hanem tisztításnak; és mi megtisztítjuka testét az igaz művelőknek. Néhányan csakgyógyíttatni jöttek magukat. Ami a súlyosbetegeket illeti, nem engedjük őket résztvennia tanfolyamon, mert ők nem tudják elengednia gondolatot, hogy betegek és hogymindenáron meg akarják gyógyíttatnimagukat. Ha valakinek van egy súlyosbetegsége és nagyon rosszul érzi magát, eltudja ezt az érzést engedni? Nem tudja magátművelni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nemveszünk fel súlyos betegeket a tanfolyamra. Miitt műveljük magunkat, ami nagyon messzevan attól, amikről ők gondolkodnak. De máscsigong-mesterekhez fordulhatnak. Atanítványoknak természetesen vannakbetegségei, de mivel igaz művelő vagy,elintézzük ezt neked. 73
 74. 74. Miután Fálun Dáfá tanítványaink egy bizonyosideje művelik magukat, külsejük változásanagyon szembetűnő, a bőrük finom ésrózsaszín lesz, idősebb emberek ráncainakszáma lecsökken, sőt, nagyon kevés lesz, amiegy köztudott jelenség. Ez nem mese, sokjelenlévő régi tanítvány ismeri ezt. Ezenkívülaz is előfordulhat, hogy idősebb hölgyeknélújból megindul a havi vérzés. Ez azért fordulelő, mert a Xinxing és a test kettősműveléséhez szükség van a menstruációra.Meg fog indulni, de a vérzés nem lesz olyanerős, bár akkor az is elegendő lesz. Ez is egyelég köztudott jelenség. Hogy tudnád magadegyébként művelni, ha ez hiányozna? Ugyanezigaz a férfiakra is: a fiatalok és az idősek ismind könnyűnek érzik majd a testüket. Igazművelőként érezni fogod ezt az átváltozást.Ez a mi művelési utunk valami nagy dolgotgyakorol, ez nem olyan, mint nagyon sokművelési út, ahol állatokat utánoznak agyakorlatok közben. Amit ennél a művelésiútnál gyakorolni lehet, az egyszerűen nagyonnagy. A Sákjamuni és Lao-ce általelmagyarázott alapelvek mindtejútrendszerünk területének alapelveiheztartoznak. Mit gyakorlunk a Fálun Dáfáiskolában? A világegyetem fejlődésfolyamataszerint műveljük magunkat, a legmagasabb 74
 75. 75. kozmikus tulajdonságok vezetésével – Zhen,Shan, Ren. Mi valami olyan nagy dolgotgyakorlunk, ami egyenlő azzal, mintha avilágegyetemet gyakorolnánk.Fálun Dáfá iskolánknak van még egykülönlegessége, ami speciális ésmegkülönbözteti minden más művelési úttól.Azok a csigongok, melyeket mostanában atársadalomban terjesztenek, azokhoztartoznak, amik az elixírt művelik. Ezeknél acsigongoknál, amik az elixírt művelik, nagyonnehéz a Gong felnyílását elérni ésmegvilágosodni, amíg még hétköznapiemberek között vagyunk. A mi Fálun Dáfá-nknem műveli az elixírt. A mi művelési utunk azalhasi tájékon lévő Fálun-t műveli, amit én atanfolyam során személyesen beültetek sorbana gyakorlóknak. Miközben a Fálun-tmagyarázom, mindenkinek egymás utánbeültetjük, egyesek érezni fogják, mások nem;a legtöbben érezni fogják. Ez azért van, mertminden ember fizikai állapota különbözik. AFálun-t műveljük, nem az elixírt. A Fálun avilágegyetem kicsinyített mása és annakminden tulajdonságával rendelkezik,automatikusan működik és forog. Az alhasadterületén örökké forogni fog. Miutánbeültettük neked, évről évre sem hagyja abba aforgást, örökké forogni fog. Miközben az óra 75
 76. 76. járásával megegyező irányban forog,automatikusan veszi fel az energiát avilágegyetemből. Továbbá, magától is át tudjaváltoztatni az energiákat ahhoz, hogy elegendőenergiát biztosítson minden testrészedátváltozásához. Ugyanúgy le is ad energiát,amikor az óra járásával ellentétes iránybaforog, miközben értéktelen összetevőketszabadít fel, amik szertefoszlanak a test körül.Az az energia, amit lead nagyon messzire elérés utána újabb energiát vesz fel. Ez a leadottenergia minden közelben lévő ember javáraválik. A Buddha Iskola saját magunk ésminden más érző lény megváltásáról beszél.Nem csak magunknak műveljük magunkat,hanem mások megváltása is a cél. Mások isnyernek ezzel, közvetlen szándék nélkülrendbehozzuk a testüket, meggyógyítjuk abetegségeiket, stb. Az energia természetesennem vész el. Ha a Fálun az óra járásávalmegegyező irányba forog, akkor újra felvesziaz energiát, mert szakadatlanul forog.Néhányan felteszik a kérdést: „Miért forogtulajdonképpen a Fálun szakadatlanul?”Mások azt kérdezik: „Miért tud forogni? Mi azelv?” Ha sok energia gyűlik össze, elixírképződhet, ezt egyszerű megérteni, a Fálunforgása viszont elképzelhetetlen. Mondoknektek egy példát: A világegyetem mozog, a 76
 77. 77. világegyetem összes tejútja és összes bolygójais mozog. A kilenc bolygó kering a Nap körül,és a Föld is forog tengelye körül. Gondolj bele,ki tolja őket? Ki adta nekik a hajtóerőt? Eztnem foghatod fel a hétköznapi emberekfogalmaival, mivel ez csakis ez a forgómechanizmus. Ugyanez igaz a Fálun-ra is,egyszerűen forog. Megoldja azt a problémát,ami a hétköznapi emberekre vonatkozik, hagyakorolni szeretnék magukat,meghosszabbítja a gyakorlási időt. Hogyhosszabbítja meg? Úgy, hogy szakadatlanulforog és veszi fel az energiát avilágegyetemből, amit át is alakít. Amikordolgozol, ő művel téged. De természetesennem csak a Fálun-t ültetjük a testedbe, hanemsok-sok más energiarendszert ésmechanizmust is, melyek a Fálun-nal együttforognak és változtatnak téged átautomatikusan. Ezért ez a Gong átváltoztatjaaz embereket teljesen automatikusan ésezáltal kialakul az úgynevezett „Gong műveliaz embert”, amit „a Fá műveli az embert”-nekis neveznek. Ha nem gyakorolsz, tökéletesíttéged a Gong; ha gyakorolsz, akkor istökéletesít téged a Gong. A Gong által állandóátváltozáson mész keresztül étkezés közben,alvás közben, még munka közben is. Akkormiért gyakorolsz? Azért gyakorolsz, hogyerősítsd a Fálun-t, és ezt az összes 77
 78. 78. energiamechanizmust és rendszert, amiketbeültettem a testedbe. Amikor valaki magasszinten műveli magát, ez teljesen a tétlenszinten kell történjen és a gyakorlatokmozdulatai is a mechanizmusok lefolyásátkövetik, nincs semmiféle gondolatvezetés, éssemmiféle légzéstechnikát sem alkalmazunk.A gyakorlás helyét és idejét nem tekintjükfontosnak. Néhányan azt kérdezik: Melyikidőpont a legjobb a gyakorlatok végzésére?Éjszaka, hajnal vagy dél? Nem beszélünkidőpontokról. Ha éjszaka nem gyakorolsz, aGong nemesít téged; ha hajnalban nemgyakorolsz, attól még nemesít téged a Gong;ha alszol, tökéletesít téged a Gong; hagyalogolsz, a Gong ugyanúgy tökéletesít; hadolgozol, a Gong akkor is tökéletesít téged.Nincs így a gyakorlásra szánt idő lényegesenlerövidítve? Sokatoknak kívánsága amegvilágosodás, természetesen ez a célja aművelésnek, a művelés végső céljatulajdonképpen a megvilágosodás és a Taoelérése. De sok embernél az életük maradékrésze határos, az éveik meg vannak számlálvaés talán nem is elegendő a műveléshez; aFálun Dáfá megoldja ezt a problémát éslerövidíti a gyakorlás folyamatát. Ezzelegyidejűleg ez a szellem és a test együttesművelését is jelenti. Ha állandóan műveled 78
 79. 79. magad, az életed folyamatosan hosszabbodik.Azoknak az idősebb embereknek, akik jóveleszületett alappal rendelkeznek, elegendőidejük van a gyakorlásra. Ennek van azonbanegy feltétele: A meghosszabbított életed, amiaz előre meghatározott, eredeti életedentúlmegy, csak a művelésre szánhatod; ahogy agondolataid csak egy picit is eltérnek a helyesútról, azonnal életveszélybe kerülsz, mivel azeredeti életed már régen véget ért. Ha a világiFá műveléséből kiléptél, akkor ez abehatárolás nem létezik többé, az egy másikállapot lesz.Nem állítunk fel szabályokat arravonatkozólag sem, hogy milyen égtáj felétekintsünk, vagy hogyan fejezzük be agyakorlatokat. Mivel a Fálun szüntelenülforog, nem lehet megállítani. Ha a telefoncsöng, vagy valaki kopogtat az ajtón, azonnalmehetsz és elintézheted a dolgaidat anélkül,hogy előbb be kelljen fejezned a gyakorlást. Hamegállsz, mert valamit el kell intézned, aFálun azonnal elkezd az óra járásávalegyirányba forogni, és a testeden kívülösszegyűjti megint az elszóródott energiákat.Azok, akik akarattal próbálják kezükkel a csitösszegyűjteni és fejükbe önteni, el fog veszni,mindegy, milyen erősen próbálod tartani. AFálun egy intelligens lény, önmaga is el tud 79
 80. 80. intézni ilyesmit. Az égtájakra sincsszükségünk, mert az egész világegyetemmozog, a tejútrendszer is mozog, a kilencbolygó is forog a Nap körül és még a Föld isforog. Ezek szerint a nagy jelentőségűalapelvek szerint gyakorlunk. Hol van észak,kelet, dél és nyugat? Sehol. Mindegy, hogymelyik irányba gyakorlunk, mert mindenirány felé fordulunk; mindegy, hogy melyikirányba gyakorlunk, mert mindenhonnanolyan, mintha egyidőben észak, kelet, dél ésnyugat irányába is gyakorolnánk. Fálun Dáfá-nk megvédi a tanítványokat az elhajlásoktól.Hogyan véd meg? Ha igaz művelő vagy, aFálun megvéd téged. Én a világegyetembőlszármazom, ha valaki bántani tudna téged,akkor engem is tudna bántani. Egyszerűenfogalmazva, a világegyetemben tenne kárt.Talán misztikusnak tűnnek a szavaim, de hatovább tanulsz, meg fogod érteni őket. Mégvannak egyéb dolgok is, de azok túlmélyreható dolgok ahhoz, hogy előadjam. Elfogjuk magyarázni nektek a Fá-t a magasszinteken, szisztematikusan az egyszerűtől amélyrehatóig. Ez nem fog működni, ha a sajátXinxinged nem őszinte. Ha valamiretúlságosan törekszel, könnyen kerülhetszproblémába. Megállapítottam, hogy sok többéve művelő embernél a Fálun eldeformálódott.Hogy miért? Belekevertél valamit a 80
 81. 81. gyakorlásba, elfogadtad mások dolgait. Miértnem védett meg ettől a Fálun? Ami nekedmegadatott, az a tiéd és a gondolataiddalkormányozod őket. Senki nem fog beleszólni,ha valamit nagyon akarsz, ez a világegyetemegyik alapelve. Ha nem akarod magad továbbművelni, senki nem kényszeríthet rá, hogyműveld magad, ez egyenlő lenne a rosszattevéssel. Ki kényszeríthetne téged arra, hogyváltoztasd meg a szíved? Ez csak a te elvárásodlehet magadtól. Minden iskolából aleghasznosabb dolgokat kiszedni azt jelenti,hogy mindenkitől elfogadsz dolgokat. Ha maezt a csigongot tanulod, holnap a másikat abetegséged megszüntetése érdekében, akkormeg fog szünni a betegséged? Nem, csakeltolódtak későbbre. A magasabb szintűművelés követelménye az egy iskolára valókoncentrálás és ennek megtartása. Ha követszegy iskolát, a szívedet teljesen ennek aziskolának kell adnod a Gong felnyílásáig és amegvilágosodásig. Csak azután tudod majdegy másik iskolában művelni magad, és ezakkor már egy más rendszer lesz. Mert az igaztanítás rendszere egy nagyon régi korból lettránk hagyva, és átment egy nagyon összetettátváltozási folyamaton. Egyesek érzés alapjángyakorolnak. De mit számít az érzés? Semmit.Az igazi átváltozási folyamatok másdimenziókban zajlanak, különösen 81

×