Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2

 • 665 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
665
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė Kristina Gailienė Direktoriaus Progimnazijos pavaduotoja direktorė ugdymui Natalja Švaibovič Pavel Stefanovič Inga UinskienėInformacinių Informacinių Lietuvių technologijų technologijų kalbos vyr.vyr. mokytoja vyr. mokytojas mokytoja Roma Petrauskienė Dalia Endrijaitienė Lietuvių Chemijos kalbos vyr. vyr. mokytoja mokytoja
 • 2.  TIKSLAS: Sutelkti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokytojų bendruomenę, atvirą pokyčiams. REZULTATAS: Stiprės bendradarbiavimas tarp progimnazijos bendruomenės narių ir pakils mokinių ugdymo(si) kokybė. POVEIKIS: Progimnazijoje padaugės mokytojų lyderių, kurie aktyviai bendradarbiaus su progimnazijos bei kitų Vilniaus miesto mokyklų bendruomenėmis.
 • 3. Ką turime padaryti?Sutelkti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokytojųbendruomenę, atvirą pokyčiams, siekiant kokybiško ugdymos(si)progimnazijoje. Kodėl tai darysime?Lyderystės gebėjimų ugdymas yra pagrindinis mokyklos sėkmėsgarantas, tenkinant individualius besimokančiųjų poreikius irgebėjimus, siekiant išlaikyti aukštą mokinių mokymo(si)motyvaciją ir mokymo(si) kokybę.
 • 4. Žingsniai tikslui pasiekti Pakeisti progimnazijos valdymo struktūrą. Sukurti efektyvaus bendradarbiavimo sistemą progimnazijoje. Sukurti progimnazijos idėjų banką, gerosios patirties sklaidai. Siekti kokybiško ugdymo(si) pagal besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus. Išklausyti kvalifikacijos kėlimo kursus lyderystės, gabių vaikų ugdymo bei mokinių poreikių tenkinimo temomis.
 • 5. Veiksmai: Kviesti į progimnaziją lektorius, kurie vestų seminarus pasidalytosios lyderystės temomis. Dar labiau stiprinti komandinį darbą progimnazijoje. Pedagogai kaups ir dalinsis savo gerąja patirtimi, stebės vienas kito ugdomąsias veiklas. Progimnazijos valdymo organizacinės struktūros išgryninimas, aiškus darbų pasidalijimas ir nesidubliavimas. Atlikti apklausas, kurios padės įvertinti ir įsivertinti (mokinių ir mokytojų poreikius, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo stipriąsias ir silpnąsias puses.
 • 6. Veiksmai: Lavinti komandinio darbo įgūdžius progimnazijoje. Telkti mokytojų kolektyvą formaliomis ir neformaliomis priemonėmis. Tobulinti spec. poreikių mokinių ugdymo(si) sistemą progimnazijoje. Sukurti gabių vaikų ugdymo programą progimnazijoje. Neformalųjį ugdymą organizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius.
 • 7. Numatytas rezultatas: Stiprės bendradarbiavimas progimnazijos viduje bei su kitomis švietimo institucijomis. Progimnazijos darbuotojai, dalindamiesi asmenine lyderystės patirtimi, jausis atsakingi ne tik už savo, bet ir kolegų darbą. Dalyvaudami mokymuose mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai labiau suvoks pasidalytosios lyderystės svarbą bei įgis teorinių ir praktinių žinių, o tai didins jų pasitikėjimą savimi. Patobulintos mokytojų profesinės ir bendrosios kompetencijos didins mokinių ugdymo(si) kokybę.
 • 8. Numatytas rezultatas: Demonstruodami ir kaupdami savo ugdomąsias veiklas, mokymo strategijas, metodus mokytojai gilins bendrąsias bei profesines kompetencijas. Sustiprės mokytojų priklausymo progimnazijos bendruomenei jausmas. Patenkindami individualius besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus išlaikysime aukštą mokinių mokymo(si) motyvaciją ir mokymo(si) kokybę.
 • 9. Pagal parengtą planą projektas Vilniaus Simono Daukantoprogimnazijoje įgyvendinamas 2012 – 2015 m.m.
 • 10. „Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo didesniu — tuomet tu esi tikras lyderis.― John Quincy Adams „Leisk tiek daug laiko savęs tobulinimui,kad jo neliktų kitų kritikavimui.― Christian D.Larson „Lyderis yra tas, kuris žino, kur nori eiti, atsistoja ir eina.― John Ershine
 • 11. Ačiū už dėmesį!