Darius Radkevičius, Tomas Staniulis - „Dievas. Kvantinė fizika. Organizacijos struktūra. Vadovavimo stilius“

2,442 views
2,199 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
898
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darius Radkevičius, Tomas Staniulis - „Dievas. Kvantinė fizika. Organizacijos struktūra. Vadovavimo stilius“

 1. 1. Knygos „DIEVAS, KVANTINĖFIZIKA, ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IRVADOVAVIMO STILIUS“ pristatymas 2011.02.21 1
 2. 2. Rimtų problemųneišspręsime, jeigu mąstysime taip,kaip mąstėme, kai jos kilo. A. Einšteinas Dariaus Radkevičiaus paskaita 2
 3. 3. Viskas, kuo mes esame yra mūsųminčių rezultatas. Tai sukurta minties pagrindu. Taigrindžiama mintimi. Buddha “Dhammapada” 3
 4. 4. P. Drukeris Gamtos mokslo realybė – fizinis pasaulis ir jo dėsningumai – nesikeičia. Socialinis pasaulis tokių „gamtos dėsnių“ neturi. Todėl jis nuolat kinta. O tai reiškia, kad prielaidos, galiojusios vakar, gali per labai trumpą laiką nustoti galioti ar net pradėti klaidinti. 3 4
 5. 5. Socialinei disciplinai, tokiai kaipvadyba, prielaidos faktiškai yra daugsvarbesnės nei paradigmos gamtosmoksluose. Paradigma, tai yravyraujanti bendroji teorija, gamtospasauliui įtakos neturi. Nesvarbu, kątokia paradigma tvirtins – kad Saulėsukasi aplink Žemę ar kad Žemėsukasi aplink Saulę, tai neturės jokioįtakos nei Saulei, nei Žemei. Gamtosmokslas tiria objektų elgseną. Osocialinė disciplina, tokia kaip vadyba,tiria žmonių ir žmonių institucijųelgseną. Todėl specialistai yra linkęelgtis ir veikti taip, kaip jiems diktuojatos disciplinos prielaidos. 5
 6. 6. yra visatos centras, o visi kiti dangaus k(nai sukasi apie j) (taip vadinamas geocentrizmas). Beje, kone tuo pa$iu metu kitas graikas Aristarchus (280 m. pr. Kr.) eksperimentu rod#, kad &em# n#ra vi- satos centras, ta$iau buvo pasirinkta ir sitvirtino tai, kuo nor#josiTik panaikinęs senąją mąstymo paradigmą tik#ti, o ne tai, kas yra i*ties%.. Galima b(t% sakyti, kad taip atsirado pirmasis, ypa$ r(pestingai ginamas, istori*kai patvirtintas, vadov% gali sukurti organizacijos viziją. tik#jimas, kuris prie*arauja gamtos mokslams. +i) id#j) pasisavino krik*$ionyb#s vadovai ir tvirtino, kaip absoliu$iai negin$ijam). 6 6
 7. 7. Paradoksalu, bet vyraujantis organizacijosvaizdavimo modelis ir yra įtakotas pasenusios paradigmos! 7 7
 8. 8. Dažniausiai organizacijosstruktūra piešiama iš viršaus žemyn. Direktorius Medicinos Finansų vadovas vadovas Dariaus Radkevičiaus paskaita 8
 9. 9. Ir popieriaus lape apvedusnupieštą struktūra gauname ... Direktorius Medicinos Finansų vadovas vadovas Dariaus Radkevičiaus paskaita 9
 10. 10. Trikampistrimatėje erdvėje virsta... Dariaus Radkevičiaus paskaita 10
 11. 11. norintis atostog% metu gali jas aplankyti. T$kstani% (moni% pra-Šiuolaikinei “moderniai” organizacijoskaitu sulipdyti monumentai pasirod! stipresni u( laik& ir iki "iolneduoda ramyb!s mokslininkams bei s&mokslo teorij% m!g!jams. struktūrai daugiau kaip 5000 metų! Faraonas diduomen! ra"tininkai kariai valstieiai amatininkai vergai 11 11
 12. 12. Kokį elgesio modelį šiorganizacinė struktūra nulemia?• Vienas visažinis?• Atsakomybės vengimas?• Iniciatyvos stoka?• Pavaldinių pasyvumas?• Konfliktai?• Kodėl? 12 12
 13. 13. SAULĖS SISTEMOJE sukasi didesni a k,nai. Kokios formos kūnai vyrauja makro ir mikro Tolimoje Pauk!"i# tako !alikel$je susiformavusi Saul$s sistema gali priminti koki% nors vien% verslo srit&. Kiekviena planet kosmose? kuri sukasi apie gravitacin$s j$go resursus. Kai kur turi labiau ar pritaikytas s%lyga b,t# per kar!ta, tu grei"iau sustingt vertus, ten, kur g m,s# konkurenta skirtingi, ir kiekv jam vienam b,din22 13 13
 14. 14. Organizacija sferinė arpiramidinė? Štai kur klausimo esmė. 14 14
 15. 15. Modernioje Vakarų kultūroje, krikščioniškajudėjiška tradicija įtvirtino piramidinį valdymomodelį ir piramidė tapo archetipu, kurį vadovai retai kvestionuoja.15 15
 16. 16. Hierarchijos krik#$ionyb" #iekįvedė graikas Dionysius !sigal"jusi sąvoką tiek pertvark" „#ventumo strukt%r&“, mones i#keldama auk#$iau buvusi( pusdievi( ir demon(. Hierarchija puikiaiAreopagita. papild" ir padalino piramid) * „vert"s“ lygius. Maždaug prieš 1500 metų Dionysius iškėlė sąvoką, kuri, išvertus į mūsų kalbą,reikštų „valdymą, remiantis šventumu“. Kažkokiu jam vienam suvokiamu būdu pavyko nustatyti tai, kad Dangus organizuotas hierarchiniu principu. PILNAS ATLEIDIMAS DIEVAS NUO ATSAKOMYBĖS TRANSCENDENTINĖ, ŠVENTUMO IR LAISVĖS SKIRTINGI ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS NUO ATSAKOMYBĖS LAIPSNIAI KRYPTIS BIBLIJA TEOKRATAI DEHUMANIZACIJOS (KUNIGAI, POPIEŽIAI, ŠVENTIEJI) KRYPTIS TOBULĖJIMO KRYPTIS ŽMONĖS PUSŽMOGIAI (DEMONAI, LAUMĖS, ERETIKAI)16 16
 17. 17. P. DrukerisBet kuri egzistuojanti organizacija, kad irkas ji būtų – firma, bažnyčia, profsąjunga,ligoninė – labai greitai sunyks, jei nebusinovuojama. Kita vertus, bet kuri naujaorganizacija, kad ir kokia ji būtų – firma,bažnyčia, profsąjunga, ligoninė – žlugs, jeinebus tinkamai valdoma. Svarbiausiaegzistuojančių organizacijų smukimopriežastis yra jų neinovavimas. 17 17
 18. 18. Pasvarstykime, kaip šiandienmatuojamas piramidinės organizacijos efektyvumas, ar yra jame vietos inovavimui?• Įsigaliojo nuomonė, kad efektyvus organizacijos valdymas, tai efektyvus kiekvieno turimo resurso išnaudojimas 18 18
 19. 19. Resursas stovintis be JIS! darbo yra pats didžiausias efektyvumo švaistymas !sta individualiai - dar- efektyvumo matavimur" valdymo kult%rai yram" skirtingiems padali-avimai susiveda ! vien 19 inio vieneto fizin! efek-e arba nera#ytine taisy-vien resurs. Resursas, stovintis be darbo, yra didžiausias efektyvumo švaistymas!19
 20. 20. reikia sudaryti konkurencij+ tam, kad i%kelt& „geriausius“. Žmogus įsitvirtino, kaip norite, kad plyta b#t& judri irvienetas, kitaip ,mogus (sitvirtino, kaip bazinis piramidės kitaip tariant, jos plyta. O j#s turb#t bazinis piramid"s vienetas, dar si#lantitariant, jos plyta. O jūs turbūt norite, kad plyta būtų judri ir sav*s i%naudojimo, atsipra%au, panaudojimo racionalizacinius pa- si#lymus? dar siūlanti savęs išnaudojimo, atsiprašau, panaudojimo racionalizacinius pasiūlymus? 65 20 20
 21. 21. o piramid(, finansin! piramid! ir t"kstan)ius kit!. Dauguma metodinių prezentacijų pateikiama permoguspiramidinę prizmę: A. Maslow, maitinimosi, ir piramidė – i Vakarų kultūroje persipynusios idėjos. sveikatos, vertybių ir kitos piramidės... 21 21
 22. 22. Dvi “neginčijamos tiesos” vyrauja Vakarų valdymo kultūroje: 1. Žmogus – bazinis piramidėsvienetas, kitaip tariant jos plyta. 2. Piramidė – tai galios, amžinybės ir valdymo simbolis.22 22
 23. 23. Lietuviški simboliai? 23 23
 24. 24. Lietuviški simboliai? 24 24
 25. 25. 45 25
 26. 26. 26 26
 27. 27. 52 27
 28. 28. 28
 29. 29. P. Drukeris• Svarbiausias dalykas, kurio negalima pamiršti kalbant apie bet kokią organizaciją, yra tai, kad rezultatai egzistuoja tik išorėje. Organizacijos rezultatas yra patenkintas klientas. O organizacijos viduje yra tik išlaidos.• Organizacijos yra visuomenės organai. Jos egzistuoja ne pačios sau, o privalo tarnauti konkretiems socialiniams tikslams ir tenkinti konkrečius visuomenės, bendruomenės ar individų poreikius. 29 29
 30. 30. Piramidinė organizacija, tai konfliktų židinys, ji tenkinasi tik vidiniais matavimais. 30 30
 31. 31. 31 31
 32. 32. Protinio darbo organizacijų tarpusavio santykiai daugpanašesni į orkestro dirigento santykius su orkestrantaisnegu į tradicinius viršininko santykius su pavaldiniais.Viršininkas organizacijoje, naudojančioje protinio darbodarbuotojus, paprastai pats nesugeba atlikti to darbo,kuriam jis samdo tą ar kitą pavaldinį, panašiai kaip irorkestro dirigentas nebūtinai turi mokėti groti tūba. Savoruožtu protinio darbo darbuotojas priklauso nuoviršininko ta prasme, kad viršininkas nurodo jam kryptį,ir, kas svarbiausia, pasako, koks yra jo darbo„rezultatas“ visai organizacijai, tai yra, kokie yrastandartai ir vertybės, našumas ir rezultatai. Ir lygiai taippat, kaip kad orkestras gali sabotuoti net patį gabiausiądirigentą, o tuo labiau net patį autokratiškiausią, taip irprotinio darbo darbuotojų organizacija gali labai lengvaisabotuoti net patį gabiausią, o tuo labiau net patįautokratiškiausią viršininką. 32
 33. 33. ,a.&i- ,-i--sd- 167 33
 34. 34. Piramidinėje pasaulėžiūroje trūkstaPLANUS laiko tėkmės matmens laikasVIRTASIS A. Einšteinas įrodė, kad mūsų LAIKAS matavimų sistemai (ilgis,etvirtasis matavimas – plotis, aukštis) rdv#s matmenis – ilg",n#ra absoliu%ios atskai- eisinga yra kokia nors trūksta ketvirtoatmenys ir vienas laiko mat" erdv#s-laiko kon- na“, – juokavo Markas matmens - kas visuomet sujaukia X laiko. Y 34 34
 35. 35. У всех есть дело, нетвремени, чтобы занятся им...Б. Гребенщиков Darius Radkevičius lecture 35
 36. 36. E. Demingo struktūra 36 36
 37. 37. Išmeskite iš galvos piramidinęIŠMESKITE SAVO SENĄ ji seniai paseno! struktūrą, Jei norite keliauti vandenimis ir pakartoti viking! s"km#, privalot i$mesti sen%j% &mon"s navigacin# sistem%. Gal ji ir tiko keliaujan sausuma, taiau vandens keliams ji paprasiausiai n"ra pritaikytaNAVIGACINĘ SISTEMĄ, Galima persp"ti i$ anksto – jos tobulinimas nepad"s, nes $ios siste mos $aknis yra supuvusi. Valdyti vandens keli!, arba srauto navigacin#, sistem% mok" i$ JAVNES JI MORALIŠKAI kil#s valdymo genijus E. Demingas (1900-1993). (is )mogus didi tuo, kad i$mok" Japonijos &mones pertvarkyti gamyb%. E. Demingo paskaitos garsiausi! Japonijos &moni! vadovams padar" savo – ji &rod", kad hierarchin" strukt*ra neatspindi gamybos ir paslaug!PASENO srauto logikos, tod"l metas j% keisti. (iandien Tekanios saul"s $a lis gamybos srityje lenkia ir pai% Amerik%.Srautin! strukt"ra pagal W. Deming#. 37
 38. 38. Vadovui sunku suvokti saviorganizuojančią sistemą, nors dažnas iš jų yra kasdienis jos dalyvis!• Kelių eismo sistema susideda iš daugybės individų,nesivadovaujančių jokia hierarchija, turinčių skirtingąišsilavinimą, skirtingas žinias, socialinį statusą ir patirtį. Visijie turi savo temperamentus, savo ambicijas, asmeniniustikslus, mobiliuosius telefonus, o kai kurie ir mažus vaikusautomobilio sėdynėje. Nustebsite, sužinoję, koks menkasprocentas tų individų miglotai raukia apie geografiją, dažnaimaišo, užmiršta ar net niekada gyvenime nėra skaitę keliųeismo taisyklių. Dar daugiau – tarp jų yra tokių, kurie netgipasiryžę jų nepaisyti! Ir vis tik kelių eismo sistema veikia!• Kiek kelių taisyklių atsimena visi kelių dalyviai?Greičiausiai tik kelias – kuria puse važiuoti ir ką reiškiašviesoforas. 38 38
 39. 39. 179 39
 40. 40. Išvada paprasta: kelių eismo taisyklėsAPRASTA:reguliuoja yklės srautą, o ne reguliuoja ro individo suge- individo atskiro čiu metu jos yra sugebėjimus ireismo dalyviams, tuo pačiu metu a karvė! jos yra vienodos visiems eismo dalyviams, net jeigu tai šventa karvė! 181 40
 41. 41. Ko reikia, kad jūs pradėtumėtevaldyti srautą, o ne hierarchiją? Vadovybė egzistuoja tam, kad institucija pasiektų norimų rezultatų. Ji turi pradėti nuo pageidaujamų rezultatų nustatymo ir taip organizuoti institucijos išteklius, kad tie rezultatai būtų pasiekti. Tai yra organas, turintis padėti institucijai, kad ir kokia ji būtų – firma, bažnyčia, universitetas, ligoninė ar skriaudžiamų moterų prieglauda – pasiekti išorinių rezultatų. ( P. Drukeris) 41 41
 42. 42. Net Rolls Royce užstringa kamščiuose... Matuojant srautą ir komandines pastangas, galima pasiekti įstabių rezultatų. Bet, kaip dainuoja B. Grebenčikov, “Даже Ролс Ройсу стоять в пробке”... Srauto matavimas, tai fizinės dualaus pasaulio pusės matavimas. Kaip matuoti “tamsiąją” mėnulio pusę - protinio darbo efektyvumą? 42 42
 43. 43. Tik iškėlę bendrą tikslą galite tikėtis permainų.• Jau penkiasdešimt metų žinome, kad vien tik pinigai nėra pakankamapaskata gerai dirbti. Nors nepasitenkinimas atlyginimu motyvaciją labaimažina, bet pasitenkinimas juo yra iš esmės tik „higieninis veiksnys“, pasak F.Hercbergo. Darbuotojus, o ypač protinio darbo darbuotojus motyvuoja tai, kasmotyvuoja savanorius. Juk žinome, kad savanoriams jų darbas turi teiktidaugiau pasitenkinimo negu apmokamiems darbuotojams kaip tik dėl to, kadjie už tai negauna atlyginimo. Jiems labiausiai reikia iššūkio. Jie turi žinotiorganizacijos misiją ir tikėti ja. Jiems reikia matyti rezultatus.• Vis daugiau „darbuotojų“ reikia valdyti kaip „partnerius“, o jau patspartnerystės apibrėžimas suponuoja, kad visi partneriai yra lygūs, ir kad jiemsįsakinėti negalima. Juos reikia įtikinti.• Žmonių nereikia „valdyti.“• Uždavinys yra vadovauti žmonėms, juos vesti. 43 43
 44. 44. • Kaip atrodo srautinėsorganizacijos struktūra.Taip, kaip vaizduojamasimbolyje – In ir Jan.• Yra srauto vadovas ir srautąaptarnaujantis vadovas.• Pirmojo užduotis: valdytioperacinį srautą ir jį greitinti.• Antrojo užduotis: aptarnautisrautą, analizuoti srauto sutrikimųpriežastis ir jas šalinti. 44
 45. 45. Kaip matuoti komandinį darbą mokyklose ir universitetuose?• Jei matuosite darbuotoją pagal jo asmeninio efektyvumo rodiklį, tai niekada nesubursite vienminčių komandos.• Tik matuodami komandinį darbą tapsite tikrai efektyvūs! 38 45
 46. 46. Du esminiai rodikliai Komandiniai pasiekimai siekiant užsibrėžto tikslo (fizinė darbo pusė). Inovacijų skaičius (intelektinė darbo pusė). 39 46
 47. 47. Du Mozės įsakymai šių dienų organizacijai. I Atlikti gaut! padalinio u#duot kokybi*kai, reikiamos apimties ir per kuo trumpesn laik!. Saviorganizacija. II Likus laik! skirti steb"jimui ir m!stymui, kaip patobulinti vadovo nurodyt! „*lubuojan%i!“, kritin) mon"s veiklos operacij! (darbininkams) arba prie#ast, lemian%i! pasikartojan%ius gaisrus, – kliento aptarnavimo v"lavimus (vadovams). Savitobulinimas. 47 47
 48. 48. 48
 49. 49. KURIFormulė, kuri netaurųjį metalą METALĄ auksu: paverčia UKSU Atliktas dienos „J!s" #mon$ !iandien ryte yra blogiausios darbas = laikuatlikta u!duotis + sugalvo- b!senos, komandos palyginti su tuo,kanka norint i$gauti auks". B%- k% galima atliktavisiems laikams i$sivaduoti i$ „kaizen“, arba „tobulinimas“,tis – nuo asmeninio gyvenimo padaryti iki užduotis +Toyotos paslap(i& inovas )siti- vakaro.“ sugalvotas irvas, norintis tapti verslo magu,al", juo tik*ti ir per j) valdyti.giausios b%senos, palyginti su Hitoshi Takeda įdiegtas - sako H. Takeda.nan(ios organizacijos moto. patobulinimas 49 49
 50. 50. Socialinės atsakomybės• Vadovas yra tarnas. Jo šeimininkas yra institucija, kuriai jis vadovauja, ir atsakomybę pirmiausia turėtų prisiimti ji. O vadovo svarbiausias uždavinys yra pasiekti, kad institucija, nesvarbu kokia ji būtų – verslo įmonė, ligoninė, mokykla ar universitetas – atliktų savo funkciją ir įneštų savo indėlį, dėl kurio ji ir egzistuoja.• Universitetas, nesugebantis parengti būsimus vadovus bei specialistus, nėra socialiai atsakingas, kad ir kiek „gerų darbų“ jis imtųsi. 50 50
 51. 51. Darius  Radkevičius+  370  698  41  027darius@versloknyguklubas.lt  www.versloknyguklubas.lt   44 51
 52. 52. www.versloknyguklubas.lt 52
 53. 53. 53 53

×