Pasidalytoji lyderystė mokykloje Profesorė Alma Harris
Sesijos apžvalga <ul><li>Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? </li></ul><ul><li>Kas yra pasidalytoji lyderystė ? </li></ul><u...
„ Kaip užtikrinti visų mokinių sėkmę bet kurioje aplinkoje?...”
Kaip pertvarkyti mokyklų sistemą taip, kad visi jaunuoliai turėtų galimybę sėkmingai mokytis? Page 6
Lyderystė ir transformacija
Lyderystė ir transformacija <ul><li>Lyderystė yra esminis svertas, lemiantis gerus organizacijos veiklos rezultatus. </li...
Lyderystės poveikis mokymuisi (Leithwood et al , 2007)  Pagal poveikį mokinių mokymuisi, lyderystė yra antroje vietoje ...
Dešimt svarių teiginių apie sėkmingą lyderystę mokykloje (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins , 2010) <ul><li>Lyd...
Sunkumų patiriančios mokyklos (Harris et al , 2006) <ul><li>Sėkmingos lyderystės poveikis yra gerokai stipresnis toms ...
Ypač veiksmingi lyderiai (Harris & Hargreaves, rengiama leidybai ) <ul><li>Paprasti lyderiai, turintys  ypatingų lūkes...
Lūkesčius viršijantys rezultatai (Hargreaves & Harris, 2010) <ul><li>Organizacijai, kurios veiklos rezultatai viršija lū...
Taigi, lyderystė turi reikšmės Page 6
Tačiau nepakanka vien žinoti, kad lyderystė turi reikšmės <ul><li>Turime žinoti ir tai, kokios lyderystės mokykloje formo...
Asmeninė lyderystė ?
Nuo gero prie puikaus : Jim as Collins as 1 lygmuo:  gabus asmuo 2 lygmuo:  komandos vadovas 3 lygmuo:  kompetenti...
5 lygmens  lyderiai :  <ul><li>- atsisako savanaudiškų poreikių, </li></ul><ul><li>- yra susitelkę į didesnius tikslus,...
5 lygmuo:  lyderystė <ul><li>Lyderiai, ugdantys kitus lyderius, puoselėjantys pasidalytąją lyderystę ir skatinantys gali...
1 užduotis .  Diskusija poromis  <ul><li>  </li></ul><ul><li>Kiek atitinkate 5 lygmens lyderio savybes ? </li></ul><ul>...
 
Technologiniai pokyčiai <ul><li>Po penkerių metų mokiniai naudosis šiandien dar neišrastomis technologijomis. </li></ul>
<ul><li>Lyderystė siekiant pokyčių </li></ul><ul><li>(Senge, 2006) </li></ul><ul><li>Įsivyravus pasauliniams tinklams, su...
Pagrindinis argumentas  <ul><li>Pereinama prie mokymosi lyderystės. </li></ul><ul><li>Lyderystė suvokiama ne kaip vaidmuo...
Lyderystės praktika <ul><li>Lyderystė anksčiau </li></ul><ul><li>Hierarchinė ir nekintama </li></ul><ul><li>Vaidmuo ir par...
Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? <ul><li>Organizacija negali ilgai klestėti vien dėl aukščiausiojo vadovo veiksmų. Mokykl...
Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? <ul><li>Norint parengti lyderių pamainą, reikia pasidalyti lyderyste su mokyklos besimok...
Siekiant pokyčių, reikia horizontalios pasidalytosios lyderystės
Lyderystė gali būti įvairi <ul><li>Pokyčius skatinanti lyderystė </li></ul><ul><li>Lyderystė mokymui </li></ul><ul><li>Pas...
Bet ar pasidalytoji lyderystė turi poveikio organizacijos ar mokinių mokymosi rezultatams? (Harris 2008)  <ul><li>Pagerė...
Skirtingų pasidalytosios lyderystės modelių poveikis  <ul><li>Mokyklos, kurių mokinių pasiekimai buvo geriausi, tokį rez...
Pasidalytoji lyderystė ir mokinių mokymasis <ul><li>Duomenų analizės rezultatai rodo, kad pasidalytoji lyderystė turi tei...
Kas yra pasidalytoji lyderystė? (Harris 2008) <ul><li>Organizacijos viduje ir tarp organizacijų pasidalyta ir pasireiškian...
Pasidalytosios lyderystės atveju tampa svarbūs du dalykai:  (Harris, 2008) <ul><li>Lyderystės procesas – kaip lyderyst...
Pasidalytoji lyderystė (Harris 2008) <ul><li>Tai nereiškia, kad visi dirba lyderių darbą. Tai reiškia, kad visi turi poten...
Kas yra pasidalytoji lyderystė ? <ul><li>Pasidalytoji lyderystė nėra vieno individo veiksmai, nukreipti į kitus individus....
Du esminiai principai (Harris & Lambert, 2000) <ul><li>Visapusiškas įsitraukimas  </li></ul><ul><li>Priemonės įtakai da...
Pasidalytosios lyderystės apraiškos (Harris, 2006) <ul><li>Lyderis keičiasi pagal poreikį </li></ul><ul><li>Lyderio vaidm...
Kiek dar trūksta iki pasidalytosios lyderystės? <ul><li>Gal tai tik kitaip pavadintas delegavimas ? </li></ul>
Lyderystės būdai <ul><li>Nurodinėjimas: Darbuotojams dažniausiai nurodoma, ką daryti. Iniciatyvą rodo ir idėjas siūlo tik...
Lyderystės būdai <ul><li>Pasidalijimas:  Darbuotojams sudaromos sąlygos turėti daugiau įtakos visai mokyklai. Visais lygm...
2 užduotis Kaip elgiatės Jūs ? <ul><li>Nurodinėjate  Dažnai ..............................................................
Pasidalytosios lyderystės  esmė (Harris, 2008) <ul><li>yra praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir moky...
Pasidalytosios lyderystės esmė (Harris, 2007) <ul><li>yra taip pakeisti organizaciją, kad sustiprėtų lyderystės gebėjimai....
Kaip tai pasireiškia mokyklose ? Struktūros Vaidmenys Komandos Veiklos būdai Mokymasis
Kaip atrasti lūžio tašką? <ul><li>Svarbiausia yra ne tai, ar lyderyste yra dalijamasi, bet tai, kaip ja dalijamasi. </li><...
Būdai pasidalytosios lyderystės gebėjimams stiprinti <ul><li>Besimokančių profesinių bendruomenių steigimas </li></ul><ul>...
Tačiau skirtingose mokyklose tai atrodo skirtingai
Pasidalijimo modeliai Leithwood et al (2006) <ul><li>Pasidalytosios lyderystės rezultatas ir poveikis organizacijai prik...
Kaip dalijamasi lyderyste ? Kanes Hill pradinė mokykla, Sautemptonas Planuota pasidalytoji lyderystė „Pasidalytoji lydery...
Planuota pasidalytoji lyderystė <ul><li>Komandos nariai ne tik atlieka tam tikros srities lyderių funkciją, bet ir tampa ž...
Savaiminė pasidalytoji lyderystė <ul><li>Kas pusę metų keičiamasi vaidmenimis. </li></ul><ul><li>Sprendimai priimami kartu...
Išsireikalauta pasidalytoji lyderystė <ul><li>Mokyklos vadovų komanda ir toliau „iš viršaus“ primesdavo sprendimus, kurie...
Priverstinė pasidalytoji lyderystė <ul><li>Centrinė berniukų mokykla – prastai dirbanti mokykla, kurią ketinama uždaryt...
Pasidalytoji lyderystė : 3 lygmenys  (Harris, 2008) <ul><li>Paviršinis lygmuo – delegavimas </li></ul><ul><li>Vidurin...
3 užduotis.  Ar jūsų mokykloje pasidalytoji lyderystė yra: <ul><li>paviršinio lygmens ? </li></ul><ul><li>vidurinio lyg...
Pasidalytoji lyderystė gali padėti atsakyti į šiuos klausimus: <ul><li>Ar maksimaliai stipriname lyderystės gebėjimus? Ar...
Netinkamai suformuluotas klausimas <ul><li>Nereikia klausti  </li></ul><ul><li>„ Ar pasidalytoji lyderystė turi poveikio ...
Dažnai užduodami klausimai <ul><li>Kuo tai skiriasi nuo delegavimo ? </li></ul><ul><li>Ar direktorius nebereikalingas ? <...
4 užduotis.  Kokių kliūčių kyla plėtojant pasidalytąją lyderystę ?
Kliūtys <ul><li>Lyderystė suvokiama tik kaip oficialus vaidmuo </li></ul><ul><li>Nepalanki kultūra </li></ul><ul><li>Struk...
Kaip įveikti kliūtis? <ul><li>Keiskite struktūras </li></ul><ul><li>Nustatykite potencialą – anksti pastebėkite talentus <...
Esminis principas <ul><li>Pats veiksmingiausias būdas valdyti pokyčius yra juos kurti. </li></ul><ul><li>(Drucker,1995) <...
1 -asis paradoksas (Harris & Muijs, 2004) <ul><li> Be stabilios, nuoseklios lyderystės  mokykloje pasidalytoji lyderys...
2 -asis paradoksas (Leithwood et al, 2006) <ul><li>Tai, kad lyderyste dalijamasi, nereiškia, kad mažėja oficialių lyderių ...
Klausimai Hargreaves & Fink (2009) <ul><li>Ar tokios lyderystės formos tėra subtilesni ir gudresni būdai įgyvendinti sta...
4 užduotis Įsivertinimo klausimynas
Kaip praktiškai dalijamasi lyderyste ?
VAIZDO KLIPAI
Refleksija ir diskusija
Pasidalytosios lyderystės lygmenys <ul><li>Darbuotojai </li></ul><ul><li>Mokiniai </li></ul><ul><li>Savivaldybės skyrių ve...
Besimokančios profesinės bendruomenės mokykloje , tarp  mokyklų ir už mokyklos ribų  (SEF, 2008) Gerų rezultatų pasi...
Įrodymai, susiję su BPB (Timperley et al , 2007) <ul><li>Patikimiausi empiriniai tyrimai atlikti su mokyklų BPB. </li></u...
BPB ypatybės, turinčios poveikio mokymuisi ( Timperley et al , 2007) <ul><li>NAUJAS SUVOKIMAS </li></ul><ul><li>Dialogas...
Dvi mintys ( Timperley et al , 2007) <ul><li>Norinti paskatinti mokytojus ir mokinius mokytis, nepakanka vien skirti moky...
BPB ypatybės, skatinančios mokytojus ir mokinius mokytis (Timperley et al , 2007) <ul><li>Dalyviams buvo padedama apmąst...
Kodėl būtent BPB ? <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės (BPB) galutinį tikslą galima apibrėžti trimis žodžiais : ...
Kas yra BPB ? Harris & Jones, 2010 <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės grindžiamos labai paprasta, bet paveik...
Veiksminga besimokanti profesinė bendruomenė yra pajėgi skatinti ir palaikyti visų mokyklos bendruomenės specialistų mokym...
BPB  (Jones & Harris, 2010) <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės sudaro mokytojams sąlygas tobulėti visą kolekty...
BPB ypatybės  (Harris & Jones, 2009) Pasidalytoji lyderystė Dėmesys besimokančiųjų poreikiams Dėmesys  mokymo procesui V...
2  esminiai principai (Harris & Jones, 2009) <ul><li>Tyrinėjimai </li></ul><ul><li>Bendradarbiavimas </li></ul>
Besimokančioms profesinėms bendruomenėms būdingi bruožai <ul><ul><li>Bendros vertybės ir vizija </li></ul></ul><ul><ul><li...
BPB sudedamosios dalys (Harris & Jones, 2009) <ul><li>Tarpusavyje susijusi </li></ul><ul><li>praktika </li></ul><ul><li>...
Pasidalytoji lyderystė  (Harris, 2007) <ul><li>Jos esmė - praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir mokymu...
Skirtingi etapai Besimokančios profesinės bendruomenės (Stoll et al , 2007) Formavimasis – įgyjama informacija ir prad...
Užduotis Kuriame iš etapų yra jūsų mokyklos BPB? Kas turėtų įvykti jūsų mokykloje, kad mokytojai dirbtų veiksmingiau? Kas...
Tačiau ... <ul><li>Kaip atrodo mokyklos BPB ? </li></ul><ul><li>Ką daro BPB ? </li></ul><ul><li>Kaip formuojama BPB ? </l...
Kas dalyvauja ? <ul><li> BPB suformuoti reikia grupės mokytojų ir mokyklos vadovo, kurie būtų pasišventę profesinių žini...
Kas vyksta besimokančioje profesinėje bendruomenėje ? <ul><li>BPB tyrinėja, siekdamos gerinti mokinių rezultatus.  </li>...
Harris & Jones (2010) Veiksmingos BPB Dėmesys besimokančiojo poreikiams Vadovauja-masi duomenimis ir įrodymais Dėmesys m...
BPB kūrimo etapai Harris & Jones 2010 Formavimasis Tyrinėjimas Plėtra 1. Grupės formavimas 2. Veiklos krypties pasirinki...
Tyrinėjimo ir (arba) tyrimų metodai  <ul><li>Kolegų darbo stebėjimas </li></ul><ul><li>Pamokos tyrinėjimas  </li></ul><...
Ką tai lemia ? Rezultatai lemia  pokyčius : - keičiasi mokytojų taikoma mokymo praktika,  -  keičiasi mokinių mokym...
<ul><li>Iš visų mokytojų praktikų bus tikimasi ir jiems bus suteikta galimybė bendradarbiaujant tarpusavyje : </li></ul><u...
Mokinių požiūris (Mokyklos veiksmingumo matrica, WalWales 2008 ) <ul><li>Mokymas ir mokymasis </li></ul><ul><li>Padeda išs...
Mokinių lyderystė – Kam ? ‘ „ Kiekvienam vaikui suteikiama galimybė būti geriausiam, nepriklausomai nuo jo talentų ar ap...
Mokyklos veiksmingumo komitetas Sveikata ir aplinkosauga Mokyklos taryba Žaidimų lyderiai Bendraamžiai bendraamžiams
Ligšiolinė pažanga „ Moodle “ – virtuali mokymosi aplinka Vertinimas mokymosi labui Delninukai ar  minikompiuteriukai ...
<ul><li>Mokiniai atlieka lyderių funkciją </li></ul>Bendraamžiai bendraamžiams Aplinkosaugos komitetas Mokyklos taryba Žai...
Ligšiolinė pažanga Žinių turtinimo savaitės Sodo dizainas Sveikatos savaitė Sąžininga prekyba Biologinės įvairovės savaitė...
Ligšiolinė pažanga Už klasės ribų Išvykos Svečiai Klubai
Mokymosi dienoraščiai <ul><li>Vaikams suteikiama laisvė jiems priimtiniausiu būdu parodyti, kaip jie suprato užsibrėžtus ...
Antrokų ir šeštokų mokymosi dienoraščių pavyzdžiai
Tolesni žingsniai ... Mokyklos veiksmingumo komitetas  <ul><li>Mes ketiname:  </li></ul><ul><li>planuoti mokykloje stud...
Be akmenų nebus ir arkos <ul><ul><ul><li>Markas  Polas </li></ul></ul></ul>
Ar yra toks veiksmų planas, kuris garantuotų pasidalytąją lyderystę ?
Vizija
Skaidrumas
Sąsajų formavimas : santykiai
Spragų užpildymas
Pasidalytoji lyderystė  (Harris, 2007) <ul><li> Jos esmė - praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir moky...
Bet kur ir bet kada panorėję (Edmonds, 1979) <ul><li>Mes galime pagerinti jaunuolių mokymąsi ir suteikti jiems </li></ul>...
Gyvenime gali pasiekti viską, jeigu tau nerūpi, kam atiteks visa garbė ( Trumanas )
Du  ilguoju laikotarpiu  gyvybiškai svarbūs lyderytės testai <ul><li>Lyderystė, užtikrinanti geresnį mokymą ir mokymąsi...
  http:// www.almaharris.co.uk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alma Harris "Pasidalytoji lyderystė mokykloje" 2011 02 25

3,559 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
584
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Focus on outcomes for c&amp;yp not institutional success Tri=level reform: Collective responsibility for improved outcomes System based on collaboration not competition System leadership, PLCs: Providing leadership beyond institutional boundaries Learning together as principal mechanism for development Improvement and accountability: Intelligent use of data to track progress at variety of levels Culture of transparent sharing of strengths, weaknesses in support of high performance Accountability focused on improvement
 • It could be as simple as one member of the group doing some reading and telling the rest of the group about it. It could be as complicated as the whole group setting up a cross-phase research project
 • Alma Harris "Pasidalytoji lyderystė mokykloje" 2011 02 25

  1. 1. Pasidalytoji lyderystė mokykloje Profesorė Alma Harris
  2. 2. Sesijos apžvalga <ul><li>Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? </li></ul><ul><li>Kas yra pasidalytoji lyderystė ? </li></ul><ul><li>Kaip pasidalyti lyderyste ? </li></ul><ul><li>Kaip praktiškai dalijamasi lyderyste ? </li></ul>
  3. 3. „ Kaip užtikrinti visų mokinių sėkmę bet kurioje aplinkoje?...”
  4. 4. Kaip pertvarkyti mokyklų sistemą taip, kad visi jaunuoliai turėtų galimybę sėkmingai mokytis? Page 6
  5. 5. Lyderystė ir transformacija
  6. 6. Lyderystė ir transformacija <ul><li>Lyderystė yra esminis svertas, lemiantis gerus organizacijos veiklos rezultatus. </li></ul><ul><li>Sėkmingai dirbančioms organizacijoms būdinga plačiai ir rūpestingai pasidalyta lyderystė. </li></ul><ul><li>Veiksmingi lyderiai ugdo talentus ir jiems vadovauja. </li></ul>
  7. 7. Lyderystės poveikis mokymuisi (Leithwood et al , 2007) Pagal poveikį mokinių mokymuisi, lyderystė yra antroje vietoje ir nusileidžia tik mokymui ir mokymuisi . Page 6
  8. 8. Dešimt svarių teiginių apie sėkmingą lyderystę mokykloje (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins , 2010) <ul><li>Lyderystė mokykloje stipriau veikia pačią mokyklą ir mokinius, kai ja plačiai dalijamasi. </li></ul><ul><li>Kai kurie lyderystės pasidalijimo modeliai yra gerokai veiksmingesni nei kiti. </li></ul>
  9. 9. Sunkumų patiriančios mokyklos (Harris et al , 2006) <ul><li>Sėkmingos lyderystės poveikis yra gerokai stipresnis toms mokykloms, kurios patiria daugiau sunkumų. </li></ul><ul><li>Tą patį galima pasakyti ir apie mokytojų daromą poveikį. </li></ul>Page 6
  10. 10. Ypač veiksmingi lyderiai (Harris & Hargreaves, rengiama leidybai ) <ul><li>Paprasti lyderiai, turintys ypatingų lūkesčių . </li></ul><ul><li>Kontekstas yra svarbus – veiksmingi lyderiai suvokia kontekstą ir užsidegę juo domisi. </li></ul><ul><li>Organizacijos pertvarka yra esminis vykstančių tobulinimo procesų elementas. </li></ul><ul><li>Pasidalytąją lyderystę galima suvokti kaip sąmoningai taikomą strategiją, kuri naudojama labai įvairiai . </li></ul>
  11. 11. Lūkesčius viršijantys rezultatai (Hargreaves & Harris, 2010) <ul><li>Organizacijai, kurios veiklos rezultatai viršija lūkesčius, būdinga pasidalytoji lyderystė, grindžiama bendradarbiavimu ir konkurencija. </li></ul><ul><li>Horizontalioji ir vertikalioji lyderystė. </li></ul>
  12. 12. Taigi, lyderystė turi reikšmės Page 6
  13. 13. Tačiau nepakanka vien žinoti, kad lyderystė turi reikšmės <ul><li>Turime žinoti ir tai, kokios lyderystės mokykloje formos(-a) keičia organizacijos ir mokinių mokymąsi ? </li></ul>
  14. 14. Asmeninė lyderystė ?
  15. 15. Nuo gero prie puikaus : Jim as Collins as 1 lygmuo: gabus asmuo 2 lygmuo: komandos vadovas 3 lygmuo: kompetentingas vadovas 4 lygmuo: veiksmingas lyderis 5 lygmuo: administracijos vadovas
  16. 16. 5 lygmens lyderiai : <ul><li>- atsisako savanaudiškų poreikių, </li></ul><ul><li>- yra susitelkę į didesnius tikslus, </li></ul><ul><li>- turi ambicijų, susijusių su jų atstovaujama institucija, o ne asmeninių ambicijų. </li></ul>
  17. 17. 5 lygmuo: lyderystė <ul><li>Lyderiai, ugdantys kitus lyderius, puoselėjantys pasidalytąją lyderystę ir skatinantys galių pasidalijimą. </li></ul>
  18. 18. 1 užduotis . Diskusija poromis <ul><li>  </li></ul><ul><li>Kiek atitinkate 5 lygmens lyderio savybes ? </li></ul><ul><li>Kas tai įrodo ? </li></ul>
  19. 20. Technologiniai pokyčiai <ul><li>Po penkerių metų mokiniai naudosis šiandien dar neišrastomis technologijomis. </li></ul>
  20. 21. <ul><li>Lyderystė siekiant pokyčių </li></ul><ul><li>(Senge, 2006) </li></ul><ul><li>Įsivyravus pasauliniams tinklams, susiduriame su problemomis, kurios, dėl jų pobūdžio, neišsisprendžia lyderiams sprendimą „nuleidus iš viršaus“. </li></ul>
  21. 22. Pagrindinis argumentas <ul><li>Pereinama prie mokymosi lyderystės. </li></ul><ul><li>Lyderystė suvokiama ne kaip vaidmuo, bet kaip praktinė veikla. </li></ul>
  22. 23. Lyderystės praktika <ul><li>Lyderystė anksčiau </li></ul><ul><li>Hierarchinė ir nekintama </li></ul><ul><li>Vaidmuo ir pareigos </li></ul><ul><li>Apsiriboja viena mokykla </li></ul><ul><li>Grindžiama problemomis </li></ul><ul><li>Gebėjimai ir kompetencijos </li></ul><ul><li>Kontrolė ir veiksmingumas </li></ul><ul><li>Sutelkta į organizaciją </li></ul><ul><li>Susijusi su atlygiu </li></ul><ul><li>Lyderystė dabar </li></ul><ul><li>Horizontalioji ir sukeičiama </li></ul><ul><li>Talentas ir gebėjimai </li></ul><ul><li>Neapsiriboja viena mokykla </li></ul><ul><li>Sutelkta į sprendimus </li></ul><ul><li>Praktika </li></ul><ul><li>Gebėjimų stiprinimas </li></ul><ul><li>Sutelkta į dėstymą </li></ul><ul><li>Susijusi su profesiniu tobulėjimu </li></ul>
  23. 24. Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? <ul><li>Organizacija negali ilgai klestėti vien dėl aukščiausiojo vadovo veiksmų. Mokykloms reikia daug įvairaus lygmens lyderių . (Fullan, 2002) </li></ul><ul><li>Kolektyvines pastangas skatinanti lyderystė stiprina bendrą tikslo ir misijos suvokimą, skirtingus vaidmenis atliekančius asmenis skatina bendradarbiauti, stiprina organizacijos kultūrą, kuri teigiamai veikia mokymą ir mokymąsi. </li></ul>
  24. 25. Kodėl reikėtų dalytis lyderyste ? <ul><li>Norint parengti lyderių pamainą, reikia pasidalyti lyderyste su mokyklos besimokančia profesine bendruomene (Spillane, Halverson & Drummond, 2001) </li></ul><ul><li>Net ir ypač talentingi pavieniai lyderiai nepajėgūs užtikrinti vienodų rezultatų visiems besimokantiesiems. Tam reikia ir kitų bendrą tikslą turinčių mokyklos darbuotojų žinių ir patirties. </li></ul>
  25. 26. Siekiant pokyčių, reikia horizontalios pasidalytosios lyderystės
  26. 27. Lyderystė gali būti įvairi <ul><li>Pokyčius skatinanti lyderystė </li></ul><ul><li>Lyderystė mokymui </li></ul><ul><li>Pasidalytoji lyderystė </li></ul><ul><li>Strateginė lyderystė </li></ul><ul><li>Sisteminė lyderystė </li></ul><ul><li>Uždeganti lyderystė </li></ul>
  27. 28. Bet ar pasidalytoji lyderystė turi poveikio organizacijos ar mokinių mokymosi rezultatams? (Harris 2008) <ul><li>Pagerėję mokinių rezultatai </li></ul><ul><li>Pagerėjęs mokytojų nusiteikimas ir asmeninis efektyvumas </li></ul><ul><li>Pagerėję organizacijos veiklos rezultatai </li></ul>
  28. 29. Skirtingų pasidalytosios lyderystės modelių poveikis <ul><li>Mokyklos, kurių mokinių pasiekimai buvo geriausi, tokį rezultatą iš dalies aiškino lyderystės pasidalijimu ( tarp mokyklos komandų , tėvų ir mokinių ). </li></ul>
  29. 30. Pasidalytoji lyderystė ir mokinių mokymasis <ul><li>Duomenų analizės rezultatai rodo, kad pasidalytoji lyderystė turi teigiamo poveikio mokinių pasiekimams. </li></ul><ul><li>(Hallinger & Heck, 2009) </li></ul>
  30. 31. Kas yra pasidalytoji lyderystė? (Harris 2008) <ul><li>Organizacijos viduje ir tarp organizacijų pasidalyta ir pasireiškianti lyderystė: </li></ul>
  31. 32. Pasidalytosios lyderystės atveju tampa svarbūs du dalykai: (Harris, 2008) <ul><li>Lyderystės procesas – kaip lyderystė pasireiškia organizacijoje. </li></ul><ul><li>Lyderių veikla – tai, ką žmonės daro savo pačių lyderystei tobulinti ir plėtoti. </li></ul>
  32. 33. Pasidalytoji lyderystė (Harris 2008) <ul><li>Tai nereiškia, kad visi dirba lyderių darbą. Tai reiškia, kad visi turi potencialą susiklosčius tinkamoms aplinkybėms imtis lyderio darbo . </li></ul>
  33. 34. Kas yra pasidalytoji lyderystė ? <ul><li>Pasidalytoji lyderystė nėra vieno individo veiksmai, nukreipti į kitus individus. Pasidalytoji lyderystė apima įvairių mokykloje dirbančių asmenų veiksmus, įskaitant mokytojus ir pagalbinius darbuotojus, neturinčius oficialaus lyderio statuso mokyklos hierarchijoje, neaplenkiant ir mokinių bei jų tėvų. </li></ul><ul><li>Pasidalytoji lyderystė gali pasireikšti kaip grupinė veikla arba individualūs veiksmai, o lyderiu gali tapti vis kitas asmuo, priklausomai nuo sprendžiamo klausimo ir nuo to, kas konkrečiu atveju turi reikiamos kompetencijos ar kūrybinių galių . </li></ul>
  34. 35. Du esminiai principai (Harris & Lambert, 2000) <ul><li>Visapusiškas įsitraukimas </li></ul><ul><li>Priemonės įtakai daryti ir pokyčiams įgyvendinti </li></ul>
  35. 36. Pasidalytosios lyderystės apraiškos (Harris, 2006) <ul><li>Lyderis keičiasi pagal poreikį </li></ul><ul><li>Lyderio vaidmuo paprastai atitenka tam, kas labiausiai kompetentingas atlikti skirtą užduotį. </li></ul><ul><li>Bendradarbiaujančių individų komandos formuojamos konkrečiam tikslui pasiekti, o jį pasiekus – išyra. </li></ul><ul><li>Komandų sudėtis kinta priklausomai nuo </li></ul><ul><li>užduoties, priskirto vaidmens ir būtinų talentų. </li></ul>
  36. 37. Kiek dar trūksta iki pasidalytosios lyderystės? <ul><li>Gal tai tik kitaip pavadintas delegavimas ? </li></ul>
  37. 38. Lyderystės būdai <ul><li>Nurodinėjimas: Darbuotojams dažniausiai nurodoma, ką daryti. Iniciatyvą rodo ir idėjas siūlo tik aukščiausio rango mokyklos vadovai. Sprendimai dažniausiai priimami savavališkai ir netikėtai. </li></ul><ul><li>Konsultavimasis: Darbuotojai aktyviai skatinami išsakyti savo nuomonę, į kurią įsiklausoma. Apie būsimuosius planus darbuotojai informuojami iš anksto, jiems suteikiama galimybė prisidėti rengiant planus. Sprendimai vis dar dažniausiai priimami aukštesniu lygmeniu. </li></ul><ul><li>Delegavimas: Darbuotojams užbrėžiamos aiškios atsakomybės ribos, kurių laikydamiesi jie gali spręsti ir imtis iniciatyvos. Darbuotojai laikomi atsakingais už savo veiksmus (teigiamus ir neigiamus). </li></ul>
  38. 39. Lyderystės būdai <ul><li>Pasidalijimas: Darbuotojams sudaromos sąlygos turėti daugiau įtakos visai mokyklai. Visais lygmenimis siūlomos idėjos yra svarstomos ir išmėginamos. Idėjomis dalytis lengva ir darbuotojai žino, kas vyksta kitur. </li></ul><ul><li>Nepaisymas: Darbuotojai priversti imtis iniciatyvos ir atsakomybės, nes niekas nesidomi tuo, ką jie daro. Atsakomybės ribos yra neaiškios ir neapibrėžtos. Galima konkurencija ir dubliavimas. Darbuotojai stengiasi nesikišti ir dirbti tik savo darbą. </li></ul>
  39. 40. 2 užduotis Kaip elgiatės Jūs ? <ul><li>Nurodinėjate Dažnai ............................................................. Retai </li></ul><ul><li>Konsultuojatės </li></ul><ul><li>Deleguojate </li></ul><ul><li>Padedate </li></ul><ul><li>Pasidalijate </li></ul><ul><li>Nepaisote </li></ul>
  40. 41. Pasidalytosios lyderystės esmė (Harris, 2008) <ul><li>yra praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir mokymusi. </li></ul>Page 23
  41. 42. Pasidalytosios lyderystės esmė (Harris, 2007) <ul><li>yra taip pakeisti organizaciją, kad sustiprėtų lyderystės gebėjimai. </li></ul>
  42. 43. Kaip tai pasireiškia mokyklose ? Struktūros Vaidmenys Komandos Veiklos būdai Mokymasis
  43. 44. Kaip atrasti lūžio tašką? <ul><li>Svarbiausia yra ne tai, ar lyderyste yra dalijamasi, bet tai, kaip ja dalijamasi. </li></ul>
  44. 45. Būdai pasidalytosios lyderystės gebėjimams stiprinti <ul><li>Besimokančių profesinių bendruomenių steigimas </li></ul><ul><li>Dalyvavimas tinklų ir partnerysčių veikloje </li></ul><ul><li>Mentorystė, įgalinantis konsultavimas ir kritiškas draugų vertinimas </li></ul>
  45. 46. Tačiau skirtingose mokyklose tai atrodo skirtingai
  46. 47. Pasidalijimo modeliai Leithwood et al (2006) <ul><li>Pasidalytosios lyderystės rezultatas ir poveikis organizacijai priklauso nuo lyderystės pasidalijimo modelio . </li></ul>
  47. 48. Kaip dalijamasi lyderyste ? Kanes Hill pradinė mokykla, Sautemptonas Planuota pasidalytoji lyderystė „Pasidalytoji lyderystė yra ne tik geras, bet ir absoliučiai būtinas dalykas.“
  48. 49. Planuota pasidalytoji lyderystė <ul><li>Komandos nariai ne tik atlieka tam tikros srities lyderių funkciją, bet ir tampa žemesnių grandžių atstovais kitose srityse. </li></ul><ul><li>Šv. Benedikto mokykla </li></ul>
  49. 50. Savaiminė pasidalytoji lyderystė <ul><li>Kas pusę metų keičiamasi vaidmenimis. </li></ul><ul><li>Sprendimai priimami kartu. </li></ul><ul><li>John o Cabot o mokyklos federacija </li></ul>
  50. 51. Išsireikalauta pasidalytoji lyderystė <ul><li>Mokyklos vadovų komanda ir toliau „iš viršaus“ primesdavo sprendimus, kurie labai kenkė mokyklai. </li></ul><ul><li>Kažkas turėjo pasikeisti. </li></ul>
  51. 52. Priverstinė pasidalytoji lyderystė <ul><li>Centrinė berniukų mokykla – prastai dirbanti mokykla, kurią ketinama uždaryti. </li></ul><ul><li>Keleto mokyklų federacija pasidalijo lyderystės funkciją. </li></ul>
  52. 53. Pasidalytoji lyderystė : 3 lygmenys (Harris, 2008) <ul><li>Paviršinis lygmuo – delegavimas </li></ul><ul><li>Vidurinis lygmuo - naujos komandos, nauji vaidmenys ir atsakomybės sritys </li></ul><ul><li>Giluminis lygmuo - kultūrinis – kaip pas mus įprasta dirbti </li></ul>Page 13
  53. 54. 3 užduotis. Ar jūsų mokykloje pasidalytoji lyderystė yra: <ul><li>paviršinio lygmens ? </li></ul><ul><li>vidurinio lygmens ? </li></ul><ul><li>giluminio lygmens ? </li></ul>
  54. 55. Pasidalytoji lyderystė gali padėti atsakyti į šiuos klausimus: <ul><li>Ar maksimaliai stipriname lyderystės gebėjimus? Ar aktyviai plėtojame horizontaliąją ir vertikaliąją lyderystę? </li></ul><ul><li>Ar lyderiai dirba ten, kur jų veikla gali turėti teigiamo poveikio dėstymui? </li></ul><ul><li>Ar atsisakome tų praktinių lyderystės apraiškų, kurios stabdo organizacijos augimą ir kaitą? </li></ul>
  55. 56. Netinkamai suformuluotas klausimas <ul><li>Nereikia klausti </li></ul><ul><li>„ Ar pasidalytoji lyderystė turi poveikio mokinių mokymuisi?“ </li></ul><ul><li>REIKIA KLAUSTI </li></ul><ul><li>„ Kaip ir kokiu būdu galėtume maksimaliai padidinti pasidalytosios lyderystės </li></ul><ul><li>poveikį mokymuisi? ” </li></ul>
  56. 57. Dažnai užduodami klausimai <ul><li>Kuo tai skiriasi nuo delegavimo ? </li></ul><ul><li>Ar direktorius nebereikalingas ? </li></ul><ul><li>O jei mokytojai nenori būti lyderiais ar neįsivaizduoja savęs lyderių vaidmenyje? </li></ul><ul><li>Kaip savo vaidmenį suvokia oficialūs lyderiai ? </li></ul><ul><li>Su kokiomis kliūtimis susidursime ? </li></ul>
  57. 58. 4 užduotis. Kokių kliūčių kyla plėtojant pasidalytąją lyderystę ?
  58. 59. Kliūtys <ul><li>Lyderystė suvokiama tik kaip oficialus vaidmuo </li></ul><ul><li>Nepalanki kultūra </li></ul><ul><li>Struktūrinės kliūtys </li></ul><ul><li>Atlygis: mokėkite man daugiau </li></ul><ul><li>Mokytojų nenoras </li></ul>
  59. 60. Kaip įveikti kliūtis? <ul><li>Keiskite struktūras </li></ul><ul><li>Nustatykite potencialą – anksti pastebėkite talentus </li></ul><ul><li>Sudarykite galimybių turėti laisvo laiko </li></ul><ul><li>Sudarykite galimybių tapti lyderiais ir diegti naujoves </li></ul><ul><li>Įdiekite grįžtamojo ryšio ir atlygio ciklus </li></ul><ul><li>Kurkite tinklus </li></ul><ul><li>Užtikrinkite dalijimosi žiniomis procesus </li></ul><ul><li>Užtikrinkite, kad naujovės būtų diegiamos neprimetant kaltės </li></ul><ul><li>Geriau planuokite pamainą </li></ul>
  60. 61. Esminis principas <ul><li>Pats veiksmingiausias būdas valdyti pokyčius yra juos kurti. </li></ul><ul><li>(Drucker,1995) </li></ul>
  61. 62. 1 -asis paradoksas (Harris & Muijs, 2004) <ul><li> Be stabilios, nuoseklios lyderystės mokykloje pasidalytoji lyderystė būtų neįtikėtinai trapi. </li></ul>
  62. 63. 2 -asis paradoksas (Leithwood et al, 2006) <ul><li>Tai, kad lyderyste dalijamasi, nereiškia, kad mažėja oficialių lyderių poreikis. </li></ul>
  63. 64. Klausimai Hargreaves & Fink (2009) <ul><li>Ar tokios lyderystės formos tėra subtilesni ir gudresni būdai įgyvendinti standartines vyriausybės planuojamas reformas ir pasiekti reikalaujamų veiklos rezultatų? </li></ul>
  64. 65. 4 užduotis Įsivertinimo klausimynas
  65. 66. Kaip praktiškai dalijamasi lyderyste ?
  66. 67. VAIZDO KLIPAI
  67. 68. Refleksija ir diskusija
  68. 69. Pasidalytosios lyderystės lygmenys <ul><li>Darbuotojai </li></ul><ul><li>Mokiniai </li></ul><ul><li>Savivaldybės skyrių vedėjai </li></ul><ul><li>Tėvai </li></ul>
  69. 70. Besimokančios profesinės bendruomenės mokykloje , tarp mokyklų ir už mokyklos ribų (SEF, 2008) Gerų rezultatų pasiekiančios mokyklos padeda mokytojams tobulinti mokymą sudarydamos sąlygas mokytis vieniems iš kitų. (McKinsey 2010)
  70. 71. Įrodymai, susiję su BPB (Timperley et al , 2007) <ul><li>Patikimiausi empiriniai tyrimai atlikti su mokyklų BPB. </li></ul><ul><li>BPB apibrėžiama įvairiai. </li></ul><ul><li>Jei bus tik bendradarbiaujama, gali būti įtvirtinta esama padėtis. </li></ul><ul><li>Iššūkiai ir tyrinėjimai lemia veiksmingas BPB. </li></ul>
  71. 72. BPB ypatybės, turinčios poveikio mokymuisi ( Timperley et al , 2007) <ul><li>NAUJAS SUVOKIMAS </li></ul><ul><li>Dialogas, verčiantis abejoti probleminiais įsitikinimais ir tarpusavyje konkuruojančių idėjų veiksmingumu. </li></ul><ul><li>Grupei nebūdinga kompetencija, atverianti naujas perspektyvas. </li></ul><ul><li>MOKYMO POVEIKIO MOKINIŲ MOKYMUISI ANALIZĖ </li></ul><ul><li>Mokytojų lūkesčiai buvo dideli, tačiau realūs, be to, jie tikėjo, kad gali pakeisti situaciją. </li></ul><ul><li>Kolektyvinės atsakomybės už mokinius normos. </li></ul>
  72. 73. Dvi mintys ( Timperley et al , 2007) <ul><li>Norinti paskatinti mokytojus ir mokinius mokytis, nepakanka vien skirti mokytojams laiko pasišnekėti . </li></ul><ul><li>Vykstantis bendradarbiavimas, partnerystė ir veikiantys tinklai patys savaime nėra BPB. </li></ul>
  73. 74. BPB ypatybės, skatinančios mokytojus ir mokinius mokytis (Timperley et al , 2007) <ul><li>Dalyviams buvo padedama apmąstyti naujai suvoktus dalykus ir jų poveikį mokymui bei mokymuisi. </li></ul><ul><li>Buvo analizuojama, kokio poveikio mokinių mokymuisi turi mokymas. </li></ul>
  74. 75. Kodėl būtent BPB ? <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės (BPB) galutinį tikslą galima apibrėžti trimis žodžiais : </li></ul><ul><li>geresni mokinių rezultatai . </li></ul><ul><li>Harris & Jones (2010) </li></ul>
  75. 76. Kas yra BPB ? Harris & Jones, 2010 <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės grindžiamos labai paprasta, bet paveikia idėja: norėdamos patenkinti mokinių poreikius, mokyklos privalo mokytojams sudaryti galimybių kartu diegti naujoves, užsiimti profesine raida ir mokytis. </li></ul>
  76. 77. Veiksminga besimokanti profesinė bendruomenė yra pajėgi skatinti ir palaikyti visų mokyklos bendruomenės specialistų mokymąsi siekiant bendro tikslo – pagerinti mokinių mokymąsi. Bolam et al (2005)
  77. 78. BPB (Jones & Harris, 2010) <ul><li>Besimokančios profesinės bendruomenės sudaro mokytojams sąlygas tobulėti visą kolektyvą dominančioje srityje. </li></ul><ul><li>Jos sudaro mokytojams sąlygas dirbti kartu savo mokykloje ir bendradarbiauti su kitomis mokyklomis. </li></ul><ul><li>Dalyviai daugiau išmoksta aktyviai konstruodami žinias, nei pasyviai priimdami informaciją. </li></ul>
  78. 79. BPB ypatybės (Harris & Jones, 2009) Pasidalytoji lyderystė Dėmesys besimokančiųjų poreikiams Dėmesys mokymo procesui Varomoji jėga – tyrinėjimai, kurių rezultatai lemia praktikos pokyčius
  79. 80. 2 esminiai principai (Harris & Jones, 2009) <ul><li>Tyrinėjimai </li></ul><ul><li>Bendradarbiavimas </li></ul>
  80. 81. Besimokančioms profesinėms bendruomenėms būdingi bruožai <ul><ul><li>Bendros vertybės ir vizija </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolektyvinė atsakomybė už mokinių mokymąsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Į mokymąsi sutelktas bendradarbiavimas </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupinis ir individualus profesinis mokymasis </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksija grindžiamas profesinis tyrinėjimas </li></ul></ul><ul><ul><li>Atvirumas, dalyvavimas tinklų veikloje ir partnerystė </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuotinė narystė </li></ul></ul><ul><ul><li>Abipusis pasitikėjimas, pagarba ir parama </li></ul></ul>Bolam et al (2005)
  81. 82. BPB sudedamosios dalys (Harris & Jones, 2009) <ul><li>Tarpusavyje susijusi </li></ul><ul><li>praktika </li></ul><ul><li>Išplitusi lyderystė </li></ul><ul><li>Pasidalyta atsakomybė ir * Specialistas </li></ul><ul><li>atskaitomybė * Pasidalytoji ir sutelkta * Mokinys </li></ul><ul><li> į darbą klasėje </li></ul><ul><li> Nuolatinis </li></ul><ul><li> dėmesys </li></ul><ul><li> Besimokančių profesinių mokymuisi </li></ul><ul><li> bendruomenių kūrimas </li></ul><ul><li> ir palaikymas </li></ul>
  82. 83. Pasidalytoji lyderystė (Harris, 2007) <ul><li>Jos esmė - praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir mokymusi. </li></ul>
  83. 84. Skirtingi etapai Besimokančios profesinės bendruomenės (Stoll et al , 2007) Formavimasis – įgyjama informacija ir pradedama taikyti idėjas. Raida – eksperimentuojama su strategijomis ir tyrinėjama. Plėtra – didesni iššūkiai, daugiau tikslumo, kitokia forma. Tobulėjimas – BPB kaip natūralus mokyklos tobulinimo procesas.
  84. 85. Užduotis Kuriame iš etapų yra jūsų mokyklos BPB? Kas turėtų įvykti jūsų mokykloje, kad mokytojai dirbtų veiksmingiau? Kas trukdo taip dirbti ir kaip šiuos trukdžius pašalinti?
  85. 86. Tačiau ... <ul><li>Kaip atrodo mokyklos BPB ? </li></ul><ul><li>Ką daro BPB ? </li></ul><ul><li>Kaip formuojama BPB ? </li></ul>
  86. 87. Kas dalyvauja ? <ul><li> BPB suformuoti reikia grupės mokytojų ir mokyklos vadovo, kurie būtų pasišventę profesinių žinių gerinimui. </li></ul><ul><li>Plėtros etapu, skirtingų mokyklų besimokančios profesinės bendruomenės gali susijungti į besimokančius tinklus, apimančius keleto mokyklų mokytojus ir (arba) pagalbinius darbuotojus, savivaldybės skyrių vedėjus ir tėvus. </li></ul>
  87. 88. Kas vyksta besimokančioje profesinėje bendruomenėje ? <ul><li>BPB tyrinėja, siekdamos gerinti mokinių rezultatus. </li></ul><ul><li>Remdamiesi mokyklos atlikto įsivertinimo ir mokytojų vertinimo rezultatais bei turimais duomenimis, BPB nariai nustato grupės mokinių stipriąsias puses ir poreikius bei nusprendžia, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint pasiekti geresnių rezultatų. </li></ul>
  88. 89. Harris & Jones (2010) Veiksmingos BPB Dėmesys besimokančiojo poreikiams Vadovauja-masi duomenimis ir įrodymais Dėmesys mokytojų praktiniam darbui Bendradar-biaujama Remiamasi tyrinėjimais Lyderio ar diskusijų vadovo parama Asmeninė ir kolektyvinė atsakomybė
  89. 90. BPB kūrimo etapai Harris & Jones 2010 Formavimasis Tyrinėjimas Plėtra 1. Grupės formavimas 2. Veiklos krypties pasirinkimas 3. Veiklos tyrinėjimas 4. Naujovės ir pokyčiai 5. Bandymai ir grįžtamasis ryšys 6. Tobulinimas 7. Informavimas apie rezultatus
  90. 91. Tyrinėjimo ir (arba) tyrimų metodai <ul><li>Kolegų darbo stebėjimas </li></ul><ul><li>Pamokos tyrinėjimas </li></ul><ul><li>Mokomieji pasivaikščiojimai </li></ul><ul><li>Kitos veiklos tyrimų formos </li></ul>
  91. 92. Ką tai lemia ? Rezultatai lemia pokyčius : - keičiasi mokytojų taikoma mokymo praktika, - keičiasi mokinių mokymosi patirtis ir (arba) rezultatai.
  92. 93. <ul><li>Iš visų mokytojų praktikų bus tikimasi ir jiems bus suteikta galimybė bendradarbiaujant tarpusavyje : </li></ul><ul><li>reguliariai reflektuoti mokymo praktikos klausimais, remiantis nacionaliniu lygmeniu sutartais praktikos apibrėžimais; </li></ul><ul><li>remiantis refleksijos rezultatais, nustatyti tobulintinas sritis; </li></ul><ul><li>semtis profesinės patirties, kuri skatintų toliau tobulėti nustatytose srityse, vadovaujantis geriausia praktika; </li></ul><ul><li>bent kartą per metus parengti oficialius dokumentus, įrodančius jų dalyvavimą šiame procese. </li></ul>Mokytojų profesinė raida
  93. 94. Mokinių požiūris (Mokyklos veiksmingumo matrica, WalWales 2008 ) <ul><li>Mokymas ir mokymasis </li></ul><ul><li>Padeda išsiaiškinti mokinių nuomonę apie tai, ko jie mokosi, ir tai, kaip jiems patinka mokytis. </li></ul>
  94. 95. Mokinių lyderystė – Kam ? ‘ „ Kiekvienam vaikui suteikiama galimybė būti geriausiam, nepriklausomai nuo jo talentų ar aplinkos. ”
  95. 96. Mokyklos veiksmingumo komitetas Sveikata ir aplinkosauga Mokyklos taryba Žaidimų lyderiai Bendraamžiai bendraamžiams
  96. 97. Ligšiolinė pažanga „ Moodle “ – virtuali mokymosi aplinka Vertinimas mokymosi labui Delninukai ar minikompiuteriukai Temų pasirinkimas
  97. 98. <ul><li>Mokiniai atlieka lyderių funkciją </li></ul>Bendraamžiai bendraamžiams Aplinkosaugos komitetas Mokyklos taryba Žaidimų lyderiai
  98. 99. Ligšiolinė pažanga Žinių turtinimo savaitės Sodo dizainas Sveikatos savaitė Sąžininga prekyba Biologinės įvairovės savaitė Viduramžių savaitė
  99. 100. Ligšiolinė pažanga Už klasės ribų Išvykos Svečiai Klubai
  100. 101. Mokymosi dienoraščiai <ul><li>Vaikams suteikiama laisvė jiems priimtiniausiu būdu parodyti, kaip jie suprato užsibrėžtus tikslus . </li></ul>Jie tapo neatsiejama ugdymo turinio dalimi ir iš esmės sustiprino mūsų siekį ugdyti savarankiškesnį mokinį.   Ligšiolinė pažanga
  101. 102. Antrokų ir šeštokų mokymosi dienoraščių pavyzdžiai
  102. 103. Tolesni žingsniai ... Mokyklos veiksmingumo komitetas <ul><li>Mes ketiname: </li></ul><ul><li>planuoti mokykloje studijuojamas temas; </li></ul><ul><li>skelbti namų darbus virtualioje mokymosi aplinkoje, kad galėtume juos aptarti su kitais mokiniais ir mokytojais; </li></ul><ul><li>savo virtualia mokymosi aplinka dalytis su kitomis šalies mokyklomis; </li></ul><ul><li>turėti mūsų žinioms turtinti skirtą biudžetą; </li></ul><ul><li>apdovanoti mokinius už pasiekimus įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. </li></ul>
  103. 104. Be akmenų nebus ir arkos <ul><ul><ul><li>Markas Polas </li></ul></ul></ul>
  104. 105. Ar yra toks veiksmų planas, kuris garantuotų pasidalytąją lyderystę ?
  105. 106. Vizija
  106. 107. Skaidrumas
  107. 108. Sąsajų formavimas : santykiai
  108. 109. Spragų užpildymas
  109. 110. Pasidalytoji lyderystė (Harris, 2007) <ul><li> Jos esmė - praktinę lyderystę labiau susieti su praktiniu mokymu ir mokymusi. </li></ul>
  110. 111. Bet kur ir bet kada panorėję (Edmonds, 1979) <ul><li>Mes galime pagerinti jaunuolių mokymąsi ir suteikti jiems </li></ul><ul><li>daugiau galimybių </li></ul><ul><li>gyvenime. </li></ul>
  111. 112. Gyvenime gali pasiekti viską, jeigu tau nerūpi, kam atiteks visa garbė ( Trumanas )
  112. 113. Du ilguoju laikotarpiu gyvybiškai svarbūs lyderytės testai <ul><li>Lyderystė, užtikrinanti geresnį mokymą ir mokymąsi. </li></ul><ul><li>Lyderystė, visais lygmenimis ugdanti kitus lyderius. </li></ul>
  113. 114.   http:// www.almaharris.co.uk

  ×