Kirjandikirjutajale

2,189
-1

Published on

NÕUANDED
Abiks kirjandikirjutajale

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,189
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kirjandikirjutajale

 1. 1. Tallinna Saksa Gümnaasium<br />Tiina Nõges<br />KIRJANDI KIRJUTAMISEST<br />(Virtuaalmaailma <br />võlu ja viletsus)<br />Tallinn 2011<br />
 2. 2. Teemast viimistletud kirjatööni<br />Lõpukirjandi <br />teemad<br />T – teema<br /> I – idee<br />T1<br />T2<br />T3<br />T …<br />I …<br />I3<br />I2<br />I1<br />Teema valimine<br />
 3. 3. Teemast viimistletud kirjatööni<br />Teema valitud<br />Virtuaalmaailma võlu ja viletsus<br />Idee(d)<br />
 4. 4. Mustand<br /> Kava<br />Idee<br />Teema valimine<br />Teemast viimistletud kirjatööni<br />
 5. 5. Lugemine –<br />tähenduse taasloomine<br />Lugejad mõistavad <br />sama teksti <br />autorist ja üksteisest <br />erinevalt.<br />Autor ja lugeja <br />peavad vaeva nägema, <br />et teineteist mõista.<br />
 6. 6. Kirjandi kirjutamine kui protsess<br />Mõtete püüdmine<br />Kirjutamiskramp <br /> … tuleb hirmust, mitte rumalusest<br />Mõtete korrastamine<br />teema on valdkond<br /> põhiidee on autori sõnum lugejale<br />
 7. 7. Kirjandi kirjutamine kui protsess<br />Mustandi kirjutamine<br />KAVA<br />mustand on <br />esimene terviklik versioon tööst, <br /> kuigi toores alles<br />Struktureerimine<br /> Viimistlemine<br /> Toimetamine<br />
 8. 8. Kirjandi ülesehitus<br />Sissejuhatus<br /> peab äratama huvi ja <br /> tutvustama põhiideed<br />Teemaarendus<br /> lähtub põhiideest<br />Kokkuvõte<br /> meenutab põhiideed, <br /> intrigeerib edasi mõtlema ja <br /> lõpetab arutluskäigu<br />
 9. 9. Mõisted<br />Arutlemine<br /> … avab seosed nähtuste vahel<br />
 10. 10. Mõisted<br /> Internet<br /> Turvalisus<br /> Virtuaalne<br /> Pilvetehnoloogia<br /> …<br />
 11. 11. Mõisted (virtuaalne)<br />IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik<br />http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/itstandard/<br />
 12. 12. Mõisted (virtuaalne)<br />Webster´s sõnaraamat on öelnud juba <br />1913. aastal, et <br />virtuaalne tähendab omada mittemateriaalseid, <br />Kuid meeltega tajutavaid võimeid, <br />olla efekti, mitte fakti mõjusfääris.<br />Kivi, Ivika (2002) Virtuaalsed õpitarkvarad. Magistritöö (Eesti Kunstiakadeemia, Interaktiivse Multimeedia magistratuur)<br />http://lizard.artun.ee/~ivika/ma.html<br />
 13. 13. Mõisted (turvalisus)<br />http://www.olekaasas.ee/veebikoolitus/<br />ftp://ftp.luth.se/pub/misc/www.warriorsofthe.net/warriors-1150.mpg<br />http://www.assapauk.ee<br />http://www.ria.ee<br /> Otsingusõnad: laps netis<br /><ul><li>http://www.ria.ee/emad-isad-opetage-lapsele-e-enesekaitset
 14. 14. https://www.ria.ee/lapsevanemad-saavad-vaadata-kuidas-internetis-last-kaitsta</li></ul>http://lapsnetis.eesti.ee<br />http://www.netiohud.ee/<br />http://www.microsoft.ee/veebivend<br />http://www.tarbija24.ee/?id=190638<br />http://www.peremeedia.ee/10522<br />
 15. 15. Arutlemine<br /> Üldiselt üksikule<br /> Üksikult üldisele<br /> Analüüs<br /> Näidete esitamine<br /> Liigitamine <br />
 16. 16. Arutlemine<br /> Vastandamine <br /> Analoogia <br /> Põhjuslike suhete avamine<br />
 17. 17. Struktueerimine<br /> Lugejaks kehastumine<br /> Sissejuhatuse struktureerimine<br /> Põhiidee juures püsimine<br /> Põhiidee väljaarendamine<br /> Kokkuvõtte struktureerimine<br />
 18. 18. Sissejuhatus peab<br /> Äratama lugejas huvi <br /> Andma lugejale märku, <br /> millise nurga alt autor <br /> teemat käsitlema hakkab<br /> Avama autori põhiidee <br /> Olema lühike<br />
 19. 19. Põhiidee väljaarendamine<br /> … põhiidee väljaarendamine on <br /> selle lahtiseletamine lugejale<br /> … selle lahtiseletamine lugejale on<br /> tarvilik <br /> nii pikalt kui vajalik ja nii lühidalt <br /> kui võimalik<br />
 20. 20. Põhiidee väljaarendamine<br /> Näitlikustamine<br /> Detailid<br /> Analüüs<br />
 21. 21. Kokkuvõte peab<br /> kordama kirjandi põhiseisukohti<br /> pakkuma veidi uut mõtlemisainet<br /> lõpetama kirjutatu sujuvalt ja selgelt<br />
 22. 22. Viimistlemine<br /> Lõikude viimistlemine<br /> Üleminekute ja tugede viimistlemine<br /> Sõnastuse viimistlemine<br />
 23. 23. Lõikude viimistlemine<br /> Sisulõigu viimistlemine <br /> … sisulõik esitab väite ja <br /> selle põhjenduse<br /> Sidelõikude kasutamine <br /> … sidelõik juhib ühe mõtte juurest<br /> teise juurde<br />
 24. 24. Sisulõigu viimistlemine<br /> Tuummõte olgu selgelt väljendatud <br /> (Kuhu paigutada tuumlause?)<br /> Kõik laused haakugu tuumlausega<br /> Informatsiooni olgu piisavalt<br />
 25. 25. Sidelõikude kasutamine<br /> Üleminek ühelt teemalt teisele<br /> Lugeja tähelepanu äratamine<br /> Näidete ja detailide lisamine<br /> Pikkade lõikude vältimine<br />
 26. 26. Lõikude viimistlemine<br />Sisulõikudes esitatakse väide ja selle põhjendus. <br />Tuumlauset peab toetama tuummõte sisulõigu esimeses ja viimases lauses. <br />Tuummõte peab olema aimatav kogu lõigu sisust.<br />
 27. 27. Lõikude viimistlemine<br />Sidelõigud juhivad ühe mõtte juurest teise juurde ning korrastavad mõttekäiku. <br />Sidelõigud seovad sisulõigud üheks loogiliseks tervikuks. <br />Sidelõigud ei sisalda tuumlauset ega selle põhjendust.<br />
 28. 28. Lõikude viimistlemine<br />Sidelõigud juhivad ühe mõtte juurest teise juurde ning korrastavad mõttekäiku. <br />Sidelõigud seovad sisulõigud üheks loogiliseks tervikuks. <br />Sidelõigud ei sisalda tuumlauset ega selle põhjendust.<br />
 29. 29. Üleminekute ja tugede viimistlemine<br /> Üleminekud <br /> … sõnad või fraasid, <br /> mis seovad lauseid <br /> omavahel terviklikuks tekstiks<br /> Toed <br /> … märksõnad, mis meenutavad, <br /> millest jutt käib<br />
 30. 30. Üleminekute ja tugede<br />viimistlemine<br />Üleminekud<br />… sõnad või fraasid, mis seovad lauseid<br />omavahel terviklikuks tekstiks<br />… esiteks, … teiseks, ... kolmandaks<br />… nagu ülal mainitud<br />… sellest lähtuvalt<br />… samal ajal ... näiteks<br />… ühelt poolt ... teiselt poolt aga<br />
 31. 31. Üleminekute ja tugede<br />viimistlemine<br />Toed<br /> … märksõnad, mis meenutavad, <br /> millest jutt käib<br /> ... sünonüümid ja asesõnad<br />… Maailm püüdleb suurema tolerantsuse<br />suunas. Keelekasutuseski püütakse olla tolerantsemad.<br />Eesti liigub samas suunas. …<br />
 32. 32. Sõnastuse viimistlemine<br /> Lause vormistus <br /> … võib juhtuda, <br /> et lauset lõpetades <br /> ei mäletata enam täpselt, <br /> kuidas seda alustati<br /> Sõnavalik <br /> … väldi kulunud väljendeid ja <br /> liigset emotsionaalsust<br />
 33. 33. Sõnastuse viimistlemine<br /> Lauserütm <br /> … ladusalt koostatud laused, <br /> milles on kerge <br /> jälgida mõtte liikumist<br />
 34. 34. Toimetamine<br /> Keeletoimetamine <br />… õigekeelsus ja keeleline lõpetatus<br /> … autor on oma vigade suhtes pime!<br /> Tehniline vormistamine<br /> … esimene mulje sinu tööst tekib <br /> selle välimust vaadates! <br />
 35. 35. Kas virtuaalmaailm on osa pärismaailmast?<br />Kui suur osa <br />meie maailmast <br />on virtuaalne?<br />Mis on virtuaalmaailm?<br />
 36. 36. Muinasjutud, <br /> eeposed, <br /> muistendid, <br /> müüdid …<br /> Leiutised …<br />
 37. 37. Esimeseks katsetuseks <br />virtuaalreaalsuse alal võib mainida <br />Sensoramat <br />(http://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama), ameerika filmimehe Morton Heiligi poolt 1962. aastal loodud "tuleviku kino", <br />mis lisaks kolmemõõtmelisele pildile võimaldas kasutajal tunda liikumist ja <br />isegi lõhnu. <br />
 38. 38. Sensorama sarnanes meie mõistes suurele mänguautomaadile, <br />mille ette (ja osaliselt sisse) <br />kasutajal tuli istuda. <br />Heilig suutis oma seadmele luua <br />viis erinevat filmi (sisuliselt programmi), <br />ent takistuseks sai <br />kogu töö liigkõrge maksumus.<br />
 39. 39. 1968. aastal leiutas ameerika teadlane Ivan Sutherland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sutherland) seadme, mida enamasti <br />virtuaalreaalsusega seostatakse ̶ <br />pähe pandava kiivri, <br />mis võimaldab luua realistliku <br />kolmemõõtmelise simulatsiooni. <br />Siiski jäid sedalaadi katsetused <br />pikaks ajaks <br />tehnoloogia puudulikkuse taha toppama. <br />
 40. 40. 3D-kino<br />Tõetruu kujutise otsinguil: 3D-kino võidukäik maailma ekraanidel jätkub<br />Xbox 360 … (Kinect) …<br />Microsofti mängukonsooli uusim uuendus võimaldab lisaks keha liikumise jäljendamisele ka näoilmeid jäljendada<br />
 41. 41. Mängud …<br />Internet … … MUD …<br />
 42. 42. Virtuaalmaailmas kehtivad reeglid nagu pärismaailmas. <br />Ära tee seda, mida sa ei tahaks, <br />et sulle tehtaks.<br />
 43. 43. Pihl, Kalev. Mis on Internet ja mis on virtuaalmaailm? Mis on päris ja mis ei ole?<br />FILM: Mõtle enne kui postitad<br />
 44. 44.
 45. 45. Kasulikud lingid<br />Tallinna Reaalkooli kodulehelt (Eesti keel ja kirjandus):<br />Eesti keele riigieksamite teemad 1997-2010<br />Linke eesti keele õppematerjalidele<br />Arutlev kirjand<br />Virtuaalne -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik.<br />Paluoja, Rein (2004) Kirjutamise ja esinemisealused.<br />(2010) Kirjutamine<br />
 46. 46. Kasutatud allikad<br />(Pildid)<br />Taustapilt<br />3D prillid<br />Kilpkonn,Häkker,Piraat,Virtuaalne inimene<br />Virtuaalse kapitali elemendid. Skeem: Kalle Nurk,<br />Kapital<br />Xbox 360 … (Kinect), Müüdid, Mängud, Leiutised<br />Puzzled, Juku puzzlega, @, Päris, MUD1, MUD2<br />Juku küsimärgiga, Puzzlede jagamine, CC<br />
 47. 47. Kasutatud allikad<br />Kivi, Ivika (2002). Virtuaalsed õpitarkvarad.<br />Magistritöö <br /> (Eesti Kunstiakadeemia, Interaktiivse Multimeedia<br /> magistrantuur)<br />http://lizard.artun.ee/~ivika/ma.html<br />Virtuaalse kapitali elemendid. Skeem: Kalle Nurk (2008)<br />IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik<br />http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/itstandard<br />Pihl, Kalev. Mis on Internet ja mis on virtuaalmaailm? <br />Mis on pärisjamisei ole?<br />
 48. 48. Lugemiseks<br />Pinn, Mariliis (2008). Kas virtuaalmaailm on osa pärismaailmast?<br />Nurk, Kalle (2008) Virtuaalse kapitali elemendid.<br />IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik<br />http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/itstandard<br />Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad/Virtuaalmaailmad<br />
 49. 49. Lugemiseks<br />Laanpere, Mart. Põhikooli lõpetaja pädevused võrguühiskonnas.<br />Praust, Valdo (1997).Tegelik elu ja virtuaalelu.<br />Film: Mõtle enne kui postitad.<br />Riskid ja turvalisusinternetis: Euroopalastevaatenurk.<br />Erala, Siiri (2011). Neti kasutamine kahandablastesotsiaalset<br />tundlikkust.<br />Kikas, Kaido. Arvutikasutaja turva-aabits.<br />Targalt internetis.<br />
 50. 50. Lugemiseks<br />Hanson, Martin. (2010). Tõetruu kujutise otsinguil: <br />3D-kino võidukäik maailma ekraanidel jätkub. <br />Inseneeria, nr 5 [E-ajakiri]<br />Kümnendik inimestest 3D filmi võlusid ei näe<br />3D-televisioon<br />Prillideta 3D Toshibalt<br />…<br />
 51. 51. Materjali sisulitsents <br />Creative Commonsi litsents <br />Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 2 <br />

×