Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset
1
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
IT:n merkitys suoma...
Sisältö
Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010:n tulokset
1. IT-barometritutkimuksen toteutus, tulosten luotettavuus
2. I...
1. IT-Barometritutkimuksen toteutus,
tulosten luotettavuus
• Toteutustapa
– Verkkokysely
– Kysymykset: 26 strukturoitua ky...
Vastaajista yli puolet liiketoimintajohtoa
4
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
Vastaajia oli kaikkiaan 1...
Vastausten ja tulosten luotettavuus
• Vastaukset
– 176 vastausta – noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen
• Luotettavuus...
2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi
IT-indeksi 2010 2010 2009 2008
IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta n...
Mitkä käsitykset muuttuneet
vuodesta 2009 ? (1)
• IT-indeksin arvo laski peräti 23 prosenttia vuodesta 2009 –
laskua kautt...
Mitkä käsitykset muuttuneet
vuodesta 2009 ? (2)
• Tyytymättömyys IT:tä ja tietohallintoa kohtaan on samaan
aikaan kasvanut...
IT:tä kohtaan tunnetun tyytyväisyyden
yhteys IT-Indeksin tekijöihin
Indeksin ja IT:n hyödyntämiselle annetun arvosanan kor...
Hajonta IT –kustannusten liikevaihto-
osuuden arvioinneissa on kasvanut
IT-kustannusten osuus liikevaihdosta
Keski-
arvo
H...
Kuten myös IT:n liiketoimintavaikutusten
arvioinneissa
IT:n vaikutus liiketoimintaan
Keski-
arvo
Hajon-
ta
Medi-
aani
2010...
IT kustannusten osuus liike-
vaihdosta on pysynyt vakaana
• Arvio IT –kustannusten liikevaihto-osuudesta ei ole
juurikaan ...
IT-indeksi pohjautuu vastaajien
näkemyksiin
• Elleivät IT:n liiketoimintavaikutuksia koskevat
näkemykset vastaa todellisuu...
3. IT:n vaikutukset yritysten
liiketoimintaan
Taantuman jälkeen IT kustannusten osuuden
liikevaihdosta odotetaan kasvavan
...
Vastausten hajonta kasvanut
Kustannusten osuus 3 v
kuluttua
Keski-
hajonta
Kustannusten
Osuus nykyään
Keski-
hajonta
15
© ...
Liiketoimintajohtajat arvioivat IT:n
vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun
myönteisesti ja IT-johto tehokkuuteen
16
© Tietote...
Käsitykset IT:n roolista tulevaisuuden kilpailu-
tekijänä korkeita ja laskeneet vain vähän
17
© Tietotekniikan Liitto ja T...
Odotukset kohdistuvat edelleen asiakas-
keskeisyyteen ja ovat kasvaneet innovatiivista
toimintaa koskien
18
© Tietotekniik...
Liiketoimintajohtajat painottavat IT –
johtoa enemmän asiakkaita, liikevaihdon
kasvua, kilpailuetua ja oikeaa osaamista
19...
4. Yritysten kyky hyödyntää IT:tä
Liiketoimintajohdon arvio IT:n soveltamisesta
heidän yrityksessään jatkanut nopeaa heikk...
Tulosten yhteys tietohallintojohtajan
(CIO) työhön
• Vain osan CIOsta koetaan onnistuvan työssään
– CIO – kehitys- ja muut...
Tyytyväisyyden ja projektien
onnistumisen yhteys
IT-projektien onnistumisen ja IT:n soveltamiselle yrityksissä
annetun arv...
IT:n strategisen johtamisen kykyjen
puute nousi uudelleen esiin
23
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
IT:n kyky tukea innovoida ja tuottaa
lisäarvoa liiketoiminnalle tärkeää –
todellisia vaikutuksia ei tunneta
Vuosi 2010
(vu...
IT:n strateginen johtaminen tärkeää,
liiketoiminnan ja IT:n yhteispelissä työtä
Vuosi 2010
(vuosi 2009)
Voimak-
kaasti eri...
IT ratkaisujen valinnassa mittaaminen on
heikompaa kuin suunnittelu ja toteutus
Vuosi 2010
(vuosi 2009)
Voimak-
kaasti eri...
Liiketoiminnan ja IT:n koetaan toimivan
pääosin hyvin yhteen …
27
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
… joskin kriittisyyttä jonkin verran
enemmän liiketoimintajohdossa
28
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
Huoli IT -arkkitehtuurien kunnosta
kasvanut lievästi
29
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
5. Muut tulokset
Projektien johtaminen
Vastaajien käsitysten mukaan IT –projektit
onnistuvat vuotta 2009 heikommin
30
© Ti...
Liiketoimintajohtajilla hälyttävän
heikko käsitys projektien
pysymisestä budjetissa
31
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dah...
Ja aikataulussa. Näkemyserojen kasvu
vaatii keskustelua yrityksissä
32
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
Enää 1/5 liiketoimintajohdosta arvioi projektien
saavuttavan erittäin hyvin niille asetetut
liiketoiminnan tavoitteet
33
©...
Vastaajien mukaan vain puolella IT –
riskeille asetettu raja-arvot, tilanne on
huonontunut laman aikana
Onko keskeisille I...
Henkilöstö tuntee ja noudattaa IT -
riskienhallinnan tavoitteita edelleen heikosti
35
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahl...
Asiantuntijatason IT governance menetelmiä
(parhaita käytäntöjä) hyödynnetään vähän ja
käyttö on vähentynyt laman aikana
3...
Innovaatioprosessia tehostavien IT-
järjestelmien ja sovellusten käyttö on
lupaavassa alussa
37
© Tietotekniikan Liitto ja...
6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia?
Liiketoimintajohto vastaa HEIKOSTI
Puolet LT-johtajista kokee oikeanlaisten IT-osaajien
l...
Minkälaista osaamista kaivataan (1)
Vuoden 2010 IT-barometrin vastaus
(Vuoden 2009 IT-barometrin vastaus)
Voimak-
kaasti
e...
Minkälaista osaamista kaivataan (2)
Avoimet vastaukset
• Kysymykseen ” minkä enintään kolmen IT:n
osaamisalueen kehittämin...
7. Kiinnostus IT:n laajaa ulkoistamista
kohtaan hiipuu edelleen
41
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
Ulkoistamisen osuus IT -toiminnoista
pysynyt vakaasti noin 40 %:ssa
42
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010...
8. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen
median hallinta ontuvat edelleen (1)
VÄITE: Tavoitteenamme on lisätä
verkkoliiketoi...
Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen
median hallinta ontuvat edelleen (2)
44
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06...
Sosiaalisen median hyödyntäminen
vasta alkutekijöissä
45
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
Sosiaalisella...
Eikä edistystä ole tapahtunut vuodessa
VÄITE: Organisaatiollamme on selkeä strategia
sosiaalisen median hyödyntämiselle
46...
Uusien teknologioiden käyttöä pikemminkin
rajoitetaan kuin kannustetaan
47
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06....
9. Ymmärrys IT-suorituksen ja IT:n tuottaman
arvon mittaamisen merkityksestä kasvanut -
uskomukset hyvin yleisiä
48
© Tiet...
Mittaustuloksia vai uskomuksia?
Muutos vuodesta 2009 vuoteen 2010
49
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
U...
10. Taantumassa tehostettu nykyistä toimintaa
– mistä kasvu suhdanteen muuttuessa?
50
© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahl...
Ennustettu hidas talouskasvu luo lisää
paineita alentaa IT-kustannuksia
Miten arvioitte vuodelle 2010 ennustetun hitaahkon...
Kiitos, kysymyksiä, vastaväitteitä,
kannanottoja
tomi.dahlberg@aalto.fitomi.dahlberg@aalto.fi
52
© Tietotekniikan Liitto j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IT-barometri 2010 - tuloksien esittely

1,206
-1

Published on

Tietotekniikan liiton vuosittain tehtävä tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta.

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,206
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT-barometri 2010 - tuloksien esittely

 1. 1. Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset 1 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 IT:n merkitys suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tomi Dahlberg tomi.dahlberg@aalto.fi 14.6.2010
 2. 2. Sisältö Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010:n tulokset 1. IT-barometritutkimuksen toteutus, tulosten luotettavuus 2. IT-barometri 2010 tunnusluvut ja IT-indeksi 3. IT:n vaikutukset yritysten liiketoimintaan 4. Yritysten kyky hyödyntää IT:tä 5. IT-barometrin muut tulokset 6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia? 2 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia? 7. Kiinnostus IT:n laajaa ulkoistamista kohtaan hiipuu edelleen 8. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen – hidastaako tekojen puute lamasta toipumista ja kasvua? 9. Ymmärrys IT-suorituksen ja IT:n tuottaman arvon mittaamisen merkityksestä kasvanut -uskomukset hyvin yleisiä 10. Taantumassa tehostettu nykyistä toimintaa – mistä kasvu suhdanteen muuttuessa?
 3. 3. 1. IT-Barometritutkimuksen toteutus, tulosten luotettavuus • Toteutustapa – Verkkokysely – Kysymykset: 26 strukturoitua kysymysten ryhmää sekä avoimia kysymyksiä – Sähköpostilla linkki Internet –verkkokyselyyn • Otoskehys – Vastaajien organisaatiot: Henkilömäärältään yli 500 työntekijän organisaatiot – Vastaajien tehtävänimikkeet: Liiketoiminnan johtotehtävät, IT -johtotehtävät 3 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 – Vastaajien tehtävänimikkeet: Liiketoiminnan johtotehtävät, IT -johtotehtävät – Vastaajien poiminta: Fonecta • Toteutus – Ajankohta: Tammi-helmikuu 2010 – Toteuttajat: Tietotekniikan liitto, Viestintätoimisto Conexio ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liiketoiminnan teknologian laitoksen tietojärjestelmätieteen aine
 4. 4. Vastaajista yli puolet liiketoimintajohtoa 4 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Vastaajia oli kaikkiaan 176, joista 167 vastasi kysymykseen asemastaan
 5. 5. Vastausten ja tulosten luotettavuus • Vastaukset – 176 vastausta – noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen • Luotettavuusnäkökohdat – Otoskehys, toteutus verkkokyselynä – Samassa yrityksessä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi, ellei haluttu verrata LT ja IT johtoa – IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen – ICT -toimialan yrityksissä työskentelevien vastausten mahdollista vaikutusta tarkasteltiin 5 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 tarkasteltiin – Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia tilanteita Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia
 6. 6. 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi IT-indeksi 2010 2010 2009 2008 IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,47 % 4,46 % 4,45 % IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden kuluttua 4,94 % 4,49 % 4,84 % IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation liikevaihtoon viime vuonna 3,66 % 8,19 % 4,27 % 6 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannussäästöt osuutena liikevaihdosta 4,28 % 7,57 % 4,54 % Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytäminen niiden tarpeisiin on vaikeaa 44 % 47 % 52 % Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen kehittämisen 81 % 81 % 78 % Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 63 % 77% 68 % IT-indeksi 2010 (N=168; 2008=100) 95 123 100
 7. 7. Mitkä käsitykset muuttuneet vuodesta 2009 ? (1) • IT-indeksin arvo laski peräti 23 prosenttia vuodesta 2009 – laskua kautta linjan • Voimakas usko IT:n ja tiedon merkitykseen tuottavuuden lisäämisen ja talouskasvun lähteenä on silti jopa voimistunut – IT-Indeksin lasku suhteutettava lähes 8 %:n BKT:n laskuun • IT:n tuottamien innovaatioiden nähtiin kasvattavan liikevaihtoa noin 8 % 7 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 • IT:n tuottamien innovaatioiden nähtiin kasvattavan liikevaihtoa noin 8 % vuoden 2009 barometrissa, ero edellisen vuoden BKT:n kasvuun noin 5,5 % • Sama kasvuvaikutus arvioitiin nyt noin 3,5 %:ksi, ero BKT:n kasvuun revähtänyt lähes 11 %:iin • Puolet vastaajista ei kuitenkaan nähnyt IT investoinneilla lainkaan liikevaihtoa kasvattavaa vaikutus vuonna 2009 – IT:n merkitystä yritysten tulevalle menestykselle koskevat luvut laskivat vain hienoisesti. Edelleen peräti 89 prosenttia vastaajista koki, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu entisestään jatkossa
 8. 8. Mitkä käsitykset muuttuneet vuodesta 2009 ? (2) • Tyytymättömyys IT:tä ja tietohallintoa kohtaan on samaan aikaan kasvanut selvästi – Laman alkukuukausina IT-barometri 2009 vastaajat arvioivat etsittävän sekä toiminnan tehokkuutta että varauduttavan taantuman jälkeiseen kasvuun • Keskitytty toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja kustannussäästöihin • Tyytymättömyyden kasvu selittyy pääosin liiketoimintajohdon asenteilla – Esimerkki 1: Vuonna 2009 ero IT-projektien kyvystä pysyä sovitussa budjeteissa oli 6 % IT- ja LT-johtajien välillä (52 – 46 %). 8 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 sovitussa budjeteissa oli 6 % IT- ja LT-johtajien välillä (52 – 46 %). – Vuoden 2010 barometrissa arvot ovat 57 % (IT-johtajat) ja 37 % (LT-johtajat). Ero on kasvanut 20 %:iin – Esimerkki 2: Liiketoimintajohdosta 33 % antoi kouluarvosanan 4 IT:n hyödyntämiselle omassa organisaatiossaan • Liiketoimintajohdon ja IT-johdon näkemyserot ovat kasvaneet heijastaen liiketoimintajohdon kriittisyyttä – Lisäksi IT-johto nyt jopa aiempaa vähemmän mukana strategiatyössä
 9. 9. IT:tä kohtaan tunnetun tyytyväisyyden yhteys IT-Indeksin tekijöihin Indeksin ja IT:n hyödyntämiselle annetun arvosanan korrelaatio IT-kustannusten osuus liikevaihdosta -0,137 IT-kustannusten osuus liikevaihdosta kolmen vuoden kuluttua -0,127 IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus liiketoimintaan 0,087 9 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus liiketoimintaan 0,087 IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannussäästöt osuutena liikevaihdosta 0,038 IT-osaajien löytäminen on hankalaa 0,020 IT mahdollistaa uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittämisen 0,102 IT:tä johdetaan strategisena voimavarana 0,113
 10. 10. Hajonta IT –kustannusten liikevaihto- osuuden arvioinneissa on kasvanut IT-kustannusten osuus liikevaihdosta Keski- arvo Hajon- ta Medi- aani 2010 nykyinen 4,47% 5,16 3 2010 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,94 % 6,05 3 10 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 2010 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,94 % 6,05 3 2009 nykyinen 4.46 % 4,47 3 2009 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,49 % 4,65 3 2008 nykyinen 4,45 % 4,75 3 2008 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,84 % 5,54 3
 11. 11. Kuten myös IT:n liiketoimintavaikutusten arvioinneissa IT:n vaikutus liiketoimintaan Keski- arvo Hajon- ta Medi- aani 2010 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 3,66 % 7,4 0 2010 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 4,28 % 5,1 3 2009 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja 11 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 2009 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 8,19 % 11,38 5 2009 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 7,57 % 7,66 5 2008 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 4,27 % 7,07 2 2008 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 4,54 % 5,64 3
 12. 12. IT kustannusten osuus liike- vaihdosta on pysynyt vakaana • Arvio IT –kustannusten liikevaihto-osuudesta ei ole juurikaan muuttunut vuosina 2008, 2009 ja 2010 • Keskiarvo noin 4,5 % 12 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 • Laman aikana IT-kustannuksia on leikattu keskimäärin BKT:n laskun verran • Selvä odotus IT-kustannusten osuuden kasvusta tulevaisuudessa
 13. 13. IT-indeksi pohjautuu vastaajien näkemyksiin • Elleivät IT:n liiketoimintavaikutuksia koskevat näkemykset vastaa todellisuutta, onko sillä seurauksia IT:n johtamiselle? ON, KIELTEISIÄ – IT-projektien onnistumisen historia heikko – Laman aikana IT:hen kohdistuneita odotuksia ei ole kyetty 13 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 – Laman aikana IT:hen kohdistuneita odotuksia ei ole kyetty lunastamaan – Haasteita ja tyytymättömyyttä on erityisesti organisaatioissa, joissa on • monimutkainen, heikosti arkkitehtuuriohjattu IT ja joissa • strategian, liiketoimintamallin ja operatiivisen toimintamallin yhteys IT hyödyntämiseen ei ole toimiva
 14. 14. 3. IT:n vaikutukset yritysten liiketoimintaan Taantuman jälkeen IT kustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan kasvavan 14 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 15. 15. Vastausten hajonta kasvanut Kustannusten osuus 3 v kuluttua Keski- hajonta Kustannusten Osuus nykyään Keski- hajonta 15 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 kuluttua hajonta Osuus nykyään hajonta 2010 4,94 % 6,05 4,47 % 5,16 2009 4,49 % 4,65 4,46 % 4,47 2008 4,84 % 4,75 4,45 % 5,54 Päätelmä: IT:n hyödyntämiskyvyn merkitys menestykselle kasvaa edelleen
 16. 16. Liiketoimintajohtajat arvioivat IT:n vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun myönteisesti ja IT-johto tehokkuuteen 16 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 17. 17. Käsitykset IT:n roolista tulevaisuuden kilpailu- tekijänä korkeita ja laskeneet vain vähän 17 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 18. 18. Odotukset kohdistuvat edelleen asiakas- keskeisyyteen ja ovat kasvaneet innovatiivista toimintaa koskien 18 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 19. 19. Liiketoimintajohtajat painottavat IT – johtoa enemmän asiakkaita, liikevaihdon kasvua, kilpailuetua ja oikeaa osaamista 19 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 20. 20. 4. Yritysten kyky hyödyntää IT:tä Liiketoimintajohdon arvio IT:n soveltamisesta heidän yrityksessään jatkanut nopeaa heikkenemistä; arvosana oli 7,5 vuonna 2008, nyt enää 6,2 20 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 21. 21. Tulosten yhteys tietohallintojohtajan (CIO) työhön • Vain osan CIOsta koetaan onnistuvan työssään – CIO – kehitys- ja muutosjohtajana – CIO – liiketoimintaprosessien ja IT:n soveltamisesta vastuullisena henkilönä – Toimitus- ja talousjohtajan lisäksi tietohallintojohtajalla kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta – käytetään kun kyetään puhumaan johdon, liiketoiminnan ja IT:n kieliä 21 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 kyetään puhumaan johdon, liiketoiminnan ja IT:n kieliä • Tyytymättömyyden syyt IT organisaatioita kohtaan – Projektien ja palvelutuotannon heikko onnistuminen – Hajanaisten, epäyhtenäisten arkkitehtuurien luoma jähmeys – Heikko liiketoiminnan ja IT:n todellisen yhteyden ymmärtäminen ja kommunikointi lähinnä IT slangilla
 22. 22. Tyytyväisyyden ja projektien onnistumisen yhteys IT-projektien onnistumisen ja IT:n soveltamiselle yrityksissä annetun arvosanan korrelaatio IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 0,296 22 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 IT-projektit pysyvät aikataulussaan 0,219 IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 0,360 IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet 0,316
 23. 23. IT:n strategisen johtamisen kykyjen puute nousi uudelleen esiin 23 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 24. 24. IT:n kyky tukea innovoida ja tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle tärkeää – todellisia vaikutuksia ei tunneta Vuosi 2010 (vuosi 2009) Voimak kaasti eri mieltä Jokseen kin eri mieltä Neutraa li Jokseen- kin samaa mieltä Voimak kaasti samaa mieltä IT tuottaa lisäarvoa organisaatiollemme mahdollistamalla uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoimintaprosessien tehostamisen. 4 % (8 %) 6 % (7 %) 8 % (4 %) 32 % (39 %) 49 % (42 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen 24 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että osaamme jatkossa hyödyntää IT:tä tehokkaasti innovoinnissa ja liiketoimintaprosessien tehostamisessa. 1 % (0 %) 1 % (2 %) 3 % (2 %) 15 % (19 %) 80 % (76 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n hyödyntämisestä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja liiketoimintaprosessien tehostamisessa. 1 % (1 %) 7 % (9 %) 19 % (17 %) 28 % (30 %) 44 % (44 %) Tunnemme hyvin IT:tä hyödyntävien innovaatioiden tuottaman lisäarvon organisaatiollemme ja vaikutuksen liiketoimintaprosesseihin luotettavien mittaustulosten perusteella 16 % (15 %) 18 % (22 %) 22 % (11 %) 27 % (32 %) 16 % (20 %)
 25. 25. IT:n strateginen johtaminen tärkeää, liiketoiminnan ja IT:n yhteispelissä työtä Vuosi 2010 (vuosi 2009) Voimak- kaasti eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Neutraali Jokseenkin samaa mieltä Voimak- kaasti samaa mieltä IT:tä johdetaan ja kehitetään organisaatioissamme strategisena voimavarana 14 % (3 %) 17 % (12%) 7 % (8 %) 30 % (37 %) 33 % (40 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että IT:tä johdetaan ja kehitetään jatkossa strategisena voimavarana 1 % (0 %) 3 % (0 %) 4 % (2 %) 13 % (11 %) 80 % (86 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on 25 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n strategisesta johtamisesta 4 % 13 % 19 % 33 % 32 % Organisaatiomme liiketoimintastrategia ja IT-strategia vaikuttavat toisiinsa hyvin toimivan dialogin kautta 11 % 20 % 10 % 33 % 25 % Organisaatiomme ylin johto, yksiköiden johto ja IT-johto osallistuvat IT:n johtamiseen selkeästi sovitun työnjaon perusteella 17 % 19 % 11 % 28 % 25 % Organisaatiomme IT-johto on kiinteästi mukana organisaatiomme liiketoimintastrategiatyössä muun johdon tavoin 17 % 19 % 13 % 25 % 27 % Yhdistämme IT-strategian tavoitteet liiketoimintastrategian tavoitteisiin ja pystymme arvioimaan IT:n vaikutukset liiketoimintaamme luotettavien mittaustulosten perusteella 20 % (15 %) 20 % (17 %) 19 % (14 %) 25 % (34 %) 14 % (20 %)
 26. 26. IT ratkaisujen valinnassa mittaaminen on heikompaa kuin suunnittelu ja toteutus Vuosi 2010 (vuosi 2009) Voimak- kaasti eri mieltä Jokseen kin eri mieltä Neut- raali Jokseen- kin samaa mieltä Voimak- kaasti samaa mieltä Organisaatioissamme ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa voidaan ottaa liiketoiminnan tarpeet huomioon 8 % (3 %) 9 % (9 %) 10 % (9 %) 36 % (38 %) 37 % (42 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että jatkossa ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa voidaan ottaa liiketoiminnan tarpeet 0 % 1 % 3 % 17 % 80 % 26 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 IT-hankinnoissa voidaan ottaa liiketoiminnan tarpeet huomioon 0 % (0 %) 1 % (0 %( 3 % (5 %) 17 % (11 %) 80 % (84 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT-ratkaisujen hankinnasta ja jotka osaavat hankinnoissa ottaa liiketoiminnan tarpeet huomioon 5 % (4 %) 13 % (9 %) 20 % (26 %) 34 % (30 %) 27 % (31 %) Asetamme IT–hankinnoille mitattavissa olevat tavoitteet, joissa voidaan ottaa huomioon liiketoiminnan tarpeet 10 % (3 %) 14 % (15 %) 19 % (16 %) 31 % (32 %) 27 % (34 %) IT–hankintojen jälkeen seuraamme niille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista luotettavien mittaustulosten perusteella 19 % (14 %) 21 % (20 %) 15 % (13 %) 30 % (33 %) 15 % (19 %)
 27. 27. Liiketoiminnan ja IT:n koetaan toimivan pääosin hyvin yhteen … 27 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 28. 28. … joskin kriittisyyttä jonkin verran enemmän liiketoimintajohdossa 28 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 29. 29. Huoli IT -arkkitehtuurien kunnosta kasvanut lievästi 29 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 30. 30. 5. Muut tulokset Projektien johtaminen Vastaajien käsitysten mukaan IT –projektit onnistuvat vuotta 2009 heikommin 30 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 31. 31. Liiketoimintajohtajilla hälyttävän heikko käsitys projektien pysymisestä budjetissa 31 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 32. 32. Ja aikataulussa. Näkemyserojen kasvu vaatii keskustelua yrityksissä 32 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 33. 33. Enää 1/5 liiketoimintajohdosta arvioi projektien saavuttavan erittäin hyvin niille asetetut liiketoiminnan tavoitteet 33 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 34. 34. Vastaajien mukaan vain puolella IT – riskeille asetettu raja-arvot, tilanne on huonontunut laman aikana Onko keskeisille IT-riskeille määritelty raja-arvot tai muut IT-riskienhallinnan tavoitteet? 34 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 35. 35. Henkilöstö tuntee ja noudattaa IT - riskienhallinnan tavoitteita edelleen heikosti 35 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 36. 36. Asiantuntijatason IT governance menetelmiä (parhaita käytäntöjä) hyödynnetään vähän ja käyttö on vähentynyt laman aikana 36 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Miksi pyörä yritetään keksiä niin monessa paikassa uudelleen?
 37. 37. Innovaatioprosessia tehostavien IT- järjestelmien ja sovellusten käyttö on lupaavassa alussa 37 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 38. 38. 6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia? Liiketoimintajohto vastaa HEIKOSTI Puolet LT-johtajista kokee oikeanlaisten IT-osaajien löytämisen vaikeaksi (vuonna 2009 noin 40 %) 38 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 39. 39. Minkälaista osaamista kaivataan (1) Vuoden 2010 IT-barometrin vastaus (Vuoden 2009 IT-barometrin vastaus) Voimak- kaasti eri mieltä Jokseen kin eri mieltä Neut- raali Jokseen- kin samaa mieltä Voimak- kaasti samaa mieltä Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n hyödyntämisestä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja liiketoiminta-prosessien tehostamisessa 1 % (1 %) 7 % (9 %) 19 % (17 %) 28 % (30 %) 44 % (44 %) 39 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n strategisesta johtamisesta 4 % (4 %) 13 % (9 %) 19 % (20 %) 33 % (28 %) 32 % (39 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT - ratkaisujen hankinnasta ja jotka osaavat hankinnoissa ottaa liiketoiminnan tarpeet huomioon 5 % (4 %) 13 % (9 %) 20 % (26 %) 34 % (30 %) 27 % (31 %)
 40. 40. Minkälaista osaamista kaivataan (2) Avoimet vastaukset • Kysymykseen ” minkä enintään kolmen IT:n osaamisalueen kehittäminen on organisaationne tulevalle liiketoiminnalle erityisen tärkeää” vastasi 109 – Sähköinen asiointi 17 vastaajaa – Käyttäjälähtöisyys 15 vastaajaa 40 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 – Arkkitehtuuri 14 vastaajaa – IT:n ja liiketoiminnan yhteyden tehostaminen 14 vastaajaa – Projektien ja hankkeiden hallinta 14 vastaajaa – Integraatio 12 vastaajaa – Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen 12 vastaajaa
 41. 41. 7. Kiinnostus IT:n laajaa ulkoistamista kohtaan hiipuu edelleen 41 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 42. 42. Ulkoistamisen osuus IT -toiminnoista pysynyt vakaasti noin 40 %:ssa 42 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Pieni vaihtelu todennäköisesti satunnaista – vastaajat eivät ole samoja vuodesta toiseen
 43. 43. 8. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen (1) VÄITE: Tavoitteenamme on lisätä verkkoliiketoiminnan osuutta merkittävästi 43 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Vastaajien mukaan 60% organisaatioista pyrkii kasvattamaan verkkoliiketoimintaa merkittävästi …
 44. 44. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen (2) 44 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 … mutta vain 30 %:lla on hyvin toimiva strategia tähän
 45. 45. Sosiaalisen median hyödyntäminen vasta alkutekijöissä 45 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Sosiaalisella medialla on selkeä yhteys sähköiseen asiointiin ja verkkoliiketoimintaan …
 46. 46. Eikä edistystä ole tapahtunut vuodessa VÄITE: Organisaatiollamme on selkeä strategia sosiaalisen median hyödyntämiselle 46 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 … tämän yhteyden ymmärtäminen näyttää puuttuvan
 47. 47. Uusien teknologioiden käyttöä pikemminkin rajoitetaan kuin kannustetaan 47 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Hidastaako tekojen puute lamasta toipumista ja kasvua?
 48. 48. 9. Ymmärrys IT-suorituksen ja IT:n tuottaman arvon mittaamisen merkityksestä kasvanut - uskomukset hyvin yleisiä 48 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 49. 49. Mittaustuloksia vai uskomuksia? Muutos vuodesta 2009 vuoteen 2010 49 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 Uskallus tunnustaa uskomusten yleisyys lisääntynyt?
 50. 50. 10. Taantumassa tehostettu nykyistä toimintaa – mistä kasvu suhdanteen muuttuessa? 50 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 51. 51. Ennustettu hidas talouskasvu luo lisää paineita alentaa IT-kustannuksia Miten arvioitte vuodelle 2010 ennustetun hitaahkon talouskasvun vaikuttavan organisaationne IT:hen? 51 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
 52. 52. Kiitos, kysymyksiä, vastaväitteitä, kannanottoja tomi.dahlberg@aalto.fitomi.dahlberg@aalto.fi 52 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010 tomi.dahlberg@aalto.fitomi.dahlberg@aalto.fi ttomi.dahlberg@jyu.fiomi.dahlberg@jyu.fi (1.8 lukien)(1.8 lukien) 050 550 5718050 550 5718
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×