• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

IT-barometri 2010 - tuloksien esittely

on

 • 1,258 views

Tietotekniikan liiton vuosittain tehtävä tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta.

Tietotekniikan liiton vuosittain tehtävä tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta.

Statistics

Views

Total Views
1,258
Views on SlideShare
1,258
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  IT-barometri 2010 - tuloksien esittely IT-barometri 2010 - tuloksien esittely Presentation Transcript

  • Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset IT:n merkitys suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tomi Dahlberg tomi.dahlberg@aalto.fi 14.6.2010 1 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Sisältö Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010:n tulokset 1. IT-barometritutkimuksen toteutus, tulosten luotettavuus 2. IT-barometri 2010 tunnusluvut ja IT-indeksi 3. IT:n vaikutukset yritysten liiketoimintaan 4. Yritysten kyky hyödyntää IT:tä 5. IT-barometrin muut tulokset 6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia? 7. Kiinnostus IT:n laajaa ulkoistamista kohtaan hiipuu edelleen 8. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen – hidastaako tekojen puute lamasta toipumista ja kasvua? 9. Ymmärrys IT-suorituksen ja IT:n tuottaman arvon mittaamisen merkityksestä kasvanut -uskomukset hyvin yleisiä 10. Taantumassa tehostettu nykyistä toimintaa – mistä kasvu suhdanteen muuttuessa? 2 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 1. IT-Barometritutkimuksen toteutus, tulosten luotettavuus • Toteutustapa – Verkkokysely – Kysymykset: 26 strukturoitua kysymysten ryhmää sekä avoimia kysymyksiä – Sähköpostilla linkki Internet –verkkokyselyyn • Otoskehys – Vastaajien organisaatiot: Henkilömäärältään yli 500 työntekijän organisaatiot – Vastaajien tehtävänimikkeet: Liiketoiminnan johtotehtävät, IT -johtotehtävät – Vastaajien poiminta: Fonecta • Toteutus – Ajankohta: Tammi-helmikuu 2010 – Toteuttajat: Tietotekniikan liitto, Viestintätoimisto Conexio ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liiketoiminnan teknologian laitoksen tietojärjestelmätieteen aine 3 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Vastaajista yli puolet liiketoimintajohtoa Vastaajia oli kaikkiaan 176, joista 167 vastasi kysymykseen asemastaan 4 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Vastausten ja tulosten luotettavuus • Vastaukset – 176 vastausta – noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen • Luotettavuusnäkökohdat – Otoskehys, toteutus verkkokyselynä – Samassa yrityksessä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi, ellei haluttu verrata LT ja IT johtoa – IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen – ICT -toimialan yrityksissä työskentelevien vastausten mahdollista vaikutusta tarkasteltiin – Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia tilanteita Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia 5 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi IT-indeksi 2010 2010 2009 2008 IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,47 % 4,46 % 4,45 % IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden kuluttua 4,94 % 4,49 % 4,84 % IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation liikevaihtoon viime vuonna 3,66 % 8,19 % 4,27 % IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannussäästöt osuutena liikevaihdosta 4,28 % 7,57 % 4,54 % Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytäminen niiden tarpeisiin on vaikeaa 44 % 47 % 52 % Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen kehittämisen 81 % 81 % 78 % Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 63 % 77% 68 % IT-indeksi 2010 (N=168; 2008=100) 95 123 100 6 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Mitkä käsitykset muuttuneet vuodesta 2009 ? (1) • IT-indeksin arvo laski peräti 23 prosenttia vuodesta 2009 – laskua kautta linjan • Voimakas usko IT:n ja tiedon merkitykseen tuottavuuden lisäämisen ja talouskasvun lähteenä on silti jopa voimistunut – IT-Indeksin lasku suhteutettava lähes 8 %:n BKT:n laskuun • IT:n tuottamien innovaatioiden nähtiin kasvattavan liikevaihtoa noin 8 % vuoden 2009 barometrissa, ero edellisen vuoden BKT:n kasvuun noin 5,5 % • Sama kasvuvaikutus arvioitiin nyt noin 3,5 %:ksi, ero BKT:n kasvuun revähtänyt lähes 11 %:iin • Puolet vastaajista ei kuitenkaan nähnyt IT investoinneilla lainkaan liikevaihtoa kasvattavaa vaikutus vuonna 2009 – IT:n merkitystä yritysten tulevalle menestykselle koskevat luvut laskivat vain hienoisesti. Edelleen peräti 89 prosenttia vastaajista koki, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu entisestään jatkossa 7 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Mitkä käsitykset muuttuneet vuodesta 2009 ? (2) • Tyytymättömyys IT:tä ja tietohallintoa kohtaan on samaan aikaan kasvanut selvästi – Laman alkukuukausina IT-barometri 2009 vastaajat arvioivat etsittävän sekä toiminnan tehokkuutta että varauduttavan taantuman jälkeiseen kasvuun • Keskitytty toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja kustannussäästöihin • Tyytymättömyyden kasvu selittyy pääosin liiketoimintajohdon asenteilla – Esimerkki 1: Vuonna 2009 ero IT-projektien kyvystä pysyä sovitussa budjeteissa oli 6 % IT- ja LT-johtajien välillä (52 – 46 %). – Vuoden 2010 barometrissa arvot ovat 57 % (IT-johtajat) ja 37 % (LT-johtajat). Ero on kasvanut 20 %:iin – Esimerkki 2: Liiketoimintajohdosta 33 % antoi kouluarvosanan 4 IT:n hyödyntämiselle omassa organisaatiossaan • Liiketoimintajohdon ja IT-johdon näkemyserot ovat kasvaneet heijastaen liiketoimintajohdon kriittisyyttä – Lisäksi IT-johto nyt jopa aiempaa vähemmän mukana strategiatyössä 8 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT:tä kohtaan tunnetun tyytyväisyyden yhteys IT-Indeksin tekijöihin Indeksin ja IT:n hyödyntämiselle annetun arvosanan korrelaatio IT-kustannusten osuus liikevaihdosta -0,137 IT-kustannusten osuus liikevaihdosta kolmen vuoden kuluttua -0,127 IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus liiketoimintaan 0,087 IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannussäästöt osuutena 0,038 liikevaihdosta IT-osaajien löytäminen on hankalaa 0,020 IT mahdollistaa uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittämisen 0,102 IT:tä johdetaan strategisena voimavarana 0,113 9 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Hajonta IT –kustannusten liikevaihto- osuuden arvioinneissa on kasvanut Keski- Hajon- Medi- IT-kustannusten osuus liikevaihdosta arvo ta aani 2010 nykyinen 4,47% 5,16 3 2010 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,94 % 6,05 3 2009 nykyinen 4.46 % 4,47 3 2009 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,49 % 4,65 3 2008 nykyinen 4,45 % 4,75 3 2008 seuraavan 3 vuoden kuluttua 4,84 % 5,54 3 10 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Kuten myös IT:n liiketoimintavaikutusten arvioinneissa Keski- Hajon- Medi- IT:n vaikutus liiketoimintaan arvo ta aani 2010 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 3,66 % 7,4 0 2010 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 4,28 % 5,1 3 2009 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 8,19 % 11,38 5 2009 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 7,57 % 7,66 5 2008 IT:n mahdollistamat innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa 4,27 % 7,07 2 2008 IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia 4,54 % 5,64 3 11 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT kustannusten osuus liike- vaihdosta on pysynyt vakaana • Arvio IT –kustannusten liikevaihto-osuudesta ei ole juurikaan muuttunut vuosina 2008, 2009 ja 2010 • Keskiarvo noin 4,5 % • Laman aikana IT-kustannuksia on leikattu keskimäärin BKT:n laskun verran • Selvä odotus IT-kustannusten osuuden kasvusta tulevaisuudessa 12 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT-indeksi pohjautuu vastaajien näkemyksiin • Elleivät IT:n liiketoimintavaikutuksia koskevat näkemykset vastaa todellisuutta, onko sillä seurauksia IT:n johtamiselle? ON, KIELTEISIÄ – IT-projektien onnistumisen historia heikko – Laman aikana IT:hen kohdistuneita odotuksia ei ole kyetty lunastamaan – Haasteita ja tyytymättömyyttä on erityisesti organisaatioissa, joissa on • monimutkainen, heikosti arkkitehtuuriohjattu IT ja joissa • strategian, liiketoimintamallin ja operatiivisen toimintamallin yhteys IT hyödyntämiseen ei ole toimiva 13 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 3. IT:n vaikutukset yritysten liiketoimintaan Taantuman jälkeen IT kustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan kasvavan 14 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Vastausten hajonta kasvanut Kustannusten osuus 3 v Keski- Kustannusten Keski- kuluttua hajonta Osuus nykyään hajonta 2010 4,94 % 6,05 4,47 % 5,16 2009 4,49 % 4,65 4,46 % 4,47 2008 4,84 % 4,75 4,45 % 5,54 Päätelmä: IT:n hyödyntämiskyvyn merkitys menestykselle kasvaa edelleen 15 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Liiketoimintajohtajat arvioivat IT:n vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun myönteisesti ja IT-johto tehokkuuteen 16 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Käsitykset IT:n roolista tulevaisuuden kilpailu- tekijänä korkeita ja laskeneet vain vähän 17 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Odotukset kohdistuvat edelleen asiakas- keskeisyyteen ja ovat kasvaneet innovatiivista toimintaa koskien 18 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Liiketoimintajohtajat painottavat IT – johtoa enemmän asiakkaita, liikevaihdon kasvua, kilpailuetua ja oikeaa osaamista 19 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 4. Yritysten kyky hyödyntää IT:tä Liiketoimintajohdon arvio IT:n soveltamisesta heidän yrityksessään jatkanut nopeaa heikkenemistä; arvosana oli 7,5 vuonna 2008, nyt enää 6,2 20 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Tulosten yhteys tietohallintojohtajan (CIO) työhön • Vain osan CIOsta koetaan onnistuvan työssään – CIO – kehitys- ja muutosjohtajana – CIO – liiketoimintaprosessien ja IT:n soveltamisesta vastuullisena henkilönä – Toimitus- ja talousjohtajan lisäksi tietohallintojohtajalla kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta – käytetään kun kyetään puhumaan johdon, liiketoiminnan ja IT:n kieliä • Tyytymättömyyden syyt IT organisaatioita kohtaan – Projektien ja palvelutuotannon heikko onnistuminen – Hajanaisten, epäyhtenäisten arkkitehtuurien luoma jähmeys – Heikko liiketoiminnan ja IT:n todellisen yhteyden ymmärtäminen ja kommunikointi lähinnä IT slangilla 21 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Tyytyväisyyden ja projektien onnistumisen yhteys IT-projektien onnistumisen ja IT:n soveltamiselle yrityksissä annetun arvosanan korrelaatio IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 0,296 IT-projektit pysyvät aikataulussaan 0,219 IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 0,360 IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet 0,316 22 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT:n strategisen johtamisen kykyjen puute nousi uudelleen esiin 23 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT:n kyky tukea innovoida ja tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle tärkeää – todellisia vaikutuksia ei tunneta Voimak Jokseen- Voimak kaasti Jokseen kin kaasti Vuosi 2010 eri kin eri Neutraa samaa samaa (vuosi 2009) mieltä mieltä li mieltä mieltä IT tuottaa lisäarvoa organisaatiollemme mahdollistamalla uusien innovaatioiden kehittämisen ja 4% 6% 8% 32 % 49 % liiketoimintaprosessien tehostamisen. (8 %) (7 %) (4 %) (39 %) (42 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että osaamme jatkossa hyödyntää IT:tä tehokkaasti innovoinnissa ja liiketoimintaprosessien 1% 1% 3% 15 % 80 % tehostamisessa. (0 %) (2 %) (2 %) (19 %) (76 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n hyödyntämisestä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja liiketoimintaprosessien 1% 7% 19 % 28 % 44 % tehostamisessa. (1 %) (9 %) (17 %) (30 %) (44 %) Tunnemme hyvin IT:tä hyödyntävien innovaatioiden tuottaman lisäarvon organisaatiollemme ja vaikutuksen liiketoimintaprosesseihin luotettavien mittaustulosten 16 % 18 % 22 % 27 % 16 % perusteella (15 %) (22 %) (11 %) (32 %) (20 %) 24 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT:n strateginen johtaminen tärkeää, liiketoiminnan ja IT:n yhteispelissä työtä Voimak- Voimak- Jokseenkin kaasti Vuosi 2010 kaasti eri Jokseenkin samaa samaa (vuosi 2009) mieltä eri mieltä Neutraali mieltä mieltä IT:tä johdetaan ja kehitetään organisaatioissamme 14 % 17 % 7% 30 % 33 % strategisena voimavarana (3 %) (12%) (8 %) (37 %) (40 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että IT:tä johdetaan ja kehitetään jatkossa strategisena 1% 3% 4% 13 % 80 % voimavarana (0 %) (0 %) (2 %) (11 %) (86 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n strategisesta johtamisesta 4% 13 % 19 % 33 % 32 % Organisaatiomme liiketoimintastrategia ja IT-strategia vaikuttavat toisiinsa hyvin toimivan dialogin kautta 11 % 20 % 10 % 33 % 25 % Organisaatiomme ylin johto, yksiköiden johto ja IT-johto osallistuvat IT:n johtamiseen selkeästi sovitun työnjaon perusteella 17 % 19 % 11 % 28 % 25 % Organisaatiomme IT-johto on kiinteästi mukana organisaatiomme liiketoimintastrategiatyössä muun johdon tavoin 17 % 19 % 13 % 25 % 27 % Yhdistämme IT-strategian tavoitteet liiketoimintastrategian tavoitteisiin ja pystymme arvioimaan IT:n vaikutukset liiketoimintaamme 20 % 20 % 19 % 25 % 14 % luotettavien mittaustulosten perusteella (15 %) (17 %) (14 %) (34 %) (20 %) 25 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • IT ratkaisujen valinnassa mittaaminen on heikompaa kuin suunnittelu ja toteutus Jokseen- Voimak- Voimak- Jokseen kin kaasti Vuosi 2010 kaasti eri kin eri Neut- samaa samaa (vuosi 2009) mieltä mieltä raali mieltä mieltä Organisaatioissamme ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa voidaan ottaa liiketoiminnan 8% 9% 10 % 36 % 37 % tarpeet huomioon (3 %) (9 %) (9 %) (38 %) (42 %) On erittäin tärkeää organisaationi menestyksen kannalta, että jatkossa ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa voidaan ottaa liiketoiminnan tarpeet 0% 1% 3% 17 % 80 % huomioon (0 %) (0 %( (5 %) (11 %) (84 %) Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT-ratkaisujen hankinnasta ja jotka osaavat hankinnoissa ottaa liiketoiminnan tarpeet 5% 13 % 20 % 34 % 27 % huomioon (4 %) (9 %) (26 %) (30 %) (31 %) Asetamme IT–hankinnoille mitattavissa olevat tavoitteet, 10 % 14 % 19 % 31 % 27 % joissa voidaan ottaa huomioon liiketoiminnan tarpeet (3 %) (15 %) (16 %) (32 %) (34 %) IT–hankintojen jälkeen seuraamme niille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista luotettavien mittaustulosten 19 % 21 % 15 % 30 % 15 % perusteella (14 %) (20 %) (13 %) (33 %) (19 %) 26 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Liiketoiminnan ja IT:n koetaan toimivan pääosin hyvin yhteen … 27 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • … joskin kriittisyyttä jonkin verran enemmän liiketoimintajohdossa 28 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Huoli IT -arkkitehtuurien kunnosta kasvanut lievästi 29 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 5. Muut tulokset Projektien johtaminen Vastaajien käsitysten mukaan IT –projektit onnistuvat vuotta 2009 heikommin 30 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Liiketoimintajohtajilla hälyttävän heikko käsitys projektien pysymisestä budjetissa 31 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Ja aikataulussa. Näkemyserojen kasvu vaatii keskustelua yrityksissä 32 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Enää 1/5 liiketoimintajohdosta arvioi projektien saavuttavan erittäin hyvin niille asetetut liiketoiminnan tavoitteet 33 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Vastaajien mukaan vain puolella IT – riskeille asetettu raja-arvot, tilanne on huonontunut laman aikana Onko keskeisille IT-riskeille määritelty raja-arvot tai muut IT-riskienhallinnan tavoitteet? 34 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Henkilöstö tuntee ja noudattaa IT - riskienhallinnan tavoitteita edelleen heikosti 35 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Asiantuntijatason IT governance menetelmiä (parhaita käytäntöjä) hyödynnetään vähän ja käyttö on vähentynyt laman aikana Miksi pyörä yritetään keksiä niin monessa paikassa uudelleen? 36 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Innovaatioprosessia tehostavien IT- järjestelmien ja sovellusten käyttö on lupaavassa alussa 37 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 6. Löytyykö Suomesta IT-osaajia? Liiketoimintajohto vastaa HEIKOSTI Puolet LT-johtajista kokee oikeanlaisten IT-osaajien löytämisen vaikeaksi (vuonna 2009 noin 40 %) 38 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Minkälaista osaamista kaivataan (1) Voimak- Jokseen Neut- Jokseen- Voimak- kaasti kin eri raali kin samaa kaasti Vuoden 2010 IT-barometrin vastaus eri mieltä mieltä samaa (Vuoden 2009 IT-barometrin vastaus) mieltä mieltä Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT:n 1% 7% 19 % 28 % 44 % hyödyntämisestä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja liiketoiminta-prosessien (1 %) (9 %) (17 %) (30 %) (44 %) tehostamisessa Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, 4% 13 % 19 % 33 % 32 % jolla on osaamista nimenomaan IT:n (4 %) (9 %) (20 %) (28 %) (39 %) strategisesta johtamisesta Tarvitsemme jatkossa lisää henkilöstöä, jolla on osaamista nimenomaan IT - 5% 13 % 20 % 34 % 27 % ratkaisujen hankinnasta ja jotka osaavat (4 %) (9 %) (26 %) (30 %) (31 %) hankinnoissa ottaa liiketoiminnan tarpeet huomioon 39 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Minkälaista osaamista kaivataan (2) Avoimet vastaukset • Kysymykseen ” minkä enintään kolmen IT:n osaamisalueen kehittäminen on organisaationne tulevalle liiketoiminnalle erityisen tärkeää” vastasi 109 – Sähköinen asiointi 17 vastaajaa – Käyttäjälähtöisyys 15 vastaajaa – Arkkitehtuuri 14 vastaajaa – IT:n ja liiketoiminnan yhteyden tehostaminen 14 vastaajaa – Projektien ja hankkeiden hallinta 14 vastaajaa – Integraatio 12 vastaajaa – Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen 12 vastaajaa 40 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 7. Kiinnostus IT:n laajaa ulkoistamista kohtaan hiipuu edelleen 41 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Ulkoistamisen osuus IT -toiminnoista pysynyt vakaasti noin 40 %:ssa Pieni vaihtelu todennäköisesti satunnaista – vastaajat eivät ole samoja vuodesta toiseen 42 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 8. Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen (1) VÄITE: Tavoitteenamme on lisätä verkkoliiketoiminnan osuutta merkittävästi Vastaajien mukaan 60% organisaatioista pyrkii kasvattamaan verkkoliiketoimintaa merkittävästi … 43 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Verkkoliiketoiminnan ja sosiaalisen median hallinta ontuvat edelleen (2) … mutta vain 30 %:lla on hyvin toimiva strategia tähän 44 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen vasta alkutekijöissä Sosiaalisella medialla on selkeä yhteys sähköiseen asiointiin ja verkkoliiketoimintaan … 45 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Eikä edistystä ole tapahtunut vuodessa VÄITE: Organisaatiollamme on selkeä strategia sosiaalisen median hyödyntämiselle … tämän yhteyden ymmärtäminen näyttää puuttuvan 46 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Uusien teknologioiden käyttöä pikemminkin rajoitetaan kuin kannustetaan Hidastaako tekojen puute lamasta toipumista ja kasvua? 47 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 9. Ymmärrys IT-suorituksen ja IT:n tuottaman arvon mittaamisen merkityksestä kasvanut - uskomukset hyvin yleisiä 48 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Mittaustuloksia vai uskomuksia? Muutos vuodesta 2009 vuoteen 2010 Uskallus tunnustaa uskomusten yleisyys lisääntynyt? 49 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • 10. Taantumassa tehostettu nykyistä toimintaa – mistä kasvu suhdanteen muuttuessa? 50 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Ennustettu hidas talouskasvu luo lisää paineita alentaa IT-kustannuksia Miten arvioitte vuodelle 2010 ennustetun hitaahkon talouskasvun vaikuttavan organisaationne IT:hen? 51 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010
  • Kiitos, kysymyksiä, vastaväitteitä, kannanottoja tomi.dahlberg@aalto.fi tomi.dahlberg@jyu.fi (1.8 lukien) 050 550 5718 52 © Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 14.06.2010