Session 38 Thomas Lundberg

204 views
132 views

Published on

Minskad olycksrisk med ny metod för att identifiera sträckor med dåligt väggrepp

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 38 Thomas Lundberg

 1. 1. Minskad olycksrisk medny metod för attidentifiera sträckor meddåligt väggreppTransportforum 2013-01-09Thomas Lundberg, Drift och Underhållthomas.lundberg@vti.se
 2. 2. Översikt av presentation• Projektdeltagare• Syfte och metod• Bakgrund• Försöksupplägg• Resultat• Slutsatser• Fortsatt arbete
 3. 3. ProjektdeltagareFinansieras av:Skyltfonden, SBUF, Trafikverket, VTI och NCCProjektet startades november 2011och avslutas december 2013Projektet leds av:VTI och NCC
 4. 4. Syfte och metodKan vi förutse var trafikfarliga vägavsnitt med lågfriktion finns med hjälp av makrotexturmätning?Projektet utförs för att visa om MPD kan användasför att upptäcka risksektioner med låg friktion. Dettaär tänkt att åstadkommas genom att utföra mätningarav friktion och MPD på utvalda sektioner. Resultatetanalyseras för att se om det är en framkomlig metod.Vidare ska projektet belysa olika åtgärdsmetoder föratt öka friktionen då risksektioner upptäcks.
 5. 5. Bakgrund• Årligen tillståndsmäts stora delar av det statligt belagda vägnätet. Mellan 30 000 och 50 000 km mäts årligen.• En av de mätstorheter som samlas in vid mätningarna är ett mått som beskriver ytans struktur (makrotextur) – Mean Profile Depth (MPD).• MPD beskriver hur ”slät/grov” ytan är i våglängdsintervallet 0,5 mm – 50 mm.• Vi saknar allmän information om vägens friktion. Friktions- mätning av ett helt vägnät är väldigt dyrbart och tidskrävande (och kanske onödigt).• Punktinsatser i form av friktionsmätning görs i dagsläget på vägavsnitt som misstänks ha låg friktion.
 6. 6. BakgrundDet har tidigare genomförts liknande studier runt om i världenmed mindre lyckat resultat.Det som skiljer vår studie är framförallt;• Vi fokuserar endast på sträckor med låga MPD-värden.• Vi gör en uppdelning av olika beläggningstyper.• Vi genomför mätningar med hög positioneringsnoggrannhet längs- och tvärgående.• Vi har en hög upplösning i längsled, data på 1 m-nivå, vilket inte alltid varit fallet i tidigare undersökningar.
 7. 7. Bakgrund – Trafikverkets underhållsstandardKrav på minimal makrotextur, mätt i mm som medelvärden över 100 msträcka, med hänsyn till trafikmängd, vägbredd och skyltad hastighet.Tabell 4 Krav på makrotextur, Mean Profile Depth (MPD) i mmbaserade på trafik och skyltad hastighet Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 120 110 100 90 80 70 60 50 0-250 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 250-500 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 500-1000 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 1000-2000 0,33 0,33 0,33 0,28 0,28 0,28 0,28 2000-4000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 4000-8000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 >8000 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35
 8. 8. Bakgrund – friktionsmätningTRVKB 10 Bitumenbundna lagerTrafikverkets Krav Beskrivningstexter förBitumenbundna lager i vägkonstruktionerTRV 2011:082TDOK 2011:266Kapitel 10. Vägytans egenskaperEn väg ska inte innebära, för trafikanten, oacceptabel risk förolyckor vid användning såsom halkning, fall, kollision m m.En väg ska ha en sådan vägyta att tillåtna fordon kan trafikeravägen säkert.
 9. 9. Bakgrund – friktionsmätningKapitel 10.2. Kontroll av färdigt lagers ytaKapitel 10.2.1. Kontroll av friktionOm friktionen bedöms understiga angivna krav skaerforderliga åtgärder vidtas.Friktionsmätning ska utföras där det är osäkert omkravet på godtagbar friktion uppnåtts.Kapitel 10.1.1. Krav på friktionFör vägbana, gångbana och cykelbana med bundetslitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 msträcka vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmasenligt VVMB 104, alternativ 2.
 10. 10. FältförsökFörsöksupplägg:• Mätning av friktion och MPD på teststräckor• Testområde: E-län• Val av teststräckor: Vägtillståndsmätning 2011, data per 1 m• Urvalskriterium: Sträckor valdes där åtminstone ett MPD-värde per 20 m var mindre än 0,35 mm.• De fyra stora beläggningskategorierna som finns i Östergötland används som teststräckor, Asfaltsbetong stenrik (ABS), Asfaltsbetong tät (ABT), Indränkt Makadam (IM) och Ytbehandling (Y). (Dessa beläggningar finns dessutom på de flesta vägkategorier)
 11. 11. Val av sträckorSträckorna markerasoch namnges.Varje sträcka är omkring500 m långProjektbudgeten medgeratt vi kan mäta 42sträckor. (total väglängd42 km)
 12. 12. MätningTräning av operatörerMätning av friktionoch MPD görs ihöger hjulspår ochmellan hjulspårenTvå mätningar utförsper sträcka ochutrustningstypVarje sträcka mäts ibåda riktningarna
 13. 13. Beläggning ABS, MPD mellan hjulspår <0,3 mm
 14. 14. Beläggning ABT, MPD mellan hjulspår <0,3 mm
 15. 15. Beläggning Ytbehandling, MPD mellan hjulspår <0,3 mm
 16. 16. Beläggning Indränkt Makadam, MPD mellan hjulspår <0,3 mm
 17. 17. Beläggning Ytbehandling, MPD höger hjulspår <0,3 mm
 18. 18. Exempel från mätning
 19. 19. Exempel från mätning
 20. 20. Exempel från mätning
 21. 21. Exempel från mätning
 22. 22. Mätning på ytbehandlingarAv de teststräckor vi mätte på ytbehandlingar därMPD < 0,3 mm har ca: 10 % en friktion < 0,5 µAv de teststräckor vi mätte på ytbehandlingar därMPD < 0,35 mm har ca: 6 % en friktion < 0,5 µI hela Östergötland finns ca: 1100 km ytbehandlade vägar.Drygt 4 % av dem har ett MPD-värde under 0,35 mm.Om vi antar att 6 % av de 4 procenten har låg friktion (< 0,5 µ)skulle det innebära att ca: 2,5 km av väglängden i Östergötlandhar friktionsvärden under 0,5 µ.
 23. 23. Vad kan vi mäta? Makrotextur/MikrotexturMakrotextur –höjden påstenmaterialet ibeläggningen,etablerademätmetoder Makrotexturfinns 0,5-50 mm MikrotexturMikrotextur – 0,5 µm- 0,5 mmstenarnas yta,inga etablerademätmetoderfinns förmätning i fart
 24. 24. Slutsatser efter halva projekttiden• De vägavsnitt du tror har låg friktion (ögat uppfattar som blanka) har visat sig vara de som har störst sannolikhet att vara hala.• Blödande ytbehandlingar är en riskgrupp för låg friktion.• Vi behöver mer kunskap om mikrotextur och dess samband med friktionen. Inventering av alternativa sätt att mäta mikrotextur i fart, laser, reflektion, etc.• Av de mätningar gjorda på beläggningstyperna ABS, ABT och IM har endast en sträcka friktionsvärden under 0,5 µ. De låga värdena finns på en förseglad yta på en ABT- beläggning.
 25. 25. Inriktning på det fortsatta arbetet• Mikrotextur – kan vi mäta detta? (vi har en lasermätare med upplösningen 0,002 mm som skulle kunna testas i detta projekt)• Slope Variance (SV) – mått som beskriver ”flisigheten” hos beläggningens struktur. Kan användas på såväl texturprofil som på mikrotexturprofil.• Kompletterande mätningar 2013: Mäta på nya ABS/ABT-beläggningar som har överskott av bitumen (feta fläckar) Kompletterande mätningar på blödande ytbehandlingar Mikrotextur – testmätning
 26. 26. TackThomas Lundbergthomas.lundberg@vti.seDrift och Underhåll, VTI

×