Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

L 1 2 p2

on

 • 377 views

 

Statistics

Views

Total Views
377
Views on SlideShare
377
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

L 1 2 p2 Presentation Transcript

 • 1. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ນັກສຶກສາສາມາດດາວໂຫຼດເອົາສະໄລດນີ້ໄດ້ທີ່ E-mail: salardkhith2011@gmail.com Password: 797975092011
 • 2. ທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າ 10 ນາທີ
  • ແຮງງານແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ຍັງລ້ຽງລູກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12 ເດືອນສາມາດເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່ ?
  • ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່ ?
  • ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານແຮງງານແມ່ນຫຍັງ ?
  • ການກຳນົດເງິນເດືອນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງອີງໃສ່ອັນໃດ ?
  • ການຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມໂມງ ປະຕິບັດຄືແນວໃດ ?
 • 3.  
 • 4. ຕົວຢ່າງ
  • ທ້າວ ກໍ ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນທຳມະດາແຕ່ 17:00 ຫາ 21:00 , ເຮັດວຽກເພີ່ມໃນວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00 ແລະ ແຕ່ 20:00 ຫາ 22:00. ນອກນີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກປ່ຽນຜຽນກາງຄືນ 1 ວັນແຕ່ 22:00 ຫາ 5:00 ຂອງມື້ໃໝ່ . ຖາມວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມໂມງ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໃນການປ່ຽນຜຽນກາງຄືນເທົ່າໃດ ? ຮູ້ເງິນເດືອນ 1 ລ້ານກີບ
 • 5.  
 • 6.
  • ເຮັດກາງຄືນ ແຕ່ 20:00 ຫາ 21:00= 1h
  • =4.800x200%
  • =9.600 ກີບ
  • ເຮັດວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00=3h
  • =4.800x250%
  • =12.000
  • =12.000x3
  • =36.000 ກີບ
 • 7.
  • ເຮັດແຕ່ 20:00 ຫາ 22:00=2h
  • =4.800x300%
  • =14.400
  • =14.400x2
  • =28.800 ກີບ
  • ເຮັດປ່ຽນຜຽນກາງຄືນແຕ່ 22:00 ຫາ 5:00=7h
  • =4.800x15%
  • =720x7
  • =5040 ກີບ
 • 8. ຈົ່ງແກ້ຝຶກຫັດຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງນັກສຶກສາ
  • ແກ້ໂຈດໃນບົດທີ 20 ຂອງປື້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະບັບເກົ່າ . ໜ້າທີ 91.
  • ຂໍ້ 5 ( ໄລ່ເປັນເງິນເພີ່ມໂມງວັນພັກ );
  • 6 ( ໄລ່ເປັນເງິນເພີ່ມໂມງວັນທຳມະດາ );
  • 7 ( ໄລ່ແຕ່ 20:00 ຫາ 5 ໂມງ x 15%);
  • 8 ( ໄລ່ເປັນເງິນເພີ່ມໂມງວັນພັກ ).
 • 9. ອາກອນລາຍໄດ້
  • ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງການຮຽນ :
  • ຜູ້ຮຽນສາມາດຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ເພື່ອຫັກກ່ອນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ;
  • ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງເຊັ່ນ : ເປັນພະນັກງານການເງິນ , ການບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເມື່ອຖືກໄລ່ເງິນຜິດ ;
  • ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ການຮຽນວິຊາອື່ນເຊັ່ນ : ບັນຊີ …
 • 10. ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນຫຍັງ ?
 • 11. ການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ເງິນເດືອນ ມູນຄ່າວັດຖຸ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ
 • 12. ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອາກອນ
  • ລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ ;
  • ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຕ່ຳກວ່າລະດັບເງິນເດືອນຕ່ຳສຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 1;
  • ເງິນເດືອນຂອງນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ;
  • ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານການທູດ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ;
  • ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ອະນຸມັດຢູ່ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍແຮງງານ ;
  • ເງິນຫັກໄວ້ເພື່ອຄັງບຳນານ ຫຼື ຄັງສະຫວັດດີການອື່ນໆ , ເງິນອຸດໜູນເມັຍ ຫຼື ຜົວ ແລະ ລູກ ;
 • 13.
  • ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ , ເງິນບຳນານ , ເງິນເບັ້ຍລ້ຽງ ;
  • ລາຍໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວສິນລະປະວັນນະຄະດີ , ກິລາ , ເພື່ອການກຸສົນ ຫຼື ສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ;
  • ດອກເບັ້ຍເງິນຝາກ , ດອກເບັ້ຍພັນທະບັດ ຫຼື ຮຸ້ນກູ້ລັດຖະບານ ;
  • ເງິນປະກັນສັງຄົມ ;
  • ລາຍໄດ້ຈາກລາງວັນຫວຍ ;
  • ເງິນບຳເນັດທີ່ເປັນການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ລາງວັນທີ່ທາງລັດຖະການຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຜົນງານໃນການຕິດຕາມ , ຊອກຫາ , ປ້ອງກັນ , ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ;
  • ລາງວັນຈາກຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ກາປະດິດຄິດແຕ່ງ .
 • 14. ຕາຕະລາງທີ 1 ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນບໍ່ເກີນ 1.500.000 ກີບ ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 300.000 ກີບລົງມາ 300.000 0% 0 2 300.001-1.500.000 1.200.000 5% 60.000
 • 15. ການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນແບບຕາຕະລາງທີ 1
  • ກ່ອນການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນ ເຮົາຕ້ອງເອົາລາຍໄດ້ຂອງລາວທັງໝົດລົບໃຫ້ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອາກອນ ( ຖ້າມີ ), ເງິນຫັກຄັງສະຫວັດດີການ ແລະ ລົບໃຫ້ອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນ 300.000 ກີບ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ຫຼຸດ 1.500.000 ກີບລົງມາ ແລ້ວຈິ່ງຄູນອັດຕາອາ ກອນ
 • 16. ຕົວຢ່າງ
  • ກ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 800.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ , ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ 20.000 ກີບ / ວັນ , ເງິນນ້ຳມັນ 100.000 ກີບ / ເດືອນ , ເງິນໂທລະສັບ 50.000 ກີບ / ເດືອນ . ຖາມວ່າ : ວ່າຈະໄດ້ເສັຍອາກອນເງິນເດືອນເທົ່າໃດ ?
 • 17. ຄິດໄລ່
  • ລາຍໄດ້ :
  • - ເງິນເດືອນ 800.000 ກີບ / ເດືອນ
  • - ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ (520.000 ກີບ / ເດືອນ ( ຍົກ
  • ເວັນອາກອນລາຍໄດ້ ))
  • - ເງິນນ້ຳມັນ +100.000 ກີບ / ເດືອນ
  • - ເງິນໂທລະສັບ + 50.000 ກີບ / ເດືອນ
  • - ເງິນສົມທົບປະກັນສັງຄົມ
  • (800.000x4,5%) - 36.000 ກີບ / ເດືອນ
  • - ຫັກອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນ - 300.000 ກີບ
  • ລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນ : 614.000 ກີບ
  • ຊອກອາກອນລາຍໄດ້ : 614.000x5%=30.700 ກີບ
 • 18. ຕາຕະລາງທີ 2 ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນແຕ່ 1.500.000 ຂຶ້ນໄປ ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% 250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% 600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% 1.400.000 5 ສູງກວ່າ 15.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ .............. 25% ............
 • 19. ຕົວຢ່າງ
  • ອາຈານ A ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 1.500.000 ກີບ / ເດືອນ , ເງິນຄ່າໂທລະສັບ 50.000 ກີບ / ເດືອນ , ເງິນຄ່າທີ່ພັກອາໄສ 100.000 ກີບ , ເງິນນ້ຳມັນ 340.000 ກີບ , ເງິນວິຊາຊີບຄູ 150.000 ກີບ ແລະ ເງິນສອນເພີ່ມພາກຄ່ຳ 300.000 ກີບ . ຖາມວ່າລາວຈະໄດ້ເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ເທົ່າໃດ ?
 • 20.
  • ເງິນເດືອນ 1.500.000-4.000.000 ກີບ ຄິດໄລ່ໃນຕາຕະລາງທີ 2 ແບບທະວີຄູນ
  • ກ່ອນຄິດໄລ່ອາກອນ :
  • - ເງິນເດືອນ : 1.500.000 ກີບ
  • - ເງິນໂທລະສັບ + 50.000 ກີບ
  • - ເງິນທີ່ພັກອາໄສ +100.000 ກີບ
  • - ເງິນນ້ຳມັນ +340.000 ກີບ
  • - ເງິນວິຊາຊີບຄູ +150.000 ກີບ
  • - ເງິນເພີ່ມສອນພາກຄ່ຳ +300.000 ກີບ
  • - ຫັກຄັງບຳນານ 6% ຂອງເງິນເດືອນ - 90.000 ກີບ
 • 21.
  • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ
  • ອາກອນລາຍໄດ້ :
  ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001- 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 • 22.
  • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ
  • ອາກອນລາຍໄດ້ :
  ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 • 23.
  • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ
  • ອາກອນລາຍໄດ້ :
  ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 • 24.
  • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ
  • ອາກອນລາຍໄດ້ :
  ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% 85.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 • 25.
  • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ
  • ອາກອນລາຍໄດ້ :
  ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% +85.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ =160.000
 • 26. ກໍລະນີລາຍໄດ້ 4.500.000 ກີບ / ເດືອນ ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-4.500.000 500.000 15% +75.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ : =400.000
 • 27. ກໍລະນີລາຍໄດ້ 8.500.000 ກີບ / ເດືອນ ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-8.500.000 500.000 20% +100.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ =1.025.000
 • 28. ກໍລະນີລາຍໄດ້ 17.000.000 ກີບ / ເດືອນ ຂັ້ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາອາກອນ ອາກອນເງິນເດືອນແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% +1.400.000 5 15.000.000-17.000.000 200.000 25% +500.000 ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສັຍ =2.8250.000
 • 29. ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ໄພອັນຕະ ລາຍຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ເກີດ ແກ່ຜູ້ອອກ ແຮງງານ ບາດເຈັບ , ພິການ , ເສັຍອົງຄະ , ເສັຍຊີວິດຕາມກໍລະນີດັ່ງນີ້
 • 30. ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໆຖືວ່າເປັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
  • ໃນເວລາທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່ :
  • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ;
  • ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ , ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໃນຂອບເຂດຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ;
  • ໃນເວລາເດີນທາງໄປ - ກັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
 • 31. ພະຍາດອາຊີບ
   • ພະຍາດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດຈາກການອອກແຮງງານເຊັ່ນ : ປອດແຫ້ງ , ມະເຫັງ ແລະ ອື່ນໆ .
 • 32. ການເບິ່ງແຍງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
 • 33. ກໍລະນີບາດເຈັບຮ້າຍແຮງຫຼືເສັຍຊີວິດຍ້ອນ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
 • 34. ເງິນອຸດໜູນ
 • 35. ເບັ້ຍບຳນານແມ່ນຫຍັງ ?
  • ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບເບັ້ຍບຳນານ :
  • - ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີອາຍຸກະສຽນ ຄົບ 60 ປີ ສຳລັບແມ່ຍິງຈະອອກຮັບບຳນານກ່ອນກໍໄດ້ແຕ່ອາຍຸກະສຽນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 55 ປີ ;
  • - ອາຍຸການເຮັດວຽກ ຄົບ 25 ປີຂຶ້ນໄປ .
  • ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ເນື່ອງກັນ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ກ່ອນມື້ຮັບເບັ້ຍບຳນານນັ້ນ ອາຍຸການເຮັດວຽກ 20 ປີ ແລະ ອາຍຸກະສຽນຄົບ 55 ປີ ສຳລັບແມ່ຍິງຈະຮັບກ່ອນກໍໄດ້ ແຕ່ອາຍຸກະສຽນບໍ່ຫຼຸດ 50 ປີ .
 • 36. ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ
  • ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບບຳນານຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ .
  • ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທືອດຽວ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປີການເຮັດວຽກ 3 ປີລົງມາຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນ , ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປີການ 3 ຂຶ້ນໄປແມ່ນ 15% ແລ້ວຄູນໃຫ້ປີການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ .
 • 37. ການຄິດໄລ່ເງິນບຳນານ ຈາກ ອປສ ອາ​ຍຸ​ຮັບ​ບຳ​ນານ ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ບ ໍາ ນານ​ຕ້ອງ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຄົບ​ 60 ​ ປີ ​ . ​ ສ ໍາ ລັບ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຄົບ​ 60 ​ ປີ​ ​ແຕ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນັ້​ນ ​ອ​ປສ​ ​ກໍ​ຈະ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ເພີ່ມ​ໃຫ້​ຜູ້​ກ່ຽວ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ​ 65 ​ ປີ​ ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ເງິນ​ບ ໍາ ​ນານ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ 0. 5% ​ ຕໍ່​ເດືອນ​ຕາມ​ຈ ໍາ ນວນ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ທີ່​ເກີນ​ 60 ​ ປີ ​ .​ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ອອກ​ຮັບ​ບຳ​ນານ​ໃນ​ເວລາ​ອາ​ຍຸ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ 55 ​ ປີ​ ​ແຕ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ລົງ​ 0. 5% ​ ຕໍ່​ເດືອນ​ຕາມ​ຈຳ​ນວນ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ທີ່​ບໍ່​ເຖິງ​ 60 ​ ປີ ​ .
 • 38.
  • ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ​ແມ່ນ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ . ​ ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ​ປະ​ກອບ​ມີ​ 2 ​ ປະ​ເພດ​ຄື​ : ​ ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ເຂາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ແລະ​ ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ;​ ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ແມ່ນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ເຂາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ ​ຫຼື​ ​ບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ .
  • ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ມີ​ຄື​ :
  • ​ ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເຈັບ​ເປັນ​ , ​ ອຸດ​ໜູນ​ເກີດ​ລູກ​ ​ຫຼື​ ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ ;
  • ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ຖາ​ວອນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ 60% ຂຶ້ນ​ໄປ​ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ ;
  • ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ດູ​ແລ​ນັ້ນ​ ຫາກ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ນຳ​ ອປສ ;
  • ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ​ຈາ​ກ ​ອ​ປສ​ ​ໄດ້​ກໍ​ຕໍ່​ເມື່ອ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ແລ້ວ​ ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ 5 ​ ປີ​ ​ຫຼື​ ​ບໍ່​ຫຼຸດ​ 60 ​ ເດືອນ​ . ​ ຖ້າ​ວ່າ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ຫາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ຢ່າງ​ຄົບ​ 5 ​ ປີ​ແລ້ວ​ ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຽງ​ແຕ່​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ເນັດ​ (​ ເທື່ອ​ດຽວ​ ) ​ ຈາ​ກ ​ອ​ປສ .
 • 39. ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ​ຄິດ​ໄລ່​ຕາມ​ພື້ນ​ຖານ​ລຸ່ມ​ນີ້ ​ : ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ ; ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ; ຕົວ​ຄູນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ​ . ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ ​ໃນ​ທຸກໆ​ປີ​ ​ອປສ​ ​ຈະ​ຄິດ​ໄລ່​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ​ໂດຍ​ການ​ເອົາ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ຂອງ​ ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ 12 ​ ເດືອນ​ຂອງ​ປີ​ນັ້ນ​ ​ຫານ​ ​ໃຫ້​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ໄລ​ ​ຍະ​ເວລາ​ດຽວ​ກັນ ​ . ​ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ເລກ​ເສດ​ ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ກໍ​ຈະ​ນັບ​ກວມ​ເອົາ​ຕົວ​ເລກ​ ​ຫຼັງ​ຈຸດ​ເຖິງ​ຕົວ​ທີ​ສາມ ​ .​ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ ​ຫຼື​ ​ອຸດ​ໜູນ​ອື່ນໆ​ ​ຈາ​ກ ​ອ​ປສ​ ​ຢູ່​ນັ້ນ​ ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ຈະ​ເທົ່າ​ກັບ​ ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ກ່ອນ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ນັ້ນ ​ .
 • 40. ຕົວ​ຢ່າງ ​ :​ ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ໃນ​ປີ​ເທົ່າ​ກັບ​ 1, 000, 000 ​ ກີບ ​ / ​ ເດືອນ ​ . ​ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ , ​ ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເທົ່າ​ກັບ​ 1, 000, 000 ​ ກີບ​ x 4, 5% = 45. 000 ​ ກີບ ​ . ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ລາຍ​ຮັບ​ ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ປີ​ເທົ່າ​ກັບ​ 900, 000 ​ ກີບ ​ / ​ ເດືອນ​ ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເງິນ​ ​ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ກັບ​ 900, 000 ​ ກີບ​ x 4, 5% = 40. 500 ​ ກີບ ​ .​ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເທົ່າ​ກັບ ​ : 45. 000 ​ ກີບ​ / 40. 500 ​ ກີບ​ = 1, 111 ​ ຄະ​ແນນ ​ .
 • 41. ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເດືອນ​ 6 ​ ປີ​ 2001 ​ ຫາ​ເດືອນ​ 5 ​ ປີ​ 2002, ​ ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່​ 31 ​ ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຈາ​ກ ​ອ​ປສ ​ . ​ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ເມື່ອ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ 31 ​ ປີ​ ​ຫາ​ 44 ​ ປີ​ ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄະ​ແນນ​ ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ​ແມ່ນ​ເອົາ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຕອນ​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ນຳ​ ​ອປ​ສ ​ລົບ​ໃຫ້​ 30 ​ ແລ້ວ​ຄູນ​ ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕໍ່​ປີ​ຊຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ 0, 8 ​ ຄະ​ແນນ​ ; ​ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່​ 45 ​ ປີ​ ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ຈຳ​ນວນ​ 15 ​ ປີ​ (​ ເທົ່າ​ກັບ​ 12 ​ ຄະ​ແນນ ​ ) ;
 • 42. ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ເອົາ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ເພື່ອ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ ​ແມ່ນ​ຖື​ເອົາ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ 1 ​ ປີ​ຕາມ​ປີ​ປະ​ຕິ​ທິນ​ ​ກ່ອນ​ມີ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ ; ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ ​ເອົາ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ ​ຄູນ​ກັບ​ ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ຈາກ​ນັ້ນ​ ​ກໍ​ຄູນ​ ​ໃຫ້​ 1. 5% (​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ຄູນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ​ ) .
 • 43. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ
 • 44. ຕົວຢ່າງ
  • ທ້າວ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ເປັນເວລາ 15 ປີ ແລ້ວໄດ້ຂໍອອກການຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ . ເງິນເດືອນກ່ອນຮັບອຸດໜູນຂອງລາວແມ່ນ 1.000.000 ກີບ .
  • ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປີການເຮັດວຽກເກີນ 3 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນອັດຕາຄູນ 15%
  • =1.000.000 x15% x 180 ເດືອນ
  • =27000000 ກີບ
 • 45. ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ
  • ເງິນເຕັມພາ ບໍ່ເທົ່າຜະຫຍາເຕັມປູມ ເດີ້ນ້ອງນຸ່ງເອີຍ !