Tu van thay doi nganh nghe kinh doanh

98 views
65 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
98
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tu van thay doi nganh nghe kinh doanh

  1. 1. TƯVẤ THAY ĐỔ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH N I Văn phòng luật sư Thảo Nguyên Xanh - Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh I. Liên lạc vớ chúng tôi: i VĂN PHÒNG LUẬ SƯTHẢ NGUYÊN XANH T O Công ty Cổ Phần TưVấn Đầu TưThảo Nguyên Xanh 158 Nguyễn Văn Thủ - Phường ĐaKao - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh Tel: 0839118552 - 0907374929 - Fax: 0839118579 Email: tuvan@lapduan.com.vn - ducmaivn@yahoo.com II. Thành phần hồ sơthay đổi A. Đối vớ công ty cổ phần i 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký); 2. Quyết đị nh bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tị ch hội đồng quản trị ký). Quyết đị nh phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 3. Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 4. Văn bản xác nhận vốn pháp đị nh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có vốn pháp đị nh Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp đị nh;
  2. 2. 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề; ho ; 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); B. Đối vớ Công ty TNHH 1 Thành Viên i 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký); 2. Quyết đị nh bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết đị nh phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 3. Văn bản xác nhận vốn pháp đị nh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có vốn pháp đị nh Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp đị nh; 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi ; 6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); C. Đối vớ Công ty TNHH 2 Thành Viên i 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký); 2. Quyết đị nh bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tị ch hội đồng thành viên ký). Quyết đị nh phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 3. Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 4. Văn bản xác nhận vốn pháp đị nh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có vốn pháp đị nh Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp đị nh;
  3. 3. 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề; ; 7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); D. Đối vớ Doanh nghiệp tưnhân i 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký); 2. Văn bản xác nhận vốn pháp đị nh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có vốn pháp đị nh Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp đị nh; 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy đị nh của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề; kinh doanh ; 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

×