• Like
l-1 Hadd tar-Randan (Sena Liturgika A)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

l-1 Hadd tar-Randan (Sena Liturgika A)

  • 948 views
Published

Ohloq fija qalb safja o Alla U Spirtu Qawwi gedded fija.

Ohloq fija qalb safja o Alla U Spirtu Qawwi gedded fija.

Published in Spiritual , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
948
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Oħloqfija o Allaqalbsafja.
    Spirtuqawwiġeddedfija!
  • 2. L-EwwelQari: mill-ktiebtal-Ġenesi
    (Kap 2 versi 7-9, Kap 3 versi 1-7)
  • 3. Il-MulejAllasawwaril-bniedemmit-trabtal-art u nefaħlunifsil-ħajja,
  • 4. u l-bniedemsar ħliqa ħajja.
  • 5. U l-MulejAllaħawwelġnienfl-Għeden, in-naħatal-Lvant,
  • 6. u qiegħedhemm il-bniedemlikiensawwar.
  • 7. U l-MulejAllanibbetmill-art is-siġar kollha li jpaxxu
    l-għajn u bnina għall-ikel;
  • 8. u s-siġra tal-ħajja f’nofs
    il-ġnien
    u s-siġra
    ta’ tagħrif
    it-tajjeb
    u l-ħażin.
  • 9. Is-serpkien
    l-aktarwieħed
    lijilħaqlufost l-annimaliselvaġġikollha,
    likiengħamelil-MulejAlla.
  • 10. U qal lill-mara:
    “TassewliAllaqalilkom:
    “La tiklux mis-siġar kollha
    tal-ġnien?”
  • 11. U l-mara wieġbet lis-serp:
    “Mill-frott tas-siġarfil-ġniennistgħunieklu. Immamill-frottlihemmf’nofsil-ġnien,
    Allaqalilna:
  • 12. ‘La tikluxminnu,u lanqas m’għandkomtmissuh, inkellatmutu.’”
  • 13. U s-serpqal
    lill-mara: “Le,
    żgur ma tmutux
    immaAllajaflidakinhar
    li tiekluminnujinfetħugħajnejkom u ssirubħalallat,
    li jafu t-tajjeb u l-ħażin.”
  • 14. U l-mara rat
    li s-siġrakienettajbagħall-ikel
    u
    tiġbdekfil-għajn,u s-siġratħajrek biex tikseb id-dehen;
  • 15. u ħadet mill-frott u kielet.
    Imbagħad tat ukoll lilżewġha, li kien magħha, u kiel.
  • 16. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħulikienugħerja, u ħietuweraq tat-tin, u għamlu
    iħżma.
  • 17. Il-Kelmatal-Mulej!
    Inrodduħajr
    lilAlla!
  • 18. SalmResponsorjali
  • 19. Ħenngħalina
    Mulejgħaliexdnibna.
  • 20. Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek, fil-kobor tal-Ħniena Tiegħek ħassar ħtijieti.
  • 21. Aħsilnikollni
    mill-ħtijatiegħi,
    naddafni mid-dnubtiegħi!
  • 22. Ħenngħalina
    Mulejgħaliexdnibna.
  • 23. Għaxjienngħarafhomħtijieti,id-dnubtiegħidejjemquddiemi.
  • 24. Kontrikbissjienadnibt
    u dak
    lihuħażin
    f’għajnejkgħamilt.
  • 25. Ħenngħalina
    Mulejgħaliexdnibna.
  • 26. Oħloqfija
    qalbsafja o Alla
    u Spirtuqawwiġeddedfija.
  • 27. La twarrabnixminnquddiemek,
    tneħħixminni
    l-IspirtuQaddisTiegħek.
  • 28. Ħenngħalina
    Mulejgħaliexdnibna.
  • 29. Roddli l-hena
    tas-salvazzjoni Tiegħek,
    u bi spirtu qalbieni wettaqni
  • 30. Iftaħli
    xofftejja,
    Sidi
    u fommi
    jxandar
    it-tifħir
    Tiegħek!
  • 31. Ħenngħalina
    Mulejgħaliexdnibna.
  • 32. Qari
    mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani
  • 33. Ħuti,
    kienpermezz
    ta’ bniedemwieħed
    li fid-dinjadaħal
    id-dnub,
  • 34. u,permezztad-dnubil-mewt,
    u hekkil-mewt
    laħqetil-bnedminkollha,
    għaxkollhadinbu.
  • 35. Kienetgħada ma waslitxil-Liġi,id-dnubkienġafid-dinja:
  • 36. imma
    d-dnub
    ma kienx magħdud, ladarbaLiġi ma kienxhemm.
  • 37. Madankollu l-mewtsaltnetukollminn Adam saMosè,
  • 38. imqarfuqdawkli ma waqgħux fid-dnublifihkienwaqa’ Adam,
  • 39. likienxbiehata’ daklikellujiġi.
  • 40. Imma d-Don mhuwiexbħall-ħtija.
  • 41. Għaxjekkpermezzta’ ħtijawaħdamietetil-kotra,
    sin
  • 42. aktar u aktarissa l-Grazzjata’ Alla u d-Don mogħtibil-Grazzjata’ BniedemWieħed
    JESUS CHRIST
  • 43. lihuĠesùKristu,xterdubil-bostafuqil-kotra.
  • 44. U d-Don anqas
    ma hubħall-frott
    ta’ dakil-wieħedlidineb;
    għaxtassew, il-ġudizzjumogħtifuqdnubwieħed,wassalsal-kundanna,
  • 45. iżdad-Don mogħtiwaraħafnadnubietiwassalgħall-Ġustifikazzjoni
  • 46. Għaxjekkminħabbafil-ħtijata’ wieħedwaħdu saltnetil-mewtpermezzta’ dakil-wieħed,
  • 47. aktar u aktardawklijirċievul-kotratal-Grazzjaud-Don tal-Ġustizzjagħadisaltnufil-ħajjapermezzta’ wieħed, lihuĠesùKristu.
  • 48. Melakifbil-ħtijata’ wieħedwaħdu waslet il-kundannafuqil-bnedminkollha,hekkukollbl-opra
    tal-Ġustizzja
    ta’ Wieħedwaslet
    lill-bnedminkollha
    l-Ġustifikazzjoni
    tal-ħajja.
  • 49. Għaxkif bid-diżubbidjenza
    ta’ bniedemwieħed
    il-ħafnasarumidinbin,
    Sin
    is saying
    no to God
  • 50. hekkukollbl-ubbidjenzata’ Wieħedil-ħafnajsiruĠusti.
  • 51. Il-Kelmatal-Mulej!
    Inrodduħajr
    lilAlla!
  • 52. Glorja u tifħirlilekKristu!
    “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b’kull Kelma
    li toħroġ minn
    Fomm Alla.”
    Glorja u tifħirlilekKristu!
  • 53. Vanġelu:mill-Bxarat-TajbaSkondSanMattew.(Kap 4 versi1-11)
  • 54. F’dak iż-żmien,
    l-Ispirtu
    ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu.
  • 55. U Ġesù
    baqa’ sajjem għal
    erbgħin jum
    u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ.
  • 56. U resaq it-tentatur u qallu:
    “Jekk Inti Bin Alla,
    ordna
    li dan
    il-ġebel isir ħobż.”
  • 57. Iżda Ġesu wieġbu:“Hemm miktub:
    “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix
    iżda
    b’kull kelma
    li toħroġ minn fomm Alla.”
  • 58. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat- tempju, u qallu:
    “Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel.
  • 59. Għax hemm miktub: “Lill-anġli Tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek”u li
    “fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla.”
  • 60. Qallu Ġesu: “Hemm miktub
    ukoll:
    “Iġġarrabx
    lill-Mulej Alla tiegħek!”
  • 61. GħaI darb’oħra, x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieħ is-saltniet kollha tad-dinja
    u l-glorja tagħhom, u qallu:
  • 62. “Dawn kollha ngħatihom lilek jekk tinxteħet tadurani.”
  • 63. Imbgħad qallu Ġesu
    “Itlaq Xitan
    għax hemm miktub:
    “Lill-Mulej, Alla tiegħek tadura u Lilu biss taqdi.”
  • 64. Imbagħad ix-xitan
    ħalliH.
    U minnufiħ ġew l-anġli
    u kienu jaqduH.
  • 65. TifħirlilekKristu!
    Il-Kelmatal-Mulej!
  • 66. Oħloqfija o Allaqalbsafja.
    Spirtuqawwiġeddedfija!