2nd sunday in ordinary time (year B)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2nd sunday in ordinary time (year B)

on

 • 655 views

Please note that pictures remain the property of their rightful owners.

Please note that pictures remain the property of their rightful owners.

Statistics

Views

Total Views
655
Views on SlideShare
625
Embed Views
30

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

3 Embeds 30

http://thankful2bcatholic.blogspot.com 28
http://www.directrss.co.il 1
http://thankful2bcatholic.blogspot.fr 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

2nd sunday in ordinary time (year B) 2nd sunday in ordinary time (year B) Presentation Transcript

 • Tkellem Mulej għaxil-qaddej Tiegħek qiegħed jisma’!
 • L-Ewwel Qari:mill-1 Ktieb ta’ Samwel.
 • F’dak iż-żmien, Samwel kien mimdudfit-Tempju tal-Mulej, fejnkien hemm l-Arka ta’ Alla.
 • Il-Mulej sejjaħ:“Samwel!”
 • U dan wieġbu: “Hawn jien!”U mar jiġri għand Għeli.
 • “Hawn jien,” qallu;“għalfejnsejjaħtli?”
 • “Ma sejjaħtlekx”, wieġeb; “erġa’ mur imtedd.” U reġa’ mar jorqod.
 • U ssokta l-Mulej isejjaħ:“Samwel!”
 • U Samwel qam u margħand Għeli u qallu: “Hawn jien! Għalfejnsejjaħtli?”
 • “Ma sejjaħtlekx, ibni,” wieġeb; “erġa’ mur orqod.”
 • Samwel kien għadu ma għarafx il-Mulej, u anqaskienet għadha ma ttgħarrfitlu l-Kelma tal-Mulej.
 • U ssokta l-Mulej isejjaħ:“Samwel!”għat-tielet darba.
 • U dan qamu mar għandGħeli u qallu: “Hawn jien! Għalfejnsejjaħtli?”
 • U Għeli fehem lil-Mulej kien qiegħedisejjaħ iż-żagħżugħ.
 • U qal lil Samwel:“Mur orqod.Jekk jerġa’ jsejjaħlek, wieġeb:
 • Tkellem, Mulej, għaxil-qaddej tiegħek qiegħed jisma’.”
 • U Samwelmar jorqod f’postu.
 • U l-Mulejġie, waqaf ħdejh, usejjaħ bħaldrabi oħra:“Samwel!Samwel!”
 • U Samwel wieġeb:“Tkellem, għaxil-qaddej tiegħek qiegħed jisma’.”
 • Samwel kiber,u l-Mulej kien miegħu,u ma ħalla ebda Kelmamilli qal tmur fix-xejn.
 • Il-Kelma tal-Mulej.Inroddu ħajr, lil Alla!
 • SALM RESPONSORJALI: Hawn jien, Mulej, ġejnagħmel ir-rieda tiegħek!
 • Hawn jien, Mulej, ġej nagħmelir-rieda Tiegħek!
 • Ittamajt b’tama qawwijafil-Mulej, hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi.
 • Qegħidli fuq fommi għanja ġdida, għanjata’ tifħir lil Alla tagħna.
 • Hawn jien, Mulej, ġej nagħmelir-rieda Tiegħek!
 • Int ma titgħaxxaqxb’sagrifiċċji u offerti; imma widnejja Int ftaħtli.
 • Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt:“Hawn jien, ġej.”
 • Hawn jien, Mulej, ġej nagħmelir-rieda Tiegħek!
 • Fil-bidutal-ktieb hemm miktub fuqi linagħmelir-RiedaTiegħek.
 • Alla Tiegħi, dan jogħġobni, il-LiġiTiegħek ġewwa qalbi.”
 • Hawn jien, Mulej, ġej nagħmelir-rieda Tiegħek!
 • Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira; xufftejja mażammejthomx magħluqa:
 • Mulej,dan inti tafu.
 • Hawn jien, Mulej, ġej nagħmelir-rieda Tiegħek!
 • It-Tieni Qari: mill-1 Ittra ta’ San Pawl Appostlulill-Korintin.
 • Ħuti, il-ġisem mhuwiex għaż-żina, iżdagħall-Mulej,
 • ul-Mulej huwa għall-ġisem.
 • u Allaqajjemil-Mulej
 • u jqajjem lilna wkollbil-Qawwa Tiegħu.
 • Ma tafuxli l-iġsmatagħkom huma membri ta’ Kristu?
 • Min jingħaqad mal-Mulej hu ruħ waħda Miegħu.
 • Aħarbu ż-żina!Kull dnub li wieħed jagħmel hu ’l barra minn ġismu, iżda min jagħmel iż-żina jkun qiegħedjidneb kontra ġismu stess.
 • Jew ma tafux li l-ġisimkom hu Tempju tal-Ispirtu s-Santu, li jinsabjgħammar fikom, li għandkom minn Alla?
 • Ma tafux li intom m’intomx tagħkom infuskom?Bil-għoli kontu mixtrija!
 • Mela agħtu ġieħlil Alla permezz ta’ ġisimkom.Dress decently!
 • Il-Kelma tal-Mulej!Inroddu ħajr lil Alla!!
 • “Sibna l-Messija!” Il-grazzja u l-veritàseħħu permezz Tiegħu.
 • Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann
 • F’dak iż-żmien, Ġwannikien hemm ma’ tnejn mid- dixxipli tiegħu.
 • Ħares lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal:
 • “Araw il-Ħaruf ta’ Alla.”
 • Iż-żewġ dixxiplisemgħuhjgħid dan, u marru wara Ġesù.
 • Ġesù daru rahom mexjin warajH,qalilhom:“Xi tridu?”
 • Iżda humastaqsewh: “Rabbi”– li tfisser,Mgħallem – “fejntoqgħod?”
 • Huweġibhom:“Ejjew u taraw.”
 • U marru Miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dakinhar baqgħu Miegħu.
 • Kien ħabtatal-erbgħa ta’ wara nofsinhar.Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u marru wara Ġesùkien Indrì, ħu Xmun Pietru.
 • L-ewwel ma għamel marisib lil ħuh Xmun, u qallu:
 • “Sibnal-Messija!” – li tfisser Kristu.
 • Ġesù ħares lejh u qallu: “Int Xmun, bin Ġwanni.Int tissejjaħ Kefa - jew Pietru.”
 • Il-Kelma tal-Mulej.It-tifħir lilek Kristu!
 • “Sibnal-Messija!” Il-grazzja u l-verità seħħu permezz Tiegħu.