1st Sunday of Advent

906 views

Published on

Mass Readings for the 1st Sunday of Advent.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1st Sunday of Advent

 1. 1. FITTEX EJJA MULEJ!
 2. 2. L-Ewwel Qari:mill-Ktieb tal-Profeta Isaija
 3. 3. Int, Mulej, Missierna, il-Feddej tagħna, Ismek minn dejjem.I love you Mychild!!
 4. 4. Għaliex, Mulej, iġġegħelnanwarrbu minn triqatek u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minneK?
 5. 5. Erġa‟ lura, minħabba l-qaddejja Tiegħek,it-tribujiet li huma wirteK.
 6. 6. Mhux li kont iċċarratis-smewwiet u tinżel minn hemm!
 7. 7. uquddiemeKil-muntanji jitheżżu,
 8. 8. bħalma n-nar jgħalli l-ilma;
 9. 9. biex tgħarraf Ismeklill-għedewwa Tiegħek,
 10. 10. u l-ġnus jitriegħdu quddiemeK;
 11. 11. meta Int tagħmelgħeġubijiet li ma konniex nistennewhom,
 12. 12. u sa mill-qedemqatt ma smajna bihom!
 13. 13. U la widna ma semgħet u la għajn ma rat Alla bħalek, For you
 14. 14. Alla lijħabrek għal min jitma fiH.
 15. 15. Int tilqa‟ bil-ferħ „ilmin jagħmel is-sewwa, ‟il dawk li jiftakrufi triqateK.
 16. 16. Ara, Int kontmgħaddab għalina, u aħna dnibna.
 17. 17. Domna fi dnubietna, u kontra Tiegħek qomna għal ħafna żmien.
 18. 18. Tniġġisnalkoll, u sirnabħal ċarruta maħmuġa;
 19. 19. bħal werqa lkoll dbielna, u ħżunijietna bħal riħ ġarrewna.
 20. 20. Ħadd ma hawn li jsejjaħ Ismek, li jitħarrek biex iżomm Miegħek.
 21. 21. Għax Int ħbejt wiċċeK minna u rħejtna f‟idejnħżunijietna.
 22. 22. U issa, Mulej, IntMissierna;
 23. 23. aħna t-tafal,u Inti l-Fuħħari;
 24. 24. aħna lkoll għemil idejk.
 25. 25. Inroddu ħajr Lil Alla!
 26. 26. Salm Responsorjali
 27. 27. Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 28. 28. O Ragħaj ta‟ Israel,agħti widen; Int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi:
 29. 29. qajjemil-Qawwa Tiegħek,u ejja ħassalva!
 30. 30. Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 31. 31. Allata‟ l-Eżerċti, erġa‟ ejja: ħares mis-sema u ara, u żur ‟il din id-dielja.
 32. 32. Ħu ħsieb dak li ħawletil-leminija tiegħek, ir-rimjali kabbart għalik.
 33. 33. Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 34. 34. Ħa tkun Idek fuq il-bniedem tal-leminTiegħek, fuqil-bniedem li Int qawwejt Għalik.
 35. 35. Aħna ma nitbegħdux minneK;
 36. 36. aħjina, u aħnansejħu Ismek.
 37. 37. Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 38. 38. Qarimill-ewwel Ittra ta‟San PawlAppostlu lill- Korintin
 39. 39. Ħuti: Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u SidnaĠesù Kristu.
 40. 40. Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom
 41. 41. għall-Grazzja ta‟ Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesù,
 42. 42. li fiH intom stagħnejtu f‟kollox,f‟kull Kelma uf‟kull Għerf,
 43. 43. skond ma x-xhieda ta‟ Kristukienet imwettqa fikom.
 44. 44. Għalhekk m‟intom nieqsa minnebda don,
 45. 45. intomu tistennew id-dehra ta‟ Sidna Ġesù Kristu.
 46. 46. Huwa Hu li jwettaqkomsa‟ l-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta‟ Sidna Ġesù Kristu.
 47. 47. Alla jżomm kelmtU;Minnu kontu msejħin
 48. 48. biex tidħlu fix-Xirka t‟Ibnu Sidna Ġesù Kristu. We are the Church of God!
 49. 49. Inroddu ħajr Lil Alla!
 50. 50. Uri lilna, Mulej, it-Tjieba Tiegħek u s-Salvazzjoni Tiegħek agħtina.
 51. 51. Qari mill-Evanġelju skond San Mark
 52. 52. F‟dakiż-żmien, Ġesù qallid-dixxipli Tiegħu:
 53. 53. “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta sejasal il-waqt.
 54. 54. Jiġri bħal meta bniedemikun siefer u telaq mid-dar,
 55. 55. iħalli kollox f‟idejn il-qaddejja tiegħu,kull wieħed fuq xogħlu,
 56. 56. u lil tal-biebjordnalu biex jibqa‟ jishar.
 57. 57. Mela ishru, għax ma tafuxmeta jerġa‟ jiġi sid id-dar
 58. 58. jekk hux filgħaxija, jew f‟nofs il-lejl,jew xħin jidden is-serduq, jew inkella mas-sebħ,
 59. 59. li ma jmurxjiġi għal għarrieda u jsibkom reqdin.
 60. 60. U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħedngħidu għal kulħadd,ishru!”
 61. 61. Il-Kelma tal-MulejIt-tifħir lilek Kristu!
 62. 62. “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta sejasal il-waqt.
 63. 63. All pictures remain the property of their rightful owners. ruth 2011

×