1st Sunday of Advent
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

1st Sunday of Advent

on

 • 824 views

Mass Readings for the 1st Sunday of Advent.

Mass Readings for the 1st Sunday of Advent.

Statistics

Views

Total Views
824
Views on SlideShare
772
Embed Views
52

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 52

http://thankful2bcatholic.blogspot.com 51
http://www.directrss.co.il 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1st Sunday of Advent 1st Sunday of Advent Presentation Transcript

 • FITTEX EJJA MULEJ!
 • L-Ewwel Qari:mill-Ktieb tal-Profeta Isaija
 • Int, Mulej, Missierna, il-Feddej tagħna, Ismek minn dejjem.I love you Mychild!!
 • Għaliex, Mulej, iġġegħelnanwarrbu minn triqatek u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minneK?
 • Erġa‟ lura, minħabba l-qaddejja Tiegħek,it-tribujiet li huma wirteK.
 • Mhux li kont iċċarratis-smewwiet u tinżel minn hemm!
 • uquddiemeKil-muntanji jitheżżu,
 • bħalma n-nar jgħalli l-ilma;
 • biex tgħarraf Ismeklill-għedewwa Tiegħek,
 • u l-ġnus jitriegħdu quddiemeK;
 • meta Int tagħmelgħeġubijiet li ma konniex nistennewhom,
 • u sa mill-qedemqatt ma smajna bihom!
 • U la widna ma semgħet u la għajn ma rat Alla bħalek, For you
 • Alla lijħabrek għal min jitma fiH.
 • Int tilqa‟ bil-ferħ „ilmin jagħmel is-sewwa, ‟il dawk li jiftakrufi triqateK.
 • Ara, Int kontmgħaddab għalina, u aħna dnibna.
 • Domna fi dnubietna, u kontra Tiegħek qomna għal ħafna żmien.
 • Tniġġisnalkoll, u sirnabħal ċarruta maħmuġa;
 • bħal werqa lkoll dbielna, u ħżunijietna bħal riħ ġarrewna.
 • Ħadd ma hawn li jsejjaħ Ismek, li jitħarrek biex iżomm Miegħek.
 • Għax Int ħbejt wiċċeK minna u rħejtna f‟idejnħżunijietna.
 • U issa, Mulej, IntMissierna;
 • aħna t-tafal,u Inti l-Fuħħari;
 • aħna lkoll għemil idejk.
 • Inroddu ħajr Lil Alla!
 • Salm Responsorjali
 • Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 • O Ragħaj ta‟ Israel,agħti widen; Int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi:
 • qajjemil-Qawwa Tiegħek,u ejja ħassalva!
 • Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 • Allata‟ l-Eżerċti, erġa‟ ejja: ħares mis-sema u ara, u żur ‟il din id-dielja.
 • Ħu ħsieb dak li ħawletil-leminija tiegħek, ir-rimjali kabbart għalik.
 • Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 • Ħa tkun Idek fuq il-bniedem tal-leminTiegħek, fuqil-bniedem li Int qawwejt Għalik.
 • Aħna ma nitbegħdux minneK;
 • aħjina, u aħnansejħu Ismek.
 • Reġġagħnagħal li konna O Allata‟ l-Eżerċti; dawwal wiċċeK unkunu salvi!
 • Qarimill-ewwel Ittra ta‟San PawlAppostlu lill- Korintin
 • Ħuti: Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u SidnaĠesù Kristu.
 • Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom
 • għall-Grazzja ta‟ Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesù,
 • li fiH intom stagħnejtu f‟kollox,f‟kull Kelma uf‟kull Għerf,
 • skond ma x-xhieda ta‟ Kristukienet imwettqa fikom.
 • Għalhekk m‟intom nieqsa minnebda don,
 • intomu tistennew id-dehra ta‟ Sidna Ġesù Kristu.
 • Huwa Hu li jwettaqkomsa‟ l-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta‟ Sidna Ġesù Kristu.
 • Alla jżomm kelmtU;Minnu kontu msejħin
 • biex tidħlu fix-Xirka t‟Ibnu Sidna Ġesù Kristu. We are the Church of God!
 • Inroddu ħajr Lil Alla!
 • Uri lilna, Mulej, it-Tjieba Tiegħek u s-Salvazzjoni Tiegħek agħtina.
 • Qari mill-Evanġelju skond San Mark
 • F‟dakiż-żmien, Ġesù qallid-dixxipli Tiegħu:
 • “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta sejasal il-waqt.
 • Jiġri bħal meta bniedemikun siefer u telaq mid-dar,
 • iħalli kollox f‟idejn il-qaddejja tiegħu,kull wieħed fuq xogħlu,
 • u lil tal-biebjordnalu biex jibqa‟ jishar.
 • Mela ishru, għax ma tafuxmeta jerġa‟ jiġi sid id-dar
 • jekk hux filgħaxija, jew f‟nofs il-lejl,jew xħin jidden is-serduq, jew inkella mas-sebħ,
 • li ma jmurxjiġi għal għarrieda u jsibkom reqdin.
 • U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħedngħidu għal kulħadd,ishru!”
 • Il-Kelma tal-MulejIt-tifħir lilek Kristu!
 • “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta sejasal il-waqt.
 • All pictures remain the property of their rightful owners. ruth 2011